ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တာကုိ ဆန္႔က်င္ပါအယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
RB News
27.3.2014

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမယ့္ အခ်ိန္နီးကပ္ လာတာနဲ႔ အမွ် ရခုိင္ျပည္နယ္ အ၀န္းမွာ ခရုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေတြက ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ ေတြကုိ အစည္းအေ၀း ေတြေခၚယူၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ မ်ားျပား လာေနပါတယ္။ အဲဒီလုိ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းထားတဲ့ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ ေနပမယ့္လည္း ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ ကုိယ္တုိင္က အဲဒီလုိ ၿခိမ္းေျခာက္ဖုိ႔ ညႊန္ၾကားထားတာမုိ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းလည္း မရွိပါဘူး။

ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ေတြက လူမ်ဳိးေနရာမွာ ဘာမွ မျဖည့္ဘဲ ကြက္လပ္ခ်န္ဖုိ႔ ေျပာေနတာ ရွိသလုိ၊ လူမ်ဳိးေနရာမွာ ဘဂၤါလီလုိ႔ ျဖည့္ပါဆုိၿပီး အတင္း အဓမၼ ၿခိမ္းေျခာက္ တုိက္တြန္း ေနတာလည္း ရွိပါတယ္။ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာ ေျပာတာ ရွိသလုိ၊ ရာထူးနဲ႔ မလုိက္ဖက္ေအာင္ ညစ္ညမ္းတဲ့ အသုံးအႏႈန္း ေတြကုိပါ သုံးစြဲၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ ေနတာေတြလည္း ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ အဲဒါေတြ အျပင္ လူမ်ဳိးေနရာမွာ ဘဂၤါလီလုိ႔သာ ေရးပါမယ္ ဆုိၿပီး ခံ၀န္ခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိး ခုိင္းေနတာလည္း ရွိသလုိ၊ လူမ်ဳိးေနရာမွာ ရုိဟင္ဂ်ာလုိ႔သာ ေရးမယ့္ အေၾကာင္းကုိ လက္မွတ္ထုိးၿပီး စာတင္ပါလုိ႔ အာဏာပုိင္ေတြက အတင္းအဓမၼ ေျပာဆုိေနတာ ေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ဥပေဒအရ အာဏာပုိင္ေတြမွာ အခုလုိမ်ဳိး လုပ္ပုိင္ခြင့္ လုံး၀ (လုံး၀) မရွိပါဘူး။ အဲဒီ အတြက္ေၾကာင့္ အာဏာပုိင္ ေတြေတာင္းတဲ့ စာေတြကုိ ေပးစရာ မလုိဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ RB ၀ုိင္းေတာ္သားမ်ားက အသိေပးခ်င္ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ စာရင္းေကာက္ မ်ားက အိမ္တုိင္ရာေရာက္ လာေရာက္ၿပီး ေကာက္ယူ ရမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိတုိ႔ အေနနဲ႔ ယခင္ န.စ.က ဆြဲ၊တင္၊စစ္ လုိ သြားၿပီး ေျဖစရာလည္း အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းက တစ္ႏုိင္ငံလုံး တစ္မ်ဳိးတည္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မိမိတုိ႔ရဲ့ ေနအိမ္မ်ားမွာသာ ေစာင့္ဆုိင္းၿပီး ေျဖဆုိၾကပါ။ ၿပီးေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္း ေျဖဆုိရာမွာ မည္သည့္ စာရြက္ စာတမ္းကုိမွ ျပစရာလည္း မလုိပါ။ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပား၊ ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား၊ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းနဲ႔ အျခား မည္သည့္ စာရြက္ စာတမ္းကုိမွ ျပဖုိ႔ မလုိအပ္ပါ။

သန္းေခါင္စာရင္း ေျဖဆုိရာမွာလည္း မိမိ အတြက္ အဆင္ေျပမယ့္ ေမးခြန္းကေန စၿပီး ေျဖခြင့္ ရွိပါတယ္။ ေမးခြန္းကုိ အစဥ္လုိက္ ေျဖရမယ္လုိ႔ ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေျဖဆုိမယ့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေနနဲ႔ စာရင္းေကာက္မ်ားကုိ ေမးခြန္း နံပါတ္ (၈) အရင္ ေျဖမယ္လုိ႔ ေျပာပါ။ ေမးခြန္း နံပါတ္ (၈) ကုိ မိမိတုိ႔ရဲ့ ဆႏၵအတုိင္း လူမ်ဳိးေနရာမွာ “ရုိဟင္ဂ်ာ” - ကုဒ္နံပါတ္ 914 ကုိျဖည့္လုိက္မွသာ က်န္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိပါလုိ႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ ေျဖဆုိတဲ့အတုိင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရးျခင္း ရွိ/မရွိကုိ အရင္စစ္ေဆးပါ။ စစ္ေဆးခြင့္ ရွိပါတယ္။ ၿပီးမွသာ က်န္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ ေျဖဆုိပါလုိ႔ အေလးအနက္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အကယ္၍ မိမိတုိ႔ရဲ့ ဆႏၵအတုိင္း ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး - ကုဒ္နံပါတ္ 914 ျဖည့္မေပးဘူး ဆုိရင္ ဆက္ေျဖစရာလည္း မလုိအပ္ပါဘူး။

သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စာရင္းေကာက္၊ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ အျခား တစ္ဦးတစ္ေယာက္က မိမိရဲ့ ဆႏၵအတုိင္း ျဖည့္သြင္းျခင္း မရွိဘူး၊ အေႏွာက္အယွက္ တစ္စုံတစ္ရာ ေပးတယ္ဆုိရင္ UNFPA ရဲ့ Hotline ျဖစ္တဲ့ 1840 ကုိခ်က္ခ်င္း ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားပါ။ UNFPA က ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရ ၿပီးရင္ ဒုတိယ တာ၀န္ အရွိဆုံး အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ RB ၀ုိင္းေတာ္သားေတြ အေနနဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာ မိဘျပည္သူမ်ား ေတြ႔ႀကဳံလာတဲ့ အခက္အခဲ မ်ားကုိ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ အတတ္ႏုိင္ဆုံး သတင္းေရးသား ေပးမွာ ျဖစ္သလုိ၊ ကုလသမဂၢနဲ႔ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းရွိ ႏုိင္ငံတကာ သံရုံးမ်ားကုိလည္း အခ်ိန္မွီ သတင္း ေပးပုိ႔ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လ.၀.က ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက စစ္ေတြၿမဳိ႕မွာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေနာက္မွာ စစ္ေတြၿမဳိ႕မွာ ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသား ေတြကုိ အၿပီးေမာင္းထုတ္ဖုိ႔ လုပ္ႀကံဖန္တီးမႈ တစ္ခု စလုိက္တာ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ညပုိင္း ကတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာတုိင္းရဲ့ အေသြးအသားထဲက ရုိဟင္ဂ်ာကုိ ဘယ္လုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈနဲ႔မွ ေျပာင္းလဲ ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ လ.၀.က ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီနဲ႔ အေပါင္းအပါမ်ား နားလည္ ထားပါလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ RB ၀ုိင္းေတာ္သားမ်ား ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာ မိဘ ျပည္သူမ်ား အေနနဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူတဲ့ ကာလမွာ ေတြ႔ႀကဳံရတဲ့ အခက္ အခဲမ်ားကုိ Viber, WeChat, Whatsapp ကေနတဆင့္ ဖုန္းနံပါတ္ 0049 179 6535213 သုိ႔ဆက္သြယ္ၿပီး အေၾကာင္းၾကား ႏုိင္ပါတယ္။


Rohingya Blogger - RB ၀ုိင္းေတာ္သားမ်ား

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus