ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

စစ္ေတြ အာဏာပုိင္မ်ားက သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ဘဂၤလီဟု ေရးရန္ အတင္းတုိက္တြန္း
ေမယုခ်စ္သူ
RB News
25.3.2014

စစ္ေတြ ။ ။ ယေန႔ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး၊ ျပည္နယ္ လ.၀.က မွဴး တုိ႔သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ရပ္မိရပ္ဖ ၁၃ ဦးကုိ ေခၚယူေတြ႔ဆံုၿပီး၊ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံသည့္ အခါတြင္ လူမ်ဳိးေနရာ၌ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘဂၤလီဟုသာ ေရးသြင္းရန္ သေဘာတူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ဘဂၤလီေရးရန္ သေဘာမတူပါက စာရင္းေကာက္ခံမည့္ ရခုိင္လူမ်ဳိးဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ စာရင္းကုိ ေကာက္ခံမည္ မဟုတ္ဟု ေျပာဆုိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ စာရင္းေကာက္ခံ လွ်င္လည္း လူမ်ဳိးေနရာတြင္ ဘာမွမေရးပဲ ကြက္လပ္ထားလွ်င္္ သေဘာတူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတင္း တုိက္တြန္း ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေတြေဒသခံ မ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားက ျပန္လည္ ေျပာဆုိသည္မွာ ၄င္းတုိ႔သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံရာတြင္ အမွန္အတုိင္း လူမ်ဳိးအမည္ ရုိဟင္ဂ်ာဟုသာ ေရးသြင္းရန္ သေဘာတူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ မဟုတ္ မမွန္ေသာ လူမ်ဳိးနာမည္ တစ္ခုကုိ မမွန္မကန္ ေရးသြင္းရန္ သေဘာ မတူႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရကလည္း မိမိတုိ႔၏ လူမ်ဳိးနာမည္ကုိ မိမိတုိ႔ ဘာသာ စိတ္ႀကိဳက္ အမည္မွန္ကုိ ေရးသြင္းႏုိင္မည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ရွင္းလင္း ေရးသား ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ လူမ်ဳိး နာမည္မွန္ကုိ အမွန္အတုိင္း ေရးသြင္းရန္သာ သေဘာတူေၾကာင္း၊ အကယ္၍ မိမိတုိ႔ လူမ်ဳိး နာမည္ မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသား လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိး၏ နာမည္ကုိ ေရးသြင္းပါက မိမိရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားက သေဘာမတူ ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ လူမ်ဳိး ေနရာတြင္ ကြက္လပ္ထား ပါကလည္း မိမိတုိ႔ သေဘာမတူ ႏုိင္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ လူမ်ဳိးနာမည္ ရုိဟင္ဂ်ာကုိ မိမိတုိ႔ ေရွ႕တြင္ ေရးသြင္း ျဖည့္စြက္ပါမွ မိမိတုိ႔သည္ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ခံရာတြင္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးက ျပန္လည္ ေျပာၾကားသည္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရသည္ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ လုိက္နာရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ အတုိင္းသာ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ရခုိင္ပါတီ (RNDP) ႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ဳိး ဆႏၵျပသူတုိ႕၏ သေဘာဆႏၵ အတုိင္းသာ ဘဂၤလီဟု ေရးသြင္းရန္ သေဘာတူ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတင္း အဓမၼ ျခိမ္းေျခာက္ကာ ႀကိမ္းေမာင္း ေျပာဆုိသြားေၾကာင္း သိရသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ဳိး အစြန္းေရာက္ မ်ားသည္ ဗဟုိအစုိးရ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း မ်ားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳကာ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔၏ သေဘာ ဆႏၵကုိလည္း နည္းမ်ဳိးစံု သံုးကာ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သည့္ အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ဘူမိပုၾတ (မူလလူမ်ဳိး) တစ္မ်ဳိးအား လူမ်ဳိး ေဖ်ာက္ကာ ႏုိင္ငံျခားမွ ခုိး၀င္လာသူမ်ား အျဖစ္ ဖန္တီးရန္ လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရုိဟင္ဂ်ာ လူႀကီး မိဘမ်ားက ေျပာဆုိ ေနၾကသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus