ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေဂၚဒူသာရ ေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ား၏ ထင္းမ်ားကုိ လုံထိန္းမ်ားႏွင့္ ရခုိင္မ်ား သိမ္းဆည္း
MYARF
RB News
23.4.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေဂၚဒူသာရ ေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ား၏ ထင္းမ်ားႏွင့္ ထင္းမ်ားသယ္ရန္ ေဖာင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပုံးမ်ားအားလုံး၊ ဆိတ္တစ္ေကာင္ႏွင့္ တြန္းလွည္း တစ္စီးတုိ႔ကုိ လုံထိန္းမ်ားႏွင့္ ရခုိင္မ်ားက သိမ္းဆည္း သြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေဂၚဒူသာရ ေက်းရြာမွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားသည္ ေတာင္မွ ထင္းခုတ္ ေရာင္း၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ေနာက္ပုိင္းမွ စ၍ ရခုိင္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚသုိ႔ ထင္းခုတ္ရန္ သြားႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့သည့္ အတြက္ စား၀တ္ေနေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ စား၀တ္ေနေရးေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ရခုိင္မ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား မျမင္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေတာင္ေပၚသုိ႔ သြားေရာက္၍ ထင္းမ်ား စုေဆာင္းခဲ့ၾကသည္။ ဧၿပီလ (၂၀) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဆီပုံးခြံမ်ားႏွင့္ ေဖာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ေခ်ာင္းမွ တဆင့္ ထင္းမ်ားကုိ သယ္လာစဥ္ လုံထိန္း ၂၁ ဦးႏွင့္ ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ကင္းေခ်ာင္းရြာမွ ေျခခ်ဳိး (ဘ) ဦးအာရီေမာင္၊ ေမာင္ဘေထြး (ဘ) ဦးရန္ေအာင္၊ ေမာင္လွ၊ သာေထြး (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ဇံျဖဴ၏ ညီ) ႏွင့္ ေဂၚဒူသာရ ေက်းရြာအုပ္စု ရခုိင္ရြာမွ ရခုိင္ ၃၀ ဦးခန္႔ တုိ႔က တုတ္၊ ဓါးမ်ား ကုိင္ေဆာင္ၿပီး၊ လုံထိန္းမ်ားက ေသနတ္ တစ္ခ်က္ ပစ္ေဖာက္ကာ ဖမ္းဆီးရန္ ႀကိဳးစား ခဲ့သျဖင့္ ထြက္ေျပး ခဲ့ရသည္။

ထင္းမ်ားကုိ ေဖာင္ေပၚတြင္ ထား၍ ထြက္ေျပးခဲ့ ၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔၏ ထင္းမ်ားႏွင့္ ပုံးမ်ားကုိ လုံထိန္းမ်ားႏွင့္ ရခုိင္မ်ားက သိမ္းဆည္း သြားေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ ထင္းတစ္စည္း၏ တန္ဖုိးမွာ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀ ရွိၿပီး၊ ပုံးတစ္လုံး၏ တန္ဖုိးမွာ ေငြက်ပ္ ၈၀၀ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထင္းမ်ားႏွင့္ ပုံးမ်ား ဆုံးရႈံးခဲ့ရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးအဒူေဇာ္ေဘာရ္ (ဘ) ဦးဆီဒိတ္ (ထင္း ၂၀ စည္း၊ ပုံး ၈ လုံး)
(၂) ဦးအာယုဘ္ (ဘ) ဦးေဖာကိရာ (ထင္း ၇ စည္း၊ ပုံး ၂ လုံး)
(၃) ဦးေအဆာန္အုလ္ေဟာက္ (ဘ) ဦးအာမန္အုလႅာ (ထင္း ၇ စည္း၊ ပုံး ၂ လုံး)
(၄) ဦးအာလမ္ (ဘ) ဦးအဘူဆီဒိခ္ (ထင္း ၁၀ စည္း၊ ပုံး ၇ လုံး)
(၅) ဦးအဒူဆုဗာန္ (ဘ) ေမာ္လ၀ီယူႏုစ္ (ထင္း ၅ စည္း၊ ပုံး ၂ လုံး)
(၆) ဦးအာလမ္ (ဘ) ဦးအဒူေဇာ္လိလ္ (ထင္း ၇ စည္း၊ ပုံး ၂ လုံး)
(၇) ဦးဘူးလူ (ဘ) ဦးဆယာဒ္ (ထင္း ၁၀ စည္း၊ ပုံး ၄ လုံး)
(၈) ဦးအဒူေကာ္ရိမ္ (ဘ) ဦးမုိဟာမတ္ေနာ္ဘီ (ထင္း ၁၀ စည္း၊ ပုံး ၄ လုံး)
(၉) ဦးအီျဗာဟိမ္ (ဘ) ဦးေကာ္ဘိရ္ (ထင္း ၆ စည္း၊ ပုံး ၄ လုံး)
(၁၀) ဦးအဘူကလာမ္ (ဘ) ဦးအလီအာမတ္ (ထင္း ၁၀ စည္း၊ ပုံး ၄ လုံး)
(၁၁) ဦးအာနိစ္ (ဘ) ဦးယူႏုစ္ (ထင္း ၁၅ စည္း၊ ပုံး ၄ လုံး)
(၁၂) ဦးအဒူေရာ္ဇက္ (ဘ) ဦးအူဇိရ္အာမတ္ (ထင္း ၆ စည္း၊ ပုံး ၆ လုံး)
(၁၃) ဦးဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးဟာရြန္ (ထင္း ၁၁ စည္း၊ ပုံး ၄ လုံး)
(၁၄) ဦးလာလူး (ဘ) ဦးေရွာ္ဖီ (ထင္း ၆ စည္း၊ ပုံး ၂ လုံး)
(၁၅) ဦးေရာ္ရွိတ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအဒူေမာ္ေတာ္ေလာဖ္ (ထင္း ၁၅ စည္း၊ ပုံး ၄ လုံး)
(၁၆) ဦးေရာ္ဖိတ္ (ဘ) ဦးအစၥမုိင္လ္ (ထင္း ၆ စည္း၊ ပုံး ၂ လုံး)
(၁၇) ဦးေရွာ္ဖိတ္ (ဘ) ဦးေနာင္ဒူးမ်ာ (ထင္း ၄၀ စည္း၊ ပုံး ၄ လုံး)
(၁၈) ဦးေရာ္ဖိတ္ (ဘ) ဦးေနာင္ဒူးမ်ာ
(၁၉) ဦးအီဆုပ္ (ဘ) ဦးဆိဒိတ္ (ထင္း ၁၅ စည္း၊ ပုံး ၆ လုံး)
(၂၀) ဦးအာယုဘ္ (ဘ) ဦးဆိဒိတ္ (ထင္း ၆ စည္း၊ ပုံး ၂ လုံး)
(၂၁) ဦးအဒူေကာ္ရိမ္ (ဘ) ဦးေဘာ္ဆိရ္အာမတ္ (ထင္း ၁၀ စည္း၊ ပုံး ၄ လုံး)
(၂၂) ဦးအဒူေဇာ္ေဘာ္ရ္ (ဘ) ဦးအဘူအာမတ္ (ထင္း ၁၅ စည္း၊ ပုံး ၆ လုံး)
(၂၃) ဦးအဘူတာဟဲရ္ (ဘ) ဦးအလီဇူဟာရ္ (ထင္း ၁၀ စည္း၊ ပုံး ၂ လုံး)
(၂၄) ဦးအဒူရွကုရ္ (ဘ) ဦးအဒူေဇာ္လိလ္ (ထင္း ၁၀ စည္း၊ ပုံး ၆ လုံး)
(၂၅) ဦးအာလမ္ (ဘ) ဦးဟာလာ (ထင္း ၁၂ စည္း၊ ပုံး ၄ လုံး) -- တုိ႔အပါ၀င္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ ၁၀၀ နီးပါးထံမွ ထင္းမ်ားႏွင့္ ပုံးမ်ား သိမ္းဆည္း သြားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါ လုံထိန္းမ်ားႏွင့္ ရခုိင္မ်ားသည္ ေဂၚဒူသာရ ေက်းရြာမွ အျပန္တြင္ ဦးဟာေဆာင္ (ဘ) ဦးေဘာ္နီအာမီးန္၏ တန္ဖုိး ေငြ ငါးေသာင္းရွိ ဆိတ္တစ္ေကာင္ႏွင့္ ဦးမာမတ္ယူႏုစ္ (ဘ) ဦးဆယာဒ္၏ တန္ဖုိး တစ္သိန္း ငါးေသာင္းက်ပ္ရွိ တြန္းလွည္း တစ္စီးတုိ႔ကုိ သိမ္းယူသြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သို႔ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus