ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေဌးလြင္ဦး
RB News
17.9.2014

သမိုင္းေဖၚတာ မ “အ”ေအာင္လို႔ ဆိုၿပီး ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ သန္းထြန္းက ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဆရာႀကီးရဲ႔ ရင္ထဲက စကားလံုး စင္စစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ မႏိႈက္ထုတ္လိုပါ။ သို႔ေသာ္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ လွမ္းျမင္ၾကည့္ေသာ္ လူဆိုတာ ကိုယ့္သမိုင္း ကိုယ္သိရမယ္၊ ကိုယ့္သမိုင္းမွ ကိုယ္မသိရင္ တံုးမယ္၊ အမယ္၊ ေနာက္ဆံုး သူ႔ကၽြန္ ျဖစ္ရမယ္ လို႔ ဆိုလိုဟန္ ရွိပါတယ္။ ခြဲၾက၊ ကြဲၾက လြတ္လပ္ေရး ယူၾက၊ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အခ်ဳပ္အျခာမ်ား တည္ေထာင္ၾကတဲ့ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၿပီး ေခတ္ကာလမ်ားအား ျဖတ္သန္းက်က္စားခဲ့ရတဲ့ လူသား ပညာရွင္ႀကီး တစ္ဦး အေနနဲ႔ မိမိလူမ်ိဳး မိမိတိုင္းျပည္ ထီးေပ်ာက္၊ နန္းေပ်ာက္ သမိုင္းေပ်ာက္၊ သူ႔ကၽြန္ ျဖစ္ရမွာကို စိုးရိမ္ခံစားခ်က္မ်ား ကိန္း၀ပ္ခဲ့ဟန္ ရွိပါတယ္။

မိမိ ေလ့လာ ဆည္းပူးရာမွာ အေတြ႔ကို အေတြ႔အတိုင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုတတ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္လည္း မထင္မမွတ္ဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ရဲ႔ သမိုင္းကို တူးေဖၚလွန္ထုတ္သူ တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အတိုက္အခံမ်ား ေလ လွန္ထုတ္ေလ၊ လွန္ထုတ္ရမယ့္ သမိုင္းေနာက္ေၾကာင္းမ်ားအား ေလ့လာေလ ျဖစ္ခဲ့ရင္း- ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ မထင္မွတ္ထားတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းႀကီး တစ္ခု ဘြားကနဲ႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။
ယခု ရခိုင္လို႔ ေခၚတြင္ေနတဲ့ အရပ္ေဒသဟာ- ျမန္မာစကားေျပာ လူမ်ိဳးႏြယ္မ်ား ၀င္ေရာက္ထိုးေဖါက္ လာခဲ့ ခ်ိန္မွ- ပင္လယ္ျပင္ႀကီးအား ေျမဖို႔လွ်က္ လူသားမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ယခု ေျမပိုင္ ေရပိုင္ဟု ခံစားေန ေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား မတိုင္မွီက လူသူ မရွိရာ အရပ္ေဒသလည္း မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ယခု ရခိုင္လူမ်ိဳးဟု ခံယူေနေသာ ေရွးဦးျမန္မာ လူမ်ိဳးစု မတိုင္မွီ- ခ်င္းလူမ်ိဳး၊ လင္းလူမ်ိဳး (လံုး၀ တိမ္ေကာလု နီး လူမ်ိဳး) ကမ္းယံလူမ်ိဳး (ကမ္းယံ ဆိုသည္မွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔မွာ ရခိုင္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ကာ - ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသာ ဧရာ၀တီတိုင္းထဲသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔သြားခဲ့ဟန္ ရွိသည္။) ထိုလူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား မတုိင္မွီ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ေစာေသာ သမိုင္းအား ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သူမ်ားမွာ ယခုေခတ္ ပစ္ပယ္ခံ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား ဟု ဆိုရပါမယ္။
ျမန္မာမ်ားက- အေနာ္ရထာမင္း မတုိင္မွီထိ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ျမန္မာ (ဗမာ) ဟူ၍ အထူးျပဳ အမည္နာမ တစ္ခုျဖင့္ ေျပာဆိုခဲ့ဟန္ မရွိသကဲ့သို႔ ေရွးဦး မူလဘူတ နီဂရစ္တို (အသားမဲ) လူမ်ိဳးစုမွာလည္း ထိုစဥ္က သူတို႔ ကိုယ္ သူတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟူေသာ အမည္နာမျဖင့္ ျဖစ္တည္ခဲ့ဟန္ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုေရွးေဟာင္းလူမ်ိဳးတို႔ရဲ႔ မွတ္ တမ္း ဘာသာစကား၊ မင္းဆက္ အမည္နာမ၊ ရိုးရာဓေလ့ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၎တို႔မွာ ယခု ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား မွ အပ အျခား ကြင္းဆက္ ဆက္စပ္ယူႏိုင္ေသာ လူမ်ိဳးဟူ၍ မရွိေတာ့ပါ။
ရခိုင္ေဒသဆိုင္ရာ သမိုင္းအား ရိုးရိုးသားသား ျပန္လွန္ၾကည့္ရင္ မူလဘူတ ေရွးဦး လူမ်ိဳးမ်ား အျဖစ္ ရိုဟင္ဂ်ာ တို႔အား သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ခ်င္း၊ လင္း၊ စတဲ့ လူမ်ိဳးစုမ်ားမွာ ဒုတိယ အသုတ္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာ ေရွးဦးျမန္မာ လူမ်ိဳးစု (ရခိုင္)မ်ား ေရာက္လာခဲ့ၿပီး- ေရွးဦးျမန္မာအစု ရခိုင္မ်ားမွ မဏိပူရ္ကုန္းျမင့္အား ျဖတ္လွ်က္ စကိုင္းတိုင္းေျမာက္ပိုင္းအား ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္စဥ္ ေခၚေဆာင္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ၊ ခမီြး လူမ်ိဳးစု အနည္းငယ္ ေရာက္လာခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းမွ- ဘဂၤလားဘက္တြင္ စစ္ကူေတာင္းရင္း မြန္ဂိုစစ္သည္မ်ား ေရာက္လာကာ- မြန္ဂို (ပါရွန္း) စစ္သည္မ်ားနဲ႔ ရခိုင္ေဒသခံ လူမ်ိဳးမ်ား ေသြးေႏွာလွ်က္ ရခိုင္ အစု၀င္ ကမန္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္တည္လာခဲ့ပါတယ္။
ရခိုင္ေဒသမွာ ရွိေနတဲ့ လူမ်ိဳးစု အားလံုးဟာ အနည္းဆံုး ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီ အျမစ္တြယ္ေနခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးစုမ်ား ျဖစ္လွ်က္ လူမ်ိဳးတစ္ခုခုအား အျမစ္လွန္ သုတ္သင္ႏိုင္စြမ္း မည္သူ႔မွာမွ မရွိႏိုင္ပါ။
ဒီေန႔ ေခတ္ကာလမွာ လူသားမ်ား အျမင္က်ယ္လာခဲ့ပါၿပီ။ သမိုင္းမ်ား တူးေဖၚလာခဲ့ပါၿပီ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာမွ ေက်ာက္ျဖစ္ ရုပ္ႂကြင္းမ်ားကိုပင္ တူးေဖၚ သမိုင္းျပဳလာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီအခ်က္ကို ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သား အေပါင္း သိနားလည္ဘို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။
ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားအား အတင္း ခံျငင္းေနတဲ့ လူအုပ္စုက လူသား သန္း ၅၀ ထက္ မေက်ာ္ႏိုင္ပါ။ ကမၻာ့ ကုလ သမဂၢ အပါအ၀င္ ကမၻာ့ လူဦးေရ သန္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ လွ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ေရခ်ိဳေရေအးကို မေသာက္ခ်င္လို႔ မိုးခါးေရ အျဖစ္ ခံျငင္းေနရင္လည္း အမ်ား မိုးခါးေရ ေသာက္- ကိုယ္လည္း လိုက္ေသာက္ရမယ့္ ကိန္းကို လူဦးေရ သန္း ၅၀ က ရင္ဆိုင္တိုးရပါလိမ့္မယ္။
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသာ မက ကမၻာ့ အသိုင္းအ၀ိုင္း တစ္ခုလံုးကပါ- ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ရဲ႔ သမိုင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ရဲ႔ ဘ၀၊ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ရဲ႔ ဒုကၡတို႔အား ထိထိမိမိ ခံစားနားလည္ေနခဲ့ပါၿပီ။ ရာဇ၀တ္ေကာင္ လူတစ္စုက အတင္း ဇတ္ျမွပ္ခ်င္ ေပမယ့္-၊ ကမၻာ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းႀကီး တစ္ခုလံုးက ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ေပ်ာက္ပ်က္ခံေတာ့မွာ မဟုတ္ပါ။ ကမၻာေပၚမွာ ရွိေနတဲ့ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးကို ဘယ္နည္းနဲ႔မွ အဆံုးရႈံးခံမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါ။
ကၽြန္ေတာ့ အေနနဲ႔လည္း ျမန္မာျပည္တြင္းက ေရွးဦးမူလ လူမ်ိဳးစု တစ္စု အေၾကာင္းကို သမိုင္းေဖၚရျခင္းဟာ - တိုင္းျပည္ကို အက်ိဳးျပဳခ်င္လို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတိုင္းျပည္တြင္းက လူမ်ိဳးစု တစ္စု၊ ဖဲ့ထုတ္ရွင္းလင္းလို႔ လံုး၀ မရႏိုင္တဲ့ လူမ်ိဳးစု တစ္စုကို တိုင္းတစ္ပါးက လူမ်ိဳးစု အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးျခင္းက တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္ တရာေသာ အဆိုးတရားကို ဦးတည္ေစပါတယ္။

အခု အခ်ိန္မွာ အဆိုပါ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ တိုင္းျပည္က ေမာင္းထုတ္ ႏွတ္ထုတ္ သတ္ျဖတ္ မ်ိဳးတံုး ႀကံစည္လို႔ မရႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။ ျမန္မာျပည္ထဲက သူတို႔ေနထိုင္ရာ မူလေဒသမ်ားမွာ သူတို႔ အတြက္ ေနရာ ခ်ေပးရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဘယ္လိုမွ ရွင္းထုတ္လို႔ မရႏိုင္ေတာ့တဲ့ မူလဘူတ လူမ်ိဳး ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား တိုင္းတစ္ပါးသား ဘဂၤလီ အျဖစ္ အတင္း သတ္မွတ္ေနသူမ်ားဟာ သမိုင္းတရားခံမ်ား ျဖစ္လာရမွာ ေသခ်ာပါ တယ္။ ကမၻာ့ ဇတ္ခံေပၚမွာ လူၾကမ္းႀကီး အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္လိုသူမ်ားကို ေျပာခ်င္တဲ့ စကားတစ္ခြန္းက- ဒီအခ်ိန္မွာ မင္းသားက ျဖစ္ေနတာက ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားပါ။ ဇတ္သိမ္းမွာ မင္းသား ဆိုတာ ရႈံးသြားခဲ့ရိုး ထံုးစံ မရွိပါ။
အမွန္တရားမွာ - အင္အား အျပည့္အ၀ ရွိေနပါတယ္။

မုဟမၼဒ္တြာေဟရ္ (ေဌးလြင္ဦး)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights MovementRB News
14.9.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ ေျမာက္ပုိင္း လိပ္ရေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုရဲအုပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔သည္ လိပ္ရ ေက်းရြာ အုပ္စု အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွ ေရႊ၊ ေငြမ်ား လုယက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ လိပ္ရေက်းရြာ အုပ္စု အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုရဲအုပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ လိပ္ရ အလယ္ရြာရွိ ဦးႏူရ္မာမတ္ (ဘ) ဦးအဒူလႅာ၏ ေနအိမ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ေငြက်ပ္ ၈ ေသာင္း လုယက္ခဲ့သည့္ အျပင္ ဦးႏူရ္မာမတ္၏ ဇနီးကုိလည္း ကုိယ္ထိ လက္ေရာက္ ေစာ္ကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

အလားတူ ဒုရဲအုပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ လိပ္ရေျမာက္ရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး ဦးအာဘူဟာယာတ္ (ဘ) ဦးအဒူေလာ္တီ၏ ေနအိမ္မွ ေငြက်ပ္ ၁၇ သိန္း ၆ ေသာင္း လုယက္ခဲ့သည့္ အျပင္ ဦးအာဘူဟာယာတ္၏ ဇနီးကုိလည္း ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ ဦးအာဘူဟာယာတ္ ထံမွ ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း ညွစ္ယူၿပီး ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါရြာမွ ဦးအဒူလ္အာမီးန္၏ ေနအိမ္သုိ႔လည္း ၀င္ေရာက္ၿပီး ေသတၱာကုိ ရုိက္ခ်ဳိးၿပီး ေရႊ ၁ က်ပ္သား ၉ ပဲ ကုိ လုယူသြားခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ ယခင္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္က န.စ.က မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ရြာမ်ားထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ လုိင္စင္ရ ဓါးျပသဖြယ္ လုယက္ျခင္း၊ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းကုိ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိရာ၊ ယခုကဲ့သုိ႔ လုယက္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနပါက နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ေဒသခံမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ အခ်ိန္မွီ တားဆီး ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ား၏ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ မတားဆီးဘဲ လႊတ္ေပး ထားမည္ဆုိပါက မလုိလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။RB News
14.9.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ ေလာင္းဒုံးေက်းရြာ အုပ္စု၊ ကၽြန္းေဂါင္း ေက်းရြာသုိ႔ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ၀င္ေရာက္ၿပီး အမည္ခံ လူဦးေရ စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ ၄ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး သြားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

စက္တင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔ နံနက္ မုိးမလင္းမွီ အခ်ိန္တြင္ ရာဂဏန္းခန္႔ အင္အားရွိသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေလာင္းဒုံး ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ကၽြန္းေဂါင္း ေက်းရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး ရြာပတ္ပတ္လည္ကုိ ပိတ္ဆုိ႔ၿပီး အမည္ခံ လူဦးေရ စစ္ေဆးမႈကုိ ယခင္ န.စ.က လက္ထက္တြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ျပဳလုပ္ သကဲ့သုိ႔ ျပဳုလုပ္ၿပီး စာရင္းေကာက္ခံ သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အမည္ခံ လူဦးေရ စစ္ေဆးျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ (၄) ဦးကုိ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားၿပီး ငါးခူရရွိ ရဲတပ္ရင္းတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံထားရသူ မ်ားမွာ --

(၁) ေမာ္လ၀ီ ဦးႏူရ္အစၥလာမ္
(၂) ေမာ္လ၀ီ ဦးအာဘူအာလမ္
(၃) ဦးလာလူး
(၄) အမည္မသိ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး -- တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

MYARF
RB News
11.9.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ ၿမဳိ႕မကညင္တန္း ေက်းရြာ ေဈးတြင္ ခ်ဲဒုိင္မ်ား ဖြင့္လွစ္၍ တရား၀င္ ေလာင္းကစား သဖြယ္ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မကညင္တန္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးအနီး ေဈး၌ ခ်ဲ (ေဒသခံ အေခၚ ၂ လုံးထုိး၊ ၃ လုံးထုိး) ဒုိင္မ်ား ဖြင့္လွစ္၍ တရား၀င္ ေလာင္းကစား သဖြယ္ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိၿပီး၊ အဆုိပါ ေလာင္းကစား ဒုိင္မ်ား၏ ေနရာသည္ အ.ထ.က (၁) ႏွင့္ အေျခခံပညာ မူလတန္း လြန္ေက်ာင္း တုိ႔ႏွင့္ နီးကပ္ လ်က္ရွိၿပီး၊ ခ်ဲဒုိင္ အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ ေနသူမ်ားမွာ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္ႏွင့္ (၄) ရပ္ကြက္တုိ႔မွ ရခုိင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ခ်ဲဒုိင္ အခ်ဳိ႕၏ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခ်ဲဒုိင္မ်ားသည္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေဆြမ်ဳိး ေတာ္စပ္သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ မမႈ႔ဘဲ တရားမ၀င္ ေလာင္းကစား လုပ္ငန္း တစ္ခုကုိ တရား၀င္ သဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ခ်ဲထုိးသူ အခ်ဳိ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အရ သိရွိရပါသည္။ ၿမဳိ႕မ ကညင္တန္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအဒူရာမန္က အႀကိမ္ႀကိမ္ တားျမစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားဟု ဆုိကာ နာခံျခင္း မရွိေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ ေပၚတြင္လည္း ခ်ဲဒုိင္ (၅၀) ေက်ာ္ တရား၀င္ သဖြယ္ ဖြင့္လွစ္၍ ေလာင္းကစားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက အေရးယူျခင္း မရွိသည့္ အျပင္ ၎တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ပင္ ခ်ဲထုိးေနသည္ကုိ ေလ့လာ သိရွိရပါသည္။

ရခုိင္ အသုိင္းအ၀ုိင္း မ်ားက ၎တုိ႔ ရခုိင္ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာရြာ မ်ားထဲမွ ျဖတ္ေက်ာ္ သြားရန္ပင္ ေၾကာက္ရြံ ေနသည္ဟု လုံၿခဳံေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားျပၿပီး အစုိးရခန္႔ ရခုိင္လူမ်ဳိး ဆရာ/မ မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ စာသင္ၾကား ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ ေနေသာ္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေနထုိင္သည့္ ၿမဳိ႕မ ကညင္တန္းရြာသုိ႔ လာေရာက္ၿပီး ခ်ဲဒုိင္မ်ား တေနကုန္ ေလာင္းကစား ျပဳလုပ္ေနျခင္းကုိ ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ရခုိင္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ လုံၿခဳံေရး အေၾကာင္းျပသည္ႏွင့္ တလြဲစီ ျဖစ္ေနသည္ကုိလည္း ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အဆုိပါ ခ်ဲဒုိင္မ်ားသည္ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ား အနီးတြင္ ရွိေနသည့္ အတြက္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားက ၎တုိ႔၏ သားသမီးမ်ား ေက်ာင္းသြားေနစဥ္ ေလာင္းကစား ျပဳလုပ္ရန္ စြယ္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္လ်က္ ရွိေနၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားက အဆုိပါ ေလာင္းကစား ဒုိင္မ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ဖယ္ရွားေပးရန္ အာဏာပုိင္မ်ားထံ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။RB News
11.9.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေက်ာက္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စုသုိ႔ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ၀င္ေရာက္၍ ေဒသခံမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း လိပ္ရ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၀ ဦးသည္ ေက်ာက္ေခ်ာင္း ေက်းရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား အတြင္းရွိ ေသတၱာမ်ား၊ ဗီရုိမ်ားကုိ ရွာေဖြၿပီး ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ ပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြျခင္းသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ေနအိမ္မ်ားမွ ဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ ပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆုိပါ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၀ ဦးကုိ ဦးေဆာင္သူမွာ အမည္မသိ ဒုရဲအုပ္ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ၎သည္ လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကုိ အလြဲစားသုံး ျပဳလုပ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားကုိ မၾကာခဏ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ ေနေသာ္လည္း အထက္အရာရွိ မ်ားက မသိက်ဳိးကၽြံ ျပဳလ်က္ ရွိေနသည္ဟု အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားက ေက်ာက္ေခ်ာင္း အလယ္ရြာမွ ရာအိမ္မွဴး ျဖစ္သူ ဦးလူဒါမ်ာ၏ ဇနီးျဖစ္သူကုိ အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရသူ မ်ားမွာ --

(၁) ဦးအဘူေဘာ္ေကာ္ရ္ (ဘ) ဦးႏူရ္အာမတ္ (ေက်ာက္ေခ်ာင္း ရြာသစ္)
(၂) ဦးႏူရ္အာလာမ္ (ေက်ာက္ေခ်ာင္း ရြာသစ္)
(၃) ဦးဖုန္႔နာ (ဘ) ဦးတာေဇာ္ (ေက်ာက္ေခ်ာင္း ရြာသစ္)
(၄) ဦးေဂၚဖုရ္မ်ာ (ဘ) ဦးရႈကူရ္ (ေက်ာင္းေခ်ာင္း အလယ္ရြာ) -- တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။RB News
11.9.2014

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္၊ ျခင္းသမား ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ရဲစခန္း အသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွ အတင္း အဓမၼ ေငြေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ျခင္းသမား ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ရဲအင္အား ၁၆ ေယာက္ျဖင့္ ကင္းစခန္း တစ္ခု အသစ္ ေနရာခ် ထားၿပီး၊ ရဲစခန္း အသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ဟု ဆုိကာ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားထံမွ အတင္း အဓမၼ ေငြေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ျခင္းသမား ေက်းရြာ အုပ္စု၊ မီးေက်ာင္းေဈးကြင္းရွိ အိမ္ေျခ ၁၄၀၀ ေက်ာ္မွ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀ စီ အတင္း အဓမၼ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိၿပီး၊ ျခင္းသမားကြင္းရွိ အိမ္ေျခ ၁၀၀၀ ေက်ာ္မွ ေငြက်ပ္ ၅၀၀ စီ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္ဟု အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

ရဲစခန္း ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဘ႑ာေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆင္းရဲသည့္ ျပည္သူမ်ားထံမွ မတရားသျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ အတင္း အဓမၼ ေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲသည့္ ရြာသားမ်ား အတြက္ ၀န္ထုိး၀န္ပုိး ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။မေအးေအးမာ
11.9.2014

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြငး္က စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ ညမထြက္ရ အမိန္႔ကို စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ရုပ္သိမ္း ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ UNDP ေခၚ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီ အစဥ္႐ံုးရဲ႕ လက္ေထာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးနဲ႔ အာရွ ပစိဖိတ္ ေဒသ ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးလည္း ျဖစ္တဲ့ Haoliang Xu ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွာ လူသားခ်င္း စာနာတဲ့ အကူအညီေတြ ေပးေရး ကိစၥနဲ႔ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးဖို႔ အတြက္ ေရာက္ရွိ ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္ မေအးမာက သတင္းေပးပုိ႔ ထားပါတယ္ ။

ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္းမွာ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္း ေတြျဖစ္အျပီး တည္ျငိမ္မူ မရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း နီးပါး မွာ ညမထြက္ရ အမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ ထားတာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လက ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအို အဖဲြ႔ရံုးေတြ တုိက္ခိုက္ ခံရမူ ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံေတြနဲ ့တင္းမာမူေတြ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ စစ္ေတြျမိဳ႕မွာေတာ့ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ညမထြက္ရ အမိန္႔ကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္း ခဲ့ပါတယ္။

တည္ျငိမ္မူေတြ ရွိေနျပီ ျဖစ္လို႔ ျပန္ရုပ္သိမ္းတာ ျဖစ္တယ္လို႔ စစ္ေတြျမိဳ႕က ျပည္သူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ျမေက်ာ္က ဆုိပါတယ္။

"ဒီေန႔ပဲ ညမထြက္ရ အမိန္႔ ၁၄၄ ကို ႐ုပ္သိမ္း လုိက္တယ္လို႔ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အဖြဲ႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ခဲ့တာပါ။"

ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္႐ံုး လက္ေထာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရခိုင္ျပည္နယ္ကုိ လာေရာက္တဲ့ ခရီးစဥ္ မွာေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အတူ စစ္ေတြျမိဳက ကုလသမဂၢရဲ ့ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီစဥ္ ကေန ေထာက္ပံ့ ထားတဲ့ ေနရာေတြကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕မိ ျမိဳဖေတြ ကိုလည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ ပါတယ္။ ေတြ႔ဆံုမူေတြ အတြင္းမွာ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ တာေတြကိုလည္း စစ္ေတြျမိဳ႕က ဦးသန္းထြန္းက အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

"ရခိုင္ တုိင္းရင္းသား ေတြရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္း အခ်က္ အလက္ေတြ၊ ျဖစ္ရပ္ သမိုင္းေၾကာင္း အခ်က္ အလက္ေတြကို သူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ေလ့လာ ဖတ္ရႈ႕ၿပီးမွ သူလာေရာက္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ အတြက္ေၾကာင့္ ရခိုင္ တုိင္းရင္းသား ေတြရဲ႕ အေန အထား ကိုလည္း သူ နားလည္ ပါတယ္ ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာမွာ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသား ေတြကို Negative View နဲ႔ ၾကည့္ေန ၾကတာ ေတြဟာ ဟုတ္တယ္။ မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း လာေရာက္ ေလ့လာခ်င္တဲ့ သေဘာ ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္ ခင္ဗ်။

ေနာက္ၿပီး အခု သူလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ Humanitarian Aid လို႔ေခၚတဲ့ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီေတြ ကိုေတာ့ အစိုးရ အဖြဲ႔နဲ႔ ညိႇႏိႈင္းၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဖက္ မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးမယ္လို႔ သူေျပာ ပါတယ္။ Development လို႔ေခၚတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ ေတြကိုေတာ့ ရခိုင္ ေက်းလက္ ေဒသေတြ ဘက္မွာ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္ကုိ ဦးစား ေပးၿပီးေတာ့ အမ်ားႀကီး ေဆာင္ရြက္ ေပးမယ္လို႔ အဲ့လို ေျပာပါတယ္ ခင္ဗ်။"

လူသားခ်င္း စာနာမူ အကူညီ ေတြကိုေတာ့ ပဋိပကၡ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူမႈ အသိုင္း အ၀ိုင္း ႏွစ္ခုကို ႏွစ္ဖက္ မ်ွတစြာ ေပးမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ရခိုင္ လူထု ဘက္က ကန့္ကြက္စရာ မရွိဘူးလို႔လည္း ဦးသန္းထြန္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

"UN ေတြ NGO ေတြအေန နဲ႔လည္း ရခုိင္ အေပၚမွာ အခုလို သတင္း အမွားေတြေၾကာင့္ မေကာင္းျမင္ ေနရတဲ့ ကိစၥေတြကို ကမာၻ႔ အသိုင္း အဝိုင္းကို ျဖန္႔ခ်ီေပးဖို႔ ေကာင္းပါတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ တင္ျပ ပါတယ္ ခင္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ ရခိုင္ေတြ ဘက္ကလည္း လူသားခ်င္း စာနာမႈ ဆိုင္ရာ အေထာက္ အပံ့ မ်ားကို ညီတူမွ် တူေပးမယ္ ဆိုတဲ့ ကိစၥကို ဘာမွ ကန္႔ကြက္ စရာ မရွိပါဘူး ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။"

အလားတူပဲ ရခိုင္ ပါတီေတြဘက္ ကလည္း ဒီလို သေဘာမ်ိဳး ရွိေနတာပါ။ စစ္ေတြျမိဳ႕က ျပည္သူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ျမေက်ာ္ ကလည္း အခုလို ေျပာပါတယ္။

"အဓိက ကေတာ့ မွ်မွ်တတ လုပ္ရင္ေတာ့ လက္ခံၾကမယ့္ သေဘာမ်ိဳးပါ။ အဲ့လိုမ်ိဳး ဘက္လိုက္တဲ့ ပိုင္းေတြ မွ်တမႈ မရွိဘူး ဆိုတဲ့ သေဘာေတြ ျဖစ္ေပၚ ေနရင္ေတာ့ လက္ခံၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။"

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရဘက္ ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္းမွာ နယ္စီးမျခား ဆရာ၀န္မ်ား အဖဲြ႔ MSF ထြက္သြားျပီး ကတည္းက အစိုးရနဲ႔ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီး ဌာနတုိ႔ ရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မူ ေတြနဲ႔ ရခိုင္ လူထုနဲ႔ ဒုကၡသည္ ေတြကုိ လံုေလာက္တဲ့ အကူညီ ေပးႏုိင္ ခဲ့တယ္လုိ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖဲြ႔က ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးလွသိန္း ကေတာ့ ဆုိပါတယ္။

"က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႔ ေပါ့ေလ။ က်ေနာ္တို႔ ျပည္နယ္ အစိုးရရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး ဦးစီးမွဴးကလည္း သူတင္ျပခ်က္ အရ ဆိုရင္ေတာ့ ျပည့္စံုေနတဲ့ သေဘာပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ ဒုကၡသည္ စခန္းလို႔ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ IDP ကမ့္ေတြ အနည္းဆံုး တစ္ပတ္ကို တစ္ႀကိမ္သြားတယ္။ စစ္ေတြနားက စခန္းေတြ ကေတာ့ တစ္ပတ္ကို ငါးႀကိမ္ေလာက္ သြားတယ္။ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းေတြလည္း ေဆာက္ထား ေပးတယ္။ လက္ရွိ အေန အထားနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ တခုလံုးရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတိုင္း အတာ တရပ္ အေနနဲ႔ ဆိုရင္ေတာ့ လံုေလာက္ ေနတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔က ျမင္ပါတယ္။"

ဒါေပမဲ့လည္း ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအို အဖဲြေတြ ထြက္ခြါ သြားျပီးခ်ိန္ မွာေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္းမွာ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းေတြ အတြက္ စိုးရိမ္စရာ ရွိေနတယ္ ဆိုၿပီး ကမာၻ႔ အသိုင္းက ရူျမင္ခဲ့တာပါ။ စစ္ေတြျမိဳ႕မွာ မတ္လက ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ၿပီးနာက္ ဇူလိုင္လ အတြင္း မွာေတာ့ MSF အပါအ၀င္ ႏိုငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာတဲ့ အကူညီေတြ ျပန္ေပးဖုိ႔ အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖိတ္ေခၚ ခဲ့ပါတယ္။

ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အရာရွိရဲ ့ခရီးစဥ္ကလည္း လူသားခ်င္း စာနာတဲ့ အကူအညီေတြ ဆက္ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ သြားေရာက္ ေလ့လာတ့ဲ ခရီးစဥ္ ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ တခုလံုးရဲ႕ အက်ိဳး စီးပြား အတြက္ အကူညီေတြ ေပးႏိုင္ေရး ကုလသမဂၢက စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။Rohingya Eye
RB News
10.9.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာ အုပ္စုမွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ား၏ ႏြားမ်ားကုိ ခေရၿမဳိင္ရြာမွ ရခုိင္မ်ားက လုယက္ ယူသြားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာႏွင့္ ခေရၿမဳိင္ ေက်းရြာ အၾကားရွိ စုိက္ပ်ဳိးေရး မလုပ္ကုိင္ဘဲ ေျမကြက္လပ္ အျဖစ္ တည္ရွိေနသည့္ လယ္ကြင္းျပင္ မ်ားတြင္ အစာစား ေနသည့္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ား၏ ကၽြဲ၊ႏြားမ်ားကုိ ခေရၿမဳိင္ ရြာမွ ရခုိင္မ်ားက လုယက္ ယူသြားေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား အစာစားေနစဥ္ ခေရၿမဳိင္ရြာမွ ရခုိင္မ်ား လွံမ်ား၊ ဓါးမ်ား၊ တုတ္မ်ားႏွင့္ ေလးခြမ်ား ကုိင္ေဆာင္၍ ေရာက္ရွိလာၿပီး ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားကုိ ယူေဆာင္ရန္ ႀကဳိးစားေနစဥ္၊ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး မိမိတုိ႔၏ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားကုိ ျပန္လည္ ယူေဆာင္ သြားရန္ ႀကဳိးစားခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ခေရၿမဳိင္ ေက်းရြာတြင္ ကင္းစခန္းခ် ထားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ေရာက္ရွိလာကာ မုိးေပၚသုိ႔ ေသနတ္ ၃ ခ်က္ ေထာင္ပစ္၍ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားႏွင့္ ခေရၿမဳိင္ရြာမွ ရခုိင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ဦးဟာရွိမ္း (ဘ) ဦးႏုရ္မာဟာကီးမ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) ၏ ႏြား ႏွစ္ေကာင္ကုိ လုယက္ ယူေဆာင္ သြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား လုယက္ရန္ လက္နက္ကုိင္၍ ေရာက္ရွိလာသည့္ ရခုိင္မ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အာဂ်ဴး (ဘ) ဦးကူလ္လာမ်ာ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္) ၏ မ်က္ခုံးႏွင့္ ဦးေခါင္းတုိ႔တြင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ႏြားမ်ား လုယက္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ယာယီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းတုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္၍ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ႏွင့္ မဆုိင္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ မသိေၾကာင္းသာ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး၊ လုယက္ခံရသည့္ ႏြားမ်ား ျပန္လည္ ရရွိေရး အတြက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း မရွိဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

မေဝေဝႏု (ဓာတ္ပံု – Reuters)

သင္းလဲ့၀င္း (Reuters)
9.9.2014

အသက္ ၂၇ ႏွစ္ အရြယ္ မေ၀ေ၀ႏုရဲ႕ ေသြးေၾကာထဲမွာ ဒီမိုကေရစီ အေရး လႈပ္ရွားလိုမႈေတြ စီးဆင္းေနပံုရၿပီး သူ႔ရဲ႕ တက္ႂကြလႈပ္ရွား လိုမႈက ေမြးကတည္းက ဗီဇ ပါလာတယ္လို႔ ထင္ရပါတယ္။ မေဝေဝႏုဟာ သူ႔ရဲ႕ ငယ္ရြယ္စဥ္ကာလ ေတြကို အက်ဥ္းေထာင္ သံတိုင္ေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ကုန္ဆံုးခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္က ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ မေဝေဝႏုဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ သူနဲ႔ လူမ်ိဳးတူေတြျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံမဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ဖိႏွိပ္ခံရမႈေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေစဖို႔ အေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။

သူနဲ႔ သူ႔မိသားစု ေတြ႕ႀကံဳ ခံစားခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အဓိက ေနထိုင္ေနတဲ့ လူနည္းစု ရိုဟင္ဂ်ာ ၁.၃၃ သန္းအေပၚ ပစ္မွတ္ထား ဖိႏွိပ္ေနမႈမ်ားစြာ ထဲက သာဓက တခုလို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ သူတို႔ အမ်ားစုဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာ ေနထိုင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ႏိုင္ငံသား ခံယူခြင့္မရွိၾကပါဘူး။

မေ၀ေ၀ႏုဟာ ရဲရင့္ ျပတ္သားၿပီး ရွင္းလင္းခိုင္မာတဲ့ အျမင္ရွိသူ အမ်ိဳးသမီး တဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အယူသည္းမႈ၊ အုပ္စုဖြဲ႕ ဖိႏွိပ္အႏိုင္က်င့္မႈ ျပႆနာေတြကို ေဆြးေႏြးရာမွာ အစြန္းေရာက္အျမင္နဲ႔ ပါ၀င္ ေျပာဆိုမႈ စတာေတြကို ဆန္႔က်င္ လုပ္ေဆာင္ေနသူ တဦးျဖစ္ပါတယ္။

ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဟာ ရိုဟင္ဂ်ာ အေရး ေဆြးေႏြးသည္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ၎တို႔စိတ္ႀကိဳက္အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ခြင့္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္ျဖစ္ေစ တယူသန္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္မ်ား ႏွင့္ ဘုန္းႀကီး မ်ားမွ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္ လူမ်ိဳးမ်ား အၾကား တင္းမာ မႈကို အားျဖည့္ ေပးလုိက္ျပီး ျဖစ္သည္။

“လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဗုဒၶဘာသာ ေတြက မြတ္စလင္ေတြကို ေၾကာက္လန္႔ေနရသလို မြတ္စလင္ေတြ ဘက္ကလည္း ထိုနည္း လည္းေကာင္းပါပဲ။ အားလံုးက တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ေၾကာက္လန္႔ေနရတယ္” လို႔ သူက ရိုက္တာကို ေျပာပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ ရံုးခန္းဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းက တုိက္တတိုက္ရဲ႕ ၆ လႊာ အေပၚဆံုး အထပ္မွာ ဖြင့္လွစ္ထားတာပါ။

“အခုခ်ိန္မွာက လူေတြၾကားမွာ ေျပာဆိုဆက္ဆံ တာေတြရယ္၊ ယံုၾကည္မႈေတြရယ္ နည္းပါးေနေတာ့ ေသြးထိုး လႈံ႔ေဆာ္သူေတြအတြက္ ပဋိပကၡနဲ႔ ေသြးထိုးစကား ျဖန္႔ဖို႔ ဆိုတာက လြယ္ကူ ျမန္ဆန္လွပါတယ္” လို မေဝေဝႏုက ဆုိပါတယ္။

မေ၀ေ၀ႏုရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က ေရရွည္မွာ လူမ်ိဳးစု တခုနဲ႔တခု ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တိုင္းျပည္အတြင္း ေနထိုင္သြားဖို႔၊ အထူးသျဖင့္ သူ႔ရဲ႕ ဇာတိ ျဖစ္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းက တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ရပ္တန္႔ သြားေစဖို႔သာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“လူမ်ိဳးေရးေတြ၊ ဘာသာေရးေတကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး ေျပာခ်င္တာက က်မတို႔ရဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို တရားမွ်တၿပီး တိုးတက္တဲ့ ျပည္နယ္တခု အျဖစ္ ျဖစ္ထြန္းလာေစခ်င္ ပါတယ္” လို႔ သူက ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

သူပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္aeတဲ့ Women Peace Network Arakan အဖြဲ႔အစည္းဟာ အခုအခ်ိန္မွာ လူမ်ိဳးစုေတြ အၾကား နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ပညာေပး ပို႔ခ်မႈေတြကို ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူဟာ လူတန္းစာခြဲျခား ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံ မႈေတြကို ခံစား ေနရတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးေတြဘက္က ကာကြယ္ ေျပာဆိုေပးေန သူ တဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

မေ၀ေ၀ႏုဟာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံရစဥ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ က အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ဥပေဒ ေက်ာင္းသူ တဦး ျဖစ္ပါတယ္။ သူ ဖမ္းဆီး ခံရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ဖခင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး တဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္မင္းကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမတ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတာနဲ႔ စပ္ဆက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နည္ အေနာက္ပိုင္း ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ပညာေရး ၀န္ထမ္းတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေက်ာ္မင္းဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အႏုိင္ရေပမယ့္ စစ္အစိုးရရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မခံခဲ့ရတဲ့ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ တဦးအျဖစ္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္မင္းဟာ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေႏွာင့္ယွက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြကို ခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္း မွာေတာ့ မိသားစု တစုလံုး ရန္ကုန္ကို ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ၾကရပါတယ္။

၁၀ ႏွစ္ေလာက္ အၾကာမွာေတာ့ သူတို႔ မိသားစု အားလံုး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။ ဦးေက်ာ္မင္းကို ပထမဦးဆံုး ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး ေနာက္၂ လအၾကာတြင္ က်န္မိသားစုဝင္ေတြကို ထိန္းသိမ္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ အားလံုးကို လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒ၊ တိုင္းျပည္လံုၿခံဳေရး ဥပေဒေတြနဲ႔ အေရးယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ စစ္အစိုးရက ဦးေက်ာ္မင္းရဲ႕ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈအေပၚ ကူညီ ပံ့ပိုးေနတာေတြကို ရပ္တန္႔လိုတာေၾကာင့္ အခုလို ဖမ္းဆီးတာလို႔ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက ဆိုၾကပါတယ္။

“က်မ ငယ္ငယ္တည္းက ဒီလို မတရားမႈေတြ က်မတို႔ ႏိုင္ငံထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနခဲ့တာေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ နားလည္ခ်င္ ခဲ့ပါတယ္” လို႔ မေဝေဝႏုက ေျပာျပပါတယ္။

“က်မတို႔ ေထာင္ထဲမွာ ေနခဲ့ရတုန္း က က်မ အေမက အခုဒီလို ျဖစ္ေနတာဟာ လက္ေတြ႕ေလ့လာဖို႔ အခြင့္ေကာင္းပဲ ဆိုၿပီး ေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒီအတြက္ က်မကိုယ္ က်မ ကံေကာင္းတယ္လို႔လည္း ျမင္မိပါတယ္” လို႔ သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။

ရုံးတင္ စစ္ေဆးျခင္းကို တံခါးပိတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး သူတို႔ မိသားစုကို ေရွ႕ေန ေခၚယူခြင့္ မေပးခဲ့တဲ့အျပင္ တရားသူႀကီး ကလည္း သူတို႔ရဲ႕ ေခ်ပခ်က္ေတြကို နားမေထာင္ခဲ့ၾကဘူးလို႔ သူက ေျပာျပပါတယ္။ သူ႔ဖခင္ ဦးေက်ာ္မင္းကို ေထာင္ဒဏ္ ၄၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး က်န္မိသားစု ၀င္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ သူ႔မိခင္နဲ႔ သမီး ၂ ဦး၊ သား တဦးတို႔ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၇ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ ခဲ့ပါတယ္။

“က်မတို႔ ေတာ္ေတာ္ အံ့ၾသၿပီး စကားေတာင္ ျပန္မေျပာ ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အေဖ က အဲဒီ အခ်ိန္မွာ အသက္ ၆၀ ရွိေနၿပီေလ။ က်မက တရားသူႀကီး ဘက္ကို လွည့္ၿပီး က်မတို႔ကို အခုလို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာကို မွတ္မိေနေသးတယ္။ က်မတို႔ အဘြားက ႏွစ္ေတြ အမ်ားႀကီး ေနခဲ့ၿပီးၿပီ ဆိုေတာ့ က်မတို႔လည္း အဆင္ေျပမွာပါ။ အေဖ့ကိုလည္း စိတ္္မေကာင္း မျဖစ္ဖို႔ ေျပာခဲ့တယ္” လို႔ သူက ဆုိပါတယ္။

“က်မ အခ်ဳပ္ခန္းထဲကို ျပန္ေရာက္ေတာ့မွပဲ က်မ မ်က္ရည္ေတြ သြန္ခ်ၿပီး ခ်ံဳးပြဲခ် ငိုႏိုင္ေတာ့တယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ၾကားက က်လာတဲ့ မ်က္ေရေတြကို သုတ္ရင္း မေဝေဝႏုက ေျပာျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မေ၀ေဝႏုဟာ နာမည္ဆိုးေတြနဲ႔ လူသိမ်ားတဲ့ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္မွာ ၇ ႏွစ္ေလာက္ ေနခဲ့ရပါတယ္။

သူဟာ အက်ဥ္းေထာင္ ျဖတ္သန္းမႈေတြထဲမွာ အဆိုးဆံုး ျဖစ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းတဲ့ ေ၀ဒနာကို ခံစားခဲ့ရၿပီး သူ႔ကိုယ္သူ မအားလပ္ရေအာင္ အလုပ္ေတြလုပ္ရင္း စိတ္ေျဖေဖ်ာက္ခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ အဲဒီလို စိတ္ေျဖေဖ်ာက္တဲ့ နည္းေတြထဲမွာ ေထာင္ထဲက တျခား အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ စကား လက္ဆံု ေျပာတာမ်ိဳးေတြလည္း ပါဝင္တယ္လို႔ သူက ဆုိပါတယ္။ သူတို႔ေတြထဲက အမ်ားစုဟာ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္း၊ အေသးစား ေလာင္းကစားမႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အမႈေတြေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ခံခဲ့ရသူေတြ ျဖစ္ၾကတယ္ လို႔လည္း သူက ေျပာျပပါတယ္။

“သူတို႔တေတြက ေတာ္ေတာ္ ငယ္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို က်မ ထက္ေတာင္ ငယ္ပါေသးတယ္။ သူတို႔တေတြ ဒီလိုအလုပ္ မ်ိဳး လုပ္ခဲ့ရတာဟာ သူတို႔မွာ တျခား ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိလို႔ပါ။ အခြင့္အလမ္းေတြ မရွိတာက သူတို႔ရဲ႕ အမွားလား” လို႔ မေ၀ေဝႏုက ေမးခြန္းထုတ္ပါတယ္။

အက်ဥ္းေထာင္က အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘ၀ ဇာတ္ေၾကာင္းကို ၾကားနာ ခဲ့ရျခင္းက သူ႔ကို အမ်ိဳးသမီးအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ တဦး ျဖစ္ေစရန္ တြန္းပို႔ခဲ့သလို၊ အဆင့္အတန္းႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံခံ ေနရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ကူညီလိုစိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။

“သူတို႔နဲ႔ ေတြ႕ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ အားငယ္ၿပီး အျပစ္တင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ ေပ်ာက္သြားတယ္။ အင္းစိန္ေထာင္ က က်မ အတြက္ေတာ့ ဘ၀ တကၠသိုလ္ႀကီး တခုလုိပါပဲ” လို႔ သူက ဆုိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္မယ့္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ ဘ၀မွာ ျဖတ္သန္း ခဲ့ရျခင္းက သူတို႔ မိသားစု အတြက္ ဒဏ္ရာတခုအျဖစ္ ဆက္လက္ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ သူ႔အေဖရဲ႕ က်န္းမာေရးဟာ တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္လာခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ညီမ ျဖစ္သူဟာလည္း အသည္း ေရာဂါနဲ႔ ေသလု နီးနီး ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္ ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလမွာ သူတို႔ မိသားစုဟာ တျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ အတူ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ အေျခအေန ကေတာ့ ဆိုးၿမဲတုိင္း ဆိုးဆဲ အျဖစ္ က်န္ရွိေနပါတယ္။

မေဝေဝႏုရဲ႕ ဖခင္ ဦးေက်ာ္မင္းဟာ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး ႏုိင္ငံေရး သမားတေယာက္အျဖစ္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သူတဦး ျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီအခ်က္ဟာ အၿမဲတေစ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လနဲ႔ ေအာက္တိုဘာလေတြမွာ စတင္ခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္းေတြ ေပၚေပါက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ပိုမိုဆုိးရြားလာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အဓိကရုဏ္ေတြေၾကာင့္ လူ ေပါင္း ၁၄၀၀၀၀ ေလာက္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး အမ်ားစု ကေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ အစိုးရနဲ႔ တျခားေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုက သူတို႔ကို အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံကေန တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ လာသူေတြလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး ဘဂၤါလီ လို႔ပဲ ေခၚဆို သံုးစြဲၾကပါတယ္။

“က်မတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးေတြက သိကၡာရွိရွိ လူရုိေသ ရွင္ရုိေသ ေနခဲ့တာပါ။ က်မတို႔က ေနစရာမဲ့ေနတဲ့ သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ က်မရဲ႕မိဘ၊ အဘိုးအဘြား၊ ဘိုးေဘးေတြက ႏိုင္ငံသားေတြ အျဖစ္ေနခဲ့ၾကတဲ့သူေတြပါ” လို႔ မေ၀ေ၀ႏုက ေျပာပါတယ္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံသား အက္ဥပေဒဟာ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ သြားလာခြင့္၊ ပညာေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ေၾကာင္းလည္း သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။

“မွတ္ပံုတင္ ကတ္ ဆိုတာေလး မရွိရုံနဲ႔ လူမ်ိဳးစု တခုလံုးကို ထိခိုက္ခံ ရတာပါ။ အဲဒီလို ျဖစ္သြားတာက က်မတို႔ အတြက္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုလည္း ဆံုးရႈံး ေစတဲ့အျပင္ သိကၡာနဲ႔ စိတ္ဓာတ္ေရးရာကိုလည္း က်ဆင္းေစပါတယ္” လို႔ မေ၀ေ၀ႏုက ေျပာျပျပန္ပါတယ္။

လာမယ့္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ျပည္နယ္မဲ့ ေနသူမ်ားအတြက္ ကမၻာ့ ပထမဆံုးေသာ ဖိုရမ္ တခုကို Hague မွာ စတင္ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီဖိုရမ္ဟာ ကမာၻေပၚက ခန္႔မွန္းေျခ ၁၀ သန္းေလာက္ရွိတဲ့ ျပည္နယ္မဲ့ သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မေ၀ေ၀ႏုက အဲဖိုရမ္ကေန တဆင့္ ရိုဟင္ဂ်ေတြအတြက္ အခြင့္အေရးတရပ္ ရရွိလာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

“က်မတို႔ အေဖ ေခတ္က သူဟာ အစုိးရ ၀န္ထမ္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ႏုိင္ခဲ့တယ္၊ ေရြးေကာက္ ခံခဲ့ရတယ္။ အခု က်မတို႔ ေခတ္မွာ ဘာလို႔ ဒီလို မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့တာလဲ” လို႔ သူက ေမးခြန္းထုတ္ပါတယ္။

သူက ရိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ မေကာင္းျမင္ေနတဲ့ အျမင္ေတြကို ျပစ္တင္ေျပာဆိုၿပီး သူတို႔ေတြကို အိမ္ေထာင္ဘက္ ေျမာက္မ်ားစြာရွိတဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ရာဇ၀တ္သားေတြလို သတ္မွတ္ထားျခင္း ကိုလည္း ေဝဖန္ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ကုလသမဂၢက ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးဘာသာ အၾကား မိတ္ေဆြ မဲ့ေနတဲ့ သူေတြအျဖစ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ျပယုဂ္ တခုျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ေတာင္မွ ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးကို ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့တယ္လို႔ သူက ဆုိပါတယ္။

“က်မတို႔ လူမ်ိဳးေတြ ဘက္ကလည္း စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အေရးကို က်မတို႔လည္း လႈပ္ရွားေနတာပါပဲ။ က်မတို႔ အား လံုး ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ အတြက္ လုပ္ေနၾကတာပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူေတြ ကိုယ္တိုင္ကပါ ရိုဟင္ဂ်ာေတြမွာ အခြင့္အေရး မရွိသင့္ဘူးလို႔ ေျပာေတာ့ ပိုၿပီး ခံစားရပါတယ္” လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

“က်မတို႔ လူမ်ိဳးေတြ ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္း ဟာ စစ္အစိုးရ ရဲ႕ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံခဲရ တဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ အမွားလို႔လည္း မဆိုခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ စနစ္ရဲ႕ အမွားလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါေတာ့တယ္” လို႔ သူက ျဖည့္စြက္ သြားခဲ့ပါတယ္။

Reuters သတင္းဌာနတြင္ သင္းလဲ့ဝင္း ေရးသည့္ Young Rohingya Woman Chases Dream of Peace and Justice In Myanmar ေဆာင္းပါးကုိ ဆုလာဘ္ရတနာ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆုိသည္။9.9.2014

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ ေတြနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ အေပၚ ခြဲျခား ျပဳမူ ဆက္ဆံ ေနတာ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နယ္သာလန္ ႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိ ေနတဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ေမးခြန္း ထုတ္ဖို႔ နယ္သာလန္ အေျခစိုက္ အစၥလာမ္မစ္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က အစိုးရကို မေန႔က ေတာင္းဆို လိုက္ပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ အစိုးရ အဖြဲ႔ အျပင္၊ နယ္သာလန္ ဘုရင္နဲ႔ မိဖုရားတို႔နဲ႔ပါ ေတြ႔ဆံုမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္၊ အဲသလို ေတြ႔ဆံုတဲ့ အခါ ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥ ေမးျမန္းဖို႔ အဲဒီအဖြဲ႔ရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ကို နယ္သာလန္ သတင္း မီဒီယာ တစ္ခုက ေဖာ္ျပ ခဲ့တာပါ။

ဒိီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နယ္သာလန္ ႏုိင္ငံမွာ ေနထိုင္သူ ကိုေဌးတင့္ က အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

"နယ္သာလန္ မီဒီယာမွာ တက္လာတာ ေတြ႔ရပါတယ္၊ ဘာေရးထားလဲ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဦးသိန္းစိန္ ဘာလုပ္ဖို႔ နယ္သာလန္ကို လာတာလဲ၊ ဘာအက်ိဳး အျမတ္ ရတာလဲ ဆိုတာ ေရးထားပါတယ္၊ ၿပီးတဲ့ အခါက်မွ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ တက္လာၿပီး ၂ ႏွစ္ အတြင္းမွာပဲ အစၥလာမ္ ကိုးကြယ္သူ အေယာက္ ၂၈၀ ေလာက္ အသတ္ခံ ရတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔ အဓိက ထားပါတယ္၊ ဆိုေတာ့ အဲ့ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ဒီအယာက္ ၂၈၀ ဟာဆိုလို႔ ရွိရင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြရဲ႕ ေက်းရြာေတြကို သတ္ျဖတ္ရင္းနဲ႔ ျဖစ္တယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔ အဓိက အေလး အနက္ ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္"

ဒါ့ျပင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြကို ဖိႏိွပ္ခဲ့သလို အခု လက္ရွိ အစိုးရ ကလည္း ဆက္လက္ ဖိနိပ္ေနေၾကာင္း၊ ဒါ႔အျပင္ ၉၆၉ ဆိုတဲ႔ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႔ေတြ ကလည္း နိပ္စက္ေနေၾကာင္း၊ အခုလို အၾကမ္းဖက္ ခံရတာ ေတြေၾကာင္႔ သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ေနၾကရေၾကာင္း အဲ့ဒီသတင္းမွာ ေဖာ္ျပ ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
MYARF
RB News
8.9.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ၀င္ေရာက္၍ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး ရုိက္ႏွက္၊ လုယက္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ အင္အား ၂၀ ေက်ာ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားႏွင့္ မ.က.ဖ အဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း သရက္အုပ္ ေက်းရြာ အုပ္စု အာရွိတ္ဂ်ာရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းေမာင္၊ ေက်းရြာ တာ၀န္ခံ ဦးဇာေဖာရ္ (ဘ) ဦးမာတူးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ အကူမ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးဒိလ္မာမတ္ (ဘ) ဦးေဆာ္ဂူးရူး၊ ဦးအာမတ္၊ ဦးဇူဘုိင္ရ္ (ဘ) ဦးဒါႏူ၊ ဦးမာမတ္ေရွာရိဖ္ (ဘ) ဦးေဒၚလိလ္၊ ဦးအဒူမူနာဖ္ (ဘ) ဦးမာေဆာင္း၊ ဦးယာစီးန္ (ဘ) ဦးေဇာ္ေကာ္ရီယာ တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စာရင္းေကာက္ခံခဲ့ရာ၊ ရြာမွ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ဘဂၤလီ အမည္ျဖင့္ အတင္း အဓမၼ အစစ္ေဆးခုိင္းမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ တိမ္းေရွာင္ သြားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လူမဆန္သည့္ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔က ၿခံ၀င္းဂိတ္မ်ား၊ အိမ္တံခါးမ်ား ဖ်က္ဆီး၍ ေနအိမ္မ်ား အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္၍ လမ္းမမ်ားေပၚသုိ႔ ေခၚထုတ္ လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အတင္း အဓမၼ စစ္ေဆးရန္ စာရင္း ေကာက္ခံခဲ့သည့္ အျပင္ ေနအိမ္မ်ား အတြင္းမွ အဖုိးတန္ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

အလားတူ ၾသဂုတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔သည္ သရက္အုပ္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ အေဘာ္ဂ်ာရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ စစ္ေဆးရန္ ႀကဳိးစားရာ ရြာမွ အမ်ဳိးသားမ်ား တိမ္းေရွာင္ သြားခဲ့သည္။ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားႏွင့္ မ.က.ဖ အဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ မေတြ႔ရွိသည့္ အခါ ေနအိမ္ တံခါးမ်ား ရုိက္ခ်ဳိး၍ ေနအိမ္မ်ား အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္၍ အိမ္သုံး ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေမြး ၾကက္၊ ငွက္မ်ားကုိ လုယက္ရာ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္း ရြာမွ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ထြက္ေျပးေနစဥ္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးပါ၀င္ ခဲ့ၿပီး၊ အဆုိပါ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးသည္ သူဦးလာ ေက်းရြာသုိ႔ အေရာက္တြင္ လယ္ကြင္း၌ အေရးေပၚ ေမြးဖြားခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံရန္ လာေရာက္သည့္ အဖြဲ႔က အိမ္သုံး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အတူ ၾကက္၊ ဘဲ၊ ခုိ အေကာင္ (၅၀) ေက်ာ္ လုယက္ သြားခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အရ သိရွိရပါသည္။ ၾကက္၊ ဘဲ၊ ခုိမ်ား လုယက္ခံရသူ မ်ားမွာ -- ဦးႏူရ္ေဘာ္ေရွာ္ရ္ (ဘ) ဦးေအရွာဒုလႅာ၊ ဦးေရာမ္ဇာန္အလီ (ဘ) ဦးဟူစိန္းအာမတ္၊ ေဒၚဒိလ္ကီဘာစ္ (ဘ) ဦးႏူရ္ဟူစိန္း၊ ေဒၚအမီနာ (ဘ) ဦးဒုိင္လာ၊ ဦးမာမတ္ရွား တုိ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ေနအိမ္ တံခါးမ်ား ရုိက္ခ်ဳိး ဖ်က္ဆီးခံရသူ အခ်ဳိ႕မွာ -- ဦးရုလ္အာမီးန္ (ဘ) ဦးဟာလာမ်ာ၊ ဦးအာယုဖ္ (ဘ) ဦးေဆာ္ကဒ္ကာဆိမ္၊ ဦးအာဘူလ္ဟာရွိမ္း (ဘ) ဦးအဒူေဆာ္လာမ္ႏွင့္ ဦးေရွာမ္ရႈ (ဘ) ဦးဟာလာမ်ာ တုိ႔ျဖစ္သည္။
Rohingya Eye
RB News
7.9.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး လူဦးေရ စာရင္း စစ္ေဆးျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

စက္တင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေလာင္းဒုံး ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ဖန္းေျမာင္ (ေဖာ္ကီရ္ေဒါင္) သုိ႔ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး အမည္ခံ လူဦးေရ စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားက ပါ၀င္ စစ္ေဆးခံရန္ ျငင္းဆန္သျဖင့္ အင္အားသုံး၍ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးကုိ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ခဲ့သည့္ အျပင္ ေနအိမ္ တံခါးမ်ားကုိလည္း ရုိက္ခ်ဳိး ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကား ရုိက္ႏွက္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးမွာ --

(၁) မေဆာ္ခူတာရာ (ဘ) ဦးဟာဆူးမ်ာ (အသက္ ၂၁ ႏွစ္)
(၂) မတာေဟရာေဘဂမ္ (ဦးယူႏုစ္၏ ဇနီး) (အသက္ ၂၂ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း နန္းေခ်ာင္း (ဂါရာသီးဘီးလ္) ေက်းရြာသုိ႔ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ဦးမာမတ္အာလမ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ေဇာ္လာလ္ (အသက္ ၆၀ ႏွစ္) ၏ ေနအိမ္ကုိ ၀င္ေရာက္ စီးနင္း၍ ေနအိမ္ကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ေနအိမ္မွာ ဓနိျဖင့္ မုိးကာထားေသာ ေနအိမ္ငယ္ ျဖစ္သျဖင့္ တစ္အိမ္လုံး ပ်က္စီး သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက လူဦးေရ စာရင္း စစ္ေဆးေနသည္ဟု ေျပာဆုိလ်က္ ရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္မွာ တရားမ၀င္ ခုိး၀င္လာသည့္ ဘဂၤလီ စာရင္း ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည့္ အတြက္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက ၎တုိ႔ အမည္ခံ ထားသည့္ လူဦးေရ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ စစ္ေဆးခံရန္ ျငင္းဆန္လ်က္ ရွိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားက အင္အားသုံး၍ ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ ရြာသားမ်ားက ပါ၀င္ စစ္ေဆးခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာ အမည္ျဖင့္ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံမည္ ဆုိပါက ပါ၀င္ စစ္ေဆးခံရန္ အသင့္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

မ.က.ဖ လက္ေထာက္ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ထြန္းေဘာ္က ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ရွိ လူဦးေရ စာရင္း အတိအက်ကုိ သိလုိ၍ ေကာက္ခံ ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈ မရွိေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆုိလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးကုိသာ ကြက္၍ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံလ်က္ ရွိၿပီး၊ စာရင္း ေရးသြင္းသည့္ ပုံစံတြင္ တရားမ၀င္ ခုိး၀င္လာသည့္ ဘဂၤလီမ်ား စာရင္းဟု ေခါင္းစဥ္ တပ္၍ မွတ္တမ္းတင္ ေနေသာေၾကာင့္ ပါ၀င္ စစ္ေဆးခံရန္ ျငင္းဆန္ ေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔မွ စ၍ ယေန႔ထိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ အင္အားျဖင့္ ၀င္ေရာက္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ား အတြင္းရွိ တန္းဖုိးႀကီး ပစၥည္းမ်ားကုိ လုယက္ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အသြားအလာမ်ား ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္ပင္ ထားျခင္း တုိ႔ကုိ ယခင္ န.စ.က မ်ား က်င့္သုံး ခဲ့သည့္ မူအတုိင္း ဆက္လက္၍ က်င့္သုံး ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ရန္ န.စ.က ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ မူ၀ါဒ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ တာ၀န္ ေပးအပ္ ခဲ့သလုိ ယခု ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ လက္ထက္တြင္လည္း မ.က.ဖ ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ မူ၀ါဒ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ တာ၀န္ ေပးထားသည္ကုိ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ OIC အထူး ကိုယ္စားလွယ္ မေလးရွား နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း Mr. Tan Sri Syed Hamid Albar (ဝဲစြန္) နဲ႔အဖြဲ႕ စက္တက္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က စစ္ေတြၿမိဳ႕ ECC ရံုးမွာ ရပ္မိရပ္ဖေတြ၊ အရပ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႔ဆံုစဥ္
4.9.2014

OIC ေခၚ အစၥလာမ္မစ္ ႏုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ မေလးရွား နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း Mr. Tan Sri Syed Hamid Albar နဲ႔ အဖြဲ႔ဟာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ရပ္မိ ရပ္ဖေတြ၊ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ ေတြနဲ႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေရးေပၚ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာ ECC ရံုးမွာ မေန႔က ေတြ႔ဆံု ခဲ့ပါတယ္။

ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ ခဲ့တဲ့ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ရပ္မိရပ္ဖ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးသန္းထြန္းက အခုလိုေျပာ ပါတယ္။

"က်ေနာ္ တို႔ဟာ မေလးရွား နိုင္ငံေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္းနဲ႔ ေတြ႔မယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္တို႔ သိထားတယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ဆိုင္ရာ OIC အထူး ကိုယ္စားလွယ္မွန္း က်ေနာ္တို႔ မသိခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ေတြ႔ဆံု ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္၊ ဘဂၤါလီ အခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာ နိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ ရွိတဲ့ ဘဂၤါလီနဲ႔ ခိုးဝင္ က်ဴးေက်ာ္ လာတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကို ကြဲျပား ျခားနားဖို႔ စိိစစ္ ေနတဲ့ အခုလို အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ OIC အေနနဲ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ျခင္းဟာ စိစစ္မႈကို အေနွာင့္ အယွက္ ျဖစ္ေစတယ္၊ လာတဲ့ အခ်ိန္ဟာ လာျခင္း ေကာင္းတာ မဟုတ္ဘူး၊ အဲဒါေၾကာင့္ OIC ေျပာတာကို က်ေနာ္တို႔ လက္မခံ နိုင္ပါဘူးလို႔ ျငင္းပယ္ ခဲ့ပါတယ္"

OIC အဖြဲ႔ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူသားခ်င္း စာနာမႈနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အကူအညီေတြ ေပးအပ္တဲ့ အခါ ေဒသခံေတြ အေနနဲ႔ လက္ခံ၊ မခံ ေမးျမန္း ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း ႏွစ္ခု အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ေဆးရံုနဲ႔ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေရး စင္တာ ဖြင့္လွစ္ ေပးလိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းခ်က္ အေပၚ ရခိုင္ ရပ္မိ ရပ္ဖေတြက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အေျခအေနေတြ တင္းမာ ေနဆဲ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အဲဒီ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ျငင္းဆို ခဲ့ၾကတယ္ လို႔လည္း သိရပါတယ္။

OIC အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြဟာ မေန႔က စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေအာင္မဂၤလာ ရပ္ကြက္က မြတ္စလင္ ရပ္မိရပ္ဖ ေတြနဲ႔ သီးျခား ေတြ႔ဆံုရာမွာ မြတ္စလင္ ရပ္မိရပ္ဖ ေတြက အစိုးရ အေနနဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္း ေတြကုိ ပိုမို ေဆာင္ရြက္ ေပးဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ OIC ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ဟာ စက္ရံုစု ရခိုင္ ဒုကၡသည္ စခန္းနဲ႔ သကၠယ္ျပင္ မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္ စခန္းေတြကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၿပီး ဒီေန႔မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကေန ထြက္ခြာ သြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။4.9.2014

တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး အမ်ား အျပား ရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ဖုိ႔ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ လိုအပ္တယ္လို႔ ဂ်ာမနီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Angela Merkel က ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ဖုိ႔ အတြက္ ကလည္း လူနည္းစုေတြ တန္းတူ ညီမွ်မႈ ရရွိႏိုင္ဖုိ႔န႔ဲ သူတုိ႔အေပၚ သည္းခံ ႏုိင္ၾကဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဘာလင္ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ပူးတြဲ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းပြဲမွာ ဂ်ာမနီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကား ခဲ့တာပါ။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကေတာ့ စီးပြားေရးပိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္ တိုးတက္မႈေတြ ရွိလာမယ္ ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးက ပိုၿပီး လြယ္ကူမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ာမနီနဲ႔ ျမန္မာ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး အႏွစ္ ၆၀ ျပည့္ အထိမ္း အမွတ္ အတြက္ ဘာလင္မွာ ေရာက္ေနတဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Merkel တုိ႔ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါတယ္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အတြက္ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈေတြ တိုးေပးဖုိ႔နဲ႔ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ထပ္လုပ္ သြားဖုိ႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူ႔အခြင့္ အေရး အေျခအေန ေတြကိုလည္း မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Merkel က ေျပာပါတယ္။

ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြက ပညာေရး စနစ္ တိုးတက္ဖုိ႔ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈေတြနဲ႔ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေတြကို အကူ အညီေပးေရး ဂ်ာမနီက အဓိက အာ႐ံုစိုက္ သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ အတြက္ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္မႈေတြ ရွိတာ ကိုလည္း သူက ခ်ီးက်ဴး ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၅ မွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုလည္း လြတ္လပ္ မွ်တၿပီး ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ရွိမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ဂ်ာမနီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါ တယ္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆီ အသြင္ေျပာင္း ေနတာ ၃ ႏွစ္ သက္တမ္းပဲ ရွိေသးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခက္ အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနေပမဲ့ ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကလည္း သတင္းေထာက္ ေတြကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။
Rohingya Eye
RB News
2.9.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ၀ါးခ် ေက်းရြာရွိ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ၀င္ေရာက္၍ ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီး လုယက္ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ၀ါးခ် ေက်းရြာသုိ႔ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ ၀န္းရံၿပီး တစ္အိမ္တက္ဆင္း စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ စစ္ေဆးရာတြင္ ေနအိမ္ အခ်ဳိ႕၏ တံခါးမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး၊ ေနအိမ္ အတြင္းမွ အဖုိးတန္ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ ယူေဆာင္ သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔ မ်က္စိေရွ႕တြင္ ေတြ႔သမွ် လူမ်ားကုိ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ခဲ့ရာ အခ်ဳိ႕မွ သတိလစ္သြားသည့္ အထိ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံရသူ အခ်ဳိ႕မွာ --

(၁) ဦးႏူရူအစၥလာမ္ (ဘ) ဦးနာဇီရ္ဟူေဆာင္းန္ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္)
(၂) ဦးဟာေဆာင္းန္ေရွာ္ဖီ (ဘ) ဦးလာလ္မ်ာ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္)
(၃) အဒူဘာဆဲရ္ (ဘ) ဦးဆာလာေမာသ္အုလႅာ (အသက္ ၂၁ ႏွစ္)
(၄) ဦးႏူရ္အာလမ္ (ဘ) ဦးအုေမာရ္ဘရာဒ္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္)
(၅) ဦးအဘူလ္ကာဆိမ္း (ဘ) ဦးလာလ္မ်ာ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ပစၥည္းမ်ား လုယက္ခံရသူ အခ်ဳိ႕မွာ --

(၁) ဦးႏူရ္အာဂ်ီမ္ (ဘ) ဦးမာေဆာင္းန္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္) – (အိမ္နံရံႏွင့္ တံခါးမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး၊ ေသတၱာ ထဲတြင္ ရွိေသာ ေငြက်ပ္ ၄ ေသာင္း လုယက္ခံရသည္)

(၂) ဦးေရွာ္ရီးဖ္ဟူေဆာင္းန္ (ဘ) ဦးအဒူရွကူရ္ (အသက္ ၇၀ ႏွစ္) – (ဘီဒုိႏွင့္ ကုတင္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး၊ အဖုိးတန္ နာရီ (၃) လုံး လုယက္ခံရသည္)

(၃) ဦးႏူရူအစၥလာမ္ (အသက္ ၆၅ ႏွစ္) – (ေသတၱာ ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး၊ ေသတၱာ အတြင္းရွိ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း လုယက္ခံရသည္)
Rohingya Eye
RB News
2.9.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း အထက္ျပဴးမ ေက်းရြာမွ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ အရြယ္ မိန္းကေလး တစ္ဦးကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားက ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ မဖြယ္မရာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၃း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း အထက္ျပဴးမ ေက်းရြာမွ ဦးမာမတ္ေရာ္ရွိတ္၏ ၁၈ ႏွစ္ အရြယ္ သမီး ျဖစ္သူသည္ အဖုိး ျဖစ္သူ၏ ေနအိမ္သုိ႔ သြားေနစဥ္ န.တ.လ ရြာတြင္ ကင္းေစာင့္ ေနသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားက စစ္ေဆးရန္ ရွိသည္ဟု ဆုိကာ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ရွာေဖြ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ရွာေဖြ စစ္ေဆး၍ ဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ အရာ တစ္ခုကုိမွ မရရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရာအိမ္မွဴး တစ္ဦးက နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ ခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ လႊတ္မေပး ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

တစ္ဖန္ အဆုိပါ မိန္းကေလး၏ ေမာင္ျဖစ္သူ အာဇီးဇ္ခါန္း (အသက္ ၁၇ ႏွစ္) ကလည္း နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိရာ၊ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားက လမ္းေပၚတြင္ လူမဆန္ ရုိက္ႏွက္ ခဲ့သည္။ အာဇီးဇ္ခါန္းသည္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ား၏ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး လမ္းမေလွ်ာက္ ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အရြယ္ မိန္းကေလးကုိ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ၎ကုိ မဖြယ္မရာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ လုိင္စင္ရ လူဆုိးဂုိဏ္းမ်ား သဖြယ္ ေဒသခံမ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္း၍ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား ေန႔စဥ္ အဆက္ မျပတ္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း အထက္ အာဏာပုိင္မ်ားက တားဆီး ဟန္႔တား အေရးယူျခင္း မရွိဘဲ၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ ထားသည့္ မူ၀ါဒ သဖြယ္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။Rohingya Eye
RB News
31.8.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေလာင္းဒုံး ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔၏ အမည္ခံ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံျခင္းတြင္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ပါ၀င္ရန္ ျငင္းဆန္ သျဖင့္ ေသနတ္ ပစ္ေဖာက္၍ လူထုကုိ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အျပင္ ရုိက္ႏွက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ အျခား ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေငြညွစ္မႈမ်ားပါ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔၏ အမည္ခံ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံျခင္း လုပ္ငန္း စတင္ရန္ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ ေရာက္ရွိလာရာ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ ရြာသားမ်ားက ပါ၀င္ စစ္ေဆးခံရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ေန႔လည္ (၂) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေသာၾကာေန႔ ၀တ္ျပဳရသည့္ ဂ်ဴမၼာ နမားဇ္ ၀တ္ျပဳ၍ အိမ္ျပန္ေနေသာ ဦးဟာလာမ်ာ (ဘ) ဦးဘာဆာမ်ာကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားက လွမ္းေခၚရာ၊ ရုိက္ႏွက္ ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ ထြက္ေျပးခဲ့သည္။ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားက ဦးဟာလာမ်ာကုိ လုိက္လံ ဖမ္းဆီးၿပီး ၀ုိင္း၀န္း၍ လက္သီးျဖင့္ထုိး၊ ေျခေထာက္ျဖင့္ ကန္ေနစဥ္ ဦးဟာလာမ်ာ၏ ေအာ္ဟစ္ အကူအညီ ေတာင္းခံမႈေၾကာင့္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါ အမည္ခံ လူဦးေရ စာရင္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔က နယ္ေျမရုံးမွ လုံၿခဳံေရး အင္အား တုိးျမွင့္ေပးရန္ ေတာင္းခံ ခဲ့သျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ေသနတ္ (၆) ခ်က္ ပစ္ခတ္၍ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား ရြာမွ တိမ္းေရွာင္ ခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ေရႊဇား ေက်းရြာ၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ၊ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာ၊ က်ီးကန္းျပင္ ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ား၌ ျဖတ္သန္း သြားလာသူ မ်ား၏ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးၿပီး၊ အမည္ခံ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံမႈတြင္ ပါ၀င္ စစ္ေဆးခံ ထားသူမ်ားကုိ ဆက္လက္ သြားလာခြင့္ ျပဳေနၿပီး၊ စစ္ေဆး မခံထားသူမ်ားကုိ သြားလာခြင့္ မေပးဘဲ ေနအိမ္ မ်ားသုိ႔ ျပန္ခုိင္းေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ အဆုိပါ ရြာမ်ားတြင္ တစ္မုိင္ အကြာအေ၀း တုိင္း၌ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားက စစ္ေဆးလ်က္ ရွိၿပီး၊ ၎တုိ႔၏ အမည္ခံ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံျခင္းတြင္ ပါ၀င္ စစ္ေဆး မခံသူ မ်ားကုိ သြားလာခြင့္ လုံး၀ မေပးဘဲ ပိတ္ပင္ ကန္႔သတ္ ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ပြင့္ျဖဴေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ ေဒသခံ ရြာသား မ်ားသည္ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔မွ စစ္ေဆးျခင္းကုိ ျငင္းဆန္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ က်ားေခါင္းေတာင္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ ေဒသခံမ်ားကုိ ဖိအားေပး အက်ပ္ကုိင္ျခင္းမ်ား ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ က်ားေခါင္းေတာင္ ကင္းစခန္း၏ တာ၀န္ခံမွာ ဒုရဲအုပ္ ေဇာ္မင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ဇီယာဘူရာမန္ (ဘ) ဦးႏူရူအစၥလာမ္ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္) ကုိဖမ္းဆီး၍ ေငြက်ပ္ ေျခာက္ေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ က်ဘန္း အလုပ္လုပ္ကုိင္သူ အဒူရႈကူရ္ (ဘ) ဦးေဘာ္ေဒၚလူ (အသက္ ၂၇ ႏွစ္) ကုိလည္း အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီး၍ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။Rohingya Eye
RB News
31.8.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔၏ အမည္ခံ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံမႈတြင္ ပါ၀င္ စစ္ေဆး မခံသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆးကုသခြင့္မ်ားကုိ အာဏာပုိင္ မ်ားက ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ခဲ့သည့္ န.စ.က၏ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ကဲ့သုိ႔ အမည္ခံ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံျခင္းကုိ လူထုက လက္ခံျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး အခ်ဳိ႕ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ဇူလုိင္လ (၁) ရက္ေန႔ ညပုိင္းတြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေက်ာက္ေလွကား ေက်းရြာမွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ (၈) ဦးကုိ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ ရုိဟင္ဂ်ာ လူထုကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါ အမည္ခံ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံျခင္းတြင္ လူထုက ပါ၀င္ စစ္ေဆးခံရန္ ယခု အခ်ိန္ထိ ျငင္းဆန္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲသည့္ ေဒသခံ အမ်ားစု အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနသည့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္ပင္ ကန္႔သတ္ ထားခံေနရသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားက စစ္ေဆးခံသူမ်ားကုိ လုပ္ငန္း ျပန္လည္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရး က်ပ္တည္း လာျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေဆးခံသူမ်ားကုိ ယခုအခ်ိန္ထိ လုပ္ငန္း ျပန္လည္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ မေပးေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔မွ စ၍ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ငါးခူရ ေက်းရြာရွိ ဗလီႀကီး၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္သစ္ တုိးခ်ဲ႕ကာ ငါးခူရ ေဈးသုိ႔ ေဈး၀ယ္လာသူ မ်ားကုိ အမည္ခံ လူဦးေရ စာရင္း စစ္ေဆးျခင္းတြင္ ပါ၀င္ စစ္ေဆးခံ ခဲ့ျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆး၍ အသြား အလာမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ ကန္႔သတ္ ေနသည့္ အျပင္ ရဲကြပ္ကဲေရး ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေရႊဇား တံတား ဂိတ္မ်ားတြင္လည္း နယ္ပုိင္းမွ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ေပၚသုိ႔ ေဈး၀ယ္ရန္ လာသည့္ ခရီးသည္မ်ားကုိ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ား စစ္ေဆး၍ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းတြင္ စစ္ေဆး ခံထားသည္ဟု တံဆိပ္ (အမွတ္အသား) မပါသူမ်ားကုိ သြားလာခြင့္ မျပဳဘဲ ပိတ္ပင္ ထားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ (၇) ရက္ နယ္စပ္ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ျဖင့္ တဖက္ ႏုိင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ ေနသူမ်ားကုိ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း စစ္ေဆးၿပီး၊ စစ္ေဆးခံ ထားသည့္ တံဆိပ္ မပါသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ မထုတ္ ေပးေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကုိ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ပိတ္ပင္ ထားသျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈ မ်ားတြင္ အခက္အခဲ မ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

အလားတူ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား၊ ဆီးခ်ဳိ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားကုိလည္း တဖက္ ႏုိင္ငံတြင္ ေဆးကုသရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားကုိ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ား စစ္ေဆး၍၊ အမည္ခံ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံျခင္းတြင္ မပါ၀င္ သူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ပိတ္ပင္ ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။MYARF
RB News
29.8.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ၀ါးခ် ေက်းရြာသုိ႔ စစ္တပ္၊ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ စ.ရ.ဖ၊ အထူး သတင္းတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔၀င္ေရာက္ၿပီး လူဦးေရ စစ္ေဆးျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပ၍ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ထံမွ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁း၀၅ နာရီ အခ်ိန္တြင္ အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ စစ္တပ္၊ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ စ.ရ.ဖ၊ အထူး သတင္းတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ အဖြဲ႔တုိ႔သည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ၀ါးခ် ေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး အမည္ခံ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံရာ ၎တုိ႔ မ်က္စိေရွ႕တြင္ ေတြ႔ရွိသမွ် အမ်ဳိးသားမ်ား အားလုံးကုိ ရုိက္ႏွက္ခဲ့သည္။ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေဆးခံမည္ဟု ေျပာၾကေသာ္လည္း ပထမ အႀကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယ အႀကိမ္မ်ားတြင္ အစစ္ေဆး မခံခဲ့ဟု ဆုိကာ ဆက္လက္ ရုိက္ႏွက္ သျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား ထြက္ေျပးၾကရာ၊ လုိက္လံ ဖမ္းဆီးၿပီး လူမဆန္စြာ ထပ္မံ ရုိက္ႏွက္သျဖင့္ အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရသူမ်ား ထဲတြင္ (၅) ဦး ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ ရရွိသူမ်ားမွာ ---

(၁) ဦးႏူရ္အစၥလာမ္ (ဘ) ဦးနာဇိရ္ဟူစိန္း
(၂) ဦးဟာေဆာင္ (ဘ) ဦးလာလ္မ်ာ
(၃) ဦးႏူရ္အာလမ္ (ဘ) ဦးအုိေမာရ္ဒါရာစ္
(၄) ဦးအဘုလ္ကာဆိမ္ (ဘ) ဦးလာလ္မ်ာ
(၅) ဦးအဒူဘာဆဲရ္ (ဘ) ဦးေဆာ္လာမတ္ -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

လက္နက္ကုိင္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အိမ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ အမည္ခံ လူဦးေရ စစ္ေဆးျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပ၍ ေနအိမ္မ်ား အတြင္းရွိ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ အျပင္ အဖုိးတန္ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ ယူေဆာင္ သြားေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။ ၀ါးခ် ေအာက္ရြာရွိ ေမာ္လ၀ီ ဦးႏူရ္အာမီးန္ (ဘ) ဦးေရွာရိအာမတ္၏ ေနအိမ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး ဘီဒုိ ၂ လုံးကုိ ဖ်က္ဆီး၍ အဖုိးတန္ လက္ပတ္ နာရီ (၄) လုံးႏွင့္ ဘီဒုိထဲရွိ ေရႊဘူးထဲမွ ဆြဲႀကဳိးမ်ား၊ ဓါတ္ဘူး (၁) လုံးႏွင့္ ေကာ္ဖီထုပ္ႀကီး (၃) ထုပ္တုိ႔ လုယက္ ယူေဆာင္ သြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဦးေကဖာယတ္အုလႅာ (ဘ) ဦးႏူရ္အာမတ္၏ ေသတၱာ ႏွစ္လုံးႏွင့္ ဘီဒုိ ႏွစ္လုံးတုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးၿပီး လက္ဆြဲ ေသတၱာ တစ္လုံးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး အလွကုန္ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ ယူေဆာင္ သြားခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါ လက္နက္ကုိင္ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႔သည္ ၀ါးခ် ေက်းရြာမွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ႏြား (၁၂) ေကာင္ကုိလည္း လုယက္ ယူေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ ႏြား (၁၂) ေကာင္ လုယက္ခံရသည့္ ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ ---

(၁) ဦးေဖာ္ယာစ္အာမတ္ (ဘ) ဦးေဇာ္ေကာ္ရီယာ (ႏြား ၄ ေကာင္)
(၂) ဦးေဖာ္ယာစ္ (ဘ) ဦးေဇာ္ေဖာရ္ဟူစိန္း (ႏြား ၂ ေကာင္)
(၃) ဦးအဒူမာလဲခ္ (ဘ) ဦးေဖာ္ေဇာ္လ္အာမတ္ (ႏြား ၁ ေကာင္)
(၄) ဦးဂ်ဴဟာရ္ (ဘ) ဦးအစၥမုိင္လ္ (ႏြား ၂ ေကာင္)
(၅) ဦးေဘာဆာမ်ာ (ဘ) ဦးဟာလူမ်ာ (ႏြား ၂ ေကာင္)
(၆) ဦးမုိဟာမတ္ဇူဘုိင္ရ္ (ဘ) ဦးေဖာ္ေဇာ္လ္ေကာ္ရိမ္ (ႏြား ၁ ေကာင္) --- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ၀ါးခ် ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ တပ္ရင္းမွဴးထံ သြားေရာက္ တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ တပ္ရင္းမွဴးက ၎ႏွင့္ မဆုိင္ေၾကာင္း၊ စစ္တပ္မွ တပ္ရင္းမွဴးကုိ တုိင္ရန္ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။MYARF
RB News
29.8.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေ၀သာလီ (ရခုိင္ရြာ)၊ ေမယုေဂါက္ကြင္းရွိ စစ္စခန္းမွ စစ္သားမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားထံမွ အစားအစာမ်ား လုယက္ယူသည့္ အျပင္ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဘဂုံးနား ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ႏူရူလႅာ ေက်းရြာသုိ႔ ကင္းလွည့္ရန္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေ၀သာလီ (ရခုိင္ရြာ)၊ ေမယုေဂါက္ကြင္းမွ ဗုိလ္ႀကီး တစ္ဦး ဦးေဆာင္သည့္ စစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႔သည္ ဘဂုံးနားေဈးမွ အမဲသား တစ္ပိႆာ ၀ယ္ယူ၍ စက္ဘီးျဖင့္ အိမ္ျပန္ေနသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ကေလးငယ္ တစ္ဦးထံမွ အမဲသားႏွင့္ စက္ဘီးကုိ လုယူ၍ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါရြာမွ ဒညင္းသီးျပဳတ္ အလုံး ၂၀၀ ကုိ ပလတ္စတစ္ အိတ္ျဖင့္ ထည့္၍ လွည့္လည္ ေရာင္းခ် ေနသည့္ ဆင္းရဲသား ကေလးငယ္ တစ္ဦးထံမွ ဒညင္းသီးျပဳတ္ မ်ားကုိ လုယက္ ခဲ့သည္။ ဆင္းရဲသည့္ ကေလးငယ္မွာ ဒညင္းသီး ျပဳတ္ေရာင္း၍ ဆန္၀ယ္ရမည္ ျဖစ္ရာ၊ ၎၏ ဒညင္းသီးျပဳတ္မ်ား မတရား လုယက္ခံရသည့္ အတြက္ ဆန္၀ယ္ရန္ အခက္ႀကဳံခဲ့ရေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရြာထဲမွ လမ္းေလွ်ာက္ သြားေနသည့္ ေမာ္လ၀ီ တစ္းပါးကုိလည္း အေၾကာင္းမဲ့ ရုိက္ႏွက္ခဲ့ၿပီး၊ ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာ အုပ္စု၊ အေနာက္ရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ လူငယ္တစ္ဦးကုိလည္း အေၾကာင္းမဲ့ ရုိက္ႏွက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
Rohingya Eye
RB News
29.8.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ ၿမဳိ႕မေတာင္ ရပ္ကြက္တြင္ မ.က.ဖ အရာရွိ တစ္ဦးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တုိ႔က နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေသာ အမည္ခံ လူဦးေရ စစ္ေဆးမႈတြင္ ပါ၀င္ စစ္ေဆးခံရန္ တုိက္တြန္းမႈကုိ ေမာင္ေတာ လူထုက ပယ္ခ် လုိက္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီ အခ်ိန္တြင္ မ.က.ဖ လက္ေထာက္ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ထြန္းေဘာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းတုိ႔သည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မေတာင္ ရပ္ကြက္ရွိ ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ဦးေအာင္ထြန္းေဘာ္က “ဤရပ္ကြက္တြင္ စစ္ေဆးမခံသူ အမ်ားအျပား ရွိေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးမခံလုိ႔ မရႏုိင္ေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးမခံသူ မ်ားကုိ ေနာက္ဆုံးတြင္ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု စစ္ေဆးမႈမွာ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း၊ လူဦးေရ ေကာက္ခံ ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း ခြဲျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းျခင္း မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ရပ္မိရပ္ဖ တစ္ဦးက မိမိတုိ႔ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ဤေျမတြင္ ေမြးဖြား၍ ဤေျမတြင္ ႀကီးျပင္း လာေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ကုိ ခုိး၀င္ ဘဂၤလီမ်ား အျဖစ္ စာရင္းေကာက္ခံ ေနျခင္းကုိ လုံး၀ လက္မခံ ႏုိင္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရ အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ကုိ ခုိး၀င္ ဘဂၤလီ အျဖစ္ ေျပာဆုိေနျခင္းကုိ လုံး၀ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ရာ ဦးေအာင္ထြန္းေဘာ္က ခုိး၀င္ ဘဂၤလီ အျဖစ္ ေခၚဆုိ ေနသူမွာ အစုိးရ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မြတ္စလင္မ်ား၏ အတုိက္အခံ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက RB News သို႔ေျပာပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ကုိယ္စားျပဳ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းက ေက်ာက္ေလွကား ေက်းရြာမွ စစ္ေဆးမခံ၍ ဖမ္းဆီးရခံသူ (၈) ဦးကဲ့သုိ႔ မျဖစ္ေစရန္ အတြက္ စစ္ေဆးခံရန္ မိမိ အေနျဖင့္ တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၂၇) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း၊ ေရွ႕ေန ဦးအာမန္ အုလႅာႏွင့္ ဦးေမာ္ဂ်ီအုလႅာ (ဒုခ်ီးရားတန္း စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္) တုိ႔သည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ ပါ၀င္ စစ္ေဆးခံရန္ တုိက္တြန္း ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ တုိက္တြန္းမႈ အေပၚ ေဒသခံ လူထုက သံသယ ျဖစ္လ်က္ ရွိေနၾကၿပီး၊ ထုိကဲ့သုိ႔ တုိက္တြန္းမႈကုိ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

ဦးေအာင္ထြန္းေဘာ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔၏ အမည္ခံ လူဦးေရ စစ္ေဆးမႈကုိ စက္တင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔ထိ ေနာက္ဆုံးထား၍ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။MYARF
RB News
28.8.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စုသုိ႔ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး ၎တုိ႔၏ စစ္ေဆးမႈကုိ ျငင္းဆန္သူ မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားႏွင့္ မ.က.ဖ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စုရွိ ကားဂိတ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ လမ္းသြားလမ္းလာ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးၿပီး စစ္ေဆးခဲ့ရာ စစ္ေဆးခံသူ မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေဆးခံရန္ ျငင္းဆန္သူမ်ားကုိ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ရဲစခန္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီမွ ၁၁ နာရီ အတြင္း ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ႀကိမ္ေခ်ာင္း ရဲစခန္းတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထား ရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးအာယုဘ္ (ဘ) ဦးဒူဒူမ်ာ
(၂) ဦးေဆာဒါမ္ (ဘ) ဦးဇူဘုိင္ရ္
(၃) ဦးေရွာ္ဖီအုလႅာ (ဘ) ဦးမာမတ္ဆီဒိတ္
(၄) ဦးအဲခ္ဘာလ္ (ဘ) ဦးအာလ္တာဟူစိန္း
(၅) ဦးအာဘူလ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးေလဒူးမ်ာ
(၆) ဦးဟာဆူမ်ာ (ဘ) ဦးရႈိက္ရ္မုိဟာမတ္ -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ႀကိမ္ေခ်ာင္း ရဲစခန္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထား ရသူမ်ား ထဲမွ ဦးဟာဆူမ်ာ၏ ေနအိမ္သုိ႔ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားႏွင့္ မ.က.ဖ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ၀င္ေရာက္၍ ဦးဟာဆူမ်ာ၏ သမီး ဦးေခါင္းကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ထုရုိက္ခဲ့ရာ ေခါင္းကြဲ၍ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံမွ ေျပာပါသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔က လူဦးေရ စာရင္းဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ အမည္ခံကာ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ တရားမ၀င္ ခုိး၀င္လာသည့္ ဘဂၤလီမ်ား စာရင္းဟု မွတ္တမ္းတင္ လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက ပါ၀င္ စစ္ေဆးခံရန္ ျငင္းဆန္ ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ယခု တေလာတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က အင္အားသုံး၍ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ားကုိ လိမ္လည္၍ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား ေန႔စဥ္ အဆက္ မျပတ္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ဗြီအုိေအျမန္မာပုိင္း
28.8.2014

အစၥေရးလ္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Tzachi Hanegbi ဟာ ၃၅ ႏွစ္ အတြင္း ပထမဆုံး အဆင့္ျမင့္ အစၥေရးလ္ အရာရွိ အျဖစ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေရာက္ရွိ သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေနာက္ဆုံး တရား၀င္ အလည္ အပတ္ ေရာက္ရွိ ခဲ့သူ ကေတာ့ အစၥေရးလ္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း Moshe Dayan ျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၉ ခုႏွစ္က ေရာက္ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနဲ႔ အစၥေရးလ္ ႏုိင္ငံတုိ႔ဟာ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ေတြက စလုိ႔ ေရရွည္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီး ခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွာ အဲဒီ အခ်ိန္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနတဲ့ ဦးႏု အစၥေရးလ္ကုိ သြားေရာက္ လည္ပတ္ ခဲ့သလုိ အစၥေရးလ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ David Ben Gurion ကလည္း ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္ လည္ပတ္ ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း ေဂ်႐ုဆလင္ ၿမိဳ႕မွာ ရွိတဲ့ အစၥေရးလ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ေျပာခြင့္ရ႐ုံးက ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ ေနတာက အစၥေရးလ္ ႏုိင္ငံ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ေတြကုိ စြဲေဆာင္မႈ ေပးေနေၾကာင္းလည္း အဲဒီ ေၾကျငာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Hanegbi ရဲ႕ ၃ ရက္ၾကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ အတြင္း အစၥေရးလ္ ႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ဖူးသူ လက္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္၊ ႏုိဘဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တျခား ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံ သြားမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Hanegbi ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေန ေသာၾကာေန႔ မွာ ျပန္လည္ ထြက္ခြာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနဆန္းလြင္
RB News
27.8.2014

‌ေမာ့ဂ္ေတြကုိ ရခုိင္လုိ႔ ေခၚပါ ေျပာေတာ့ အကုန္လုံးက ရခုိင္လုိ႔ဘဲ ေခၚၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔လည္း ရခုိင္လုိ႔ဘဲ ေခၚၾကတယ္။ အဲဒါ သူတုိ႔ရဲ့ အခြင့္ အေရးကုိ ေလးစားလုိ႔ပါ။

ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတာ အခုမွ ထြင္လုိက္တဲ့ အမည္သစ္ မဟုတ္တာ အေသအခ်ာဘဲ။ ရခုိင္ အစြန္းေရာက္ေတြ အတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရက ခါးခါးသီးသီး ျဖစ္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း အမွန္ကေတာ့ သမုိင္းမွန္ကုိ လက္ခံလုိက္ ရမွာမုိ႔ပါ။

ရခုိင္ေတြက ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ လူသားခ်င္း စာနာ ခဲ့တာလား၊ ေမာ့ဂ္ ပင္လယ္ ဓါးျပေတြက အာရ္ကာန္ ေဒသကုိ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ ခဲ့တာလား ဆုိတာ အာရ္ကာန္ ေဒသရဲ့ သမုိင္း အမွန္က သက္ေသခံ ပါလိမ့္မယ္။

အင္အားနဲ႔ အႏုိင္က်င့္၊ မီဒီယာ အားကုိးနဲ႔ တဖက္သတ္ ေျပာေနတဲ့ ရခုိင္ အစြန္းေရာက္ ေတြနဲ႔ သမုိင္းလိမ္ကုိ ေထာက္ခံၿပီး Genocide ကုိ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေနတဲ့ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ ကေတာ့ စားပြဲ၀ုိင္းမွာ ထုိင္ၿပီး သမုိင္း အမွန္ကုိ စကားစစ္ ထုိးဖုိ႔ သတၱိ မရွိၾကဘူး။

လမင္းကုိ ေခြးေဟာင္ သလုိပါဘဲ .. အင္အားနဲ႔ အႏုိင္က်င့္ ရက္စက္လုိ႔ ရေနပါလိမ့္မယ္ .. အခ်ိန္ အတုိင္းအတာ တစ္ခု အထိေပါ့။ သမုိင္းကုိ လိမ္တယ္ဆုိတာ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္တာမ်ဳိးပါဘဲ .. ရာဇ၀တ္မႈကုိ ေရွာင္ပုန္းလုိ႔ ရရုိး ထုံးစံမရွိဘူး ..

ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ပုိင္တဲ့ အမည္နာမ မဟုတ္ဘူး .. အဲဒီ အမည္နာမ ပုိင္ဆုိင္တဲ့ လူေတြက လက္ခံၿပီး သုံးသေရြ႕ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတာ ရွိေနမွာဘဲ ..

MYARF
RB News
27.8.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ အမွတ္ (၆) ရပ္ကြက္ရွိ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီးက ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားထံမွ ေငြေကာက္ခံ၍ ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေက်ာင္းမတက္ ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ အမွတ္ (၆) ရပ္ကြက္ရွိ အေျခခံ ပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္ထြန္းလင္းႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဦးစီးဌာန တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားထံမွ ေငြက်ပ္ တစ္ေထာင္စီ ေကာက္ခံၿပီး ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေက်ာင္းမတက္ၾကေတာ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားမ်ားကုိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားက မကုိင္ေဆာင္ လုိေသာ္လည္း မျဖစ္မေန ယူရမည္၊ မယူပါက စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ မျပဳဟု အတင္း အက်ပ္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမတက္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ျပည့္၀သည့္ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး ရွိသည့္ ႏုိင္ငံသား ကဒ္ျပားမ်ားကုိသာ ကုိင္ေဆာင္လုိေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ မိဘ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားသာ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္မ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္ ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္မ်ားကုိ အတင္း အဓမၼ သိမ္းယူ၍ ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားမ်ား အစားထုိး ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိအခ်ိန္က စစ္အစုိးရမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ မိဘမ်ားမွာ သည္းခံခဲ့ ရေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက သန္႔ရွင္းသည့္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆုိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ရပုိင္ခြင့္ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေတာင္းဆုိခြင့္ ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ မိဘလက္ထက္တြင္ ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး မ်ားကုိသာ ျပန္လည္ လုိခ်င္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ေက်ာင္းမွ အတင္း အက်ပ္ ကုိင္ေဆာင္ ခုိင္းေနသည့္ ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားမ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္ လုိသည့္စိတ္ လုံး၀ မရွိသျဖင့္ ေက်ာင္းမတက္ဘဲ ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။
MYARF
RB News
27.8.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္ႏွင့္ (၆) ရပ္ကြက္တုိ႔တြင္ လူဦးေရ စာရင္း အတြက္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ား လိမ္လည္၍ သိမ္းယူသြားၿပီး ယခု အခ်ိန္ထိ ပုိင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ မအပ္ႏွံ ေသးေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔ပူးေပါင္း၍ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံျခင္းဟု အမည္ခံ၍ တရားမ၀င္ ခုိး၀င္လာသည့္ ဘဂၤလီမ်ား စာရင္းဟု ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေနထုိင္သည့္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ မ်ားသုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ လာေရာက္၍ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက ပါ၀င္ စစ္ေဆးခံရန္ ျငင္းဆုိလ်က္ ရွိၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ အမွတ္ (၆) ရပ္ကြက္သုိ႔ မ.က.ဖ ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွမုိး၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ဆယ္အိမ္မွဴး မ်ားကုိ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ား လဲလွယ္ ေပးရန္ဟု လိမ္လည္ ေျပာဆုိခုိင္းၿပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာ အိမ္ေထာင္စု ၅၀၀ ခန္႔တုိ႔၏ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ားကုိ သိမ္းယူ သြားေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

အလားတူ အဆုိပါ အဖြဲ႔သည္ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္သုိ႔လည္း သြားေရာက္၍ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဘာဆဲရ္ကုိ လိမ္လည္ ေျပာဆုိခုိင္းၿပီး အိမ္ေထာင္စု စာရင္း ၃၀၅ ေစာင္ သိမ္းယူ သြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္ႏွင့္ (၆) ရပ္ကြက္ တုိ႔မွ သိမ္းယူသြားေသာ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း ၈၀၀ ခန္႔ကုိ ယခု အခ်ိန္ထိ ပုိင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွင္းျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

မ.က.ဖ ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔၏ အမည္ခံ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံျခင္း ေအာင္ျမင္ျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ လိမ္လည္၍ စာရင္းေကာက္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ေဒၚလွလွသန္း
26.8.2014

ျမန္မာႏိုင္ငံကို သီတင္း တစ္ပတ္ၾကာ ေရာက္ေနတဲ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ အထူး အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ ဘီေဂ်း နမ္ဘီယားဟာ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က သူ႔ရဲ႕ ခရီးစဥ္ကို အဆုံးသတ္ လုိက္ပါတယ္။ ျမန္မာ စစ္တပ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုေတြၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြ ေတြကို ေလ့လာခဲ့သူ မစၥတာ နမ္ဘီယားက အုပ္စုေတြ အားလံုး အေနနဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ ျပည့္ျပည့္ဝဝနဲ႔ သတၱိရွိရွိ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ တုိက္တြန္း ေျပာဆို သြားပါတယ္။ အေၾကာင္းစုံကို ေဒၚလွလွသန္းက တင္ျပ ေပးထား ပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ကေန ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ အထူး အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ ဘီေဂ်း နမ္ဘီယားဟာ လက္ရွိ ခရီးစဥ္ အတြင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အျပင္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္နဲ႔ တျခား သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးေတြကို ေတြ႔ဆံုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးသူရေရႊမန္း၊ စစ္တပ္ အႀကီးအကဲ ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ပါတီဝင္ေတြနဲ႔ တုိင္းရင္း လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုေတြ အျပင္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး အဖဲြ႔အစည္းနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ လူငယ္ အဖဲြ႔အစည္းေတြ အျပင္ သံတမန္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ တို႔နဲ႔ပါ ေတြ႔ဆံုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ေတာ့ မေတြ႔ဆံု ခဲ့ဘဲ ေစာေစာပိုင္း ဇူလိုင္လ ခရီးစဥ္အတြင္းက ေတြ႔ဆံုခဲ့တယ္လို႔ ကုလသမဂၢရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

NCCT ေခၚ ႏုိင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ညႇိႏႈိင္းေရး အဖဲြ႔နဲ႔ UPWC ေခၚ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အျပင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြနဲ႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပဲြ ကိုလည္း မစၥတာ နမ္ဘီယားဟာ ေလ့လာသူ အျဖစ္ တက္ေရာက္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တဝွမ္း အပစ္အခတ္ ရပ္ေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္မယ့္ ေဘာင္တရပ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အဲဒီ ေဆြးေႏြးပဲြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မစၥတာ နမ္ဘီယားက အခုလို တုိက္တြန္း ခဲ့တယ္လို႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢဳိလ္ စတီဖဲန္ ဒူဂ်ားရစ္ခ္ က ပံုမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွာ အခုလို ေျပာၾကား သြားပါတယ္။

မစၥတာ နမ္ဘီယားဟာ အစိုးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုေတြၾကား ႏွစ္ဘက္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ က်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး ညီလာခံကို ေလ့လာသူ တစ္ဦးအျဖစ္ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ကိုယ္စား မစၥတာ နမ္ဘီယားက ေသြးစည္း ညီညြတ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွ႕႐ႈတဲ့ တေျပးညီတဲ့ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ အျမင္ ကြဲျပားမႈေတြကို ေဘးဖယ္ ထားၿပီး ယံုၾကည္ခ်က္ အျပည့္အဝနဲ႔ သတၱိရွိရွိ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ တုိက္တြန္း ခဲ့ပါတယ္။”

ဒါ့အျပင္ မစၥတာ နမ္ဘီယား အေနနဲ႔ ၂၀၁၂ ဇြန္လပိုင္းက စၿပီး ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့လို႔ ဒုကၡသည္ သိန္္းနဲ႔ခ်ီရွိတဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ ကိုလည္း ၂၃ ရက္ကေန ၂၅ ရက္ေန႔အထိ သြားေရာက္ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈ ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းခံ ေတြကို ဘယ္လို လက္ေတြ႔ ေျဖရွင္းေန ၾကသလဲ၊ ေဒသခံ လူ႔အဖဲြ႔ အစည္း ေတြကို အေထာက္ အကူ ေပးရာမွာ ဘယ္လို တုိးတက္မႈေတြ ရရွိ ေနသလဲ ဆိုတာကို သူကိုယ္တိုင္ သိရွိႏိုင္ဖို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာ ခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ မစၥတာ နမ္ဘီယားဟာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ရခိုင္ ဒုကၡသည္ စခန္းနဲ႔ မြတ္ဆလင္ ဒုကၡသည္ စခန္းေတြကို သြားေရာက္ ခဲ့သလို ေျမပံုၿမိဳ႕ကိုလည္း သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ အျပင္ ဒုကၡသည္ စခန္းေတြကို သြားေရာက္ ခဲ့ၿပီး ေဒသခံ ေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆုံ ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုလို ေတြ႔ဆံုမႈေတြ အတြင္း မစၥတာ နမ္ဘီယားက ႏွစ္ဘက္တို႔ နားလည္မႈ ယူရာမွာ အားျဖည့္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္း ေျပာၾကား ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ စတီဖင္ ဒူဂ်ားရစ္ခ္က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

“ေတြ႔ဆံုမႈေတြ အတြင္း မစၥတာ နမ္ဘီယားက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အျပင္ လူ႔အဖဲြ႔ အစည္း ေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုေတြၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အားျဖည့္ ေပးေရး စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေရးႀကီးတဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ကာလ အတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကုလသမဂၢ အေနနဲ႔ ေထာက္ခံ အားေပး သြားမယ္ ဆိုတာကို ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။”

မစၥတာ နမ္ဘီယားရဲ႕ အခုႏွစ္ အတြင္း (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာေရာက္တဲ့ ခရီးစဥ္ဟာ နယူးေယာက္ခ္ရွိ ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္မွာ စက္တင္ဘာလမွာ က်င္းပမယ့္ (၆၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြ ညီလာခံႀကီး မတုိင္မီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
RB News
25.8.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေက်ာက္ပႏၵဴ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ေစတီျပင္ရြာမွ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ တစ္ဦးကုိ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔ ညပုိင္းက နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားက ပစ္သတ္ခဲ့ၿပီး၊ အသတ္ခံရသူ၏ အေလာင္းကုိ မိသားစုထံ လႊဲေျပာင္း မေပးဘဲ ျမွပ္ႏွံ သၿဂဳိဟ္လုိက္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေက်ာက္ပႏၵဴ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ေစတီျပင္ ေက်းရြာမွ လယ္သမား တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးအဒူလ္ေဟာက္သည္ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရြာထဲရွိ လမ္းမွ သြားေနစဥ္ ၎၏ ေနာက္မွ လမ္းေလွ်ာက္လာသည့္ အမည္မသိသူ ႏွစ္ဦးကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေခၚရာ၊ အဆုိပါ အမည္မသိသူ ႏွစ္ဦးက မတရား ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ ထြက္ေျပး သြားခဲ့ၾကသည္။ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ထြက္ေျပးသြားသူ ႏွစ္ဦး ေနာက္ကုိ မလုိက္ဘဲ၊ လမ္းမွ ေလွ်ာက္သြားေနသည့္ ဦးအဒူလ္ေဟာက္ကုိ ေသနတ္ျဖင့္ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္ခဲ့သည္။ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ပစ္လုိက္သည့္ က်ည္ဆန္သည္ ဦးအဒူလ္ေဟာက္၏ ၀မ္းဗုိက္ကုိ ထိမွန္၍ ေနာက္ေက်ာမွ ေပါက္ထြက္သြားခဲ့ၿပီး ထုိေနရာတြင္ပင္ လဲက်သြားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ေမာင္ေတာ ေဆးရုံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿမဳိ႕နယ္ ဆရာ၀န္ႀကီး ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေမာင္ေမာင္သိန္းက ေဆးကုသ မေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ (၂၄) ရက္ေန႔ ညေန ၆း၄၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေသဆုံး သြားခဲ့သည္။ မိသားစု၀င္မ်ားက ေသဆုံးသြားသူ ဦးအဒူေဟာက္၏ အေလာင္းကုိ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အရာရွိႀကီး တစ္ဦးက ၎တုိ႔ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိး ေပးမွသာ အေလာင္းကုိ အပ္ႏွံမည္ဟု ေျပာဆုိၿပီး အေလာင္းကုိ အပ္ႏွံျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ဦးအဒူလ္ေဟာက္၏ အေလာင္းကုိ မိသားစုမ်ားထံ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ျခင္း မရွိဘဲ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၂၀ ဦး၊ အင္းဒင္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲမွဴး၊ အလယ္သံေက်ာ္ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တပ္ရင္းမွဴး၊ ခရုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တုိ႔က အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္ရွိ သခၤ်ဳိင္းတြင္ ျမွပ္ႏွံ သၿဂဳိဟ္ လုိက္ေၾကာင္း အဆုိပါေဒသခံက ေျပာပါသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဥပေဒမဲ့ ပစ္သတ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ အသတ္ခံ ရသူ၏ အေလာင္းကုိပင္ မိသားစု မ်ားကုိ အပ္ႏွံျခင္း မရွိဘဲ သၿဂဳိဟ္လုိက္ျခင္းသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ လုံး၀ မရွိသည့္မွာ ေပၚလြင္ ထင္ရွား ေနပါသည္။
MYARF
RB News
25.8.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ လူဦးေရ စာရင္း စစ္ေဆးသည္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္၍ န.စ.က ကဲ့သုိ႔ အတင္းအဓမၼ ဘဂၤလီ ဇတ္သြင္းရာတြင္ ပါ၀င္ရန္ ျငင္းဆုိသူ မ်ားကုိ ငါးဖမ္းခြင့္ ပိတ္ပင္ ထားၿပီး၊ ငါးဖမ္းခြင့္ ရရွိထားသူ မ်ားႏွင့္ အတူ လုိက္ပါသြားေသာ ငါးဖမ္းခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရသူ တစ္ဦးကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ လူဦးေရ စာရင္း စစ္ေဆးသည္ဟု ေခါင္းစဥ္ တပ္၍ န.စ.က ကဲ့သုိ႔ အတင္း အဓမၼ ဘဂၤလီ ဇတ္သြင္းရာတြင္ ပါ၀င္ရန္ ျငင္းဆုိသူ မ်ားကုိ ဇူလုိင္လ (၁၂) ရက္ေန႔မွ စ၍ ငါးဖမ္းခြင့္ ပိတ္ပင္ ထားခဲ့သည္။ စား၀တ္ေနေရး က်ပ္တည္းမႈကုိ မခံႏုိင္၍ စစ္ေဆးခံခဲ့သူ အခ်ဳိ႕ကုိ ငါးဖမ္းခြင့္ ျပန္လည္ ေပးအပ္ ထားၿပီး၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ အတူ လုိက္ပါသြားေသာ ငါးဖမ္းခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထားရသူ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်ာက္ပႏၵဴ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ရြာႀကီးရြာမွ ဦးအာမန္အုလႅာ (ဘ) ဦးမာမတ္ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) ကုိ ၾသဂုတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သိန္းႏွင့္ ဦးေရာ္ဖိတ္တုိ႔က ေက်ာက္ပႏၵဴရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ငါးေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔က နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ရုံးမွ G1 ႏွင့္ တပ္ရင္းမွဴးတုိ႔သည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေက်ာက္ပႏၵဴ ေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး အာဏာပုိင္မ်ား၏ သတင္းေပး ျဖစ္သူ ဦးေရာ္ဖိတ္ (ဘ) ဦးဟာဘီရာမန္ တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး၊ ငါးဖမ္း စက္ေလွ အမ်ားအျပား ရွိသည့္ အနက္ စစ္ေဆးခံခဲ့သည့္ စက္ေလွ ပုိင္ရွင္ (၃) ဦးကုိသာ ငါးဖမ္းခြင့္ ျပန္လည္ ေပးခဲ့ၿပီး၊ က်န္သည့္ စက္ေလွ ပုိင္ရွင္မ်ားကုိ ငါးဖမ္းခြင့္ ရလုိလွ်င္ ဦးေရာ္ဖိတ္ထံတြင္ စစ္ေဆးခံၿပီးမွ ျပန္လည္ ရရွိမည္ဟု ေျပာၾကား သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာ စက္ေလွ ပုိင္ရွင္ အမ်ားစုမွာ ငါးဖမ္းခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရေသာ္လည္း ဘဂၤလီ အမည္ျဖင့္ လုံး၀ စစ္ေဆးခံမည္ မဟုတ္ဟု ေျပာဆုိ ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။RB News
25.8.2014

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ေလးၿမဳိ႕ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၾကာညဳိျပင္ ေက်းရြာမွ တာ၀န္ခံ ညီအစ္ကုိ ႏွစ္ဦး တုိ႔သည္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အမည္သုံး၍ ေဒသခံမ်ားထံမွ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ေလးၿမဳိ႕ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၾကာညဳိျပင္ ေက်းရြာမွ တာ၀န္ခံ ဦးအာေရာဖ္အာမတ္ႏွင့္ ဦးေဇာ္ျမင့္ႏုိင္ တုိ႔သည္ ယခင္ န.စ.က လက္ထက္တြင္ န.စ.က မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္ခဲ့ၾကသည္။ န.စ.က ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ န.စ.က ေနရာတြင္ အစားထုိး ေရာက္ရွိလာသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဒသခံမ်ားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ဦးေဇာ္ျမင့္ႏုိင္ႏွင့္ ဦးအာေရာဖ္အာမတ္ တုိ႔သည္ ကင္းေတာင္ ေက်းရြာမွ ဦးအႏုိ၀ါရ္ ဆာဒဲခ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အဆုိပါ ေက်းရြာမွ ဗလီ ေရွ႕ေဆာင္ ဆရာ ျဖစ္သူ ေမာ္လ၀ီ ဦးေအရ္ရွာဒ္ (ဘ) ဦးအဒူေဆာ္ေတာ္ရ္ကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္း အမွတ္ (၂၁) သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး စစ္ေဆး ေစခဲ့သည္။ ေမာ္လ၀ီ ဦးေအရ္ရွာဒ္သည္ အျပစ္မဲ့ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေငြေၾကး တစ္စုံတစ္ရာ မေပးရဘဲ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ဦးေဇာ္ျမင့္ႏုိင္ႏွင့္ ဦးအာေရာဖ္အာမတ္ တုိ႔သည္ ေမာ္လ၀ီ ဦးေအရ္ရွာဒ္ကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ ဗုိလ္ႀကီးကုိ ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း ေပးရမည္ဟု ဆုိကာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။

ဦးေဇာ္ျမင့္ႏုိင္ႏွင့္ အေပါင္းအပါ (၃) ဦး တုိ႔သည္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အမည္ကုိ သုံး၍ ေဒသခံမ်ား ထံမွ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အႀကီးအကဲ ျဖစ္သူ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ တင္ကုိကုိမွ တားဆီး အေရးယူ ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

Rohingya Exodus