ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

လူမ်ဳိးအမည္နဲ႔ ကုဒ္နံပါတ္ကုိ ေမးမည္မဟုတ္ဟု ရြာအုပ္/မွဴး သားက တအိမ္တက္ဆင္း ေျပာRB News
25.3.2014

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ဂူတာျပင္ ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးေက်ာ္လွ၏ သားျဖစ္သူ ဦးေအာင္ႏုိင္ထြန္းက တစ္အိမ္တက္ဆင္း၍ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံရာတြင္ လူမ်ဳိးအမည္ႏွင့္ ကုဒ္နံပါတ္ကုိ ေမးျမန္းမည္ မဟုတ္ဟု အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဦးေအာင္ႏုိင္ထြန္းသည္ ေက်ာင္းဆရာ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံရာတြင္ ပါ၀င္မည့္ စာရင္းေကာက္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ၎မွ ေျပာရာတြင္ မိမိအေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံေရး အတြက္ စာရင္းေကာက္ သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထက္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ေနာက္ဆုံး ညြန္ၾကားခ်က္မွာ သန္းေခါင္စာရင္း ေျဖဆုိသူမ်ားထံမွ လူမ်ဳိး အမည္ႏွင့္ ကုဒ္နံပါတ္ကုိ ေမးျမန္းမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း ပုံစံကုိ ေျဖဆုိသူကုိ ျပမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ေျဖဆုိသူက ၾကည့္ရန္ ေတာင္းမည္ ဆုိပါက လုံၿခဳံေရးကုိ ေႏွာက္ယွက္ေနသည္ဟု ေျပာ၍ ဖမ္းဆီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂူတာျပင္ ေက်းရြာ အုပ္စုႏွင့္ အနီးအနားရွိ ရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒ အရ ေမးခြန္း ၄၁ ခုကုိ စာရင္းေကာက္မ်ားက အျပည့္အစုံ ေမးျမန္း၍ ေျဖဆုိသူမွ ေျပာသည့္ အတုိင္း ေရးသြင္း ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေျဖဆုိသူမွ ၎ေျပာဆုိသည့္ အတုိင္း ေရးသားျခင္း ရွိ/မရွိကုိ စစ္ေဆးခြင့္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၿမဳိ႕နယ္ အႏွ႔ံအျပား၌ ရုိဟင္ဂ်ာဟု မေရးသားရန္ အာဏာပုိင္မ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ လ်က္ရွိၿပီး၊ ယခုအခါ လူမ်ဳိး အမည္ႏွင့္ ကုဒ္နံပါတ္ကုိ ကြက္လပ္ခ်န္၍ ၎တုိ႔ စိတ္တုိင္းက် ေရးသားရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္။

ေဒသခံမ်ားက အကယ္၍ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ား စိတ္တုိင္းက် ျပဳလုပ္မည္ ဆုိပါက သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ေျဖဆုိရန္ ဆႏၵမရွိဟု RB News သို႔ေျပာသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus