ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

Rohingya Eye
RB News
4.12.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ေျမာေတာင္ ေက်းရြာအုပ္စုကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔မွ စ၍ ျမန္မာစစ္တပ္က ၀င္ေရာက္စီးနင္းၿပီး နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ သတ္ျဖတ္၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္လ်က္ ရွိရာ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔ ညပုိင္းတြင္လည္း စစ္သား ၃၀၀ ၀င္ေရာက္လာသျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား အားလုံး ရြာျပင္သုိ႔ ထြက္ေျပးေနရၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ညပုိင္းတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရမည္ကုိ အထူး စုိးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ စစ္သားမ်ားသည္ ဖား၀ပ္ေခ်ာင္း၊ ေအာင္မဂၤလာႏွင့္ ေအာင္သာယာ ေက်းရြာမ်ားမွ န.တ.လ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ၀င္ေရာက္၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားမွ ပရိေဘာဂမ်ား၊ အ၀တ္အစားမ်ား၊ အိမ္အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား၊ အဖုိးတန္ ပစၥည္းမ်ားကုိ လုယက္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လုယက္သြားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ စက္ေလွႏွစ္စီးျဖင့္ ငါးႀကိမ္တုိင္တုိင္ ဖား၀ပ္ေခ်ာင္း န.တ.လ ရြာသုိ႔ သယ္ေဆာင္သြားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ဆုိင္ကယ္လုယက္ခံရသူ အခ်ဳိ႕မွာ --

(၁) ဂ်ာနီအာလာမ္ (ဘ) ဦးမာမြတ္အစၥလာမ္ (အသက္ ၂၃ ႏွစ္)
(၂) ဂ်ဟာန္ဂီရ္ (ဘ) ဦးမာမြတ္အစၥလာမ္ (အသက္ ၂၆ ႏွစ္)
(၃) ဆာဘဲရ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးအာဇီးဇ္အာမြတ္ (အသက္ ၂၆ ႏွစ္)
(၄) အာန္ဆာရ္ (ဘ) ဦးမာမြတ္အာလာမ္ (အသက္ ၂၆ ႏွစ္)
(၅) မူဖီဇူရ္ရာမန္ (ဘ) ဦးအဒူဇာေဘာရ္ (အသက္ ၂၄ ႏွွစ္)
(၆) ဦးမာမြတ္အာမီးန္ (ဘ) ဦး၀လီဟူစိန္း (အသက္ ၂၇ ႏွစ္)
(၇) အာန္ဆာရ္ (ဘ) ဦးအာေရာဖ္ဟူစိန္း (အသက္ ၃၀ ႏွစ္)
(၈) အာဘူတယူဖ္ (ဘ) ဦး၀လီအာမြတ္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္)
(၉) ရဖီခ္ (ဘ) ဦးရွီခါန္ေဒါရ္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္)
(၁၀) ဦးမူဂ်ီဘူရ္ရာမန္ (ဘ) ဦးဇာဟိတ္ဟူစိန္း (အသက္ ၄၇ ႏွစ္)
(၁၁) ဟာဖီးဇ္အိဒိရီစ္ (ဘ) ဦးေဆာ္ေယာဒ္အလီ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္)
(၁၂) မာမြတ္ဒူလ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးအာမြတ္ေဆာ္ေယာဒ္ (အသက္ ၂၂ ႏွစ္)
(၁၃) အာေဟဆန္ (ဘ) ဦးအဒူရာမန္ (အသက္ ၂၉  ႏွစ္)
(၁၄) အာန္ဆာရ္ (ဘ) ဦးေရွာမ္ရႈလ္အစၥလာမ္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္)
(၁၅) မာမူဒူလႅာ (ဘ) ဦးတူဖုိင္လ္အဟမြတ္ (အသက္ ၂၆ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

အျခားရြာမ်ားမွ ခုိလႈံရန္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားလည္း လုယက္ျခင္း ခံရသည္။ လုယက္ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ႏူရ္ေဘာ္ေရွာ္ရ္ (ဘ) ဦးရႈကူရ္အဟမတ္ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္) - ၾကက္ရုိးျပင္ ေက်းရြာမွ
(၂) ဟူစိန္းဇူဟာရ္ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္) - ဦးရွည္က် ေက်းရြာမွ
(၃) ဟုိက္ရုလ္အာမီန္း (ဘ) ဦးႏူရူလ္ေဟာက္ (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) - ဖား၀ပ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ
(၄) ဦးမာမြတ္ရဟီးမ္ (ဘ) ဦးေရွာမ္ရႈ (အသက္ ၃၈ ႏွစ္) - ဓါးႀကီးစား ေက်းရြာမွ (ေျမာေတာင္ တြဲဖက္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာ) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔ နံနက္ (၇) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ရြာ၊ ေျမာက္ရြာႏွင့္ အလယ္ရြာ မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အားလုံးကုိ စစ္သားမ်ားက တစ္ေနရာတြင္ စုခုိင္းၿပီး အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကုိ ေရးမွတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေနအိမ္မ်ား အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ အိမ္အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးၿပီး၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္၊ ၾကက္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီး၍ ဖား၀ပ္ေခ်ာင္းမွ န.တ.လ ရြာသားမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ စက္ေလွမ်ားေပၚ တင္ေဆာင္၍ လုယက္သြားခဲ့သည္။ ေျမာက္ရြာမွ အမ်ားဆုံး လုယက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ စစ္သား (၄) ဦးသည္ ေျမာေတာင္ ေက်းရြာအုပ္စုသာလူးေခ်ာင္းရြာရွိ ဦးဇာေဖာရ္၏ ေနအိမ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ဦးဇာေဖာရ္၏ (၁၆) ႏွစ္ အရြယ္ သမီးျဖစ္သူကုိ စစ္သား (၂) ဦးက အခန္းတစ္ခန္းထဲသုိပ အတင္းအဓမၼ ဆြဲေခၚ၍ မုဒိမ္းက်င့္႐န္ ႀကဳိးစားခဲ့ၿပီး၊ က်န္သည့္ စစ္သား (၂) ဦးက မိန္းကေလး၏ မိခင္ျဖစ္သူကုိ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မိခင္ ျဖစ္သူက သမီးျဖစ္သူ၏ ေအာ္ဟစ္ အကူအညီေတာင္းမႈကုိ မခံႏုိင္ေတာ့၍ စစ္သားမ်ား၏ လက္မွ ရေအာင္ ရုန္းထြက္၍ သမီးျဖစ္သူကုိ ကယ္တင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စစ္သားမ်ားက မိခင္ျဖစ္သူအား ေသနတ္ျဖင့္ ေခါင္းကုိ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ခံရသည့္ မိခင္ျဖစ္သူမွာ ေဒၚခူရ္ရွီဒါ (ဘ) ဦးအာဘူတာဟဲရ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ စစ္သား အုပ္စုႏွစ္စုသည္ ေျမာေတာင္ ေက်းရြာအုပ္စု၏ ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းမွ ခြဲ၍ ၀င္ေရာက္ၿပီး ရြာအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား အားလုံးကုိ တစ္ေနရာတြင္ စုခုိင္းခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ စစ္သားမ်ား ၀င္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ရုိက္ႏွက္ ႏွိပ္စက္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ ရြာမွ တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားက တစ္ေနရာတြင္ စုထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ေနသည့္ သားမ်ား၏ အမည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းၿပီး အခ်ိန္အေတာ္ၾကာတြင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေနအိမ္ျပန္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေနအိမ္အတြင္းရွိ အဖုိးတန္ ေရႊ၊ ေငြ ပစၥည္းမ်ား မရွိေတာ့သည္ကုိ ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး၊ ျမွပ္ႏွံ၍ ၀ွက္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေပ်ာက္ဆုံး ေနသည္ကုိ ေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

“သူတုိ႔က အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ အိမ္အျပင္ ထုတ္ထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ အိမ္ေတြထဲကုိ ၀င္ၿပီး ပစၥည္းေတြ ခုိးတယ္။ အခုဆုိရင္ ႏွစ္လနီးပါးရွိလာၿပီ ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူမ်ဳိးေတြက ပစၥည္းေတြကုိ ဘယ္လုိေနရာေတြမွာ သိမ္းတတ္လည္း ဆုိတာ သိေနၿပီ။ လုံၿခဳံေအာင္ ေျမႀကီးထဲ ျမွပ္ထားတာေတာင္ တူးေဖာ္ၿပီး ယူသြားတယ္။ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ သူခုိးေတြ ျဖစ္ေနၿပီ” ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။


Ahkter Husin
RB News
4.12.2016

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခရုိင္၊ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲၿမဳိ႕ ၊ အမွတ္ (၄) နယ္ေျမ (၄) အပုိင္ ေက်ာက္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ၌ ယေန႔ နံနက္ အေစာပုိင္းတြင္ စစ္ကားေလးစီး အျပည့္ျဖင့္ စစ္သား တစ္ရာေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာၿပီး အေၾကာင္းမဲ့ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

“သူတို႔ မနက္ ၈ နာရီေလာက္မွာ လိပ္ရေက်းရြာဘက္ကေန ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ အလယ္ရြာကုိ ေရာက္လာတာပါ။ ၀င္လာတာနဲ႔ ေသနတ္နဲ႔ အဆက္မျပတ္ ပစ္တယ္။ ရြာကုိ ၀ုိင္းၿပီး ရြာသား ၂၀ ေက်ာ္ကုိ ဖမ္းတယ္။ အမ်ဳိးသမီး အခ်ဳိ႕ကုိလည္း မဖြယ္မရာ လုပ္တယ္။ စစ္သားေတြ ဖမ္းထားတဲ့ လူေတြရဲ့ နာမည္ေတြ အားလုံး အတိအက် ေျပာဖုိ႔ေတာ့ ခက္တယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ စစ္သားေတြနားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မသြားရဲဘူး။ အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာထဲမွာပါ” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

ဖမ္းဆီးခံရသူ အခ်ဳိ႕မွာ --

(၁) ဦးေရွာ္မ္ရႈ (ဘ) ဦးဟာေဆာန္အလီ
(၂) ဦးဟာမိတ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးေဖာ္ေဇာ္ရ္အလီ
(၃) ဦးဟာလာမီယာ (ဘ) ဦးနာဇီရ္ဟူစိန္း
(၄) ဦးမာမတ္ဒူလႅာ (ဘ) ဦးႏူရ္မာမတ္
(၅) ေမာ္လ၀ီ အာမီးရ္ဟူစိန္း
(၆) ဦးဂူရာမ်ာ
(၇) ဦးမာမတ္ဆီဒိတ္ -- အပါအ၀င္ (၂၀) ဦးေက်ာ္ ျဖစ္သည္။ 

ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားမွာ အလယ္ရြာႏွင့္ ဂုံးနားရြာတုိ႔မွ ျဖစ္ၾကသည္။ 

“စစ္သားေတြကေတာ့ အလယ္ရြာနဲ႔ ဂုံးနားရြာမွာ ရွိေနေသးတယ္။ ရြာသားေတြကုိ မတရားဖမ္းဆီးတာေတြ၊ ရုိက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးတာေတြ ထပ္လုပ္မယ္လုိ႔ ထင္ရတယ္” ဟု အျခား ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ဘာျပႆနာမွ မရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာမွာ လာၿပီး အေၾကာင္းမဲ့ ေသနတ္ ပစ္ေဖာက္တာေတြ၊ အမ်ဳိးသမီး ေတြကုိ မဖြယ္မရာ လုပ္တာေတြကေတာ့ မတရားဘူး။ သူတုိ႔ လုပ္ခ်င္းတုိင္း လုပ္ေနတယ္။ လူသတ္ဖုိ႔၊ အျပစ္မဲ့ေတြကုိ ဖမ္းဖုိ႔၊ မုဒိမ္းက်င့္ဖုိ႔ လုိင္စင္ရထားသလုိမ်ဳိး လုပ္ေနတယ္။ အခုလုိ စစ္သားေတြ ေရာက္လာတာက ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေမာင္ေမာင္စုိးက စစ္ေၾကာင္းမွဴးနဲ႔ ဗုိလ္မွဴးကုိ ေပးမယ္ဆုိၿပီး ရြာသားေတြ ဆီက ေကာက္ထားတဲ့ ေငြေတြ အားလုံးကုိ မေပးဘဲ သူ႔အတြက္ ခ်န္လုိက္လုိ႔ ျဖစ္မယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာပါသည္။


RB News
4.12.2016

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ အတြင္းငွက္ေသ ေက်းရြာတြင္ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔ ညပုိင္းက မီးေလာင္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔ ည ၉း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ အတြင္းငွက္ေသ ေက်းရြာရွိ လဘက္ရည္ဆုိင္မွာ မီးေလာင္မႈ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဦးအဟမတ္ေရာ္ရွိတ္၏ ေနအိမ္လည္း မီးကူးစက္၍ ေလာင္ကၽြမ္းသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ လဘက္ရည္ဆုိင္ တစ္ဆုိင္ႏွင့္ ေနအိမ္တစ္လုံး ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။

ေပါ့ဆမီးျဖစ္၍ စတင္ေလာင္ကၽြမ္းသည့္ လဘက္ရည္ဆုိင္ ပုိင္ရွင္က ဖမ္းဆီး၍ ေငြညွစ္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္လ်က္ ရွိသည္။


video


MYARF
RB News
3.12.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ပိုင္း ၂၄ မိုင္အကြာတြင္ တည္ရိွၿပီး စစ္ေတြဖြား ေဖာ္ေတးအာလီ ေဘာ္လီ (ေစာ္ဘြား) မွ ဆင္းသက္လာသည့္  တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးေဆာင္ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား မ်ားစြာ ေမြးဖြား ေနထိုင္သည့္ ရြာျဖစ္သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္မွ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ဂုဏ္သေရႏွင့္ ယေန႔ထိ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလ်က္ ရိွေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။

အဆိုပါေက်းရြာတြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားမွာ လူမ်ားစု ျဖစ္ေနေသာ္လည္း လူနည္းစုမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားနွင့္ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထိုင္လာၿပီး မည္သည့္အခါမွ ဘာသာဝင္အခ်င္းခ်င္း အႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္ဖူးသည္ကို မေတြ႕ရေပ။

အဆိုပါေက်းရြာကို ထို႔ေဘာ္လီေစာ္ဘြားမွ ဆင္းသက္လာသည့္ ရြာသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ဥကၳဌမ်ားကသာ အုပ္ခ်ဳပ္လာၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ဇာဒိရ္မူရား ဇာတိ ဦးဘုန္းကံႏိုင္ (ခ) ဦးကိုကိုေအာင္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္လာသည္မွာ ယခုဆုိလွ်င္ သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္နွင့္ ၁၅ ရက္ ႏွစ္ရက္ ဆက္တိုက္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ မ်ားက ေသနတ္မ်ား အဆက္မျပတ္ ပစ္ေဖာက္ၿပီးေနာက္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ အနီးအနားရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ရြာလံုးကြၽတ္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အေျခအေန တည္ၿငိမ္ေနသည့္ အေနအထား ျဖစ္၍ ရြာသူရြာသားမ်ား အားလုံး စစ္ေဆးခံၿပီး ျပန္လည္ ေရာက္ရိွ လာခဲ့ၾကသည္။

ထိုသုိ႔  ရြာသူရြာသားမ်ား အားလုံး ရြာလံုးကြၽတ္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္ကို အခြင့္ေကာင္း ယူ၍ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကိုကိုေအာင္သည္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ စခန္းခ်ေနသည့္ စစ္တပ္ တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမွဴးႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းကာ လူ (၅၀) ဦး ပါဝင္သည့္ စာရင္းတစ္ခု ျပဳလုပ္၍ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္စဥ္ ဓား၊ တုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ဟု လုပ္ႀကံစြပ္စြဲၿပီး အျပစ္မဲ့ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ ေငြညွစ္ယူရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

"အဲဒီ စာရင္းမွာ လူ (၅၀) ဦး ပါတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အလယ္ရြာက (၂၀) ဦး ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေတာင္ရြာက (၃၀) ဦး ပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး က တစ္ဦးကုိ ေငြက်ပ္ (၅) သိန္းစီ ေပးရင္ တပ္ရင္းမွဴးက အာမခံနဲ႔ လႊတ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာလာတယ္။" ဟု ေျမာက္ရြာမွ ရြာသားတစ္ဦးက RB News သုိ႔ ေျပာသည္။

အျခား ေဒသခံ တစ္ဦးက "ဒါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ႕ လုပ္ႀကံဇတ္တစ္ခုပါ။ သူက မိုးရာသီမွာ ေရႀကီးလာလို႔ ရိွရင္ ရြာရဲ႕ ေတာင္ရြာမွာ ေနတဲ့ ရြာသူရြာသားေတြကို မူလတန္းေက်ာင္းကို ေခၚၿပီးထားတဲ့ ကယ္ဆယ္ေရး စိတ္ဓါတ္တစ္ခု ရိွေပမယ့္လည္း အခုလို႔ အခြင့္ေကာင္းယူတာေတာ့ မေကာင္းဘူးဗ်ာ" ဟု ေျပာသည္။

"အဲလို လုပ္ရပ္ေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ တစ္ခုခုေတာ့ ရိွႏိုင္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားၾကတဲ့ ရြာသူရြာသားေတြကို ဆူပူအုံ႔ၾကြမႈ မီးလ်ံႀကီးကို ေမြးေစလိုတာပဲ"ဟု အဆိုပါ ေဒသခံက ဆက္လက္ ေျပာပါသည္။

ထိုသို႔ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေငြမ်ား ညွစ္ယူႏိုင္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ တင္ရင္းမွဴးတို႔၏ လက္ကိုင္တုတ္ ျဖစ္သည့္ ႀကိမ္ေခ်ာင္း၊ အလယ္ရြာက ဆီရာစ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ေနာ္ဆိမ္ကို အသံုးခ်ေနသည္ဟု ရြာသားမ်ားက ေျပာဆုိေနၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ရြာသူရြာသားမ်ား မိမိေနအိမ္သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွလာၿပီးေနာက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးကိုကိုေအာင္သည္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဒသခံမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ညပိုင္း လံုၿခံဳေရးအေစာင့္ အစီအစဥ္တြင္ ေတာင္ရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ တာဝန္ မယူႏိုင္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ ေက်းရြာအတြင္းရိွ ေတာင္ရြာကို ေဘးဖယ္ထားလိုက္သည္ဟု သိရိွရသည္။ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး အေနျဖင့္ ေက်းရြာရိွ အလယ္ရြာႏွင့္ ေျမာက္ရြာက ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ တာဝန္ရိွသလို႔ ေတာင္ရြာက ရြာသူရြာသားမ်ား အတြက္လည္း တူညီေသာ တာဝန္ရိွသည္ဟု ရြာသားမ်ားက ေ၀ဖန္ ေျပာဆုိေနၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ အဆိုပါ ေက်းရြာရွိ ေဈးဆိုင္ပုိင္ရွင္မ်ား ထံမွ စစ္သားမ်ားအတြက္ ဆိုကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကိုကိုေအာင္ ဦးေဆာင္၍ ေငြက်ပ္ သိန္း (၄၀) ေကာက္ခံခဲ့သည္။


RB News
3.12.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ အလယ္သံေက်ာ္ ကညင္တန္း ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက စစ္တပ္ကုိ ေပးရန္အတြက္ဟု ဆုိကာ ရြာသားမ်ား ထံမွ ေငြက်ပ္ ၈၃ သိန္း ေကာက္ခံထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ယံ (၁၂) နာရီ အခ်ိန္တြင္ အလယ္သံေက်ာ္ကညင္တန္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ ႏွာေခါင္းတုိရြာမွ စိတ္ေ၀ဒနာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဟာရွိမ္အုလႅာ (ဘ) ဦးေရာ္ရွိတ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) သည္ ေဆးလိပ္ေသာက္၍ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္ စစ္သားမ်ားက ေတြ႔ရွိသြားၿပီး ေသနတ္ျဖင့္ အခ်က္ (၂၀) ပစ္ခတ္၍ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။

အသတ္ခံရသူမွာ စိတ္ေ၀ဒနာရွင္ ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းကုိ တစ္ရြာလုံးမွ သက္ေသျပႏုိင္ခဲ့သည့္ အတြက္ အလယ္သံေက်ာ္ ေဆးရုံတြင္ ခြဲစိတ္ၿပီး ရြာသားမ်ားထံ အေလာင္းျပန္လည္ အပ္ႏွံခဲ့သျဖင့္ ေကာင္းမြန္ သၿဂဳိဟ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ စိတ္ေ၀ဒနာရွင္ သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအီဗရာဟင္မ္က စစ္တပ္မွ ၎အား အၾကမ္းဖက္သမား (၇) ဦးကုိ ေက်းရြာတြင္းမွ ဖမ္းဆီးေပးရန္ ညြန္ၾကားထားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္တပ္မွ ရြာအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ စီးနင္းႏုိင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း၊ ရြာထဲသုိ႔ စစ္တပ္ မ၀င္လာရန္ ေငြက်ပ္ ၈၃ သိန္း ေပးရမည္ဟု ဆုိကာ ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြက်ပ္ ၈၃ သိန္း ေကာက္ခံထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခုအခ်ိန္မွာ ဘာအလုပ္မွ လုပ္လုိ႔မရဘူး။ ၀င္ေငြလည္း မရွိၾကဘူး။ အိမ္ေတြကေန ၇ ေသာင္း၊ ၅ ေသာင္း၊ ၃ ေသာင္း၊ တစ္ေသာင္းခြဲ သတ္မွတ္ၿပီး ေကာက္တယ္။ ဆင္းရဲလုိ႔ မေပးႏုိင္တဲ့ လူေတြကုိ သူ႔ရဲ့ ရုံးကုိ ေခၚတယ္။ ၿပီးေတာ့ အၾကမ္းဖက္သမား စာရင္းထဲထည့္ၿပီး စစ္တပ္လက္အပ္လုိက္မယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ တစ္ရြာလုံးကုိ ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴးေတြကေန တဆင့္ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ ေငြေကာက္တာမွာ ဦးအာဘူလ္ဟူစိန္းရဲ့သား နအီးမ္အုလႅာလည္း ပါတယ္။ စစ္တပ္ကုိ ေပးရခ်င္မွ ေပးရမယ္။ သူ႔ဟာသူ စစ္တပ္နာမည္ သုံးၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီက ေငြလိမ္ေနလား ဆုိတာ သံသယ ျဖစ္မိတယ္” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ေဒသခံမ်ားက ယခုကဲ့သုိ႔ ေငြေကာက္ခံေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္ပင္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေနရေၾကာင္း၊ ေငြေၾကး မေျပလည္ ျဖစ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေပးရေသာေၾကာင့္ အလြန္ပင္ ႀကီးမားသည့္ ၀န္ထုိး၀န္ပုိး ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဏာပုိင္မ်ားက စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး လုိအပ္သလုိ အေရးယူေပးရန္ ေတင္းဆုိသည္ဟု ေျပာပါသည္။


RB News
3.12.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ၾကက္ရုိးျပင္ ေက်းရြာသုိ႔ ကုိဖီအာနန္ႏွင့္ အဖြဲ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး၊ ေတြ႔ဆုံခဲ့သူ အခ်ဳိ႕ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား အားလုံးနီးပါး ရုိက္ႏွက္ခံရေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ၾကက္ရုိးျပင္ ေက်းရြာသုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဆုိင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ မစၥတာ ကုိဖီအာနန္ႏွင့္ အဖြဲ႔ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္၍ ခရုိင္ႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔မွ တာ၀န္ရွိသူ အခ်ဳိ႕ ေရွ႕ေျပး ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ရြာသူရြာသား အမ်ားစုကုိ ရြာမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၁၁း၃၀ နာရီခန္႔တြင္ ကုိဖီအာနန္ႏွင့္ အဖြဲ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသား အခ်ဳိ႕၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလး အခ်ဳိ႕ ေတြ႔ဆုံ၍ စကားေျပာခြင့္ ရခဲ့သည္။ ကုိဖီအာနန္ အဖြဲ႔ႏွင့္အတူ လုံၿခဳံေရး တာ၀န္ယူထားသည့္ စစ္သားမ်ား ပါရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကုိဖီအာနန္အဖြဲ႔ႏွင့္ ရြာသားမ်ား စကားေျပာေနစဥ္ စစ္သားမ်ားသည္ ရြာထဲရွိ ေနအိမ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတာင္ေပၚတြင္ အဆင္သင့္ ေစာင့္ေနခဲ့သည္။

ကုိဖီအာနန္ႏွင့္ အဖြဲ႔ ကားေပၚသုိ႔ တက္၍ ထြက္ခြာသည္ႏွင့္ စကားေျပာခဲ့သည့္ ရပ္မိရပ္ဖ သုံးဦး အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသား အခ်ဳိ႕ကုိ ဖမ္းဆီး၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကုိ စစ္သားမ်ား ရုိက္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ရုိက္ႏွက္ေနစဥ္ ရြာသားတစ္ဦးက ယာဥ္တန္းေနာက္သုိ႔ ေျပးလုိက္ခဲ့ရာ ငန္းေခ်ာင္းေက်းရြာ အနီးတြင္ ယာဥ္တန္းကုိ တား၍ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးထားျခင္း၊ ရုိက္ႏွက္ေနျခင္း ကိစၥ တင္ျပႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ကလည္း အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျပလည္ သြားမည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကုိ နာရီအနည္းငယ္ အၾကာတြင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ဓါးႀကီးစား၊ ေရခဲေခ်ာင္းခြဆုံ၊ ေျမာေတာင္ႏွင့္ က်ားေခါင္းေတာင္ စသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ နံနက္ပုိင္း၌ စစ္သားမ်ားက ေသနတ္မ်ား ပစ္ေဖာက္၍ ရြာသားမ်ား ရြာမွ ထြက္သြားရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။


(Photo: Rakhine Commission Twitter)


MYARF
RB News
2.12.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ဓါးႀကီးစား ေက်းရြာတြင္ တဲထုိး ေနရသူမ်ား၊ ေရခဲေခ်ာင္းခြဆုံႏွင့္ သူဦးလာ ေက်းရြာရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားထံ အာဏာပုိင္မ်ား သြားေရာက္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ ေမာင္ေတာ ခရုိင္ႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ကား (၁၀) စီးျဖင့္ ဓါးႀကီးစား ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ တဲထုိးေနၾကသည့္ ရြာသားမ်ားကုိ ေခၚကာ ကုိဖီအာနန္လာလွ်င္ အာဏာပုိင္မ်ားက ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေနအိမ္မ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကသာ မီးရႈိ႕ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုေနထုိင္ေသာ တဲမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ မေျပာဘဲ တစ္မ်ဳိးတစ္ပုံ ေျပာပါက ဖမ္းဆီး၍ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ထံမွ လက္ေဗြယူရန္ ႀကဳိးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

အလားတူ ေရခဲေခ်ာင္းခြဆုံႏွင့္ သူဦးလာ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ အလားတူ ေျပာၾကား၍ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဟု အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

ဓါးႀကီးစား ေက်းရြာမွ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားၿပီး လယ္ကြင္းျပင္တြင္ ေနထုိင္ေနၾကသူ အခ်ဳိ႕ကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔က အာဏာပုိင္မ်ားက ဖိအားေပးၿပီး ရြာထဲသုိ႔ ျပန္ခုိင္းကာ တဲမ်ားထုိး၍ ေနခုိင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဓါးႀကီးစား ေက်းရြာတြင္ တဲထုိး၍ ေနထုိင္ေနၾကသူမ်ား

MYARF
RB News
2.12.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ေလာင္းဒုံေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆင္ေသျပင္ရြာ အတြင္းသုိ႔ စစ္သားမ်ားႏွင့္ န.တ.လ ရြာသားမ်ား ၀င္ေရာက္၍ ေဒသခံ ႏွစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ အျပင္ ေရႊ၊ ေငြ၊ စားကုန္ပစၥည္းမ်ား လုယက္ျခင္း၊ အိမ္သုံး ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ဆင္ေသျပင္အေရွ႕ရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ စစ္သား ၄၆ ဦးသည္ ညအခ်ိန္တြင္ ဗလီထဲတြင္ပင္ ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔ နံနက္ (၇) နာရီ အခ်ိန္တြင္ စုိက္ခင္းသုိ႔ သြားေနသည့္ ဦးေဘာက္ထူး (ခ) အိဒိရီစ္ (ဘ) ဦးေအာ္ဆီရာမန္ (အသက္ ၃၃ ႏွစ္)၊ ႏူရ္ေဘာ္ေရွာ္ရ္ (ဘ) ဦးေရွာ္ရီတုလႅာ (အသက္ ၂၃ ႏွစ္) တုိ႔ ႏွစ္ဦးကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘဲ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ စစ္သားမ်ားသည္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေစ်းတြင္ စားကုန္ဆုိင္ႀကီး ေရာင္းခ်သူ ဦးအာနိစ္အုလႅာ (ဘ) ဦးေကာ္ဘိရ္အာမတ္၏ ေနအိမ္ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ဘီဒုိမ်ား ဖ်က္ဆီးၿပီး ေငြက်ပ္ ၂၇ သိန္း ၅ ေသာင္း၊ ေရႊနားေထာင္း ႏွစ္ရံ (ငါးမူးသား) ႏွင့္ ဆုိင္မွ ေနအိမ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထားသည့္ စားကုန္ပစၥည္း ၁၅ သိန္းဖိုး တုိ႔ကုိ လုယက္သြားသည့္ အျပင္ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီး၍ ေရကန္ထဲသုိ႔ ပစ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ဦးေရာ္ရွိတ္အာမတ္ (ဘ) ဦးရွိခါန္ေဒါရ္၏ ေနအိမ္တြင္းမွ ေငြက်ပ္ ငါးသိန္း၊ ေရႊနားေထာင္းႏွစ္ရံ (ငါးမူးသား) တုိ႔ကုိ လုယက္၍ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား၊ ဆန္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီး၍ ေရကန္ထဲသုိ႔ ပစ္ခ်ခဲ့သည္။ ဦးအာမိရ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးေဖာ္ကိရ္အာမတ္၏ အိမ္မွ ႏြားထီးတစ္ေကာင္၊ ဦးႏူရ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးေရာ္ရွိဒုလႅာ၏ အိမ္မွ ဆိတ္တစ္ေကာင္၊ ဦးမာမတ္ (ဘ) ဦးဟာဘိရာမန္၏ အိမ္မွ ဆိတ္တစ္ေကာင္၊ ဦးအီဆုပ္ (ဘ) ဦးႏူရ္ေဘာ္ေရွာရ္ (ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံရသူ) ၏ အိမ္မွ ဆုိင္ကယ္တစ္စီး၊ ဦးေဆာ္လိမ္ (ဘ) ဦးေရွာ္မူလုခ္၏ အိမ္မွ ဆုိင္ကယ္တစ္စီး တုိ႔ကုိလည္း စစ္သားမ်ားက လုယက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ အျခားအိမ္မ်ားမွလည္း အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဆန္မ်ားႏွင့္ ၾကက္၊ဘဲ၊ ခုိမ်ား လုယက္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဆုိင္ကယ္ (၇) စီးကုိလည္း ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

စစ္သားမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ဆင္ေသျပင္အေရွ႕ရြာတြင္ စခန္းခ်လ်က္ ရွိေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ေစတီျပင္ န.တ.လ ရြာ အိမ္အမွတ္ (၁၂) မွ လြင္မုိး (ဘ) သန္းျမင့္ သည္ ဆင္ေသျပင္ အေရွ႕ရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ရြာသားမ်ား အျမန္ထြက္ရန္၊ မထြက္လွ်င္ စစ္သားမ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၂၆) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ စစ္သားမ်ားက ရြာသူရြာသား အမ်ားအျပားကုိ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ ရြာသားမ်ားက အထိတ္တလန္႔ျဖင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

ေစတီျပင္ န.တ.လ ရြာမွ လြင္မုိး (ဘ) သန္းျမင့္၊ လူျဖဴ (ခ) ေမာင္သန္းလႈိင္ (ဘ) စိန္သာပြင့္၊ ေဇယ်ာေအာင္ (ဘ) ေအာင္ျမင့္၊ စုိး၀င္း (ေျခက်ဳိး)၊ ေက်ာ္ႏုိင္ (ဒုိင္းနက္) တုိ႔သည္ လုယက္မႈမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။


MYARF
RB News
2.12.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ သေရကုန္တန္း ေက်းရြာတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔က လူဦးေရ စစ္ေဆးေနစဥ္ စစ္သားမ်ားက အိမ္မ်ားထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ လုယက္ ဖ်က္ဆီး၊ အျပစ္မဲ့ ရြာသားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီး၍ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔က သေရကုန္တန္း ေက်းရြာတြင္ လူဦးေရ စစ္ေဆး၍ ဓါတ္ပုံရုိက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ လုံၿခဳံေရး တာ၀န္ယူထားေသာ စစ္သားမ်ားက အိမ္မ်ားထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ေရႊ၊ ေငြ၊ အဖုိးတန္ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ျခင္း၊ အိမ္သုံး ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေတြ႔သမွ် အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ အေၾကာင္းမဲ့ ရုိက္ႏွက္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား ထြက္ေျပးၾကရာ၊ ၁၀ ဦးေက်ာ္ကုိ လုိက္လံဖမ္းဆီး၍ ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္းမွ တစ္သိန္းထိ ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

ဘာသာေရး ဆရာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေမာ္လ၀ီ မာမတ္အာမီးန္ ကုိလည္း ဖမ္းဆီး၍ လူဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ၿပီးေနာက္ ေငြအစား ၾကက္ဖ (၄) ေကာင္ ညွစ္ယူ၍ မြန္းလႊဲပုိင္းတြင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 

နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားႏွင့္ မ.က.ဖ မ်ားက တစ္ေနကုန္ စစ္ေဆးေနစဥ္ စစ္သားမ်ားက တစ္ေနကုန္ လုယက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဖမ္းဆီး ရုိက္ႏွက္ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 


MYARF
RB News
2.12.2016

ျမင္းလြတ္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခရုိင္၊ ျမင္းလြတ္ၿမဳိ႕ အေရွ႕ပုိင္းရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက စစ္တပ္ တပ္ရင္းမွဴးႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွဴး တုိ႔၏ အမိန္႔အရဟု ဆုိကာ ေက်းရြာမွ ေငြမ်ား ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာခရုိင္၊ ျမင္းလြတ္ၿမဳိ႕ အေရွ႕ပုိင္းရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရမွဴး ဦးဇီယာဘုလ္ေဟာက္သည္ စစ္တပ္ တပ္ရင္းမွဴးႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွဴး တုိ႔၏ အမိန္႔အရဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ၆၅ သိန္း ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

အေရွ႕ပုိင္းရပ္ကြက္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၆၅ စု၊ အိမ္ေျခ ၂၃၅ အိမ္ရွိၿပီး၊ အင္မတန္ ဆင္းရဲေသာသူမ်ားမွ လြဲ၍ က်န္အိမ္မ်ားမွ ငါးသိန္း၊ သုံးသိန္း၊ ႏွစ္သိန္း စသည္ျဖင့္ ေငြေၾကး အေျခအေနကုိ ခန္႔မွန္း၍ ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ယခုတစ္ဖန္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုရဲမွဴး အတြက္ဟုဆုိကာ ေနအိမ္မ်ားမွ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းမွ ႏွစ္ေသာင္းထိ ေတာင္းခံလ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရြာသားမ်ားကုိ မဟုတ္မမွန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး စြပ္စြဲ၍ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိၿပီး၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔က လူငယ္ႏွစ္ဦး အခ်စ္ေရး ကိစၥကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေငြက်ပ္ ငါးသိန္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။ အဆုိပါ လူငယ္ႏွစ္ဦးမွ အမ်ဳိးသားလူငယ္က ႏွစ္သိန္း ေပးခဲ့ရၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီး လူငယ္က သုံးသိန္း ေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ အိမ္မ်ားတြင္ အကူလုပ္၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနသည့္ မုဆုိးမ အိမ္သုိ႔ သြားေရာက္၍ သမီးပ်ဳိ (၃) ဦးကုိ ဒုရဲမွဴးက ေတာင္းေနေၾကာင္း၊ သမီးမ်ားကုိ ကယ္ခ်င္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း ေပးရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ မုဆုိးမျဖစ္သူက ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းခြဲသာ ေပးသျဖင့္ လက္မခံဘဲ သမီးမ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ဆြဲသြားလွ်င္ အျပစ္မတင္ရန္၊ တာ၀န္ယူမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိ၍ ထြက္သြားခဲ့သည္။ ယခုအခါ အဆုိပါ မုဆုိးမက ၎၏ သမီးပ်ဳိမ်ားကုိ ေႏွာက္ယွက္မည္ကုိ အထူးစုိးရိမ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သုိ႔ -

မစၥတာကုိဖီအာနန္
ဥကၠဌ
ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္


ရက္​​စြဲ။ ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္​၊ ဒီဇင္​ဘာလ ၂ ရက္​

အ​ေၾကာင္​းအရာ။ ။ ​ေကာ္​မ႐ွင္​ႏွင္​့ ​ေတြ႔ဆ​ံုစကား​ေျပာမည္​့ ​ေဒသခံ႐ိုဟင္​ဂ်ာမ်ား၏ လုံျခံဳ​ေရးကုိ ​ေကာ္​မ႐ွင္​မွ တာဝန္​ အျပည္​့အ၀ ယူ​ေပးပါရန္​ ​ေတာင္​းဆိုျခင္​း။

​ေလးစားစြာျဖင္​့

၁။ ​၂၀၁၆ ခုႏွစ္​၊ ​ေအာက္​တိုဘာလ ၉ ရက္​​ေန႔၌ ျဖစ္​ပြားခ့ဲ​ေသာ ျဖစ္​စဥ္​ကုိ အ​ေၾကာင္​းျပဳ၍ ​ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕ တြင္​ အာဏာပိုင္​မ်ားက ကြၽႏု္​ပ္​တို႔​​ ေဒသခံ ႐ိုဟင္​ဂ်ာ ရာ​ေပါင္​း မ်ားစြာကုိ ဥပ​ေဒမ့ဲ သတ္​ျဖတ္​ျခင္​း၊ ကြၽႏု္​ပ္​တို႔၏ အိုးအိမ္ ​ေထာင္​​ေပါင္​း​မ်ားစြာကုိ မီးရိႈ႕ပစ္​ျခင္​း၊ က​ေလးသူငယ္​မ်ားကုိ မီးထဲသုိ႔ ပစ္​သြင္​းျခင္​း၊ အမ်ဳိးသမီး ရာ​ေက်ာ္​ကုိ ​ေပၚ​ေပၚတင္​တင္​ အဓမၼျပဳက်င္​့ျခင္​း၊ အျပစ္​မ့ဲ အမ်ဳိးသား ရာ​ေပါင္​းမ်ားစြာကုိလည္​း အၾကမ္​းဖက္​သမား ​ေခါင္​းစဥ္​တပ္​၍ အ​ေထာက္​အထားမ့ဲစြာ ဖမ္​းဆီးခ့ဲျခင္​း စ​သည္​မ်ားကုိ က်ဴးလြန္​လာ​ေန ခ့ဲသည္​မွာ ယ​ေန႔အခ်ိန္​ထိ ျဖစ္​ပါသည္​။

အထူးသျဖင္​့ ​ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕နယ္​ ​ေျမာက္​ပိုင္​း ​ေက်းရြာမ်ားျဖစ္​ၾက​ေသာ ၾကက္​႐ိုးျပင္၊ ပြင္​့ျဖဴ​ေခ်ာင္​း၊ ဒါးႀကီးဇား၊ ​ေျပာင္​းၿပိဳက္​၊ ဝါးပိတ္​ စ​ေသာ ​ေက်းရြာမ်ားကုိ ရြာလုံးကြၽတ္​နီးပါး မီးရိႈ႕ပစ္​ခ့ဲသည္​့အျပင္​ က်ီးကန္​ျပင္​ အလယ္​ရြာႏွင္​့ ​ေမာင္​ႏွမ ​ေတာင္​ရြာ စသည္​့ ရြာအခ်ဳိ႕မွ ​ေဒသခံမ်ားကုိလည္​း ​ေနအိမ္​မွ အတင္​းအဓမၼ ႏွင္​ထုတ္​လိုက္​​ေသာ​ေၾကာင္​့ ယခုအခါ လူဦး​ေရ ​ေလး​ေသာင္​းနီးပါး အိုးမ့ဲအိမ္​မ့ဲ ျဖစ္​ခ့ဲရၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ အိမ္​နီးခ်င္​း ဘဂၤလား​ေဒ႐ွ္​႕ ႏိုင္​ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး ခိုလႈံ​ေနရၿပီ ျဖစ္​ပါသည္​။

ထို႔အျပင္​ ကြၽႏု္​ပ္​တို႔၏ ကြၽဲ၊ ႏြား စသည္​့ အိမ္​​ေမြးတိရစာၦန္​မ်ားကုိ အာဏာပိုင္​မ်ားႏွင္​့ န.တ.လ ရြာသားမ်ား၊ ရခိုင္​ ရြာသား မ်ားက လုယက္​ယူသြားခ့ဲၿပီး ကြၽႏု္​ပ္​တို႔၏ စပါးစုိက္​ခင္​းမ်ားကုိလည္​း ရိတ္​သိမ္​း၍ ယူသြား​ေနပါသည္​။ ယ​ေန႔ အထိ တစ္​ရြာမွ တစ္​ရြာသုိ႔လည္​း သြားလာခြင့္ကုိလည္း ပိတ္ပင္ထားပါသည္။

၂။ ထိုအခ်ိန္​မွ စ၍ ျပင္​ပအဖြဲ႔အစည္​းမ်ား ဝင္​​ေရာက္​ခြင္​့ကုိ လုံးဝ ကန္​႔သတ္​ ပိတ္​ပင္​ထားခ့ဲသည္​မွာလည္​း ယ​ေန႔အထိ ျဖစ္​ပါသည္​။ သုိ႔​ေသာ္​လည္​း လြန္​ခ့ဲသည္​့ ႏိုဝင္​ဘာလ (၂) ရက္​​ေန႔တြင္​ ျမန္​မာႏိုင္​ငံ ဆိုင္​ရာ ကုလသမဂၢ ဌာ​ေနကုိယ္​စားလွယ္​ ဦး​ေဆာင္​​ေသာ ႏိုင္​ငံတကာ သံအမတ္​ အဖြဲ႔ကုိ ျမန္​မာအစုိးရက ​ေခၚ​ေဆာင္​လာခ့ဲၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိး လွည္​့ျဖားကာ ျပန္​လည္​​ေခၚေဆာင္ ​သြားခ့ဲပါသည္​။ ထိုကုိယ္​စားလွယ္​အဖြဲ႔ကုိ ပ်က္​စီးဆုံးရံႈးမႈမ်ားျပား​ခ့ဲေသာ ​​ေက်းရြာ (effected area) မ်ား၊ မုဒိမ္​းက်င္​့ခံရသည္​့ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ​ေနထိုင္​ရာသုိ႔ သြား​ေရာက္​​ေလ့လာခြင္​့မ​ေပးခ့ဲ​ေပ။ သုိ႔​ေသာ္​ ဝါးပိတ္ႏွင္​့ က်ီးကန္း​ျပင္​ ​​ေက်းရြာသားအခ်ဳိ႕သည္​ တင္​းက်ပ္​​ေသာ လုံျခံဳ​ေရးကုိ မ​ေၾကာက္​မရြံ႕ဘဲ သံအမတ္​အဖြဲ႔ကုိ က်ီးကန္း​ျပင္​ လမ္​းခုလတ္​တစ္​ေနရာတြင္​ သြား​ေရာက္​​ေတြ႔ဆုံခ့ဲ၍ မိမိတို႔ ​ေတြ႔ၾကံဳခ့ဲရသည္​့ မတရားမႈမ်ားကုိ ရင္​ဖြင္​့​ေျပာျပခ့ဲပါသည္​။ သုိ႔​ေသာ္​ ​သံအမတ္​အဖြဲ႔ ျပန္​သြားခ့ဲသည္​ႏွင္​့ တၿပိဳင္​နက္​ ​ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္​မ်ားသည္​ ဝါးပိတ္​ႏွင္​့ က်ီးကန္​းျပင္​​ ေက်းရြာသားမ်ားကုိ ဖမ္​းဆီးလိုက္​ၿပီး ထိုအထဲတြင္​ သံအမတ္​အဖြဲ႔ႏွင္​့ မ်က္​ႏွာခ်င္​းဆိုင္​၍ စကား​ေျပာခ့ဲသည္​့ အမ်ဳိးသား​ေလးဦးကုိ ႐ွာ​ေဖြခ့ဲပါသည္​။ သုိ႔​ေသာ္​ ကံ​ေကာင္​း​ေထာက္​မစြာျဖင္​့ အဆိုပါ အမ်ဳိးသား​ေလးဦး ထြက္​​ေျပးတိမ္​​းေ႐ွာင္​ႏိုင္​ခ့ဲၿပီး ယ​ေန႔အခ်ိန္​ထိ တိမ္​း​ေ႐ွာင္​​ေနရပါသည္​။

အလားတူ ရ​ေသ့​ေတာင္​ၿမိဳ႕နယ္​၊ ကုိးတန္​​ေကာက္​ ​ေက်းရြာသူ​ေက်းရြာသားမ်ားကလည္​း အဆိုပါ သံအမတ္​အဖြဲ႔ကုိ မိမိတို႔ ​ေတြ႔ၾကံဳခံစား​ေနရသည္​့ မတရားမႈမ်ားအ​ေၾကာင္​းကုိ Banner မ်ားကုိင္​​ေဆာင္​၍ ​ေဖာ္​ထုတ္​ျပသခ့ဲပါသည္​။ ထို႔​ေၾကာင္​့ သံအမတ္​အဖြဲ႔ျပန္​သြားၿပီး ႏွစ္​ရက္​အၾကာတြင္​ ​ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္​မ်ားသည္​ အဆို​ပါ ေက်းရြာကုိ စစ္​တပ္​၊ လုံထိန္​းရဲတပ္​ဖြဲ႔ႏွင္​့ နယ္​ျခား​ေစာင္​့ရဲတပ္​ဖြဲ႔ အင္​အား ၁၀၀၀ ခန္​႔ျဖင္​့ ဝန္​းရံပိတ္​ဆို႔ခ့ဲ၍ ရြာထဲဝင္​ၿပီး ​ေတြ႔သမွ်လူမ်ားကုိ ကန္​​ေက်ာက္ ​႐ိုက္​ႏွက္​ျခင္​း၊ သံအမတ္​အဖြဲ႔ကုိ Banner ျပ၍ ဆႏၵထုတ္​​ေဖာ္​ခ့ဲသူမ်ားဟုဆိုကာ အျပစ္​မ့ဲ ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ အလုံအရင္​း ဖမ္​းဆီးျခင္​းမ်ား ျပဳလုပ္​ခ့ဲပါသည္​။

၃။ ​ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္​မ်ားသည္​​ "ႏုိင္​ငံတကာကုိ ငါတို႔မ​ေၾကာက္​ဘူး၊ ငါတို႔က လုပ္​ခ်င္​တာလုပ္​မယ္​၊ သူတို႔​ေျပာမွာက ​ေနာက္​မွာ၊ သတၱိရိွရင္​ အခု လာကယ္​ခိုင္​း" စ​ေသာ စကားမ်ား​ေျပာဆိုလ်က္​ ကြၽႏု္​ပ္​တို႔ ​ေဒသခံ႐ိုဟင္​ဂ်ာမ်ားကုိ ​ေန႔စဥ္​ရက္​ဆက္​ ဥပ​ေဒမ့ဲ သတ္​ျဖတ္​၊ ဖမ္​းဆီး၊ မုဒိမ္​းက်င္​့​ေနလ်က္​ရိွပါသည္​။

လူမ်ဳိးတုံးသုတ္​သင္​​ေရး အထိ အစုိးရ၏ ရာဇဝတ္​မႈ က်ဴးလြန္​​ေန​မႈ​ေၾကာင္​့ အ​ေရး​ေပၚ အကူအညီ လိုအပ္​​ေနလ်က္​ရိွ​ေသာ္​လည္​း မည္​သည္​့ အဖြဲ႔အစည္​းကုိမွ ျမန္​မာအစုိးရ ဝင္​ခြင္​့မ​ေပးသည္​့အခ်ိန္​တြင္​ လူႀကီးမင္​းတို႔ ​ေကာ္​မ႐ွင္​လာ​ေရာက္​၍ ကြၽႏု္​ပ္​တို႔ ​အားကုိးစရာမ့ဲ ျပည္​သူမ်ားႏွင္​့ ​ေတြ႔ဆုံမည္​ဟု သိရသည္​့အ​ေပၚ အင္​မတန္​ ဝမ္​းသာပါသည္​။

သုိ႔​ေသာ္​ လူႀကီးမင္​းတို႔အဖြဲ႔ႏွင္​့ ​ေတြ႔ဆုံရာတြင္​ ​ေဒသအာဏာပိုင္​မ်ား ရိွ​ေနလွ်င္​ ကြၽႏု္​ပ္​တို႔၏ လြပ္​လပ္​စြာ ရင္​ဖြင္​့ခြင္​့ကုိ ဟန္​႔တားရာ ​ေရာက္​​ေစမည္​ျဖစ္​ၿပီး လူႀကီးမင္​းတို႔ျပန္​သြားသည္​ႏွင္​့ ကြၽႏု္​ပ္​တို႔ ​ေတြ႔ဆုံစကား​ေျပာမည္​့ လူမ်ားကုိ အ​ေၾကာင္​းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင္​့ ဖမ္​းဆီးကာ အစုိးရလုပ္​​ေနက်အတိုင္​း အၾကမ္​းဖက္​သမားအျဖစ္​ သတင္​းထုတ္​ျပန္​​ေပးမည္​ကုိ အင္​မတန္​ ​စုိးရိမ္​မိပါသည္​။ ထို႔အျပင္​ ​ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္​မ်ားသည္​ လူအခ်ဳိ႕ကုိ ၿခိမ္​း​ေျခာက္​၍ လူႀကီးမင္​းတို႔ႏွင္​့ ​ေတြ႔ဆုံ စကား​ေျပာရန္​၊ အစုိးရက မည္​သုိ႔မွ် ဥပ​ေဒမ့ဲ လုပ္​​ေဆာင္​ခ့ဲျခင္​းမရိွဟု လုပ္​ၾကံထြက္​ဆို​ေပးရန္​ ​ေလ့က်င္​့ ဖန္​တီးထား​ေၾကာင္​း သိရိွရပါသည္​။

သုိ႔ျဖစ္​ပါ၍ လူႀကီးမင္​းတို႔ အ​ေနျဖင္​့ ​effected area မ်ားသုိ႔ ကြင္​းဆင္​း၍ ​ေဒသခံလူထုႏွင္​့သာ ​ေတြ႔ဆုံ​ေပးရန္​ႏွင္​့ ​ထိုသုိ႔ေတြ႔ဆုံ စကား​ေျပာမည္​့ ​ေဒသခံ႐ိုဟင္​ဂ်ာမ်ား၏ လုံျခံဳ​ေရးႏွင္​့ ပတ္​သက္​၍လည္​း လူႀကီးမင္​းတို႔ဖက္က တာဝန္​အျပည္​့ယူ​ေပးပါရန္​ အ​ေလးအနက္​ ​ေတာင္​းဆိုပါသည္​။


ေမာင္​​ေတာ​ေျမာက္​ပိုင္​းမွ ​ေဒသခံ႐ိုဟင္​ဂ်ာမ်ား

Ahkter Husin
RB News
1.12.2016

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခရုိင္၊ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲၿမဳိ႕  ေက်ာက္ေခ်ာင္း ေက်ာက္ေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္စုိး သည္ ရြာသားမ်ားကုိ အဆက္မျပတ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

“အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေမာင္ေမာင္စုိးက စစ္ေၾကာင္းမွဴးနဲ႔ ဗုိလ္္မွဴးကုိ ေပးရမယ္ဆုိၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က ရြာသားေတြဆီက ေငြ ၁၈ သိန္း ေကာက္ခဲ့တယ္။ အမွန္ေတာ့ စစ္ေၾကာင္းမွဴးနဲ႔ ဗုိလ္မွဴးကုိ တစ္သိန္းခြဲစီပဲ ေပးတာလုိ႔ ဗုိလ္မွဴးနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိတဲ့ ရြာသား တစ္ေယာက္ဆီက ျပန္ၾကားရတယ္။ က်န္တာေတြ သူစားေနတာပါ” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သို႔ေျပာသည္။ 

“ေမာင္ေတာ ျပႆနာမျဖစ္ခင္က ရြာသား အခ်ဳိ႕ဆီမွာ ေငြရွိခဲ့တယ္။ အခု သူတုိ႔လည္း ဆင္းရဲသားေတြနဲ႔ မထူးမျခားနား ျဖစ္ေနၿပီ။ လူေတြရဲ့ လက္ထဲမွာ ေငြသားဆုိတာ မရွိေတာ့ဘူး။ ရြာသားေတြက သူၿခိမ္းေျခာက္တာကို ေၾကာက္လုိ႔ ရသလုိ ႀကံဖန္ေပးေနရတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာပါသည္။ 

ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္စုိးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ကုိ RB News တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ ၎က “ေငြညွစ္ထားသူမ်ားကုိ RB News မွာ ေရးလည္း ဘာမွ မထူးဘူး။ မင္းတုိ႔ကုိ ငါျပမယ္” ဟု ဆုိကာ ဆက္လက္ ၿခိမ္းေျခာက္ေၾကာင္း၊ ရြာသားမ်ားကုိ အၿငဳိးထားကာ ပုိမုိ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံ အခ်ဳိ႕ကေျပာပါသည္။ 

ၿမဳိ႕နယ္ အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ေငြညွစ္ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ လုိအပ္သလုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆုိသည္ဟု အဆုိပါ ေဒသခံအခ်ဳိ႕က ေျပာပါသည္။MYARF
RB News
1.12.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေသာ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ႏွစ္ဦးကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ၿမဳိ႕ေပၚသုိ႔ ေပးမသြားေသာေၾကာင့္ လစာထုတ္ခြင့္ မရခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ငါးရန္႔ေခ်ာင္း ေက်းရြာရွိ ေက်ာင္းမွ လက္ရွိ အေထြေထြလုပ္သား ဆရာ ဦးေဆာ္လာမတ္အုလႅာ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) သည္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ေပၚရွိ ပညာေရးမွဴးရုံးမွ လစာထုတ္ရန္ သြားေနစဥ္ က်ီးကန္းျပင္ ဌာနခ်ဳပ္မွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ၿမဳိ႕ေပၚသုိ႔ သြားခြင့္ မေပးဘဲ ရြာျပန္ခုိင္းခဲ့သည္။

အလားတူ ခေမာင္းဆိပ္ၿမဳိ႕၊ မက်ည္းေခ်ာင္းရြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးစာေရး ဦးအဒူေဆာ္လာမ္ (အသက္ ၄၆ ႏွစ္) ကုိလည္း ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးသုိ႔ လစာထုတ္ရန္ သြားေနစဥ္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက သြားခြင့္မေပးသျဖင့္ အိမ္ျပန္ခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

၎တုိ႔ ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ ခြဲျခား၍ တမင္တကာ သြားခြင့္ မေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေ၀ဖန္ ေျပာဆုိေနၾကသည္။

ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လစာျဖင့္သာ စားေသာက္ေနရသျဖင့္ လစာ မရေသာေၾကာင့္ မိသားစုမ်ား စား၀တ္ေနေရးပင္ အခက္အခဲ ႀကဳံရန္ ရွိေနသည္ဟု အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။


MYARF
RB News
1.12.2016

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ဂုပၸီေက်းရြာအုပ္စု၊ စဟုန္းေက်းရြာမွ သားအဖ ႏွစ္ဦးကုိ ခမရ (၅၅၂) တပ္ရင္းမွ စစ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီး၍ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀ ညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ဂုပၸီေက်းရြာအုပ္စု၊ စဟုန္းေက်းရြာမွ ဦးအဗ္ဒူလ္ဟာကိမ္း (ဘ) ဦးဟာမီဒူလႅာ (အသက္ ၅၃ ႏွစ္) ႏွင့္ သားျဖစ္သူ ဂ်ာဘဲရ္ (အသက္ ၂၃ ႏွစ္) တုိ႔ကုိ ခမရ (၅၅၂) တပ္ရင္းမွ စစ္သားမ်ား ဖမ္းဆီး၍ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရွိသည္၊ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ သတင္းပုိ႔သည္၊ အင္တာနက္ေပၚတြင္ သတင္းတင္သည္ဟု အမ်ဳိးမ်ဳိး လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ ေငြမေပးပါက တရားစြဲဆုိ၍ ေထာင္ခ်မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ႏုိ၀င္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀ ညွစ္ယူ၍ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

ခမရ (၅၅၂) တပ္ရင္းမွ စစ္သားမ်ားသည္ သာမာန္ျပည္သူမ်ားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဒုကၡေပးလ်က္ ရွိၿပီး၊ စစ္သားမ်ားသည္ ရြာမ်ားထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိျခင္း၊ မေတာ္မတရား ဖမ္းဆီး ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား အျမဲတေစ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

“တပ္ရင္းဂိတ္ေတြကုိ ေက်ာ္သြားဖုိ႔ မေပးတဲ့ အတြက္ တစ္ရြာကေန တစ္ရြာကုိ သြားလာခြင့္ ပိတ္ထားတယ္လို႔ ေျပာရပါမယ္။ ေက်ာက္ျဖဴေတာင္၊ တပ္မင္းေခ်ာင္း၊ ငက်ည္ေတာက္ စတဲ့ ရြာေတြက ရြာသူရြာသားေတြနဲ႔ ဘူးသီးေတာင္ ေျမာက္ပုိင္းက လူေတြ ေအာက္တုိဘာလ ၉  ရက္ေန႔က စၿပီး အခုထိ ၿမဳိ႕ေပၚကုိ ဘာအေၾကာင္းနဲ႔မွ သြားလာခြင့္ မရေတာ့ဘူး” ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ 


MYARF
RB News
1.12.2016

ခေမာင္းဆိပ္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခရုိင္ ခေမာင္းဆိပ္ၿမဳိ႕ရွိ ေက်းရြာအုပ္စုႏွစ္စုမွ ေနအိမ္အခ်ဳိ႕ကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက ၿဖဳိဖ်က္ခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာခရိုင္၊ ခေမာင္းဆိပ္ၿမဳိ႕၊ ေၾကာင္ႏွေဖ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေအာင္သေျပ ေက်းရြာအုပ္စု တုိ႔တြင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ တဆင့္ အမိန္႔ေပးၿပီး အာဏာစက္ျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္အခ်ဳိ႕ကုိ ၿဖဳိဖ်က္ခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔က ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အမည္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားထဲမွ ေဒသခံ (၄) ဦး၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ လုံး၀ ၿဖဳိဖ်က္ခုိင္းခဲ့ၿပီး က်န္သည့္ အိမ္မ်ားကုိ (၃) ရက္အတြင္း လုံး၀ ၿဖဳိဖ်က္ၾကရန္ အိမ္ရွင္မ်ားကုိ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးသုိ႔ ဆင့္ေခၚ၍ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္ကာ အတင္းအဓမၼ ခံ၀န္ခ်က္ လက္မွတ္ ယူထားေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

အဆုိပါ ေနအိမ္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုတြင္ ေနအိမ္ႏွစ္လုံး ျဖစ္ေနသည္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ မတရားျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အိမ္မ်ားကုိ န.စ.က ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆြဲတင္စစ္ ကာလတြင္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ လူေနအိမ္ျပ ေျမပုံတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား တည္ရွိေသာ အိမ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား ၿဖဳိဖ်က္ ဖ်က္ဆီးလုိက္လွ်င္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားၿပီး တဖက္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားေအာင္ တမင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနအိမ္ၿဖဳိဖ်က္ ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးဆယာဒ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးမာမတ္ေနာ္ဆိမ္
(၂) ဦးအာဘူလ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးမာမတ္ေနာ္ဆိမ္
(၃) ဦးဇာဟိတ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးမာမတ္
(၄) ဦးေရာ္ဖိတ္ (ဘ) ဦးမာမတ္
(၅) ဦးအလီဇူဟာရ္ (ဘ) ဦးအာေရွာဇာမာ
(၆) ဦးအဒူေဆာ္ဘီ (ဘ) ဦးဆယာဒ္ဟူစိန္း
(၇) ဦးကာမာလ္ (ဘ) ဦးမုဟ္တာရ္အာမတ္
(၈) ဦးလာလားယား (ဘ) ဦးဆီးဒိခ္အာမတ္
(၉) ဦးအာယုပ္ (ဘ) ဦးမုဟ္တာရ္အာမတ္
(၁၀) ဦးအာဘူတာဟဲရ္ (ဘ) ဦးေရွာမ္ရႈ
(၁၁) ဦးအာဘူေတာ္ယုပ္ (ဘ) ဦးေရွာမ္ရႈ
(၁၂) ဦးႏုိရုိဇာမာ (ဘ) ဦးအီဆက္
(၁၃) ဦးမာမတ္ေတာ္ယုပ္ (ဘ) ဦးေဘာ္ရွိရ္
(၁၄) ဦးႏူရ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးအဒူေမာ္ေတာ္ေလာပ္
(၁၅) ဦးမုရ္ရွိတ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးဇာေဖာရ္
(၁၆) ဦးႏူရ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးေနာ္ဇူမ်ာ
(၁၇) ေဒၚဆာေဂ်ဒါ (ဘ) ဦးအဒူေဆာ္ဘီ
(၁၈) ဦးဟုိက္ရုလ္အာမီးန္ (ဘ) ဦးေဆာ္ဒူလ္အာမီးန္
(၁၉) ဦးဂ်င့္ဂိရ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးအဒူမူနာဖ္ -- တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။


MYARF
RB News
1.12.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း က်ားေခါင္းေတာင္၊ ေျမာေတာင္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ စစ္သားမ်ား ၀င္ေရာက္၍ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ျခင္းႏွင့္ ဖား၀ပ္ေခ်ာင္းမွ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား လုယက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္ စစ္သား ၉၈ ဦးႏွင့္ ေရမ်က္ေတာင္ ရခုိင္ရြာမွ ရခုိင္လူငယ္ ၂၀ ဦးခန္႔တုိ႔သည့္ ေရမ်က္ေတာင္ရြာမွ ေခ်ာင္းကူး၍ က်ားေခါင္းေတာင္ ေက်းရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အိမ္ျပင္ထြက္ခုိင္း၍ အ၀တ္အစားမ်ား ခၽြတ္ေစကာ စစ္ေဆး၍ ေရႊ၊ ေငြ၊ လက္၀တ္ရတနာမ်ား လုယက္ခဲ့သည့္ အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ မဖြယ္မရာ ျပဳမႈ ဆက္ဆံခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အိမ္မ်ားထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ အဖုိးတန္ပစၥည္းမ်ား လုယက္ျခင္း၊ ဆန္မ်ားအပါအ၀င္ အစားအေသာက္ မ်ားကုိ ေရကန္ထဲသုိ႔ ပစ္ခ်ျခင္း၊ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ ျဖန္႔က်ဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ဆုိင္ကယ္ႏွစ္စီးႏွင့္ စက္ဘီး ၅ စီးတုိ႔ကုိ လုယက္ ယူေဆာင္သြားသည့္ အျပင္၊ ေနာက္ဆုိင္ကယ္ ၄ စီးႏွင့္ စက္ဘီး ၇ စီးကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ဆုိင္ခန္း (၅)ခန္းမွလည္း လုယက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ အမ်ဳိးသမီး အခ်ဳိ႕ကုိ ရုိက္ႏွက္၍ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ဘယ္မွာလဲ ျပေပးဟု ဆုိကာ ႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။ 

ညေန ၅ နာရီခန္႔ အခ်ိန္တြင္ ပြင့္ျဖဴေခ်ာင္း ေက်းရြာကုိ ျဖတ္သန္း၍ ေျမာေတာင္ ေက်းရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အိမ္အျပင္ဖက္သုိ႔ အတင္းထြက္ခုိင္းၿပီး ရခုိင္လူငယ္မ်ားကုိ အိမ္မ်ားထဲသုိ႔ ၀င္ေစကာ ပစၥည္းမ်ား လုယက္၊ ဖ်က္ဆီးခုိင္းခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ မဖြယ္မရာ ဆက္ဆံ စစ္ေဆး၍ လက္၀တ္ရတနာမ်ားႏွင့္ ေငြသားမ်ား လုယက္ခဲ့သည္။ 

ညေန ၄ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဖား၀ပ္ေခ်ာင္း ရခုိင္ရြာမွ စစ္သား ၅၀ ဦးႏွင့္ ရခုိင္လူငယ္ ၅၀ ဦးခန္႔သည္ ဖား၀ပ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စု ေအာက္ရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာကာ စစ္သားမ်ားက လုံၿခဳံေရးေပးထားၿပီး၊ ရခုိင္လူငယ္မ်ားကုိ လယ္ကြင္းႏွင့္ ပုဇြန္ကန္ရွိ စားက်က္ေနရာသုိ႔ ဆင္းေစၿပီး ကၽြဲ၊ ႏြား အေကာင္ ၅၀ ခန္႔ကုိ လုယူသြားခုိင္းခဲ့သည္။ ရခုိင္လူငယ္မ်ားသည္ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားျဖင့္ ရခုိင္ရြာသုိ႔ ၀င္သြားသည္ အထိ စစ္သားမ်ားက လုံၿခဳံေရး ေပးခဲ့သည္။ 

အဆုိပါ စစ္သားမ်ားသည္ ညေန ၅ နာရီခြဲခန္႔ အခ်ိန္တြင္ ေလွငယ္မ်ားျဖင့္ ေခ်ာင္းကူး၍ ေျမာေတာင္ ေက်းရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အိမ္အျပင္ထြက္ခုိင္းၿပီး စစ္ေဆးကာ လုယက္ျခင္း၊ အိမ္ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ႏုိ၀င္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၃ နာရီ အခ်ိန္တြင္လည္း စစ္သား ၇၃ ဦးသည္ ဦးရွည္က် ေက်းရြာအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ႏြားထီး ငါးေကာင္ကုိ ဖမ္း၍ လုယက္သြားခဲ့သည္။ 


MYARF
RB News
30.11.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေမာင္ႏွမ ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ရြာမ်ား အတြင္းသုိ႔ စစ္သားမ်ား ၀င္ေရာက္၍ ေဒသခံမ်ားကုိ လုပ္ႀကံ ဖန္တီး၍ ဖမ္ဆီးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ တဆင့္ ရြာသားမ်ားကုိ ရြာျပင္သုိ႔ ေမာင္းထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ယေန႔ ႏုိ၀င္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ စစ္သားမ်ားသည္ ေမာင္ႏွမ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္ရြာ (မစၨီတုိလႅာ) သုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ဦးေဇာ္ဟိရ္အာမတ္၏ အိမ္တြင္ ဓါးရွည္ သုံးလက္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု လုပ္ႀကံ ဖန္တီးကာ ဦးေဇာ္ဟိရ္အာမတ္၏ သား ၃ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ အတူ ပါလာသည့္ ေအာင္မဂၤလာ ေက်းရြာမွ ရခုိင္မ်ားႏွင့္ ေအာင္သာယာ ေက်းရြာမွ န.တ.လ ရြာသားမ်ား သယ္ေဆာင္ လာသည့္ ဓါးမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးထားသူ (၃) ဦးကုိ ကုိင္ေဆာင္ေစကာ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ယူၿပီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။

စစ္သားမ်ားသည္ ေမာင္ႏွမႀကီးရြာမွ ေဒသခံတစ္ဦး၏ သမီး (၃) ဦးႏွင့္ ဘာသာေရးဆရာတစ္ဦး၏ ဇနီးတုိ႔ကုိ အုပ္စုဖြဲ႔ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

“ေသာၾကာေန႔ကစၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာကုိ စစ္သားေတြ ၀င္ထြက္ေနတယ္။ ရြာထဲရွိတဲ့ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ တိရိစာၦန္ အားလုံးကုိ လုသြားတယ္။ စေနေန႔က အျပစ္မဲ့ ရြာသား ၁၆ ေယာက္ကုိ ဖမ္းသြားတယ္။ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ အထက္ ေယာက်္ားေလး ေတြ႔တာနဲ႔ ရုိက္တယ္၊ သူတုိ႔ ရုိက္ၿပီး မေက်နပ္ေသးရင္ ဖမ္းၿပီး ဌာနခ်ဳပ္ကုိ ေခၚသြားတယ္” ဟု အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာသည္။

ညေန (၄) နာရီခန္႔ အခ်ိန္တြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ “အခု မင္းတုိ႔ကုိ ငါ မကယ္ႏုိင္ဘူး။ မင္းတုိ႔ရြာကေန ထြက္သြားၾက၊ ညပုိင္းမွာ စစ္သားေတြ ျပန္၀င္လာမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ မင္းတုိ႔ကုိ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္မယ္” ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိကာ ေတာင္ရြာမွ တစ္ရြာလုံးကုိ ရြာမွထြက္သြားခုိင္းခဲ့သည္။

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၿခိမ္းေျခာက္သျဖင့္ ရြာသားမ်ားသည္ အ၀တ္အစား အခ်ဳိ႕ယူ၍ ေနမ၀င္ခင္ ရြာမွ ထြက္၍ အနီးအနားရွိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ ခုိလႈံေနၾကသည္။

ရြာသားမ်ား မထြက္မီ ေအာင္မဂၤလာမွ ရခုိင္ ရြာသားမ်ား၊ ေအာင္သာယာမွ န.တ.လ ရြာသားမ်ားသည္ ဓါးမ်ား ကုိင္ေဆာင္လ်က္ အုပ္စုလုိက္ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ၎တုိ႔ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ပင္ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္မ်ားႏွင့္ စပါးမ်ားကုိ ယူေဆာင္ သြားၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ ယခုအခါ ေမာင္ႏွမ ေက်းရြာအုပ္စု ေတာင္ရြာတြင္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွမရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စစ္သားမ်ားသည္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကုိ လက္နက္သဖြယ္ ဆက္လက္ အသုံးျပဳလ်က္ ရွိၿပီး ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔ ညပုိင္းကလည္း ေလာင္းဒုံေက်းရြာအုပ္စု၊ ကၽြန္းေခါင္းရြာမွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိ အုပ္စုဖြဲ႔ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။


MYARF
RB News
30.11.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေလာင္းဒုံေက်းရြာ အုပ္စု၊ ဆင္ေသျပင္ ေက်းရြာအတြင္းသုိ႔ စစ္သားမ်ားႏွင့္ န.တ.လ ရြာသား အခ်ဳိ႕ ၀င္ေရာက္၍ ဗလီထဲတြင္ ကုရ္အာန္က်မ္းစာမ်ား စုတ္ျဖဲျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ ႏြားႏွင့္ ဆိတ္မ်ား သတ္ျဖတ္ စားေသာက္ျခင္း၊ လုယက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ယေန႔ ႏုိ၀င္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔ အခ်ိန္တြင္ စစ္သား ၄၆ ဦးသည္ ေလာင္းဒုံေက်းရြာ အုပ္စု၊ ကၽြန္းေခါင္း ေက်းရြာမွ ဆင္ေသျပင္ ေက်းရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ဆင္ေသျပင္အေရွ႕ရြာ ဗလီထဲတြင္ စခန္းခ်ၿပီး၊ ဗလီထဲရွိ ေကာ္ေဇာ္မ်ား စုတ္ျဖဲျခင္း၊ ကုရ္အာန္က်မ္း စာအုပ္မ်ားကုိ ေျခေထာက္ျဖင့္ ကန္ျခင္း၊ လႊင့္ပစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားႏွင့္ အတူ ေစတီျပင္ န.တ.လ ရြာမွ လြင္မုိး (ဘ) ေမာင္သန္႔ျမင့္၊ လူျဖဴ (ခ) ေမာင္သန္းလႈိင္ (ဘ) စိန္သာပြင့္၊ ေဇယ်ာေအာင္ (ဘ) ေအာင္ျမင့္၊ စုိး၀င္း (ေျခက်ဳိး)၊ ဒုိင္းနက္လူမ်ဳိး တစ္ဦး အပါအ၀င္ န.တ.လ ရြာသား အခ်ဳိ႕ လည္း လုိက္လာခဲ့သည္။

လြင္မုိးဆုိသူသည္ ရြာထဲသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေယာက်္ားေတြ အားလုံးထြက္သြား၊ ေယာက်္ားျမင္ရင္ စစ္သားေတြက ေသနတ္နဲ႔ ပစ္မယ္ ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ ၀င္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ရြာအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားပါ မက်န္ အနီးအနားရြာမ်ားသုိ႔ ထြက္သြားခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသမီးမ်ား မုဒိမ္းက်င့္ခံရ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရသျဖင့္ ယေန႔လည္း စစ္သားမ်ားကုိ ျမင္သည္ႏွင့္ ထြက္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

၁၁း၄၅ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရဟတ္ယာဥ္ တစ္စီးက ေ၀ဟင္မွ ဆင္ေသျပင္ ေက်းရြာကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပတ္ၾကည့္ခဲ့သည္။ ရဟတ္ယာဥ္ ပ်ံ၀ဲေနစဥ္ စစ္သားမ်ားအားလုံး ဗလီထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ၿငိမ္ေနခဲ့သည္။ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ စစ္သားမ်ားသည္ ရြာထဲသုိ႔ သြားေရာက္၍ ဦးအဒူမူနာဖ္၏ ႏြားထီးတစ္ေကာင္ကုိ ဖမ္းယူသြားကာ ဗလီတစ္ဖက္ရွိ လယ္ကြင္းတြင္ လွီးျဖတ္၍ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ခဲ့သည္။ စစ္သားတစ္ခု တစ္ဖန္ ထြက္လာၿပီး ရြာထဲရွိ လမ္းတြင္ က်က္စားေနေသာ ဆိတ္ ၅ ေကာင္ကုိ ဖမ္းဆီးကာ သတ္ျဖတ္၍ ထပ္မံ၍ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ခဲ့သည္။

စစ္သားအခ်ဳိ႕ ခ်က္ျပဳတ္ေနစဥ္ က်န္စစ္သားမ်ားသည္ ရြာထဲသုိ႔ သြားေရာက္၍ တစ္အိမ္ၿပီး တစ္အိမ္ ၀င္ေရာက္ကာ ပစၥည္းမ်ား လုယက္၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဦးအလီဂ်ဴဟာရ္ (ဘ) ဦးေဆာ္ေယာ္ဒူလႅာ၏ ေနအိမ္ အတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီး၍ အိမ္ေရွ႕ရွိ ေသာက္ေရကန္ ထဲသုိ႔ ပစ္ခ်ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎အိမ္ႏွင့္ ကပ္လ်က္ ရွိေသာ အိမ္အတြင္းသုိ႔လည္း ၀င္ေရာက္၍ အလားတူ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ အိမ္နံရံမ်ားကုိ ၿဖဳိဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။RB News
30.11.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မေတာင္ရပ္ကြက္တြင္ ေနထုိင္ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဘုရင္ ဦးႏူရူလ္အာမီးန္ကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးထားၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀၀၀ ယူထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မေတာင္ရပ္ကြက္တြင္ ေနထုိင္ေသာ ဦးႏူရူလ္အာမီးန္ (ဘ) ဦးဒိလ္မာမတ္ သည္ ေမာင္ေတာခရုိင္မွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဘုရင္တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ၎ကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔က ၎၏ တပည့္ျဖစ္သူ ဦးဟူစိန္းအာမတ္ (ဘ) ဦးအဒူေဇာ္ေဘာ္ရ္ႏွင့္ အတူ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဦးႏူရူလ္အာမီးန္၏ တပည့္ျဖစ္သူ ဦးဟူစိန္းအာမတ္ကုိ ျပန္လႊတ္ရန္ အတြက္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀၀ ေတာင္းခဲ့ရာ ဦးႏူရူလ္အာမီးန္က ေငြေပးရန္ သေဘာမတူသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က အၾကမ္းဖက္သမား ဖမ္းဆီးရမိသည္ဟု အမႈဆင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ဦးဟူစိန္းအာမတ္၏ ဓါတ္ပုံႏွင့္တကြ အၾကမ္းဖက္သမား ဖမ္းဆီးရမိသည္ဟု ဆုိကာ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဦးႏူရူလ္အာမီးန္ကုိ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးရန္ အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀၀၀ ျဖင့္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ယမန္ေန႔ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀၀၀ ကုိ ဦးႏူရူလ္အာမီးန္၏ ေယာက္ဖ ထံမွ လက္ခံရယူခဲ့ၿပီး ယေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးမည္ဟု ထင္ရေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

“ေမာင္ေတာမွာ ႏူရူလ္အာမီးန္က ေဆးျပားဘုရင္ပါ။ အဓိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ရခုိင္ေတြ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ႏူရူလ္အာမီးန္ကုိ ဘယ္သူ႔မွ ေက်ာ္ၿပီးလုပ္လုိ႔မရဘူး။ ရခုိင္ေတြက ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးကေန တဆင့္ ေဆးျပားေတြ သယ္လာတယ္။ အဲဒါေတြကုိ တဖက္ႏုိင္ငံ ပုိ႔ၿပီး ႏူရူလ္အာမီးန္က ေရာင္းေပးတယ္” ဟု အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

“ႏူရူလ္အာမီးန္ မရွိရင္ ေမာင္ေတာက မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ငန္း ေတာ္ေတာ္ေလး က်သြားမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အခု ဒီလူကုိ ျပန္လႊတ္ေရးအတြက္ ရခုိင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကုိယ္တုိင္ ရဲေတြေနာက္လုိက္ေနတယ္။ အခု ေငြယူတာမွာ ခရုိင္မွဴး၊ ၿမဳိ႕နယ္မွဴး အကုန္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာပါသည္။

ဦးႏူရူလ္အာမီးန္သည္ ေရႊဇားေက်းရြာ ဇာတိျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ငန္းျဖင့္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာလာကာ ၿမဳိ႕မေတာင္ရပ္ကြက္ လမ္းမတန္းတြင္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၅၅၀၀ ျဖင့္ တုိက္၀ယ္၍ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လ်က္ ရွိသူ ျဖစ္သည္။

ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အျဖစ္မွန္ကုိ စုံစမ္း၍ မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ထုိက္သင့္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ လာဘ္ေငြယူ၍ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ အထူးလုိအပ္ေပသည္။
ေန႔စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခု ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္

အထူး ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

ျပည္တြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွတို႔အား မတရားသျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း အဓမၼက်င့္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ အိုးအိမ္ ဥစၥာ လယ္ယာတို႔အား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လူမ်ိဳးတံုး သုတ္သင္သည္ ထိ က်ဴးလြန္ေနမႈမ်ား။ ျမန္မာ မြတ္ဆလင္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတို႔အား မတရားေသာ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အျပစ္ရွာ ဖမ္းဆီးေနျခင္း၊ ေထာင္ခ်ေနျခင္း၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦးတို႔အား အတင္း အဓမၼ ပိတ္ပင္ျခင္း ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား အျပင္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ သိမ္ငယ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားမွ “ဘဂၤလီ” တံဆိပ္ထု လႈံ႔ေဆာ္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္-- မခံမရပ္ ႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ခံစားေနရသည္ နာၾကည္းေနရသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights အဖြဲ႔ႏွင့္ ညီအစ္ကို ရိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ နားလည္ခံစားေပးႏိုင္ပါသည္။

အဆိုပါ ရာဇ၀တ္မႈတို႔အား က်ဴးလြန္ေသာ၊ က်ဴးလြန္ရန္ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္ေပးေသာ ရာဇ၀တ္ေကာင္ တို႔အား ဤေန႔ ဤရက္မွ စ၍- ျပင္းထန္ျပတ္သား ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ (ကမၻာ့ ဥပေဒ ေဘာင္တြင္းမွ) ဆက္တုိက္ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရိုဟင္ဂ်ာ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အေပါင္းအား အသိေပးလိုပါသည္။

အေရးယူသည္ ဆိုျခင္းမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားကိုသာ အေရးယူရျခင္း ျဖစ္၍- ဘ၀ေပး အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္ပတြင္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရေသာ အျပစ္မဲ့သူမ်ား မပါ၀င္ပါ။ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ယူေအအီး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စေသာ မြတ္ဆလင္ လူမ်ားစုေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ အျခားေသာ (ထုိင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔) ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေန ရေသာ- (ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား) ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ မည္သည့္ အျပစ္မဲ့ လူသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကိုမွ် မထိခိုက္ မနစ္နာရေစရန္- ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ တာ၀န္ရွိေနပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ရွိေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ Civil Rights အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျဖင့္ နီးစပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း - အျပစ္မဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အားလံုးကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္လွမ္းျပင္ဘက္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ ညီအစ္ကိုေမာင္အားလံုးကိုလည္း ထပ္တူထပ္မွ် ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

မည္သူ တရားပ်က္ပ်က္၊ မိမိဘက္မွ တရားမပ်က္ရန္ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္။ တရားေသာ သူမ်ားသည္သာ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ျဖင့္ အပ္စပ္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိမေမ့ေစလိုေၾကာင္း ထပ္မံ၍ ေမတၱာရပ္ခံ လုိပါသည္။ -မုဟမၼဒ္တြာေဟရ္ (ေဌးလြင္ဦး)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement

MYARF
RB News
29.11.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ဓါးႀကီးေက်းရြာအုပ္စုရွိ မီးေလာင္ျပင္တြင္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားသူ အခ်ဳိ႕ကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက တဲမ်ားထုိး၍ ေနခုိင္းထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး၊ ေမာင္ေတာခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးမွ ၀န္ထမ္း အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဓါးႀကီးစား ေက်းရြာအုပ္စု ေျမတုိင္းစာေရး တာ၀န္ခံ တုိ႔သည္ ဓါးႀကီးစား ေက်းရြာမွ ေနအိမ္မ်ား မီးရႈိ႕ခံရၿပီးေနာက္ လယ္ကြင္းတြင္ တဲထုိးေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားထံ သြားေရာက္၍ “ဓါးႀကီးစား ေက်းရြာမွာ အိမ္ေထာင္စု ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ၊ အိမ္ေျခ ဘယ္ေလာက္ရွိခဲ့လဲ၊ အိမ္ေျခ အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့သလဲ၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ ဘယ္ေလာက္ ဆုံးရႈံးသြားလဲ” စသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္း၍ စာရင္းေကာက္ခံခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ လယ္ကြင္း၌ ဆက္မေနရန္၊ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္သြားရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီး အခ်ဳိ႕က “ကၽြန္မတုိ႔ အိမ္ေတြ အကုန္မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတယ္။ ေနရာစရာ ခုိလႈံစရာမရွိဘူး။ ဘယ္လုိသြားရမလဲ” ဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာ အဆုိပါ အာဏာပုိင္မ်ားက “ဒီအတုိင္း တဲထုိးေနရမယ္” ဟု ျပန္ေျပာ၍ ဒုကၡသည္ အခ်ဳိ႕ကုိ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္ေစခဲ့သည္။ 

မိသားစုအခ်ဳိ႕ သြားေရာက္၍ တဲထုိးေနထုိင္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ အနီးအနားရွိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ခုိလႈံေနၾကသည္။ 

ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ စစ္သားမ်ားသည္ ဓါးႀကီးစား ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ တဲထုိးေနထုိင္ ေနၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ေခၚ၍ “နင္တုိ႔ ေယာက်္ားေတြေရာ ဘယ္မွာလဲ” ေမးျမန္းရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ၎တုိ႔ မသိေၾကာင္း ေျဖဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စစ္သားမ်ားက “နင္တုိ႔ ေယာက်္ားေတြကုိ ေခၚၿပီး ကုိယ့္ေနရာမွာ ကုိယ္ေအးေဆးေနၾက၊ ငါတုိ႔ ဘာမွ မလုပ္ဘူး။ ဖမ္းလည္း မဖမ္းဘူး” ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားက ကေလးအခ်ဳိ႕ကုိ ေငြအခ်ဳိ႕ မုန္႔အခ်ဳိ႕ ေပးခဲ့သည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ စစ္သားမ်ား၏ အျပဳအမႈမ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ကုိ ၎တုိ႔က “ေယာက်္ားေတြ ေရာက္လာရင္ ဖမ္းဖုိ႔ ႀကံစည္ေနတာ၊ ကုိဖီအာနန္ ခရီးစဥ္ ရွိလုိ႔ စကားခ်ဳိခ်ဳိ ေျပာၿပီး လွည့္စားေနတာ” ဟု အမ်ဳိးမ်ဳိး ေ၀ဖန္ သုံးသပ္ေနၾကသည္။ 

ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၂၉) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ စစ္သားမ်ားက ၾကက္ရုိးျပင္၊ ငါးစားၾကဴး ေျပာင္းပုိက္၊ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္၊ ငန္းေခ်ာင္း၊ ဖား၀ပ္ေခ်ာင္း၊ ေျမာေတာင္၊ ပြင့္ျဖဴေခ်ာင္း၊ က်ားေခါင္းေတာင္ စေသာ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ “ရြာသားေတြ ကုိယ့္ရြာကုိယ္လာၾက၊ ကုိယ့္အိမ္မွာ ကုိယ္ေနၾက၊ စပါးေတြ ရိတ္သိမ္းၾက၊ ကုိယ့္အလုပ္ေတြ ကုိယ္လုပ္ၾက၊ မင္းတုိ႔ကုိ ဘယ္သူကမွ မဖမ္းဘူး၊ ဘာမွ မလုပ္ေတာ့ဘူး၊ စစ္တပ္က တာ၀န္ယူမယ္” ဟု အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ အခ်ဳိ႕က ေျပာပါသည္။ 

ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ စစ္သား အမ်ားစုကုိ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း မန္က်ည္ေခ်ာင္း၊ ေမာရ၀တီ၊ သေရကုန္းေဘာင္၊ ဥေဒါင္း၊ ျမင္းလြတ္ စသည့္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထားသည္။ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ စစ္သား အနည္းငယ္သာ က်န္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ဓါးႀကီးစား ေက်းရြာတြင္ ယာယီတဲမ်ား ထုိး၍ ေနထုိင္ေနၾကသူမ်ားRB News
29.11.2016

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခရိုင္၊ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲၿမဳိ႕၊ မီးတုိက္ ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္ (၅) လုံးကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက ဖ်က္လုိက္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ယေန႔ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲၿမဳိ႕၊ မီးတုိက္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေပါင္းတည္ရြာသုိ႔ ၿမဳိ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၊ စစ္တပ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ (၁၀) ဦး၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ ဖ်က္ပစ္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေနအိမ္ (၁၀) လုံး ဖ်က္ပစ္ရန္ အမိန္႔ေပးၿပီးေနာက္ ေနအိမ္ (၂) လုံးကုိ ၎တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ဖ်က္ပစ္ၿပီး၊ (၃) လုံးကုိ ရြာသားမ်ားအား အတင္းအဓမၼ ဖ်က္ခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ယေန႔ ဖ်က္ခံလုိက္ရသည့္ အိမ္ (၅) လုံး၏ ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ --

(၁) ေမာ္လ၀ီကာမာလ္ (ဘ) ဦးဒိလ္၀ါရ္ဟူေဆာင္း
(၂) ဦးေကာ္ရီမူလႅာ (ဘ) ဦးဆာေလအာမတ္
(၃) ဦးေရွခ္ကာမာလ္ (ဘ) ဦးဒူဒူမ်ာ
(၄) ဦးေအာ္လီအာမတ္ (ဘ) ဦးရွိခ္ဒါတ္
(၅) ဦးဂ်ာေဖာ္ရ္ (ဘ) ဦးႏူရ္အစၥလာမ္ -- တုိ႔ျဖစ္သည္။


RB News
29.11.2016

ရေသ့ေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေက်ာက္တန္းနယ္ေျမမွ ဘာသာေရးဆရာ တစ္ဦးကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ မ်ားက ဖမ္းဆီး သြားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ယေန႔ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေညာင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားသည္ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေက်ာက္တန္းနယ္ေျမ အုတ္ဖုိေက်းရြာအုပ္စု၊ ကံဆိပ္ ေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္လာၿပီး၊ ဘာသာေရး ဆရာတစ္ဦး ျဖစ္သူ ေမာ္လ၀ီ ဦးအဒူလာေခ် (ဘ) ဦးအစၥမုိင္လ္ ကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘဲ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ ေျပာသည္။


RB News
29.11.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ငါးခူရေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းသုိ႔ စစ္သားမ်ား ၀င္ေရာက္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အ၀တ္အစားမ်ားကုိ ခၽြတ္ခုိင္းျခင္း၊ ေရႊ၊ ေငြမ်ား လုယက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ယေန႔ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔ နံနက္ ၉  နာရီအခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ငါးခူရ ေက်းရြာအုပ္စု ေျမာက္ရြာသုိ႔ စစ္သားမ်ားသည္ ၂ ဦး၊ ၃ ဦး အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔၍ ၀င္ေရာက္လာရာ၊ ရြာမွ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ရုိက္ႏွက္ ႏွိပ္စက္၊ ဖမ္းဆီးခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ ရြာအျပင္သုိ႔ တိမ္းေရွာင္ သြားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ စစ္သားမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အ၀တ္အစားမ်ား ခၽြတ္ခုိင္း၍၊ ရသမွ် ေရႊ၊ ေငြမ်ားကုိ လုယက္ခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ အမ်ဳိးသမီးဆီက ေငြသား ၃ သိန္း၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ ပတ္၀န္းက်င္က ေရႊလုသြားတာ တစ္ဆယ္သားေလာက္ရွိမယ္၊ တစ္ခ်ဳိ႕ဆီက တစ္က်ပ္သား ဆြဲႀကဳိး၊ ေနာက္တစ္ခ်ဳိ႕ဆီက ငါးမူးသား ဆြဲႀကဳိး၊ အဲလုိ လုတာ အားလုံး တစ္ဆယ္သား ေလာက္ရွိပါမယ္၊ ေငြသား အားလုံး သိန္း ၂၀ နီးပါးရွိတယ္။ အဲဒါ အားလုံး ေျမာက္ရြာက အိမ္အနည္းငယ္က လုတာပါ။ က်န္တာေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါမယ္” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ စစ္သားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ေနအိမ္မ်ားမွ အျပင္သုိ႔ ထုတ္၍ တစ္ေနရာတြင္ စုေ၀းၿပီး ထပ္မံ၍ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ေတာင္ရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ အိမ္ႏွစ္အိမ္ကုိ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး၊ တစ္အိမ္မွ မုိဘုိင္းဖုန္းတစ္လုံးႏွင့္ ေနာက္တစ္အိမ္မွ ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း လုယက္ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

ေျမာက္ရြာရွိ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲသားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ စစ္သားမ်ား၏ လုယက္မႈေၾကာင့္ စုေဆာင္းထားသည္မ်ား ကုန္လုနီးပါး ျဖစ္သြားသည္ဟု ဆုိသည္။


RB News
28.11.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ငါးခူရ ေက်းရြာအုပ္စု ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္ တစ္ဦးကုိ ယေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ စစ္သားမ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ယေန႔ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီ ၅၀ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ငါးခူရ ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ လူငယ္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ အာေနာစ္ (ဘ) ေမာ္လ၀ီႏူရ္အာေလာမ္ (အသက္ ၂၂ ႏွစ္) ကုိ စစ္သားမ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

“လူငယ္က သူ႔ဟာသူ အလယ္ရြာက လမ္းမွာ သြားေနတာ။ စစ္သားႏွစ္ေယာက္က မူးရူးေနပုံရတယ္။ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္လုိက္တာ။ သူတုိ႔ မူးရူးၿပီး ပစ္တာေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ့ အသက္ဆုံးရႈံး ရတယ္" ဟု အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။


MYARF
RB News
28.11.2016

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခရုိင္၊ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲၿမဳိ႕ အပုိင္ လိပ္ရေက်းရြာရွိ ပုဇြန္ကန္မွ တဲမ်ား၊ စပါးစည္းမ်ားကုိ စစ္သားမ်ား မီးရႈိ႕ခဲ့ၿပီး၊ အျပစ္မဲ့ ဘာသာေရးဆရာ ႏွစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ႀကိမ္ေခ်ာင္းမွ စစ္သား ၅၀ ခန္႔သည္ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲၿမဳိ႕ အပုိင္ လိပ္ရေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ၎တုိ႔၏ အိတ္မ်ားကုိ လိပ္ရ ေက်းရြာရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္း (ယခင္ နယ္ေျမ ၄ စခန္း) တြင္ ထားရွိကာ နယ္စပ္ ၿခံစည္းရုိး အနားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားပုိင္ ပုဇြန္ကန္မ်ားရွိ တဲ (၈) လုံးကုိ မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ထုိ႔ေနာက္ လယ္ကြင္းသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး လိပ္ရေက်းရြာမွ ဦးအာဘူေရွာ္မ၏ တလင္းမွ စပါးစည္း ၃၆၀ စည္းႏွင့္ အျခားေဒသခံ တစ္ဦး၏ စပါးစည္း ၁၀၀ စည္းကုိ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ကြမ္းသီးပင္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ မီးတုိက္ေက်းရြာ၌ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ပုံစံမ်ဳိး စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းျဖင့္ လူဦးေရ စစ္ေဆးျခင္း၊ မိသားစုမ်ားကုိ ဓါတ္ပုံရုိက္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ စစ္ေဆးေနစဥ္ အျပစ္မဲ့ ဘာသာေရးဆရာ ႏွစ္ဦးကုိ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူႏွစ္ဦးကုိ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲရွိ စခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ လူမဆန္စြာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ရွိ ရဲစခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူ ႏွစ္ဦးမွာ --

(၁) ေမာ္လ၀ီ မုိဟာမတ္ရွာကဲရ္ (ဘ) ဦးအာမီးရ္ဟမ္ဇာ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္)
(၂) ေမာ္လ၀ီ အစၥလာမ္ (ဘ) ဦးေရွာ္ရိဖ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။


MYARF
RB News
27.11.2016

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ သဂၤနက္ေက်းရြာ အေျခစုိက္ ခမရ (၅၅၂) တပ္ရင္းမွ တပ္သား စန္းျမသည္ အမွတ္ (၈) ရပ္ကြက္ (မာဇီးရြာ)၊ မိေက်ာင္းေစ်း ေက်းရြာအုပ္စုမွ သားအဖ (၃) ဦးကုိ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ သားတစ္ဦးပါသည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားၿပီး၊ တစ္ညလုံး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားကာ ရုိက္ႏွက္၍ ေငြက်ပ္ ၁၃ သိန္းနီးပါး ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခြဲခန္႔ အခ်ိန္တြင္ အမွတ္ (၈) ရပ္ကြက္ (ေဒသအေခၚ မာဇီးရြာ)၊ မိေက်ာင္းေစ်း ေက်းရြာအုပ္စုမွ ဦးေဖာ္ယာစ္ (ဘ) ဦးကာလူ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) ႏွင့္ ၎၏ သားႏွစ္ဦးကုိ ခမရ (၅၅၂) တပ္ရင္းမွ တပ္သား စန္းျမက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ယင္းေန႔က ရုိဟင္ဂ်ာအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်င္းပခဲ့သည့္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ဦးေဖာ္ယာစ္၏ သားတစ္ဦး ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ သားအဖ (၃) ဦးကုိ တစ္ညလုံး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားခဲ့သည္။ 

တပ္သားစန္းျမက လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ သားအဖ (၃) ဦးကုိ ရုိက္ႏွက္၍ အတင္းအဓမၼ ၀န္ခံခုိင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေငြက်ပ္ ၁၂ သိန္း ၇ ေသာင္း ညွစ္ယူၿပီး ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

တပ္သားစန္းျမႏွင့္ အတူ ၎၏ တပည့္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အမွတ္ (၉) ရပ္ကြက္ ဆင္ေသရြာမွ ဦးဟာမိတ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးနာဒိရ္ဟူစိန္း၊ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္ ဘုိႀကီးေခ်ာင္းရြာမွ ဦးေရာ္ဖိခ္ (ဘ) ဦးေအကရာမ္ႏွင့္ ရြာသစ္ရြာမွ ဦးအာႏုိ၀ါရ္ (ဘ) ဦးအဲခ္ဘာလ္ဟူစိန္း တုိ႔ပူးေပါင္း ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။ 

ဦးေဖာ္ယာစ္၏ သားသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ၎၏သားသည္ အိမ္မွထြက္ခြာသြားၿပီး မည္သည့္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္ကုိ ဖခင္ ကုိယ္တုိင္ပင္ သိရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာသည္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ လုိက္ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တပ္သားစန္းျမ၏ စြပ္စြဲမႈသည္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္လည္း မည္သုိ႔မွ ကုိက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း ေဒသခံ လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာသူ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ေဒသခံမ်ားက ယခုကဲ့သုိ႔ လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီး၍ ေငြညွစ္ေနျခင္း မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရမွ ဟန္႔တား ေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည္ဟု ေျပာပါသည္။

ဓါတ္ပုံ - ရုိက္တာ

MYARF
RB News
26.11.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဘဂုံးနား ေက်းရြာအုပ္စု (တပ္ဦးေခ်ာင္း) ႏူရူလႅာရြာရွိ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးေက်ာင္းမွ ျခံစည္း႐ိုးမ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ယေန႔ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ မန္က်ည္ေခ်ာင္း နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္း (စခန္း အမွတ္ ၁၅) မွ ရဲမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔က ႏူရူလႅာရွိ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးေက်ာင္း၏ ျခံစည္း႐ိုးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

“မနက္ပုိင္းမွာ ရဲမွဴးက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ အဖြဲ႔ကုိ အစည္းအေ၀း လုပ္စရာ ရွိတယ္ဆုိၿပီး လူ ၄၀ ေခၚခုိင္းေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ အဖြဲ႔ လူ ၃၀ ေက်ာ္ ေခၚလာတယ္။ ရဲမွဴးက ဒီလုိ လက္ဗလာနဲ႔ လာလုိ႔မရဘူး။ တူေတြ တရြင္းေတြပါ ယူလာၿပီး ဗလီနဲ႔ ေက်ာင္းကုိ ၿဖဳိရမယ္ ေျပာေတာ့ ရြာသားေတြက မၿဖဳိေပးႏုိင္ဘူးလုိ႔ ျပန္ေျပာတယ္။ အဲဒီမွာ ရဲမွဴးက ၿဖဳိမေပးႏုိင္ရင္လည္း ဗလီေရွ႕ရပ္ၿပီး ဓါတ္ပုံ ရုိက္ခံရမယ္လုိ႔ ထပ္ေျပာတယ္။ အဲဒီမွာ ရြာသားေတြက ဓါတ္ပုံ ရုိက္မခံဘဲ ျပန္သြားတဲ့တယ္” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ရြာသားမ်ား ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ဘာသာေရးေက်ာင္း၏ အုတ္ျဖင့္ကာရံထားေသာ ျခံစည္း႐ိုးမ်ားကုိ ၿဖဳိဖ်က္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။MYARF
RB News
26.11.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ေမာင္ႏွမ ေက်းရြာမွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ ၆၆ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ၅၀ ကုိ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၁၆ ဦးကုိ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း၊ ရြာသားမ်ား အားလုံးကုိ ရြာျပင္သုိ႔ ႏွင္ထုတ္၍ လုယက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိလည္း မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီခန္႔တြင္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားသည္ ေမာင္ႏွမ ေက်းရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး အမ်ဳိးသား ၆၆ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး၍ ေမာင္ႏွမ ေက်းရြာ၏ ေတာင္ဖက္ ေအာင္မဂၤလာ န.တ.လ ရြာသုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးသြားမ်ားကုိ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္၍ ၅၀ ကုိ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း က်န္သည့္ ၁၆ ဦးကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

လႊတ္ေပးလုိက္သူမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕မွာ လမ္းပင္ ေလွ်ာက္ႏုိင္ေတာ့သည့္ အေနအထား မရွိေတာ့သျဖင့္ ထမ္းၿပီး ေခၚေဆာင္လာခဲ့ရေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

ယေန႔ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ရြာသားမ်ား အားလုံးကုိ စစ္သားမ်ားက ရြာမွ ႏွင္ထုတ္၍ လယ္ကြင္းျပင္တြင္ တဲမ်ားထုိး၍ ေနေစေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီး အခ်ဳိ႕ကုိ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေအာင္မဂၤလာႏွင့္ ေအာင္သာယာ န.တ.လ ရြာသားမ်ား ရြာထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ အိမ္မ်ားမွ ပစၥည္းမ်ား၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္မ်ား ယူေဆာင္သြားသည့္ အျပင္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ဆက္လက္ ေျပာပါသည္။


MYARF
RB News
26.11.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ေလာင္းဒုံေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆင္ေသျပင္ရြာမွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ စစ္သားမ်ားက မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ စစ္သား ၅၀၀ ခန္႔က ေလာင္းဒုံေက်းရြာအုပ္စု ဆင္ေသျပင္ရြာကုိ ၀င္ေရာက္ စီးနင္းခဲ့ရာ အမ်ဳိးသား အမ်ားစု ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ မတိမ္းေရွာင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား ၇၀ ဦးခန္႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ အိမ္မ်ားမွ အျပင္ထုတ္၍ တစ္ေနရာတြင္ စုထားကာ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားအျပားကုိ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သည့္ အျပင္ ေခ်ာေမာလွပသည့္ အမ်ဳိးသမီး (၃) ဦးကုိ ေတာထဲသုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ ေနအိမ္မ်ားအတြင္းသုိ႔ န.တ.လ ရြာသားမ်ား ၀င္ေရာက္၍ စိတ္တုိင္းက် လုယက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ 

အသက္ (၇၀) ႏွစ္ အရြယ္ရွိေသာ ဦးအဒူလ္ဟာဖီးဇ္ (ဘ) ဦးေဆာ္ယာဒ္အာမတ္ ကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီး ရုိက္ႏွက္ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခဲ့ရာ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့ေနသျဖင့္ ထြက္မေျပးႏုိင္ဘဲ ေနအိမ္တြင္ရွိေနခဲ့ရာ ၎ကုိ စစ္သားမ်ားက ယမန္ေန႔ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၍ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အားလုံးကုိ နံနက္ ၉ နာရီမွ စ၍ အိမ္အျပင္တြင္ ထားခဲ့ၿပီး ည ၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လႊတ္ ေပးခဲ့သည္။ ဦးအဒူလ္ဟာဖီးဇ္ကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အိမ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္မွ ေသဆုံးေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား ၇၀ ဦးကုိ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၍ ည ၁၁ နာရီတြင္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ စစ္သားမ်ား ျပန္လည္ ထြက္ခြာ သြားခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။ 

ယေန႔ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီ အခ်ိန္တြင္ စစ္သား ၂၀၀ ခန္႔ ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၊ အဓမၼ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ဆင္ေသျပင္အေရွ႕ရြာႏွင့္ အလယ္ရြာမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ၍ မူရာဖာရာသုိ႔ ထြက္ေျပးၾကရာ စစ္သားမ်ားက ေသနတ္ပစ္ေဖာက္၍ ရပ္တန္႔ခုိင္းၿပီး ေနပူတစ္ေနရာတြင္ စုခုိင္းကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အားလုံးကုိ အ၀တ္အစားမ်ား အားလုံး အတြင္းခံမ်ားမက်န္ ခၽြတ္ခုိင္း၍ ထုိင္ခုိင္းထားေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထံမွ ေရႊ၊ ေငြမ်ားကုိလည္း လုယက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ 

အေ၀းမွ ျမင္သည့္ မ်က္ျမင္သက္ေသ တစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္ အကုန္ျမင္ေနရတယ္။ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြ အားလုံး ၃၀၀ နီးပါးရွိမယ္၊ အားလုံးကုိ ေနပူထဲ လယ္ကြင္းျပင္မွာ စုလုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ပု၀ါေတြကုိ တစ္ေနရာမွာ ပုံခုိင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ အကၤ် ီေတြကုိ တစ္ေနရာမွာ ပုံခုိင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ထမိန္ေတြကုိ တစ္ေနရာမွာ ပုံခုိင္းတယ္။ အဲလုိ လုပ္ေနတာ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ျမင္ေနရတာပါ” ဟုေျပာသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အ၀တ္အစားမဲ့ အတုိင္း ႏွစ္နာရီခြဲခန္႔ ထားခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားက အမ်ဳိးသမီး ၃၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ အုပ္စုထဲမွာပင္ ၎တုိ႔ စိတ္ထင္ရာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

“ကၽြန္မတုိ႔ အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရတယ္။ အသတ္ခံရတာလည္း အနည္းဆုံး ၄၀ ေလာက္ ရွိမယ္။ သူတုိ႔က သတ္ၿပီးတာနဲ႔ အေလာင္းေဖ်ာက္လုိက္ေတာ့ ေသဆုံးသူ အတိအက် ေျပာဖုိ႔ အရမ္းခက္ေနတယ္။ မေန႔က အားလုံး ၁၉ ေယာက္ကေတာ့ အတည္ျပဳလုိ႔ ရတဲ့ ဦးေရပါ” ဟု မုဒိမ္းက်င့္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးက ေျပာသည္။ 

ယမန္ေန႔က စစ္သားမ်ား ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ (၃) ဦး ယေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ 

ယခုအခါ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားမွာ အမုိးအကာမဲ့ လယ္ကြင္းျပင္တြင္ ေနထုိင္ေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ယမန္ေန႔က စစ္သားမ်ား သတ္ျဖတ္ၿပီး အေလာင္းမ်ား ယူသြားခဲ့ရာ အေလာင္းအခ်ဳိ႕ကုိ စံပယ္ကုံး ေက်းရြာရွိ သီဟုိဠ္ေတာထဲတြင္ က်င္းႏွစ္က်င္း၌ ျမွပ္ႏွံထားသည္ကုိ ရြာသားမ်ားက ေတြ႔ရွိခဲသည္။ ယေန႔ ရြာသားမ်ားက က်င္းတစ္က်င္းကုိ တူးေဖာ္ခဲ့ရာ အေလာင္း (၄) ေလာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ က်န္က်င္းတစ္က်င္းတြင္လည္း အေလာင္း (၈) ေလာင္းခန္႔ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း ေျပာေနဆုိေနၾကသည္။ အျခားအေလာင္း အခ်ဳိ႕ကုိလည္း ရြာ၏ အေရွ႕ဖက္ သဲျပင္တြင္ စစ္သားမ်ားက ျမွပ္ႏွံထားခဲ့ေၾကာင္း ၎တုိ႔က ေျပာပါသည္။ 

ယေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ ေစတီျပင္ န.တ.လ ရြာမွ စုိး၀င္း (ေျခက်ဳိး) အပါအ၀င္ န.တ.လ ရြာသား ၅၀ ေက်ာ္ ဆင္ေသျပင္ ေက်းရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး အိမ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိသမွ် ပစၥည္းမ်ားကုိ တြန္းလွည္းမ်ားျဖင့္ ယူေဆာင္ သြားခဲ့ေၾကာင္း။ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္မ်ားကုိလည္း ယူေဆာင္ သြားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

က်င္းတစ္က်င္းမွ တူးေဖာ္ရသည့္ အေလာင္း 

Rohingya Exodus