ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ႏုိင္ငံသား စီစစ္္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သ္က၍ DHRP မွ သမၼတထံ တင္ျပ

RB News
25.6.2014

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနေသာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား အက္ဥပေဒ အရ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္မႈ စီစစ္ေရး စီမံခ်က္ ျပန္လည္ သုံးသပ္ေပးရန္ အတြက္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ အေျခစုိက္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ပါတီ (DHRP) က ဇြန္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သုိ႔ လိပ္မူ၍ စာတစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

အျပည့္ အစုံမွာ --

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus