ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ လူမ်ဳိးအမည္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ ရွိေၾကာင္း UNFPA ေၾကညာRB News
28.3.2014

ရန္ကုန္ ။ ။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ကမာၻ႔ လူဦးေရး ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႔ UNFPA က သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ လူမ်ဳိးအမည္ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ ရွိေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။

UNFPA ၏ ေၾကညာခ်က္၌ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ညပုိင္းတြင္ စစ္ေတြၿမဳိ႕၌ ႏုိင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအုိႏွင့္ အန္ဂ်ီအုိ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကုိ လူအုပ္စုမ်ားျဖင့္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ အတြက္ အလြန္စုိးရိမ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ အကာအကြယ္ ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

UNFPA ၏ ေၾကညာခ်က္၌ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟူသည့္ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ စုိးရိမ္ပူပန္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အေျခအေန တုိးတက္မႈေပၚ မူတည္၍ UNFPA က လုိအပ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ ထားရွိရန္ ဆုံးျဖတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေရးသား ေဖာ္ျပ ထားသည့္ အျပင္ ျမန္မာအစုိးရ ကုလသမဂၢႏွင့္ အလွဴရွင္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ သေဘာ ဆႏၵ အရ လူ႔အခြင့္ အေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အရေသာ္ လည္းေကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ လူတုိင္း သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံမႈတြင္ ပါ၀င္မည္ဟု ကတိျပဳထားေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ လူတုိင္းက မိမိတုိ႔၏ လူမ်ဳိး အမည္ကုိ ထည့္သြင္းခြင့္ ျပဳမည္ကုိလည္း ျမန္မာ အစုိးရက ကတိျပဳထားေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

UNFPA က စာရင္းေကာက္မ်ားႏွင့္ ေျဖဆုိမည့္သူမ်ားကုိ လုံၿခဳံမႈ ေပးႏုိင္မွသာ ယုံၾကည္စိတ္ခ် ရသည့္ သန္းေခါင္စာရင္း ရလာဒ္ကုိ ရရွိမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျဖဆုိမည္သူမ်ားမွာ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖဆုိေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ လုံၿခဳံမႈ ရွိေနသည္ဟု ခံစား ေနရန္ ရွိေနဖုိ႔ လုိသလုိ၊ စာရင္းေကာက္ မ်ားကလည္း ေျဖဆုိသည့္ အေျဖမ်ား အားလုံးကုိ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရသည့္ အထိ မွတ္တမ္း ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ စာရင္းေကာက္ခံစဥ္ အတြင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ေၾကာက္ရြံမႈ မရွိေစရန္လည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံရာတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက လုံၿခဳံေရး အတြက္ဟု ဆုိကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ၊ လူတုိင္း၏ လူ႔အခြင့္အေရး မ်ားကုိ တရားမွ်တစြာ ျဖည့္ဆည္း ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာရင္းေကာက္ရာ တြင္လည္း အားလုံး တန္းတူရည္တူ ပါ၀င္ရမည္ဟု ယေန႔ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ UNFPA ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus