ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ႏုိငံသား ျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတထံ စာပုိ႔

RB News

24.6.2014

ရခုိင္ေျမ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ကြန္ယက္ (ACCN) ႏွင့္ တရား ဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရး ကြန္ယက္တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီတုိ႔ လိပ္မူ၍ ဇြန္လ (၂၀) ရက္ေန႔က စာတစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ 

အျပည့္အစုံမွာ -- Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus