ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

မြတ္စလင္ေတြ အေတြးမလြဲေစဖုိ႔

မိတၱီလာၿမဳိ႕မွ မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ား (ဓါတ္ပုံ - ဧရာ၀တီ)

မင္းေအာင္
RB News
25.8.2013

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ပုိင္း၊ ေက်းရြာ တစ္ရြာတြင္ စတင္ ၿဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ (ႀကဳိတင္ အကြက္ခ် စီစဥ္ ထား ေသာ) ရာဇ၀တ္မႈ တစ္ခု အေပၚ အေျခခံၿပီး မြတ္စလင္ မ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးစု သန္႔စင္ေရးအား အစုိးမွ အေထာက္ အကူျပဳ ထားေသာ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုႀကီးသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ၿမဳိ႕တုိင္း၊ နယ္ တုိင္း တြင္ ထပ္မံ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားၿပဳလုပ္ရန္ တာဆူ လ်က္ရွိ ေနပါသည္။ စတင္ ျဖစ္ပ်က္ ခဲ့သည့္ အ ခ်ိန္ မွ ေရတြက္ေသာ္ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ား တၿမဳိ႕ၿပီး တၿမဳိ႕ ျဖစ္လာ ခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ေန ၿပီ ျဖစ္ သည္။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ထဲတြင္ ျမန္မာ မြတ္စလင္မ်ား ၁၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနပါသည္။ ဧၿပီလ အ တြင္း က ဦးသိန္းစိန္မွ ရခုိင္ ၿပည္နယ္ အတြင္းရွိ ဒုကၡသည္ မ်ားအား (၃) လ အတြင္း အမုိးေအာက္ ေရာက္ ရွိ ႏုိင္ ရန္ေဆာင္ရြက္ ေပးပါမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ အား တရား၀င္ ေၾကညာ ခဲ့သည္။ မိမိေျပာ စကား အတုိင္း ဘယ္ေသာ အခါမွ တိတိ က်က် လုပ္ရုိး ထုံးစံ မရွိေသာ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူ႔အစုိးရ အဖြဲ႔၏ မူ၀ါဒ အတုိင္း ယခု အခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္မ်ား အမုိးေအာက္ ေရာက္မသြားသည့္ အျပင္ စစ္ေတြၿမဳိ႕မွ အၾကမ္းဖက္ မခံရဘဲ က်န္ေနခဲ့ေသာ ေအာင္မဂၤလာ ရပ္ကြက္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ မ်ားအား မိမိ အမုိးေအာက္မွ ဒုကၡသည္ စခန္းသို႔ ေမာင္းထုတ္ ေနပါသည္။ 

ကုလ သံတမန္ တစ္ဦးအား မိမိတုိ႔ရဲ့ စရုိက္မွန္ကုိ လစ္ဟ ျပလုိက္ေသာ မိတၱီလာ ၿမဳိ႕တြင္လည္း မြတ္စလင္ ၄၀ ေက်ာ္ (အစုိးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ကိန္းဂဏန္း) အား ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ လုိက္သည့္ အျပင္ လူေပါင္း မ်ားစြာကုိ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ပိတ္ေလွာင္ ထားသည္ကုိပင္ ေက်နပ္မႈ မရွိေသးဘဲ ဘီလူး စီးေန သည့္ အလား အျပစ္မဲ့ မြတ္စလင္ မ်ားအား ထပ္မံ သတ္ျဖတ္ရန္ လူစု လူေ၀းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ လ်က္ ရွိ ေနပါသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္ မ်ားအား ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ အတြင္း အစုိးရ၏ အားေပး ေထာက္ခံမႈ မပါဘဲ မည္သူမွ လုပ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အထူး သျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ပုိ၍ မျဖစ္ ႏုိင္ပါ။ ဤသုိ႔ ဆုိလွ်င္ အ ဘယ္ေၾကာင့္ ဘာသာေရး အမည္ခံ ဤအၾကမ္းဖက္ အုပ္စုႀကီးသည္ အစုိးရ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားေရွ႕ေမွာက္ တြင္ စိတ္တုိင္းက် ရုိင္းရုိင္း စုိင္းစုိင္း တိရစာၦန္ မ်ားကဲ့သုိ႔ အၾကမ္းဖက္ ခြင့္ ရေနပါ သနည္း။ သမၼတ အပါအ၀င္ အစုိးရ အဖြဲ႔၀င္ မ်ားမွ ဤအၾကမ္းဖက္ အုပ္စုႀကီးအား ႏုိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အကာ အကြယ္ ေပးေန ရပါသနည္း။ ျမန္မာ မြတ္စလင္ မ်ား၏ ရင္ထဲတြင္ ေမးခြန္းေပါင္း မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာ မြတ္စလင္ မ်ားသည္ မည္သုိ႔ပင္ ခံစားခ်က္ ေတြျပင္းထန္ ေနေစကာမူ မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ အရွိတရားႏွင့္ အမွန္ တရားကုိ ပီပီျပင္ျပင္ သိျမင္ ႏုိင္ရန္ မိမိတုိ႔၏ အာရုံခံ အဂၤါ ၅ ပါးလုံးအား ဖြင့္ထားမွသာ ေတာ္ရာ က်ေပမည္။ သုိ႔မဟုတ္ ပါက သူတစ္ပါး ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီး သြားသည္ထက္ မိမိ၏ အသိ အလိမၼာ ခၽြတ္ယြင္း မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီး သြားႏုိင္သည့္ ပမာဏက ပုိမ်ား ႏုိင္ပါသည္။ 

ေအာက္ေျခ မြတ္စလင္ ထုအတြင္း ျပန္႔ႏွံ႔ ေနေသာ မတရား အၾကမ္းဖက္ ခံေနရမႈ မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ၀င္ေရာက္ စြတ္ဖက္မႈျဖင့္ တရားမွ်တမႈ ရရွိ ႏုိင္လာမည္ ဆုိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားသည္လည္း တကယ့္ အရွိတရား မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ေနပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ၀င္ေရာက္ စြတ္ဖက္မႈ ဟူသည္ အဆင့္ေပါင္း မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ျမန္မာ အစုိးရ မွလည္း ၎အခ်က္ မ်ားအား ေကာင္းေကာင္း နားလည္ ထားပါသည္။ OIC ဆုိ သည္မွာ လူလူခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားၿပီး လူသား အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ဘာသာလူမ်ဳိး၊ အသား အေရာင္ မခြဲျခားဘဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြင္း (သုိ႔) အျခား မည္သည့္ ႏုိင္ငံ အတြင္း မဆုိ မြတ္စလင္ လူနည္းစု အတြက္ ႏုိင္ငံေရး အရ ၀င္ေရာက္ စြတ္ဖက္ရန္မွာ OIC ၏ မူ၀ါဒ မဟုတ္ပါ။ အျမင့္ဆုံး အေနျဖင့္ ျပႆနာ ေျပလည္ရန္ သံတမန္ နည္းအရ ကမာၻ႔ အဖြဲ႔ အ စည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မြတ္စလင္ မ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ ကူးယဥ္ အိပ္မက္ ထဲက ရုန္းထြက္ၿပီး အမွန္တရားကုိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ လက္ခံ သင့္ေပသည္။ 

အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ မြတ္စလင္ မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္း အရ အကာ အကြယ္မဲ့ ေနသလုိ ႏုိင္ငံ တကာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ ၀င္ေရာက္ တားဆီး ေပးမႈ ဆုိသည္မွာလည္း အဆင့္ဆင့္ ရွိေန ပါသည္။ လတ္ တေလာ ျပႆနာ ျဖစ္လာပါက ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္း ရမည္မွာ မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ပင္ ျဖစ္ေန ပါသည္။ မိမိ မိသားစု၀င္မ်ား အသတ္ခံရ၊ မိမိ အုိးအိမ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရ၊ သာသနိက အေဆာက္အဦ မ်ားဖ်က္ဆီး ခံရၿပီးမွ တနည္း အားျဖင့္ မိမိတုိ႔ ဘ၀ေတြ ကုိယ္စီ စုတ္ျပတ္သတ္ သြားၿပီးမွ မည္သည့္ အေရးယူ ေဆာင္ ရြက္ မႈမ်ဳိး မဆုိ မိမိ အေနျဖင့္ အလဟသ ဟုသာ ထင္မိပါသည္။ 

ဤကဲ့သုိ႔ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ သုံးသပ္ ၾကည့္မည္ ဆုိပါက မိမိ အသက္၊ အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္ မ်ားကုိ ကာကြယ္ ႏုိင္သူမွာ မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္သာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရွိ ရေပမည္။ “ကာကြယ္မႈသည္ ကုသမႈထက္ ပုိထိေရာက္သည္” ဆုိေသာ ေဆာင္ပုဒ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ မြတ္စလင္ မ်ားအတြက္ ယခု အခ်ိန္ တြင္ အလြန္ တန္ဖုိး ရွိေသာ ေဆးညြန္ေကာင္း တစ္လက္ ျဖစ္ေန ပါသည္။

ဟဇရသ္ ေမာင္လာ အလီ၏ အဆုိ အမိန္႔ တစ္ခုႏွင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ ရေသာ္ “ဆြဗာရ္ ဆုိတာ လက္တစ္ဖက္ကုိ တျခား လက္တစ္ဖက္ႏွင့္ တင္းတင္း ပုိက္ၿပီး ႀကဳံလာတဲ့ ဒုကၡေတြ အေပၚမွာ စိတ္ပ်က္ လက္ေလ်ာ့ ကာ ေျခဆင္း ထုိင္ေနတာ မဟုတ္ဘူး”။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြင္း ေနထုိင္ ၾကေသာ မြတ္စလင္ မ်ားအား လုံး ေမာင္လာ အလီ ေျပာသည့္ (ဆြဗာရ္) အား ႏွလုံး ပုိက္ႏုိင္ၾက ပါေစေသာ၀္။ 

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus