ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား


ရခုိင္ တုိင္းရင္း သားမ်ား တုိးတက္ ေရးပါတီ (RNDP) အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးဦး လွေစာ၊ ၾသစ ေၾတးလ် ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ရုိဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႔ အစည္း တစ္ခု ၿဖစ္သည့္ Burmese Rohingya Community in Australia မွ ကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ရခုိင္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ သမုိင္း သုေတသီ ဦးေဌးလြင္ဦး တုိ႔ကုိ ၾသစ ေၾတးလ် ႏုိင္ငံ ကင္ဘာ ရာၿမဳိ႕တြင္ မတ္လ ၁၅-၁၆ ရက္ေန႔ မ်ား၌ Australia National University တြင္ က်င္းပ ခဲ့ေသာ ဖုိရမ္၌ ေတြ႔ရစဥ္။ 
ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေရႊေမာင္အား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ  ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔ညစာစားပြဲတြင္ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္းအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ  ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔ညစာစားပြဲတြင္ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇) ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ေျမာက္ပုိင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဌး၀င္းအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ  ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔ညစာစားပြဲတြင္ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္

အမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ - ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ ဦးသာေအး (ခ) U Abu Tahay မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ေျခာက္နာရီအလည္အပတ္လာေရာက္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္သမၼတအုိဘားမားႏွင့္ေတြ႔ဆုံစဥ္

Rohingya Exodus