ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ တရား၀င္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ျဖင့္ ခရီးသြားသူ မ်ားထံမွ နည္းမ်ဳိးစုံ ေငြညွစ္
ယ်ာတင္ (MYARF)
RB News
9.5.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္မွ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ တရား၀င္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္၍ ခရီးသြားသူ မ်ားထံမွ အာဏာပုိင္မ်ားက နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

လ.၀.က မွ တရား၀င္ ထုတ္ေပးသည့္ ေန႔ခ်င္းျပန္ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္၊ (၇) ရက္ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ခရီးသြားသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ျပည္သူမ်ားထံမွ အမွတ္ (၁) ၀င္/ထြက္ စခန္း (POE) မွ စခန္းမွဴး ရဲအုပ္ ဦးေအာင္ေစာႏွင့္ တပည့္မ်ားက ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ စာရင္းသြင္းခ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရး အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းတင္ခ ဟုဆုိကာ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၊ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သည္မ်ား အသင္းက စာရင္းသြင္းခ အျဖစ္ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၊ အသီးသီး ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္။

CDMA/GSM စသည့္ တရား၀င္ ဖုန္းမ်ားကုိ ခရီးသြားမ်ားက မိမိတို႔ႏွင့္ အတူ ယူေဆာင္သြားပါက စခန္းမွဴး ဦးေအာင္ေစာႏွင့္ အဖြဲ႔ကုိ ဖုန္းတစ္လုံး အတြက္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ စီေပးေဆာင္ ေနရသည္။ ခရီးသြား ေနစဥ္ မိမိတုိ႔ စားသုံးရန္ (သုိ႔မဟုတ္) အသိမိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ လက္ေဆာင္ ယူသြားသည့္ ပစၥည္းမ်ား ပါရွိပါက အထုတ္ တစ္ထုတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀ စီေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္။ ခရီးမွ ျပန္ေရာက္သူမ်ားထံမွ စားစရာပါလွ်င္ အခ်ဳိ႕ကုိ သိမ္းယူျခင္း၊ အိမ္သုံး ပစၥည္း အနည္းငယ္ ပါပါက ေငြေတာင္းခံျခင္း၊ အဖုိးတန္ ပစၥည္းမ်ား (ဓါတ္မီး၊ မ်က္မွန္၊ နာရီ) ပါပါက သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ခရီးသြားမ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အရ သိရွိရပါသည္။ မည္သည့္ ပစၥည္းမွ ယူေဆာင္ခြင့္ မျပဳဟု တရား၀င္ ေၾကညာ ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားက အာဏာ အလႊဲသုံးစား ျပဳလုပ္၍ သိမ္းဆည္းျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာရွိ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားသည္ စစ္ေတြႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မ်ားသုိ႔ ေဆးကုသခြင့္ မရွိသည့္ အတြက္ အေရးေပၚ ေဆးကုသရန္ လုိအပ္သည့္ အခါ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္၍ မိမိတုိ႔၏ အသက္ကုိ ကယ္ရန္ ႀကဳိးစားရသည္။ ေဆးကုသရန္ သြားသည့္ လူနာမ်ား ေဆးကုသမႈ ခံယူၿပီး အျပန္တြင္ ဆရာ၀န္မ်ား ေပးလုိက္သည့္ ေဆးအနည္း အက်ဥ္း ပါလာပါက ထုိေဆးမ်ား အတြက္ စခန္းမွဴး ဦးေအာင္ေစာႏွင့္ အဖြဲ႔က ေတာင္းသည့္ ေငြကုိ ေပးမွသာ သယ္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳသည္။ မေပးသူမ်ားကုိ ေဆးမ်ား သိမ္းယူသည့္ အျပင္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားျခင္းမ်ားပင္ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားက မိမိတုိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ မညဳိးႏြမ္းေရး အတြက္ စခန္းမွဴး ဦးေအာင္ေစာႏွင့္ အဖြဲ႔ ေတာင္းသေလာက္ ေပးေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ စခန္းမွဴး ဦးေအာင္ေစာသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံမွ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ အခြန္ေဆာင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းလာသည့္ သြင္းကုန္မ်ားကုိ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ဆိပ္ကမ္း တံတားမွ တင္သြင္းခြင့္ မျပဳဘဲ အမွတ္ (၁) ၀င္/ထြက္ စခန္းမွ တဆင့္ တင္သြင္း ေစၿပီး၊ စက္ေလွ တစ္စီးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းစီ ရယူေနသည္။ ထုိကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွ ရရွိသည့္ အစုိးရ အခြန္ေငြမ်ား ဆုံးရႈံးမႈ ရွိေနသည္။

ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သည္မ်ား အသင္း၏ အသင္း၀င္ကဒ္ ရရန္ လုိအပ္ၿပီး၊ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားက အသင္း၀င္ ျဖစ္ရန္ အသင္း၀င္ေၾကး အျဖစ္ ေငြက်ပ္ ၁၆၀၀၀ က်ပ္ကုိ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္သုိ႔ အသင္း၀င္မည့္သူ ကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္၍ ေငြသြင္း ခဲ့ရသည္။ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သည္မ်ား အသင္းသုိ႔ ရုံးစရိတ္ အျဖစ္ ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀ ေပးရေသာ္လည္း ယခုအခါ အသင္း၀င္ေၾကး အျဖစ္ ေငြက်ပ္ ၂၃၀၀၀ ကုိ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သည္မ်ား အသင္းတြင္သာ ေပးသြင္းေနရသည္။ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္သုိ႔ မည္မွ် ေပးသြင္းေနသည္ကုိ ကာယကံရွင္ မ်ားက သိခြင့္ မရွိေသာ္လည္း ယခင္ အတုိင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သုိ႔ ၁၆၀၀၀ ေပးသြင္းလွ်င္လည္း က်န္သည့္ ၇၀၀၀ ကုိ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သည္မ်ား အသင္း ဥကၠဌ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္းႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းေမာင္တုိ႔ ႏွစ္ဦး မွ်ေ၀၍ အလႊဲသုံစား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ယူဆရသည္။ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သည္မ်ား အသင္းသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ အသင္း၀င္သည့္ ဦးေရ ၁၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ အသင္း၀င္ကဒ္ကုိ ေန႔ခ်င္းၿပီး မထုတ္ေပးဘဲ တစ္ပတ္ခန္႔ၾကာမွသာ ထုတ္ေပးေလ့ ရွိသည္။ ကဒ္ျပားထုတ္ယူသည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း ရုံးစာေရးကုိ ေငြက်ပ္ ၅၀၀ ေပးရသည္။

အဆုိပါ အသင္း၀င္ကဒ္ ရွိမွသာ လ.၀.က မွ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေငြမ်ားစြာ အကုန္ခံ၍ ရသည့္ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ ထားသူမ်ားထံမွ အမွတ္ (၁) ၀င္/ထြက္ စခန္းက စခန္းမွဴး ဦးေအာင္ေစာႏွင့္ အဖြဲ႔က ေငြညွစ္ေနျခင္းမွာ ဥပေဒမဲ့ ျပဳလုပ္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ၀တ္ရုံ (ဘုရ္ခါ) ၿခဳံ၍ စက္ေလွ ေပၚသုိ႔ တက္ခြင့္ မေပးျခင္း၊ စက္ေလွေပၚမွ ဆင္းခြင့္ မေပးျခင္း၊ ဘာသာေရး ဆရာမ်ားကုိလည္း ၀တ္ရုံ၊ ဦးထုပ္ျဖင့္ စက္ေလွ ေပၚသုိ႔ တက္/ဆင္းခြင့္ မျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ဘာသာေရး ေစာ္ကားျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

ခရီးသြားမ်ားထံမွ မတရား ေငြညွစ္ျခင္း မ်ားကုိ ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္သူမ်ားက ေလွ်ာ့ယူရန္ အသနားခံ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း စခန္းမွဴး ဦးေအာင္ေစာက “ငါ့မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ရဲတပ္ရင္း ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဌာနခ်ဳပ္က G1, G2, ရဲမွဴးႀကီးတုိ႔ ရုံးအတြက္ ေန႔စဥ္ ေန႔တုိင္း ရုံးသုံး ပစၥည္းေတြ အပါအ၀င္ အဲဒီ လူႀကီးေတြရဲ့ အိမ္ေတြ အတြက္ စားစရာေတြ ၀ယ္ေပးရတာ ေန႔တုိင္း အနည္းဆုံး ၅ ေသာင္းေလာက္ ကုန္တယ္။ ၿပီးေတာ့ လူႀကီးေတြကုိ လစဥ္ေၾကးလည္း ေပးရတယ္။ သူတုိ႔ အဲဒီလုိ ရဖုိ႔အတြက္ ငါ့ကုိ ဒီေနရာမွာ ေရြးၿပီး တာ၀န္ေပးထားတာ၊ မင္းတုိ႔ ကုလားေတြဆီက မယူရင္ ငါဘယ္သူ႔ဆီက သြားယူရမလဲ၊ မေက်နပ္ရင္ ႀကဳိက္တဲ့ ေနရာမွာ သြားတုိင္” ဟု ေအာ္ေငါက္ ဆဲဆုိေလ့ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus