ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ယာယီစခန္း အမည္တပ္ထားသည့္ အက်ဥ္းစခန္း

ရုိေနဆန္းလြင္
RB News
16.1.2018

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္း ၃ ခု ကုိ အာဆာ ဟု ေခၚသည့္ အာရ္ကာန္ ရုိဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရး တပ္မေတာ္မွ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာစစ္တပ္က နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေနထုိင္သည့္ ရြာ ဒါဇင္ခ်ီ၍ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ အျပစ္မဲ့ အရပ္သား တစ္ေထာင္ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကုိ အုပ္စုဖြဲ႔ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ လူမဆန္စြာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၉ ေသာင္းခန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးခုိလႈံခဲ့ရသည္။ ယင္းရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေနၾကသည္။

တစ္ဖန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ တပ္ရင္းတစ္ခု အပါအ၀င္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္း ၃၀ ခန္႔ကုိ အာဆာ က တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ ကင္းစခန္းမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုိ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔၌ ေနရာ ၃၀ ခန္႔တြင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ ကင္းစခန္းမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုိ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ဓါတ္ပုံ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ အာဆာ က ၎တုိ႔၏ တြစ္တာမွ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္ဟု ၀န္ခံထားသည့္ အတြက္ စာေရးသူ အေနျဖင့္ ေစာဒက တက္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သံသယ တစ္ခုေတာ့ ရွိသည္ဟု ရုိးသားစြာ ၀န္ခံပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ထုံးစံအတုိင္း နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ အျပစ္မဲ့ အရပ္သားမ်ားကုိ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ရြာမ်ားကုိ မီးရႈိ႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ Human Rights Watch ႏွင့္ Amnesty International တုိ႔က မီးရႈိ႕ခံရသည့္ ရြာမ်ားကုိ ၿဂဳိဟ္ထုမွ ၾကည့္ရႈ၍ ေရတြက္ရာတြင္ ၃၅၄ ရြာရွိမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခဲ့သည္။

အသတ္ခံရသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အရပ္သား အေရအတြက္ တစ္ေသာင္းထက္ မနည္းရွိမည္ဟု စာေရးသူ ယုံၾကည္သည္။ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီး၊ မိန္းကေလး အေရအတြက္ ေထာင္ဂဏန္းရွိသည္။

စာေရးသူကုိယ္တုိင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ လက္နက္ႀကီး ေလာင္ခ်ာမ်ား သုံး၍ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ျပတ္သြားသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ အုပ္စုဖြဲ႔ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၊ ေသနတ္ဒဏ္ရာရရွိထားသူမ်ား၊ လည္လွီး သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အရွင္လတ္လတ္ မီးရႈိ႕ခံရသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ မိမိ၏ မ်က္စိျဖင့္ ကုိယ္တုိင္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ျခင္းမ်ား၊ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ခန္႔ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံေနရသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား၊ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိျခင္းတုိ႔ ေပါင္းစပ္လွ်င္ ျမန္မာစစ္တပ္က ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟုသာ ယုံၾကည္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွ စ၍ ယေန႔ထိ ရုိဟင္ဂ်ာ ၇ သိန္းခြဲေက်ာ္ႏွင့္ ယခင္က ထြက္ေျပးခုိလႈံေနသူ ၃ သိန္းခြဲ ခန္႔ ေပါင္းလုိက္လွ်င္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၁၁ သိန္းခန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ ခုိလႈံလ်က္ရွိသည္။

၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ ေလးႀကိမ္တိတိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ထြက္ေျပးခုိလႈံေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္တုိအတြင္း ရုိဟင္ဂ်ာ သိန္းခ်ီ၍ ထြက္ေျပးခုိလႈံရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္ အေပၚ ႏုိင္ငံတကာမွ ဖိအားေပါင္းစုံ ေပးျခင္းခံရသည္။ ထုိဖိအားမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားရန္ အတြက္ ထြက္ေျပးခုိလႈံေနသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံပါမည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အလ်င္စလုိ လုိအပ္ခဲ့ေပသည္။ အလ်င္စလုိ လက္မွတ္မထုိးပါက ႏွစ္ႏုိင္ငံ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံမ်ားစြာပါ၀င္သည့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ကုိ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္က နားလည္သေဘာေပါက္ထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔မွစၿပီး ျပန္လည္ စီစစ္၍ လက္ခံမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။ 

၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွစၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္မွ မူ၀ါဒတစ္ခု ခ်မွတ္၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ႏုိင္ငံတြင္းမွ ေမာင္းထုတ္ရန္ ႀကဳိးစားေနခဲ့ေသာ္လည္း ယခု လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာအရ အနည္းဆုံး ရုိဟင္ဂ်ာ ၇ သိန္းခြဲကုိ ျပန္လည္ လက္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ က်န္သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၃ သိန္းခြဲ ျပန္လာႏုိင္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရက ဖိအားမ်ားမ်ား ေပးမွသာ ျဖစ္ႏုိင္မည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အာရ္ကာန္ေဒသ၏ မူလဘူတ တုိင္းရင္းသားျဖစ္သည္ကုိ ျမန္မာအစုိးရ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုက လက္မခံေသာ္လည္း သမုိင္းတြင္ ရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ဖ်က္ပစ္၍ ရမည္မဟုတ္သည္မွာ အမွန္တရားပင္တည္း။ အာရ္ကာန္ေဒသသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဌာေန ျဖစ္ေသာ္လည္း အာရ္ကာန္ေဒသကုိ ၁၇၈၄ မွစ၍ အုပ္စိုးထားသည့္ ဗမာမ်ားႏွင့္ ဗမာအုပ္စုိးမႈေအာက္တြင္ ဗမာဘက္လုိက္ ျဖစ္ေနသည့္ ရခုိင္အခ်ဳိ႕က ဤေဒသကုိ မြတ္စလင္ ကင္းစင္သည့္ ေဒသျဖစ္ေအာင္ အင္တုိက္အားတုိက္ ႀကဳိးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း ရုိဟင္ဂ်ာ ၇ သိန္းခြဲေက်ာ္ ေမာင္းထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ ဗမာႏွင့္ ဗမာဘက္လုိက္ ရခုိင္အခ်ဳိ႕အတြက္ မဟာေအာင္ပြဲႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာအစုိးရက ေပးထားသည့္ ကတိအတုိင္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျပန္လည္ လက္ခံရမည့္ေန႔ နီးလာသည့္အမွ် ထမင္းထုပ္ တစ္ဖက္ႏွင့္ ဓါးတစ္ဖက္ ျပေနသည္ဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး၊ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ အသစ္ျပဌာန္း၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံမဲ့ ဘ၀သုိ႔တြန္းပုိ႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားကုိ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ခုိး၀င္လာသူမ်ားဟု သမုတ္ေနၾကသည္။ ဤတုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ NVC ဟုေခၚသည့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူမ်ား၏ သက္ေသခံကတ္ျပား ကုိင္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာအစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ဖိအားေပးလ်က္ရွိရာ ယေန႔တုိင္ပင္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ စစ္ေတြၿမဳိ႕ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းရွိ ၿမဳိ႕မ်ားမွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ေနအိမ္မ်ားမွ အတင္းအဓမၼ ထုတ္၍ ဒုကၡသည္စခန္းသုိ႔ ပုိ႔ထားသည္မွာ ၅ ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား အတြင္းတြင္ ပိတ္မိေနသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ မူရင္းေနရပ္ ျပန္ေရးကုိ ျမန္မာအစုိးရက လုပ္ေဆာင္မည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း လုံး၀မရွိေပ။

ျမန္မာအစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရုပ္သိမ္းခံထားရသည့္ ႏုိင္ငံသား၊ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ လုိခ်င္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိတုိ႔၏ ဇာတိဌာေနတြင္ အမုိးပြင့္အက်ဥ္းေထာင္မွ ဒုကၡသည္စခန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိမည့္ ဘ၀ကုိ မလုိလားသူမ်ား ျဖစ္သည္ကုိ ေကာင္းစြာ သိရွိနားလည္ထားသည္။

ဤအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္လွ်င္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ျပန္လာမည္ မဟုတ္ဟု တထစ္ခ် ယုံၾကည္ထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျပန္လာမည့္သူမ်ားကုိ NVC ထုတ္ေပးမည္ဟု ေၾကညာျခင္း၊ ယာယီစခန္းမ်ားဟု အမည္တပ္ထားသည့္ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ ခုိလႈံေနသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျပန္မလာေစရန္ အပူတျပင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

မိမိတုိ႔၏ ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာႏုိင္သည္ဟု ေျပာဆုိေနျခင္းမွာ ထမင္းထုပ္ ျပေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ NVC ႏွင့္ ယာယီစခန္းမ်ား ျပေနျခင္းမွာ ဓါးကုိင္ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ အတြက္ အာမခံခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိသည့္ လူအစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္ကြင္းသုိ႔ ျပန္လာရန္ အလ်င္စလုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္း မျပဳႏွင့္ဟုသာ ေျပာခ်င္ပါသည္။

MYARF
RB News
15.1.2018

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္စုမွ NVC သည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အတြက္ဟု ေျပာဆုိသူ တစ္ဦးကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားႏွင့္ မ.က.ဖ မ်ားက ေငြညွစ္ယူသည့္ အျပင္ တရားစြဲဆုိ၍ ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္ ၄ လ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ တတိယပတ္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္စု ဂုံးနားရြာမွ ဆရာ ဦးေဘာ္ေရွာ္ရ္၏ သားျဖစ္သူ ဖူတူေခ် (ၿမဳိ႕မစည္ပင္သာယာေစ်းတြင္ အုိးခြက္ ပန္းကန္ ဆုိင္ေရာင္းသူ) က တစ္ရြာတည္းေန NVC ရယူထားသည့္ ဆုိက္ကားသမား တစ္ဦးကုိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ NVC လက္ခံရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယူထားလွ်င္လည္း အသုံးမတည့္ေၾကာင္း၊ NVC သည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အတြက္ မဟုတ္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ရာ အဆုိပါ ဆုိက္ကားသမားက နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား၏ သတင္းေပး ေမာင္ေမာင္တင္ ဆုိသူအား ဖူတူေခ်က ၎အား ေျပာသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ေျပာျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းကိစၥကုိ ေရႊဇားတံတား ကင္းစခန္း တာ၀န္ခံ ဒုရဲအုပ္က သိရွိသြားၿပီး ဖူတူေခ် ထံမွ ေငြညွစ္ခဲ့သည္။ 

သီတင္းတစ္ပတ္အၾကာတြင္ ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္စုရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္း အမွတ္ (၁၄) ကညင္ေခ်ာင္းစခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားႏွင့္ မ.က.ဖ မ်ားက ဖူတူေခ် အား ၿခိမ္းေျခာက္၍ ထပ္မံၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္ခဲ့သည္။

“တစ္ပတ္အတြင္းမွာ ေငြႏွစ္ႀကိမ္ညွစ္ခံရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေငြဘယ္ေလာက္ ညွစ္ခံရလဲဆုိတာ အတိအက် မသိဘူး” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္း အမွတ္ (၁၄) မွ ဖူတူေခ် ကုိ ဆင့္ေခၚ၍ အမႈေျဖရွင္းၿပီးၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း တရားရုံးသုိ႔ သြားေရာက္၍ လက္မွတ္ထုိးရန္ လုိသည္ဟု လိမ္လည္ လွည့္ျဖား၍ တရားရုံးသုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္ ၄ လ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 
ယ်ာတင္ (ရုိဟင္းသား)
RB News
14.1.2018

အခုတ​ေလာ ကြၽန္​​ေတာ္​့စိတ္​ကုိ စာအုပ္​​ေတြထဲ က်က္​စား​ေစ၏။ စာအုပ္​ေကာင္​းတစ္​အုပ္​သည္​ သင္​ခန္​းစာမ်ားစြာ၊ ​ဗဟုသုတမ်ားစြာတို႔ကုိ ​ေပးႏိုင္​စြမ္​းရိွသည္​့အျပင္​ ေတြးစရာမ်ားစြာကုိလည္​း ​ေမြး​ေပးႏိုင္​စြမ္​းရိွသည္​။ စာအုပ္​တစ္​အုပ္​ဖတ္​ၿပီး​ေနာက္​ ထိုစာအုပ္​၏ ဇတ္​လမ္​းထဲတြင္​ အခ်ိန္​ၾကာၾကာ စီး​ေမ်ာသြားတတ္​၏။ ပကတိခံစားခ်က္​မ်ား၏ ဖိစီးႏွိပ္​စက္​မႈသည္​လည္​း ခဏတျဖဳတ္​​ေတာ့ ​ေပ်ာက္​ကင္​းသြား၏။ ကြၽန္​​ေတာ္​က အမိုးပြင္​့အက်ဥ္​း​ေထာင္​ထဲ၌ ပိတ္​မိ​ေန​ေသာ လူသားျမဴမႈန္​တစ္​ပြင္​့ မဟုတ္​​ပါေလာ။

မ​ေန႔ မနက္​ကစ၍ ဖတ္​လာခ့ဲ​ေသာ စာ​ေရးဆရာ ျမသန္​းတင္​့၏ "ကြၽန္​​ေတာ္​ဆက္​၍​ေရးခ်င္​​ေသာ ဝတၳဳမ်ား" စာအုပ္​ကုိ ဒီ​ေန႔ည ၁၁ နာရီတြင္​ ဖတ္​ၿပီး၏။ ​ေတြးစရာမ်ားစြာလည္​း ကြၽန္​​ေတာ္​ထဲ​ေခါင္​းထဲ ​ေနရာယူခ့ဲၿပီ။

အခန္​းထဲတြင္​ ​ေရ​ေႏြးၾကမ္​း​ ငွဲ႔​ေသာက္​ရင္​း ကြၽန္​​ေတာ္​တစ္​​ေယာက္​တည္​း ​ေတြး​ေန၏။ ​ေခါင္​းစဥ္​ဟူ၍ သီးသန္႔ ​မရိွ​ေသာ ေတြးမိ​ေတြးရာမ်ား။ ​ေတြးခ်င္​ရာ​​ေတြး​ေနျခင္​းပင္​ျဖစ္​သည္​။

တ​ေလာက ဖတ္​ဖူး​ေသာ "စာ​ေရးျခင္​း အတတ္​ပညာ" စာအုပ္​ထဲက စကားလံုးအမ်ားႀကီးလည္​း ​ေခါင္​းထဲမွာ ​ေနရာယူထားသည္​မွာ ပူပူ​ေႏြး​ေႏြး။ စာ​ေရးျခင္​း ​ဆိုတာ ကြၽန္​​ေတာ့အတြက္​ အက်ဥ္​းက်ခံ​ေနရသည္​့ ​ေခါင္​းကုိ လြတ္​လပ္​မႈ​ေပးျခင္​းျဖစ္​၏။ ကြၽန္​​ေတာ္​ တစ္​ခုခု​ေရးခ်င္​သည္​။ အက်ဥ္​းက်ခံ​ေနရ​ေသာ အမွန္​တရား​မ်ားကုိ ထုတ္​​ေရးခ်င္​သည္​။ ထို႔​ေၾကာင္​့ ​ေတြး​ေန၏။ အ​ေတြးကုိ ​ေဘာင္​ခတ္​မထားဘဲ လြတ္​လပ္​စြာထား၏။ ​ေတြးခ်င္​ရာ​ေတြးပါ​ေစ​ေတာ့။

အခန္​းထဲက မီးႀကီးကုိပိတ္လိုက္​သည္​။ ညအိပ္မီးသည္​သာ မိွတ္​တုတ္​မွိတ္​တုတ္​ လင္​းလ်က္​။ တိတ္ဆိတ္​​ေန​ေ​သာ ​​အ​ေမွာင္​ထဲတြင္​ ​အေတြးခန္​းဝင္​ရသည္​ကုိ ကြၽန္​​ေတာ္​ အလြန္​ႏွစ္​သက္သည္​။

"​ေဟ့ ... လူ ... ​ေဟ့ ... လူ ..."

​ေခၚသံတစ္​ခု။ ​အသံက ပက္​လက္​ကုလားထိုင္​​ေပၚ လဲ​ေလ်ာင္​း​ေန​သည္​့ ကြၽန္​​ေတာ့၏ ​ေခါင္​းရင္​းက ထြက္​လာသည္အလား အလြန္​နီးကပ္​​ေသာ အသံ။ လွည္​့ၾကည္​့လိုက္​​ေတာ့ ထူးဆန္​း​ေသာ လူတစ္​​ေယာက္​။ ထိုလူကုိ ကြၽန္​​ေတာ္​မသိ။ အသက္​က ကြၽန္​​ေတာ္​ႏွင္​့ မတိမ္​မယိမ္းပင္​ ရိွမည္​ထင္​ရ၏။ ကြၽန္​​ေတာ့က့ဲသုိ႔ပင္​ ခပ္​ပိန္​ပိန္​၊ အသားျဖဴျဖဴ၊ မ်ားလံုးၾကည္​ၾကည္​၊ ဆံပင္က မတိုလြန္​းမ႐ွည္​လြန္​း။ အျပာ​ရင္​့ရင္​့ အက်ႌကုိ အျပာရင္​့ရင္​့ ​ေဘာင္​းဘီႏွင္​့တြဲဝတ္​ဆင္​ထားၿပီး အျဖဴ​ေရာင္​ လည္​စီး​ကုိ အ​ေနာက္​တိုင္​းဆန္​ဆန္​ ဝတ္​ဆင္​ထားသည္​။ ျမင္​ဖူးသလိုလို ျဖစ္​​ေန​ေသာ္​လည္​း မည္​သူမည္​ဝါဆိုသည္​ကုိ ​ေသခ်ာ မွတ္​မရ။

ကြၽန္​​ေတာ္​က အခန္​းတံခါးကုိ ​ေသခ်ာပိတ္​ထားခ့ဲသည္​ပင္​။ ဒီလူ အခန္​းထဲသုိ႔ မည္​သုိ႔ဝင္​လာခ့ဲသနည္​း။ ကြၽန္​​ေတာ့ လိပ္​ျပာ​ေတာင္​ ​ေအးခနဲျဖစ္​သြား၏။ ကြၽန္​​ေတာ့္ ခႏၶာကုိယ္​လည္​း မသိမသာ တုန္​ယင္​​ေနသည္​။ ​ေၾကာက္​စရာပင္​မဟုတ္​လား။ စဥ္​းစား​ေနတုန္​းမွာပင္​ ဒီလူက ထပ္​ၿပီး​ေခၚသံျပဳလိုက္​သည္​။

"​ေဟ့ လူ ... ​ေခၚ​ေနတာ မၾကားဘူးလား​ဗ် ... ဘယ္​အ​ေတြးထဲ နစ္​ျမဳပ္​​ေနတာလဲ ..."

​ေျပာရင္​းႏွင္​့ ကြၽန္​​ေတာ့​ေ႐ွ႕ကုိ​ေတာင္​​ ေရာက္​လို႔လာခ့ဲၿပီ။ သူ႔အသံက ျပတ္​သား​ေသာ္​လည္​း ညႇင္​သာလွ၏။

"ခင္​​ဗ်ာ ... ဘာမွ​ေတာ့ ​ေထြ​ေထြထူးထူး မ​ေတြးပါဘူး ... ဒီအတိုင္​းပဲ မွိန္​​းေနတာပါ ... ဒါနဲ႔ ခင္​​ဗ်ား ဘယ္​သူလဲ​ဗ်ာ ..."

ကြၽန္​​ေတာ္​က မဝံ့မရဲ ​ေမးလိုက္​သည္​။ သူက တစ္​ခ်က္​ျပံဳးလိုက္​၏။ မ့ဲျပံဳး ​ေလွာင္​ျပံဳးလား။ သူ႔ဟာသူ သည္​အတိုင္​း ျပံဳးက်င္​့ရိွလို႔ ႐ိုး႐ိုးသားသားပဲ ျပံဳးမိတာလား ကြၽန္​​ေတာ္​မခြဲ​ေဝတတ္​။ အခန္​႔မသင္​့လွ်င္​ ​ေအာ္​ၿပီး အကူအညီ​ေတာင္​းရန္​သာ ကြၽန္​​ေတာ္​ အသင္​့ျပင္​ထား၏။

"က်ဳပ္​က Facebook ​ေလ​ဗ်ာ ... ခင္​​ဗ်ား က်ဳပ္​ကုိ တကယ္​မသိတာလား ... မသိဟန္​​ေဆာင္​​ေနတာလား ..."

သူက တအံ့တဩ ​ေမးသည္​။ အသံက ရင္​းရင္​းႏွီးႏွီး။ ကြၽန္​​ေတာ့္ အ​ေၾကာက္​စိတ္​သည္​လည္​း အတန္​အသင္​့ ​ေျပစျပဳၿပီ။ သုိ႔ရာတြင္​ ကြၽန္​​ေတာ္​ ႐ွက္​မိသြား၏။ တုံးလြန္​းတ့ဲ ငါပါလား​ေနာ္​။

"သိပါၿပီ​ဗ်ာ ... အခုတ​ေလာ ခင္​​ဗ်ားဆီ သိပ္​မ​ေရာက္​ျဖစ္​တာနဲ႔ .... ၿပီး​ေတာ့ ခင္​​ဗ်ားကလည္​း အသြင္​အျပင္​ နည္းနည္း ​ေျပာင္​းလိုက္​​ေတာ့ ... "

ကြၽန္​​ေတာ္​က ကုိယ္​့အျပစ္​ခ်ည္​းသက္​သက္​လည္​း မဟုတ္​​ေအာင္​ သူ႔ဖက္​ကုိလည္​း အနည္​းငယ္​ထိုးခ်ၿပီး​ေျပာလိုက္​လွ်င္​ သူက ရယ္​လ်က္​ --

"ဟားဟား ... ဟုတ္​တယ္​​ဗ်ာ ... က်ဳပ္​ဘဝကလည္​း မလြယ္​ဘူး ... ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္နဲ႔ လံုး​ပန္​း​ေနရတာ​နဲ႔ ​ေသခ်ာ ျပင္​ဆင္​ခ်ိန္​​ေတာင္​ ရတာမဟုတ္​ဘူး ... "

သူက ညည္​းတြားသည္​။

"​ေျပာျပပါအုံး ... ဘယ္​လို ျပႆနာ​ေတြနဲ႔မ်ား လံုးပန္​း​ေနရတာလဲဆိုတာ​ေလး"

" ကဲ​ဗ်ာ ... ဒါဆိုလည္​း ၾကံဳတုန္​း နည္းနည္း ​ရင္​ဖြင္​့လိုက္​မယ္​​... ဒီမွာ ထိုင္​မယ္​​ေနာ္​ ... "

" ထိုင္​ပါ ထိုင္​ပါ ..."

ကြၽန္​​ေတာ့ ​ေ႐ွ႕က ထိုင္​ခံုတြင္​ ဝင္​ထိုင္​လိုက္​၏။

"က်ဳပ္​စင္​ျမင္​့​ေပၚတက္​ၿပီး က်ဳပ္​ကုိ​ေရာ သူတစ္​ပါးကုိ​ေရာ ဆဲနည္​းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ဆဲ​ေနတ့ဲလူ​ေတြရဲ႕ ျပႆနာ ... က်ဳပ္​စင္​ျမင္​့​ေပၚတက္​ၿပီး သူမ်ားသားသမီးကုိ လြယ္​လြယ္​​ေလး ရည္​စားစကားသြား​ေျပာတ့ဲ ျပႆနာ ... က်ဳပ္​စင္​ျမင္​့​ေပၚတက္​ၿပီး အၿပိဳင္​အဆိုင္​ ႏိုင္​ငံ​ေရးမဲဆြယ္​​ေနတ့ဲ ျပႆနာ ... က်ဳပ္​စင္​ျမင္​့​ေပၚတက္​ၿပီး လူမ်ဳိး​ေရး ဘာသာ​ေရး အမုန္​းတရား​ေတြ ​ေဟာ​ေျပာ​ေနတ့ဲ ျပႆနာ ... ​ေျပာရရင္​ ​ေျပာမဆုံး​ဘူး​ဗ်ာ ... ဒီျပႆနာ​ေတြ လိုက္​​ေျဖ႐ွင္​း​ေနရတာနဲ႔ ​က်ဳပ္​ရဲ႕ အသြင္​အျပင္ကုိ က်ဳပ္​​ေတာင္​ မွန္​ထဲ မၾကည္​့အားတာ ၾကာလွၿပီ ..."

ဒီလူ​ေျပာျပ​ေနသည္​့ အ​ေၾကာင္​းအရာမ်ားကုိ ကြၽန္​​ေတာ္​ ခ်က္​ခ်င္​းနားလည္​၏။ သူ႔စင္​ျမင္​့​ေပၚတက္​လွ်င္​ ​နိစၥဓူဝ ကုိယ္​​ေတြ႔ၾကံဳ​ေတြ႔​ေနရသည္​့ အ​ေၾကာင္​းအရာခ်ည္​းပဲ မဟုတ္​ပါလား။

"ခင္​​ဗ်ား ​ေျပာျပ​တ့ဲ ျပႆနာ အမ်ားစုဟာ ဘယ္​ႏိုင္​ငံက user ​ေတြၾကားမွာ ပိုမ်ားသလဲ ..."

ကြၽန္​​ေတာ္​က ​ဗဟုသုတအလို႔ငွါ ​ေမးလိုက္​သည္​။

"ခင္​​ဗ်ားတို႔ ႏိုင္​ငံက user ​ေတြ​ေပါ့​ဗ်ာ ... ခင္​​ဗ်ားလည္​း ​ေတြ႔​ေနက်ပဲဟာကုိ အထူးအဆန္​း လာ​ေမး​ေန​ေသးတယ္​ ... ဟြန္​႔ "

လာၿပီ။ အ​​ေရးထဲ ကုိယ္​့ႏိုင္​ငံကုိ ႏွိမ္​ၿပီး​ေျပာတယ္​ .. ဟု သူမသိေအာင္ ေရရြတ္လုိက္မိသည္။

"ခင္​​ဗ်ား ​ေျပာတ့ဲ ျပႆနာနဲ႔ မတူဘဲ အမွန္​တရားအ​ေၾကာင္​း၊ ​ေမတၱာတရားအ​ေၾကာင္​း၊ ပညာ​ဗဟုတ ရ​ေစတ့ဲအ​ေၾကာင္​း​ေတြ ​​ေရး​ေျပာ​ေနတ့ဲ user ​ေတြလည္​း က်ဳပ္​တို႔ ႏိုင္​ငံမွာ ရိွတယ္​​ေလ​ဗ်ာ ..."

ကြၽန္​​ေတာ္​ကလည္​း ​ေခသူမဟုတ္​​ေတာ့ ကုိယ္​့ႏိုင္​ငံ၏ ဂုဏ္​သိကၡာကုိ သူကခ်လည္​း ကုိယ္​က ျပန္​ မ,ယူဖို႔ အားထုတ္​သည္​။

"ရိွ​ေတာ့ရိွတယ္​ ... ဒါ​ေပမယ္​့ သိပ္​နည္​းတယ္​​ဗ်ာ ... အ့ဲလို user ​ေတြမ်ား​ေလ ျပႆနာ နည္​း​ေလပဲ ... ဒါ​ေပမယ္​့ ခင္​​ဗ်ားတို႔ ႏိုင္​ငံက ဝီရသူတစ္​​ေယာက္​ရဲ႕ တစ္​ရက္​တည္​း ျပႆနာကုိ​ေတာင္​ တစ္​ႏွစ္​​ေလာက္​ လိုက္​​ၿပီး ေျဖ႐ွင္​း​ေနရတာ​ေတာင္​ ႐ွင္​းမကုန္​ဘူး​ဗ်ာ... က်န္​တာ ခင္​​ဗ်ားပဲ ​ေတြးၾကည္​့​ေပ​ေတာ့ ..."

သူ၏ သက္​​ေသသာဓကႏွင္​့တကြ ​ေျပာျပလာသည္​ကုိ ျပန္​​ေခ်ပဖို႔ အားအင္​ ကြၽန္​​ေတာ္​့မွာ မရိွ​ေတာ့။ ထပ္​ၿပီး မည္​့သည္​့သက္​​ေသမ်ား လာခ်ျပမည္​နည္​း။ ကြၽန္​​ေတာ္​ ​စိတ္​ဝင္​တစား နား​စြင္​့​ေနမိသည္​။

"ၿပီး​ေတာ့ ... ရခိုင္​အ​ေရး ျပႆနာ ... အ့ဲ ျပႆနာနဲ႔လည္​း ​ေတာ္​​ေတာ္​ ပင္​ပန္​းတယ္​​ဗ်ာ ... ခင္​​ဗ်ားတို႔အစုိးရက အ့ဲ​ေဒသကုိ သတင္​းသမား​ေတြ ႏိုင္​ငံတကာသံတမန္​​ေတြ သြားခြင္​့မျပဳ​ေတာ့ အ့ဲ​ေဒသမွာ ရိွ​ေနတ့ဲ လူနည္​းစုတစ္​စု ... နာမည္​ဘာလဲ ... ဪ ... မွတ္​မိၿပီ ... ႐ိုဟင္​ဂ်ာပဲ ... ခပ္​ႏြမ္​းႏြမ္​း မ်က္​ႏွာနဲ႔ ပိန္​ပိန္​ခ်ဳံးခ်ဳံး ခႏၶာနဲ႔ အ့ဲလူ​တစ္​စုအ​ေပၚ အစုိးရကုိယ္​တိုင္​က စီမံကိန္​းခ်ၿပီး အႏိုင္​က်င္​့ လူမ်ဳိးတုံး သတ္​ျဖတ္​​ေနတ့ဲ ျဖစ္​စဥ္​​ေတြကုိ verify လုပ္​​ေပးရတာကလည္​း က်ဳပ္​အတြက္​ အ​ေတာ္​​ေခါင္​းစား​ေနတ့ဲ ျပႆနာ​ဗ်ာ ... တစ္​ခ်ဳိ႕လူ​ေတြက တစ္​ခါတ​ေလ က်ဳပ္​ကပါ ဂ်ီႏိုဆိုက္​တရားခံ​ေတြကုိ အား​ေပး​ေနတယ္​ ဘာညာဆိုၿပီး စြပ္​စြဲတယ္​​ေလ​ဗ်ာ ... တကယ္​​ေတာ့ အ့ဲတာမမွန္​ဘူး​ေလ ... က်ဳပ္​က ဂ်ီႏိုဆိုက္​တရားခံ​ေတြကုိ ရ​ေအာင္​​ေဖာ္​မယ္​့ အမ်ဳိးအစားထဲကပဲဆိုတာ အ့ဲလူ​ေတြ နားလည္​​ေအာင္​ ႐ွင္​းျပဖို႔ကလည္​း က်ဳပ္​မတတ္​သာဘူး ... "

ရခိုင္​အ​ေရး ​ေျပာလာ​ေတာ့ ကြၽန္​​ေတာ္​ပို၍ စိတ္​ဝင္​စားသြားမိ၏။ သည္​တစ္​ခါ သူ၏ ​ေျပာျပပုံမွာ သူ႔ကုိသူ အားမလိုအားမရသည္​့ပုံစံမ်ဳိး။

"တကယ္​လည္​း ခင္​​ဗ်ားက မတရားခံ​ေနရတ့ဲ လူ​ေတြရဲ႕ ပုိစ္​့​ေတြကုိ တစ္​ခါတ​ေလ ျဖဳတ္​တတ္​​တယ္​​ေလ ... က်ဳပ္​ရဲ႕ အ​ေကာင္​့ သုံး​ေလးခု​ေတာင္​ ပိတ္​ပစ္​တာပဲ မဟုတ္​လား"

ဂြင္ၾကံဳတုန္​း ကြၽန္​​ေတာ္​ကလည္​း ဖိေျပာလုိက္သည္။

"​ေအး​ဗ်ာ ... က်ဳပ္​တို႔အဖြဲ႔ကလည္​း တစ္​ခါတ​ေလ အမွားက်ဴးလြန္​တတ္​တာ ႐ိုး႐ိုးသားသားပဲ ဝန္​ခံပါရ​ေစ ... ဒါ​ေပမယ္​့ အ့ဲဒီ လူနည္​းစု ႐ိုဟင္​ဂ်ာအ​ေၾကာင္​း အမ်ားဆုံးနဲ႔ အမွန္​ဆုံး​ေတြ အ​ေရးမ်ားတ့ဲ လူတစ္​​ေယာက္​ကုိ က်ဳပ္​တို႔က Blue Mark ​ေတာင္​​ေပးၿပီး authentic ျဖစ္​​ေအာင္​ လုပ္​​ေပးတယ္​​ေလ... "

သူ ဘယ္​သူ႔အ​ေၾကာင္​း ​ေျပာ​ေနသည္​ဆိုတာကုိ ကြၽန္​​ေတာ္​တပ္​အပ္​သိ​ေန၍ ျပန္​ၿပီး ​ေမးခြန္​းမထုတ္​ျဖစ္​။

"ဒါနဲ႔ ... ​ေျပာလက္​စ ျပႆနာအ​ေၾကာင္​း ဆက္​​ေျပာျပမယ္​​ဗ်ာ ... အ့ဲ​ဒီ ရခိုင္​ေဒသက ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြ ​ေန႔တိုင္​း မတရား အသတ္​ခံရတာတို႔ ... မတရား ဖမ္​းဆီးခံရတာတို႔ ... ဒီသတင္​း​ေတြကုိ တစ္​ခ်ဳိ႕လူေတြက ခက္​ခက္​ခဲခဲလိုက္​ၿပီး က်ဳပ္​စင္​ျမင္​့​ေပၚက​ေန ကမာၻကုိ သ​ိ​ေစခ်င္​တာ​ေလ ... က်ဳပ္​လည္​း ကမာၻႀကီးလက္​ခံ​ေစႏိုင္​တ့ဲ သတင္​းအမွန္​လား သတင္​းအမွားလား ဆိုတာ​ေတြ verify လုပ္​​ေပးရတယ္​ဆိုပါ​ေတာ့ ... ခက္​​ေတာ့ ခက္​သား​ဗ် ... တစ္​ဖက္​က ဒီလူ​ေတြကုိ မ်ဳိးတုံး​ေအာင္​ ရည္​ရြယ္​ခ်က္​ရိွရိွ သတ္​​ျဖတ္​​ေနတ့ဲ လူသတ္​သမား​ေတြ ကုိယ္​တိုင္​က လုပ္​ၾကံဇတ္​လမ္​းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ကမာၻႀကီးကုိ ​ေျ​ဗာင္​လိမ္​ဖို႔ႀကိဳးစား​ေနတယ္​​ေလ ... ခင္​​ဗ်ားတို႔ စကားနဲ႔​ေျပာရရင္​ ဂ်င္​းထည္​့​ေနတယ္​​ေပါ့​ဗ်ာ ... အ့ဲဒါ​ေတြကုိ ​ေက်ာ္​ၿပီး ခံ​ေနရသူ​ေတြရဲ႕ သတင္​းကုိ လူအမ်ားကယုံ​ေအာင္​ လုပ္​ရတာကလည္​း တကယ္​မလြယ္​ဘူး​ဗ်ာ ..."

သူက စီကာပတ္ကုံ​း ​ေျပာျပ​ေနသည္​။

"ဒါနဲ႔ ... ကြမ္​းတစ္​ယာေလာက္ရွိရင္ ​​ေကြၽးပါအုံး ..."

"ကြမ္​းျဖတ္​ထားတာ ၾကာၿပီ​ဗ်ာ ... ​ေရ​ေႏြးၾကမ္​း​ေလး ​ေသာက္​ပါလား .... "

"ဒါဆို ​စီးကရက္​ တစ္​လိပ္​​ေလာက္​ ...​ ေရ​ေႏြးၾကမ္​းနဲ႔ ​စီးကရက္​တြဲလိုက္​ရင္​ ​​တကယ္​အရသာ​ဗ်ာ ... အခ်မ္​းလည္​း​ေျပ​ေစတယ္​​ေလ ... ဟားဟား ..."

သူက ေျပာၿပီး သူ႔ဘာသာသူ ရယ္​လိုက္​သည္​။

"​အားနာပါတယ္​​ဗ်ာ ... က်ဳပ္​က စီးကရက္​သမားမဟုတ္​​ေတာ့ ..."

" အို႔ ... ​ေဆာ​ရီး​ေနာ္​ ..."

သူအားနာသြားသည္​။ ကြၽန္​​ေတာ္​လည္​း အားနာသြားျပန္​သည္​။ ႐ွက္​လည္​း႐ွက္​မိသြား၏။ သူက ကြၽန္​​ေတာ့္ဆီ လာလည္​​ေသာ ဧည္​့သည္​။ တစ္​ခုခုႏွင္​့ တည္​ခင္​းဧည္​့ခံသင္​့သည္​ မဟုတ္​လား။

"ခဏ​ဗ်ာ ... က်ဳပ္​​ စီးကရက္​ သြားယူမယ္​" ဆိုၿပီး အခန္​းထဲက ကြၽန္​​ေတာ္​ ထြက္​လာခ့ဲသည္​။ အိမ္​းနားက ဆိုင္​႐ွင္​က အိပ္​​ေနၿပီ။ အ​ေတာ္​​ေခၚယူခ့ဲရ၏။ ပရီမီယားဂုလ္​စီးကရက္​တစ္​ဗူး ဝယ္​လာသည္​။

"ေရာ့ ... ​ေသာက္​​ပါအုံး ... က်ဳပ္​လည္​း ​ေသာက္​မယ္​​ဗ်ာ ... ခင္​​ဗ်ားနဲ႔ စကား​ေျပာရတာ အားရတယ္​ ..."

"ဟား ဟား ... ဟား ဟား ..."

သူက ခြက္​ထုိးခြက္​လွန္​ ရယ္​သည္​။ ​စီးကရက္​တစ္​လိပ္​ကုိ မီးညိွၿပီး ဖြာလိုက္​ရင္​း ...

"တ​ေလာက ​ေမာင္​​ေတာ အင္​းဒင္​ဆိုတ့ဲရြာက လူဆယ္​​ေယာက္​ အသတ္​ခံရၿပီး အစုလိုက္​အျပံဳလိုက္​ျမဳပ္​ထားတယ္​ဆိုတ့ဲ သတင္​းတက္​လာတာ ခင္​​ဗ်ား ဖတ္​ၿပီးၿပီ ထင္​တယ္​ ..."

"အင္​း ... ဖတ္​လိုက္တယ္​​ေလ ... အ့ဲအ​ေလာင္​​းေတြကုိ အစုိးရက သြား​ေဖာ္​တယ္​လို႔ ဖတ္​လိုက္​ရတယ္​ ... ဘယ္​သူသတ္​လဲ ဆိုတာ​ေတာ့ ​ေသ​ေသခ်ာခ်ာ ​ေရးမထားဘူး ... ကြၽန္​​ေတာ္​ ဖတ္​ဖူးတာ တစ္​လ​ေလာက္​က ရိွမယ္​ထင္​တယ္​ ... အခုတ​ေလာ သိပ္​ ​online မတက္​ျဖစ္​တာနဲ႔ ... "

"ဪ ... ခင္​​ဗ်ားက update နဲ႔ ျပတ္​​ေနတယ္​​ေပါ့​ေလ ... က်ဳပ္​​ေျပာျပမယ္​​ဗ်ာ ... အ့ဲလူဆယ္​​ေယာက္​ကုိ ဘယ္​သူသတ္​လဲ ဆိုတာထက္​ အ့ဲအ​ေလာင္​း​ေတြကုိ အစုိးရက ဘာလို႔ သြားတူး​ေဖာ္​သလဲဆိုတာ အ​ေတာ္​စိတ္​ဝင္​းစားဖို႔ ​ေကာင္​းတယ္​ ... မႏွစ္​က ဩဂုတ္​လ ၂၅ ရက္​​ေန႔ကစၿပီး ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ ေထာင္​​ေပါင္​းမ်ားစြာကုိ အစုိးရကုိယ္​တိုင္​က သတ္​တယ္​လို႔ ႏိုင္​ငံတကာအစုိးရက​ေရာ လူ႔အခြင္​့အ​ေရး ​ေစာင္​့ၾကည္​့​ေရးအဖြဲ႔​ေတြက​ေရာ ခိုင္​ခိုင္​မာမာ သက္​​ေသ​ေတြနဲ႔ ​ေျပာ​ေနတယ္​​ေလ ... ဒီလို အ​ေျပာခံ​ေနရတ့ဲ အစုိးရကုိယ္​တိုင္​က သူတို႔သတ္​တယ္​လို႔ စြပ္​စြဲခံရတ့ဲ အ​ေလာင္​း​ေတြကုိ သူတို႔ကုိယ္​တိုင္​ သြား​တူးေဖာ္​တာ အ​ေၾကာင္​းရိွတယ္​​ဗ်ာ ... "

သူက ကုန္​လက္​စ စီးကရက္​က​ေန မီးကုိ ​ေနာက္​တစ္​လိပ္​မွာ ကူးၿပီး ဆက္​ဖြာလိုက္​သည္​။ ကြၽန္​​ေတာ္​က ​မ​ေသာက္​တတ္​​ေသာက္​တတ္​ႏွင္​့ စီးကရက္​ကုိ ဖြာ​ေန​​ေလေတာ့ သိပ္​အရသာမ​ေတြ႔။ အခ်မ္​း​ေတာ့ နည္​းနည္​း​ေျပ​ေစတာ သတိျပဳမိသည္​။ သူက ဆက္​​ေျပာျပလာ၏။

"ဒီအ​ေလာင္​းကိစၥနဲ႔ ႐ိုက္​တာ သတင္​း​ေထာက္​ႏွစ္​​ေယာက္​အဖမ္​းခံရတာနဲ႔လည္​း တိုက္​႐ိုက္​ပတ္​သက္​​ေနတယ္​​ဗ်ာ ... ၿပီး​ေတာ့ အင္​းဒင္​က ​ရခိုင္​ ေက်ာင္​းဆရာတစ္​ခ်ဳိ႕နဲ႔ ရခိုင္​ရြာသားတစ္​ခ်ဳိ႕ အဖမ္​းခံရတာနဲ႔ပါ​ေပါ့ ... ဒီ​ေတာ့ အစုိးရက သူတို႔သတ္​တာ မဖံုးႏိုင္​တ့ဲအဆုံး လိုက္​​ေဖာ္​လိုက္​တာ​ေလ ... "

သူက ​​ေရ​ေႏြးၾကမ္​း တစ္​ငုံ​ေသာက္​ၿပီး စီးကရက္​ကုိ ဆက္​ဖြာ​ေန၏။ စိတ္​ဝင္​းစာစရာ​ေကာင္​း​ေသာ သူ၏ ​ေျပာျပခ်က္​မ်ားကုိ ကြၽန္​​ေတာ္​ အ​ေသအခ်ာ နား​ေထာင္​​ေနသည္​။

"အ့ဲတုန္​းက ႐ိုဟင္​ဂ်ာ အက္​တီ​ဗစ္​ ကုိ​ Ro Nay San Lwin က ဒီလူ​ေတြကုိ ဘယ္​​ေန႔ ဘယ္​​ေနရာက​ေန ဖမ္​းၿပီး ဘယ္​မွာ သတ္​လိုက္​တယ္​ဆိုတာ ဓာတ္​ပုံသက္​​ေသနဲ႔တကြ အတိအလင္​း ​ေျပာျပသြားတာ ... ကုိ​ေနဆန္​းလြင္​ကလည္​း တကယ္​​ FBI ​ဗ်ာ ... လွ်ဳိ႕ဝွက္​ခ်က္​​ေတြ သိပ္​​ေဖာ္​တတ္​တယ္​ ... ဟားဟား ..."

သူက သူ႔ဘာသာသူ သ​ေဘာက်ၿပီး သူဘာသာသူ ရယ္​မိျပန္​သည္​။

"ကြၽန္​​ေတာ္​လည္​း သတိျပဳမိတယ္​ ... ကုိ​ေနဆန္​းလြင္​က ဒီ​ေလာက္​အ​ေဝးႀကီးမွာ​ေနၿပီး ရခိုင္​က သတင္​းအ​ေတာ္​မ်ားမ်ားကုိ လိုက္​ၿပီး အမွန္​အတိုင္​း ​ေဖာ္​​ေရးတတ္​တယ္​​ေနာ္​ ... "

"ဟုတ္​တယ္​​ဗ်ာ ... ဒီအစုိးရကလည္​း သူ႔ေၾကာင္​့ ​ဗ်ာမ်ားရတာ​ေတြ မနည္​းဘူး ... အခုကိစၥမွာ​လည္​း ဒီအစုိးရ တပ္​မ​ေတာ္​ကာကြယ္​​ေရးဦးစီးခ်ဳပ္​႐ုံးက သတင္​းဘယ္​လို ထုတ္​ျပန္​တယ္​လို႔ ထင္​လဲ ... "

သူက ကြၽန္​​ေတာ္​့ကုိ ​ေမးလိုက္​သည္​။ ကြၽန္​​ေတာ္​ ​ေသ​ေသခ်ာခ်ာ မသိ။ အစုိးရ လုပ္​​ေနက် "အမည္​မသိ လူအုပ္​စုက သတ္​တယ္​လို႔ပဲ ထုတ္​ျပန္​တာလား ..." ဆိုၿပီး ျပန္​​ေမးခြန္​းထုတ္​လိုက္​၏။

"ဒီတစ္​ခါ အ့ဲလို ဘယ္​ရမလဲ​ဗ်ာ ... ႐ိုက္​တာသတင္​း​ေထာက္​ႏွစ္​​ေယာက္​​ေၾကာင္​့ရယ္​ ... အင္​းဒင္​ ရြာသားအခ်ဳိ႕​ေၾကာင္​့ရယ္​​ ... ၿပီး​ေတာ့ ကုိ​ေနဆန္​းလြင္​ေၾကာင္​့ရယ္​​ေပါ့ ... "

သူက စီးကရက္​ကုိသာ တစ္​လိပ္​ၿပီးတစ္​လိပ္​ ဖြာ​ေန၏။

"ဒီ​ေတာ့ ..."

"ဒီ​ေတာ့ ... ဒီတစ္​ခါ သူတို႔ တပ္​မ​ေတာ္​ကုိယ္​တိုင္​က သတ္​တယ္​လို႔ ဝန္​ခံရတာ​ေပါ့​ဗ်ာ ..."

"ဟာ ... တကယ္​လား​ဗ်ာ ... ထူးဆန္​းလိုက္​တာ ... ဒါဟာ လူသတ္​တယ္​ဆိုၿပီး တပ္​မ​ေတာ္​က ပထမဆုံးအႀကိမ္​ ဝန္​ခံတာရိွမယ္​ ..."

ကြၽန္​​ေတာ္​က တအံတဩ ​ေျပာလိုက္​သည္​။

"ဒါ​ေပမယ္​့ ... ဇတ္​လမ္​းကုိ မိတ္​ကပ္​လိမ္​းၿပီး စိတ္​ကူးနဲ႔ ထြင္​တယ္​​​ေလဗ်ာ ... ဒီလူဆယ္​​ေယာက္​က ရခိုင္​ရြာ​ေတြကုိ တိုက္​ဖို႔ သြားတယ္​ ... ထိန္​းမႏိုင္​တ့ဲအဆုံး လံုျခံဳ​ေရးတပ္​ဖြဲ႔​ေတြက ႐ွင္​းလိုက္​ရတယ္​ သ​ေဘာနဲ႔ ​ေရးထားတယ္​​ေလ ... အၾကမ္​းဖက္​သမား​ေတြကုိ ႐ွင္​းလိုက္​တ့ဲသ​ေဘာနဲ႔ သတင္​းထုတ္​ျပန္​လိုက္​တာ​ေပါ့​ဗ်ာ ..."

"ဒါက ​ေဒသခံရခိုင္​နဲ႔ ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြၾကား သက္​သက္​ကုိ မသင္​့မတင္​့ျဖစ္​​ေအာင္​ ျပႆနာမီး​ေမႊး​ေပးတာ​ ... အၾကမ္​းဖက္​သမားျဖစ္ျဖစ္​ ဘာသမားပဲျဖစ္​ျဖစ္​ လူ​ေတြကုိ အ့ဲလို လက္​လြတ္​စပယ္​ သတ္​လို႔မွ မရတာ ... သတ္​​တုန္​းက သတင္​းထုတ္​ျပန္​တာလည္​း မရိွဘူး ... ဒီအစုိးရက ​ေတာ္​​ေတာ္​ တစ္​​ေဇာက္​ထိုး လိမ္​ရဲတယ္​​ဗ်ာ ..."

ကြၽန္​​ေတာ္​့အသံမွာ ​ေဒါသထြက္​လာသံက မသိမသာ ေရာေထြး​လာ​၏။

"ခင္​​ဗ်ား​ေျပာသလိုပဲ ... ကုိ​ေနဆန္​းလြင္​ကလည္​း ​ေျပာတယ္​ ... ၿပီး​ေတာ့ ႏိုင္​ငံတကာ အစုိးရက​ေရာ လူ႔အခြင္​့အ​ေရး ​ေစာင္​့ၾကည္​့​ေရးအဖြဲ႔​ေတြက​ေရာ အ့ဲဒီလို ​ေမးခြန္​းထုတ္​​ေနၿပီ ... ဒီတစ္​ခါ​ေတာ့ ဒီအစုိးရမိၿပီ​ဗ်ာ ... ICC အတြက္​ ကုန္​ၾကမ္​း​ေတြ သူတို႔ကုိယ္​တိုင္​ ထုတ္​​ေပးသလို ျဖစ္​​ေနတယ္​​ေလ ... ဟားဟား ...."

သူက ​ေျပာၿပီး ရယ္​ျပန္​သည္​။ စကား​ေျပာ​ေကာင္​း​ေနသည္​ႏွင္​့ စီးကရက္​​ဗူးကလည္​း တစ္​ဝက္​​ေလာက္​ ကုန္​ခ့ဲၿပီ။ အခ်ိန္​ကလည္​း ညသန္​း​ေခါင္​​ေက်ာ္​လာၿပီ။ ကြၽန္​​ေတာ့ မ်က္​လံုးတြင္​ အိပ္​​ေရးက တြဲခိုလာ​စျပဳ​ေန၏။

"ဟုိ​ေၾကာင္​း ဒီ​ေၾကာင္​း​ေတြ​ေျပာရင္​းနဲ႔ ခင္​​ဗ်ားဆီ​ေရာက္​လာတ့ဲ အဓိက အ​ေၾကာင္​​ရင္​း​ေတာင္​ လြဲကုန္​ၿပီ​ဗ်ာ ... "

"​ေျပာပါ ခင္​​ဗ်ား"

"ခင္​​ဗ်ား က်ဳပ္​ဆီမလာတာၾကာ​ေလ​ေတာ့ ​ဖ်ားမ်ားဖ်ားေနသလား ဆိုၿပီး စုံစမ္​းခ်င္​တာနဲ႔ ဝင္​လာမိတာ ... ၿပီး​ေတာ့ ခင္​​ဗ်ားရဲ႕ "သူ​ေလး" က​ဗ်ာ​ေတြ၊ "ႏွလံုးသားအတိုအထြာ​"ေတြ ဆက္​ဖတ္​ခ်င္​တယ္​​ေလ... အဲ့ဒါ​ေလ ​ေရးဖို႔ ​ေတာင္​းဆိုမလို႔ ... "

သူက ရႊင္​ရႊင္​ျပျပ ​​ျပံဳးလ်က္​ ေတာင္​းဆိုလိုက္​သည္​။ ကြၽန္​​ေတာ္​က ​ျပန္​​ေျပာစရာမရိွသလုိ​ ၿငိမ္​​ေနမိ၏။ အမ်ဳိးအမည္​မသိ​ေသာ ခံစားခ်က္​မ်ား၊ ​ေခါင္​းစဥ္​မရိွ​ေသာ အလြမ္​းမ်ား ကြၽန္​​ေတာ့္ ကုိယ္​ထဲသုိ႔ မသိမသာ ဝင္​ပူးလာ​ေနသည္​။

"ခင္​​ဗ်ားကုိ တစ္​ခုဝန္​ခံရမယ္​​ဗ်ာ ... သူ​ေလးအတြက္​ ​ေရး​ေရးၿပီး only me နဲ႔ တင္​​ေနတ့ဲ ခင္​​ဗ်ားရဲ႕ အလြမ္​းစာ​ေတြ သတိရစာ​ေတြ သူ​ေလးကုိဘယ္​​ေလာက္​ခ်စ္​​ေၾကာင္​း ​ခံစားခ်က္​​ေတြ ခ်​ေရးတ့ဲစာ​ေတြကုိ က်ဳပ္​ ဝင္​ဝင္​ၿပီး ခိုးဖတ္​တယ္​​ဗ်ာ ...ဟားဟား ..."

သူက လွ်ဳိ႕ဝွက္​ခ်က္​တစ္​ခုကုိ ရင္​ဖြင္​့လိုက္​ၿပီး​ေနာက္​ စိတ္​​ေပါ့ပါးသြားသည္​့ဟန္​ပန္​ျဖင္​့ တဟားဟား ရယ္​လိုက္​သည္​။ ကြၽန္​​ေတာ့္ စိတ္​ထဲ ထင္​့ခနဲ ျဖစ္​သြား​၏။ သူ​ေလးႏွင္​့ ပတ္​သက္​ၿပီး မည္​သူ႔ကုိမွ် ကြၽန္​​ေတာ္​ မသိ​ေစလို။ သူ​ေလး ဂုဏ္​သိကၡာက်စရာ​ေတြ ကြၽန္​​ေတာ့္ဖက္​က မည္​သည္​့အခါမွ မည္​သည္​့အ​ေျခအ​ေန​ေၾကာင္​့မွ မက်ဴးလြန္​ေစရ။ ဤသည္​မွာ သူ​ေလးႏွင္​့ ပတ္​သက္​ၿပီး ကြၽန္​​ေတာ့၏ ႐ိုးသား​ေသာ ခံယူခ်က္​ပင္​ျဖစ္​သည္​။

သုိ႔​ေသာ္​ ကြၽန္​​ေတာ့အတြက္​ only me ဆို​ေသာ္​လည္း သူ႔အတြက္​ မဟုတ္​။ သည္​စင္​ျမင္​့​ေပၚမွာ ဘယ္​သူ႔မွမျမင္​​ေအာင္​ တက္​လည္​း စင္​ျမင္​့ကုိယ္​တိုင္​က သူပဲ မဟုတ္​လား။ ကြၽန္​​ေတာ့ only me ​ေတြ သူက ခိုးဖတ္​တယ္​ဆိုတာ ကြၽန္​​ေတာ့ဖက္​က စိတ္​ဆိုးခြင္​့ နည္​းနည္​း ရိွ​ေသာ္​လည္​း ​ေစာဒကတက္​စရာ မရိွ။ သုိ႔​ေသာ္​ ...

"social media က်င္​့ဝတ္​​နဲ႔​ေတာ့ နည္းနည္း လြဲ​ေနမွာ​ေပါ့​ေနာ္​ ... "

အတန္​ၾကာမွ ​ေျပာ​ေသာ ကြၽန္​​ေတာ့္ စကား​ေၾကာင္​့ သူက ကုန္​လက္​စ စီးကရက္​ကုိ မီးသတ္​လိုက္​ၿပီး _

"ခင္​​ဗ်ားသာ မႀကိဳက္​ဘူးဆိုရင္​ က်ဳပ္​ အႏူးအၫႊတ္​ ​ေတာင္​းပန္ပါတယ္​​ဗ်ာ ... ဒါ​ေပမယ္​့ က်ဳပ္​က ခင္​​ဗ်ားရဲ႕ စာဖတ္​ပရိသတ္​ဆို​ေတာ့ တစ္​ခါတ​ေလ စိတ္​ဝင္​စားလို႔ ဝင္​ဖတ္​႐ုံပါပဲ ... privacy ပိုင္​းမွာ​ေတာ့ လံုးဝစိတ္​ခ်လို႔ရပါတယ္​​ ... "

ျပံဳးစိစိႏွင္​့ ​ေျပာျပ​ေန​ေသာ သူ႔ကုိၾကည္​့ၿပီး စိတ္​ဆိုးရမလား ကုိယ္​့ကုိယ္​ကုိယ္​ ဂုဏ္​ယူရမလား ကြၽန္​​ေတာ္​ မ​ခြဲ​ေဝတတ္​။

"ျဖစ္​ႏိုင္​ရင္​ ခုနက ​ေတာင္​းဆိုသလိုပဲ "သူ​ေလး" က​ဗ်ာ​ေတြ၊ "ႏွလံုးသားအတိုအထြာ"​ေတြ ဆက္​​ေရးပါ​ဗ်ာ ... ပရိသတ္​ကလည္​း ​ေမွ်ာ္​​ေလာက္​​ေရာေပါ့ ... ၿပီး​ေတာ့ ခင္​​ဗ်ားရဲ႕ သူ​ေလးကလည္​း သူ႔ကုိ သတိမရဘူးဆိုၿပီး ​ေတြး​ေကာင္​း​ေတြးႏိုင္​တယ္​ ... က်ဳပ္​လည္​း ဖတ္​ခ်င္​လွၿပီ ..."

​ေျပာခ်င္​ရာ​ေျပာၿပီး​ သူက ထိုင္​ရာက ထလိုက္​သည္​။ ျပန္​သြားရန္​ ဟန္​ျပင္​​ေနျခင္​းျဖစ္​ႏိုင္​သည္​။

"ခဏ​ေလး ... သူ​ေလးကုိ ​ေတြ႔ရင္​ ဒီက​ဗ​်ာ​ေလး ​ေပးလိုက္​ပါ​ဗ်ာ ... ​ေန႔လည္​က သတိရတုန္​း သူ႔ပုံ​ေလးကုိ ထုတ္​ၾကည္​့ၿပီး ​ေရးလိုက္​တာ ... "

ကြၽန္​​ေတာ္​က ဒုိင္​ယာရီထဲ​ေရးထားသည္​့ သူ​ေလး (၈) က​ဗ်ာ၏ စာမ်က္​ႏွာကုိ ဆုတ္​ၿပီး သူ႔ကုိကမ္​း​ေပးလိုက္​လွ်င္​ သူက လွမ္​းယူၿပီး အသံထြက္​၍ ရြတ္​ဆို​ေနသည္​။

"သူ​ေလး (၈)"

ႏွစ္​​ေတြကား အလီလီေျပာင္​းလဲလို႔
ရက္​​ေႂကြး​ေတြလည္​း ​ေဟာင္​းႏြမ္​းသြားခ့ဲ။

ကြၽန္​​ေတာ့မ်က္​လံုးမွာ​ေတာ့ သူ​ေလး​က
အလွမပ်က္​ အႏုမပ်က္​နဲ႔။

ကြၽန္​​ေတာ့ အ​ေတြးထဲမွာလည္​း
သူ​ေလး အႏုၾကမ္​းစီးဝင္ျမဲ။

တကယ္​ပါ ...
သူ​ေလးကုိ ကြၽန္​​ေတာ္​ ေမ့ရခက္​​ေနဆဲ။

ယ်ာတင္​ (႐ိုဟင္​းသား)

"တကယ္​ မိုက္​တယ္​​ဗ်ာ ... ခင္​​ဗ်ာ စာ​ေရးဆရာ လုပ္​စားလို႔ရၿပီ ... စာ​ေရးဆရာ လုပ္​​ဗ်ာ ..."

သူက ကြၽန္​​ေတာ့ကုိ အကြက္​​ေကာင္​း​ေကာင္​းႏွင္​့ ​ေျမႇာက္​ထိုးပင္​့​ေကာ္​ လုပ္​​ေနသည္​။

"ဟားဟား ... ခင္​​ဗ်ားက က်ဳပ္​ကုိ ငမြဲျဖစ္​​ေစခ်င္​​ေနၿပီနဲ႔ တူတယ္​ ... "

"ဘာဆိုင္​လို႔တုန္​း ... စာ​ေရးတာနဲ႔ င​မြဲ ျဖစ္​ရတာ ဘာဆက္​စပ္​မႈ ရိွတာတုန္​း ...."

သူက မ​ေက်မနပ္​သံျဖင္​့ ​ေမးခြန္​းထုတ္​သည္​။

"တစ္​​ေန႔က ဆရာႀကီး ျမသန္​းတင္​့ရဲ႕ စာအုပ္​တစ္​အုပ္​မွာ ဖတ္​ဖူးတယ္​​ဗ်ာ ... ပီမိုးနင္​းတို႔ အဂၤလိပ္​ စာေရးဆရာႀကီး ​ေအာ္​လစ္​​ဗာဂုိးစမစ္​တို႔ကုိ ဥပမာ​ေပးၿပီး ​ေျပာသြားတာ​ေလ ... တကယ္​့ စာ​ေရးဆရာႀကီး​ေတြက ဘဝအဆင္​မ​ေျပမႈ​ေတြနဲ႔ ၾကံဳ​ေတြ႔ခ့ဲရ​တယ္​တ့ဲ ... အ့ဲလို အဆင္​မ​ေျပမႈ​ေတြကပဲ သူတို႔ကုိ ခံစားခ်က္​​ေတြ ျဖစ္​​ေစၿပီး စာ​ေကာင္​း​ေပ​ေကာင္​း​ေတြ ထြက္​လာ​ေစတတ္​တာတ့ဲ ... ဟားဟား ... က်ဳပ္​လည္​း ​ေသခ်ာမသိဘူး​ဗ်ာ ... ဖတ္​မိတာ​ေလး ​ေျပာျပတာပါ ..."

သူက သက္​ျပင္​း႐ွည္​တစ္​ခုကုိ ခ်ၿပီး တစ္​ခုခု​ေျပာရန္​ အားယူလိုက္​သည္​။ ၿပီးလွ်င္​ ......။

သူ ဆက္​​ၿပီး ဘာ​ေတြေျပာခ့ဲသနည္​း။ သူဘယ္​အခ်ိန္​ ျပန္သြားခ့ဲသနည္​း။ ကြၽန္​​ေတာ္​ မမွတ္​မိ​ေတာ့။ ​ေနအ​ေတာ္​ျမင္​့မွ ကြၽန္​​ေတာ္​ မနက္​အိပ္​ရာက ႏုိးလာ​ေတာ့သည္​။

ဪ ... ဟုိလူႏွင္​့ စကား​ေျပာရင္​း ညက ကြၽန္​​ေတာ္​ အိပ္​​ေပ်ာ္​သြားသည္​ကုိး။
Saed Arkani
RB News
13.1.2018

စစ္ေတြ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမဳိ႕နယ္ သေကၠျပင္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္စခန္းသုိ႔ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမွ   စာေရးတစ္ဦး သြားေရာက္၍  ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ NVC ယူရန္ စည္းရုံးေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ သေကၠျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ စခန္းသုိ႔ စစ္ေတြၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွ စာေရးတစ္ဦးႏွင့္ သေကၠျပင္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး သေကၠျပင္ ဒုကၡသည္စခန္း စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီကုိ ေခၚယူ၍ ၎တုိ႔အား ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက သေကၠျပင္ စခန္းတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကုိ NVC လုပ္ေပးရန္ လႊတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စခန္းတြင္း ေနထုိင္သူမ်ားကုိ NVC ကဒ္ လက္ခံလာေအာင္ ဖိအားေပး ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

သေကၠျပင္ ဒုကၡသည္စခန္း စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက NVC ကုိ လူအမ်ား မယူလွ်င္ ၎တုိ႔ မည္သုိ႔မွ် မတတ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ လူအမ်ားအား ဖိအားေပး ေျပာ၍ မရေၾကာင္း၊ လူအမ်ား မႀကဳိက္၍ မယူျခင္းကုိ ၎တုိ႔ ဖိအားေပး၍ ယူခုိင္းျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆုိ၍ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးမွ စာေရးႏွင့္ သေကၠျပင္ေက်းရြာအုပ္စု  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တုိ႔သည္ ၎တုိ႔အား အေဖာ္လုိက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာ တစ္ခန္း၀င္ တစ္ခန္းထြက္ NVC ယူရန္ ႏုိးေဆာ္ေသာ္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ လက္မခံေသာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာငယ္ျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ထြက္လာခဲ့သည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွ စာေရးက ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ ဖုန္းဆက္၍ NVC ယူရန္ စည္းရုံး၍ မရသည့္ အေၾကာင္းကုိ အေၾကာင္းၾကားရာ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက လူအမ်ားက NVC မယူလွ်င္လည္း ဒုကၡသည္စခန္း ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား NVC ေပးရန္ ေျပာဆုိၿပီး ႀကိမ္းေမာင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ဒုကၡသည္စခန္း ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ၎တုိ႔ မိဘမ်ားထံတြင္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ NVC ကုိ မိမိတုိ႔ မယူခ်င္ေၾကာင္း၊ လုိအပ္လွ်င္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရး ကဒ္ျပားကုိ တုိက္ရုိက္ ေလွ်ာက္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

NVC ေပးရန္ လာသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးမွ စာေရးႏွင့္ သေကၠျပင္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တုိ႔သည္ ေန႔လည္ ၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔၏ စီမံကိန္း မေအာင္ျမင္ဘဲ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ 
MYARF & Rohingya Eye
RB News
11.1.2018

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ရုိက္ႏွက္ ထုိးႀကိတ္၍ NVC ထုတ္ေပးျခင္း၊ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ ရွိသူမ်ားကုိပင္ အတင္းအဓမၼ NVC ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ယေန႔ ဇန္န၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္ (ၿမဳိ႕မ အလယ္ရပ္ကြက္) မွ စီအာန္ဂ်ီေမာင္းသူ မာမတ္ဇူဘုိင္ရ္ (ဘ) ဦးအစၥမုိင္လ္ သည္ ေရႊဇားေက်းရြာသုိ႔ ယာဥ္အငွားလုိက္ၿပီးေနာက္ ေနအိမ္သုိ႔ ျပန္လာေနစဥ္ ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္စု ဂုံးနားရြာရွိ ေက်ာင္းတြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔မွစ၍ စခန္းခ်၍ လမ္းသြားလမ္းလာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼ NVC ထုတ္ေပးသည့္ လ.၀.က ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ရပ္တန္႔ခုိင္းၿပီး အတင္းအဓမၼ NVC ကဒ္ လက္ခံရန္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ မာမတ္ဇူဘုိင္ရ္က NVC မယူႏုိင္ဟု ျငင္းဆုိသျဖင့္ ၎အား ၀ုိင္း၀န္းထုိးႀကိတ္ ရုိက္ႏွက္၍ ေမာင္ေတ လ.၀.က ရုံးသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးအစၥမုိင္လ္ ကုိ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ဖခင္ျဖစ္သူ ေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၎အား NVC ထုတ္ေပးထားသည့္ အျပင္ ဖခင္ျဖစ္သူကုိလည္း NVC လက္ခံရန္ ေျပာရာ ဖခင္ျဖစ္သူက မိမိသည္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ NVC လက္ခံရန္ မလုိအပ္ဟု ဆုိကာ ျငင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ဂုံးနားရြာရွိ ေက်ာင္းတြင္ စခန္းခ်၍ NVC ထုတ္ေပးေနသည့္ လ.၀.က ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားသည္ ေတြ႔ရွိသမွ် ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴမ်ားကုိ ေခၚ၍ အတင္းအဓမၼ ဓါတ္ပုံရုိက္ကာ NVC ထုတ္ေပးသည္ဟု အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္းပင္ မေတာင္းဘဲ နာမည္ေမးကာ ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔မွစ၍ အတင္းအဓမၼ NVC ထုတ္ေပးသည့္ အဖြဲ႔သည္ ေရႊဇားတံတားကုိ ပိတ္ဆုိ႔၍ ၿမဳိ႕ေပၚသုိ႔ ေစ်း၀ယ္ရန္၊ ေဆးကုသရန္ႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ားအတြက္ လာေရာက္သူမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ခုိင္းၿပီး ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးသကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးသည့္ ပုံစံျဖင့္ ထုိင္ေစာင့္ခုိင္းကာ ၂၀ ဦး သုိ႔မဟုတ္ ၃၀ ဦး ျပည့္လွ်င္ ၿမဳိ႕နယ္ လ.၀.က ရုံးသုိ႔ အေစာင့္အၾကပ္မ်ားျဖင့္ ေစလႊတ္၍ အတင္းအဓမၼ NVC ယူခုိင္းေၾကာင္း၊ မယူဟု ျငင္းဆုိသူမ်ား၊ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ရွိ၍ မယူႏုိင္ဟု ေျပာဆုိသူမ်ားကုိ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သို႔ေျပာပါသည္။


11.1.2018

စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က အစုိးရလုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြ သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ အင္းဒင္ေက်းရြာသား ၁ဝ ဦးဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးက ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိခဲ့သလုိ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ တစ္စုံတရာ ပတ္သက္မႈမရွိဘဲ သူတုိ႔ကုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္ရဲေတြက ကမ္းေျခကေန ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း မိမိတုိ႔မွာ သက္ေသအေထာက္အထားေတြ ခုိင္ခုိင္လုံလုံရွိတယ္လုိ႔ ဥေရာပအေျခစုိက္ ရုိဟင္ဂ်ာအေရးလွဳပ္ရွားသူ ကုိရုိေနဆန္းလြင္ က RFA ကုိ ေျပာပါတယ္။

"အင္းဒင္ေက်းရြာအုပ္စုမွာရွိတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာရြာေတြကို ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ကေန ၃ဝ ရက္ေန႔အထိ စစ္တပ္ကဝင္ၿပီး မီးရိႈ႕ခဲ့တယ္၊ အဲဒီမီးရိႈ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ ရြာသားေတြအားလံုး တခ်ဳိ႕က အင္းဒင္ကမ္းေျခဘက္ကို ထြက္ေျပးတယ္၊ တခ်ဳိ႕က အနားကရြာေတြဆီ ထြက္ေျပးခဲ့တယ္၊ အဲဒီရြာအထိ ထြက္ေျပးခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြလည္း က်ေနာ့္ဆီမွာရွိတယ္၊ ယခုအသတ္ခံရတဲ့လူ ၁ဝ ေယာက္ရဲ႕ နာမည္အျပည့္အစံု သူတို႔ဘာေတြလုပ္လဲ၊ သူတို႔ရဲ႕ဓါတ္ပံုအခ်ဳိ႕လည္း က်ေနာ့္ဆီမွာရွိတယ္၊ က်ေနာ္က ရြာသားေတြအားလံုးနဲ႔ စကားေျပာထားတယ္၊ တပ္မေတာ္ဘက္ကေန ေျပာတဲ့ပံုစံအတိုင္း ရခိုင္ရြာသားေတြကို ရိုဟင္ဂ်ာရြာသားေတြက ၿခိမ္းေျခာက္တာဒါေတြလံုးဝမရွိခဲ့ဘူး၊ စစ္တပ္ကဝင္ၿပီး မီးရိႈ႕လို႔ထြက္ေျပးတယ္၊ ထြက္ေျပးတဲ့အခ်ိန္မွာ အင္းဒင္ကမ္းေျခမွာသြားၿပီးေတာ့ ေရွာင္ေနတဲ့လူေတြထဲကေန စစ္တပ္နဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္ရဲေတြက ၁ဝ ေယာက္ကို ေရြးဖမ္းသြားၿပီးေတာ့ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္သတ္ၿပီးေတာ့ ျမွဳပ္ထားခဲ့တယ္၊ ဒီလူေတြက တိုက္ခိုက္တဲ့လူေတြလည္း မဟုတ္ဘူး၊ အၾကမ္းဖက္သမားေတြလည္း မဟုတ္ဘူး၊ သာမန္ရြာသားေတြျဖစ္တယ္။"

ဒါ့အျပင္ အဲဒီရြာသား ၁ဝ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးၿပီး မသတ္ခင္မွာ ရုိက္ကူးထားတဲ့ ဓါတ္ပုံတပုံကုိလည္း သူရရွိခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ တျခားမွတ္တမ္းေတြနဲ႔အတူ အမည္မေဖၚလုိတဲ့ သတင္းဌာနတခုကို ေပးပုိ႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာပါတယ္။

"လူ ၁ဝ ေယာက္ကို တန္းစီၿပီးေတာ့ ခ်ဳပ္ထားတဲ့ပံု ဒီဓါတ္ပံုက အမွန္တကယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းကေနရခဲ့တာ၊ ဒါကို သတင္းေထာက္ကေနၿပီးေတာ့ ဟိုမွာသြားၿပီးေတာ့ ဒီလူေတြရဲ႕နာမည္ေတြကို သူတို႔ကေသခ်ာသြားစစ္ေဆးတယ္၊ ရြာသားေတြကိုျဖစ္စဥ္ေတြကိုေမးတယ္၊ ဒီဥစၥာက တိတိက်က်မီဒီယာေပၚ မေရာက္ေသးဘူး၊ ဒါေပမဲ့ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေရာက္လာမယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ေျပာလို႔ရတယ္"

လန္ဒန္အေျခစုိက္ ျမန္မာ - ရုိဟင္ဂ်ာအစည္းအရုံး BROUK ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္ကလည္း ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ားအျပားကုိ အလားတူ သတ္ျဖတ္ျမွဳပ္ႏွံထားတဲ့က်င္းေတြ ရာနဲ႔ခ်ီရွိေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသ အခ်က္အလက္ေတြ ရရွိထားပါတယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ လုံျခဳံစိတ္ခ်စြာ ေနထုိင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ထိပ္သီးညီလာခံမွာ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံအားလုံး သေဘာတူျပဌာန္းခဲ့တဲ့ R2P (Responsibility to Protect) ေခၚ အကာအကြယ္ေပးရန္ ကတိကဝတ္ရွိသည္နဲ႔အညီ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ သူတုိ႔ ဆက္လက္ႀကိဳးစားမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ဖမ္းဆီးမိတဲ့ မြတ္စလင္ ၁ဝ ဦးကုိ ရဲစခန္းမပို႔ႏိုင္တဲ့အတြက္ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြက သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး AI ေခၚ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ ညြန္ၾကားေရးမွဴး James Gomez ဂ်ိမ္းစ္ ဂုိမက္ က အခုလုိ ျမန္မာစစ္သားေတြရဲ႕ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မွဳကုိ ဆင္ေျခေပးပုံဟာ အံၾသဖြယ္ေကာင္းလွပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာလုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ လူမဆန္ရက္စက္မႈေတြရဲ႕ အစိတ္ပုိင္းငယ္တခုမွ်သာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔ရရွိထားတဲ့ သက္ေသခံ မွတ္တမ္းေတြအရဆုိရင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွာ စစ္တပ္က ရိုဟင္ဂ်ာေတြကုိ သတ္ျဖတ္၊ မုဒိမ္းက်င့္၊ အိမ္မီးရွဳိ႕မွဳေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအျပဳအမူေတြဟာ လူသားအျဖစ္ရပ္တည္ခြင့္ကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ ရာဇဝတ္မွဳေတြျဖစ္ၿပီး အျပစ္ရွိသူေတြကုိ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ စစ္ေဆးအျပစ္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္လုိ႔ မေန႔က ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔နဲ႔ တျခားလြတ္လပ္တဲ့စုံစမ္းသူေတြကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ သြားခြင့္မေပးရင္ ရုိဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ တျခားလူနည္းစုေတြအေပၚ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႔ေတြက ဥပေဒမဲ့ လူမဆန္ရက္စက္စြာက်ဴးလြန္ခဲ့ပုံေတြကုိ ဘယ္ေတာ့မွာျပည့္ျပည့္စုံစုံ သိႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးလုိ႔လည္း AI ညြန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။

ရုိေနဆန္းလြင္နဲ႔ ဦးထြန္းခင္ တုိ႔ရဲ့ အင္တာဗ်ဴး အျပည့္အစုံကုိ ေအာက္ပါ ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။ဓါတ္ပံု - တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး

(ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္ေက်းရြာသုႆာန္မွာ အမည္မသိရုပ္အေလာင္းေတြ ျမွဳပ္ႏွံထားတဲ့ေနရာကို တပ္မေတာ္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕မွ စစ္ေဆးေနစဥ္)


RB News
10.1.2018

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ နယ္ေျမစခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာရြာမ်ား အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္မဲ့ ဖမ္းဆီးကာ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ေငြညွစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

ယေန႔ ဇန္န၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေညာင္ေခ်ာင္း နယ္ေျမစခန္းမွ သန္းစိန္ဆုိသူႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေညာင္ေခ်ာင္း ဘုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာအုပ္စုသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္ႏွစ္ဦး ျဖစ္သူ တစ္ကူရုိနီ (ဘ) ဦးအစၥမုိင္လ္ႏွင့္ အာယာစ္ (ဘ) ဦးအစၥမုိင္လ္ တုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘဲ ဖမ္းဆီးရန္ ရွာေဖြခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ ႏွစ္ဦးကုိ ရွာေဖြ မေတြ႔ရွိေသာအခါ မိဘမ်ားကုိ ဇန္န၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ နယ္ေျမစခန္းသုိ႔ ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ ေျပာဆုိသြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သို႔ေျပာပါသည္။ 

ထုိကဲ့သို႔ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူငယ္ႏွစ္ဦးကုိ နယ္ေျမစခန္းသို႔ ပုိ႔ေဆာင္လွ်င္ ေငြညွစ္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္လ်က္ရွိေနၾကသည္။ သြားေရာက္ မပုိ႔ေဆာင္လွ်င္လည္း လာေရာက္ ဖမ္းဆီးၿပီး ေငြညွစ္မည္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကသည္ဟု အဆုိပါ ေဒသခံကေျပာပါသည္။ 

အဆုိပါ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ဦးအာႏုိ၀ါရ္ (ဘ) ဦးအာမြတ္ေဆာင္း ထံမွ ေငြက်ပ္ သိန္း (၃၀)၊ ဦးေရႊလုံး (ဘ) ဦးအစၥမုိင္လ္ ထံမွ ေငြက်ပ္ သိန္း (၃၀)၊ ဦးကာဆိမ္း (ဘ) ဦးအာဘူလ္ဟူေဆာင္း ထံမွ ေငြက်ပ္ (၁၀) သိန္းႏွင့္ ဦးဟာမိတ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးေတာ္ဘီအာမတ္ ထံမွ ေငြက်ပ္ (၈) သိန္း ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရပါသည္။ 


Rohingya Eye
RB News
9.1.2018

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းမွ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ပိတ္ရန္ ေျပာဆုိေနသည္မ်ား ေတြ႔ေနရေသာ္လည္း ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ပုံစံတူ စံျပေက်းရြာ တည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလ (၆) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ၎၏ ရုံးမွ ရုံးအုပ္မ်ား၊ က်ီးကန္းျပင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔ႏွင့္ အတူ က်ီးကန္းျပင္ေက်းရြာအုပ္စု ေတာင္ရြာရွိ ဒုကၡသည္စခန္းသုိ႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထုိင္ေနသူမ်ားမွာ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အုိးအိမ္မဲ့သြားသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ႏြားရုံေတာင္ ေက်းရြာအုပ္စုအနီးတြင္ တည္ရွိသည္။

ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ဒုကၡသည္စခန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဒုကၡသည္ မိသားစုမ်ားအား၂၅ ကီလုိပါသည့္ ဆန္အိတ္၊ ေခါက္ဆြဲထုပ္ (၃) ထုပ္၊ ဆီ တစ္လီတာစီႏွင့္ အျခားအသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ရန္၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား ေတြ႔လွ်င္ နီးစပ္ရာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားရန္ မွာၾကားရာ ဒုကၡသည္မ်ားကလည္း မွာၾကားသည့္ အတုိင္း လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက တင္ျပစရာရွိလွ်င္လည္း တင္ျပႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိရာ ဒုကၡသည္မ်ားက ေႏြရာသီတြင္ ေရအခက္အခဲျဖစ္မည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ အျခား ေတြ႔ႀကဳံေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား တင္ျပခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ပိတ္၍ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ မူရင္းေနရာတြင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမည္ဟု ျပည္နယ္အစုိးရက ေၾကညာထားသည္ကုိ ၾကားသိရေၾကာင္း ေျပာၾကားရာ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက “အခုေနရာမွာ ဘာျဖစ္ေနလဲ” ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားက ၎တုိ႔ မၾကာမီ ႀကဳံေတြ႔ရမည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ဆက္လက္တင္ျပၿပီး၊ ၎တုိ႔အား မူရင္းေနရာတြင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးရန္၊ ၎တုိ႔အား ပံ့ပုိးေပးရန္ မလုိအပ္ဘဲ ကုိယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ျဖစ္သလုိ ေဆာက္လုပ္၍ ေနမည္ဟု တင္ျပခဲ့သည္။

ၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မီးေလာင္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ေနထုိင္ရန္ ခြင့္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း၊ ရြာ၏ အနီးရွိ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ စံျပေက်းရြာ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း (ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားႏွင့္ ပုံစံတူ)၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ၎က က်ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းႏွင့္ အျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ၎က က်ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ားက ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်င္းခ်င္း တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ အေၾကာင္းျပန္မည္ ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး၊ ဇန္န၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ဒုကၡသည္တစ္ဦးက ဒုကၡသည္မ်ား အားလုံး ကုိယ္စား ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ ဖုန္းဆက္၍ ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ပုံစံတူ စံျပေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မူရင္းေနရပ္သုိ႔ ျပန္သြားခြင့္မရပါက လက္ရွိ ရွိေနသည့္ ေနရာတြင္သာ ဆက္ေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဒုကၡသည္တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။
MYARF
RB News
8.1.2018

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္တြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိရာ ေမြးတုိး ကေလးမ်ား စာရင္းသြင္းရန္ ေငြေၾကး ကုန္က်မႈမ်ားေသာေၾကာင့္ မရွိဆင္းရဲသားမ်ား၏ ကေလးမ်ား အမည္မည္းစာရင္း သြင္းခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလ (၆) ရက္ေန႔မွစ၍ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္ (ရြာသစ္ေက ရပ္ကြက္) အေရွ႕အုပ္စုတြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိရာ ေမြးတုိးတစ္ဦး အတြက္ ပုံမွန္အတုိင္းဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္စီ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိၿပီး၊ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ေမြးတုိးစာရင္း မတင္ခဲ့သည့္ ကေလးမ်ားကုိ ႏွစ္ေက်ာ္လြန္သည္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ သုံးေသာင္းငါးေထာင္မွ ငါးေသာင္း အထိ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ေမြးတုိးစာရင္း မတင္ရေသးသည့္ ကေလးမ်ား အတြက္ ေကာက္ခံသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္သည့္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ကေလးမ်ားကုိ စာရင္းတြင္ မထည့္သြင္းႏုိင္လွ်င္ အမည္မည္းစာရင္း သြင္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ကေလးမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ အျခား ကိစၥရပ္မ်ား အားလုံး ပိတ္ပင္ခံရမည္ကုိ မိဘမ်ားက အထူးစုိးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံကေျပာပါသည္။ 
RB News
5.1.2018

တုိက်ဳိ၊ ဂ်ပန္ ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအသင္း (ဂ်ပန္) BRAJ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနရုံးသုိ႔ သြားေရာက္၍ လက္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

BRAJ အဖြဲ႔မွ ဥကၠဌ ဦးဟာရုံေရာ္ရွိတ္ႏွင့္ ဒု-ဥကၠဌ ဦးမုိဟာမတ္ယာစီးန္ တုိ႔သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနရုံးသုိ႔ သြားေရာက္၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရးရာ အရာရွိ Mr Kota Watanabe လူ႔အခြင့္အေရးဌာနမွ အရာရွိ Mrs Chizuru Yamamoto တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား မီးရႈိ႕ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား၊ မုဒိမ္းက်င့္ ျခင္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ျပည္တြင္းတြင္ က်န္ရွိေနသူမ်ားကုိ NVC ကဒ္ျပားမ်ား အတင္းအဓမၼ ယူခုိင္းေနျခင္းမ်ား၊ အစာေရစာ ငတ္ျပတ္ေအာင္ ထားရွိၿပီး တဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးေအာင္ ဖန္တီးေနမႈမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးသည္ ယခု ဇန္န၀ါရီလ အလယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ ရုိဟင္ဂ်ာအေရးလည္း ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

BRAJ အဖြဲ႔က လက္ရွိ အေျခအေနသည္ တဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြားေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျပန္လည္ လာေရာက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေန မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ၊ လုံၿခဳံစြာျဖင့္ ျပန္လည္ လာေရာက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ျမန္မာႏုိင္ငံ သြားသည့္အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ျပန္ၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္း (ဂ်ပန္) ၏ ပန္ၾကားစာ တစ္ေစာင္ကုိလည္း ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

RB News
4.1.2018

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ အသက္ (၁၀) ႏွစ္ အထက္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာပါမည္ဟု ၀န္ခံလက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္း ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုံစံမ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀၍ အသက္ (၁၀) ႏွစ္ အထက္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာပါမည္ဟု ၀န္ခံလက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္း ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မွာေတာ့ အသက္ (၁၀) ႏွစ္ အထက္ ကေလးေတြကုိပါ ေပးထားတဲ့ ပုံစံမွာ ျဖည့္ၿပီး လက္မွတ္ထုိးခုိင္းတယ္။ လက္မွတ္မထုိးတတ္ရင္ လက္ေဗြႏွိပ္ေပါ့” ဟု ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မွ ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မွ ဆင္ခုန္တုိင္းရြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာေတာ့ အသက္ (၉) ႏွစ္အထက္ ဆုိရင္ လက္မွတ္ထုိး၊ မဟုတ္ရင္ လက္ေဗြႏွိပ္ေပးရတယ္” ဟု ဆုိသည္။ 

အာဏာပုိင္မ်ားက ျဖန္႔ေ၀သည့္ ပုံစံတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားၿပီး၊ အရဗီဘာသာျဖင့္ ေရးသားရန္ ကြက္လပ္ ထားရွိသည့္ေနရာတြင္ ေဒသခံမ်ားကုိ အာရဗီဘာသာျဖင့္ ေရးသားရန္ ညြန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အာရဗီဘာသာကုိ ကုရ္အာန္က်မ္းစာ ဖတ္တတ္ရုံမွလြဲ၍ ဘာသာစကား ေရးသား ေျပာဆုိတတ္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားက အာရဗီဘာသာျဖင့္လည္း ေရးသားခုိင္းျခင္း အတြက္ အာရဗီဘာသာေရးသားတတ္ေသာ ဘာသာေရးဆရာ အခ်ဳိ႕ထံမွ အကူအညီယူ၍ ျဖည့္စြက္ ရမည္ဟု ဆုိသည္။ 


ရုိေနဆန္းလြင္
RB News
3.1.2018

(၁)

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူလဘူတ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားရန္ မလုိအပ္ခဲ့ပါ။ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသား ဦးအဒူဇုိလိလ္က ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ တရားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးက တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုတြင္ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံသား ဟုတ္/မဟုတ္ ဒိြဟျဖစ္သူမ်ားသာ ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ရန္ လုိအပ္ခဲ့သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသား ဦးအီမာန္ရွရီဖ္က တရားရုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ခဲ့သည္။

(၂)

၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ သုံးေခါက္ခ်ဳိးဟု လူသိမ်ားေသာ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ရာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားကုိလည္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ မတုိင္မီ အထိ ပုံမွန္ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အစုိးရအမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ ပညာတတ္မ်ားကုိသာ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း သာမာန္အရပ္သားမ်ားကုိ ထုတ္မေပးဘဲ ထားခဲ့သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားသာ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ရသည့္ AK, AI, BTG, MDW စေသာ ကုဒ္မ်ားသုံးထားသည့္ ဂဏန္း ၆ လုံးပါ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ားသာ ကုိင္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ FRC ဟု အမ်ားသိခဲ့သည့္ ဂဏန္း ၅ လုံးပါ ႏုိင္ငံျခားသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္သူ ရုိဟင္ဂ်ာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပင္ မရွိခဲ့ပါ။

(၃)

FRC ကုိင္ေဆာင္သည့္ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ လ.၀.က သုိ႔ အေၾကာင္းၾကား၍ ခရီးသြားရေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မည္သည့္ အရပ္ေဒသသုိ႔မဆုိ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မလုိအပ္ဘဲ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူ သြားလာခြင့္ ရခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံျဖစ္လာၿပီး ၄၄ ႏွစ္အၾကာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ သြားလာခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ ေဆးကုသခြင့္၊ လက္ထပ္ခြင့္၊ ေမြးဖြားခြင့္ႏွင့္ အျခားေသာ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား အားလုံးကုိ ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ခံခဲ့ရသည္။

(၄)

၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ အသစ္ျပဌာန္း၍ တုိင္းရင္းသား (၁၃၅) မ်ဳိး သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာအပါအ၀င္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု အခ်ဳိ႕ကုိ ဖယ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ဥပေဒသစ္ႏွင့္ အညီ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးရန္ စီမံကိန္း စတင္သည့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား ေလွ်ာက္ထားရန္ အာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာၾကားေသာေၾကာင့္ အမ်ားအျပား ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား (ပန္းေရာင္) ထုတ္ေပးရမည့္အစား ၀ႈိက္ကဒ္ဟု လူသိမ်ားခဲ့ေသာ ယာယီသက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

(၅)

၀ႈိက္ကဒ္မ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖ်က္သိမ္း၍ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ခံရမည့္သူမ်ား ကုိင္ေဆာင္ရမည့္ ကဒ္ျပားဟု ေခၚသည့္ National Verificiation Card (NVC) မ်ား ထုတ္ေပးရန္ ႀကဳိးစားလ်က္ရွိေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ေထာင္ဂဏန္းခန္႔ကုိသာ လက္ခံရန္ ေျဖာင္းျဖႏုိင္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုက NVC ကုိ လုံး၀ လက္မခံဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆုိထားသည္။

(၆)

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးမည္ဟု ဆုိကာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ၀ႈိက္ကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ၀ႈိက္ကဒ္မ်ား ဖ်က္သိမ္း၍ NVC လက္ခံရန္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဖိအားေပးလ်က္ ရွိသည္။

(က) ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕နယ္တြင္ အုိးအိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသူမ်ားကုိ ႏုိင္၊ ျပဳ ဟူ၍ အဆင့္ခြဲ၍ ႏုိင္ငံသားကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္းမွ အျပင္သုိ႔ပင္ ထြက္ခြင့္မရျခင္း၊

(ခ) ကုိဖီအာနန္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္က စစ္ေတြၿမဳိ႕နယ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္း၍ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ မူရင္းေနရပ္သုိ႔ ျပန္ပုိ႔ရန္ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းပင္ မရွိေသးျခင္း၊

(ဂ) ယခင္က ႏုိင္ကဒ္ေလွ်ာက္ထားခုိင္းၿပီးမွ ၀ႈိက္ကဒ္မ်ားကုိ အတင္းအဓမၼ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း၊

(ဃ) ယခင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရး ခရီးစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံသားကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးမည္ဟု ေျပာဆုိကာ မဲဆြယ္၍ မဲယူခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း၊

အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာထဲမွ အထက္ပါ (၄) ခ်က္ႏွင့္ပင္ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ယုံၾကည္ရန္ မည္သုိ႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္။

(၇)

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အေထာက္အထားမဲ့သူမ်ား မဟုတ္ဘဲ အေထာက္အထားမ်ားစြာ သိမ္းဆည္းခံရထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဒသတြင္း လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ အာဏာပုိင္မ်ား၊ လ.၀.က ၀န္ထမ္းမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား၊ ၀ႈိက္ကဒ္၊ ၀ႈိက္ကဒ္ အပ္ႏွံထားသည့္ေျပစာ ေသာင္းခ်ီ၍ ျဖဲစုတ္ လႊင့္ပစ္ခဲ့သည္။ လ.၀.က ၏ မွတ္တမ္းတြင္ AI, AK, BTG, MDW အစရွိသည့္ ကုဒ္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ား၏ စာရင္းမ်ား အားလုံးရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းမွ လြဲ၍ အျခား အေထာက္အထား မရွိသူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ား၏ သားသမီး၊ ေျမးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

(၈)

တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခဲ့သူမ်ား၏ အေထာက္အထားမ်ားကုိ စနစ္တက် သိမ္းဆည္း၍ အေထာက္အထားမဲ့မ်ားဟု ေျပာဆုိေနျခင္းသည္ မတရားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာအစုိးရ အေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ား၊ ျဖဲစုတ္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ျပန္လည္ ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္သာ စီစစ္သင့္သည္။ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားသား ပုံစံ ဖန္တီးေနသည့္ NVC ကဒ္ျပား ထုတ္ေပးျခင္းကုိ ရပ္တန္႔၍ ႏုိင္ငံသားကဒ္ျပားမ်ားကုိ ထုတ္ေပးရန္သာ ႀကဳိးစားရမည္ ျဖစ္သည္။

(၉)

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား လုပ္ကုိင္စားေသာက္ခြင့္ အလုံးစုံ ပိတ္ဆုိ႔၍ NVC ယူရန္ ဖိအားေပးလွ်င္လည္း ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ျပဳႏုိင္ငံသား (အစိမ္းေရာင္) ထုတ္ေပးရန္ ႀကဳိးစားလွ်င္လည္း ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ပါ။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အထာက္အထားမ်ား အားလုံးကုိ အာဏာပုိင္မ်ား လက္ထဲတြင္ ထား၍ မတရားသျဖင့္ NVC ထုတ္ေပးရန္ ႀကဳိးစားျခင္းကုိ ရပ္တန္႔၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံး ကုိင္ေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား (ပန္းေရာင္) ကုိသာ ထုတ္ေပးမွသာ အစုိးရႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူထုၾကား ယုံၾကည္မႈတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားေသာ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရးကိစၥအရပ္ရပ္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

(၁၀)

အစုိးရက ​ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္​တြင္​ NVC ၃၀၀၀ ​ေက်ာ္​ ထုတ္​​ေပးႏိုင္​ခ့ဲၿပီဆို၍ ႐ိုဟင္​ဂ်ာမ်ားက NVC ကုိ လိုလိုလားလား လက္​ခံယူ​ေနသည္​့ ပုံစံမ်ဳိးျဖင္​့ ဝါဒျဖန္​႔ သတင္​းထုတ္​ျပန္​​ၿပီး ျပည္​သူမ်ားၾကား ၀ါဒျဖန္႔ေနသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္​ေနရသည္​။ အမွန္​တကယ္​တြင္​ အစုိးရ​က ေဖာ္​ျပ​ေန​ေသာ NVC အ​ေရအတြက္​ ၃၀၀၀ ​ေက်ာ္​သည္​ အမ်ားအားျဖင္​့ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိး​ကုိသာ ထုတ္​​ေပးႏိုင္​ခ့ဲျခင္​းျဖစ္​သည္​။ ႐ိုဟင္​ဂ်ာမ်ားကုိ NVC လက္​ခံရန္​ ဖိအား​ေပးသည္​့ပုံစံျဖင္​့ တစ္​မ်ဳိး၊ NVC လက္​ခံလွ်င္ စား​ေသာက္​စရာမ်ား ​ေထာက္​ပံ့​ေပးမည္​ဟူ၍ ျမဴဆြယ္​​ေနသည္​့ ပုံစံျဖင္​့တစ္​မ်ဳိး စ​ေသာ နည္​းလမ္​းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင္​့ ​ေအာက္​တန္​းက်သည္​့ပုံစံျဖင္​့ ႀကိဳးစား​ေန​ေသာ္​လည္​း ႐ိုဟင္​ဂ်ာမ်ားက ထိုကဒ္​ျပားကုိ လိုလိုလားလား လက္​ခံယူခ့ဲသည္​ဟူ၍ တစ္​ဦးတစ္​​ေယာက္​မွ်ပင္​မရိွခ့ဲပါ။

(၁၁)

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကလည္း မိမိတုိ႔ အမွန္တကယ္ ရပုိင္ခြင့္ကုိသာ ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မွ ႏုိင္ငံျခားသား ဘ၀သုိ႔ တြန္းပုိ႔မည့္ NVC ကုိ လက္မခံရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။

(Photo Credit: Moises Saman/Magnum/MSF)

ေရးသားသူ -- ယ်ာတင္ (ရုိဟင္းသား)
RB News
31.12.2017

(၁)

"ေယာက်္​ား ... လုပ္​ပါဦး... ​ဗိုက္​က အရမ္​း​နာေနၿပီ.... က်မ မခံႏုိင္​​ေတာ့ဘူး ​ေမာင္​​ေရ...."

ဇနီးသည္​ ခံစား​ေနေသာ နာက်င္​မႈဒဏ္​သည္​ သူ႔ထံသုိ႔ပင္​ ကူးစက္​လာ​ေနသလို သူခံစား​ေနရ၏။

"မိန္​းမ​ေရ ... ခဏ​ေလာက္​ ​ေအာင္​့ခံထားပါ ... ညီ​ေလး... ဆိုကၠား မ​ေရာက္​​ေသးဘူးလားကြ ... ျမန္​ျမန္​​လုပ္​ပါဆိုမွ ... "

အာဇီးမ္​၏ ပ်ာ​ေလာင္​ခတ္​​ေနမႈကုိ ၾကည္​့လွ်င္​ မိန္​းမအ​ေပၚ ထားရိွသည္​့ သူ၏ ခ်စ္​ျခင္​း​ေမတၱာကုိ သိသာစြာ ျမင္​ႏုိင္​ပါသည္​။

လက္​ထပ္​ထိမ္​းျမားခဲ့သည္​မွာ ​ေလးႏွစ္​​ ရိွသြားၿပီ ျဖစ္​​ေသာ္​လည္​း သူ႔ခ်စ္​ဇနီးသည္​မွာ သ​ေႏၶသားက မတည္​ျမဲ။ အျမဲပဲ ပ်က္​သြားတတ္​သည္။ ထို႔​ေၾကာင္​့ သားသမီး မရခ့ဲ​ေသာ သူသည္​ သားသမီး ရတနာ​ေလးကုိ တကယ္​ပဲ ​ေမွ်ာ္​လင္​့ေတာင္​့တ ​ေန​ေလ၏။ သည္​တစ္​ခါ​ေတာ့ သူ႔ခ်စ္​ဇနီးမွာ ကုိယ္​ဝန္​ကျမဲခ့ဲၿပီး ​ေမြး​ရမယ္​့​ေန႔ရက္​​ေတာင္​ ​ေစ့လို႔လာခ့ဲၿပီ။

"ကုိလတ္​.... ဆိုကၠား​ေရာက္​ၿပီ...."

ညီျဖစ္​သူ၏ ​ေခၚသံ​ေၾကာင္​့ အာဇီးမ္​၏ ​ေတြးလက္​စအ​ေတြးမ်ား ျပတ္​​ေတာက္​သြားေလ၏။

အက်ႌကုိ ​ေကာက္​ဝတ္​လိုက္​သည္​။ ​ေဆး႐ုံတြင္​လိုအပ္​မည္​့ အသုံးအ​ေဆာင္​အနည္​းငယ္​ စုလိုက္​သည္​။ ၿပီးလွ်င္​ ဇနီးသည္​ကုိ ​​ေပြ႕ခ်ီၿပီး ဆိုကၠား​ေပၚ တင္​လိုက္​၏။ ဇနီးသည္​က ​ဗိုက္​ကုိ လက္​တစ္​ဖက္​ႏွင္​့ ဖိထားကာ ခံစား​ေနရ​ေသာ နာက်င္​မႈ​ကုိ​ ​ေအာင္​့ခံ​ေန​ေလသည္​။

လမ္​းက မ​ေကာင္​းသျဖင္​့ ဆုိကၠားကုိ နင္​းမရ။ ဆိုကၠားသမားႏွင္​့အတူ အာဇီးမ္​လည္​း ဆုိကၠားကုိ တစ္​ဖက္​က​ေန တြန္​းရင္​း သြား​ေနသည္​။ သူတို႔ရြာသည္​ ၿမိဳ႕ႏွင္​့ ​ငါးမိုင္​​ေလာက္​​ေဝး​ေသာ​ေၾကာင္​့ ​ေဆး​ခန္​း​ေရာက္​ဖို႔​ေတာ့ အ​ေတာ္​ၾကာ​ေနဦးမွာပင္​။ လက္​က နာရီကုိ ၾကည္​့လိုက္​​ေတာ့ ​ေလးနာရီ ထိုးရန္​ ဆယ့္​ငါးမိနစ္သာ​ လို​ေတာ့၏။ လမ္​းခရီးကလည္​း သုံးပုံ တစ္​ပုံ​ေလာက္ ဆန္​႔ၿပီးျဖစ္​​ေလသည္​။

မြန္​းတည္​့ခ်ိန္​ကစၿပီး သူ႔မိန္​းမက ​ဗိုက္​နာလာသည္​ဆို၍ ရြာက အ​ေကာင္​းဆုံး လက္​သည္​ကုိ ​ေခၚလာခ့ဲ၏။ သုိ႔​ေသာ္​ လက္​သည္​က အ​ေတာ္​ၾကာၾကာစမ္​းခ့ဲၿပီး အ​ေျခအ​ေန မဟန္​​ဘူးဆို၍ ​ေဆး႐ုံတက္​ရန္​သာ အၾကံ​ေပးခဲ့ျခင္​းျဖစ္​သည္​။ တကယ္​​ေတာ့ အသြားအလာ ခက္​ခဲသည္​က တစ္​​ေၾကာင္​း၊ လမ္​းမွာ ရိွ​ေန​ေသာ န.စ.က စခန္​းကုိ ျဖတ္​သန္​းသြားရတာ​ကတစ္​​ေၾကာင္​း၊ ​ေဆး႐ုံမွာလည္​း လူမ်ဳိး​ေရးခြဲျခားတတ္​သည္​ကတစ္​​ေၾကာင္​း၊ အ့ဲသလို အ​ေၾကာင္​းအမ်ဳိးမ်ဳိး​ေၾကာင္​့ သည္​​ေဒသက အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္​ ​ေဆး႐ုံတက္​ၿပီး က​ေလးေမြးရသည္​ထက္​ ကုိယ္​့အိမ္​မွာပဲ လက္​သည္​အကူအညီႏွင္​့ က​ေလးေမြးတတ္​သည္​မွာ မည္​သုိ႔မွ် မဆန္​း။

"​ေဟ့​ေကာင္​​ေတြ... ဘယ္​သြားမလို႔လဲ ... ​ရြာထြက္​လက္​မွတ္​ျပ...."

ကင္​းစခန္​းမွ န.စ.က တစ္​​ေယာက္​၏ ခပ္​ၾကမ္​းၾကမ္​း အသံက အ​ေတြးထဲ ေမွ်ာပါေနသည့္ အာဇီးမ္​ကုိ တုန္​လႈပ္​​ေစသည္​။

"ဆရာ...​ေဆးခန္​းသြားျပမလို႔ပါ ... အ​ေရးတႀကီး ခ်က္​ခ်င္​းလာလိုက္​ရတာနဲ႔ ရြာထြက္​လက္​မွတ္​​ မပါလိုက္​ပါဘူး ဆရာ ..."

အာဇီးမ္​က န.စ.က ရဲ ကုိ ညႇင္​ညႇင္​သာသာ ယဥ္​ယဥ္​​ေက်း​ေက်း ​ေျပာျပလိုက္​သည္​။

"မရဘူးကြ ... ဘယ္​သြားျပျပ ကုလားဆို ရြာထြက္​လက္​မွတ္​ပါရမယ္​ဆိုတာ မင္​းတို႔ မသိဘူးလား ... သြားယူကြာ ..."

"ဆရာ... လူနာက ရက္​​ေစ့​ေနတ့ဲ ကုိယ္​ဝန္​နဲ႔ပါ ... အရမ္​း နာ​ေနလို႔ ခ်က္​ခ်င္​းထြက္​လာလိုက္​တာနဲ႔ ရြာထြက္​လက္​မွတ္​ မယူႏုိင္​တာပါ.... ​ေနာက္​တစ္​ခါဆို ယူလာပါမယ္​... ဒီတစ္ခါေတာ့ သြားခြင္​့ျပဳပါ..."

အာဇီးမ္​က ခြင္​့​ေတာင္​းသလို ပုံစံမ်ဳိးျဖင္​့ ​ေအး​ေအး​ေဆး​ေဆး ​ေတာင္​းဆိုလိုက္​တဲ့အဆုံး....

"​ေဟ့ကုလား...လွ်ာ႐ွည္​မ​ေနနဲ႔.... သနား​လာေအာင္​ ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ လာမ​ေျပာနဲ႔ ... ကုလားဆို မသနားတတ္​ဘူး.... ရြာထြက္​လက္​မွတ္​မပါရင္​ ျပန္​ကြာ..."

န.စ.က ရဲ၏ ျပတ္​သား​ေသာ အ​ေျပာ​ေၾကာင္​့ အာဇီးမ္​က ​သူ႔ေဒါသကုိ ​ေခတၱမွ် မထိန္​းမႏိုင္​ျဖစ္​သြားသည္​။

"ရြာထြက္​လက္​မွတ္​လည္​း မပါဘူး ... ဒီအတိုင္​းသြားမွာပဲ ...သတ္​ခ်င္​ရင္​သတ္​လို႔ရတယ္​ ...လူနာကုိ ဆရာလည္​း ကုိယ္​​ေတြ႔ပဲ ... "

"ငါလိုးမ ကုလား ... အာခံၿပီး ​ေျပာတယ္​​ေပါ့ ... ​ေရာ့ ..."

____________________×××____________________

(၂)

"​ေရာ့ ...!!! ၿပီး​ေတာ့ ဆက္​​ေျပာျပေလ" ဆိုၿပီး ကြၽန္​​ေတာ္​​က ​သိခ်င္​စိတ္​ျပင္​းစြာ​ ေမးၾကည္​့လိုက္​လွ်င္​ ဦး​ေလးဟာ႐ုန္​းက သူ႔လက္​သီးကုိ ငါ့ဝမ္​း​ဗိုက္​တည္​့တည္​့ကုိ အသာအယာ လာထိုးၿပီး ​ေျပာျပသည္​။

"န.စ.က ​ေတြက ဝုိင္​းထိုး႐ိုက္​တာ​ေပါ့ကြာ ..."

"ၿပီး​ေတာ့ ... ဦး​​ေလးအာဇီးမ္​ရဲ႕ မိန္​းမ​ေရာ ... ​ၿပီး​ေတာ့ ေနာက္​ဘာျဖစ္​သြားလဲ"
ကြၽန္​​ေတာ္​က တရစပ္​​ေမးၾကည္​့လိုက္​ျပန္​သည္​။

"​​ေအး​ေပါ့ကြ ... ငါ့မွာ တပူ​ေပၚ ႏွစ္​ပူဆင္​့ရတာ​ေပါ့​ ... ဟုိက စိတ္​ရိွတိုင္​း ဝုိင္​းထိုး႐ိုက္​ႏွက္​တာ ခံရ​ေတာ့ အာဇီးမ္​ဘိုင္ ​လည္​း သတိ​ေမ့သြားတယ္​ ... သူ႔မိန္​းမကလည္​း အရမ္​းနာ​ေနတယ္​ ဆိုၿပီး ​ေအာ္​​​ေအာ္​ေနတယ္​ ... ငါ့မွာ ​ေရြးခ်ယ္​စရာမွ မရိွခ့ဲတာ ... အာဇီးမ္​ဘိုင္ကုိပါ ဆိုကၠား​ေပၚတင္​ၿပီး အိမ္​ျပန္​လမ္​းကုိ ႏွင္​ရတာ​ေပါ့ ... ေနကလည္​း ဝင္​လုဆဲ ျဖစ္​​ေန​ေတာ့ ​ေမွာင္​စျပဳလာတယ္​ ... ျပန္​လာရင္​းနဲ႔ အိမ္​မ​ေရာက္​ခင္​ လမ္​းတစ္​ဝက္​မွာပဲ က​ေလး​ေမြးလိုက္​ရတယ္​​ေလ ... "

"ဘာ ...!!! လမ္​းမွာ က​ေလး​ေမြးတယ္​ ...!!! "​ေတာက္​ ... ဒီ န.စ.က ​ေတြမွာ လူ႔စိတ္​မရိွလိုက္​တာ​ဗ်ာ ...''

ဆိုကၠားသမား ဦး​ေလးက လြန္​ခ့ဲ​ေသာ ႏွစ္​ ၂၀ အရင္​က အ​ေၾကာင္​းတစ္​ခုကုိ ေတြး​ေတြးၿပီး ျပန္​ကာေျပာျပ​ေန​​သည္​ကုိ နား​ေထာင္​ေနရသူ ကြၽန္​​ေတာ့မွာ​ေတာ့ ၾကက္​သီးက တျဖန္​းျဖန္​းထလို႔။

"​ေအးကြာ ... လမ္​း​ေပၚမွာ အမ်ဳိးသမီးတစ္​​ေယာက္​ မီးဖြား​ေနတာကုိ ဆိုကၠားသမားျဖစ္​တ့ဲ ငါက ဘာလုပ္​ရမွန္​းကုိ မသိခ့ဲဘူး ... အ့ဲခ်ိန္​ခဏ​ေတာ့ ငါ တကယ္​႐ူးသြားခ့ဲတာပဲ ... က​ေလး​လည္​း ​ေမြးၿပီး​ေရာ့ အာဇီးမ္ဘုိင္ ​လည္​း ျပန္​ၿပီး သတိရလာတယ္​ ... ဒီ​ေတာ့ အာဇီးမ္ဘုိင္ ... ငါ ဒီရြာကလူ​ေတြကုိ အကူအညီသြား​ေတာင္​းမယ္​ ဆိုၿပီး ​ေျပးသြားလိုက္​တာ ... ဒါ​ေပမယ္​့ အခ်ိန္​မမီလိုက္​ဘူး ... ကူညီမယ္​့လူ​ေတြ ​ေရာက္​လာခ်ိန္​မွာ​ေတာ့ အာဇီးမ္ဘုိင္ က သူ႔ အမ်ဳိးသမီးရဲ႕ အသက္​မရိွ​ေတာ့တဲ့ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ​ေပြ႕ဖက္​ရင္​း ငုိ​​ေနတာကုိပဲ ​ေတြ႔လိုက္​ရတယ္​ ... သူ႔မိန္​းမ ဆုံးသြား႐ွာတယ္ တူ​ေလးရာ .... သူ႔အသက္ဆုံးရႈံးသြားတယ္ ..."

​ေျပာျပရင္​းႏွင္​့ ဆိုကၠားသမား ဦး​ေလး တစ္​​ေယာက္​ ခ်ဳံးပြဲခ် ငုိ​ေႂကြးလိုက္​​ေတာ့သည္​။ ကြၽန္​​ေတာ္​့ ပါးျပင္​မွာလည္​း မ်က္​ရည္​​ေတြ စီးက်ၿပီး ​ေနရာယူႏွင္​့လို႔။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္​၏ တစ္​​ခုေသာ ည​ေနခင္​း။ သည္​လို ည​ေနခင္​းမ်ဳိး ႐ိုဟင္​ဂ်ာတို႔ဘဝမွာ ခပ္​မ်ားမ်ားရယ္​။

____________________×××____________________

(၃)

"ဟာ႐ုန္​းဘိုင္​ ... ဟာ႐ုန္​းဘိုင္​ ...ခင္​​ဗ်ား သိၿပီးၿပီလား ... ခင္​​ဗ​်ား သိၿပီးၿပီလား ... ဆာဒဲက္​​ေလ ...ဆာဒဲက္​​ေလ ... "

​ေျပး​လာခ့ဲ​ေသာ​ေၾကာင္​့ အာဇီးမ္​တစ္​​ေယာက္​ ေမာဟုိက္​​ေန​၏။ ​ေမာဟုိက္​စြာ ​ေျပာျပ​ေန​ေသာ အာဇီးမ္​၏ စကားလံုးတစ္​ခု​ေၾကာင္​့ ဟာ႐ုန္​း၏ ရင္​ထဲ မီး​ခဲ ထည္​့လိုက္​သလို ခ်က္​ခ်င္​း ပူ​ေလာင္​သြားသည္​။

"အာဇီးမ္​ဘိုင္​ ... ဆာဒဲက္​ ဘာ​ျဖစ္​တာလဲ ...ငါ့ဆာဒဲက္​ ဘာျဖစ္​တာလဲ"

"ဆာဒဲက္​ ဆယ္​တန္​း​ေအာင္​ၿပီ​ဗ်ာ ... ဂုဏ္​ထူးလည္​း ​ေလးဘာသာ ပါတယ္​ ... ငါ​ေလ ဒီသားတစ္​​ေယာက္​တည္း​ရဲ႕ အ​ေဖျဖစ္​ရတာနဲ႔တင္​ လူျဖစ္​ရက်ဳိးနပ္​ၿပီ​ဗ်ာ ... ငါ ဒီ​ေန႔ အရမ္​း​ေပ်ာ္​တယ္​​..."

"​ဟာ​ကြာ ... မင္းက လူကုိ တမင္​ ​စိတ္​ပူလာ​ေအာင္​​လုပ္​လုိက္တယ္​​ ... ငါျဖင့္ ​စုိးရိမ္​သြားလုိက္တာ ..."

ထိုအခါမွ ဆိုကၠားသမားႀကီး ဟာ႐ုန္​းတစ္​​ေယာက္​ သက္​ျပင္​းခ်ႏိုင္​ခ့ဲၿပီ။

"ဘာလဲ မင္းေရာ မ​ေပ်ာ္​ဘူးလား​ ... ငါ့သား ဂုဏ္​ထူး​ေလးဘာသာနဲ႔ ​ဆယ္​တန္​း ေအာင္​တာ မင္း မ​ေပ်ာ္​ဘူးလား ... မင္းလည္း ​ေပ်ာ္​သင္​့တာ​ေပါ့​ .. မဟုတ္ဘူးလား ဟာရုန္း ... ငါ​ေတာ့ အရမ္​းအရမ္​းကုိ ​ေပ်ာ္​​တယ္​​ ... မနက္​ျဖန္​ ႏြားေဖာ္​ၿပီး ရြာသူရြာသား​ေတြကုိ ထမင္​း​ဖိတ္​ေကြၽးမယ္​ ... မင္းလည္း ​ေစာ​ေစာစီးစီး လာကြာ ... ငါေတာ့ အရမ္​း ​ေပ်ာ္​ေနတယ္​​... အရမ္​းပဲ ..."

ငါလည္​း သိပ္​​ေပ်ာ္​တာ​ေပါ့​။ ဆာဒဲက္​ဟာ ငါ့ လက္​​ေပၚမွာပဲ ​ေမြးဖြားလာသူ မဟုတ္​လား။ ငါ့ကုိ ခ်စ္​ခ်စ္​ခင္​ခင္​နဲ႔ ဘႀကီး​ေခၚတ့ဲ မင္းသား ဆာဒဲက္​ကုိ ငါလည္​း သားအရင္​း တစ္​​ေယာက္​လို ခ်စ္​ျမတ္​ႏိုးတာ မင္းလည္း သိသားပဲ။

ကခုန္​သည္​့ဟန္​ပန္​ျဖင္​့ ​ေလွ်ာက္​ကာ ျပန္​သြား​ေန​ေသာ တစ္​ရြာတည္​းသား အာဇီးမ္​ကုိ ​ေငးၾကည္​့ရင္​း ဟာ႐ုန္​းတစ္​​ေယာက္​ တစ္​ကုိယ္​တည္​း တီးတိုးစြာ ​ေျပာလိုက္​သည္​။

"မိန္​းမ​ေရ ... ငါ့ ခ်စ္​​ေတာ္​ႀကီး ဂုဏ္​ထူး​ေလးဘာသာနဲ႔ ဆယ္​တန္​း​ေအာင္​တယ္​တ့ဲ"

ဟာ႐ုန္​းက အိမ္​​ေနာက္​​ေဖးမွာ အလုပ္​လုပ္​​ေန​ေသာ သူ႔မိန္​းမကုိ တက္​ႂကြ​ေနသည္​့​ေလသံျဖင္​့ လွမ္​း​ေအာ္​​ေျပာလိုက္​သည္​။

အျပင္​မွာ မိုးဖြဲ႔ဖြဲ႔ရြာ​ေန​သည္​။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္​၊ ဇြန္​လထဲက သည္​​ေန႔ရက္​သည္​ ၁၇ ႏွစ္​ၾကာ​ၾကာ ခံစား​ေနရ​ေသာ အာဇီးမ္​ဘိုင္၏ စိတ္​ထိခိုက္​နာက်င္​ခံစားခ့ဲရမႈမ်ားကုိ ​ေပ်ာက္​ကင္​းသြားပါ​ေစလို႔ ဟာ႐ုန္​းက စိတ္​ထဲက​ေန ဆု​ေတာင္​း​ေပးလိုက္​သည္​။

ေပ်ာ္​ရႊင္မႈ တိမ္​တိုက္​မ်ား ​ေကာင္​းကင္​တစ္​ခြင္​မွာ ျပန္​ၿပီး ထူထပ္​​ေနလို႔။

____________________×××____________________

(၄)

"ဦး​ေလး ... ပထမတစ္​​ေခါက္​ စိတ္​ညစ္​လို႔ ငုိခ့ဲရ​ေပမယ္​့ ဒီတစ္​​ေခါက္​​ေတာ့ ဦး​ေလးတို႔နဲ႔အတူ က်​ေနာ္​လည္​း ​ေပ်ာ္​လာတယ္​ ... မိတဆိုး သားတစ္​​ေယာက္​ ဆယ္​တန္​းကုိ ​ေလးဘာသာနဲ႔ ​ေအာင္​​ေအာင္​ ႀကိဳးစားခ့ဲတာ တကယ္​ ​ေလးစားဖို႔​လည္​း ေကာင္​းတယ္​​... အင္​မတန္​ လိမၼာတ့ဲ သား​ေလးပါပဲ​ေနာ္​ ..."

ကြၽန္​​​ေတာ္​က ဒီတစ္​ခါ ​ေပ်ာ္​ရႊင္​​ေပါ့ပါးစြာ ​ေျပာလိုက္​လွ်င္​ ...

"​သိပ္​မွန္​တာ​ေပါ့ကြယ္​ ... ဆာဒဲက္​က တကယ္​့ကုိ လူလိမၼာ​ေလး ... သူ႔အ​ေဖကလည္​း သားရဲ႕ ပညာ​ေရးမွ ပညာ​ေရးပဲ ... အလားတူ ဆာဒဲက္​ကလည္​း သူ႔အ​ေဖရဲ႕ အိပ္​မက္​​ေတြ အ​ေကာင္​အထည္​​ေဖာ္​ခြင္​့ရဖို႔ အင္​တိုက္​အားတိုက္​ စာႀကိဳးစားတယ္​ ...ဒါ​ေပမယ္​့ .... "

"ဒါ​ေပမယ္​့" ဆိုၿပီး ဦး​ေလး ဟာ႐ုန္​းက စကားကုိရပ္​တန္​႔လိုက္​ၿပီး ဟုိအ​ေဝးႀကီးကုိ ရီ​ေဝစြာ​ေငး​ေန၏။ အ​ေတာ္​ၾကာၾကာအထိ ဘာမွ​ေျပာမလာ​​ေသာအခါ ကြၽန္​​ေတာ္​က ဝင္​​ေထာက္​ေပး၍ ​ေမးလိုက္​၏။

"ဒါ​ေပမယ္​့ ... ​​ေနာက္​ဘာျဖစ္​သြားတာလဲ ဦး​ေလး"

"​ဒီလိုကြာ ... အာဇီးမ္​ဘိုင္ရဲ့ ရည္​မွန္​းခ်က္​က သူ႔သားကုိ သြားဖြားမီးယပ္​အထူးကု ဆရာဝန္​ႀကီး တစ္​​ေယာက္​ ျဖစ္​လာဖို႔ ​ေမွ်ာ္​လင္​့ခ်က္​ထားတယ္​ ... ​ေနာက္​ထပ္​​ေနာက္​ထပ္​​ေသာ အမ်ဳိးသမီး​ေတြ သူ႔အ​ေမလို လမ္​းတစ္​ဝက္​မွာ က​ေလးမ​ေမြးရ​ေအာင္​​ေပါ့တ့ဲ ... သူ႔အ​ေမလို လမ္​းတစ္​ဝက္​မွာ အကူအညီမ့ဲ မ​ေသရ​ေအာင္​​ေပါ့​တ့ဲ ... သူ႔သားကလည္​း အမွတ္​မီွတယ္​ ... ဒါ​ေပမယ္​့ ... ပညာ​ေရးဝန္​ႀကီးဌာနက ​သူ႔သား​ေလွ်ာက္​တ့ဲ ေဆးတကၠသုိလ္​ကုိ မ​ေပးဘဲ သာမန္​ဘာသာရပ္​​ေမဂ်ာတစ္​ခု ခ်​ေပးတယ္​ ... စစ္​​ေတြတကၠသုိလ္​မွာ တက္​​ေပါ့တ့ဲ ... မွတ္​ပုံတင္​မရိွလို႔တ့ဲ ... ဟူး ..."

ဦး​​ေလးဟာ႐ုန္​းက "ဟူး" သက္ျပင္းရွည္တစ္ခ်က္ခ်လုိက္ၿပီး စကားကုိ ရပ္​တန္​႔လိုက္​ျပန္​သည္​။

ဒုကၡသည္​စခန္​းရိွရာ ေတာင္​။ ထို​ေတာင္​ထိပ္​​၏ အပင္​တစ္​ပင္​​ေအာက္​မွာ ထိုင္​​ေနၿပီး အတိတ္​တစ္​ခုကုိ ျပန္​ၿပီး ​ေတြး​ေတြး​ေျပာျပ​ေန​ေသာ ဦး​ေလး ဟာ႐ုန္​းက အမိ​ေျမ ျမန္​မာဖက္​ျခမ္​းကုိ အဆံုးအစမ့ဲစြာ ​ေငးၾကည္​့​ေန၏။ ​ေနမင္​းသည္​ အ​ေနာက္​ရပ္​ဝန္​းသုိ႔ အ​ေတာ္​ယုိင္​သြားခ့ဲၿပီ။ အ​ေတာ္​ၾကာၾကာအထိ စကားဆက္​မလာ​ေသာ​ေၾကာင္​့ သိခ်င္​စိတ္​ျပင္​းျပ​ေန​ေသာ ကြၽန္​​ေတာ္​က ဦး​ေလးကုိ ထပ္​တစ္​ျပန္​ စကားဝင္​​​ေထာက္​လိုက္​၏။

"ၿပီး​ေတာ့ ... ဆက္​ၿပီး ဘာျဖစ္​​ေသးလဲ ဦး​ေလး ..."

"အာဇီးမ္ဘုိင္​က ဒီ​ေလာက္​​ေတာ္​​ေနတ့ဲ သူ႔သားကုိ သာမန္​​ေမဂ်ာတစ္​ခုနဲ႔ တကၠသိုလ္​တက္​ၿပီး အခ်ိန္​မကုန္​​ေစခ်င္​ဘူး ... သူ​ အင္​မတန္​ ​ေမွ်ာ္​လင္​့တ့ဲ သားဖြားမီးယပ္​ အထူးကု ပညာရပ္ကုိ ဒီႏိုင္​ငံမွာ သင္​ယူခြင္​့မရရင္​လည္​း ႏိုင္​ငံရပ္​ျခားကုိ ​ေစလႊတ္​ၿပီး သင္ေစခ်င္​တယ္​ ... သူ႔မွာ ရိွတ့ဲ လယ္​ယာ​ေျမ အမ်ားစုကုိ ​ေရာင္​းခ်လိုက္​တယ္​ ... ႏိုင္​ငံရပ္​ျခားမွာ တကၠသုိလ္​တက္​ဖို႔ဆိုတာ ​ေငြအ​ေတာ္​လိုတယ္​​ေလ ... ၿပီး​ေတာ့ သူ႔သားကုိ ဒီဘဂၤလား​ေဒ႐ွ္​႕ႏိုင္​ငံကုိ ​လႊတ္​လိုက္​တာ​ေပါ့​ေလ .... အ့ဲမွာ​ေပါ့ဟ ... အ့ဲမွာ​ေပါ့ ..."

ဦး​ေလးဟာ႐ုန္​း၏ အသံမွာ ရိႈက္​ငုိသံႏွင္​့အတူ တိမ္​​ေကာသြားလို႔။ ဆက္​ၿပီး ဘာျဖစ္​ခ့ဲသလဲဆိုသည္​ကုိ ကြၽန္​​ေတာ္​ အတိအက် မွန္​းဖို႔ခက္​​ေန​ေပမယ္​့ သည္​မိသားစု ထပ္​ၿပီး တစ္​ခါ ဝမ္​းနည္​း နာက်င္​စရာမ်ားႏွင္​့ ၾကံဳ​ေတြ႔ခ့ဲရၿပီဆိုတာကုိ​ေတာ့ ​ေယဘုယ်အားျဖင္​့ မွန္​းလို႔ရ​ေနသည္​။ ဦး​ေလးဟာ႐ုန္​း ဆက္​ေျပာျပလာမည္​ကုိ က်​ေနာ္​ စိတ္​ဝင္​တစား နားစြင္​့​ေနမိ၏။

"သူ႔သား စီးလာတ့ဲ ​ေလွက ဒီနတ္​ျမစ္​အလယ္​မွာ ျမဳပ္​သြားခ့ဲပါ​ေလ​ေရာ ... အ့ဲဒီ သတင္​းၾကားၾကားခ်င္​း အာဇီးမ္​ဘိုင္​လည္​း သတိလစ္​သြား​တယ္​ ... ငါတို႔အားလံုးလည္​း အ႐ူးတစ္​ပိုင္​း ျဖစ္​သြားခ့ဲတာ​ေပါ့ ... ဆာဒဲက္​ကုိ ရွာဖုိ႔ လုိက္သြားရမလား ... အာဇီးမ္​ဘိုင္​ကုိ ​ေဆး႐ုံတင္​ရမလားနဲ႔​ေပါ့ ...

ႏွစ္​ရက္​အၾကာမွာ​ေတာ့ ဆာဒဲက္​ရဲ႕ ပုပ္​​ေစာ္နံ​ေနတ့ဲ အ​ေလာင္​းက ျမစ္ထဲက ေမွ်ာလာၿပီး ကမ္းေျခတစ္ခုမွာ တင္ေနတာ ​ေတြ႔လိုက္​ရတယ္​ ... အ့ဲခ်ိန္​ အာဇီးမ္​ဘိုင္​က ပုပ္​​ေစာ္​နံ​ေနတ့ဲ သူ႔သားကုိ ဖက္​ၿပီး "သား​ေရ" ဆိုၿပီး ​​ေအာ္​ဟစ္​ငုိ​ေႂကြးခ့ဲတ့ဲပုံရိပ္​ဟာ ယခုထိ ငါ့အ​ေတြးထဲက ထုတ္​ရခက္​​ေနတုန္​းပါပဲ တူ​ေလးရာ ..."

ဦး​ေလးဟာ႐ုန္​း၏ စကားအဟုန္​တြင္​ စီး​ေမွ်ာသြားရင္း ကြၽန္​​ေတာ္​လည္​း ရိႈက္​ငုိ​​လိုက္​​ေတာ့သည္​။

____________________×××____________________

(၅)

အခု ဆာဒဲက္​ အ​ေဖ​ေရာ ဘယ္​မွာလဲ။ သူ ​ေနာက္​အိမ္​ေထာင္​က်ၿပီး ဘဝကုိ ​ေနာက္​တစ္​ျပန္​ အစျပဳခ့ဲသလား။ ဘဝကုိ ဘယ္​လိုပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ ဆက္​လက္​႐ွင္​သန္​ ျဖတ္​သန္​းခ့ဲသလဲ။ ကြၽန္​​ေတာ့ အ​ေတြးထဲမွာ သိခ်င္​စရာမ်ားစြာ ျဖစ္​​ေပၚလာခ့ဲ​ေပမယ္​့ ဦး​ေလး ဟာ႐ုန္​းကုိ ထပ္​ၿပီး ဘာမွေမးခ်င္​တ့ဲစိတ္​ ကြၽန္​​ေတာ့မွာ ရိွမ​ေနေတာ့​။

ဦး​ေလးဟာ႐ုန္​းကုိ ကြၽန္​​ေတာ္​သိသည္​မွာ သည္​ဒုကၡသည္​စခန္​းကုိ ​ေရာက္​ၿပီးမွ ျဖစ္​သည္​။ အာရ္​ကာန္​မွာ ရိွစဥ္​ မျမင္​မ​ေတြ႔ဖူး​ေပမယ္​့ အသက္​ ၆၀ ​ေက်ာ္​ရိွမည္​့ စိတ္​​ေစတနာ​ေကာင္​းသည္​့ ဦး​ေလးဟာ႐ုန္​းကုိ "ဦး​ေလး" ဆိုၿပီး ကြၽန္​​ေတာ္​ တ​ေလးတစား ​ေခၚခဲ့​သည္​။ အတိတ္​က အ​ေၾကာင္​းအရာမ်ားကုိ စပ္​စုတတ္​​ေသာ ကြၽန္​​ေတာ္​က ဦး​ေလးကုိ သူတုိ႔ ငယ္​စဥ္​က အ​ေၾကာင္​းအရာမ်ား ​ေမးျဖစ္​ခ့ဲရာမွ သည္​ျဖစ္​ရပ္​မွန္​​ေလးကုိ သူ​ေျပာျပျခင္​းျဖစ္​၏။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္​၊ ဩဂုတ္​လ (၂၅) ရက္​​ေန႔ အ​ေရးအခင္​း​ေနာက္​ပိုင္​း အသက္​လြတ္​ႏိုင္​ရာ ဘဂၤလား​ေဒ႐ွ္​႕ႏိုင္​ငံကုိ ​ထြက္​​ေျပးတိမ္​း​ေ႐ွာင္​လာ​ခ့ဲေသာ လူ​ေပါင္​း ၇ သိန္​းနီးပါးမွာလည္​း ဆာဒဲက္​တို႔မိသားစုလို ျဖစ္​ရပ္​ဆိုး တစ္​မ်ဳိးမ်ဳိးႏွင္​့ ၾကံဳ​ေတြ႔ခ့ဲရသည္​့ ျဖစ္​ရပ္​မွန္​ ဇတ္​လမ္​းမ်ား ကုိယ္​စီရိွ​ေနဦးမည္ပင္​။

​ေတာင္​​ေပၚ အပင္​​၏ အရိပ္​​ေအာက္​၌ ထိုင္​​ေနသည္​့​ေနရာမွ ​ၾကည္​့လိုက္​လွ်င္​ တစ္​ခုႏွင့္ တစ္​ခုကပ္​​ၿပီး ေဆာက္​ထား​သည္​့ ထူထပ္​​ေန​ေသာ ဒုကၡသည္​စခန္​းရွိ တဲအိမ္ေလးမ်ား၊ အိုးအိမ္​ထားရစ္​ၿပီး အမိ​ေျမကုိ စြန္​႔ခြာလာခ့ဲရ​ေသာ ေမွ်ာ္​လင္​့ခ်က္​မဲ့​​ေန​သည္​့ ဒုကၡသည္​မ်ားကုိ ​ေတြ႔​ေနရ၏။

မၾကာခင္​ ​ေနမင္​း ေပ်ာက္​ကြယ္​ၿပီး သည္​​ေနရာ​ေလးကုိ အ​ေမွာင္​က မ်ဳိသြားပါလိမ္​့မည္​။ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ ႐ိုဟင္​ဂ်ာမ်ား၏ ဘဝ​ေန႔ရက္​မ်ားသည္​လည္​း အ​ေမွာင္​၏ မ်ဳိျခင္​းကုိ ခံလာ​ေနရသည္​မွာ ႏွစ္​ကာလအားျဖင္​့ အ​ေတာ္​ ၾကာ႐ွည္​လွ​ခ့ဲၿပီ ျဖစ္​၏။

"တူ​ေလး ... မနက္​ျဖန္​ အလွဴအတန္​းပြဲတစ္​ခုလုပ္​ရ​ေအာင္​ ... မင္​းလည္​း လာကူညီေပးပါလား ..."

ဦး​ေလးဟာ႐ုန္​း၏ စကား​ေၾကာင္​့ အတန္​ၾကာၾကာ အ​ေတြးထဲနစ္​ျမဳပ္​​ေနသည္​့ ကြၽန္​​ေတာ္​ သတိျပန္​ရလာသည္​။

"ဘယ္​သူ႔အတြက္​ ရည္​စူးၿပီး လုပ္​မွာလဲ ဦး​ေလး"

"ငါ့အခ်စ္​​ေတာ္​ႀကီး ဆာဒဲက္​နဲ႔ ငါ့​ေက်းဇူး႐ွင္​ႀကီး အာဇီးမ္​အတြက္​​ေလ ..."

ဦး​ေလး ဟာ႐ုန္​းက ခပ္ျပင္းျပင္း ​​​သက္​ျပင္​းရွည္တစ္​ခ်က္​ခ်လိုက္​ၿပီး ဆက္​လက္​​ေျပာျပသည္​။

"ဆာဒဲက္​ဆုံးတ့ဲ​ေန႔ကစၿပီး သူ႔အ​ေဖလည္​း စိတ္​မမွန္​တ့ဲ ဘဝ​ေရာက္​သြားတာ​ေလ ... ​ေနာက္​ႏွစ္​ႏွစ္​အၾကာမွာ စိတ္​​ေရာဂါနဲ႔ပဲ ဆုံးသြား႐ွာတယ္​ ... သူ​ဆုံးသြားတ့ဲ​ေနာက္​ သူ႔ပိုင္​လယ္​ေျမေတြ ငါ့မိသားစုကုိ ​ေပးလိုက္​ဖို႔ သူ႔အစ္​ကုိကုိ မွာထားခ့ဲတာတ့ဲ ... အ့ဲ​ေတာ့ သူ႔ပိုင္​လယ္​ေျမ​ေတြ သူ႔အစ္​ကုိက ငါ့ကုိ လႊဲ​ေပးခ့ဲတယ္​ ... ငါက အ့ဲဒီလယ္​ေတြလုပ္​ၿပီး ရလာတ့ဲ အက်ဳိးအျမတ္​ထဲက ​ေလးပုံး သုံးပုံကုိ သူတို႔ သားအဖ အမိ သုံး​ေယာက္​အတြက္​ ႏွစ္​တိုင္​း အလွဴပြဲလုပ္​တယ္​ ... ဒီႏွစ္​က ျဖစ္​သြားတ့ဲ အ​ေျခအ​ေန​ေၾကာင္​့ အ့ဲပြဲမ်ဳိး မလုပ္​ႏုိင္​ခ့ဲဘူး ... သူ​ေပးတ့ဲ လယ္​ယာ​ေျမ​ေတြကုိထားၿပီး ဒီကုိလာခ့ဲရတယ္​ ဆို​ေပမယ္​့ မ​ေလးရွားက ငါ့သား​ေလးဆီက ပိုက္​ဆံ​ေတာင္​းလိုက္​တယ္​ ... မနက္​ျဖန္​ လုပ္​ၾကရ​ေအာင္​ ... ငါ သူတို႔ မိသားစုကုိ အရမ္​း သတိရ​ေနၿပီ တူ​ေလးရာ ... ငါ့အ​ေပၚ အရမ္​းလည္​း ​ေက်းဇူးႀကီးမားခ့ဲသူ​ေတြ​ေလ ..."

သည္​တစ္​ခါ ကြၽန္​​ေတာ္​လည္​း ဆာဒဲက္​အ​ေဖ၏ ျဖစ္​ရပ္​ဆိုးကုိ ၾကားရၿပီး သတိလစ္​သြားလုမတတ္​ ခံစားခ့ဲရသည္​။ စိတ္​ထဲက​ေနလည္​း ဆု​ေတာင္​း​ေပးလိုက္​ပါ​ေတာ့သည္​။

ဆာဒဲက္​တို႔ သားအမိ အဖ သုံး​ေယာက္​စလံုး ​အျမင့္ဆုံး​ေသာ သုခဘံုမွာ ျပန္​ဆုံဆည္​းခြင္​့ရၿပီး အဆုံးမ့ဲ ခ်မ္​း​ေျမ့​ေပ်ာ္​ရႊင္​မႈမ်ားႏွင္​့ စံျမန္​းခြင္​့ရပါ​ေစ။

ကြၽန္​​ေတာ္​၏ ပါးျပင္​​ေပၚက မ်က္​ရည္​​စက္​မ်ားကုိ သုတ္​လိုက္​ၿပီး ဒုကၡသည္​စခန္​းထဲက တဲေလးဆီ ​ေျခလွမ္​းစလိုက္​​ေတာ့သည္​။ ဒုကၡသည္​စခန္​း၏ အနီးတစ္​ဝုိက္​ ပတ္​ဝန္​းက်င္​ကုိလည္​း အ​ေမွာင္​က စုိးမိုးလိုက္​ေနခဲ့ၿပီ။

ယ်ာတင္​ (႐ိုဟင္​းသား)
၃၁၊ ၁၂၊ ၂၀၁၇

Saed Arkani
RB News
30.12.2017

စစ္ေတြ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမဳိ႕မွ ငါးဖမ္းျခင္း လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနသူမ်ားကုိ ၿမဳိ႕နယ္ လ.၀.က မွ အရာရွိမ်ားက NVC လက္ခံရန္ ထပ္မံ၍ ဖိအားေပးေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔ အခ်ိန္တြင္ စစ္ေတြၿမဳိ႕နယ္ လ.၀.က ဦးစီးအရာရွိႏွင့္ အျခားေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ စစ္ေတြၿမဳ႕ိနယ္ ဘုေမရပ္ကြက္ ၀ယာလစ္ရြာရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ငါးဖမ္းစက္ေလွပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ NVC လက္ခံရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။

လ.၀.က ဦးစီးအရာရွိ ဦးေက်ာ္သန္းက NVC ေလွ်ာက္ထားရန္လုိေၾကာင္း၊ ၿပီးလွ်င္ ႏုိင္ငံသားကဒ္ ေလွ်ာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငါးဖမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ NVC လုိေၾကာင္း၊ NVC မရွိလွ်င္ ငါးဖမ္းခြင့္ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္ အကုန္မရႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိ၍ NVC လက္ခံမွ ငါးဖမ္းခြင့္ေပးမည္ဟု ဖိအားေပး ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာမ်ားဘက္မွ မိမိတုိ႔တြင္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ ရွိေနသည့္အတြက္ NVC ယူရန္ မလုိေၾကာင္း၊ NVC ဆုိသည္မွာ မည္သည့္ အေထာက္အထားမွ မရွိသူမ်ား အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက မိမိတုိ႔အား လွည့္ျဖားေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အား ဟုိဟာလုပ္ေပးမယ္၊ ဒီဟာလုပ္ေပးမယ္ဟု ပါးစပ္ျဖင့္ ေျပာဆုိျခင္းသာ ရွိေၾကာင္း၊ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေျပာဆုိျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ မည္သည့္အခါ ယုံၾကည္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ လ.၀.က ၀န္ထမ္းမ်ားက လူတစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀ မွ သိန္း ၄၀ ယူ၍ ဘဂၤလီ လူမ်ဳိးအမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ NVC ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ လက္ခံမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ေနာင္ NVC ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစည္းအေ၀း မေခၚရန္ ပန္ၾကားလုိေၾကာင္း ေျပာဆုိ၍ တုန္႔ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။ 

လ.၀.က ဦးစီးအရာရွိ၊ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းစက္ေလွ ပုိင္ရွင္မ်ား၏ ေတြ႔ဆုံပြဲကုိ နံနက္ ၁၁း၃၀ နာရီတြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
MYARF
RB News
30.12.2017

​ေမာင္​​ေတာ ။ ။ ရခိုင္​ျပည္​နယ္​၊ ​ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္​ လူကုန္​ကူးမႈတားဆီး ႏွိမ္​ႏွင္​း​ေရးအဖြဲ႔မွ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္​ အျပစ္​မ့ဲေဒသခံမ်ားကုိ လုပ္ႀကံစြပ္စြဲ၍ ဖမ္းဆီးၿပီး ​ေ​​န႔စဥ္​ရက္​ဆက္​ ​ေငြညႇစ္​​လ်က္​ရိွ​ေၾကာင္​း သတင္​းရရိွပါသည္​။

လူကုန္​ကူးမႈတားဆီး ႏွိမ္​ႏွင္​း​ေရးအဖြဲ႔မွ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္​ၾကသည္​့ စခန္​းမွဴး ဦးစံမင္​းႏွင္​့ ရဲအရာရိွ ဦးစံဝင္​းတို႔ဦး​ေဆာင္​​ေသာ အဖြဲ႔သည္​ ​ေငြ​ေၾကးတတ္​ႏိုင္​သည္​့ ႐ိုဟင္​ဂ်ာမ်ားကုိ အဓိက ပစ္​မွတ္​ထား ဖမ္​းဆီးၿပီး မဟုတ္​မမွန္ ​လုပ္​ၾကံ အ​ေၾကာင္​းျပခ်က္​မ်ားျဖင္​့ စြပ္​စြဲကာ ​ေငြညႇစ္​​ေနျခင္​းျဖစ္​သည္​။

အဆိုပါ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အျပစ္​မ့ဲ ေဒသခံမ်ားထံမွ မည္​သည္​့ပုံစံျဖင္​့ ​ေငြညႇစ္​ေန​သည္​ကုိ ​ေမာင္​​ေတာခ႐ိုင္​ လူ႔အခြင္​့အ​ေရး​ေစာင္​့ၾကည္​့​ေလ့လာ​ေရး အဖြဲ႔မွ တာဝန္​ခံ ဦးမ်ဳိးျမင္​့ကုိ RB News မွ ေမးျမန္းရာ --

"သူတို႔က လူ​ေတြကုိ ဖမ္​းဆီးၿပီး သူတုိ႔ရုံးကုိေခၚသြားတယ္။ ၿပီးရင္​ ​ဘာမွမေရးထားတဲ့ စာရြက္ေပၚမွာ အတင္းအဓမၼ လက္​မွတ္​ထိုးခိုင္​းတယ္​။ လက္မွတ္ထုိးၿပီးတာနဲ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိး စြပ္​စြဲ ၿခိမ္​း​ေျခာက္​ အက်ပ္​ကုိင္ၿပီး ​ေငြညႇစ္​​ေနတာ။ သူတို႔​ေတာင္​းတ့ဲ​ေငြ မ​ေပးရင္​ ပုဒ္​မတစ္​ခုခုနဲ႔ တရားစြဲ​မယ္​ ဆိုၿပီး ၿခိမ္​း​ေျခာက္​တယ္​။ သူတို႔မွာ WY ​ေဆးျပား​ေတြလည္​း အသင္​့ရိွတယ္​။ ​ေငြမ​ေပးရင္​ အ့ဲဒီ​ေဆးျပားေတြမိတယ္​ဆိုၿပီး တရားစြဲမယ္​ ဘာညာ ၿခိမ္​း​ေျခာက္​ၿပီး ​ေငြညႇစ္​တာ​ေပါ့​ဗ်ာ။ ​ေန႔တိုင္​း အ့ဲလိုလုပ္​​ေနၾကတာ။" ဟု ေျဖၾကားသည္။

ႏိုဝင္​ဘာလႏွင္​့ ဒီဇင္​ဘာလ ႏွစ္​လအတြင္​းတြင္​ အနည္​းဆုံး ေဒသခံ ၅၀ ဦးကုိ ထိုက့ဲသုိ႔ ပုံစံမ်ဳိးျဖင္​့ ဖမ္​းဆီးအက်ပ္​ကုိင္​၍ ​ေငြသိန္​းရာခ်ီ ညႇစ္​​ယူခ့ဲေၾကာင္​း၊ လူတစ္​​ဦးကုိ ဖမ္​းဆီးလွ်င္​ အနည္​းဆုံး ႏွစ္​သိန္​းႏွင္​့ အထက္​ ညႇစ္​ယူ​ေၾကာင္​း၊ ၎တို႔ ​ေငြညႇစ္​ခ့ဲသည္​ကုိ သတင္​းဌာနမ်ားသုိ႔ သတင္​းပို႔လွ်င္​ လက္​မွတ္​ယူထားသည္​့ ​ဗလာစာရြက္​​ေပၚ ၎တုိ႔စိတ္​ႀကိဳက္​​ေရးသြင္​း၍ တရားစြဲမည္​ဆိုကာ အဆိုပါ ရဲအဖြဲ႔က ၿခိမ္​း​ေျခာက္​ထားသည္​ဟုလည္​း ဦးမ်ဳိးျမင္​့က ျဖည္​့စြက္​ ေျပာၾကားပါသည္။

"တကယ္​​ေတာ့ ​ေငြညႇစ္​ခံရတ့ဲ လူ​ေတြရဲ႕ စာရင္​းအတိအက် က်​ေနာ္​တို႔ ျပဳစုထားတယ္​။ ဒီ​ေငြညႇစ္​ခံရတ့ဲလူ​ေတြကုိ ထပ္​ၿပီး ဒုကၡ​ေပးမွာစုိးတာ​ေၾကာင္​့ ​ေလာ​ေလာဆယ္​​ေတာ့ ဒီစာရင္​း​ေတြကုိ မပုိ႔ပဲထားတာပါ။ ဒါ​ေပမယ္​့ ဒီရဲအဖြဲ႔က အခုလုိ ဆက္​ၿပီး​ ​ေသာင္​းက်န္​း​ေနရင္​​ေတာ့ သက္​ဆိုင္​ရာ အဖြဲ႔​ဆီ စာရင္​းအတိအက်နဲ႔ တိုင္​မယ္​" ဟု ဦးမ်ဳိးျမင့္က ဆက္လက္ေျပာပါသည္။

​ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္​တြင္​ ​ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္​မ်ား၏ လာဘ္​​ေပးလာဘ္​ယူမႈကုိ စုံစမ္​းရန္​ အထူးစုံစမ္​းစစ္​​ေဆး​ေရးအဖြဲ႔တစ္​ဖြဲ႔​ ေရာက္​ရိွ​ေန​ေသာ္​လည္း ထိုအထူးစုံစမ္​းစစ္​​ေဆး​ေရးအဖြဲ႔ကုိ ဂရုမစုိက္ဘဲ အျပစ္​မ့ဲ ႐ိုဟင္​ဂ်ာမ်ားကုိ ​ေန႔စဥ္​ရက္​ဆက္​ ဖမ္​းဆီး​ၿပီး ေငြညႇစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္​​ေနလ်က္​ရိွသည္​့ အဆိုပါ လူကုန္​ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္​ႏွင္​း​ေရး ရဲအဖြဲ႔သည္​ အစုိးရ၏ တရားဝင္​ လိုင္​စင္​ရ ဓားျပအဖြဲ႔တစ္​ဖြဲ႔လား ဟူ၍ ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕ခံတစ္​ဦးက ​ေမးခြန္​းထုတ္​ပါသည္​။

ဤက့ဲသုိ႔ ​​လိုင္​စင္​ရဓါးျပသဖြယ္​ ​ေသာင္​းက်န္​း​ေန​ေသာ လူကုန္​ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္​ႏွင္​း​ေရး အဖြဲ႔ကုိ သက္​ဆိုင္​ရာမွ ထိ​ေရာက္​စြာ အ​ေရးယူဟန္​႔ထား​ေပးရန္​ လိုအပ္​​ေၾကာင္​း ေမာင္​​ေတာခ႐ိုင္​ လူ႔အခြင္​့အ​ေရး​ေစာင္​့ၾကည္​့​ေလ့လာ​ေရး အဖြဲ႔မွ တာဝန္​ခံ ဦးမ်ဳိးျမင္​့က ​ေတာင္​းဆိုပါသည္​။


RB News
28.12.2017

ေပါက္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ဆင္တက္ေမာ္ ေက်းရြာမွ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ လူကုန္ကူးသည့္ စက္ေလွတစ္စင္း ထြက္ခြာရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ေပါက္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ဆင္တက္ေမာ္ ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမဳိ႕နယ္မွ လာေရာက္ခုိလႈံလ်က္ရွိသည့္ မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ စစ္ေတြၿမဳိ႕နယ္တြင္ ဒုကၡသည္ဘ၀သုိ႔ ေရာက္သြားသူမ်ားကုိ လူကုန္ကူးသည့္ ပြဲစားက စည္းရုံးထားၿပီး ဒီဇင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔ ညပုိင္းတြင္ စက္ေလွ ထြက္ခြာရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

စက္ေလွျဖင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာရန္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ လူငယ္၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ၊ ကေလးမ်ား၊ လသားအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား ၁၀၀ ခန္႔ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီး စစ္ေတြၿမဳိ႕မွ ၅၀ ဦးခန္႔ စက္ေလွငယ္ျဖင့္ ဆင္တက္ေမာ္သုိ႔ တိတ္တဆိတ္ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း အဆုိပါေဒသခံကေျပာပါသည္။

စက္ေလွ ထြက္ခြာႏုိင္ရန္ အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ေငြေၾကးေပး၍ ညွိႏႈိင္းထားၿပီး ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔ ညပုိင္းတြင္ စက္ေလွ ထြက္ခြာရန္ အသင့္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

စက္ေလွေပၚတြင္ လုိက္ပါမည့္သူမ်ားထံမွ လူကုန္ကူးသည့္ ပြဲစားက ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း ယူေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ လူကုန္ကူးျခင္းမွာ တရားမ၀င္သည့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက လာဘ္ေငြယူထားေသာေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ေပးမည္ မဟုတ္သျဖင့္ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရတုိ႔မွ လူကုန္ကူးခံရမည့္သူမ်ားကုိ ကယ္တင္ေပးေစလုိေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေဒသခံမ်ား ကုိယ္စား ေျပာသည္ဟု ဆုိသည္။
Rohingya Eye
RB News
26.12.2017

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ လွဖုိးေခါင္ေက်းရြာတြင္ ယာယီအေျခစုိက္ထားသည့္ တပ္ရင္းမွ စစ္သားမ်ားက ေျမာေတာင္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ကၽြဲ မ်ား လုယက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၂) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း လွဖုိးေခါင္ေက်းရြာတြင္ ယာယီစခန္းခ်ထားသည့္ တပ္ရင္း (၅၅၃) တပ္ခြဲ (၂) မွ စစ္သား (၆) ဦးႏွင့္ အရပ္၀တ္ လူႏွစ္ဦးတုိ႔သည္ ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္ ေျမာေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ သလူေခ်ာင္းရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ကၽြဲမ်ား လုယက္ခဲ့သည္။ 

စစ္သားမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားသည္ သလူေခ်ာင္းရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ကၽြဲေက်ာင္းေနသူမ်ားကုိ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္လုိက္ရာ ကၽြဲေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးခံရမည္၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခံရမည္ကုိ ေၾကာက္ရႊံ၍ ကၽြဲေက်ာင္းေနရာမွ ထြက္လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လုိင္စင္ရ လုယက္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားသည္ ကၽြဲ အေကာင္ေရ ၄၀ ခန္႔ကုိ ေမာင္း၍ ယူသြားရာ ကၽြဲမ်ား၏ သဘာ၀အရ ၎တုိ႔ က်က္စားရာေနရာကုိ ေက်ာ္လြန္၍ မသြားသျဖင့္ ၂၈ ေကာင္ကုိသာ အတင္းအဓမၼ ေမာင္း၍ ယူသြားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

၂၈ ေကာင္ကုိ ယူသြားၿပီးေနာက္ က်န္သည့္ ကၽြဲမ်ားကုိလည္း ထပ္မံယူရန္ စစ္သားမ်ား ျပန္လည္ လာခဲ့ေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားက ၎တုိ႔၏ ကၽြဲမ်ားကုိ ရြာအတြင္းသုိ႔ ေမာင္းသြင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ က်န္သည့္ ကၽြဲမ်ားကုိ ယူသြား၍ မရခဲ့ဟု အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

ကၽြဲမ်ား လုယက္ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးအလီဇူဟာရ္ (ဘ) ဦးအာဘူလ္ကာလာမ္ (အသက္ ၂၆ ႏွစ္) -- ကၽြဲ (၅) ေကာင္
(၂) ဦးဆီရာဇူလ္အစၥလာမ္ (ဘ) ဦးေဆာ္ဒူလ္အာမီးန္ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) -- ကၽြဲ (၆) ေကာင္
(၃) ဦးေအနာမူလ္ဟာဆန္ (ဘ) ဦးမုိဟာမတ္အာလာမ္ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္) -- ကၽြဲ (၄) ေကာင္
(၄)  ဦးအာဘူအာလာမ္ (ဘ) ဦးအာဘူသာဟိရ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) -- ကၽြဲ (၃) ေကာင္
(၅) ဦးဟာဘီအုလႅာ (ဘ) ဦးႏူရ္အာမတ္ (အသက္ ၆၂ ႏွစ္) -- ကၽြဲ (၁၀) ေကာင္ -- တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ RB News
25.12.2017

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ကြန္တုိင္ရြာမွ ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာတစ္ဦးကုိ ရခုိင္အုပ္စုတစ္စုက တစ္ဖက္ကမ္းသုိ႔ ေလွျဖင့္ လုိက္ပုိ႔ရန္ အကူအညီေတာင္းၿပီး တစ္ဖက္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္သည္နဲ႔ ဓါးျဖင့္ခုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔က ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ သိမ္ေတာင္ရြာ၏ ေအာက္ဘက္တြင္ ျမစ္ထဲတြင္ ငါးရွာေနသည့္ ကြန္တုိင္ရြာသား ေကာ္ဘိရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအဒူေရာ္ဟိမ္း (အသက္ ၂၇ ႏွစ္) ရခုိင္အုပ္စုတစ္စုက ျမစ္၏ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေလွျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သည္။ 

ရခုိင္အုပ္စုတြင္ (၇) ဦးပါ၀င္ၿပီး၊ ဓါးရွည္လည္း ပါရွိသျဖင့္ ေကာ္ဘိရ္အာမတ္က ေၾကာက္ရႊံ၍ တစ္ဖက္ကမ္းသုိ႔ ေလွျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ တစ္ဖက္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ ၎၏ လည္ပင္းကုိ ဓါးရွည္ျဖင့္ လွမ္းခုတ္ရာ အျမန္ေရွာင္လုိက္သျဖင့္ လည္ပင္းကုိ မထိပဲ လက္ေမာင္းရင္းကုိ ဓါးခုတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎သည္ ေလွေပၚမွ ျမစ္ထဲသုိ႔ ခုန္ခ်၍ ေအာ္ဟစ္၍ အကူအညီေတာင္းခံရာ အနီးအနားမွ ရြာသားမ်ား ထြက္လာသည့္ အခါ ၎အား ဓါးျဖင့္ ခုတ္သည့္ ရခုိင္အုပ္စု ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ RB News
22.12.2017

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ဖရုံေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဒုိးတန္း (၁) ရြာမွ အသက္ (၅၅) ႏွစ္ အရြယ္ ေဒသခံတစ္ဦးကုိ ဆြဲႀကဳိးခ်ေသသည့္ အသြင္ျဖင့္ ေတြ႔ရေသာ္လည္း အသတ္ခံရသည္ဟု ယုံၾကည္ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ဖရုံေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဒုိးတန္း (၁) ရြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးအီဗရာဟီးမ္ (ဘ) ဦးလာလ္မ်ာ (အသက္ ၅၅ ႏွစ္) ၏ ရုပ္အေလာင္းကုိ ဆြဲႀကဳိးခ်ေသသည့္ အသြင္ျဖင့္ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ၎၏ ဆုိင္ေရွ႕တြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အသတ္ခံရသည္ဟု ယုံၾကည္ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

“မနက္ ၅ နာရီခြဲေလာက္မွာ ဦးအီဗရာဟီးမ္ရဲ့ ညီ ဦးဘုိဒီအာလာမ္က ဗလီမွာ ၀တ္ျပဳဖုိ႔ သြားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဦးအီဗရာဟီးမ္ရဲ့ အေလာင္းကုိ ဆြဲႀကဳိးခ် ေသေနတဲ့ ပုံစံနဲ႔ ေတြ႔တာပါ။ ႏြားခ်ည္တဲ့ ႀကဳိးနဲ႔ ခ်ိတ္ထားတာ ေတြ႔တယ္” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ဦးအီဗရာဟီးမ္သည္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔ ည ၁၂ နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ အစ္ကုိျဖစ္သူ ဦးအစၥမုိင္လ္၏ ေနအိမ္တြင္ ထမင္းစားၿပီးေနာက္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီး၊ နံနက္ ၅ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ၎၏ ရုပ္အေလာင္းကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ဦးအစၥမုိင္လ္၏ ေနအိမ္ႏွင့္ ၎၏ ဆုိင္သည္ တစ္ဖာလုံခန္႔သာ ေ၀းကြာသည့္ ေနရာတြင္ ရွိသည္ဟု အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

မည္သူမည္၀ါ သတ္သည္ကုိ မျမင္ေတြ႔ေသာ္လည္း ၎အား သတ္ျဖတ္ၿပီးမွ ဆုိင္ေရွ႕တြင္ ႏြားခ်ည္သည့္ ႀကဳိးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆြဲ၍ ဆြဲႀကဳိးခ်ေသသည့္ ပုံစံျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

“ခႏၶာကုိယ္မွာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ မရွိေပမယ့္လည္း ကၽြန္ေတာ္ သုံးသပ္ၾကည့္သေလာက္ကေတာ့ သူ႔အစ္ကုိ အိမ္ကေန အျပန္လမ္းမွာ အသတ္ခံရတာ ျဖစ္မယ္။ လည္ပင္းညွစ္သတ္တာ ျဖစ္ဖုိ႔ ေသခ်ာတယ္။ သူ႔ရဲ့ ခႏၶာကုိယ္မွာ သဲေတြ၊ လည္ပင္းနဲ႔ နားမွာ သဲေတြ၊ ျမက္နည္းနည္းပါးပါး ေတြ႔ရတယ္။ လမ္းမွာသူ႔ကုိ လည္ပင္းညွစ္သတ္တာမွာ ေပက်ံခဲ့တာေတြ ျဖစ္မယ္။ ၿပီးမွ ဆုိင္ေရွ႕ကုိ သယ္လာၿပီး ဆြဲႀကဳိးခ်ၿပီး ေသသလုိလုိ လုပ္လုိက္တာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္” ဟု ဦးအီဗရာဟီးမ္၏ ရုပ္အေလာင္းကုိ ခ်ိတ္ဆြဲထားစဥ္ ေတြ႔ရွိသူက သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

ဒုိးတန္း (၁) ရြာ၏ အနီးအနားတြင္ ကံ့ေကာ္ၿမဳိင္ န.တ.လ ရြာရွိၿပီး န.တ.လ ရြာသားမ်ားသည္ ဒုိးတန္း (၁) ရြာသုိ႔ မၾကာခဏ ၀င္ေရာက္၍ ဖားရွာေလ့ရွိသည္ဟု ၎ကဆုိသည္။ ယမန္ေန႔ညက ရြာထဲသုိ႔ န.တ.လ ရြာသားမ်ား ၀င္ေရာက္သည္ကုိ ေတြ႔ရွိသူ မရွိေသာေၾကာင့္ စြပ္စြဲရန္ ခက္ခဲေနေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားက စုံစမ္းရန္ လုိအပ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆုိသည္။

ဦးအီဗရာဟီးမ္သည္ စားကုန္ဆုိင္ငယ္ေလး ဖြင့္လွစ္၍ ေရာင္းခ်ေနေသာ္လည္း ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဆုိင္ကုိ ပိတ္ထားခဲ့ၿပီး ယမန္ေန႔က ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းဖုိးခန္႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္၍ ဆုိင္ကုိ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ယခင္က လယ္ေျမမ်ား ပုိင္ဆုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ န.တ.လ ရြာအတြက္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရၿပီး၊ လက္က်န္ လယ္ေျမမ်ား၊ ကၽြဲ၊ ႏြား အနည္းငယ္ ျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳလုပ္ေနၿပီး၊ ဘာသာေရးကုိင္းရႈိင္း၍ အမ်ားၾကည္ညဳိ ေလးစားခံရသူလည္း ျဖစ္သည္။

ဦးအီဗရာဟီးမ္၏ ရုပ္အေလာင္း

RB News
22.12.2017

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေသကံခြဆုံေက်းရြာအုပ္စု၊ ၀က္မက်ေက်းရြာမွ ရုိဟင္ဂ်ာမိသားစု ၁၅၀ ေက်ာ္ အငတ္ေဘးႀကဳံေတြ႔ေနရေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေသကံခြဆုံေက်းရြာအုပ္စု၊ ၀က္မက်ေက်းရြာတြင္ မိသားစု ၃၅၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး၊ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ (၃) ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မိသားစု ၁၅၀ နီးပါး ေၾကာက္ရြံ၍ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာမွာ မိသားစု ၃၅၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့တယ္။ ၁၅၀ နီးပါးက စစ္တပ္၀င္လာေတာ့ ေၾကာက္ၿပီး ထြက္ေျပးသြားၾကတယ္။ အျခားရြာေတြမွာ စစ္တပ္က ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္တာေတြရွိေတာ့ အကုန္လုံး စစ္တပ္၀င္လာတာနဲ႔ အရမ္းေၾကာက္ၾကတယ္။ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ၃ ႀကိမ္ ၀င္လာေတာ့ တစ္ခုခုလုပ္လိမ့္မယ္ဆုိၿပီး အကုန္လုံး ေၾကာက္ခဲ့ၾကတယ္” ဟု အဆုိပါ ေဒသခံက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

“အခု ရြာထဲမွာ မိသားစု ၂၀၀ စြန္းစြန္းက်န္တယ္။ အဲဒီမွာ မိသားစု ၄၀ ေက်ာ္ေလာက္က ရိကၡာစုေဆာင္း ထားတာေတြ ရွိလုိ႔ စားႏုိင္ေပမယ့္ က်န္တဲ့ ၁၅၀ ေက်ာ္ကေတာ့ အငတ္ေငးႀကဳံေနရတယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။

၀က္မက်ေက်းရြာမွ ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရြာမွ အျပင္သုိ႔ထြက္ခြင့္မရွိျခင္း၊ ေစ်းသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေစ်း၀ယ္ခြင့္ မရွိျခင္း အျပင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ အလုပ္အကုိင္ လုပ္ခြင့္မရွိတုိ႔ေၾကာင့္ အငတ္ေဘးႀကဳံေတြ႔ေနရျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ပိတ္ဆုိ႔ထားျခင္းမ်ား ဆက္လက္ရွိေနမည္ ဆုိပါက မၾကာခင္အတြင္း အငတ္ေဘးေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈမ်ားပင္ ရွိလာႏုိင္သည္။

၀က္မက်ေက်းရြာမွ ရုိဟင္ဂ်ာအိမ္အခ်ဳိ႕


MYARF
RB News
22.12.2017

ကမာၻတစ္​လႊားက ဆိုးဆိုးဝါးဝါး လူ႔အခြင္​့အ​ေရးခ်ဳိး​ေဖာက္​သူ ၁၃ ဦးကုိ အ​ေမရိကန္​ႏိုင္​ငံက စီးပြား​ေရးဒဏ္​ခတ္​ အ​ေရးယူခ့ဲမႈမွာ ျမန္​မာႏိုင္​ငံဖက္​က​ေတာ့ အေနာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စိုး ပါဝင္​လာပါတယ္​။ ​ဗိုလ္​ခ်ဳပ္​​ေမာင္​​ေမာင္​စုိးဟာ ရခိုင္​ျပည္​နယ္​က အရပ္​သား႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြအ​ေပၚ တရားလက္​လြန္​ လူ႔အခြင္​့အ​ေရး ခ်ဳိး​ေဖာက္​ခ့ဲတ့ဲ စစ္​ဆင္​​ေရး​ေတြကုိ တာဝန္​ယူခ့ဲတယ္​လို႔ အ​ေမရိကန္​ ဘ႑ာ​ေရးဝန္​ႀကီးဌာနရဲ႕ မ​ေန႔က ထုတ္​ျပန္​ခ်က္​ထဲမွာ ​ပါရိွ​ပါတယ္​။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စုိးကုိ အခုလုိ စီးပြား​ေရး ဒဏ္ခတ္ အေရးယူလုိက္ျခင္​းဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ အရပ္​သား႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြအ​ေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္​ေနတ့ဲ ျမန္​မာစစ္​တပ္​ရဲ႕လုပ္​ရပ္​အ​ေပၚ အ​ေမရိကန္​အစုိးရအ​ေနနဲ႔ စိတ္​ပ်က္​​မိေၾကာင္​းကုိ လက္​​ေတြ႕ျပသလိုက္​တာျဖစ္​ၿပီး အရပ္​သား႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြအ​ေပၚ ျမန္​မာစစ္​တပ္​က ႀကီးႀကီးမားမား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္​ေနတာ​ေတြကုိ အေမရိကန္ႏိုင္​ငံအေနနဲ႔ ဘယ္လုိမွ လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံမွဴးေဟာင္း Priscilla Clapp က ​ေျပာပါတယ္။

ၾကာသပေတးေန႔က လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ သမၼတ Donald Trump ရဲ႕ အမိန္႔အရ ဒဏ္ခတ္မႈ ခ်မွတ္ခံလိုက္ရသူေတြအေနနဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္​ငံမွာ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြရွိ​ေနရင္ ခ်ိတ္ပိတ္ခံရမွာ ျဖစ္​ၿပီး အေမရိကန္နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးစနစ္ အသုံးျပဳမႈမွာလည္း အကန္႔အသတ္ျပဳျခင္​း​ေတြ ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္​က အရပ္​သား ရိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီး​ေတြအ​ေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားမႈ၊ တရားလက္​လြန္​ ဖမ္းဆီးမႈေတြအပါအဝင္ ဆိုးရြားလြန္​းတ့ဲ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ပတ္​သက္​ၿပီး ျမန္​မာအစုိးရမွာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ခိုင္လံုတဲ့ အေထာက္အထားေတြ ေတြ႔ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလို ဒဏ္​ခတ္​အ​ေရးယူမႈ စတင္​ရတာ ျဖစ္​တယ္လို႔ မေန႔က အိမ္ျဖဴေတာ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စုိးကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အခုလုိ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူ လုိက္တာဟာ အေရးပါတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္​ရပ္ ျဖစ္​ေၾကာင္​း လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ (HRW) က အာရွေရးရာ ညြန္ၾကားေရးမွဴး John Sifton က ေျပာပါတယ္။

ျမန္​မာႏိုင္​ငံက​ေန ဘဂၤလား​ေဒ႐ွ္​႕ဖက္​ျခမ္​းကုိ က်ည္​ဆံဒဏ္​ရာအပါအဝင္​ တျခားဒဏ္​ရာ​ဒဏ္​ခ်က္​ေတြနဲ႔အတူ ​ထြက္​​ေျပးခိုလံႈလာတ့ဲ ဒုကၡသည္​​ေတြက​ေတာ့ ​ေဒသခံ​ဗုဒၶဘာသာဝင္​​ေတြအုပ္​စု​ေတြနဲ႔ ျမန္​မာစစ္​သား​ေတြ လက္​တြဲညီညီနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ရြာ​ေတြကုိ မီးရိႈ႕ခ့ဲၾကတာျဖစ္​​ေၾကာင္​း၊ အရပ္​သား​ေတြကုိ ပစ္​မွတ္​ထား တိုက္​ခိုက္​သတ္​ျဖတ္​ခ့ဲ​ေၾကာင္​း၊ အမ်ဳိးသမီး​ေတြကုိ အဓမၼျပဳက်င္​့​ေၾကာင္​း စတ့ဲ သူတို႔​ေတြ႕ၾကံဳရင္​ဆိုင္​ခ့ဲရတာ​ေတြကုိ ထြက္​ဆို​လ်က္​ရိွေနပါတယ္​။

ဩဂုတ္​လ ၂၅ ရက္​​ေန႔တြင္​ ျဖစ္​ပြားခ့ဲတ့ဲ အ​ေရးခင္​း​ေနာက္​ပိုင္​း ရခိုင္​ျပည္​နယ္​မွာ အျပစ္​မ့ဲ ႐ိုဟင္​ဂ်ာအရပ္​သား​ေပါင္​း ၆၇၀၀ ေက်ာ္​ သတ္​ျဖတ္​ခံခ့ဲရ​တယ္​လို႔ MSF က ၿပီးခ့ဲတ့ဲအပတ္​က အစီရင္​ခံစာထုတ္​ျပန္​ခ့ဲပါတယ္​။ လူ​ေပါင္​း ၇ သိန္​းနီးပါး​ဟာ အိုးအိမ္​​ေတြ မီးရိႈ႕ခံရၿပီး ဘဂၤလား​ေဒ႐ွ္​႕ဖက္​ျခမ္​းကုိ အသက္​လုၿပီး ထြက္​​ေျပးလာခ့ဲရျခင္​း၊ အမ်ဳိးသမီး​ေတြ အဓမၼအႏိုင္​က်င္​့ခံရျခင္​း စတ့ဲ စစ္​တပ္​ရဲ႕ လူမဆန္​တ့ဲ က်ဴးလြန္​မႈ​ေတြဟာ သင္​႐ိုးၫႊန္​းတမ္​းမွာ ဥပမာျပစရာ လူမ်ဳိးစုအလိုက္​ သုတ္​သင္​႐ွင္​းလင္​း​​​ေရး လုပ္​​ေဆာင္​မႈျဖစ္​တယ္​လို႔ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢကအဖြဲ႔က ႏိုဝင္​ဘာလ ၂၂ ရက္​​ေန႔မွာ အတိအလင္​း ​ေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္​။

ျမန္​မာအစုိးရက​ေတာ့ အေနာက္ပုိင္းတုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စိုးကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလထဲမွာ အဆိုပါ ရာထူးက ဖယ္ရွားခ့ဲၿပီး သူ႔ေနရာမွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္စိုးတင့္ႏုိင္ကို အစားထိုး ခန္႔အပ္ခ့ဲပါတယ္​။

RB News
21.12.2017

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ မိေက်ာင္းေစ်းေက်းရြာအုပ္စုမွ ရြာသား ၁၂ ဦးႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း တုိ႔ကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔က ႏွစ္ရက္ၾကာ ထိန္းသိမ္းထားၿပီးေနာက္ ေငြက်ပ္ ၃၆ သိန္းေက်ာ္ ညွစ္ယူ၍ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ဘဇာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား မိေက်ာင္းေစ်းေက်းရြာအုပ္စု သုိ႔ လာေရာက္၍ ဓါတ္ပုံရုိက္ကူးၿပီးေနာက္ ေဒသခံ (၁၂) ဦးကုိ ေတာင္ဘဇာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းသို႔ လာေရာက္ရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။ 

မိေက်ာင္းေစ်းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဖာ္ေတအလီရြာမွ ဆင့္ေခၚခံထားရသူ (၁၂) ဦးသည္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ဘဇာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းရွိ နယ္ေျမမွဴး ရဲမွဴး ထြန္းလႈိင္ ေတြ႔ဆုံရန္ သြားေရာက္ၿပီးေနာက္ ထိန္းသိမ္းထားခံခဲ့ရသည္။ ၎တုိ႔ႏွင့္ အတူ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးမူဂ်ီဖ္လည္း ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

ရြာသား ၁၂ ဦးမွ (၈) ဦးကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ၿပီး က်န္သည့္ (၄) ဦးကုိ အနီးအနားရွိ ရုိဟင္ဂ်ာေနအိမ္မ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ 

၎တုိ႔ (၁၃) ဦးကုိ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ (၁၃) ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ ၃၆ သိန္း ၆ ေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သို႔ေျပာသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ၎တုိ႔ထံမွ ေငြယူျခင္း မရွိဟု လက္မွတ္ထုိးခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါေဒသခံက ေျပာပါသည္။ 

ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ေမာ္လ၀ီေဖာ္ယာစ္
(၂) ေမာ္လ၀ီဂ်ာဟိတ္
(၃) ေမာ္လ၀ီဟာမီဒုလ္ေဟာက္
(၄) ေမာ္လ၀ီတူဟား
(၅) ဦးအီဗရာဟိမ္း
(၆) ေမာင္အီဗရာဟိမ္း
(၇) ဦးအီဆက္
(၈) ဦးမူဟီဘူလႅာ
(၉) ဦးေရာ္ဟိမ္း
(၁၀) ဦးမာမတ္အလီ အပါအ၀င္ (၁၂) ဦးႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးမူဂ်ီဖ္ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

အဆုိပါ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားသည္ ႏုိ၀င္ဘာလ အေစာပုိင္းတြင္လည္း မိေက်ာင္းေစ်းရြာမွ ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြညွစ္ခဲ့သည္။ မိေက်ာင္းေစ်းရြာတြင္ မီးရႈိ႕ရန္လာသည့္ ရခုိင္ရြာသားတစ္ဦးကုိ ရြာသားမ်ားက ၀ုိင္း၀န္းဖမ္းဆီး၍ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔သုိ႔ အပ္ႏွံခဲ့ျခင္းလည္း ရွိခဲ့သည္။


Rohingya Exodus