ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား
MYARF
RB News
27.2.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေညာင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စုႏွင့္ ဘုရားျပင္ ေအာင္ပ ေက်းရြာ မ်ားတြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ႏွင့္ အျခားေခါင္းစဥ္မ်ား တပ္ကာ ေဒသခံမ်ား ေငြညွစ္ခံရေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔မွ စ၍ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္၊ ေညာင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စတင္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ေမြးတုိး ၂၀၀၀ က်ပ္၊ ပယ္ဖ်ယ္ ၂၀၀၀ က်ပ္၊ ဓါတ္ပုံရုိက္ခ ၅၀၀ က်ပ္၊ မ.က.ဖ အတြက္ စားစရိတ္ ၁၀၀၀ က်ပ္ က်စီ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ေငြကုိ မ.က.ဖ မ်ားက မေကာက္ခံဘဲ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ခ်မ္းသာ ကုိ ေကာက္ခံေစခဲ့သည္။ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ခ်မ္းသာက မ.က.ဖ ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔မွ (၂၃) ရက္ေန႔ထိ ၾကက္သားဟင္းႏွင့္ ထမင္း ေကၽြးခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ၾကက္မရခဲ့၍ ငါးဟင္းျဖင့္ ထမင္းေကၽြးခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ မ.က.ဖ က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ခ်မ္းသာကုိ ငါးဟင္းျဖင့္ ထမင္းေကၽြးသည့္ အတြက္ဟုဆုိကာ ဆဲဆုိ၍ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေဆးရန္ လာေရာက္မည္ မဟုတ္ဟု ေျပာဆုိ၍ ထြက္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဘုရားျပင္ ေအာင္ပ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ခ်မ္းသာ က ၎၏ တပည့္ ဦးမူဟိဖ္ဘူလႅာ (ဘ) ဦးေဆာ္ယာဒ္ကာဆိမ္းကုိ ၎ေက်းရြာေန ဦးမာမတ္ကာဆိမ္း (ဘ) ဦးေဂၚနီမ်ာ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) ထံေစလႊတ္၍ ၎အတြက္ ဖုံညဳိလိပ္ ေက်းရြာသား တစ္ဦးက တုိင္တန္းခဲ့သည္ဟု ဆုိ၍ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း ညွစ္ယူေစခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ဦးမာမတ္ကာဆိမ္းက ၎၏ သားျဖစ္သူ အတြက္ ဖုံညဳိလိပ္ ေက်းရြာမွ မိန္းကေလး တစ္ဦးႏွင့္ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းရန္ ေျပာဆုိၿပီးေနာက္ ဖ်က္ခဲ့သည္ကုိ အေၾကာင္း ျပဳ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ခ်မ္းသာက လိမ္လည္၍ ေငြညွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
MYARF
RB News
27.2.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္၊ ငရန္႔ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိၿပီး ေငြေၾကး ေကာက္ခံမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ငရန္႔ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ရပ္ကြက္ (၉) မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အစစ္မခံ၍ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီး (၄) ဦးကုိ ယင္းေန႔ ည ၁၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး မ်ားမွ ခံ၀န္ခ်က္ ေပးရသည့္ အျပင္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ားပါ အပ္မွသာ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (သတင္း အျပည့္အစုံ -- http://bit.ly/1zmNHMl) ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ၎ မိသားစု (၄) စု စစ္ေဆးခံရန္ သြားၾကရာ မိသားစု (၃) စုအား စစ္ေဆးၿပီး ဓါတ္ပုံရုိက္ ေပးေသာ္လည္း မဟာေလဒါ၏ မိသားစုကုိ ညေန ၄ နာရီထိ ထုိေနရာတြင္ အေၾကာင္းမဲ့ ထုိင္ခုိင္း ထားခဲ့သည္။

ယင္းေန႔ နံနက္ အေစာပုိင္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတစ္ဦးသည္ ရာအိမ္မွဴး ဦးအာဘူကာလာမ္ ႏွင့္ အတူ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း တစ္ခုတည္းရွိ မိသားစု ႏွစ္စုမွ ပယ္ဖ်က္ ခံရသည့္ ဦးမုိဟာမတ္ေတာ္ယုဖ္ႏွင့္ ဦးဆုလ္တာန္ အာမတ္တုိ႔၏ ေနအိမ္သုိ႔ သြားေရာက္၍ စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရသည့္ မိသားစုအား ျပန္လည္ တင္ေပးရန္ဟု ဆုိကာ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း သိမ္းယူသြားခဲ့သည္။ ညေနပုိင္းတြင္ ဦးဆုလ္တာန္အာမတ္က သြားေရာက္၍ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း ေတာင္းေသာ္လည္း ျပန္လည္ မေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ငရန္႔ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စတင္ စစ္ေဆးသည့္ ေန႔တြင္ ေငြေၾကး ေကာက္ခံျခင္း လုံး၀ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔မွ စ၍ ေမြးတုိး ၅၀၀၀/- က်ပ္၊ ပယ္ဖ်က္ ၅၀၀၀/- စီ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။
MYARF
RB News
27.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ သေဘၤာကြဲ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အင္းဒင္ ေက်းရြာရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ အမ်ားျပည္သူ အားကုိး ရသည့္ ေခ်ာင္းကုိ ပိတ္၍ ပုဇြန္ကန္ အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနျခင္းေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ စီးပြားေရး ထိခုိက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း သေဘၤာကြဲ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဆာ္ယာဒ္ဟူစိန္းႏွင့္ အင္းဒင္ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ အမွတ္ (၁၈) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ ရဲမွဴး တုိ႔ပူးေပါင္း၍ သေဘၤာကြဲ ေက်းရြာရွိ အမ်ားျပည္သူ အားကုိး၍ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနေသာ ေခ်ာင္းကုိ ပိတ္၍ ပုဇြန္ကန္ အျဖစ္ ျပဳလုပ္၍ စီးပြားရွာလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ လခန္႔မွ စ၍ အာဏာပုိင္မ်ားက ေခ်ာင္းကုိ ပိတ္၍ ေခ်ာင္းတြင္ ရြာသားမ်ားကုိ ငါးဖမ္းခြင့္ ပိတ္ပင္ ထားခဲ့သည္။ ငါးဖမ္းသူမ်ားကုိ ေတြ႔ရွိ၍ ဖမ္းဆီး၍ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ရက္အတြင္း ေခ်ာင္းတြင္ ငါးဖမ္းခဲ့၍ ဟုဆုိကာ ေဒသခံ (၄) ဦးကုိ ဖမ္းဆီးၿပီး ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းစီ ညွစ္ယူခဲ့သည္။

ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ ဘေဘၤာကြဲ ေက်းရြာမွ ဆင္းရဲသားမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တုိ႔မွာ --

(၁) ဦးအီမာန္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးရႈနာအလီ
(၂) ဦးဟူေဆာင္းအာမတ္ (ဘ) ဦးအဒူေဇာ္ေဘာရ္
(၃) ဦးေရာ္ရွိတ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအာမတ္ေရွာရိဖ္
(၄) ဦးႏူရူလ္ေဟာက္ (ဘ) ဦးအဒူရႈကူရ္ -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

၎ေခ်ာင္းကုိ မွီခုိ အားထားၿပီး ရြာသားမ်ားက ေဆာင္းသီးႏွံ၊ ေႏြစပါး စသည္တုိ႔ စုိက္ပ်ဳိးၾကရာ၊ ယခုအခါ လယ္သမားမ်ားက ေခ်ာင္းမွ ေရယူခြင့္ မရေတာ့ေၾကာင္း၊ ေခ်ာင္းမွ ေရယူလွ်င္ ေငြေပးေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ သေဘၤာကြဲ ေက်းရြာတြင္ ေရတင္စက္ (၇) လုံး ရွိၿပီး၊ ယခုအခါ ေရတင္စက္ ပုိင္ရွင္မ်ားက လယ္သမားမ်ား၏ စုိက္ခင္းမ်ားကုိ ေခ်ာင္းမွ ေရစုပ္၍ ေရေလာင္းေပကာ စီးပြားရွာ ေနရသည္ဟု ဆုိသည္။ ေရတင္စက္ ပုိင္ရွင္မ်ားက အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ေငြက်ပ္ ၂၅၀၀၀/- စီ ေပးေနရသည္။ ဆင္းရဲသည့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းသမား မ်ားမွာ မိမိတုိ႔၏ စား၀တ္ေနေရး အတြက္ အခက္ႀကဳံ ေနရသည္။

အလားတူ ေက်ာက္ပႏၵဴ  ေက်းရြာရွိ ေခ်ာင္းကုိလည္း ၎ရဲမွဴးႏွင့္ ေက်ာက္ပႏၵဴ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သိန္း တုိ႔က ပိတ္၍ ပုဇြန္ကန္ အျဖစ္ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိသည္။ ေက်ာက္ပႏၵဴ ရြာသားမ်ားလည္း သေဘၤာကြဲ ရြာသားမ်ား ကဲ့သုိ႔ အခက္ႀကဳံေနရသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ဘေဘၤာကြဲ ေက်းရြာမွ တံငါးသည္ ပဲ့ထိန္း ဦးအာမီးန္အုလႅာ ဦးေဆာင္ေသာ တံငါးသည္ (၁၆) ေယာက္ပါ ဦးအာႏုိ၀ါရ္ဆာဒဲခ္ (ဘ) ဦးေရွာ္ေကာတ္အုလႅာ၏ ငါးဖမ္း စက္ေလွမွ ငါးမ်ားရခဲ့သည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ အင္းဒင္ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ အမွတ္ (၁၈) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းႏွင့္ ေက်ာက္ပႏၵဴႏွင့္ ျမင္းလြတ္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔က ၎တံငါသည္ မ်ားကုိ ေခၚ၍ ငါးမ်ားမ်ား ရခဲ့သည့္ အတြက္ ေ၀စုေပးရမည္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ၁၁ သိန္း ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီး Zeid Ra’ad Al Hussein


ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္
26.2.2015

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ ေတြဟာ လမ္းလြဲေနၿပီး လမ္းမွန္ေပၚ ျပန္ေရာက္ဖုိ႔ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီး Zeid Ra’ad Al Hussein က ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ သတိေပး ေျပာၾကား လုိက္ပါတယ္။ အခုႏွစ္ဟာ ဒီမုိကေရစီ အေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ေရရွည္ တည္တံ့မယ့္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး အစီအစဥ္ေတြ အတြက္ အေရးပါတဲ့ႏွစ္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က တင္ျပေပးပါမယ္။

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္နဲ႔ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြအေပၚ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ျခယ္လာတာ၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြအေပၚ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာ၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္မွာ ကုိးကန္႔တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနတာေတြ စတဲ့ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ဟာ လမ္းလြဲတဲ့ဘက္ကုိ ဦးတည္ေနေၾကာင္း OHCHR - ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီးက ဗုဒၶဟူးေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေျပာဆုိလုိက္တာပါ။

အဲဒီ ေၾကျငာခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာေတြကုိေတာ့ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ပုံမွန္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအတြင္း အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ Stéphane Dujarric က ထည့္သြင္း ေျပာဆုိသြားပါတယ္။
 
“ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ လမ္းလြဲတဲ့ဘက္ကုိ ဦးတည္သြားေနတဲ့အတြက္ လမ္းမွန္ေပၚေရာက္ဖုိ႔ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနတယ္လုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီးက သတိေပး ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။”

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရတက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လာတဲ့ ဘက္စုံ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္း၀ုိင္းက အစဥ္တစုိက္ ခ်ီးက်ဴး ေျပာဆုိခဲ့ၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ဥေရာပ ႏုိင္ငံေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ေတြဟာ တျခားႏုိင္ငံေတြအတြက္ နမူနာ ယူသင့္တယ္ဆုိၿပီး တင္စား ေျပာဆုိခဲ့ၾကတာပါ။

ဒါေပမဲ့ မၾကာခင္က တုိင္းျပည္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီးေျပာတာကုိ Stéphane Dujarric က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအတြင္း ထည့္သြင္း ေျပာဆုိသြားပါတယ္။
“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစီအစဥ္ေတြဟာ အာမခံခ်က္ရွိၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အျပည့္ပါရွိတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာက ရႈျမင္သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္သြားခဲ့တဲ့ လူနည္းစုေတြအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိမႈေတြနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ေတြအေပၚ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈေတြေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဘယ္ကုိ ဦးတည္သြားေနသလဲ ဆုိတာကုိ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္မလားဆုိတဲ့ ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ဳိးပါ ေတြ႔ေနရပါတယ္။”

အဲဒီလုိ အလားတူ အျဖစ္အပ်က္ေတြ မ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အထဲက မိေက်ာင္းကန္အေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူ ၁၄ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းလုိက္တာ၊ တားျမစ္နယ္ေျမထဲ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္မႈ ေပါက္ၾကားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ စတဲ့ စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ သတင္းေထာက္ ၁၀ ဦးကို မႏွစ္က ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ အျပစ္ေပးလုိက္တာေတြလည္း ပါ၀င္တယ္လုိ႔လည္း လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီး ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကျငာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ NLD အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္တဦးျဖစ္သူ ဦးထင္လင္းဦးဟာလည္း ဗုဒၶဘာသာ အစြန္းေရာက္ေတြအေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့တဲ့အတြက္ ဖမ္းဆီး ထိန္းခံေနရဆဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြ အမ်ားစု ကုိင္ေဆာင္ထားတဲ့ White Card ေတြအားလုံး မတ္လကုန္ပုိင္းမွာ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးေတာ့မယ္လုိ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ အသိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ကိစၥဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက လူနည္းစုတစုျဖစ္တဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မူဆလင္ေတြအေနနဲ႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ မဲေပးခြင့္မရေအာင္ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္သလုိ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔လည္း လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီးရဲ႕ ေၾကျငာခ်က္မွာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

မၾကာခင္ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ရွိတဲ့ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ အဲဒီ White Card ကုိင္ေဆာင္ထားသူေတြ မဲေပးတာဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔ မကုိက္ညီေၾကာင္း ဖြဲ႔စည္းပုံခုံ႐ုံးက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့တာကုိလည္း ေၾကျငာခ်က္မွာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ႏွစ္ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕က အဲဒီလုိ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကမာၻတလႊား ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ေတြက အၾကမ္းဖက္ ဆူပူမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘာသာေရးနဲ႔ ၿငိစြန္းေစမယ့္ ေျပာဆုိ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ သတိထား ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္ကုိ မတူကြဲျပားမႈေတြရဲ႕ အင္အားေတြ စုစည္းၿပီး တည္ေဆာက္သင့္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီးရဲ႕ ေၾကျငာခ်က္မွာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္မွာ ျမန္မာအစုိးရတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ MNDAA ကုိးကန္႔တပ္ဖြဲ႔ေတြအၾကား တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနတဲ့အတြက္ အဲဒီ ေဒသမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေရးေပၚ အေျခအေန ရက္ ၉၀ သတ္မွတ္လုိက္တာနဲ႔ သီတင္းပတ္ တစ္ပတ္အတြင္းမွာတင္ ၾကက္ေျခနီအလံတင္ထားတဲ့ ယာဥ္တန္း ၂ ႀကိမ္ တုိက္ခုိက္ခံလုိက္ရတာေတြဟာ စုိးရိမ္စရာေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈေတြ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားပ်ံ႔ႏွံ႔လာရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္အတြက္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတဲ့ျဖစ္ရပ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္တာေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားလုိက္နာၿပီး အရပ္သားျပည္သူေတြကုိ အကာကြယ္ ေပးႏုိင္ေအာင္ သက္ဆုိင္သူ အားလုံးက ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာၾကဖုိ႔ သူ႔အေနနဲ႔ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီးက ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကျငာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။RB News
25.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဘဂုံးနား ေက်းရြာ အုပ္စု (တပ္ဦးေခ်ာင္း) မွ အာဏာပုိင္ မ်ား၏ လက္ပါးေစ ႏွစ္ဦးက နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အရွိန္အ၀ါကုိ သုံး၍ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ႏွင့္ အျခားေသာ ေခါင္းစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး တပ္၍ ေငြသိန္းေပါင္း မ်ားစြာ ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔မွ (၁၁) ရက္ေန႔ အထိ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဘဂုံးနား ေက်းရြာ အုပ္စု (တပ္ဦးေခ်ာင္း) တြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ႏူရူလႅာရြာမွ ယခင္ ရ.ယ.က အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးအီႏုစ္၊ ဖြဲရာရြာမွ အမီဇၨာ (ခ) အာမီရ္အလီ တုိ႔သည္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား ထံမွ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ႏွင့္ အျခားေသာ ေခါင္းစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး တပ္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေငြသိန္းေပါင္း မ်ားစြာ ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

၎တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ ဘဂုံးနား ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ႏူရူလႅာရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔၏ အရွိန္အ၀ါျဖင့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ မၾကာခဏ ေငြညွစ္ေလ့ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ယခုအခါ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ၎တုိ႔ႏွစ္ဦး၏ ေနအိမ္ ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ၿခံစည္းရုိး ကာရံေရး အတြက္ဟု ဆုိကာ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားထံမွ သစ္၊ ၀ါးမ်ား ေကာက္ခံ စုေဆာင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အမီဇၨာသည္ ေက်းရြာ အတြင္းမွ ဆင္းရဲသည့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားကုိ မၾကာခဏ ေစာ္ကားျခင္း၊ ေဈးသြားေဈးလာ မ်ားထံမွ ေငြမ်ားလုယက္ျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔မွ (၁၁) ရက္ေန႔ အတြက္ ေခါင္းစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေငြညွစ္ခံရသည့္ ေဒသခံမ်ားမွာ --

(၁) ဦးအီလီယာစ္ (ဘဂုံးနား အေနာက္) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၈ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ စာရင္းတင္ရန္)
(၂) ဦးႏူရ္အစၥလာမ္ (ဘဂုံးနား အေနာက္) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၇ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ စာရင္းတင္ရန္)
(၃) ဦးအီလီယာစ္ (ဘဂုံးနား အေနာက္) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ စာရင္းတင္ရန္)
(၄) ဦးကာလူ (ဘဂုံးနား အေရွ႕) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ စာရင္းတင္ရန္)
(၅) ဦးမာမတ္ရွဖီ (ဘဂုံးနား အေရွ႕) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ စာရင္းတင္ရန္)
(၆) ဦးဂ်မိလ္အာမတ္ (ဘဂုံးနား အေနာက္) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း -- (လက္ထပ္ခြင့္ မယူဟု စြပ္စြဲခံရ)
(၇) ဦးမာမတ္အာလာမ္ (ဘဂုံးနား အေနာက္) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၈ ေသာင္း -- (လက္ထပ္ခြင့္ မယူဟု စြပ္စြဲခံရ)
(၈) ေမာ္လ၀ီ အဒူလႅာ (ဘဂုံးနား အေနာက္) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း -- (ဆူပူသူမ်ား စာရင္းတြင္ ပါသည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခံရ)
(၉) ဦးႏူရ္အလီ (ဘဂုံးနား အေရွ႕) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း -- (ဆူပူသူမ်ား စာရင္းတြင္ ပါသည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခံရ)
(၁၀) ဦးႏူရ္ဟူေဆာင္း (ဖြဲရာရြာ) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း -- (ဆူပူသူမ်ား စာရင္းတြင္ ပါသည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခံရ)
(၁၁) ဦးအဘူလ္ဖယာစ္ (ဖြဲရာရြာ) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ႏုိင္ငံျခားထြက္ စာရင္းတင္)
(၁၂) ဦးရွာအာလာမ္ (ဖြဲရာရြာ) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၄ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ႏုိင္ငံျခားထြက္ စာရင္းတင္)
(၁၃) ဦးဖယာဇူလ္ေဟာက္ (ဖြဲရာရြာ) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ႏုိင္ငံျခားထြက္ စာရင္းတင္)
(၁၄) ဦးအာဘူလ္ဖယာစ္ (ဖြဲရာရြာ) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၄ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ႏုိင္ငံျခားထြက္ စာရင္းတင္)
(၁၅) ဦးဇာနီေလာင္ (ဘဂုံးနား အေရွ႕) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ေသဆုံး စာရင္းတင္)
(၁၆) ဦးမုိဟာမတ္ ဆေယာဒ္ (ဖြဲရာရြာ) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၁၃ သိန္း -- (မူးယစ္ေဆး ေရာင္းသည္ဟု လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲခံရ)Rohingya Eye
RB News
25.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း မဂၤလာႀကီး ေက်းရြာမွ ေဒသခံ လူငယ္ တစ္ဦး၏ ဖုန္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက ဘဂၤလား ဆင္းမ္ထည့္၍ ဖမ္းဆီးၿပီး ေငြညွစ္ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔ ည ၉း၂၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း မဂၤလာႀကီး ေက်းရြာ (ေဖရာန္ဖူရူ) မွ အီမာန္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးအုလႅာမ်ာ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္) သည္ ၎၏ ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ ဖုန္းျဖင့္ စကားေျပာေနစဥ္ ကင္းလွည့္ေနသည့္ ေက်ာက္ေလွကား ေက်းရြာ (အမွတ္ ၆ နယ္ေျမ) အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ၎ကုိ ရွာေဖြ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါ လူငယ္၏ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ဆင္းမ္ကဒ္ျဖင့္ သုံးသည့္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ ဖုန္းကုိ သိမ္းဆည္း၍ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက ဘဂၤလား ဆင္းမ္ကဒ္ လဲထည့္ၿပီး ဘဂၤလား ဖုန္းသုံးေနသည္ဟု လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲကာ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ လုံၿခဳံေရး တာ၀န္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား မ်ားက ေငြက်ပ္ ၄ သိန္း ၅ ေသာင္း ညွစ္ယူၿပီး ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

“အဲဒီ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔ေတြက ရြာထဲကုိ ၀င္ၿပီး မၾကာခဏ အေႏွာက္ အယွက္ ေပးေလ့ ရွိတယ္။ သူတုိ႔မွာ ပါလာတဲ့ ဘဂၤလား ဆင္းမ္ေတြကုိ ရြာသားေတြရဲ့ ဖုန္းထဲ ထည့္ၿပီး ဘဂၤလား ဖုန္းမိတယ္ ဆုိၿပီး မၾကာခဏ ဖမ္းၿပီး ေငြညွစ္ေလ့ ရွိတယ္။ သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္က်ေတာ့ ဘဂၤလားဖုန္း သုံးေနၾကတယ္။ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ဂ်ီအက္စ္အမ္ သုံးတဲ့ ရြာသားေတြကုိ ဘဂၤလားဖုန္း သုံးတယ္ဆုိၿပီး ေငြညွစ္ေနတယ္။ အထက္ အာဏာပုိင္ေတြကုိ တုိင္လည္း ဘယ္တုန္းကမွ အေရးမယူဘူး” ဟု အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။
RB News
25.2.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မ ရဲစခန္းမွ ရဲအုပ္ ျမတ္ေထြးက ေဒသခံ ႏွစ္ဦးကုိ အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီး၍ ေငြညွစ္ခဲ့ၿပီး၊ အိမ္ခြန္ ေျပစာ ေကာက္ခံသည့္ စာေရးမက သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ အဆမတန္ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔က ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မ ရဲစခန္းမွ ရဲအုပ္ ျမတ္ေထြးႏွင့္ ရဲတပ္သား စန္းျမင့္ တုိ႔သည္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ က်ီးႏႈတ္သီး ေက်းရြာမွ ေဈးဆုိင္ပုိင္ရွင္ ႏွစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးေရႊေမာင္ (ဘ) ဦးဇလာလ္အာမတ္ႏွင့္ ေမာ္လ၀ီ ႏူရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအာမိရ္ဟမ္ဇား တုိ႔ကုိ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕မွ ပစၥည္း ၀ယ္၍ ျပန္လာေနစဥ္ ဘူးသီးေတာင္ စစ္ဗ်ဴဟာ ဂိတ္အနီး ကားရပ္ခုိင္းၿပီး အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီး၍ တစ္ညတာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့ၿပီး ေငြက်ပ္ ၄၅၀၀၀/- တန္ ဖုန္းဟန္းဆက္ ၉ လုံးႏွင့္ ေငြက်ပ္ ၁၂ သိန္း ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔မွ စ၍ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ အမွတ္ (၁) အေနာက္ရပ္ကြက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ စာေရးမ ေဒၚလွလွခုိင္သည္ အိမ္ခြန္ ေျပစာမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ားအား သတ္မွတ္ေဈး (၉) က်ပ္ ႏႈန္းအတုိင္း မေကာက္ခံဘဲ ေျပစာ တစ္ေစာင္လွ်င္ ၅၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ အထိ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ အေနာက္ ရပ္ကြက္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ အိမ္ေျခ ၅၀၀ ခန္႔ ရွိသည္။
RB News
25.2.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ဘဇာရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းတြင္ ေဒသခံမ်ားကုိ အစည္းအေ၀း ေခၚယူ၍ လက္နက္ကုိင္ အာဏာပုိင္မ်ားက ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ မပါ၀င္ပါက ေသနတ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔က ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ဘဇာရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းတြင္ ေတာင္ဘဇာ ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ား ျဖစ္သည့္ ငရန္႔ေခ်ာင္း၊ သဂၤနက္၊ ယင္းမေက်ာင္းေတာ္၊ အင္းေခ်ာင္း၊ ျခင္းသမား၊ မိေက်ာင္းေဈးႏွင့္ ဒါးပုိင္ဆရာတုိ႔မွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ ၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ အစည္းအေ၀း ေခၚယူၿပီး၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ က်ီးကန္းျပင္ အေျခစုိက္ မ.က.ဖ မွ ဒုညြန္ၾကားေရးမွဴး၊ အမွတ္ (၃) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ရင္းမွ ရဲမွဴးႀကီး စြမ္းဇာနည္၊ ေတာင္ဘဇာ စခန္းမွ ရဲမွဴး စုိးေအာင္ တုိ႔က မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ဤတစ္ႀကိမ္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ေသခ်ာ ပါ၀င္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မပါ၀င္ပါက ၀တၱရား ေႏွာက္ယွက္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္၊ BD ပုဒ္မျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ ခ်မည့္အျပင္ ေနအိမ္မ်ားပါ ၿပဳိခ်သြားၿပီး၊ ေနာက္ဆုံး ေသနတ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ရပ္ရြာ လူႀကီး တစ္ဦးက ဤအစီအစဥ္သည္ မြတ္စလင္မ်ား အတြက္ သီးသန္႔ ျပဳလုပ္ရန္ အထက္မွ အမိန္႔ညြန္ၾကားစာ ထုတ္ျပန္ ထားသည္ကုိ ျပရန္ ေတာင္းဆုိရာ၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ မူ၀ါဒသာ ျဖစ္ၿပီး ညြန္ၾကားစာ မရွိေၾကာင္း မ.က.ဖ ဒုညြန္ၾကားေရးမွဴးက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားက ေငြညွစ္ေနျခင္းကုိ ေဒသခံမ်ားက တင္ျပေသာ္လည္း လူႀကီးမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈ ယူရန္သာ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ မ.က.ဖ အား န.စ.က အျဖစ္ အသက္သြင္းျခင္း မဟုတ္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရ၏ စာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈကုိလည္း တစ္စုံတစ္ရာ ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။
RB News
25.2.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ တကၠသုိလ္ ၀င္တန္း စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ ရွိရာ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ထံမွ ဆရာမမ်ားက ေငြေၾကး ေတာင္းခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ တကၠသုိလ္ ၀င္တန္း စာေမးပြဲ ေျဖဆုိရန္ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ ရွိၿပီး၊ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေငြေၾကး ယူျခင္းမွ ကင္းရွင္းရန္ ေျပာဆုိ ထားေသာ္လည္း ကဒ္ျပား ထုတ္ေပးေနသည့္ ဆရာမမ်ားက ေငြသား အစား ဖန္ခြက္ဆပ္ တစ္ဆပ္စီ ေတာင္းယူလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

“၁၀ တန္း စာေမးပြဲ ေျဖခြင့္ ကဒ္ျပား ထုတ္ေပးေနတဲ့ ဆရာမေတြက ဖန္ခြက္ဆပ္ တစ္ဆပ္စီ ေတာင္းတယ္။ အမွန္ေတာ့ ေငြေတာင္းတာပါ။ ဖန္ခြက္ဆပ္ကုိ နာမည္ခံေတာင္းတာပါ။ ေက်ာင္းသားေတြစီက ေငြ တစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္စီ ယူေနတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသားေတြ ဆီကသာ ယူေနတာပါ။ ၈ တန္း စာေမးပြဲ ေစာင့္ေနတဲ့ ရခုိင္ လူမ်ဳိး ဆရာ/ဆရာမ ေတြကလည္း စာေမးပြဲ ေျဖေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကုိ တမင္ ရည္ရြယ္ၿပီး စိတ္အေႏွာက္ အယွက္ ျဖစ္ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး လုပ္ေနတယ္။ အဆုိးဆုံးကေတာ့ အ.လ.က (၁) မွာ တာ၀န္က်ေနတဲ့ ဆရာမ ေဒၚႏုေမ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
MYARF
RB News
24.2.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ငရန္းေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ၌ ပါ၀င္ စစ္ေဆးခံရန္ မလာသည့္ မိသားစု (၄) စုမွ အမ်ဳိးသမီး (၄) ဦးကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီး ထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ (ယခင္ အမွတ္ ၉ နယ္ေျမ) ယခု ေဒသ (၄)၊ ငရန္းေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးရာ ရြာသားမ်ားက အစစ္မခံၾက၍ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ (၂၅) ဦးႏွင့္ ရာအိမ္မွဴး ဦးအာဘူကာလာမ္ တုိ႔ကုိ ငရန္းေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စု ရပ္ကြက္ (၇)၊ (၈)၊ (၉) သုိ႔ေစလႊတ္၍ ေနအိမ္မ်ား အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေစၿပီး ေဒသခံမ်ားကုိ အတင္း အဓမၼ ေခၚယူသြားၿပီး ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ပါ၀င္ေစခဲ့သည္။ ယခင္ န.စ.က လက္ထံက္တြင္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း ခြဲထြက္ခြင့္ မျပဳၾက၍ အခ်ဳိ႕ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ားတြင္ မိသားစု ႏွစ္စု၊ သုံးစု အထိ ရွိေနၾကရာ၊ ရပ္ကြက္ (၉) မွ ဦးအဒူလာကိမ္း၏ သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးမုိဟာမတ္ေတာ္ယုဖ္ႏွင့္ ဦးဆုလ္တာန္ အာမတ္ တုိ႔သည္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေနၿပီး၊ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက အတင္းဆြဲေခၚသြားရာတြင္ ဦးမုိဟာမတ္ ေတာ္ယုဖ္၏ မိသားစု၀င္မ်ားကုိ မေတြ႔ခဲ့၍ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္လုိက္ၿပီး ဦးဆုလ္တာန္ အာမတ္၏ မိသားစုကုိသာ စစ္ေဆး၍ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

အိမ္ေထာင္ ဦးစီးႏွင့္ မိသားစု စုံစုံလင္လင္ မေတြ႔သျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး ၁၈ ဦးကုိ မ.က.ဖ မ်ား ေနရာယူထားသည့္ မဒါရာဆာ ၿခံ၀င္း အတြင္းသုိ႔ ေခၚသြားၿပီး လူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္ ကာအိေျႏၵ ပ်က္ျပားေစသည့္ ပုံစံမ်ဳိး အထိ ဆက္ဆံ၍ ထုိင္ခုိင္း ထားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တုိ႔၏ မိသားစု၀င္ လာေရာက္ခုိင္းၿပီး အတင္း အဓမၼ စစ္ေဆးခုိင္းခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ထဲမွ မိသားစု (၄) စု စစ္ေဆးခံရန္ မလာသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး (၄) ဦးကုိ ညေန ၄း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္ထိပ္ခတ္၍ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ကုိ ေခၚေဆာင္ သြားေနစဥ္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေကာင္းစိန္လွ (ရခုိင္ ၉၆၉ အဖြဲ႔၀င္) တုိ႔က ညစ္ညမ္းသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ ဆဲဆုိကာ ေထာင္ဒဏ္ (၄) ႏွစ္ က်ခံရမည္ဟု ေျပာဆုိ ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။ 

ဖမ္းဆီးခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီး (၄) ဦးမွာ -- 

(၁) ေဒၚေဇာ္ေနာ္ခ္ခါတူ (ဦးအဒူရႈကူရ္၏ ဇနီး) အသက္ ၄၈ ႏွစ္
(၂) ေဒၚလုိင္လာ (ဦးေဆာယာဒ္ႏူရ္၏ ဇနီး) အသက္ ၄၀ ႏွစ္
(၃) မေဆးႏူ၀ါရာ (ဘ) ဦးဟာမိတ္ဟူစိန္း (မိန္းမပ်ဳိ)
(၄) မဟာေလဒါ (ဘ) ဦးေအနာယာဒ္အုလႅာ (မိန္းမပ်ဳိ) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူ (၄) ဦးမွာ ငရန္းေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ရပ္ကြက္ (၉) မွ ျဖစ္သည္။

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေကာင္းစိန္လွသည္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကုိ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပ၍ ေငြညွစ္ တတ္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ၎၏ မိသားစုႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း မ်ားကလည္း ရြာသားမ်ားကုိ အျမဲတေစ ရန္ေဆာင္ေလ့ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။MYARF
RB News
24.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ကံပူးေက်းရြာမွ ထင္းခုတ္သမား မ်ားသည္ ကြန္ကရစ္လမ္း အတုိင္း ျပန္လာစဥ္ အဆုိပါ လမ္းမွာ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသား လမ္းျဖစ္၍ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖတ္သန္း သြားခြင့္ မရွိဟု နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက ေျပာဆုိ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ ကံပူး ေက်းရြာမွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ အခ်ဳိ႕သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၂) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ေပၚမွ ထင္းခုတ္၍ ျပန္လာေနစဥ္ ေတာင္ဘက္မွ မီနီ ကားတစ္စီးျဖင့္ ေမာရ၀တီ စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ကြန္ကရစ္ လမ္း (ရခုိင္ အေခၚ တုိင္းရင္းသားလမ္း) ေပၚမွ လမ္းေလွ်ာက္လာသည့္ ထင္းခုတ္သမား မ်ားကုိ ရပ္တန္႔ေစကာ “မင္းတုိ႔ ကုလားေတြ တုိင္းရင္းသားလမ္းက မသြားရဘူး ဆုိတာ မသိၾကဘူးလား၊ မင္းတုိ႔ကုိ ထင္းခုတ္ဖုိ႔ ဘယ္သူ ခြင့္ျပဳခဲ့သလဲ” ဟုဆုိကာ “ေနာက္ေနာင္ ထင္းလည္း မခုတ္နဲ႔၊ တုိင္းရင္းသား လမ္းကလည္း မသြားနဲ႔” ဟု ရုိင္းပ်စြာ ေျပာဆုိ၍ ျပန္လႊတ္ေနစဥ္ ေမာရ၀တီ န.တ.လ ရြာမွ ရခုိင္ တစ္ဦးက ေဂၚရခါလီရြာမွ ရုိဟင္ဂ်ာ တစ္ဦးကုိ ဆုိင္ကယ္ ေနာက္မွ တင္၍ ေမာင္းႏွင္ လာခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဆုိင္ကယ္သည္ ထင္းခုတ္သမား မ်ားထဲမွ ကံပူးေက်းရြာသား ေအာ္လီအုလႅာ (ဘ) ဦးဂ်မာလ္ (အသက္ ၁၂ ႏွစ္) ကုိ တုိက္မိခဲ့ၿပီး၊ ေအာ္လီအုလႅာႏွင့္ ဆိုင္ကယ္ ေနာက္မွ ပါလာသူတုိ႔ ဦးေခါင္း ကြဲျပဲ၍ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဆုိင္ကယ္ တုိက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ဆုိင္ကယ္တုိက္သူမွာ ရခုိင္ လူမ်ဳိး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက ၀င္ေရာက္၍ ေျပာဆုိျခင္း မရွိဘဲ ၿငိမ္သက္စြာ ထြက္သြားခဲ့သည္ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ဆုိင္ကယ္ ေမာင္းႏွင္ လာသူကလည္း ဒဏ္ရာရသူမ်ားကုိ ထား၍ ဆုိင္ကယ္ ေမာင္းႏွင္၍ ထြက္ေျပးရန္ ႀကဳိးစားေနစဥ္ လမ္းနေဘးတြင္ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အလုပ္သမားမ်ားက ဆုိင္ကယ္ သမားကုိ တား၍ ဆုိင္ကယ္ တုိက္ခံရသူ မ်ားကုိ တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္း ေပးရန္ ေျပာသည့္ အခါမွသာ ဆုိင္ကယ္ သမားက ဒဏ္ရာရသူ ႏွစ္ဦး စလုံးကုိ ေမာရ၀တီရွိ ေက်းလက္ ေဆးခန္းသုိ႔ ေခၚသြားကာ ဦးေခါင္းမွ ဒဏ္ရာမ်ားကုိ ေဆးကုသ ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆုိင္ကယ္ တုိက္ခံရသူ ႏွစ္ဦးကုိ ေနအိမ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎က ေဆးကုသ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဆင္းရဲသည့္ ထင္းခုတ္သမား ေအာ္လီအုလႅာမွာ ဆက္လက္ ေဆးကုသရန္ စရိတ္မတတ္ႏုိင္သျဖင့္ ၎၏ ေနအိမ္တြင္သာ အနားယူေနရသည္ဟု ဆုိသည္။
MYARF
RB News
23.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ ေရႊဇား ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ေအာင္ဗလရြာ (ရခုိင္ရြာ) မွ ျဖတ္၍ ဆုိင္ကယ္တကၠစီျဖင့္ ျပန္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထံမွ ရခုိင္ရြာသားမ်ားက လုယက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေရႊဇား ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ေအာင္ဗလရြာ (ရခုိင္ရြာ) မွ ရခုိင္လူငယ္ (၇) ဦးသည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕မ ေဈးမွ ေဈး၀ယ္၍ ဆုိင္ကယ္ တကၠစီမ်ားျဖင့္ ရြာမ်ားသုိ႔ ျပန္ေနသည့္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ အခ်ဳိ႕ကုိ ေအာင္ဗလရြာ အတြင္းတြင္ ဆုိင္ကယ္ တကၠစီမ်ား ေပၚမွ ဆင္းခုိင္းၿပီး ဆဲဆုိကာ ပါလာသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ လုယက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ပစၥည္းမ်ား လုယက္ခံရသူမ်ားမွာ အမွတ္ (၆) နယ္ေျမအပုိင္၊ ဇင္ပုိင္ညွာ၊ ေက်ာက္ေလွကား၊ မဂၤလာႀကီးႏွင့္ လွေဘာ္ဇား စသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ျဖစ္ၿပီး လုယက္ခံရသူ အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လုယက္ခံရသည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ တန္ဖုိး အားျဖင့္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း ေက်ာ္ဖုိး ရွိေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။MYARF
RB News
23.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဥေဒါင္း ေက်းရြာႏွင့္ သေရကုန္တန္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အဆမတန္ ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၁၉) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဥေဒါင္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမေအာင္ႏွင့္ ရုံးစာေရး တုိ႔သည္ ၎ေက်းရြာတြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အဖြဲ႔မလာမွီ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ရမည့္သူမ်ား လာေရာက္၍ စာရင္းေပးသြင္း၍ ေၾကညာခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ လုိေသာ မိသားစုမ်ား လာေရာက္၍ စာေရးေပးသြင္းသည့္ အခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမေအာင္ႏွင့္ ရုံးစာေရး တုိ႔က ပယ္ဖ်က္ခဟုဆုိကာ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္းစီ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အဖြဲ႔ လာေရာက္ေသာအခါ ကနဦး ႀကဳိတင္ ေငြေပးသြင္းၿပီးသူ မ်ားထံမွ ထပ္မံ၍ ေငြေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ေသဆုံး ပယ္ဖ်က္ ၁၅၀၀၀/- က်ပ္၊ ႏုိင္ငံျခားထြက္ ၂၀၀၀၀/- က်ပ္၊ ေမြးတုိး ၅၀၀၀/- က်ပ္၊ အျခား ပယ္ဖ်က္ ၄၅၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀/- က်ပ္၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ ၄၀၀၀၀/- က်ပ္၊ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အဖြဲ႔ စားသုံးစရိတ္ ၁၀၀၀/- က်ပ္ က်စီ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အဆမတန္ ေငြေၾကး ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကုိ ေဒသခံမ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ တုိင္ၾကားေသာ္လည္း မသိဟန္ေဆာင္ ေနလ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း သေရကုန္တုန္း ေက်းရြာတြင္လည္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဖုိက္ဆဲလ္က ေမြးတုိး ၅၀၀၀/- က်ပ္၊ ပယ္ဖ်က္ ၅၀၀၀/- က်ပ္စီ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုမွ အျခား အိမ္ေထာင္စုသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားအား ေငြေကာက္ခံေစၿပီး နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔က ေ၀စုခြဲလ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ဥပေကၡာျပဳလ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။MYARF
RB News
21.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဘဂုံးနား ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ န.တ.လ ရြာသား တစ္ဦးက ၉ ႏွစ္သမီး တစ္ဦးကုိ ဓါးျဖင့္ ခုတ္ျခင္း၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေငြညွစ္ျခင္းႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း က်ားေခါင္းေတာင္ ေက်းရြာတြင္ ရြာသားမ်ားကုိ ကင္းေစာင့္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိကာ ရုိက္ႏွက္၍ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဘဂုံးနား ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ႏူရူလႅာရြာတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ား အားလုံး ၀တ္ျပဳေနစဥ္ ဦးေရွာမ္ရႈ၏ သမီး ျဖစ္သူ ၉ ႏွစ္ အရြယ္ မေရဟာနားသည္ ခေရၿမဳိင္ န.တ.လ ေက်းရြာ အနီး ေခ်ာင္း၏ တဖက္ကမ္းတြင္ စုိက္ခင္း ေစာင့္ေနစဥ္ ခေရၿမဳိင္ န.တ.လ ရြာမွ ရြာသား တစ္ဦး ေရာက္ရွိလာၿပီး အေၾကာင္းမဲ့ ဓါးျဖင့္ ခုတ္၍ ထြက္ေျပး သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ဓါးျဖင့္ ခုတ္ခံရမႈေၾကာင့္ မိန္းကေလး၏ ဦးေခါင္းမွာ တစ္လက္မ ေက်ာ္ေက်ာ္ ကြဲသြားခဲ့ၿပီး၊ ေနအိမ္သုိ႔ အေျပးအလႊား ေရာက္ရွိ လာၿပီးေနာက္ ေက်းရြာ တာ၀န္ခံ ဦးအီႏုစ္ကုိ တုိင္တန္း၍ ေဆးရုံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂုံးနား (တပ္ဦးေခ်ာင္း) ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဘထြန္းႏွင့္ ၎၏ တပည့္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးအာမိရ္အလီ (ေဖာ္အီရာဖာရာ)၊ ဦးအီႏုစ္ (ႏူရူလႅာရြာ)၊ ဦးအဒူေရာ္ဟိမ္း (ႏူရူလႅာရြာ) ႏွင့္ ဦးေဆာ္လိမ္ (ဘဂုံးနားရြာ) တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ႏူရူလႅာရြာမွ ဦးဂ်ီယုိရာမန္ (ဘ) ဦးမုိဟာမတ္ကာဆိမ္းက ဘဂုံးနားရြာတြင္ လူတစ္ဦးကုိ ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ တုိက္မိခဲ့သည္ကုိ အေၾကာင္းျပ၍ ေဂၚဒူသာရ တံတား စခန္းမွ ရဲမွဴး ၿငိမ္းခ်မ္းေအးက ဖမ္းဆီးရန္ ရွာေဖြသျဖင့္ ၎အား ေပးရန္ဆုိကာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၉) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ႏူရူလႅာရြာရွိ ဦးအီႏုစ္ အိမ္သုိ႔ ဆင့္ေခၚ၍ ေငြက်ပ္ ၄ သိန္း ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အပါအ၀င္ အဆုိပါ ငါးဦးသည္ ဘဂုံးနား ေက်းရြာ အုပ္စု အတြင္းရွိ အျခားေသာ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကုိလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး အေၾကာင္းျပ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ယံ ၁၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း က်ားေခါင္းေတာင္ ေက်းရြာရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ပြဲစား ျဖစ္သူ ဦးေလးဒူ တုိ႔သည္ ၎ေက်းရြာရွိ ဦးအာဘူလ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးႏူရ္ေဘာ္ေရွာ္ရ္ႏွင့္ ဦးေဘာ္ဒလူး (ဘ) ဦးအဒူေဆာ္လမ္ တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ကင္းေစာင့္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိကာ စခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ရုိက္ႏွက္၍ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေသာင္း ငါးေထာင္စီ ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။
MYARF
RB News
21.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပစ္မႈ တစ္ခုကုိ အေၾကာင္းျပ၍ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲမွဴး အမည္ကုိ သုံး၍ ေငြက်ပ္ ၇ သိန္းခြဲ ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ ေက်းရြာအုပ္စု အေနာက္ရြာေန ဦးေမာ္တီေရာန္က အျခား မိသားစု တစ္စုႏွင့္ ရန္ျဖစ္ခဲ့ရာ၊ ဦးေမာ္တီေရာန္က ၎ႏွင့္ ရန္ျဖစ္သည့္ မိသားစုမွ သားအမိ ႏွစ္ဦးကုိ ဓါးျဖင့္ ခုတ္ခဲ့သည္။ ဓါးျဖင့္ ခုတ္ခံရသည့္ သားအမိႏွစ္ဦးက ဦးေမာ္တီေရာန္ႏွင့္ သမီးတုိ႔က ၎တုိ႔ကုိ ဓါးျဖင့္ ခုတ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိကာ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းသုိ႔ တုိင္တန္း၍ ထုိမွတဆင့္ ေက်ာက္ေလွကား (နယ္ေျမ ၆) စခန္းရွိ ရဲမွဴး ထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ နယ္ေျမ ၆ စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက ဦးေမာ္တီေရာန္ႏွင့္ သမီး ျဖစ္သူ မဇာဟီဒါ တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးရန္ ရွာေဖြေသာအခါ ၎ေက်းရြာမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား၏ ပြဲစား ျဖစ္သူ ဦးေဆာ္လီမူလႅာႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေကာ္လီမူလႅာ တုိ႔က အမႈ ေျဖရွင္းေပးမည္ဟုဆုိကာ ရဲမွဴး အတြက္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ဦးေမာ္တီေရာန္ ထံမွ ေငြက်ပ္ ၇ သိန္း ၅ ေသာင္း ညွစ္ယူ၍ ရဲမွဴးကုိ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ရဲမွဴး ျဖစ္သူက ေငြမရခဲ့သည့္ အတြက္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သည့္ သားအဖ ႏွစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးရန္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေစလႊတ္ေနသည့္ အတြက္ ဦးေမာ္တီေရာန္က ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေကာ္လီမူလႅာထံ သြားေရာက္၍ အက်ဳိးအေၾကာင္း ေျပာျပရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၎ႏွင့္ မဆုိင္ေၾကာင္း၊ ေငြ ၇ သိန္း ၅ ေသာင္းကုိ ဦးေဆာ္လီမူလႅာကုိ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ ၎အား သြားေျပာဟု ဆုိကာ ၾကမ္းတမ္း ရုိင္းပ်စြာ ေျပာဆုိ၍ ေခါင္းေရွာင္ ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သည့္ သားအဖ ႏွစ္ဦးကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ လာေရာက္ ရွာေဖြ ေနျခင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္တြင္ မေနႏုိင္ဘဲ တိမ္းေရွာင္ ေနရသည္ဟု ဆုိသည္။ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား၏ ပြဲစား ျဖစ္သူ ဦးေဆာ္လီမူလႅာႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေကာ္လီမူလႅာ တုိ႔သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ အခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ ေက်းရြာ၌ ဘဂၤလားဖုန္း သုံးလိုလွ်င္ ၎တုိ႔အား လစဥ္ေငြ ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္စီ ေပးသြင္း၍ တရား၀င္ သုံးစြဲႏုိင္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။MYARF
RB News
21.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ငန္းေခ်ာင္း ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွဴး ဒုရဲအုပ္က ငါးစားၾကဴး ေက်းရြာရွိ ေဒသခံမ်ားထံမွ ေငြသိန္းခ်ီ၍ အေၾကာင္းမဲ့ ေတာင္းခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ငန္းေခ်ာင္း ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွဴး ဒုရဲအုပ္သည္ ငါးစားၾကဴး ေက်းရြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဆာ္လိမ္ကုိ ဆင့္ေခၚၿပီး သူ႔အား ငါးစားၾကဴး ေက်းရြာမွ ေငြက်ပ္ ၆ သိန္း ေကာက္ခံေပးရန္ႏွင့္ ၾကက္ရုိးျပင္ ေက်းရြာမွလည္း ဆုိင္ကယ္ တစ္စီး ၀ယ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အကယ္၍ ေငြမေပးပါက အခ်ိန္မေရြး ရြာထဲသုိ႔ ၀င္၍ ရြာသားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဈးဆုိင္မ်ားကုိ စစ္ေဆး၍ အေႏွာက္အယွက္ ေပးမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္သူ ဦးေဆာ္လိမ္က ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ေပးေသာ္လည္း လက္မခံဘဲ ေငြက်ပ္ ၆ သိန္းကုိသာ ဆက္လက္ ေတာင္းခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

အဆုိပါ ဒုရဲအုပ္သည္ ငါးစားၾကဴး ေဈးသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေဈးအတြင္းရွိ လဘက္ရည္ဆုိင္ ႏွစ္ဆုိင္မွ ေရာင္းခ်ခြန္ အျဖစ္ လစဥ္ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းစီ ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ေငြမေပးခ်င္လွ်င္ ဆုိင္ေရာင္းခ်ခြင့္ ပိတ္ပင္ရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြေတာင္းခံ ခဲ့သည္။ လဘက္ရည္ဆုိင္ ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ အျခားလုပ္ငန္း မရွိသျဖင့္ ဆုိင္ေရာင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရလွ်င္ မိသားစု စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲ ႀကဳံရမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ ေငြေပးမည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။ လဘက္ရည္ဆုိင္ ပုိင္ရွင္ ႏွစ္ဦးမွာ - ဦးေနာ္ဇူမူဒိန္ႏွင့္ ဦးေနာ္ဂ်ီမူလႅာ တုိ႔ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၉) ရက္ေန႔ ညပုိင္းတြင္ ငါးခူရ စခန္း (ယခင္ နယ္ေျမ ၅ စခန္း) မွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားသည္ ကားတစ္စီးျဖင့္ ငါးစားၾကဴး ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ အဖြဲ႔ မေရာက္မွီ ငန္းေခ်ာင္း စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲႏွစ္ဦးလည္း ေရာက္ရွိေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ထံမွ ၾကက္ဖ တစ္ေယာက္ ယူ၍ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ၿပီးေနာက္ နံနက္ ၄ နာရီ အခ်ိန္တြင္ မုိးေပၚသုိ႔ ေသနတ္ ပစ္ေဖာက္၍ ျပန္လည္ ထြက္ခြာ သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။Rohingya Eye
RB News
21.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း သံဒါ ေက်းရြာမွ ေဒသခံ ႏွစ္ဦး ထံမွ ေငြမ်ား၊ ယာယီကဒ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားႏွင့္ ရခုိင္မ်ားက လုယက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း သံဒါ ေက်းရြာမွ ေဒသခံ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးဟာဖီဇူလႅာ (ဘ) ဦးမာမတ္ေရွာ္ဖီ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္) သည္ ေဇာ္မတက္ ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္ေနစဥ္ ေဇာ္မတက္ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းၿပီး ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း တုိ႔ကုိ သိမ္းဆည္းကာ ၎၏ အိတ္ထဲတြင္ ပါသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ကုိလည္း လုယက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၉) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ သံဒါေက်းရြာမွ ေမာ္နီရ္ရာဟာမန္ (ဘ) ဦးအဒူရာဇတ္ (အသက္ ၂၇ ႏွစ္) သည္ ေဇာ္မတက္ေဈးသုိ႔ သြားေနစဥ္ လမ္းတ၀က္၌ ေဇာ္မတက္ န.တ.လ ရခုိင္ရြာရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေရွ႕တြင္ ရခုိင္ရြာသားမ်ားက ၀ုိင္း၀န္း ရုိက္ႏွက္ၿပီး အိတ္ထဲတြင္ ပါလာသည့္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းကုိ လုယက္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သို႔ေျပာသည္။

“အဲဒီ န.တ.လ ရြာကေန ျဖတ္သြားရင္ အေႏွာက္အယွက္ မ်ဳိးစုံေပးတယ္။ လုယက္တာလည္း ခဏခဏပါပဲ။ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းေတြကုိ သြားတုိင္ရင္လည္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးတာ မရွိဘူး။ တကယ္လုိ႔ ခုခံ ကာကြယ္ခြင့္နဲ႔ ခုခံ ကာကြယ္မယ္ ဆုိရင္လည္း ကာကြယ္သူကုိသာ ဖမ္းၿပီး အေရးယူမွာ ေသခ်ာတယ္” ဟု အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။
Rohingya Eye
RB News
21.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဥေဒါင္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမေအာင္သည္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ (၁၇) ဦးထံမွ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေခါင္းစဥ္ တပ္၍ ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဥေဒါင္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမေအာင္သည္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ ရြာသား (၁၇) ဦးကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔မွ စ၍ အိမ္ျပဳျပင္ေနသည္၊ အိမ္ေဆာက္လုပ္ေနသည္၊ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ သားသမီးမ်ား ပုိ႔ေနသည္ဟု အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

အိမ္ျပဳျပင္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံရၿပီး ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးဒိလ္မုိဟာမတ္ (ဘ) ဦးအာမတ္ေရွာ္ရိဖ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၈ ေသာင္း
(၂) ေဒၚေမာ္ရီယမ္ခါတူ (ဘ) ဦးအီမာန္ဟူစိန္း (အသက္ ၄၉ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ၃ ေသာင္း
(၃) ဦးဟာမိတ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးေဖာ္ေဇာ္လ္အာမတ္ (အသက္ ၄၉ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း ၅ ေသာင္း
(၄) ဦးအန္ဇူလ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးအစၥမုိင္လ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ၇ ေသာင္း
(၅) ေမာ္လ၀ီ အဲမ္ဒါတ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးေဖာ္ေဇာ္လ္အာမတ္ (အသက္ ၃၆ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၆ ေသာင္း
(၆) ဦးဟာမိတ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးဆုလ္တာန္အာမတ္ (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း
(၇) ဦးအဒူရႈကူရ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ဒူး (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ၅ ေသာင္း -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ သားသမီးမ်ား ပုိ႔ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံရၿပီး ေငြညွစ္ခံရသူ မ်ားမွာ --

(၁) ဦးအာဖ္တာရ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးေဖာ္ေဇာ္လ္အာမတ္ (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ၅ ေသာင္း
(၂) ဦးေရွာ္မ္ရႈ (ဘ) ဦးအီမာန္ဟူေဆာင္း (အသက္ ၅၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ၅ ေသာင္း
(၃) ဦးကာမာလ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးဘုိက္တာ (အသက္ ၄၃ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း
(၄) ဦးေရွာ္ဖီ (ဘ) ဦးအလီဟူေဆာင္း (အသက္ ၅၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း
(၅) ဦးဖါရူခ္ (ဘ) ဦးအလီဟူေဆာင္း (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း
(၆) ဦးေလထား(ဟ္) (ဘ) ဦးေတာ္ဖ္ဂူလ္ (အသက္ ၆၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၇ သိန္း
(၇) ဦးဒိလ္မုိဟာမတ္ (ဘ) ဦးေဆာ္ယာဒ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း
(၈) ဦးအဒူကူဒူစ္ (ဘ) ဦးမူဘာရက္ခ္ (အသက္ ၄၂ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း
(၉) ဦးေရာ္ဟိမ္မူလႅာ (ဘ) ဦးအူလာမ်ာ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း
(၁၀) ဦးဖါရူခ္ (ဘ) ဦးလာလ္မာမတ္ (အသက္ ၂၇ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမေအာင္က ၎ေတာင္းခံသည့္ ေငြကုိ မေပးသူမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးတြင္ ထိပ္တုံးခတ္ထားၿပီး ရခုိင္လူမ်ဳိး ႏွစ္ဦးကုိ ရုိက္ႏွက္ခုိင္းေၾကာင္း၊ ေငြေပးမွသာ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးေၾကာင္း ေဒသခံ ရြာသားမ်ားက ေျပာပါသည္။
Rohingya Eye
RB News
20.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း က်ားေခါင္းေတာင္ ေက်းရြာအုပ္စုမွ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ဓါတ္ပုံရုိက္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အိမ္ျပဳျပင္သူမ်ား ေငြညွစ္ခံရေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း က်ားေခါင္းေတာင္ ေက်းရြာ အုပ္စု၌ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးရာတြင္ မိသားစု မစုံလင္၍ ဓါတ္ပုံရုိက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ မိသားစု (၁၇) စုကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ဒါးႀကီးစား ေက်းရြာသုိ႔ လာေရာက္၍ စစ္ေဆးခံရန္ ဆင့္ေခၚခဲ့သည္။ ဒါးႀကီးစား ေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္သည့္အခါ မ.က.ဖ ဦးစီးအရာရွိႏွင့္ က်ားေခါင္းေတာင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေရာ္ရွိတ္အုလႅာ တုိ႔က ၎တုိ႔၏ ေက်းရြာတြင္ စစ္ေဆးခံရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ အတြက္ဟုဆုိကာ အဆမတန္ ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ေငြညွစ္ခံရသည့္ မိသားစု အခ်ဳိ႕မွာ --

(၁) ဦးအာဘူအာလမ္ (ဘ၀ ဦးေအာ္ဆီရာမန္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ငါးေသာင္း
(၂) ဦးႏူရူ (ဘ) ဦးလုခ္မာန္ (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း တစ္ေသာင္း
(၃) ဦးႏူရ္မာမတ္ (ဘ) ဦးဟာဘီဘူရာမန္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၄) ေဒၚေရာ္ဇီယာ (ဘ) ဦးအာဘူေရွာ္မာ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ငါးေသာင္း
(၅) ဦးေဘာ္ဒလူး (ဘ) ဦးအဒူဆလာမ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ငါးေသာင္း
(၆) ဦးေရာ္ရွိတ္ဒူလႅာ (ဘ) ဦးေဖါရိတ္အူလႅာ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၇) ဦးမာမတ္ေဇာ္လာလ္ (ဘ) ဦးအဒူေရာ္ဟိမ္း (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ေလးေသာင္း ငါးေထာင္ -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔ကပင္ က်ားေခါင္းေတာင္ ေက်းရြာရွိ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား ျပဳျပင္ျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးရန္ ငါးခူရ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ စ.ရ.ဖ၊ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမွ စာေရး တစ္ဦး၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တုိ႔ပူးေပါင္း၍ အိမ္ျပဳျပင္ မြမ္းမံသည္ဟု မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲ၍ ေဒသခံ (၇) ဦးထံမွ ေငြညွစ္ခဲ့သည္။

ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ --
(၁) မာမတ္အာယာစ္ (ဘ) ဦးအာယုဖ္ (အသက္ ၂၂ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၂) ေအဆာန္အုလႅာ (ဘ) ဦးေကာ္ရီမူလႅာ (အသက္ ၂၃ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ငါးေသာင္း
(၃) ေရာ္မာန္အုလႅာ (ဘ) ဦးေဟမာယာဒ္အုလႅာ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၄) ေမာ္လ၀ီမူစ္တာဖာ (ဘ) ဦးေဖာ္ယာစ္အူဒင္ (အသက္ ၃၇ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ရွစ္ေသာင္း
(၅) အဘူအာေမာတ္ (ဘ) ဦးအဒူရႈကူရ္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၆) အီမာႏူ (ဘ) ဦးဟူစိန္းအာဘူ (အသက္ ၂၇ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း
(၇) ႏူရ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးအာဘူအာလာမ္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ငါးေသာင္း -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

RB News
20.2.2015

ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာမ်ား အေပၚ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ပါတီက သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ 
Rohingya Eye
RB News
19.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း အလယ္သံေက်ာ္ ကညင္တန္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ နယ္ေျမမွဴး၏ အမည္ကုိသုံး၍ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း အလယ္သံေက်ာ္ ကညင္တန္း ေက်းရြာမွ ဟာဘဲစ္အာမတ္ (ဘ) ဦးဟာဘီေရာန္ (အသက္ ၂၃ ႏွစ္) သည္ ဦးေလး ျဖစ္သူ ဦးႏူရ္မာမတ္ (ဘ) ဦးအဒူရႈကူရ္ (အသက္ ၅၅ ႏွစ္) ၏ ေနအိမ္သုိ႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိေနစဥ္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဆီရာဇူလႅာႏွင့္ အဖြဲ႔က ရုတ္တရက္ ေနအိမ္ကုိ ၀န္းရံလုိက္ၿပီး ဟာဘဲစ္အာမတ္က ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ထြက္ေျပး သြားခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဦးႏူရ္မာမတ္ကုိ ဆင့္ေခၚၿပီး အေၾကာင္းမဲ့ ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ေတာင္းခံသည့္ ေငြမ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အမွတ္ (၇) နယ္ေျမမွဴးႏွင့္ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ စ.ရ.ဖ တုိ႔ကုိ ေပးရန္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိသျဖင့္ ဦးႏူရ္မာမတ္က ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ ေငြက်ပ္ (၄) သိန္း ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဦးႏူရ္မာမတ္ထံမွ ေငြက်ပ္ (၄) သိန္း ယူၿပီးေနာက္ က်န္သည့္ (၁၆) သိန္းကုိ ဦးႏူရ္မာမတ္ ေနအိမ္မွ ေၾကာက္လန္႔၍ ထြက္သြားခဲ့သည့္ ဟာဘဲစ္အာမတ္ ထံမွ ေတာင္းခံလ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ အကယ္၍ ၎ေတာင္းခံသည့္ ေငြကုိ မေပးပါက နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ စ.ရ.ဖ တုိ႔အား ဖမ္းဆီး ခုိင္းမည္ဟု ဆုိကာ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဟာဘဲစ္အာမတ္ကုိ ဦးေလး၏ သမီးျဖစ္သူႏွင့္ ခ်ိန္းေတြ႔သည္ဟု ဆုိကာ လုပ္ႀကံ၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ေငြညွစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။MYARF
RB News
19.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ မ်ားရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔တုိ႔က ေဒသခံမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္ျခင္း၊ လုယက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း အင္းဒင္ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားသည္ ေက်ာက္ပႏၵဴ၊ သေဘၤာကြဲ၊ အင္းဒင္၊ သ၀င္ေခ်ာင္း စသည့္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ဆုိင္ခန္းမ်ားမွ ေရာင္းခ်ခြန္ဟု ဆုိ၍ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ စီ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက ဆုိင္ရွင္မ်ားကုိ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ စီ မေပးလွ်င္ ဆုိင္ေရာင္းခ်ခြင့္ ပိတ္ပင္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ အင္းဒင္ႏွင့္ ေက်ာက္ပႏၵဴ ေဈးရွိ ဆုိင္မ်ားမွ အပ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ရြာထဲရွိ ဆုိင္မ်ား အားလုံးမွ ေကာက္ခံေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဈးတြင္းရွိ ဆုိင္မ်ားကုိ ေဈးေခါင္းမ်ားက အကာအကြယ္ ေပးထား၍ ေကာက္ခံႏုိင္ျခင္း မရွိဟု ဆုိသည္။ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားႏွင့္ လုံး၀ မသက္ဆုိင္ေသာ္လည္း အာဏာ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္၍ ေဒသခံမ်ားထံမွာ အတင္း အဓမၼ ေကာက္ခံေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္တြင္လည္း မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္ ဦးခင္ေအးေက်ာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေညာင္ေခ်ာင္း၊ ဖရုံေခ်ာင္း၊ ၿပဳိင္းေတာင္ စေသာ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားၿပီး ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေက်းရြာမ်ားကုိ မီးေဘး အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ခဟု ဆုိ၍ တစ္အိမ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀ က်ပ္စီ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ေဒသခံ အခ်ဳိ႕က ေငြမေပးသျဖင့္ ေနအိမ္မ်ား ေရွ႕တြင္ ေတြ႔သမွ် ဖိနပ္၊ ေရအုိး၊ ၾကက္၊ ခုိ စသည့္ မ်ားကုိ လုယက္ယူေဆာင္ သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ၎တုိ႔က အခ်ဳိ႕ ေနအိမ္မ်ား၏ ေနအိမ္ တံခါးမ်ားကုိ ကန္ေက်ာက္ျခင္း၊ အိမ္သားမ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။Rohingya Eye
RB News
18.2.2015

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခရုိင္၊ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္မွ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ သားအဖႏွစ္ဦးကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ ဖမ္းဆီးၿပီး ေငြက်ပ္ ၇ သိန္း ညွစ္ယူခဲ့ၿပီး၊ အိမ္ျပဳျပင္သူမ်ား ထံမွလည္း ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔ ည ၈း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာခရုိင္၊ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္မွ ဦးရႈနာလီ (ဘ) ဦးအဒူကာဒိရ္ (အသက္ ၆၇ ႏွစ္) သည္ ၎၏ ၿခံ၀င္းအတြင္းရွိ အုန္းပင္မ်ားမွ အုန္းသီးမ်ား ဖ်က္ဆီးေနသည့္ ႂကြက္၊ လင္းႏုိ႔မ်ားကုိ ႏွင္ထုတ္ရန္ ေခါင္းေလာင္းတီး ေနစဥ္ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ ရဲစခန္းမွ နယ္ထိန္း ေခါင္းေဆာင္ ဒုရဲအုပ္ႏွင့္ စ.ရ.ဖ တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ရြာအတြင္း ကင္းလွည့္ေနရာမွ ေခါင္းေလာင္းသံ ၾကား၍ ဦးရႈနာလီ၏ ၿခံထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ဦးရႈနာလီႏွင့္ သားျဖစ္သူ ဦးဂူလာမိန္ (အသက္ ၄၂ ႏွစ္) တုိ႔ကုိ ရဲစခန္းသုိ႔ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၎တုိ႔ သားအဖကုိ လုံၿခဳံေရး အဖြဲ႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ေခါင္းေလာင္းတီး၍ အခ်က္ေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ RSO ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရွိသူမ်ားဟု မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ တစ္ညလုံး ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ၿပီး ေငြက်ပ္ ၇ သိန္း ညွစ္ယူ၍ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ သားအဖ ႏွစ္ဦး၏ မ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္ ေၾကာဘက္တြင္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဇံလွ၊ ရာအိမ္မွဴး ဦးအဒူေကာ္ရီးမ္ (ဘ) ဦးအဒူေနာ္ဘီႏွင့္ အရန္ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေဒသခံ ရြာသား အခ်ဳိ႕ကုိ အိမ္ျပဳျပင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူဟုဆုိကာ ေငြညွစ္ခဲ့သည္။ အိမ္အသစ္ ေဆာက္လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရေသာ္လည္း အိမ္ျပဳျပင္ရန္ ခြင့္ယူခ်က္ မယူရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အာဏာအလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္၍ ေငြညွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးဟာလိမ္ (ဘ) ဦးအလီဟူစိန္း (အသက္ ၅၆ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေထာင္
(၂) ဦးေနာ္ဘီဟူစိန္း (ဘ) ဦးအာဘူလ္ဟုိက္ရ္ (အသက္ ၆၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေထာင္
(၃) ဦးဟာဘဲစ္အာမတ္ (ဘ) ဦးဇာေဖာရ္ (အသက္ ၃၃ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၁ ေသာင္း -- တုိ႔ျဖစ္သည္။
MYARF
RB News
18.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေမာင္ႏွမ ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦး ျပႆနာမွ ျဖစ္လာသည့္ ျပစ္မႈကုိ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက လာဘ္စား၍ အမႈေၾကေအးရန္ ဖိအားေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေမာင္ႏွမ ေက်းရြာ အုပ္စု အလယ္ရြာေန ဦးေဆာ္ယာဒ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးရာရွိတ္ဟူစိန္းသည္ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚႏူရာေဘဂမ္ႏွင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ ဇနီးျဖစ္သူသည္ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ ေက်းရြာရွိ မိဘမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေကာ္ဘိရ္ႏွင့္ ေဒၚရႈနာဘီတုိ႔ထံ သြားေရာက္၍ ေနထုိင္ခဲ့ရာ၊ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ျပန္ေခၚေသာ္လည္း မေပါင္းသင္းခ်င္ေတာ့၍ ကြာရွင္းစာ ေတာင္းခံခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ဦးေဆာ္ယာဒ္ဟူစိန္းသည္ ေဒၚႏူရ္ေဘဂမ္ ေနထုိင္ရာ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ ေက်းရြာရွိ မိဘမ်ား၏ အိမ္သုိ႔ လုိက္သြားၿပီး အတင္းေခၚရာ မလုိက္သျဖင့္ ဓါးျဖင့္ခုတ္ရာ ေဒၚႏူရ္ေဘဂမ္၏ ဦးေခါင္းႏွင့္ လက္ေခ်ာင္း ၄ ေခ်ာင္း အခုတ္ခံ ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ ေက်းရြာသားမ်ားက ဦးေဆာ္ယာဒ္ဟူစိန္းကုိ ၀ုိင္း၀န္း ဖမ္းဆီး၍ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သုိ႔ အပ္ႏွံခဲ့သည္။ ေဒၚႏူရ္ေဘဂမ္ကုိ အေဒၚျဖစ္သူႏွင့္ အတူ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕သုိ႔ ေဆးကုသရန္ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

ဦးေဆာ္ယာဒ္ဟူစိန္း က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈကုိ အေၾကာင္းျပ၍ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေကာ္လီမူလႅာႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ပြဲစား ဦးေဆာ္လီမူလႅာ တုိ႔သည္ ဦးေဆာ္ယာဒ္ဟူစိန္းကုိ ျပန္လည္ ထုတ္ေပးမည္ဟု ဆုိကာ ဦးေဆာ္ယာဒ္ဟူစိန္း၏ ဖခင္ ဦးရာရွိတ္ဟူစိန္း ထံမွ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း ရယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ေဒၚႏူရ္ေဘဂမ္၏ မိခင္ ျဖစ္သူ ေဒၚရႈနာဘီကုိ အမႈ ေၾကေအးေပးရန္ ေျပာက ၎က မိမိ၏ သမီးက အတူမေနခ်င္ေတာ့သျဖင့္ ေၾကေအးမႈ မေပးႏုိင္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေကာ္လီမူလႅာႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား၏ ပြဲစားျဖစ္သူ ဦးေဆာ္လီမူလႅာ တုိ႔က မိမိတုိ႔သည္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ တင္ကုိကုိ၏ ညြန္ၾကားခ်က္ အတုိင္း လာေရာက္သည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေၾကေအးမႈ မေပးပါက သမီးႏွင့္ အေမ ႏွစ္ဦးစလုံးကုိ ေထာင္က်ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္၍ အတင္း အဓမၼ ေၾကေအးခုိင္း လ်က္ရွိသည္။ ဓါးျဖင့္ ခုတ္ခံရသူ ေဒၚႏူရ္ေဘဂမ္က ၎၏ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူႏွင့္ လုံး၀ မေနခ်င္ေတာ့၍ ေၾကေအးမႈ မေပးႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ကြာရွင္းစာသာ ရယူလုိသည္ဟု ေျပာဆုိလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
RB News
17.2.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မ ရဲစခန္းမွ ရဲအုပ္ျမတ္ေထြးသည္ ဖုံညဳိလိပ္ ေက်းရြာမွ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ ႏွစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီး၍ ေငြက်ပ္ ၆ သိန္း ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မရဲစခန္းမွ ရဲအုပ္ျမတ္ေထြး အပါအ၀င္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ (၁၀) ဦးတုိ႔သည္ ဖုံညဳိလိပ္ ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ ဓါးျပမ်ား ဖမ္းဆီးရန္ ဟုဆုိကာ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္း အမွတ္ (၂၁) တြင္ ညအိပ္ၿပီးေနာက္ ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ဖုံညဳိလိပ္ ေက်းရြာ အတြင္း ကြင္းဆင္း၍ လူကုန္ကူးသူႏွင့္ တဖက္ႏုိင္ငံျပန္ ရွိသည္ဟု မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ ဦးကာမာလ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးအီဆုပ္ႏွင့္ ဦးဘာဂူမ်ာ (ဘ) ဦးေဆာ္ယာဒ္ တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးၿပီး ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေနအိမ္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ ႏွစ္ဦးကုိ ရုိက္ႏွက္၍ တစ္ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းႏွင့္ ေနာက္တစ္ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ ေလးသိန္း ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ဖုံညဳိလိပ္ ေက်းရြာသည္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္း အမွတ္ (၁၂) အပုိင္ နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မရဲစခန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ လာေရာက္၍ ဖမ္းဆီးျခင္းမွာ စခန္းအမွတ္ (၁၂) မွ စခန္းမွဴးႏွင့္ ရဲအုပ္ျမတ္ေထြးတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေငြရွာျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ အမည္မေဖာ္လုိသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးက နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္း အမွတ္ (၁၂) မွ စခန္းမွဴးသည္ ရဲအုပ္ျမတ္ေထြး၏ တပည့္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ရဲအုပ္ျမတ္ေထြးသည္ ၎ႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။
MYARF
RB News
17.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခရုိင္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ တုိ႔မွ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ မ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္၍ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာ ခရုိင္ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ လိပ္ရ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ေတာင္ရြာေန ဦးႏူရ္အာလာမ္ (ဘ) ဦးေဆာယာဒ္အာလာမ္ (အသက္ ၄၁ ႏွစ္) သည္ ေခ်ာင္းတြင္ ပုဇြန္သားေပါက္ ရွာေဖြရန္ သြားေနစဥ္ လိပ္ရ ေခ်ာင္း၀ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား အေၾကာင္းမဲ့ လူမဆန္စြာ ရိုက္ႏွက္ၿပီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎ကုိ လိပ္ရ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက တာ၀န္ခံခဲ့ရာ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား၏ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့သျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ အိပ္ရာေပၚတြင္ လွဲေနရသည္ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ဦးႏူရ္အာေလာမ္သည္ အလြန္ဆင္းရဲသူ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္လည္း မတတ္ႏုိင္၍ အိပ္ရာထဲတြင္ လွဲေနရသည့္ အတြက္ မိသားစု စား၀တ္ေနေရး ဒုကၡေရာက္ ေနရသည္ဟု ဆုိသည္။

ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ ၈း၃၀ နာရီတြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာ အုပ္စု ဗ်ဴဟာမွဴးရြာေန ဦးေကာ္ရီမူလႅာ၏ ငါးဖမ္း စက္ေလွ တစ္စီးသည္ ကံပူးေခ်ာင္းမွ ပင္လယ္ျပင္သုိ႔ ထြက္ခြာေနစဥ္ ကံပူးေခ်ာင္း၀ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတစ္ဦးက လွမ္းေအာ္သည္ကုိ မၾကား၍ ဆက္သြားခဲ့ရာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ (၄) ဦးႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ပြဲစားျဖစ္သူ အာယာတူလႅာ (ဘ) ဦးကာဒိရ္ဟူစိန္း (ေက်ာ္ေဇယ်ာဦး၏ ညီ) တုိ႔လုိက္သြား၍ ငါးဖမ္းစက္ေလွကုိ ဖမ္းဆီးၿပီး တံငါသည္ ၁၅ ဦးကုိ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္၍ စခန္းတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။MYARF
RB News
17.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ငန္းေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ေတာင္ရြာ အတြင္းသုိ႔ ဓါးျပမ်ား ၀င္ေရာက္ၿပီး ဓါးျပတုိက္ရန္ ႀကဳိးစားခဲ့ရာ စစ္တပ္ကုိ အကူအညီ ေတာင္းေသာ္လည္း ညအခ်ိန္ အျပင္ထြက္ခြင့္ မရွိဟုဆုိကာ ဖမ္းဆီး မေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔ ည ၁၀း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ငန္းေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စု ေတာင္ရြာေန ဦးအဒူေဆာ္လာမ္၏ ေနအိမ္ကုိ ဓါးျပမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ ႀကဳိးစားခဲ့သည္။ လူအင္အား ၁၅ ဦးခန္႔ ရွိသည့္ ဓါးျပမ်ားက ဦးအဒူေဆာ္လာမ္၏ ေနအိမ္တံခါးကုိ ဖြင့္ေပးရန္ ေျပာေသာ္လည္း အိမ္သားမ်ားက တံခါး မဖြင့္ေပးေသာေၾကာင့္ နံရံကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ အိမ္သားမ်ားက ေအာ္ဟစ္၍ အကူအညီ ေတာင္းခံမႈေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား ၀ုိင္း၀န္းလာခဲ့ရာ ဓါးျပမ်ားသည္ ရြာအေရွ႕ဘက္ရွိ ေတာေတာင္ထဲသုိ႔ ထြက္ေျပး သြားခဲ့ ၾကသည္။ ရြာသားမ်ားက ေတာေတာင္ထဲထိ လုိက္လံ ရွာေဖြရာ ဓါးျပ ႏွစ္ဦးကုိ လုပ္ေသနတ္ တစ္လက္ႏွင့္ ဓါးတစ္ေခ်ာင္း တုိ႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

ဓါးျပမ်ား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ေနစဥ္ ရြာသားမ်ားက ငန္းေခ်ာင္း ေက်ာင္း၌ ကင္းလွည့္ရန္ ေရာက္ရွိလာေသာ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းကုိ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း အထက္ အရာရွိ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ ညအခ်ိန္တြင္ အျပင္ထြက္၍ မရဟု ေျဖၾကား၍ ဓါးျပမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရန္ မႀကဳိးစားဘဲ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ရြာသားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ဓါးျပႏွစ္ဦးကုိ ရြာသားမ်ားက ရုိက္ႏွက္၍ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကုိ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ရာ ဌာနခ်ဳပ္မွ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ တင္ကုိကုိ အပါအ၀င္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ဓါးျပႏွစ္ဦးကုိ ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ား၏ ရုိက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ေသလုေမ်ာပါး ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ဓါးျပ တစ္ဦး ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေသဆုံး သြားခဲ့ၿပီး က်န္တစ္ဦးကုိ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ ေက်းရြာတြင္ လူစိမ္း တစ္ဦး ေတြ႔ရွိခဲ့ရာ ရြာသားမ်ားက ဖမ္းဆီးၿပီး ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေကာ္လီမူလႅာ၏ လက္ထဲသုိ႔ အပ္ႏွံခဲ့သည္။ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အဆုိပါ လူစိမ္းကုိ စစ္ေဆးရာ ၎က ဘူးသီးေတာင္သား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျပန္လာရာ လမ္းတြင္ မဂၤလာႀကီး ေက်းရြာရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးၿပီး ရွိသမွ် ေငြလုယက္ျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း ထြက္ဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက မသကၤာျဖစ္၍ ေက်ာက္ေလွကား ေက်းရြာရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွဴး လက္ထဲသုိ႔ အပ္ႏွံခဲ့ရာ ၎က ဓါးျပဟု ထြက္ဆုိရာ ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္လုိက္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

(ဓါတ္ပုံ - ဧရာ၀တီ) 


RB News
17.2.2015

ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ (၀ႈိက္ကဒ္) ကုိင္ေဆာင္ ထားသူ မ်ားကုိ မဲေပးခြင့္ျပဳမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ဆုံးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ခုံရုံးက ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္၍ မဲေပးခြင့္ မရွိေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေရႊေမာင္က ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္သူ မ်ားကုိ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကဒ္ျပား (ပန္းေရာင္) ျဖင့္ လဲလွယ္ ေပးသင့္ေၾကာင့္ RFA ျမန္မာပုိင္းမွ ေမးျမန္းခန္းတြင္ ေျပာဆုိ ထားသည္။ 


သုိ႔

ႏုိင္​ငံ​ေတာ္​သမၼတ
ျပည္​​ေထာင္​စု ျမန္​မာႏုိင္​ငံ​ေတာ္​
ေနျပည္ေတာ္


ရက္​စဲြ။ ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္​ ဇန္​နဝါရီလ (၁၇) ရက္​

အ​ေၾကာင္​းအရာ။ ။  ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး အမိန္႔ ေၾကညာခ်က္​ အမွတ္၊ ၁၉/၂၀၁၅ ျဖင့္ ယာယီ သက္​ေသခံ လက္​မွတ္​၏ ကုန္​ဆုံးရက္​ သတ္​မွတ္​ျခင္​း အ​ေပၚ တဖက္​သတ္​ အခြင့္ေကာင္​းယူ၍ ​​ေမာင္​​ေတာခ႐ိုင္​ အမွတ္​(၁) နယ္​ျခား​ေစာင့္ ရဲတပ္​ဖဲြ႕ ကြပ္​ကဲ​ေရးမွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္​တင္​ကုိကုိက ေဒသခံမ်ားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿခိမ္​​း​ေျခာက္​​ေနျခင္​းအား လုိအပ္​သလို အ​ေရးယူ ေဆာင္​႐ြက္​​ေပး ပါရန္ တင္​ျပျခင္​း။

​ေလးစားစြာျဖင္​့-

၁။ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ တင္​ျပသူမ်ားသည္​ ရခိုင္​ျပည္​နယ္​၊ ​ေမာင္​​ေတာခ႐ုိင္​ အတြင္​း၌ ​ေရွးပ​ေဝသဏီကပင္​ တိုင္းရင္​းသား လူမ်ဳိး​ေပါင္​းစုံႏွင့္ ​ေအးအတူပူအမွ် အတူတကြ ပူးတဲြ​ယွဥ္​တဲြ ေနထိုင္​လာၾက​ေသာ ​ေဒသခံ ႐ိုဟင္​ဂ်ာ တိုင္​းရင္​းသား လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္​ပါသည္​။

၂။ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔သည္​ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္​တြင္​ တစ္​ႏုိင္​ငံလုံး၌ ႏုိင္​ငံ​ေတာ္​ အစုိးရမွ​ ေပးအပ္​ခဲ့​ေသာ အမ်ဳိးသား မွတ္​ပုံတင္​ ကဒ္​ျပားကုိ ျမန္​မာႏုိင္​ငံရိွ ႏုိင္​ငံျခားသား မဟုတ္​​ေသာ တိုင္​းရင္​းသား ညီအစ္​ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား နည္​းတူ ရရိွခဲ့သူမ်ား ျဖစ္​ၾကပါသည္​။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ န.စ.က မွ အဆိုပါ အမ်ဳိးသား မွတ္​ပုံတင္ ​ကဒ္​ျပားကုိ သိမ္​းဆည္​းလိုက္​ၿပီး ယာယီ သက္​​ေသခံ လက္​မွတ္​မ်ားကုိ လဲလွယ္​ ထုတ္​​ေပးခ့ဲသည္​။ ထို႔သုိ႔ လဲလွယ္​ထုတ္​​ေပးခဲ့ျခင္​းကုိ ႐ိုဟင္​ဂ်ာ ျပည္​သူမ်ားက လက္​မခံ ခဲ့ေသာ္​လည္​း န.စ.က ၏အမ်ဳိးမ်ဳိး​ေသာ အတင္း အဓမၼ အက်ပ္​ကုိင္​မႈ​ေၾကာင့္ မတတ္​သာ၍ လက္​ခံယူခဲ့ရသည္​။ ထို႔​ေၾကာင့္လည္​း ႐ိုဟင္​ဂ်ာ ျပည္​သူ မ်ား၏ အဆင္ျမင့္ ပညာသင္​ယူႏုိင္​​ေရး၊ လြတ္​လပ္​စြာ သြားလာ​ႏုိင္​ေရး စ​ေသာ အ​ေျခခံ အခြင္​့အ​ေရးမ်ား ဆုံးရႈံးေန ရသည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ခန္႔မွ ယခု အခ်ိန္ထိ ျဖစ္သည္။

၃။ သမၼတ႐ုံး၏ ​ေၾကညာခ်က္​တြင္​ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) ပါ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး နည္းဥပေဒ မ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၁၃၊ နည္းဥပေဒခြဲ (၃) ပါ ျပဌာန္းခ်က္တို႔ႏွင့္ အညီ ႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္ၾကသူ အခ်ိဳ႕သို႔ လိုအပ္ခ်က္အရ ကိုင္ေဆာင္ရန္ ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ မ်ားအား ထုတ္ေပးခဲ့သည္​ဟု ပါရိွပါသည္​။ အထက္​ပါ ဥပ​ေဒမ်ားကုိ အေသးစိတ္ ေလ့လာလိုက္​​သည့္ အခါ ယာယီ သက္​​ေသခံ လက္​မွတ္​ ကုိင္​​ေဆာင္​သူ မ်ားသည္​ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား လုံးဝ မဟုတ္​​ေၾကာင္​း ​ေလ့လာ​ေတြ႕ ရိွရပါသည္​။

၄။ စီစစ္​ရန္ ​အခ်ိန္​ယူသည့္ ​သ​ေဘာျဖင္​့ ယာယီ သက္​​ေသခံ လက္​မွတ္​ကုိ အခ်ိန္​ အတိုင္​းအတာ တစ္ခုအတြက္​ ထုတ္​​ေပး ခဲ့​ေသာ္​လည္​း ဆယ္စုႏွစ္ ​ႏွစ္ခုေက်ာ္ၾကာမွ် အျခားကဒ္​ တစ္​ခုခုျဖင့္ လဲလွယ္​ ​ေဆာင္​႐ြက္ ​မ​ေပးခဲ့​ေသာ ယခင္ ​အစုိးရ အဆက္​ဆက္​၏ ပ်က္​ကြက္​မႈကုိ ယခုအခါ သမၼတႀကီး အ​ေနျဖင့္ အ​ေျမာ္​အျမင္​ႀကီးစြာ ​ေဆာင္​႐ြက္​​ေပးရန္ ​စတင္​ လုပ္​​ေဆာင္​လာသည္​ဟု ယုံၾကည္​ပါသည္​။

၅။ မည္​သုိ႔ပင္​ျဖစ္​​ေစ သမၼတႀကီး၏ ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ သက္တမ္း သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးသည့္ လက္မွတ္မ်ား အပ္ႏွံေရး အစီအစဥ္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း အ​ေပၚ တဖက္​သတ္​ အျမင္​ျဖင့္ အခြင့္ေကာင္​းယူ၍ ေမာင္​​ေတာခ႐ိုင္​ အမွတ္​(၁) နယ္​ျခား​ေစာင့္ ရဲတပ္​ဖဲြ႕ ကြပ္​ကဲ​ေရးမွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္​တင္​ကုိကုိက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္​ ​ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္​၊ ​ေဇာ္မတက္ ေက်းရြာရွိ ေက်ာင္း၌ ကံပူး၊ အလယ္သံေက်ာ္၊ အလယ္သံေက်ာ္ ကညင္းတန္း၊ ခ်ိန္ခါလီ၊ သံဒါ၊ ၀ါးခ်၊ ေဇာ္မတတ္၊ ပေညာင္ပင္ႀကီး၊ သေရကုန္တန္း စေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဗလီေရွ႕ေဆာင္ ဆရာမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ အစည္းအေ၀း ေခၚယူခဲ့၍ "မင္​းတို႔ဆီက ယာယီ သက္​​ေသခံ လက္​မွတ္​လည္​း ႐ုပ္​သိမ္​းမည္​၊ မည္​သည့္ ကဒ္​မ်ဳိးမွ ထုတ္​​ေပးမွာ မဟုတ္​၊ မင္​းတို႔ကုိ တမင္​ ဒုကၡ​ေရာက္​​ေအာင္​ လုပ္​​ေဆာင္​​ေနျခင္​း ျဖစ္​တယ္​၊ ဘဂၤလီ​ေတြ ဘဂၤလီ အျဖစ္​သာ​ေန" ဟူ၍ ေဒသခံမ်ားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿခိမ္​​း​ေျခာက္​​လ်က္ ​ရိွ​ေနပါသည္​။

၆။ ဤက့ဲသုိ႔ ဥပ​ေဒႏွင့္ ဆန္​က်င္​​ေသာ စကားမ်ဳိးျဖင့္ ေဒသခံ မ်ားအား ၿခိမ္​း​ေျခာက္​ ေန​ေသာ ရဲမွဴးခ်ဳပ္​ တင္ကုိကုိ​ေၾကာင့္ ႏုိင္​ငံ​ေတာ္​ သမၼတႀကီး၏ လုပ္​ငန္​းစဥ္မ်ား အ​ေကာင္​အထည္​ ေဖာ္​ရာတြင္​ မ်ားစြာ​ေသာ ခက္​ခဲမႈမ်ား​ ေပၚ​ေပါက္​လာ ႏုိင္​ပါသည္​။ သုိ႔ျဖစ္​ပါ၍ ရဲမွဴးခ်ဳပ္​ တင္​ကုိကုိ၏ အာဏာ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္၍ ေျပာဆုိ ေနျခင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္​မီွ တာဆီး​ေပးပါရန္​ႏွင့္ လိုအပ္​သလို အ​ေရးယူ ေဆာင္​႐ြက္ ​ေပးႏုိင္​ရန္ အတြက္ သမၼတႀကီး ထံသုိ႔ ႐ို​ေသ​ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေမာင္ေတာခရုိင္မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားRB News
16.2.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္မွ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္သုိ႔ ေဈး၀ယ္ရန္လာသည့္ ေဒသခံ တစ္ဦးကုိ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မ ရဲစခန္းမွ ရဲအုပ္ျမတ္ေထြးက အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီး၍ ေငြက်ပ္ ၂၅ သိန္း ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ စုိင္ဂူးဒုိင္ ေက်းရြာမွ ဦးေမာင္သိန္းေက်ာ္ (ခ) ဦးအာဘူကာလာမ္သည္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕မေဈးတြင္ ေဈး၀ယ္ရန္ ေရာက္ရွိလာရာ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မ ရဲစခန္းမွ ရဲအုပ္ျမတ္ေထြးက အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးၿပီး ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္၍ ေငြက်ပ္ ၂၅ သိန္း ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ရဲအုပ္ ျမတ္ေထြးက ၎ေတာင္းသည့္ ေငြကုိ မေပးပါက နယ္ေက်ာ္မႈျဖင့္ ေထာင္ခ်မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရေသ့ေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေဒသခံမ်ားမွာ ေဈး၀ယ္ရန္ႏွင့္ ေဆးကုသရန္ အခက္အခဲ ရွိေနသျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ တင္ကုိကုိ ကုိယ္တုိင္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္သုိ႔ လာေရာက္၍ ေဈး၀ယ္ရန္ႏွင့္ ေဆးကုသရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးထားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

ရဲအုပ္ျမတ္ေထြးသည္ နယ္ပုိင္းမွ ေဈး၀ယ္ရန္ လာေရာက္သူမ်ားကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီး၍ ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ၿပီး ေငြညွစ္ ေနျခင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အထက္ အာဏာပုိင္မ်ားက အေရးယူ ဟန္႔တားျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ၎အား ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ဌာနသုိ႔ ဆင့္ေခၚ၍ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေဆးသူ မ်ားကုိ ေငြသိန္းေပါင္း မ်ားစြာ လာဘ္ထုိးျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္ အခါမွ အေရးယူျခင္း မရွိဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ ၎၏ လုိင္စင္ရ ဓါးျပ ပုံစံျဖင့္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္သည့္ ဒဏ္ကုိ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ခံစားလာေနရသျဖင့္ ယခုအခါ သည္းခံႏုိင္စြမ္း လုံး၀ မရွိေတာ့ဘဲ ယခုကဲ့သုိ႔ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနမည္ ဆုိပါက ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ရဲအုပ္ျမတ္ေထြး အၾကား မလုိလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည္ဟု ေျပာပါသည္။

Rohingya Exodus