ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဥပေဒ အတုိင္းသာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကုိ ေျဖဆုိမည္ဟု ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားေျပာRB News
29.3.2014

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္၍ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိရာ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒႏွင့္ အညီ စာရင္းေကာက္ခံမွသာ ေျဖဆုိမည္ဟု ေျပာဆုိ ေနၾကသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ေျပာေရး ဆုိခြင့္ ရွိသူ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ မီဒီယာမ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆုိပါက စာရင္းေကာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည့္ အျပင္ ယမန္ေန႔က ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက စစ္ေတြၿမဳိ႕သုိ႔ သြားေရာက္ ခဲ့သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားကလည္း ရုိဟင္ဂ်ာ အမည္ ထည့္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္၍ ေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက မိမိတုိ႔သည္ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသာ ျဖစ္၍ သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာဟုသာ ေျဖဆုိမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး အတင္းအဓမၼ မဟုတ္မမွန္သည့္ လူမ်ဳိးအမည္ကုိ ေျဖဆုိခုိင္းလွ်င္ လုံး၀ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဟု ေျဖဆုိသည့္ အတြက္ စာရင္းမေကာက္ ပါကလည္း စာရင္းေကာက္ မ်ားႏွင့္ အခင္း ျဖစ္ပြားေအာင္ ျပန္လည္ ေျပာဆုိမည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ရုိဟင္ဂ်ာဟု ေျဖဆုိျခင္းကုိ လက္ခံမွသာ ဆက္လက္၍ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိမည္ဟု ေဒသခံ အမ်ားစုက RB News သုိ႔ ေျပာပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒအရ ဦးရဲထြဋ္ ေျပာဆုိခဲ့သည္မွာ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္၍ ေျပာဆုိျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး၊ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာဆုိခြင့္ မရွိေၾကာင္း သန္းေခါင္ စာရင္း ဥပေဒတြင္ အတိအလင္း ျပဌာန္း ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္ကန္စြာ ေျဖဆုိရန္ အသင့္ရွိေနၾကၿပီး၊ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ အၾကာတြင္ စတင္ ေကာက္ခံသည့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ႀကဳိဆုိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရက လက္နက္ အားကုိးျဖင့္ အႏုိင္က်င့္မည္ ဆုိလွ်င္လည္း မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ ဥပေဒ အတုိင္း လုိက္နာမည္ ျဖစ္၍ ဥပေဒ အတုိင္းသာ ေျဖဆုိမည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရသည္ လူမ်ဳိးအမည္ကုိ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္၍ ကန္႔သတ္ ေနျခင္းသာမကဘဲ၊ ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားမွ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အားလုံးကုိ လွဴဒါန္း ထားေသာ္လည္း ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားထံမွ ဓါးျပမ်ား သဖြယ္ အတင္းအဓမၼ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus