ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ျမန္မာ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားက ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ အနည္းဆုံး ၃၆ ဦးကုိ ပစ္သတ္ခဲ့
RB News
21.5.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ေနသည္ဟု ျမန္မာအစုိးရမွ ေျပာဆုိ ေနေသာ္လည္း တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ေသ အေထာက္ အထား မေတြ႔ရွိရဘဲ၊ ျမန္မာ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ မ်ားက အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ ၃၆ ဦးထက္ မနည္း သတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိရပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကြပ္ကဲမႈ လက္ေအာက္ရွိ အမွတ္ (၂) နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲ၏ ဆာေလေတာင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ (၆) ဦးကုိ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယေန႔ (ေမလ ၂၁) နံနက္ ၈ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ မုိင္တုိင္ ၄၅ အနီး (ျမန္မာဘက္ ဆာေလေတာင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းႏွင့္ ဘဂၤလားဘက္ အာဆာရ္တူလီ BGB စခန္း) ျမန္မာဘက္မွ ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ ဂိတ္ အနီးရွိ လမ္းေပၚတြင္ ျမန္မာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ (၆) ဦးကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္၍ လမ္းေဘးတြင္ ထားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့ရသူ မ်ား၏ အေလာင္းမ်ားမွာ ယေန႔ ည (၈) နာရီ အခ်ိန္ထိ လမ္းေဘးတြင္ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေမလ (၂၀) ရက္ေန႔ ည (၁၀) နာရီ အခ်ိန္ႏွင့္ ေမလ (၂၁) ရက္ေန႔ နံနက္ ၂ နာရီ အခ်ိန္တုိ႔တြင္ မုိင္တုိင္ ၃၈၊ ၃၉ ႏွင့္ ၄၀ တုိ႔တြင္ ျမန္မာဘက္ အျခမ္းမွ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သည့္ အသံမ်ား ၾကားခဲ့ရေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘက္ျခမ္းရွိ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ အလားတူ ယေန႔ (ေမလ ၂၁) ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ အခ်ိန္ကလည္း မုိင္တုိင္ ၄၅ အနီးမွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သံမ်ား ၾကားခဲ့ရေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ အာဆာရ္တူလီ ရြာသားမ်ားက ေျပာပါသည္။

လမ္းမွ ျဖတ္သန္းသြားလာ ေနေသာ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္သတ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက ဆုိသည္။ ယေန႔ (ေမလ ၂၁) နံနက္ ၈ နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားက ပစ္သတ္လုိက္သည့္ လူ (၆) ဦးတြင္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ ဦးေရာ္ဖိတ္ႏွင့္ ဦးမူဘာရတ္တုိ႔လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ သက္ေသ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ေမလ (၁၇) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားက မုိင္တုိင္ ၅၃ ႏွင့္ ၅၄ တုိ႔ရွိ GE ေဆာက္လုပ္ေရးတပ္၏ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ ၃၀ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီး၊ ထုိေန႔တြင္ပင္ ပစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ အဆုိပါ ၃၀ ဦးတြင္ သက္ကုိင္ညာ ေက်းရြာမွ ၁၅ ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ပစ္သတ္ခဲ့ရသည့္ ၃၀ ဦး၏ အေလာင္းမ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ျမွပ္ႏွံ ထားသည္ကုိ မသိရွိရေသးဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ဖမ္းဆီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ႏွစ္ဦး ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး၊ ထုိဗုဒၶဘာသာ၀င္ ႏွစ္ဦးကုိ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ေမလ (၁၇) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီမွ စ၍ ျဖတ္သန္း သြားလာေနသည့္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ လ်က္ရွိၿပီး၊ ျမန္မာ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲမွ ပစ္သတ္ခဲ့သည့္ အေလာင္း ႏွစ္ေလာင္းကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘက္သုိ႔ စြန္႔ပစ္ခဲ့ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံဘက္မွ BGB မွ ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး၊ အဆုိပါ အေလာင္း ႏွစ္ေလာင္းကုိ ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားလက္သုိ႔ ျပန္လည္ အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ BGB ဘက္မွ ေျပာပါသည္။

ယေန႔ (ေမလ ၂၁) ႏွစ္ႏုိင္ငံ အလံ အစည္းအေ၀းကုိ မုိင္တုိင္ ၅၀ တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ၎အစည္း အေ၀းသုိ႔ အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ တင္ကုိကုိႏွင့္ ရဲတပ္ရင္းမွဴးမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ BGB မွ တပ္ရင္းမွဴး ဖရိသ္ တုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus