ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရဲႏွင့္စစ္တပ္ ေပါင္း၍ ရုိဟင္ဂ်ာ ႏွစ္ဦးကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ ေျပာသည့္အတြက္ လူမဆန္စြာ ႏွိပ္စက္ေနRB News
31.3.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ တမန္းသား ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ေဖာင္ဆိပ္ရြာမွ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသား ႏွစ္ဦးကုိ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာဟု ထြက္ဆုိသည့္ အတြက္ဟု ဆုိကာ ရဲႏွင့္ စစ္တပ္ေပါင္း၍ လူမဆန္စြာ ႏွိပ္စက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း တမန္းသား ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ေဖာင္ဆိပ္ရြာသုိ႔ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ စာရင္းေကာက္မ်ား ေရာက္ရွိလာရာ ၎တုိ႔ႏွင့္ အတူ လုံထိန္း ၁၅ ဦးႏွင့္ စစ္သား ၁၅ ဦးတုိ႔ လုံၿခဳံေရး အျဖစ္ လုိက္ပါလာေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ထုံး လုပ္နည္းအရ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေမးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ထုံး လုပ္နည္း အတုိင္း မျပဳလုပ္ဘဲ၊ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား အားလုံးကုိ ယခင္ န.စ.က ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ပုံစံအတုိင္း တစ္ေနရာတြင္ စု၍ ပထမ ဦးစြာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား လက္ေျမွာက္ရန္ ေမးျမန္း ခဲ့ရာ တစ္ရြာလုံး လက္ေျမွာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဘဂၤလီမ်ား လက္ေျမွာက္ရန္ ေမးျမန္းရာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ လက္ေျမွာက္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေျဖဆုိရန္ ေရာက္ရွိေနသည့္ လူအုပ္ထဲမွ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသား ႏွစ္ဦးကုိ စစ္တပ္မွ ဗုိလ္ႀကီး တစ္ဦးႏွင့္ လ.၀.က အရာရွိ တစ္ဦးတုိ႔က ဆြဲထုတ္၍ ရုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ ေျပာဖုိ႔ ဘယ္သူက သင္ေပးထားတာလဲ ဟုေမးရာ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသား ႏွစ္ဦးက မိမိတုိ႔သည္ ဘုိးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ေမြးကတည္းက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္ႏွင့္ တၿပဳိင္နက္ အဆုိပါ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသား ႏွစ္ဦးကုိ လူအုပ္ႀကီး၏ ေရွ႕တြင္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ လုံထိန္းမ်ားက လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္၍ ေက်းရြာရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္သည့္အခါ ထိတ္တုံး ယူလာ၍ ေျခာက္ေပါက္ ထိတ္ထုံး ခတ္ထားၿပီး၊ ရဲမ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ားက ယခု သတင္းေရးေနသည့္ အခ်ိန္ထိ ရက္ရက္စက္စက္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ ရုိက္ႏွက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသား ႏွစ္ဦးကုိ စတင္ရုိက္ႏွက္သူမွာ တပ္ရင္း ၅၃၆ မွ ဗုိလ္ႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံ ေနရသူ ႏွစ္ဦးမွာ ဦးေဘာ္ဒီအာလမ္ (ဘ) ဦးအဘူအာလမ္ႏွင့္ ဦးဟာဘဲစ္ အာမတ္ (ဘ) ဦးအလီမုိဒမ္ တုိ႔ ျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus