ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း ေပးမွ ေရေျမာင္းမ်ား ေရစီး ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ ေပးမည္ဟု စည္ပင္မွ ေျပာRohingya Eye
RB News
30.6.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္မွ ပိတ္ေနသည့္ ေရေျမာင္းမ်ား ေရစီးဆင္းႏုိင္ရန္ အတြက္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္းေပးမွ ျပဳလုပ္ေပး ႏုိင္မည္ဟု စည္ပင္သာယာမွ ၀န္ထမ္း ျဖစ္သူ ဦးလွေရႊက ေျပာေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ ဦးတင္ဦးက ၿမဳိ႕မ ဗလီႀကီးေရွ႕ရွိ ဆုိင္တန္းမ်ား ေရွ႕မွ ေရေျမာင္းမ်ား ရွင္းလင္းရန္ အတြက္ဟု ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀/- စီ ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယခင္က စည္ပင္သာယာမွ ေရေျမာင္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေပးခဲ့ေသာ္လည္း စည္ပင္ ဦးစီးအရာရွိ ဦးတင္ဦး ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ေငြေကာက္ခံျခင္း စနစ္မ်ား ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ဆုိင္ခန္း ပုိင္ရွင္ အခ်ဳိ႕က ၎တုိ႔၏ ဆုိင္ေရွ႕မွ ေရေျမာင္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္း ခဲ့ေသာ္လည္း ေရေျမာင္းမွ အမႈိက္မ်ားကုိ ကားေပၚသုိ႔ မတင္ဟု ဆုိကာ ဆုိင္ရွင္ (၃) ဦးကုိ ဒဏ္ေငြ ၅၀၀၀/- စီေပးေဆာင္ ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဒဏ္ေငြ ၅၀၀၀/- စီေပးေဆာင္ ခဲ့ရသူ (၃) ဦးမွာ --

(၁) ဦးဟူေဆာင္းန္အာမတ္ (ဘ) ဦးေရာ္ရွိတ္ (အသက္ ၃၃ ႏွစ္) - အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္မွ
(၂) ဦးမူဂ်ီရာမန္ (ဘ) ဦးအာလမ္ (အသက္ ၃၈ ႏွစ္) - အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္မွ
(၃) ဦးအဒူေရာ္ဇာခ္ (ပလာဇာ ကြမ္းယာဆုိင္) အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္မွ - တုိ႔ျဖစ္သည္။

ေရေျမာင္းရွင္းလင္း ရမည့္ အလုပ္မွာ ၿမဳိ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာန၏ အလုပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရွင္းလင္း ေပးျခင္း မရွိဘဲ၊ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ဆုိင္ခန္းမ်ားမွ လုိင္စင္ေၾကးကုိ တစ္ေသာင္းမွ ႏွစ္ေသာင္းထိ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္။

အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္ရွိ ဆရာေမာင္နက္ (ခ) ဦးမူနာဖ္၏ ေနအိမ္မွ ေရွ႕ေန ဦးေမာင္သာထြန္း (ခ) ဦးအဒူဟုိက္၏ ေနအိမ္ေရွ႕ရွိ ဆုိင္ခန္းမ်ားေရွ႕ ေရေျမာင္းမ်ားသည္ မုိးရာသီတြင္ လြယ္လင့္တကူ ေရစီးဆင္းႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ အျပင္ ေနအိမ္ၿခံမ်ားအတြင္းမွ မုိးေရမ်ား ေရေျမာင္းထဲသုိ႔ စီးဆင္းႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ အနံ႔ဆုိးမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။ ယခင္က အဆုိပါ ေရေျမာင္းမ်ားမွ ေရမ်ားသည္ ၿမဳိ႕မ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေရွ႕ရွိ ေရေျမာင္းႀကီးမ်ားသုိ႔ စီးဆင္း ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေရေျမာင္းမ်ားမွ ေရမစီးဆင္းႏုိင္ရန္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ဆရာေမာင္နက္၏ အိမ္အပါအ၀င္ အျခားေသာ အိမ္မ်ား အနံ႔အသက္ဆုိးမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ားက ၎တုိ႔ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ရပ္ရြာ လူႀကီးမ်ားကုိ စာျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လူကုိယ္တုိင္ေသာ္ လည္းေကာင္း အသနားခံ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စုံတစ္ရာ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ရပ္ရြာ လူႀကီးမ်ားက စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာနမွ စာေရး ျဖစ္သူ ဦးလွေရႊက ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း ေပးမွသာ အဆုိပါ ေရေျမာင္းမ်ားမွ ေရမ်ား စီးဆင္းႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ ေပးႏုိင္မည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း အေဆာက္အအုံႏွင့္ ေျမခြန္ ၃၆၀၀/- က်ပ္၊ လမ္းမီးခြန္ ၁၄၄၀/- က်ပ္ႏွင့္ အမႈိက္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးခြန္ ၃၆၀၀/- က်ပ္ -- စုစုေပါင္း ၈၆၄၀/- က်ပ္ စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာနသုိ႔ ပုံမွန္ ေပးသြင္း ေနရေသာ္လည္း စည္ပင္သာယာမွ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ ေပးျခင္း မရွိဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္သည့္ ၿမဳိ႕၏ အခ်က္အခ်ာ မဟုတ္သည့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းဆုံ၊ ေက်ာ္တည္းခုိ ရိပ္သာ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေရေျမာင္းမ်ားကုိ စည္ပင္သာယာမွ ရွင္းလင္း ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ား၏ ေနအိမ္ၿခံ၀င္းမ်ား အတြင္း အနံ႔သက္ဆုိးမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကုိ စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ ဦးတင္ဦး၏ လူမ်ဳိးေရး ခြဲျခား ဆက္ဆံေရး မူ၀ါဒေၾကာင့္ ရွင္းလင္း မေပးဘဲ၊ ၎၏ စာေရး ျဖစ္သူ ဦးလွေရႊက ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း ေပးမွသာ ရွင္းလင္း ေပးႏုိင္မည္ဟု ေျပာၾကားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ေပၚတြင္ အမႈိက္မ်ား ရွင္းလင္းေရး တာ၀န္ခံမွာ ဦးလွေရႊ ျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus