ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးရွိသည္


ေမယုမ်ဳိးေအာင္
RB News
1.3.2013

ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး သမၼတစ၀္ေရႊသိုက္မွ အသိ အမွတ္ျပဳ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ ပါ သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးဘေဆြႏွင့္ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အ ရ ေမယုနယ္ျခား ခရိုင္တြင္ ေနထိုင္ေသာ လူနည္းစု ရိုဟင္ဂ်ာ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ရိုဟင္ဂ်ာ တိုင္းရင္းသား ဘာသာ အစီအစဥ္ကို (၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၅) ရက္ေန႕မွစ၍ ျမန္မာ့ အသံတိုင္း ရင္းသား ဘာသာ အစီအစဥ္မွ အသံလႊင့္  ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ျပန္ၾကားေရး ႏွင့္ အသံလႊင့္ ဦးစီး ဌါနထုတ္ႏွစ္ (၃၀)ျမန္ မာ့ အသံစာအုပ္စာမ်က္ႏွာ(၇၁) တြင္ တရား၀င္ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ 

(၂၅.၉.၁၉၅၉) ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ ျမန္မာ့  အသံမွ အသံလႊင့္ မိန္႕ခြန္းတြင္ ဘူး သီးေတာင္ေမာင္ေတာနယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာျပည္ေထာင္စု သားမ်ားမွာ မ်ားေသာအား ျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မူစလင္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႕ၾကားခဲ့သကဲ့သို႕ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးဘေဆြကလည္း (၃-၁၁-၁၉၅၉)ႏွင့္ (၄-၁၁-၁၉၅၉)ေန႕မ်ားတြင္ ေမာင္ေတာ ဘူးသီးေတာင္ လူထုအစည္း အေ၀းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ တိုင္းရင္းသား မ်ားသည္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ တန္းတူႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာအ တူ ေနထိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း ရာဇ၀င္ အေထာက္ အထားမ်ားႏွင့္တကြ မိန္႕ၾကားေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ 

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနပညာေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုးမွ ၁၉၆၁ ႏွစ္ တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ေခတ္ေရး စာေစာင္မ်ားအနက္ (၈.၈.၆၁)ေန႕ထုတ္အတြဲ ၁၂၊ အမွတ္ (၉)စာေစာင္ တြင္ ''ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ညီအစ္ကိုတစ္ဦးကို ရွာေတြသည့္ပမာႏွယ္'' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး (၉၇%)ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။ 

ေမယုေရွ႕ေရးစာအုပ္တြင္ (၁၉၆၁)ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ၊ (၁၅)ရက္ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္ ေမာင္ ေတာၿမိဳ႕၌ဒု-ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး၊ ဒု-ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းေဖႏွင့္ နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာျမင့္ မိန္႕ၾကား ခ်က္မ်ားတြင္ ေမယု နယ္ျခား ခရိုင္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ဘာသာေရး တို႕ကို ေဆာင္ ရြက္ရန္ ေဖာ္ျပ ထားေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိႏိုင္ပါသည္။ 

ဗဟိုအစိုးရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ ေမယုနယ္ျခား ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးျ ဖစ္ေၾကာင္း(၂၀.၁၁.၁၉၆၁)ခုေန႕တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာ့အသံ (၂၅)ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတု သဘင္စာအုပ္ အျဖစ္(၁၉၇၁)၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ '' ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာ''ျဖင့္ အသံလႊင့္ ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။ 

ျမန္မာသမိုင္းျဖစ္ ရပ္မွန္မ်ား (၁၉၅၈-၁၉၆၂) ျမန္မာ့ႏိုင္ ငံေရး ျမန္မာ့ သမိုင္းျဖစ္ မွန္မ်ား စီစစ္ေရးအဖြဲ႕က စီစစ္ၿပီး(၁၉၉၁ )ႏွစ္ထုတ္ေ၀ ခဲ့ရာတြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ရိုဟင္ဂ်ာ အသင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေပး သင့္မေပး သင့္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ပါရွိပါသည္။ 

ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းအတြဲ(၉) ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ထုတ္စာမ်က္ႏွာ (၈၉၉၀) တြင္  ေမယုနယ္ျခားခရိုင္၊ ဘူးသီး ေတာင္ေမာင္ေတာ တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး (၇၅%) ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(၂၀-၂-၂၀၁၃)ေန႕တြင္ လ၀က ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းမွာ ၁၉၇၃ ႏွင့္ ၁၉၈၃ ႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာကို မွတ္တမ္းတ င္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္းေျပာ ဆိုခဲ့ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ား အစဥ္အဆက္ ရိုဟင္ဂ်ာေရး ရန္ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း လ၀က၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕မွ ရိုဟင္ဂ်ာလို ႕ေဖာ္ျပ ရန္ ၀န္ေလးေန ခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီး အစိုးရ အဆက္ ဆက္ေျပာင္းေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အတူ အျခား ၀န္ႀကီးဌါနမ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာ အေၾကာင္းေရး မွတ္ျခင္း မ်ား ရွိေၾကာင္း လ၀က ဒု-၀န္ႀကီးမွ မေျပာဘဲ လိုရာဆြဲေျပာဆို သြား သည္ဟု ခံစားမိပါသည္။ ယခင္ အစိုးရ အဆက္ဆက္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဟု ေဖာ္ျပထားေသာ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ သန္းေခါင္ စာရင္းမ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာျ ပည္သူ လက္ထဲတြင္ အမ်ားအျပား ရွိေနေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ 


ေမယု-မ်ိဳးေအာင္ 
၁၂/မဂဒ (ႏိုင္) ၀၉၈၃၃၈ 
၂၅၊ (၄)လႊာ(ဒီ)၊ (၁၃၆)လမ္း 
မအူကုန္း၊ တာေမြ 
ဖုန္း-09 43189687

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus