ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ DHRP မွ သမၼတထံ စာေရးသား

RB News
2.4.2014

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ အေျခစုိက္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ပါတီမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒကုိ လ်စ္လ်ဴရႈ၍ ျပည္သူလူထုၾကား ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး သတင္းလႊင့္ေနျခင္း တားဆီးေပးႏုိင္ပါရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ထံသုိ႔ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ စာေရးသား ခဲ့သည္။ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ အေျခစုိက္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ပါတီမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒကုိ လ်စ္လ်ဴရႈ၍ ျပည္သူလူထုၾကား ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး သတင္းလႊင့္ေနျခင္း တားဆီးေပးႏုိင္ပါရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ထံသုိ႔ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ စာေရးသား ခဲ့သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus