ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေျမမ်ားကုိ မတရားသိမ္းပုိက္၍ ကားဂိတ္ ေဆာက္ေန

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွ မတရား သိမ္းပုိက္ထားသည့္ ေျမမ်ားေပၚတြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေနသည့္ ျမင္ကြင္း


MYARF
RB News
18.3.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ ၿမဳိ႕မ ကညင္တန္း ေက်းရြာ အုပ္စုမွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ပုိင္ဆုိင္ေသာ ေျမမ်ားကုိ မတရား သိမ္းပုိက္၍ ကားဂိတ္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေမာင္ေတာ ခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမစာရင္း ဦးစီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ၿမဳိ႕မ ကညင္တန္း ေက်းရြာ အေရွ႕ဘက္ရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေက်ာင္းတုိက္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ရွိေသာ လယ္ကြင္း (တပ္ေခ်ာင္းကြင္း) မွ လယ္ေျမဧက ၂၀ ေက်ာ္ကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက သိမ္းဆည္း လုိက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေျမပုိင္ရွင္ မ်ားကုိ ထြန္ယက္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ ထုိလယ္ေျမမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အသုံးမျပဳ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွ စ၍ ခရုိင္ႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔ ဦးေဆာင္၍ ကားဂိတ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ဆုိကာ လမ္းေဖာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ သိမ္းယူခဲ့ေသာ ေျမကြက္မ်ား၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္၊ ေတာင္ဘက္မ်ားတြင္လည္း လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ လ်က္ရွိသည္။ အေနာက္ဘက္တြင္ လမ္းေဟာင္း ရွိၿပီး၊ ထုိလမ္းကုိလည္း ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ားကုိ မတရား သိမ္းယူ၍ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေက်ာင္းတုိက္ကုိလည္း ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ ေျမမ်ားကုိ မတရား သိမ္းပုိက္၍ ေဆာက္လုပ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလက မတရားသိမ္းဆည္း ခံရသည့္ ေျမပုိင္ရွင္ မ်ားမွာ --

(၁) ဦးေဆာေယာဒ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးအုိင္ရ္ဟူစိန္း
(၂) ဦးေဆာေယာဒ္အာမတ္ (ဘ) ဦးေအာ္လီအာမတ္
(၃) ဦးေဖာယာစ္ (ဘ) ဦးဟာဘာန္မ်ာ
(၄) ဦးေအဆာန္အုေလာက္ (ဘ) ဦးဟာဘာန္မ်ာ
(၅) ဦးကာဆိမ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ေဇာလိလ္
(၆) ဦးအိန္ဒလိဖ္ (ဘ) ဦးဟာမိတ္
(၇) ဦးအဘုလ္ကာဆိမ္ (ဘ) ဦးအာမတ္
(၈) ဦးဒိလ္မာမတ္ (ဘ) ဦးမ်ာဟူစိန္း
(၉) ဦးအာမရ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးအီမာန္ဟူစိန္း
(၁၀) ဦးဟာဘဲစ္အာမတ္ (ဘ) ဦးဆုလ္တာန္
(၁၁) ဦးႏူရ္ေဆာ္လမ္ -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus