ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ စီစစ္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံမွ ကူညီမည္


RB News
19.7.2013
ဂ်စ္ဒါ ။ ။ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ာ ႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ ေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပး ရာတြင္ မွန္ကန္စြာ စီစစ္ ႏုိင္ရန္ အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံမွ ကူညီ သြားမည္ဟု ဗုဒၶဟူးေန႔ထုတ္ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ သတင္းစာ မ်ားတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားထံမွ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပား မ်ားသိမ္းယူ၍ ယာယီ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပး ခဲ့သည့္အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ သုိ႔သြားလာ ခြင့္ကုိ လုံး၀ ပိတ္ပင္ ထား ခဲ့သည္။ စား၀တ္ ေနေရး ခက္ခဲမႈ မ်ား ေျပလည္ ေစရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံျခားထြက္ အလုပ္ လုပ္ရန္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွတဆင့္ သြားရန္က လႊဲၿပီး အျခား နည္းလမ္း မရွိခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ာ ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိ ေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ားစုမွာ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံမွ ပြဲစား မ်ားကုိ ေငြေပး၍ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ရယူခဲ့ၿပီး ေရာက္ရွိ ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လမွ စ၍ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားကုိ လူမ်ဳိး သတ္ျဖတ္ ေနျခင္းကုိ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ာ ႏုိင္ငံမွ စာနာ၍ ေဆာ္ဒီ ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိ ေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ ေလးႏွစ္ သက္တမ္း ရွိ ေနထုိင္ ခြင့္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ စတင္ ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ကုိင္ထားၿပီး ေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္ မရွိသူ မ်ားကုိ စီစစ္ရန္ ေဆာ္ဒီ အစုိးရမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ အကူအညီ ေတာင္းခံ ခဲ့ရာ ဗုဒၶဟူးေန႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံ ျပည္ပ အလုပ္သမား ေရးရာ ၀န္ႀကီး Mr. Khandker Mosharraf Hossain မွဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ ထားသူ မ်ားကုိ သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳႏုိင္ရန္ အတြက္ ကူညီ သြားမည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံမွ ရုိဟင္ဂ်ာ ငါးသိန္း အတြက္ သက္ေသခံ လက္မွတ္ မ်ားထုတ္ေပး သြားမည္ ဟု ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ာ ႏုိင္ငံရွိ Arakan Rohingya Union မွ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ Dr. Tahir Mohammed Siraj မွ ရုိဟင္ဂ်ာ သုံးသိန္းေက်ာ္သာ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ာ ႏုိင္ငံတြင္ ရွိလိမ့္မည္ဟု ၾကာသပေတး ေန႔နံနက္ပုိင္း ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းခန္း တြင္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ာ ႏုိင္ငံမွ လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ အတြင္း စီစစ္မႈ မ်ားအားလုံး အၿပီး သတ္ ျပဳ လုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ ေလးႏွစ္ သက္တမ္းရွိ ေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္ မ်ားကုိ ထုတ္ေပး သြား မည္ ျဖစ္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာ ကေလး မ်ား၏ ပညာေရး ကုိလည္း ကူညီ ပံ့ပုိး သြားမည္ဟု သိရပါသည္။

ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ာ ႏုိင္ငံရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားတြင္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေရာက္ရွိ သြားသူ အနည္းငယ္ ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ၁၉၇၈ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အစုလုိက္ အၿပဳံလုိက္ ေရာက္ရွိ သြားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စာရင္း ကိန္းဂဏန္း အတိအက် မရွိေသာ္လည္း ငါးသိန္းခန္႔ အထိရွိမည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ေဆာ္ဒီ သတင္းဌာန မ်ားမွ ေရးသား ေလ့ရွိသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ားစုမွာ ကုိယ္ပုိင္ ပရိဘာဂ လုပ္ငန္း ငယ္မ်ား၊ ေစ်းဆုိင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္ အမ်ားစုမွာ ကြန္ပ်ဴ တာ ေရာင္း/၀ယ္ ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ ၾကသည္။ ကုိယ္ပုိင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီး လုပ္ ကုိင္ ေနသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕လည္း ရွိၾကသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus