ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

၂၀၁၄ ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးစု Timelineသန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကုိ ဤသတင္းတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာကုိသာ ျပန္လည္ ဖတ္ရႈၾကပါ။

RB News

စစ္ေတြ (31.3.2014) -- ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ ဘုေမ ေက်းရြာႏွင့္ မန္က်ည္းၿမဳိင္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူ႐န္ စာရင္းေကာက္မ်ားသည္ လုံၿခဳံေရး အင္အား အမ်ားအျပားျဖင့္ သြားေရာက္ ခဲ့သည္။ စာရင္းေကာက္မ်ားက တစ္အိမ္တက္ဆင္း၍ လူမ်ဳိး အမည္ကုိ ေမးျမန္းေသာ အခါ အိမ္ေထာင္ဦးစီး မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဟု ေျဖဆုိေသာေၾကာင့္ စာရင္းေကာက္မ်ားက စာရင္း မေကာက္ဘဲ ျပန္လည္ ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သို႔ေျပာပါသည္။

စစ္ေတြၿမဳိ႕ ဘုေမ ေက်းရြာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ အိမ္ေျခ ၃၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး မန္က်ည္းၿမဳိင္ ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၂၀၀ ခန္႔ ရွိသည္။

-------------------

ေမာင္ေတာ (31.3.2104) -- ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း စာရင္းေကာက္မ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ အမွတ္ (၅) နယ္ေျမရွိ သ၀င္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ရြာသစ္ရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ ဦးမုိဟာမတ္အလီ၊ ဦးေလရူးႏွင့္ ဦးႏူရူေဟာက္ တုိ႔၏ အိမ္မ်ားတြင္ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္မည့္ အေၾကာင္း ေျပာရာ၊ အိမ္ရွင္မ်ားက လူမ်ဳိး အမည္ ရုိဟင္ဂ်ာဟု ျဖည့္ခြင့္ ရွိ/မရွိကုိ ေမးျမန္း ခဲ့သည္။ စာရင္းေကာက္မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာဟု ျဖည့္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ေျပာသျဖင့္ အိမ္ရွင္မ်ားက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာဟု ျဖည့္ခြင့္ ရွိမွသာ ပါ၀င္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာ ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စာရင္းေကာက္ မ်ားက စာရင္းမေကာက္ ေတာ့ဘဲ ျပန္လည္ ထြက္ခြာ သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ ေျပာပါသည္။

အမွတ္ (၆) နယ္ေျမသုိ႔ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၾကည္စန္း ေရာက္ရွိလာၿပီး နယ္ေျမ အတြင္းရွိ အုပ္စု (၉) စုမွ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားကုိ အစည္းအေ၀း ေခၚယူခဲ့သည္။ ဦးၾကည္စန္းက ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားကုိ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ အမွတ္စဥ္ (၇) ႏွင့္ (၈) ကုိ ကြက္လပ္ ထားရန္ သေဘာတူ/မတူ (သုိ႔) ဘဂၤလီ ျဖည့္မည္/ မျဖည့္မည္ကုိ ရြာသားမ်ားကုိ ေမးျမန္း၍ ညေန ၄ နာရီတြင္ အစီရင္ခံစာ တင္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ညေန ၄ နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္ေျမ ရုံးခန္းသုိ႔ ေက်းရြာ မ်ားမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား သြားေရာက္၍ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မတီ ဥကၠဌကုိ ၎တုိ႔ အေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ေျဖဆုိရန္ အျမဲအသင့္ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျဖဆုိခြင့္ မေပးျခင္းသည္ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းကသာ ေမးျမန္းရန္ ေျပာဆုိခဲ့ ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မတီ ဥကၠဌက ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ မပါ၀င္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကုိ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တဖန္ ညပုိင္းတြင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သို႔ ေျပာသည္။

အလားတူပင္ ယေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၾကည္စန္းသည္ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စုသုိ႔ သြားေရာက္၍ အနီး ပတ္၀န္းက်င္မွ ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားကုိ ဆင့္ေခၚ၍ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ ဘဂၤလီ အမည္ခံမည့္ သူမ်ား စာရင္း၊ လူမ်ဳိး အမည္ကုိ ကြက္လပ္ ထားမည္ကုိ လက္ခံမည့္သူမ်ား စာရင္းကုိ တင္သြင္းရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဦးၾကည္စန္းက ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး ျဖည့္မည္သူ မ်ားကုိ မလုိလားေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ [Report: MYARF]

ယမန္ေန႔ (မတ္လ ၃၀ ရက္) က ျမင္းလႊတ္ေက်းရြာ ဇုံကာရြာသုိ႔ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခဲ့ရာ ဦးမာမတ္ေရာ္ဖိခ္ (ဘ) ဦးေဘာ္ဆိရ္အာမတ္၊ ဦးမာမတ္ေရာ္ရွိတ္ (ဘ) ဦးေဘာ္ဆိရ္အာမတ္ႏွင့္ ေဒၚေဒါလူး (ဘ) ဦးေဆာ္လာမတ္ တုိ႔၏ အိမ္ေထာင္စု မ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ စာရင္းေကာက္က အမွတ္ (၁) မွ (၆) ထိ ေမးျမန္းၿပီး၊ အမွတ္ (၇) ႏွင့္ (၈) တုိ႔ကုိ ေက်ာ္လြန္၍ ေမးျမန္းရန္ ႀကဳိးစားရာ အိမ္ရွင္မ်ားက လူမ်ဳိးေနရာကုိ မေမးျမန္း ရသည့္ အေၾကာင္းကုိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စာရင္းေကာက္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း မရွိဘဲ စာရင္းစစ္ၿပီးေၾကာင္း စာကပ္၍ ျပန္လည္ ထြက္ခြာ သြားေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ ေျပာသည္။

----------------------------

ေက်ာက္ေတာ္ (31.3.2014) -- ယေန႔ ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ လက္ေဆာင္ေကာက္ ေက်းရြာ၊ အေပါက္၀ ေက်းရြာ၊ ျပားဘက္ ေက်းရြာ၊ ေရႊလႈိင္ ေက်းရြာ မ်ားတြင္ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ ေမးခြန္း အမွတ္ (၁) မွ (၇) အထိ ေမးျမန္းၿပီး၊ အမွတ္ (၈) လူမ်ဳိး အမည္ကုိ ေမးျမန္းသည့္ အခါ 914 ရုိဟင္ဂ်ာဟု ေျဖၾကား သျဖင့္ စာရင္းေကာက္ မ်ားက ဆက္လက္ မေမးျမန္း ေတာ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ လူမ်ဳိး အမည္ကုိ မေမးျမန္းဘဲ ကြက္လပ္ ထားခဲ့ၿပီး၊ က်န္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ အျပည့္အစုံ ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ စာရင္းေကာက္မ်ားက လက္ေဆာင္ေကာက္ ေက်းရြာမွ ေရႊလႈိင္ ေက်းရြာသုိ႔ အသြားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ စကားျပန္ မ်ားကုိ အသိမေပးဘဲ ထြက္ခြာ သြားခဲ့ၾကၿပီး၊ ေပါက္ေတာ ပေလာင္ ေက်းရြာႏွင့္ ဆင္အုိး ေပါက္ေတာ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔လည္း စကားျပန္ မပါဘဲ သြားေရာက္၍ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

---------------

ေပါက္ေတာ (31.3.2014) -- ေပါက္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္၊ ဆင္တက္ေမာ္ ေက်းရြာသုိ႔ သန္းေခါင္စာရင္း စာရင္းေကာက္မ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္တုိ႔ ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး၊ တစ္အိမ္တက္ဆင္း၍ ျဖည့္မည့္ လူမ်ဳိး အမည္ကုိ ေမးျမန္း ခဲ့ရာ၊ အိမ္တုိင္း အားလုံးမွ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဟု ေျဖဆုိ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္ယူဘဲ ျပန္လည္ ထြက္ခြာ သြားေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ ေျပာသည္။

ဆင္တက္ေမာ္ ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၇၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

----------------

မင္းျပား (31.3.2014) -- မင္းျပားၿမဳိ႕နယ္၊ ကင္းဆိပ္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ပုိက္သည္ရြာသုိ႔ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ စာရင္းေကာက္မ်ားသည္ ဌာနေပါင္းစုံ၊ မင္းျပားၿမဳိ႕နယ္ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အားလုံးႏွင့္ ယမန္ေန႔ (မတ္လ ၃၀ ရက္) ေန႔ ေန႔လည္ ၂း၁၅ မိနစ္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ပုိက္သည္ရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္စု ၄ စုကုိ လူမ်ဳိး အမည္ကုိ စတင္ ေမးျမန္းရာ အားလုံးက ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဟု ေျဖၾကားသျဖင့္ ေန႔လည္ ၂း၃၀ နာရီတြင္ သဒၵါေက်းရြာသုိ႔ ထြက္ခြာ သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ ေျပာပါသည္။

------------------
ေက်ာက္ေတာ္ (30.3.2014) -- ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႕နယ္၊ ပုိက္သည္ မြတ္စလင္ ေက်းရြာသုိ႔ သန္းေခါင္စာရင္း စစ္ေဆးရန္ ယေန႔ မြန္းလႊဲ တစ္နာရီ အခ်ိန္တြင္ စာရင္းေကာက္မ်ား၊ လုံၿခဳံေရး အဖြဲ႔မ်ား ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ စာရင္းေကာက္မ်ားက လူမ်ဳိး အမည္ ေမးျမန္းသည့္ အခါ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဟု ေျဖၾကား သျဖင့္၊ စာရင္းေကာက္မ်ား ဆက္လက္၍ စာရင္းမေကာက္ဘဲ ေန႔လည္ ၃း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာ သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အေပါက္၀ ေက်းရြာႏွင့္ လက္ေဆာင္ေကာက္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ သန္းေခါင္ေကာက္ခံမည္ဟု သိရွိရသည္။
-------------

ရေသ့ေတာင္ (30.3.2014) ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္း နယ္ေျမ၊ ဆင္ခုန္းတုိင္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ လြန္းေတာင္ ရုိဟင္ဂ်ာရြာသုိ႔ စစ္တပ္မွ ဗုိလ္ႀကီး အဆင့္ ရွိသူ (၆) ဦး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ (၈) ဦး၊ ၿမဳိ႕နယ္ လ.၀.ကမွ ဒုဦးစီးမွဴး အပါအ၀င္ (၆) ဦး၊ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံေရး ေကာ္မတီ (၇) ဦး၊ ေဒသခံ ရခုိင္ လူမ်ဳိး (၆) ဦး၊ စုစုေပါင္း ၃၃ ဦးတုိ႔ ေရာက္ရွိ လာၿပီး ယေန႔ ေန႔လည္ ၃ နာရီ အခ်ိန္မွ ၅ နာရီ အထိ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည့္ အဖြဲ႔က ေဒသခံမ်ားကုိ ေမးခြန္း ၄၁ ခ်က္ အနက္ လူမ်ဳိး အမည္ကုိ ပထမဆုံး ေမးျမန္းရာ အိမ္ေထာင္ဦးစီး မ်ားအားလုံးက ရုိဟင္ဂ်ာဟု တညီတညြတ္တည္း ေျဖဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စာရင္းေကာက္မ်ားက အေဆာက္အအုံ အကြက္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ၿပီးသည့္ အမွတ္အသားကုိ ထည့္၍ ႏွစ္နာရီ အတြင္း အိမ္ေထာင္စု ၄၀၀ ေက်ာ္ကုိ စာရင္းေကာက္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

အိမ္ေထာင္စု ၄၀၀ ေက်ာ္က ၎တုိ႔ အေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဟု ထြက္ဆုိ၍ ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း စာရင္းေကာက္ မ်ားက ၎တုိ႔ စိတ္တုိင္းက် ထည့္သြင္း ေရးမွတ္ သြားသည္ဟု သံသယ ျဖစ္ၿပီး စုိးရိမ္လ်က္ ရွိၾကသည္။

----------

ဘူးသီးေတာင္ (30.3.2014) -- ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္၊ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္ သုိ႔ ေန႔လည္ ၂း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ စာရင္းေကာက္မ်ား ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ စာရင္းေကာက္မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဟု ျဖည့္လွ်င္ စာရင္းေကာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အျခား လူမ်ဳိး အမည္ ေျပာမွသာ စာရင္းေကာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ၊ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကလည္း ရုိဟင္ဂ်ာဟု လက္ခံ၍ စာရင္းသြင္းမည္ ဆုိလွ်င္ မိမိတုိ႔ဘက္မွ ေျဖဆုိရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း စာရင္းေကာက္မ်ားက ၂ ရက္ ၃ ရက္ခန္႔ စဥ္းစား၍ အေၾကာင္းျပန္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ရာ၊ ေဒသခံမ်ားက လူမ်ဳိးအမည္ ေျပာသည့္ ကိစၥသည္ စဥ္းစား စရာ၊ ေရြးခ်ယ္ စရာ ကိစၥမဟုတ္ဘဲ၊ မိမိတုိ႔၏ လူမ်ဳိးအမည္မွန္ ရုိဟင္ဂ်ာ ကုိ ေျပာျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ စဥ္းစားရန္ မလုိေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ ေျပာပါသည္။
-----------------------------------

ေမာင္ေတာ (30.3.2014) -- ယေန႔ ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ ၿမဳိ႕မ အေနာက္ ရပ္ကြက္ (အမွတ္ ၁ ရပ္ကြက္) တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ စာရင္းေကာက္မ်ား ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္စု ၇ စုခန္႔ကုိ ေမးျမန္းၿပီး၊ အားလုံးက ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဟုသာ ထြက္ဆုိသျဖင့္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ ေျပာပါသည္။ စာရင္းေကာက္မ်ားႏွင့္ အတူ လ.၀.ကမွဴး ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေန႔လည္ ၃ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ၿပဳိလက္ယာ ေက်းရြာသုိ႔ စာရင္းေကာက္အဖြဲ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး အိမ္ေထာင္စု (၄) စုကုိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္စု အားလုံးက လူမ်ဳိးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္း ေရာက္သည့္အခါ ရုိဟင္ဂ်ာဟု ေျဖဆုိသျဖင့္ စာရင္းေကာက္မ်ားက ဆက္လက္၍ ေမးျမန္းျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ ေျပာပါသည္။ စာရင္းေကာက္ မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသား စာရင္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ မပါသျဖင့္ မျဖည့္ေပးႏုိင္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ေတာင္ၿပဳိလက္ယာတြင္ ေမးခြန္းအမွတ္ (၆) အထိသန္းေခါင္စာရင္း ေျဖဆုိခဲ့သူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးမာေဂ်းဒ္ (ဘ) ဦးဂူလာလ္ (အသက္ ၈၅ ႏွစ္)
(၂) ဦးေအခ္ဘာလ္ (ဘ) ဦးအဒူလ္အာမီးန္ (အသက္ ၂၇ ႏွစ္)
(၃) ဦးအဒူလႅာ (ဘ) ဦးရွာကဲရ္ (အသက္ ၃၂ ႏွစ္)
(၄) ဦးယာကုဘ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ဟာေဆာင္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

[ေတာင္ၿပဳိလက္ယာ Report: Rohingya Eye]
-----------------------------

စစ္ေတြ (30.3.2014) ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမဳိ႕ရွိ ဘာဆာရာ (စံျပ) ေက်းရြာသုိ႔ ယေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည့္ အဖြဲ႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး၊ အိမ္ေထာင္စု ၂၀ ခန္႔ကုိ ေမးျမန္းခဲ့ရာ၊ လူမ်ဳိးအမည္ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာဟု ထြက္ဆုိသျဖင့္ စာရင္းေကာက္မ်ားက ေမးျမန္းရမည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ မေမးျမန္းေတာ့ဘဲ ျပန္လည္ ထြက္ခြာ သြားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဘဂၤလီဟု ထြက္ဆုိရန္ ဖိအား အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားက ၎တုိ႔သည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ဘဂၤလီဟု မထြက္ဆုိႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စာရင္းေကာက္မ်ားက သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပုံစံကုိ အသုံးမျပဳခဲ့ဘဲ၊ သာမာန္ ဗလာစာအုပ္တြင္သာ အမွတ္စဥ္ (၁) မွ (၇) ထိ ေရးမွတ္ခဲ့ၿပီး၊ ေမးခြန္း (၈) ကုိ ၎တုိ႔ စိတ္တုိင္းက် အေျဖ မရသျဖင့္ ဆက္လက္၍ ေမးျမန္းျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

---------------------------
ဘူးသီးေတာင္ (29.3.2014) -- ယေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္၊ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္ရွိ တည္းခုိခန္းမ်ား၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံ ခဲ့သည္။ စာရင္းေကာက္ခံသည့္ အဖြဲ႔မွာ လုံၿခဳံေရးမ်ား အပါအ၀င္ ၇၀ ဦးခန္႔ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

က်ဴရွင္ဆရာ တစ္ဦးကုိ စတင္၍ ေမးျမန္းရာတြင္ အမွတ္စဥ္ (၁) မွ (၇) အထိ ေမးျမန္းၿပီးေနာက္၊ အမွတ္စဥ္ (၈) တြင္ လူမ်ဳိးကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဟု ေျဖဆုိေသာအခါ စာရင္းေကာက္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး မရွိေၾကာင္း၊ အျခား လူမ်ဳိး တစ္ခုခု ေျပာရန္ ျပန္ေျပာရာ ေျဖဆုိသူက မိမိသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး ျဖစ္ၿပီး အျခား ေျဖဆုိရန္ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စာရင္းေကာက္မ်ားက အျခား လူမ်ဳိး တစ္ခုခု ေျဖဆုိရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖိအား အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေျဖဆုိသူက ရုိဟင္ဂ်ာဟု လက္မခံလွ်င္ အျခား ေျဖၾကားရန္ မရွိဟု ေျပာသျဖင့္ စာရင္းေကာက္မ်ား ထုိေနရာမွ ထြက္ခြာ သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သို႔ေျပာပါသည္။

စာရင္းေကာက္မ်ားက ေျဖဆုိခဲ့သည္ မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ ကြယ္၀ွက္သည့္ ပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus