ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

သန္းေခါင္စာရင္း အသိပညာေပး (ရုိဟင္ဂ်ာ ဘာသာ စကားျဖင့္)RB News
21.3.2014

လာမည့္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ ေကာက္ယူမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသင့္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားအားလုံးကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ ဘာသာ စကားျဖင့္ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း ထားပါသည္။

ေအာက္ပါ အသံဖုိင္တြင္ နားေထာင္ ႏုိင္ပါသည္။ အသံဖုိင္ကုိ ေဒါင္း၍ လြတ္လပ္စြာ ရွယ္ႏုိင္ပါသည္။Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus