ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ားနိေျဂာဓ (MYARF)
RB News
29.8.2015

ယခု ႀကိမ္ေခ်ာင္း ဆုိေသာ ရြာသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ မတုိင္ခင္ အခ်ိန္ထိ 'ေဘာ္လီဘာဇား' ဟု ေခၚဆုိခ့ဲၾကေသာ ရြာႀကီး ျဖစ္ျပီး တစ္ခ်ိန္က နိဗၺာန္ဟု တင္စားေလာက္ေအာင္ ေအးခ်မ္းသာယာ ျပည့္ဝလွသည္။ ရြာ၏ အေရွ႔ဘက္တြင္ စိမ္းလန္ေသာ ေတာင္တန္းႀကီး၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ေလာင္းဒုံးေက်းရြာ၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေအာင္စစ္ျပင္ေက်းရြာ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ အထက္စြန္း မမွန္းႏုိင္ေသာ ျပဴးမေခ်ာင္းႀကီး တည္ရွိေနသည္။ ၎ရြာရွိ ေစ်းႀကီးသည္ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမိဳ႕ေပၚမွအပ အႀကီးမားဆုံးနွင့္ အေရာင္းရဆုံး ေစ်းႀကီး ျဖစ္ျပီး အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ရြာေပါင္း (၁၀၀) နီးပါးေလာက္က ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ၎ေဈးတြင္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္၍ အသက္ ေမြး၀မ္ေက်ာင္း ျပဳၾကသည္။ ရြာရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္းသည္လည္း ျမိဳ႕ေပၚမွအပ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ဦးေရ အမ်ားဆုံးေသာ စာသင္ေက်ာင္းႀကီး ျဖစ္သည္။

ရြာ၏ အေနာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိေနေသာ ျပဴးမေခ်ာင္းႀကီး၏ ေခ်ာင္းကမ္းနားတြင္ ရြာရွိ လူဦးေရ အနက္ (၂၀) ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ေသာ ရြာသူ ရြာသားမ်ား ေနထုိင္ၾက၍ ေရလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေနၾကသည္။ ကားလမ္း မရွိေသးသည့္ အခ်ိန္က ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေစ်းႀကီးသုိ႔ ေစ်းေန႔မ်ားတြင္ စက္ေလွ၊သဗၺာန္၊ေလွမ်ားနွင့္ ၎ေခ်ာင္းႀကီးကုိ အသုံးျပဳ၍ လာေရာက္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသည့္ ေရလမ္းသုံး ေခ်ာင္းႀကီး ျဖစ္ျပီး ဝါးေဖာင္၊ ထင္းေဖာင္၊ ကုန္တင္ စက္ေလွမ်ားနွင့္ သဗၺာန္မ်ားအတြက္ အဆင္အေျပဆုံးပင္ ျဖစ္သည္။ ၎ေခ်ာင္းႀကီးသည္ ျပည္သူ အမ်ားအျပား အတြက္ 'အသက္ေသြးေၾကာ' ျဖစ္သည္ဟု တခ်ဳိ႕က ဆုိခ်င္ ဆုိၾကေသာ္လည္း ၎သည္ အေစခံေကာင္း ျဖစ္သလုိ သခင္ဆုိးလည္း ျဖစ္သည္။

မုိးရာသီ တစ္ေလ်ွာက္လုံး၌ ၎ေခ်ာင္းႀကီး အထက္စြန္းကစ၍ ေတာင္က်မုိးေရသည္ ဒလေဟာ စီးဆင္းလာျပီး ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာ ကမ္းနားသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ေရစီးေရလ်ွံ ျပင္းထန္လာကာ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ကမ္းပါးကုိ တုိက္ရုိက္ စီးဝင္ တုိက္စားေလ့ရွိသည္။ မုိးသည္းထန္လ်ွင္ အလြယ္တကူ ေရႀကီးေလ့ ရွိျပီး ေရႀကီးလ်ွင္ ေရစီးေရလ်ွံႏႈန္း ပုိမုိ ျပင္းထန္လာျပီး စုန္းမကဲ့သုိ႔ 'ေအာ့ေအာ့' ျမည္ကာ ေရတုိက္စားမႈ အားလည္း ပုိမုိ ျမင့္တက္လာသည္ကုိ အံ့ၾသ၍ မဆုံးနုိင္ပါ။ ၎ ေရတုိက္စားမႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ဟိႏၵဴရြာက စကာ အလယ္ရြာနွင့္ ေတာင္ရြာထိ ကမ္းပါးကုိ အျမင့္ဆုံးနွင့္ အမ်ားဆုံး ရုိက္ခတ္၍ နွစ္စဥ္ နွစ္တုိင္း ပ်မ္းမ်ွ ေပေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ေက်ာ္ လူေနအိမ္ေျမ တုိက္စား ကမ္းျပိဳသြားေလ့ရွိသည္။ ၎ေၾကာင့္ နွစ္စဥ္လုိလုိ ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာ ကမ္းနားက အိမ္ေျခေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ေက်ာ္ ေရႊ႕ေျပာင္း ၾကရသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက စ၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျဖစ္ပြားေနေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးျဖစ္ျပီး တစ္ခ်ိန္က ျမိဳ႕မိေခ်ာင္းရြာ ေတာင္ေျခနားတြင္ တည္ရွိခ့ဲေသာ ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာသည္ ယေန႔ ေမာင္ေတာသြား ကားလမ္း အေရွ႕ဘက္က ေတာင္တန္းနားသုိ႔ ကမ္းျပိဳ၍ တြန္းပုိ႔ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မ်ားထက္ ပုိမုိ ဆုိးရြားလွသည္မွာ မုိးရာသီ၌ ေရတုိက္စားခံရ၍ ကမ္းျပိဳသြားမႈမွာ အုိးအိမ္ ပါသြားေသာ မိသားစုမ်ား ေနထုိင္ၾကရန္ ေနာက္ဆုတ္၍ ယာယီ တဲထုိး ၾကရန္ လည္းေကာင္း၊ အနီး ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေနရာလပ္၌ တဲထုိး ေနထုိင္ၾကရန္ လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္းမ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကား တဲထုိးေဆာက္လုပ္ခြင့္ သြားေတာင္းလ်ွင္ ႀကိမ္ေခ်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး စာေရး ဦးထြန္းဝင္းက (၁) သိန္း၊ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး ဦးကုိကုိေအာင္က (၁) သိန္း၊ ဘိနယ္တာဝန္ခံ အရာရွိက (၁) သိန္း၊ အနည္းဆုံး ေငြက်ပ္ (၃) သိန္းေက်ာ္ ကုန္က်ခံရသည္။ မတတ္နုိင္ေသာ မိသားစုမ်ားမွာ အိမ္တစ္ဝက္ ေခ်ာင္းဘက္၌ ေနာက္တစ္ဝက္ ကမ္းေျမ၌ ျဖစ္ရေသာ အိမ္ပ်က္တြင္ မုိးရာသီ တစ္ေလ်ွာက္လုံး အသက္အုိးအိမ္ ေဘးအႏၱရာယ္ စုိးရိမ္မႈျဖင့္ ဆက္လက္ေနထုိင္ၾကရသည္ကုိ ရႈျမင္ၾကသူတုိင္း ေအာ့ႏွလုံး နာသြားေလာက္ေအာင္ ခံစားမိရသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ တစ္အိမ္လုံး ေခ်ာင္းထဲ ျပိဳက်သြားျပီး ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္ေသာ မိသားစုမ်ားမွာလည္း မိမိတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္း အိမ္မ်ားတြင္ တစ္ညစီ လွည့္ပတ္၍ စိတ္ဆင္းရဲစြာ ေနထုိင္ၾကရသည္မွာ သနားဖြယ္ရာ ေကာင္းလွသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ေသာကေပါင္းစုံ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ရျပီးေနာက္ မုိးရာသီ ကုန္ဆုံးသြားလ်ွင္ တတ္ႏုိင္သူမ်ားက သံေယာဇဥ္ မျပတ္ႏုိင္ေသာ္ျငားလည္း မိမိ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအား စြန္႔ခြာသြား၍ ေနာက္ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ တစ္ခုသုိ႔ သုိက္ပ်က္ ဥကြဲကာ ေနထုိင္ၾကရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ယခုႏွစ္ မုိးရာသီကာလတြင္လည္း ရာသီဥတု ျပင္းထန္လာမႈေၾကာင့္ ေရတုိက္စားမႈႏႈန္းလည္း ယခင္ကထက္ ပုိမုိ ျမင့္တက္လာျပီး လူေနအိမ္ေျမ ကမ္းျပိဳမႈလည္း ပုိမုိ မ်ားျပားလာသည္။ ဆုိရလ်ွင္ ယခုႏွစ္ မုိးရာသီကစ၍ ဇူလုိင္လ ေနာက္ဆုံးပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားတုိက္ခုိက္ခဲ့ေသာ ကုိမင္း ဆုိင္ကလုန္ မုန္တုိင္းျပီးေနာက္ ၎ရြာ ကမ္းနားက လူေနအိမ္ေပါင္း (၃၀) လုံးေက်ာ္ ေရတုိက္စား ကမ္းျပိဳမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ၎ျပဴးမေခ်ာင္း၏ ေရတုိက္စား ကမ္းျပိဳမႈ သမုိင္းတြင္ အဆုိးရြားဆုံးပင္ ျဖစ္သည္။ ဤက့ဲသုိ႔ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားသြားမည့္ ဆုိပါက လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွွစ္အတြင္း ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာ ေျမပုံက ယခု ႀကိမ္ေခ်ာင္း တုိက္နယ္ေဆးရံုႀကီး၊ ေစ်းႀကီးႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ား တည္ရွိေနေသာ ရြာရွိ အလယ္ႏွင့္ေတာင္ရြာ ႏွစ္ခုစလုံးသည္ လုံဝ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

၂၀၀၅ ခုနွစ္ကစျပီး ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာက ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား၏ အိမ္ေျခေပါင္း (၁၀) လုံးေက်ာ္ ကမ္းျပိဳမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးခဲ့ရၿပီး ေျမာက္ရြာတြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ အတူ ေရာေႏွာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ၾကရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၂၀၀၉ ခုနွစ္ကစျပီး ႀကိမ္ေခ်ာင္း အလယ္နွင့္ ေတာင္ရြာမွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မ်ား၏ အိမ္ေျခေပါင္း (၁၃၀) ေက်ာ္သည္ ရြာ၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိေနေသာ ေဝးတေျမ ေတာင္ေပၚေဒသ၌ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ ခဲ့ၾကရသည္။ ၎တုိ႔ ေနထုိင္ၾကေသာ လယ္ေျမမ်ားမွာ ရြာရွိ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ လယ္ပုိင္ရွင္ အခ်ဳိ႕က လွဴဒါန္းၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကုိ ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိျဖင့္ ဝယ္ယူ၍ တဲထုိးေနထုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ယခင္ကမ္းနားတြင္ ေရလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ယခု ေခ်ာင္းနွင့္ ေဝးလ်က္ရွိေသာ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ စီးပြားပ်က္ ေနၾကျပီး လူသူ ကင္းေဝးရာလည္းျဖစ္ ရာသီဥတု ဒဏ္လည္းၾကမ္း စားဝတ္ေနေရး ဖူလုံမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က ပုိင္ဆုိင္ခ့ဲၾကေသာ စိတၱႏွင့္ကယာဗလ ဆုံးရႈံး၍ ရုပ္ပ်က္ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တ့ဲေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎ေဒသတြင္ မုိးရာသီ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ယခင္က မိမိတုိ႔၏ သားသမီးမ်ားအား ပညာသင္လုိစိတ္ ရွိၾကခ့ဲေသာ မိဘမ်ားက ေက်ာင္းေနရန္ အရြယ္ေရာက္ေသာ သားသမီးမ်ားကုိ ေက်ာင္းမထားေတာ့ဘဲ ေတာဝင္ သစ္ခုတ္ခုိင္းၾကရျပီး ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေစ်းႀကီး၌ သယ္ယူေရာင္းခ်ၾကရသည္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ၎တုိ႔ ယာယီ ေဆာက္လုပ္၍ နာမာဇ္ဝတ္ျပဳေသာ ဗလီေက်ာင္းေတာ္ကုိလည္း ႀကိမ္ေခ်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးစာေရး ဦးထြန္းဝင္းက သြားေရာက္၍ ၿပဳိဖ်က္လုိက္ေသာေၾကာင့္ ယခုအခါ ၎တုိ႔မွာ ဘာသာေရး ေက်ာင္းမ့ဲဘဝႏွင့္ အေမွာင္ငရဲျပည္ထဲ ေနရသလုိ ျဖစ္ေနၾကသည္။

ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာတြင္ ႏွစ္စဥ္ ခံစားေနရသည့္ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ႀကိမ္ေခ်ာင္းေျမေပၚတြင္ မဲဆြယ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ပုံးအျပည့္ မဲေကာက္ယူခ့ဲၾကျပီး အမတ္မ်ား ျဖစ္ၾကျပီးေနာက္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေျမသုိ႔ ခရီးစဥ္ ေရာက္လာခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း ယုံၾကည္အားကုိး၍ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက လုိအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိရာ 'အစီစဥ္မ်ား ရွိေနၿပီ မၾကာမွီ လုပ္ေဆာင္သြားမည္' ဟု ေျပာဆုိသြားေသာ စကားခ်ဳိခ်ဳိမ်ားေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ခံစားသြားရေလာက္ေအာင္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမတ္ႀကီးမ်ား ျပန္သြားၿပီးေနာက္ ရြာသားမ်ားက အားကုိးမိသည္ကုိပင္ ေနာင္တ ရေနခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေခတ္အဆက္ဆက္က ၎ရြာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲၾကေသာ ေက်းရြာ ေကာင္စီ၊ ေက်းရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေကာင္စီ ဥကၠဌမ်ား၊ ၎ရြာတြင္ တာဝန္က်ခ့ဲၾကေသာ အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ား ေမာင္ေတာျမိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စသည္တုိ႔က မည္သည့္ အခါကမွ တစ္စုံတစ္ရာ အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ျခင္း မရွိသည္ကုိ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရသည္။

လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း ခံထားရသည့္ အတြက္ ယခုလာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလတြင္ မဲဆြယ္၊ မဲယူရန္ လာေရာက္မည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ေခ်ာင္းေရ တုိက္စားမႈေၾကာင့္ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စုမွ ရြာအခ်ဳိ႕ ေျမပုံက ေပ်ာက္ကြယ္ သြားေနသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခုိင္မာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မေပးလွ်င္ မိမိတုိ႔၏ ဇာတိေျမကုိ ျမတ္ႏုိးၾကေသာ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ရြာသူရြာသား ၈၁၈၅ ဦးမွ သတိႀကီးစြာ မဲေပးၾကရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ျမင္းလြတ္ေဈး စစ္ေဆးေရးဂိတ္ (ဓါတ္ပုံ - RB News)


RB News
29.8.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာတြင္ ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔ ည (၈) နာရီေက်ာ္ အခ်ိန္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ တပည့္ ျဖစ္သူ ေက်ာ္ေဇယ်ာဦး ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခံရၿပီး ေနာက္တြင္ အလယ္သံေက်ာ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားမွ ငါးဖမ္း စက္ေလွမ်ားႏွင့္ ေလာင္းေလွမ်ားကုိ ပင္လယ္ျပင္သုိ႔ ငါးဖမ္း မထြက္ရန္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက ပိတ္ပင္ လုိက္သျဖင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနသူမ်ား စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲ ႀကဳံေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

အလယ္သံေက်ာ္ ေတာင္ပုိင္း ေက်းရြာမ်ားမွ ငါး၀ယ္ယူလာသည့္ ဆုိင္ကယ္ ကယ္ရီသမားမ်ားႏွင့္ ေမာင္ေတာသုိ႔ ေဈး၀ယ္ရန္ သြားေနသူမ်ားအား ျမင္းလႊတ္စခန္းမွ မ.က.ဖ (လ.၀.က) ဦးစီးအရာရွိ ဦးခင္ေဇာ္ျမင့္က ျမင္းလႊတ္ ေဈးဂိတ္ စခန္းတြင္ စစ္ေဆးၿပီး အစိမ္းႏုေရာင္ကဒ္ မရွိဟု ဆုိကာ တစ္ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေထာင္စီ ယူ၍ လႊတ္ေပးေသာ္လည္း၊ ေက်ာင္းေတာင္ႏွင့္ ဥေဒါင္း ေက်းရြာ ၾကားရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္းမွ စခန္းမွဴး ဒုရဲအုပ္ မ်ဳိးျမင့္ေဇာ္က ထပ္မံ၍ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေထာင္စီ ယူသည့္အျပင္ ငါး၀ယ္ယူလာသူမ်ားအား ပင္လယ္ျပင္သုိ႔ မထြက္ရန္ တားျမစ္ထားသည္ကုိ မလုိက္နာဘဲ ဖမ္းလာသည့္ ငါးမ်ားမွာ တရားမ၀င္ဟု ဆုိကာ ပါလာသည့္ ငါးမ်ားအားလုံး သိမ္းဆည္း ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ငါးေရာင္း၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနသူမ်ားမွာ ၎တုိ႔၏ ငါးမ်ားအားလုံး ဓါးျပတုိက္ခံရသကဲ့သုိ႔ သိမ္းဆည္းခံလုိက္ရသျဖင့္ အရင္းအႏွီးမဲ့သြားကာ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ရန္ပင္ ခက္ခဲလ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ 

အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္သက္ႏုိင္၏ တပည့္မ်ား ျဖစ္သည့္ အလယ္သံေက်ာ္ ေလယာဥ္ကြင္း ေက်းရြာမွ ဦးေမာင္ဇူရ္ (ဘ) ဦးအူေမာတ္အလီႏွင့္ ဦးလာလူး (ဘ) ဦးဆာေလ တုိ႔သည္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား၊ ဦးေမာင္သက္ႏုိင္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ယခုလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ အလယ္သံေက်ာ္ ေလယာဥ္ကြင္း ေက်းရြာႏွင့္ ကံပူး ေက်းရြာမွ စက္ေလွ ပုိင္ရွင္ (၄) ဦးအား ပင္လယ္ျပင္သုိ႔ ငါးဖမ္းထြက္သည္ဟု လုပ္ႀကံ မတရား စြပ္စြဲ၍ ေငြညွစ္ခဲ့သည္။ 

ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ -- 

(၁) ဦးအစၥမုိင္လ္ (ညွစ္ခံရေငြ ၂၆၅၀၀၀ က်ပ္)
(၂) ဦးဖယာဇူလႅာ (ဘ) ဦးႏူရုိ (ညွစ္ခံရေငြ ၂၇၅၀၀၀ က်ပ္)
(၃) ဦးဖာရုခ္ (ဘ) ဦးလာလ္မာမတ္ (ညွစ္ခံရေငြ ၂၇၅၀၀၀ က်ပ္)
(၄) ဦးေဆာ္ေယာဒူလႅာ (ဘ) ဦးမာမတ္ဆလာမ္ (ညွစ္ခံရေငြ ၂၇၅၀၀၀ က်ပ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ကံပူးေက်းရြာမွ ဟာဖီးဇ္ ဦးေရွာ္ရိဖ္ဟူစိန္းႏွင့္ အတူ ေဒသခံ (၄) ဦးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသုိ႔ ဆင့္ေခၚ၍ ၎တုိ႔၏ သားသမီးမ်ား ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ာ ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာသြားသည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ အေၾကာင္းမၾကားဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ 


29.8.2015

မုတ္သုံမုိးရာသီ မကုန္ဆုံးခင္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ကုိ ျဖတ္ၿပီး ထြက္ေျပး လာၾကမယ့္ ေလွစီးေျပး ဒုကၡသည္ေတြ အေရး အေရးေပၚ ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ UNHCR ဒုကၡသည္မ်ား ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံးက ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆုိ လုိက္ပါတယ္။

အခုႏွစ္ ပထမ ၆ လအတြင္း လူေမွာင္ခုိကူးသူေတြက ရုိဟင္ဂ်ာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသား စုစုေပါင္း ၃၁,၀၀၀ ခန္႔ကုိ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ကုိ ျဖတ္သယ္ခဲ့တယ္လုိ႔ UNHCR က ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာအသစ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါဟာ မႏွစ္ အဲဒီအခ်ိန္ကထက္စာရင္ ထြက္ေျပးလာတဲ့ ဒုကၡသည္အေရအတြက္ ၃၄% တုိးလာတာ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကစလုိ႔ အႏၱရာယ္ မ်ားလွတဲ့ ဒီေရေၾကာင္းခရီးကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ ထြက္ေျပးလာသူ ခန္႔မွန္းေျခ ၉၄,၀၀၀ ေလာက္ ရွိသြားၿပီလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အဲဒီအထဲမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေသဆုံးသြားတဲ့ ၃၇၀ အပါအ၀င္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကစလုိ႔ ေသဆုံး အေရအတြက္ ၁,၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိသြားၿပီလုိ႔လည္း အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ထုိင္းနဲ႔ မေလးရွားနယ္စပ္ေတြမွာရွိတဲ့ လူေမွာင္ခုိကူးတဲ့သူေတြအသုံးျပဳတဲ့ ယာယီခစန္းေတြအနီး ဒုကၡသည္ေတြကုိ လူေမွာင္ခုိ ကူးသူေတြက ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သတ္ၿဖတ္ၿပီး အစုလုိက္ အၿပံဳလုိက္ ေျမျမဳပ္ထားတာကုိ အခုႏွစ္ ေမလတုန္းက ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးတဲ့အေပၚ UNHCR ရဲ႕ အစီရင္ခံစာက အေျခခံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ကုန္ပုိင္းတုန္းက မေလးရွားႏုိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း ေဒသမွာ ေနာက္ထပ္ အေလာင္း ၂၄ ေလာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့တာဟာလည္း လူေမွာင္ခုိကူးသူေတြရဲ႕ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကုိ ျပသလုိက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။MYARF
RB News
28.8.2015

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ခရုိင္၊ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ၊ ဇီးပင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ ေခ်ာင္း၀ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက ေခြးႏွစ္ေကာင္ ေမြးျမဴထားသည္။ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက ေခြးႏွစ္ေကာင္ႏွင့္ အတူ ကေလးငယ္မ်ား ဆိတ္ေက်ာင္းေသာ စားက်က္ ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေခြးႏွစ္ေကာင္အား ဆိတ္မ်ားကုိ ကုိက္ခုိင္းသည္။ ေခြးကုိက္၍ ေသဆုံးသြားေသာ ဆိတ္မ်ားကုိ ၎တုိ႔က စခန္းသုိ႔ ယူေဆာင္ သြားၿပီး စားသုံးေလ့ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ယေန႔ ၾသဂုတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါ စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲႏွစ္ဦးသည္ ေခြးႏွစ္ေကာင္ႏွင့္ အတူ ကေလးငယ္မ်ား ဆိတ္ေက်ာင္းရာသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ေခြးမ်ားအား ဆိတ္မ်ားကုိ ကုိက္ေစခဲ့ရာ ေခြးမ်ားက ဆိတ္ကုိးေကာင္ကုိ ကုိက္ခဲ့သည္။ ေခြးကုိက္ခံရသည့္ ဆိတ္ကုိးေကာင္မွ ဆိတ္သုံးေကာင္ ခ်က္ခ်င္း ေသဆုံးခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိသည့္ က်န္ဆိတ္ေျခာက္ေကာင္ကုိ ဆိတ္ေက်ာင္းသည့္ ကေလးငယ္မ်ားက အိမ္မ်ားသုိ႔ ေခၚသြားခဲ့သည္။ အိမ္သုိ႔ေရာက္သည္ႏွင့္ ဆိတ္သုံးေကာင္ ထပ္မံ ေသဆုံးခဲ့သည္။ က်န္သုံးေကာင္မွာ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္ ရွိၾကသည္။ 

ဆိတ္မ်ားမွာ ေရတြင္းျပင္ ေက်းရြာအုပ္စု ေတာင္ရြာမွ ဦးေရွာမ္ရႈအာေလာမ္ (ဘ) ဦးဘူဇူရုခ္မ်ာ၏ ဆိတ္ေလးေကာင္ ႏွင့္ မုဆုိးမ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚဒိလ္ဘာရ္၏ ဆိတ္ငါးေကာင္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

အဆုိပါ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားသည္ ေခြးမ်ားကုိ အသုံးခ်၍ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဆိတ္မ်ားကုိ ေန႔စဥ္လုိလုိ သတ္ျဖတ္ စားသုံးလ်က္ ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ အနီးအနား ေက်းရြာမ်ားမွ လာ၍ ေခ်ာင္းတြင္ ငါးဖမ္း၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနသည့္ ငါးဖမ္းသမား မ်ားထံမွ ငါးမ်ား လုယက္ျခင္း၊ အေၾကာင္းမဲ့ ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ပုိက္ကြန္မ်ား သိမ္းယူျခင္း မၾကာခဏ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။MYARF
RB News
28.8.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္၊ ၿမဳိ႕မ ကညင္တန္း ေက်းရြာႏွင့္ ၿမဳိ႕သူႀကီး ေက်းရြာၾကားရွိ တံတား ကင္းစခန္းမွ ရဲမ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔က ႏြားရုံေတာင္ ေက်းရြာမွ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕ေပၚသုိ႔ လာေနသည့္ ဦးမာမတ္ဂ်ဴဟာရ္ (ဘ) ဦးအာဘုလ္ကာဆိမ္အား စစ္ေဆးရာ ဦးမာမတ္ဂ်ဴဟာရ္က ေရာင္းခ်ရန္ ယူလာသည့္ ေရႊဆြဲႀကဳိး တစ္ကုံးကုိ ေတြ႔ရွိၿပီး “ကုလားမ်ား ေရႊသယ္ယူခြင့္ မရွိသျဖင့္ သိမ္းဆည္းမည္” ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

အလားတူ ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ ဘဂုံးနား ေက်းရြာအုပ္စု မာဇိလႅာဖာရာမွ ဦးအာဘုလ္ဟာရွိမ္ကုိ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕မ ရဲစခန္းမွ ရဲမ်ားက ေမာင္ေတာ ေဈးမွ ဖမ္းဆီးၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အေရးအခင္းတြင္ ရခုိင္အိမ္မ်ား မီးရႈိ႕ခဲ့သည္ဟု လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။ 

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕မ ရဲစခန္းမွ ရဲမ်ားသည္ ၿမဳိ႕မ အလယ္ရပ္ကြက္ (အမွတ္ ၄ ရပ္ကြက္) အုပ္စု ရြာသစ္ရွိ အမ်ဳိးသမီး အိမ္တြင္းမႈ သင္တန္းေက်ာင္းေရွ႕ ဗုိလ္မွဴးရြာ လမ္းအ၀ေရွ႕ရွိ ရခုိင္အိမ္ တစ္အိမ္တြင္ တစ္ေနကုန္ ထုိင္ေစာင့္ကာ နယ္ေက်းရြာ မ်ားမွ ၿမဳိ႕ေပၚ တက္လာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ စစ္ေဆးကာ ေငြ၊ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ျခင္း၊ လူမ်ားအား ရုိက္ႏွက္ျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။MYARF
RB News
27.8.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အမွတ္ (၅) နယ္ေျမ၊ ငါးခူရ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ စခန္းမွဴး အပါအ၀င္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ (၁၅) ဦးခန္႔သည္ ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ စံပယ္ကုံး ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ဥကၠဌေဟာင္း ဦးအဘူေဂ်ာ္မိလ္ (ဘ) ဦးမုခ္တာရ္အာမတ္ (အသက္ ၄၂ ႏွစ္) ကုိ ေနအိမ္မွ ဖမ္းဆီးၿပီး၊ လူကုန္ကူး ပြဲစားဟု စြပ္စြဲကာ ငါးခူရ စခန္း၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားသည္ ဖား၀ပ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ခံ ဦးကာမာလ္ဟူစိန္းကုိ ဖမ္းဆီး၍ ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ ဦးကာမာလ္ဟူစိန္းကုိ ဖား၀ပ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ ဦးဆာေလအာမတ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးတုိ႔ သတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိသည္ဟု ဆုိကာ လူသတ္မႈႏွင့္ စြပ္စြဲ၍ ဖမ္းဆီးခဲ့ျဖစ္ျခင္းသည္ဟု သိရသည္။ 

ဖမ္းဆီးခံရသူ ႏွစ္ဦးလုံးကုိ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာ ရဲစခန္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္၍ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားသည္။ 

ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ အထက္ျပဴးမ ေက်းရြာမွ ဦးေမာင္ေက်ာ္သာ (ဘ) ဦးေအာင္ပုိက္ (ရခုိင္လူမ်ဳိး) သည္ ဆုိင္ကယ္စီး၍ ငါးခူရ ေက်းရြာမွ ျဖတ္သန္း သြားေနစဥ္ နယ္ေျမ (၅) စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက မသကၤာ၍ ေခၚယူ စစ္ေဆးခဲ့ရာ WY မူးယစ္ေဆး၀ါး ၅၀၀၀ လက္၀ယ္ ေတြ႔ရွိခဲ့သျဖင့္ ဖမ္းဆီး၍ ငါးခူရ စခန္းတြင္ တစ္ည ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားက ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ လုိက္ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ ေျပာပါသည္။ 

ငါးခူရႏွင့္ ကံျပင္ ေက်းရြာသည္ ေမာင္ေတာမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ WY မူးယစ္ေဆး၀ါး ပုိ႔ေဆာင္ေသာ အဓိက ဆိပ္ကမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ငါးခူရႏွင့္ ကံျပင္ေက်းရြာ (ရခုိင္ရြာ) သားမ်ားသည္ ယခင္က ဂဏန္း ရွာေဖြ ေရာင္းစားသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ယခုအခါ WY မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ငန္းျဖင့္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာ လာၾကသည္။ တာ၀န္က် လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက WY မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသည္ကုိ သိရွိေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးျခင္း မရွိဘဲ လာဘ္ေငြရယူၿပီး မသိဟန္ေဆာင္ ေနၾကသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ လာဘ္ေငြ မေပးသူမ်ားကုိသာ လုိက္လံ ဖမ္းဆီးေလ့ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။MYARF
RB News
27.8.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္၊ ၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴး ေအာင္ဘာေလ၊ ဘုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာႏွင့္ ဖရုံေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေဒသခံ တစ္ဦးထံမွ ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ သားသတ္လုိင္စင္ ယူထားသည့္ ဦးေရာ္ဖိခ္သည္ ေရာင္းခ်ရန္ ယူလာသည့္ ကၽြဲမ်ားကုိ ၿမဳိ႕ေပၚတြင္ ထားရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ဖရုံေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ ဦးအာယုဖ္ (ဘ) ဦးဟာလာထံ ကၽြဲမ်ားကုိ ေက်းရြာသုိ႔ ယူေဆာင္၍ ထိန္းသိမ္းထားရန္ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့သည္။

ဦးအာယုဖ္က လူအခ်ဳိ႕ ငွားရမ္း၍ ကၽြဲအေကာင္ (၁၀၀) ေက်ာ္ကုိ ဖရုံေခ်ာင္း ေက်းရြာသုိ႔ ယူေဆာင္သြားရာ လမ္းတြင္ ေန၀င္သြားသည့္ အခါ ဓါတ္မီးထုိး၍ ဘုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာကုိ ျဖတ္သန္း သြားခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ဖရုံေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္သန္းေဌးႏွင့္ ဘုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ခ်မ္းသာ တုိ႔က ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔ညတြင္ ဦးအာယုဖ္ ဦးေဆာင္သည့္ ဖရုံေခ်ာင္း ေက်းရြာသားမ်ားက ဘုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာအုပ္စုရွိ န.တ.လ ရြာကုိ တုိက္ခုိက္ရန္ ႀကဳိးစားခဲ့သည္ဟု လုပ္ႀကံ၍ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴး ေအာင္ဘာေလ ထံတုိင္တန္းခဲ့သည္။ 

ထုိသုိ႔ လုပ္ႀကံ တုိင္တန္းမႈေၾကာင့္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးေအာင္ဘာေလက ဦးအာယုဖ္ကုိ ဆင့္ေခၚၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္း ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ေမခ
August 27, 2015

ပထမ အႀကိမ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး ကို ဒီကေန႔မွာ ရပ္နား လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ္႔ ေသာၾကာေန႔ မွာလည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို ရပ္နားေတာ့မွာပါ။ ဒီလိုရပ္နားတာဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး ေတြကို ရပ္ဆိုင္း ေပးဖို႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မွာ အေရးႀကီး အဆိုေတြ တင္သြင္းကာ ရပ္နားဖို႔ လုပ္ေဆာင္တာမွာ အမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္ ဘက္က ရပ္နား လိုက္တဲ့ အတြက္ အခုလို ဒီတလ အတြင္း မွာတင္ က်န္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ခု လံုးပါ ရပ္နား လိုက္တာ ျဖစ္တယ္ လို႔လည္း လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက သံုးသပ္ေန ၾကပါတယ္။ ဒီသတင္း အျပည္႔အစံုကို ဗီြအိုေအ ျမန္မာပိုင္းက ေမခ ကေပးပို႔ ထားပါတယ္။

ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ၈၉ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ရပ္နားေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊ မန္းက အခုလို ေၾကညာခဲ့တာပါ။

"ပထမအၾကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးစီးေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္"

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းဟာ လာမယ့္ ႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ ကုန္ဆံုးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ရပ္နားေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္း ထားတဲ့ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ အစည္းေဝးေတြကေန ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လုပ္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တရားမွ်တဖို႔ အတြက္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ကူညီလုပ္ ေဆာင္ဖို႔လည္း တိုက္တြန္းခဲ႔ပါတယ္။

"လြတ္လပ္၍တရားမွ်တျပီး တရားမွ်တျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္သာ တာဝန္ရွိတာ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔ ပါတီမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားနဲ႕ ျပည္သူတရပ္လုံးမွာပါ တာဝန္ရွိသည္ဟု ခံယူျပီးေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အၾကိဳကာလ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အျပီးကာလေတြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ အားလုံး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ထိခိုက္နာက်င္မႈ ခံစားရမွာက ျပည္သူမ်ားသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။"

ၾသဂုတ္လ ၁၈ရက္ေန႔က ျပန္လည္က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒီလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးေတြ တိုင္ခင္မွာ အမ်ားက စိတ္၀င္ စားေနၾက တဲ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လြႊတ္ေတာ္တြင္းကိုပါ ဂယက္႐ိုက္ လာမွာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ စိုးရိမ္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္မွာ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ညနဲ႔ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ အျဖစ္အပ်က္ေတြေၾကာင့္ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ခဲ့ၾကတာပါ။ လႊတ္ေတာ္ျပန္ စစခ်င္း မွာပဲ ေရေဘးနဲ႔ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲျပင္ဆင္ဖို႔ အတြက္ ဟုဆိုကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္အခ်ိဳ႕က လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးေတြကို ရပ္ဆိုင္းေပးဖို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အေရးႀကီးအဆိုေတြ တင္သြင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကို ခ်က္ခ်င္း မရပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က အဆိုအေပၚေခ်ပခဲ့ေပမယ့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ အဆိုကိုလက္ခံကာ ၾသဂုတ္ ၁၉ရက္က လံုးဝ ရပ္နားလိုက္ပါတယ္။

ဒီလိုအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ရပ္နားမႈေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္လည္း အခုလို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရပ္နားလိုက္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြအခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ေနၾကေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနီးတဲ့အတြက္ ရပ္နားတာျဖစ္တယ္ လို႔ျမင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေပၚ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးဝင္းထိန္ကေတာ့ သူ႔အျမင္ကို ခုလိုေျပာပါတယ္။

"အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရပ္ဖို႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရပ္ဖို႔ဆိုတာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကတင္တာ။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဘာေၾကာင့္တင္ရသလဲဆိုရင္ေတာ့ မွန္းဆၾကည့္ရတာ သူတို႔ ဥကၠဌ ဦးေဌးဦးက တင္ခိုင္းလို႔ လို႔ယူဆရတယ္။ ဦးေဌးဦးကို ဘယ္သူကခိုင္းသလဲဆိုတာက ဒါက ႏိုင္ငံေရးျပင္ပကေန စဥ္းစားျပီးမွ အေျဖထုတ္ လို႔ရတာေပါ့။ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးျပီဆို ဒီ လႊတ္ေတာ္က ရပ္ကိုရပ္ရေတာ့မွာ။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ သူတို႔ ျဗဳန္းစားၾကီး ရပ္စရာ မလိုဘူး"

ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး သူ႔အျမင္ကို အခုလိုေျပာပါတယ္။

"လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာ ကေတာ့ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ တင္ ေျမႇာက္ လိုက္တာေလ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရဲ့ အဓိကတာဝန္ကေတာ့ ဥပေဒျပဳဖို႔ေပါ့။ နံပါတ္ ၂ က ေတာ့ Check and Balances လုပ္ဖို႔ ေပါ့။ Check and Balances လုပ္ဖို့ဆိုတာက မ႑ိဳင္ၾကီး ၃ ခုကို တခုနဲ႕တခု Check and Balances လုပ္ဖို႔ေပါ့။ နံပါတ္ ၃ ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေဒသအတြက္ က်ေနာ္တို႔ေရြးခ်ယ္ေပး လိုက္တဲ့ျပည္သူေတြ ကိုယ္႔နယ္ေဒသကို ျပန္ျပီးေတာ့ အက်ိဳးျပဳ တဲ့ ေမးခြန္းေတြေပါ့ေလ က်ေနာ္တို႔ဒီမွာ လုပ္ေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ အမ်ားၾကီး လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဥပေဒအေနနဲ႔ နံပါတ္တစ္ ဥပေဒနဲ႔ ေျပာရင္ လႊတ္ေတာ္ၾကီး တစ္ခုလုံးအေနနဲ႔ ဥပေဒေပါင္း ၁၈၀ ေလာက္ျပီးပါတယ္။ တခုလုံးျခဳံၾကည့္ရင္ေတာ့ ရာႏႈန္းျပည့္ေတာ့မျပီးဘူး။ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ေတာ့ျပီး တယ္လို႔ေျပာရတယ္။ ေက်နပ္ပါတယ္ က်ေနာ္တို႔"

အခု က်င္းပခဲ့တဲ့ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးဟာ လႊတ္ေတာ္ က်င္းပခဲ့တဲ့ သက္တမ္း တေလွ်ာက္လံုးမွာ အဆိုမ်ား တင္သြင္းျခင္း နဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား စိစစ္ျခင္း တို႔အား အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အစည္း အေဝးကာလ အရွည္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးက်င္းပမႈဟာ ၇လေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအစည္းအေဝးမွာ ၾကယ္ ပြင့္ျပနဲ႔ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း စုစုေပါင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ အနက္ ၁၆၀၀ေက်ာ္ ေျဖဆိုႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဆို ၂၅အနက္မွာ အေရး ႀကီးအဆိုတခုတင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္း ၉၀ေက်ာ္မွာ ၈၀ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကို ၂၀၁၁ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ရက္ေန႔က စတင္ေခၚယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ထုတ္ျပန္ထားခ်က္မ်ားအရ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၅ႏွစ္အတြင္း ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္ အသစ္ေရးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒေပါင္း ၁၈၀ေက်ာ္ ရွိခဲ့တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးေတြကို လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသက္တမ္းကုန္ဆံုးမယ့္ လာမယ့္ ႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွာ ေနာက္ဆံုးထပ္မံေခၚယူ ဦးမွာျဖစ္တယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကေျပာပါတယ္။ကုိမိုးေဇာ္
27.8.2015

ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို တပ္မေတာ္က အၿငိမ္းစား ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ကပါ အၿငိမ္းစား ယူခြင့္ ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို မေန႔ထုတ္ သတင္းစာေတြ ေဖာ္ျပပါတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးဟာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႔ျဖိဳးေရး ပါတီကေန ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ဖုိ႔ ရိွေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို တပ္မေတာ္ အရာရိွႀကီးေတြကို အၿငိမ္းစားေပးၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ေနတဲ့ အေျခ အေနေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ တပ္မေတာ္က ၾကားေနပါ မလား ဆုိၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ တာေတြ ရိွေနပါတယ္။ ဒီအေပၚ အျမင္ သေဘာထား ေတြကို ဗီြအုိေအ ျမန္မာပိုင္းက ကိုမုိးေဇာ္က စုစည္း တင္ျပ ထားပါတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း တုိ႔ဟာ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ကေန ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ကို ခန္႔အပ္ထားသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ နီးကပ္လာခ်ိန္မွာေတာ့ သူတုိ႔ ႏွစ္ဦးကို တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ကပါ အၿငိမ္းစား ေပးၿပီး ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကဝၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ရခုိင္ျပည္နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေတြကေန ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံဖုိ႔႔ ရိွေနပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက အခုလိုေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္လည္း အခုဆိုရင္ေတာ့ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္မွာယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားပါတယ္။ က်ေနာ္ ဒုတိယဝန္ႀကီးဘဝက တိုင္းရင္းသားေရးရာတာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေရးရာ Sub ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ပါ။ တိုင္းရင္းသားအားလံုးကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ သြားေရာက္ေျဖရွင္းဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္က တာဝန္ေပးခဲ့ၿပီးေတာ့မွ တိုင္းရင္းသားအားလံုးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတာကေန ယေန႔ေတာ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားတခုအတြက္ပဲ အေရးႀကီးလို႔ က်ေနာ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတာပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ တည္ၿငိမ္မႈကေတာ့ ယေန႔ ျပည္သူေတြေပၚမွာ မႈတည္ေနပါတယ္။ ျပည္သူေတြက တည္ၿငိမ္မႈလိုခ်င္ရင္ တည္ၿငိမ္မွာေပါ့။ တည္ၿငိမ္မႈကို မလိုဘူးဆိုရင္လည္း ယေန႔ Message တည့္တည့္ပဲေျပာပါတယ္။ စကားကို လွေအာင္မေျပာဘူး။ အနာဂတ္က လူထုလက္ထဲမွာရွိတယ္။ ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲ။ က်ေနာ္တို႔အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါလို႔ က်ေနာ္ဒီလိုပဲ Message ေပးပါတယ္။”

ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္ေတြအတြင္းကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ရိွ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၀ နီးပါး ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ဖုိ႔ရိွေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလုိ တပ္မေတ္ာအရာရိွႀကီးေတြ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္လာတာဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ဦးေဆာင္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အဆိုတင္သြင္းၿပီးခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္္ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္လာတဲ့အေပၚမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ သတင္းစာဆရာတဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးေဇာ္သက္ေထြးက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲဖို႔ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ USDP ထဲက အင္အားစုတခ်ိဳ႕က ပါတီရဲ႕ထိပ္ပိုင္းေနရာ ဖယ္ရွားခံလိုက္ရၿပီးေနာက္မွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ USDP ပါတီက ပိုၿပီးေက်ာခ်င္းကပ္သြားၿပီလို က်ေနာ့္အေနနဲ႔ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။ အဲဒီလို ေက်ာခ်င္းကပ္သြားတဲ့အေျခအေနမွာ ပါတီကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ဖို႔အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ တပ္မေတာ္က အၿငိမ္းစားယူတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ပါတီ Flag နဲ႔ဝင္ႏိုင္ေအာင္လို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြ႔ရတယ္။ အခုဆိုရင္ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို အနားယူၿပီး ဝင္ခိုင္းတာ၊ ေနာက္ တပ္မေတာ္က အၿငိမ္းစား ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို ဝင္ခိုင္းတာေတြက ေနာက္လာမယ့္ အစိုးရသက္တမ္းမွာ တပ္မေတာ္က လြမ္းမိုးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ နဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကို ျဖစ္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ ကိစၥေတြပဲလို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ယူဆပါတယ္။”

တပ္မေတာ္အရာရိွႀကီး အၿငိမ္းစားယူၿပီးျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကေန ဝင္ေရာက္အေရြးခံတာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က ေရြးေကာက္ပဲြမွာ သမာသမတ္ရိွရိွ ၾကားေနပါ့မလားဆုိတဲ့ စုိးရိမ္မႈေတြလည္း ရိွလာပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖံြၿဖိဳးေရးပါတီဟာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္ကေခါင္းေဆာင္ေတြ ဦးစီးတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာေတာ့ လက္ရိွ အတိုက္အခံပါတီဘက္က အေျခအေနကို တြက္ဆၿပီး အင္အားျဖည့္တဲ့သေဘာလုိ႔ ယူဆေၾကာင္း စာေရးဆရာ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳက ေျပာပါတယ္။

“တဘက္က NLD က အင္အားႀကီးေနတယ္။ ျပည္သူကလည္း NLD ကို ယံုၾကည္တဲ့အခ်က္ေလးေတြက ရွိေနေတာ့ သူတို႔လည္းျပင္ဆင္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာစရာအေၾကာင္းရွိတာေပါ့ေလ။”

တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အခုလုိ ပါတီႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္လာတဲ့အေပၚမွာေတာ့ -

“တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက တရားမွ်တမႈဘက္ကို သြားႏိုင္တယ္လို႔ေတာ့ မဆိုႏိုင္ဘူးေပါ့ေလ။ က်န္တဲ့ဟာကေတာ့ ေလွ်ာ့မယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္ မထင္ေသးဘူး။ တခ်ိဳ႕လူေတြကေတာ့ သူတို႔လက္ထဲကို မရေသးတဲ့ အာဏာေတြကို ဆက္ၿပီးေတာ့ လိုခ်င္တယ္။ အာနာကေနၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ စီးပြားေရးကပါ ရယူခ်င္တဲ့ဆႏၵေတြနဲ႔ တိုးလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆက္ၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ႀကီးက ဒုကၡေရာက္မယ္ ထင္ပါတယ္။”

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကလည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဟာ အရင္ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူဝါဒေတြက ေျပာင္းလဲမယ့္ အေျခအေန မရိွေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္ေျပာဆိုပါတယ္။

“ႀကံ့ခုိင္ၿဖိဳးပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္သားေတြဟာ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ၿပီးဝင္ၾကတာဟာ ႀကံ့ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကို ျပန္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ မူဝါဒ တည့္မွန္ေအာင္ဖန္တီးဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လုပ္တယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ထင္သာျမင္သာရွိပါတယ္။”

ဒီလုိ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးအေပၚမွာ ဆက္လက္လႊမ္းမိုးမယ့္ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ လာမယ့္အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြဟာ ႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ ခက္ခဲမယ္လုိ႔ သံုးသပ္တာေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာ ေရြးေကာက္ပဲြမွာဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံမွာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာေတြကေနတဆင့္ အာမခံ ေျပာဆိုထားပါတယ္။

RFA ျမန္မာပုိင္း
26.8.2015

တသီး ပုဂၢလ အေနနဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္ကေန လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႕အတြက္ အမည္ စာရင္း တင္သြင္း ထားသူ ဦးေရႊေမာင္ ကိုေမြးဖြားခ်ိန္က မိဘႏွစ္ပါးဟာ ႏုိင္ငံသား မျဖစ္ေသးတဲ့ အတြက္ ဆိုၿပီး ေမာင္ေတာခရိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ကေန ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတုန္းက ဦးေရႊေမာင္ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ကေန ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကေန ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာမွည အနုိင္ရခဲ့ၿပီး လက္ရိွျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေရႊေမာင္ကို RFA သတင္းေထာက္ မေရႊရည္မဥၨဴက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေအာင္ကုိဦး
26.8.2015

မႏၱေလး ။ ။ မႏၱေလး ခရိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ပယ္ခ်ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ ၀င္းျမင့္ ကေကာ္မရွင္သို႔ ထပ္မံ အယူခံ ၀င္ခဲ့ရာ ပယ္ခ်ခံ ခဲ့ရသည္ဟု မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲမွ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။

ေဒါက္တာ ၀င္းျမင့္ကို တိုင္းေဒႀကီးေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မတီက ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ ပယ္ခ် ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ဟုလည္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ က မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ က “ဘယ္လိုမွလက္ခံ လို႔မရပါဘူး။ တိုင္းအဆင့္က ေနာက္ဆုံးအယူခံပဲ။ ဘယ္မွထပ္တက္လို႔ မရေတာ႔ပါဘူး။ “ဟု ေျပာသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္အား မႏၱေလးခရုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၁၀(င)ျဖင့္ၿငိသည္ ဟုဆိုကာပယ္ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဥပေဒတြင္ ေမြးဖြားစဥ္က ႏုိင္ငံသား မျဖစ္ေသးေသာ မိဘ တစ္ပါးပါးမွ ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ပါးလံုးမွ ျဖစ္ေစ ေမြးဖြားသည့္ ႏုိင္ငံသားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံရျခင္း မရွိေစရဟု ပါ၀င္သည္။

ပယ္ခ်ခံထားရသည့္ NLD တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္၏ ေရွ႕ေန ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေတာ္၀င္ ဦးခင္ေမာင္သန္း က “ဘာကိုနားလည္ရမွန္း မသိ ေတာ႔ဘူး။ ဒီအတိုင္းဆို သူတို႔ျပဌာန္းထားတဲ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံ က ေျမာင္းထဲသြားေတာ႔ပဲ။ “ဟု ေျပာသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း (၈ ) ၊ ပုဒ္မ ၃၄၅ တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းသည့္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသူသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ပါ၀င္သည္။

ထိုသို႔ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား ပယ္ခ်ရန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ခုံရုံးကသာလ်ွင္ အေျဖထုတ္ခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးသို႔ ဆက္လက္တင္သြားမည္ဟု ဦးခင္ေမာင္သန္းက ဆိုသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ အသက္ ၇၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ သမိုင္းသုေတသီ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး က “ဖြဲ႔စည္းပုံက သပ္သပ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒက သပ္သပ္ ခြဲျခားသြားလို႔မရဘူး။ ဒီလိုေတြ ဥပေဒကို တစ္မ်ိဳးစီနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ပိုျပီးစဥ္းစားစရာေတြျဖစ္ေနလိမ္႔မယ္။ “ဟု သုံးသပ္ ေျပာဆိုသည္။

မႏၱေလးတိုင္းျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အမည္မလိုသည့္ တိုင္းပါတီ၀င္ တစ္ဦးကမူ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက ပါလာရင္လည္း အခုလိုအပယ္ခံရမွာပဲ။ ဥပေဒကရွိေနတယ္ေလ။ ဥပေဒ ကိုေက်ာ္လို႔ေတာ႔ မရဘူး။ “ဟုေျပာသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းပယ္ခ်ခံရသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တစ္စုံတစ္ရာ သံုးသပ္လိုျခင္း မရွိဟု တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။မဇၩိမ/DMG
26.8.2015

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာ ျပည္နယ္ စီးပြား / စီမံဝန္ႀကီး ဦးျမေအာင္ကို ခန္႔အပ္

စစ္ေတြ ။ ။ အၿငိမ္းစား ယူသြားေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း ေနရာတြင္ ေခတၱ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ စီးပြားေရး/ စီမံကိန္း ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီး ဦးျမေအာင္က တာဝန္ယူ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕ဝင္ ဦးလွသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးကို လတ္တေလာ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္မည္ ဆိုပါက ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ေခၚရပါမည္္ၿပီး အစိုးရ သက္တမ္း မွာလည္း သိပ္မက်န္ေတာ့သည့္ အတြက္ ေခတၱ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္သာ တာဝန္ယူပါက လႊတ္ေတာ္ေခၚရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ဦးလွသိန္းက ရွင္းျပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္အုန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔က ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွ တုိက္႐ုိက္ခန္႔အပ္ခ့ဲၿပီး ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းသည္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္မွ အၿငိမ္းစားယူလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းသည္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံရန္ သက္ဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။


မခင္ျဖဴေထြး
25.8.2015

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလက ျမန္မာ့ ေရပိုင္နက္ တြင္းမွာ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိ ကယ္တင္ ထားခဲ့တဲ့ တရားမ၀င္ ေလွစီးေျပး ၀င္ေရာက္သူ ေတြထဲက အေယာက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသားေတြ ဟုတ္ မဟုတ္ ဆုိတာ စိစစ္ၿပီး ဒီကေန႔ပဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပိုင္ ေတြထံ လႊဲေျပာင္းေပး လုိက္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ က်န္ေနတဲ့လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း စိစစ္ေနၿပီး ထပ္မံ လႊဲေျပာင္းေပးသြားမယ့္အေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ နယ္ျခားေစာင့္အဖြဲ႔က တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာပါတယ္။ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားတဲ့ မခင္ျဖဴေထြးက ေျပာျပပါမယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလတုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရပိုင္နက္တြင္းမွာ ေလွစီး ေရႊ႕ေျပာင္း ၀င္ေရာက္သူ ရာနဲ႔ခ်ီကို ႏွစ္ႀကိမ္ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မဟုတ္သူေတြကို စိစစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ေနရပ္ရင္း တုိင္းျပည္ကို ျပန္ပို႔ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလွစီးေျပး ၀င္ေရာက္သူ အမ်ားစုဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက လာသူေတြ ျဖစ္တာမို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေနရပ္ရင္း ျပန္ပို႔မႈေတြကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနတာမွာ ဒီကေန႔ အဂၤါေန႔မွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသား ၁၂၅ ေယာက္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပိုင္ေတြထံ လႊဲေျပာင္း ေပးလုိက္တဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္ အထူးတပ္ဖြဲ႔ ရဲမွဴးႀကီး မ်ိဳးေဆြက ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

“ဟုတ္ကဲ့။ ပို႔လိုက္ပါၿပီခင္ဗ်။ ဟိုဟာ ၁၂၅ ေယာက္ လႊဲလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်။ အားလံုး။”

ဒီမတိုင္ခင္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လထဲမွာ ႏွစ္ႀကိမ္၊ ဇူလိုင္နဲ႔ ၾသဂုတ္လေတြမွာ တႀကိမ္စီနဲ႔ စုစုေပါင္း ေလးႀကိမ္ ျပန္ပို႔ခဲ့သလို၊ ေလွစီးေျပး ၅၀၀ ေက်ာ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ဘဂၤလာ့ေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္ကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေနာက္ဆံုး စိစစ္ဆဲ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္သာ က်န္ေတာ့ၿပီး ဒီလူေတြ ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ႏုိင္ဖို႔ကိုလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အေၾကာင္း ရဲမွဴးႀကီး မ်ိဳးေဆြက ေျပာပါတယ္။

“လက္ရွိ က်န္တာက ၁၀၁ ေယာက္ က်န္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးက ၁၈ ေယာက္ ပါပါတယ္ ခင္ဗ်။ သူတို႔ကေတာ့ စိစစ္ၿပီးေတာ့ လက္ခံေပးမယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ စိစစ္တာ မၿပီးေသးလို႔ပါ။ သူတို႔က သူတို႔ရဲ႕ ဇာတိ၊ သူတို႔ရဲ႕ ရပ္ရြာေတြမွာ ေနထိုင္သူေတြ မွန္သလား ဆိုတာ စိစစ္ၿပီး အဲဒါေတြ ရွာေနတာပါ။ ၿပီးရင္ လက္ခံေပးသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။”

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က ရခိုင္ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္မွာ ေလွစီးေျပး ၂၀၈ ေယာက္ကို ျမန္မာေရတပ္က ေတြ႔ရွိ ကယ္တင္ခဲ့ၿပီး၊ အဲဒီေနာက္ ဧရာ၀တီတုိင္း ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းအနီးမွာ ေနာက္ထပ္ ၇၀၀ ေက်ာ္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ၿပိဳ လက္၀ဲစခန္းမွာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလွစီးေျပးသူေတြထဲမွာ ပါတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၂၀၀ နီးပါးကိုေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လထဲမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ စစ္ေတြ၊ ေပါက္ေတာ စတဲ့ သူတို႔ မူရင္းေနထိုင္ရာ အရပ္ေတြဆီကို သက္ဆိုင္ရာကေန ျပန္လည္ ပို႔ေပးခဲ့ပါတယ္။

တိုင္းျပည္တြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈနဲ႔ ဖိႏွိပ္ခံရမႈ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ အခုလို ေလွစီးေျပးသူေတြဟာ ေနရပ္ကိုစြန္႔ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွာ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ ထိုင္း ႏုိင္ငံေတြကို သြားေရာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကသလို၊ မၾကာခဏ ဆုိသလိုပဲ သူတို႔ဟာ လူေမွာင္ခိုကူးသူေတြရဲ႕ သားေကာင္ေတြ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီေလွစီးေျပးေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ တေထာက္နားၿပီးေတာ့မွ အဲဒီကေနတဆင့္ တျခား တတိယႏုိင္ငံေတြကို သြားေလ့ရွိၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္း ထိုင္းအစိုးရက လူေမွာင္ခိုကူးမႈ လုပ္ငန္းေတြကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိမ္နင္းမႈေတြ လုပ္လာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ထဲ ျဖတ္သန္း သြားလာမႈေတြ ပိုရွိလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။မသိဂႌထုိက္
25.8.2015

အၿပီးသတ္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းေတြကို လာမယ့္ စက္တင္ဘာလ ထဲမွာ ထုတ္ျပန္ ႏုိင္မယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳ ေျပာဆိုပါတယ္။ မူလက ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းမွာ အတည္ျပဳ မဲစာရင္းေတြကို ထုတ္ျပန္ဖို႔ လ်ာထားေပမဲ့ မဲစာရင္း ျပဳစုမႈေတြ မၿပီးျပတ္ေသး တာေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္မယ့္ရက္ ေနာက္ဆုတ္ လုိက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံတ၀ွမ္း ေရေဘးေၾကာင့္ မဲစာရင္း ျပဳစုမႈေတြမွာေရာ မဲစာရင္း စိစစ္မႈေတြပါ ပိုၿပီး အခ်ိန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနၾကရတဲ့ အေျခအေနေတြကိုေတာ့ မသိဂႌထိုက္ က စုစည္း တင္ျပထားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳ မဲစာရင္းေတြကို မူလက ၾသဂုတ္လ ကုန္ပိုင္းမွာ အသိေပး ထုတ္ျပန္မယ္လု႔ိ ဒီလ ၄ ရက္ေန႔က ေၾကညာခဲ႔ေပမဲ့ အခုေတာ့ ေနာက္လ စက္တင္ဘာလထဲမွာမွ ထုတ္ျပန္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳပါတယ္။ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္း ေရေဘးသင့္ခဲ႔ၾကသူ အေတာ္မ်ားမ်ားက မဲေပးခြင့္ ရဖို႔ အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းေတြ ေပ်ာက္ဆံုး ပ်က္ဆီးခဲ့ၾကရသလို ေရေဘးဆိုးဆိုးရြားရြား သင့္ခဲ႔ၿပီး အေရးေပၚ ေၾကညာခဲ႔ရတဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္း အတြင္းမွာလည္း မဲစာရင္း စိစစ္မႈေတြမွာ အခက္အခဲ တခ်ိဳ႔ ရွိခဲ႔တယ္လို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ေနရာကေတာ့ ေစာေစာပုိင္းကေတာ့ ယင္းမာပင္ခ႐ုိင္ထဲမွာ ကနီ တုိ႔ဘာတုိ႔မွာ ေက်းရြာအုပ္စု ၅ အုပ္စုေလာက္ နည္းနည္း အခက္အခဲ ရွိတာေပါ့။ ကေလးမွာလည္း ၈ အုပ္စု၊ ၁၀ အုပ္စုေလာက္ေတာ့ အခက္အခဲရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ အဆင္ေျပသြားပါၿပီ၊ စာရင္းေတြ အားလုံးရပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က ပထမေတာ့ လကုန္အၿပီး၊ ပစ္မွတ္ထားၿပီး လုပ္ေနတာေပါ့ေနာ္။ လုပ္ေနေတာ့ ခုနေျပာတဲ့ ကေလးတုိ႔၊ ဘာတုိ႔ေတာ့ နည္းနည္းေလး အခက္အခဲရွိေတာ့ သူတုိ႔ကေတာ့ ပထမေတာ့ နည္းနည္းေလး ေနာက္က်မယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္၊ လကုန္ရက္ပုိင္းေလာက္ေတာ့ ၿပီးေကာင္းၿပီးသြားပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ စာရင္းယူထားတာက ေစာေစာပုိင္းကတည္းက ယူထားတာေလ။ မဲဆႏၵအေျခခံစာရင္းကလည္း ေစာေစာရထားတယ္။ ေနာက္ထပ္ အဲဒီမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ စာရင္းေတြကလည္း ေစာေစာပုိင္းက ယူထားတာဆုိေတာ့၊ ေရမႀကီးခင္က ယူထားတဲ့ စာရင္းေတြဆုိေတာ့ ျပႆနာ မရွိပါဘူး။”

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ႔ အေျခခံ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမွာလည္း ဆိုးဆိုးရြားရြား မွားယြင္းမႈေတြေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီက လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း မဲစာရင္းစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းေတြဟာလည္း ေရေဘးေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရေပမဲ့ ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ က ေျပာပါတယ္။

“ဟုတ္တယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ မဲစာရင္း စိစစ္တာေတာ့ လုပ္ပါတယ္ခင္ဗ်၊ လုပ္ေနတုန္းပါပဲ။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီေနရာေတြမွာက မဲစာရင္းေတြက က်ေနာ္တုိ႔က တခ်ဳိ႕စစ္ေဆးၿပီးသား နယ္ေတြေပါ့ခင္ဗ်ာ။ စစ္ေဆးၿပီးသား နယ္ေတြမွာပဲ ေရႀကီးတာေတြ၊ ဘာေတြ ျဖစ္သြားေတာ့ သူတုိ႔က ဘာျဖစ္သြားလဲဆုိေတာ့ ဒုကၡသည္စခန္းေတြ ေရာက္သြားၾကတာေပါ့ေနာ္။ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အဆင္ေျပပါတယ္ခင္ဗ်၊ တတ္ႏုိင္သေလာက္ေပါ့ေလ၊ သူတုိ႔လည္း တတ္ႏုိင္သေလာက္ေတာ့ ကူညီပါတယ္ခင္ဗ်၊ မဲစာရင္းစိစစ္တာကုိ။”

ႏုိင္ငံတ၀ွမ္း ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၂ ခုတို႔မွာ ၂ လ နီးပါးၾကာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ေရေဘးေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ အေထာက္အထားေတြ ေပ်ာက္ဆံုး ပ်က္စီးခဲ့ရသူ ေဘးသင့္ျပည္သူ ၁ သန္းခြဲေက်ာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ သီတင္းတပတ္ အလိုေလာက္မွာ မဲဆႏၵရွင္ သက္ေသခံ လက္မွတ္ေတြကို ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ေတြထံက ထုတ္ယူၿပီး မဲေပးႏုိင္တယ္လို႔လည္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အသိေပးထားပါတယ္။MYARF
RB News
25.8.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ စစ္တပ္ႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔က ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆး၍ မတရားသျဖင့္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အစိမ္းႏုေရာင္ကဒ္ကုိ လက္ခံလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔ ညပုိင္းတြင္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ အမွတ္ (၇) နယ္ေျမ၊ အလယ္သံေက်ာ္ စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားႏွင့္ မ.က.ဖ (၅၀) ဦးခန္႔ တုိ႔သည္ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ေဈးကုန္တန္းရြာသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာအိမ္ မ်ားကုိ ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ မည္သည့္ အိမ္တြင္မွ တရားမ၀င္ ပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာ မေတြ႔ရွိခဲ့ေပ။ 

ကြယ္လြန္သူ ေမာ္လ၀ီ ေဆာ္ယာဒ္ကာဆိမ္း၏ ေနအိမ္သုိ႔ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ (၅) ဦး ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြၿပီး အျပစ္ေပးရန္ တစ္စုံတစ္ရာ ရွာမေတြ႔သည့္ အခါ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတစ္ဦးက ေမာ္လ၀ီ ေဆာ္ယာဒ္ကာဆိမ္း၏ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ အရြယ္သား ရီယာဇူ၏ အကၤ် ီအိတ္ထဲသုိ႔ ဘဂၤလား တာကာေငြ ၁၀ တန္ တစ္ရြက္ထည့္ေပးကာ ဘဂၤလားေငြ မိသည္ဟု လုပ္ႀကံ၍ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔ ညပုိင္းတြင္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ အမွတ္ (၇) နယ္ေျမ၊ စခန္း ၁၅ (မန္က်ည္းေခ်ာင္း စခန္း) ႏွင့္ ေဂၚဒူသာရ တံတား ကင္းစခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား၊ မ.က.ဖ မ်ား၊ ေမာရ၀တီ စခန္းမွ စစ္သားမ်ားသည္ ေဇာ္မတက္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ လာမ္ဘာဇဂုံနားရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ စစ္ေဆးကာ ေဒသခံ ရြာသား (၄) ဦးကုိ ဘဂၤလား ဆင္းမ္ကဒ္ မိသည္ဟု ဆုိ၍ ဖမ္းဆီးကာ မန္က်ည္းေခ်ာင္း စခန္း၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားသည္။ 

ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔ ညပုိင္းတြင္လည္း အဆုိပါ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား၊ စစ္သားမ်ားသည္ ေဂၚဒူသာရ ေက်းရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးကာ ဘဂၤလား ဖုန္းမိသည္ဟု ဆုိကာ ေဒသခံ ရြာသား ၅ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး၍ ႏွစ္ဦးထံမွ ေငြညွစ္ၿပီး ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ ၃ ဦးကုိ မန္က်ည္းေခ်ာင္း စခန္း၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားသည္။ 

ၾသဂုတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔ ညပုိင္းတြင္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း အမွတ္ (၆) နယ္ေျမ ေက်ာက္ေလွကား စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားႏွင့္ မ.က.ဖ မ်ားသည္ မဂၤလာႀကီး ေက်းရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ တစ္ရြာလုံး စစ္ေဆးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ တရားမ၀င္ ပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာ မေတြ႔ရွိသလုိ၊ အဖမ္းဆီးလည္း မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ယခုကဲ့သုိ႔ မၾကာခဏ အေၾကာင္းမဲ့ စစ္ေဆး ေႏွာက္ယွက္၍ ေငြညွစ္ေနျခင္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား လက္မခံေသာ အစိမ္းႏုေရာင္ကဒ္ကုိ အတင္းအဓမၼ လက္ခံေစလုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မည္သုိ႔ပင္ ေႏွာက္ယွက္ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္သည္ ျဖစ္ေစ ယင္းအစိမ္းႏုေရာင္ကဒ္ကုိ လက္ခံမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက အခုိင္အမာ ေျပာဆုိလ်က္ ရွိၾကသည္။

(ဓါတ္ပုံ - သီတဂူစတား Facebook)


MYARF
RB News
25.8.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ သီတဂူ ဆရာေတာ္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕မွ ေရေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကူညီရန္ အတြက္ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔က ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းႏွင့္ အတူ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

သီတဂူ ဆရာေတာ္ မႂကြေရာက္မွီ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆန္အိတ္ ၃၀၀၊ Family Kits ၊ ေရသန္႔ဘူးမ်ား၊ ေခါက္ဆြဲထုတ္မ်ား၊ ဘီစကြတ္မုန္႔မ်ား၊ အုိးခြက္ စသည့္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကုိ ၿမဳိ႕မကညင္တန္းရွိ ကယ္ဆယ္ေရး ရုံးမွ ထုတ္ယူၿပီး ၿမဳိ႕သူႀကီး ေက်းရြာရွိ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔က စုစည္းထားခဲ့သည္။ 

ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းႏွင့္ အတူ သီတဂူဆရာေတာ္တုိ႔ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ေမာင္ေတာ ခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူ ၿမဳိ႕သူႀကီး ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး၊ ယင္းေက်းရြာ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး ဆရာ ေမာ္လ၀ီမ်ားႏွင့္ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ေခၚယူကာ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။ 

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး စုစည္းထားသည့္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားမွာ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာသည့္ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ရန္ အတြက္ သီတဂူ ဆရာေတာ္မွ ယူလာသည့္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ေမာ္လ၀ီ ငါးပါးကုိ ေက်ာင္းထဲသုိ႔ ေခၚသြင္းကာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ထုိင္ေစၿပီး လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ ေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သံဃာေတာ္မ်ားက ဆန္ ႏွစ္ျပည္ခြဲစီ ပါေသာ အထုတ္ တစ္ထုတ္စီကုိ ေမာ္လ၀ီ ငါးပါးကုိ ကမ္းေပးခဲ့သည္။ 

အခမ္းအနားကုိ ေန႔လည္ ၁း၁၅ မိနစ္တြင္ ရုတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး၊ အခမ္းအနား အစအဆုံးကုိ ဓါတ္ပုံ၊ ဗီဒီယုိျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ 

အခမ္းအနား အၿပီးတြင္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ ေပးျခင္း မရွိဘဲ ကားေပၚတင္၍ ကယ္ဆယ္ေရးရုံးသုိ႔ ျပန္လည္ သယ္ေဆာင္ သြားခဲ့ေၾကာင္း အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

သီတဂူ ဆရာေတာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ အခမ္းအနား အၿပီးတြင္ ေမာင္ေတာ ျပည္သူ႔ ေဆးရုံသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး လူနာမ်ား၊ သူနာျပဳဆရာမမ်ား၊ ေဆးရုံ အကူမ်ား၊ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းစီ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ 

ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔ကလည္း ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမွ ဆန္အိတ္ ၁၅၀ ခေရၿမဳိင္ ေက်းရြာသုိ႔ ယူေဆာင္သြားၿပီး ဆန္အိတ္ ၂၀ ကုိ ျဖန္႔ေ၀ကာ က်န္သည့္ ဆန္အိတ္ ၁၃၀ ကုိ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းသုိ႔ ျပန္လည္ သယ္ေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ အလွဴရွင္မ်ားက ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ကူညီလ်က္ ရွိေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားက ျဖတ္စားလ်က္ ရွိေနသည္ကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။

သီတဂူဆရာေတာ္၏ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း သိန္းငါးေထာင္ လွဴဒါန္းသည္ဟု ေရးသားထားၿပီး၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕မွ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သိန္း ၃၀၀ ဟု ေရးသား ထားပါသည္။ ဆရာေတာ္၏ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ အလွဴ သိန္း ၃၀၀ မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ျပည္သူမ်ား ဆန္ ၁၂ ျပည္ခြဲ ရရွိခဲ့သည္။ Rohingya Eye
RB News
25.8.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း က်ားေခါင္းေတာင္ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္းမွ က်ားေခါင္းေတာင္ ေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားကုိ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔က အစည္းအေ၀း ေခၚခဲ့ရာ၊ ယင္းေက်းရြာမွ ဆရာအာမီရာ (ဘ) ဦးမုစ္တာဖာ ကာမာလ္ (အသက္ ၃၈) ႏွစ္ကုိ အစည္းအေ၀း တက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိကာ ရြက္ညဳိေတာင္ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ စစ္တပ္မွ တပ္ရင္းမွဴးက ဖမ္းဆီးရန္ ၎၏ ေဆးဆုိင္ကုိ ဖ်က္၍ ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြေသာ္လည္း မေတြ႔ရွိခဲ့ေပ။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ ဆရာအာမီရာ၏ ေနအိမ္မွ ဆရာအာမီရာႏွင့္ ဇနီးတုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားရာ ေရတြင္းကၽြန္း ေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္သည့္အခါ ဖမ္းဆီးသည့္ တပ္ရင္းမွဴးက အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ ခဲ့သည္ကုိ အေၾကာင္းမျပဘဲ က်ားေခါင္းေတာင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ လယ္ေျမကိစၥ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကုိ အေၾကာင္းျပကာ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းငါးေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေငြညွစ္ရုံသာမက စစ္သားမ်ားက တုတ္ျဖင့္ ရုိက္ႏွက္ေသာေၾကာင့္ ေၾကာဘက္တြင္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။ 

တပ္ရင္းမွဴး အေၾကာင္းျပသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ လယ္ေျမကိစၥမွာ ဆရာအာမီရာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တုိ႔ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီယူ ရရွိေသာ ကိစၥရပ္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ကိစၥကုိ အေၾကာင္းကုိ အေၾကာင္းျပ၍ အစည္းအေ၀း မတက္ေရာက္ခဲ့သည္ကုိ မေက်နပ္၍ တမင္ ရက္စက္ ေငြညွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အလားတူ ေက်းရြာသားမ်ားက အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားကုိ လက္ခံလာေအာင္ ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရြက္ညဳိေတာင္ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔ပူးေပါင္းၿပီး က်ားေခါင္းေတာင္ ေက်းရြာသုိ႔ ညအခ်ိန္တြင္ ၀င္ေရာက္၍ အိမ္ (၅) အိမ္ကုိ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဟု ေက်းရြာသားမ်ားက ေျပာပါသည္။24.8.2015

ရန္ကုန္  ။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ခ႐ုိင္မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ အမည္ စာရင္း တင္ထားသည့္ အမတ္ေလာင္း ႏွစ္ဦးကို ရခိုင္ အမ်ိဳးသား ပါတီ (ANP) မွ အမတ္ေလာင္း မ်ားက ထပ္မံ ကန္႔ကြက္ သြားမည္ဟု ယင္းအမတ္ေလာင္း မ်ားက ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ကိုယ္စားျပဳ၊ ေမာင္ေတာၿမိဳနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ေ႐ြးခ်ယ္ခံမည့္ ဦးေအာင္ေသာင္းေ႐ႊက " ဦးေ႐ႊေမာင္ အတိုင္းပဲ၊ ေမာင္ေတာကပဲ ၿပိဳင္မယ့္ ဦးေက်ာ္မင္းရယ္၊ အဘူဟာမန္ရယ္က ႏိုင္ငံသားမိဘႏွစ္ပါးက ေမြးဖြားတဲ့သူေတြ မဟုတ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ ထပ္ကန္႔ကြက္မယ္" ဟု မဇၩိမကို ေျပာသည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၉ မွ အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္မည့္ ဦးထြန္းမင္းကိုလည္း ယင္းမဲ ဆႏၵနယ္ အတြင္းပင္ ANP မွ ဝင္ေရာက္မည့္ ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇင္ က ကန္႔ကြက္မည္ဟု သိရသည္။

ဦးထြန္းမင္း (ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေလာင္း)၊ ဦးေက်ာ္မင္း (ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္)ႏွင့္ အဘူဟာမန္ (တစ္သီး ပုဂၢလ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္း)တို႔ကို ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ ႏွင့္ ၂၆ ရက္တို႔တြင္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းအျဖစ္ လာေရာက္စိစစ္ခံရန္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အေၾကာင္း ၾကားထားသည္ဟု ခ႐ိုင္ဥကၠ႒က ဦးေအာင္ေက်ာ္ၫႊန္႔ က ေျပာသည္။
ယင္းေန႔တြင္ပင္ ANP ပါတီမွ ဝင္ေရာက္မည့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ေသာင္းေ႐ႊ (ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္း)၊ ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇင္(အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္း) မ်ားက ကန္႔ကြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခင္ေဇာ္က "ကြ်န္ေတာ္တို႔က အေထာက္အထား အျပည့္အစံုနဲ႔ တင္ခိုင္းထားတယ္။ သူတို႔ကန္႔ကြက္ခဲ့ရင္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဆက္ၿပီး အယူခံဝင္မယ္၊ ဒီေန႔ပဲ ဦးေက်ာ္မင္းတို႔က ရခုိင္ကို သြားေနပါၿပီ" ဟု ဆိုသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ဦးေ႐ႊေမာင္ကို စိစစ္ ကာ ၾသဂုတ္၂၂ ရက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ၂၇(ဂ) ပါ ႏိုင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးသူ မဟုတ္ျခင္းဟူသည့္ အခ်က္ျဖင့္ အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကို ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ၫႊန္႔က "သူတို႔ကို (ဦးေ႐ႊေမာင္၊ ေဒၚခင္ခင္လြင္) ကန္႔ကြက္တဲ့သူ ရိွလို႔ စိစစ္တဲ့အခါ ေတြ႔တဲ့အတိုင္း ပယ္ခ်ခဲ့တာ၊ က်န္တဲ့သူ ေတြကိုေတာ့ ၂၅၊ ၂၆ မွာ ထပ္ၿပီး စစ္မွာပါ။ စစ္တဲ့အခ်ိန္မွာမွ ကန္႔ကြက္တဲ့သူေတြက အသိေပး ကန္႔ကြက္ရမယ္" ဟု မဇၥ်ိမကုိ ေျပာသည္။

ယင္းတစ္ေန႔တည္းမွာပင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၉ မွ တစ္သီးပုဂၢလ အမတ္ ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ရန္ စာရင္းသြင္းခဲ့သည့္ ေဒၚခင္ခင္လြင္ ကိုလည္း စိစစ္ကာ သက္ဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ၂၇(ဂ)ျဖင့္ ပယ္ခ်ခဲ့ေသးသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဥကၠ႒ ဦးထြန္းလွစိန္ က " ဦးေ႐ႊေမာင္က ၂၀၁၀ တုန္းကေတာ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကေန ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့တာ ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကလည္း အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ (သံုးေခါက္ ခ်ိဳး) နဲ႔ဝင္တာ၊ အခုေတာ့ ၂၀၁၃ တုန္းက ျပင္လိုက္တဲ့ ဥပေဒေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသား မိဘႏွစ္ဦး မဟုတ္လို႔ ပယ္ခ်ခံလိုက္ရတယ္လို႔ သိရတယ္" ဟု ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ခ႐ိုင္အဖြဲ႔ခြဲ အဆင့္ဆင့္က အမတ္ေလာင္းစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္မွ ၃၁ ရက္ထိ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ဗြီအုိေအျမန္မာပုိင္း
24.8.2015

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒ တို႔ဟာ အေျခခံ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္လို႔ လက္မွတ္ မေရးထိုးဖို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို HRW လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ႀကီးက ဒီကေန႔ပဲ တိုက္တြန္း သြားပါတယ္။

မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ ေလးခုထဲက ႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ တလင္တမယားစနစ္ က်င့္သံုးေရး မူၾကမ္းနဲ႔ ဘာသာကူးေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းတို႔ကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္က ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒေတြဟာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကို အေျခခံၿပီး ခြဲျခားမႈ ျပဳလုပ္ရာ ေရာက္တယ္၊ ႏိုင္ငံတကာမွာ အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ တသီးပုဂၢလ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္တယ္လို႔ HRW က ေျပာပါတယ္။

အဲဒီဥပေဒမူၾကမ္းႏွစ္ခုကို ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တာဟာ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရွိထားတဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း အခ်င္းခ်င္းၾကား တင္းမာေနတဲ့ ဆက္ဆံေရးကို မီးထိုးေပးသလို ျဖစ္ေစတယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးလွတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ အတိမ္းေစာင္းမခံတဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အေျခအေနကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္တယ္လို႔ HRW ရဲ႕ အာရွေဒသဆုိင္ရာ ဒုညြန္ၾကားေရးမွဴး Phil Robertson က ေျပာပါတယ္။

ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ နီးကပ္လာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းေတြနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ဥပေဒေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဥပေဒျပသူေတြအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ အခြင့္အေရး ေလးစားမႈအေပၚ ဘယ္ေလာက္ အေလးအနက္ရွိလဲဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာတယ္လို႔ Phil Robertson က ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဓိက ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ ဂ်ပန္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ၿဗိတိန္နဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္ထာင္စုတို႔ အေနနဲ႔ အဲဒီဥပေဒေတြကို လူသိရွင္ၾကား ႐ႈတ္ခ်ၿပီး ခ်က္ျခင္း ျပန္ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ေတာင္းဆိုသင့္တယ္လို႔ လည္း Mr. Robertson က ေျပာပါတယ္။မဆုမြန္
24.8.2015

မၾကာခင္ က်င္းပ ေတာ့မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတြကုိ ေကာ္မရွင္က စတင္ စိစစ္ ေနခ်ိန္မွာပဲ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းတခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေလွ်ာက္လႊာ ေတြလည္း ပယ္ခ်ခံ ေနရပါတယ္။

အမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာ ပယ္ခ်ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္ ေခ်ပ အယူခံဝင္မယ့္သူရွိသလို ဥပေဒနဲ႔အညီ ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ခံမယ့္ သူေတြလည္း ရွိေနၾကပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ မဆုမြန္က တင္ျပထားပါတယ္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားတဲ့ အထဲက အနည္းဆုံး ကုိယ္စားလွယ္ ၃ ေယာက္ရဲ႕ ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္႐ုံးေတြက ပယ္ခ်ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ ဦးေရႊေမာင္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မိဘ ၂ ဦးက ေမြးဖြားသူ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ (၁ဝ)(ဂ) အပိုဒ္(င) အရ ေရြးခ်ယ္ခံပုိင္ခြင့္ မရွိဘူးဆုိၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးက တုိင္ၾကားခဲ့တဲ့ေနာက္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ က ေလွ်ာက္လႊာကုိ ပယ္ခ်ခဲ့တာပါ။

ဒီတႀကိမ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာေတာ့ တသီးပုဂၢလအျဖစ္ အေရြးခံဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့ ဦးေရႊေမာင္ကေတာ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အယူခံျပန္၀င္မယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

“၂၀၁၀ ခုႏွစ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရဲ႕ အရည္အခ်င္း မီမႈ မမီမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပုဒ္မ ၁၀ (င) ေပါ့ အဲဒါလည္း ၂၀၁၀ တုန္းကနဲ႔ အခုနဲ႔လည္း အတူတူပဲ။ ဘာမွေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘူး။ ၂၀၁၀ တုန္းက က်ေနာ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရတယ္။ က်ေနာ္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လုပ္တယ္ဗ်ာ။ ၂၀၁၅ က်ေတာ့မွ ေလွ်ာက္လႊာတင္ေတာ့က်မွ ပယ္တယ္ဆုိေတာ့ ဒါက ေရွ႕ေနာက္မညီတဲ့ ကိစၥတခုလို႔ပဲ က်ေနာ္က မွတ္ခ်က္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္က ပယ္ခဲ့တယ္ဆုိရင္လည္း က်ေနာ္က ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ေနျပည္ေတာ္ကုိ ဆက္လက္ အယူခံရမွာေပါ့ေနာ္။ အန္ကယ္လ့္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ရဲ႕ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အားလံုး တင္သြင္းတယ္။ တင္သြင္းၿပီးေတာ့ ၁၉၈၂ ခုုႏွစ္ေနာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ အားလံုးနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့အတြက္ အန္ကယ္လ့္ရဲ႕ မိဘႏွစ္ပါးပါ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အန္ကယ္လ့္ကို ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ ထုတ္ေပးခဲ့တာပါ။ ဆိုေတာ့ အခုက်မွ က်ေနာ့္ရဲ႕မိဘႏွစ္ပါးက ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာတဲ့ဟာသည္ ဒါက တခုခုေတာ့ ဖိအားေၾကာင့္လား၊ ေနာက္ အဖြဲ႔အစည္းတခုခုရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္လား၊ သို႔မဟုတ္ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိတာက က်ေနာ္တုိ႔ သံသယျဖစ္စရာ ရွိပါတယ္။”

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္းမွာပဲ တသီးပုဂၢလအျဖစ္ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံမယ့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၉) က အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္တဦးျဖစ္တဲ့ ေဒၚခင္ခင္လြင္ ဟာလည္း အလားတူ အေျခအေနမ်ဳိးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတာပါ။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီရဲ႕ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) မဲဆႏၵနယ္ေျမကေန ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ ဝင္းျမင့္ ဟာလည္း ႏိုင္ငံသားမျဖစ္ေသးတဲ့ မိဘႏွစ္ပါးက ေမြးဖြားလာသူအျဖစ္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ ပယ္ခ်ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ံုးကို အယူခံ ဆက္တက္သြားဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ NLD ေျပာခြင့္ရ ဦးဥာဏ္ဝင္းကေတာ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ ဥပေဒနဲ႔အညီျဖစ္တယ္ဆုိရင္ လက္ခံဖုိ႔ အသင့္ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“သူ႔ကိုေမြးတဲ့အခ်ိန္မွာ မိဘတဦးဦးက ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ေနလို႔ အဲဒီလို ၾကားပါတယ္။ ဥပေဒအရ မွန္ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အစအဆံုး လိုက္ေပးမွာပါ။ ဥပေဒအရကို ၿငိေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွ လုပ္လို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။”

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔ တာဝန္ခံ ဦးျမင့္ႏုိင္ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒနဲ႔အညီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကုိ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ေနပါတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ အေနနဲ႔ ေလွ်ာက္လႊာကုိ ပယ္ခ်ခံရတယ္ ဆုိရင္လည္း ၇ ရက္အတြင္း အယူခံဝင္ႏုိင္တယ္လို႔ အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

“သူ ေမြးဖြားတဲ့အခ်ိန္မွာေလ သူ႔မိဘႏွစ္ပါးစလံုးက ႏုိင္ငံသားျဖစ္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တပါးပါးက ႏုိင္ငံျခားသား ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ သူက ေဘာင္မ၀င္ေတာ့ဘူးေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ အနည္းဆံုး ၁၀ ႏွစ္ အေျခခ်ေနထုိင္တဲ့သူ ျဖစ္ရမယ္ေပါ့။ ေနာက္ ႏိုင္ငံသားမိဘႏွစ္ပါးက ေမြးဖြားတဲ့ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ဆုိရင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပိုင္ခြင့္ ရွိတဲ့သူေတြေပါ့။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပိုင္ခြင့္ မရွိတဲ့သူေတြကေတာ့ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ့ သူေတြေပါ့။ ေနာက္ စိတ္ေပါ့သြပ္ေနတယ္လို႔ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒက ျပဌာန္းထားတဲ့အတုိင္း သတ္မွတ္ျခင္းခံရတဲ့သူေတြ။ ေနာက္ လူမဲြအျဖစ္ သက္ဆုိင္ရာ တရား၀င္ ေၾကညာထားျခင္း ခံရတဲ့သူေတြေပါ့။ ေနာက္ ေမြးဖြားစဥ္က ႏုိင္ငံသားမျဖစ္ေသးတဲ့ မိဘတပါးပါးမွျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ပါးစလံုးကျဖစ္ေစ ေမြးဖြားတဲ့ႏိုင္ငံသားေပါ့။ ေနာက္ ႏုိင္ငံျခားအစိုးရရဲ႕ ေက်းဇူးသစၥာကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသတ့ဲသူေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားအစိုးရရဲ႕ ၾသဇာခံသူေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားအစိုးရ ေနာက္ခံျဖစ္တဲ့သူေတြ၊ တုိင္းတပါးသားရဲ႕ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တဲ့သူေတြ၊ ဒီလူေတြဟာ ေရြးလို႔မရဘူးေပါ့။”

အခုအခ်ိန္အထိ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၆,၁၈၉ ဦးအထိ ရွိပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ၁,၇၇၂ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကေတာ့ ၉၁၃ ဦး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၆၃ ဦးအပါအဝင္ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃,၅၀၄ ဦး ရွိတဲ့အေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ေဒၚခင္စုိး၀င္း
24.8.2015

ဒီတပတ္ ျမန္မာ့အေရး သံုးသပ္ခ်က္ အစီအစဥ္မွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကို တာဝန္ကေန ႐ုတ္သိမ္းဖို႔ ျပည္သူေတြ ဘက္က တင္ျပႏိုင္တယ္ ဆိုေပမယ့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာက ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မ႐ွင္မွာ ရွိေနတာ သဘာဝ မက်ဘူးလုိ႔ တရား လႊတ္ေတာ္ ေ႐ွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီက ေျပာလုိက္ ပါတယ္။ NLD ပါတီရဲ႕ ဥပေဒ အႀကံေပး တေယာက္လည္း ျဖစ္တဲ့ ဦးကိုနီက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကို တာဝန္ ႐ုတ္သိမ္းေပးဖို႔ မဲဆႏၵနယ္ ထဲက ျပည္သူ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္း ရဲ႕ သေဘာနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တဲ့ ကိစၥကို လက္မခံႏိုင္တဲ့ အတြက္ အတည္ မျပဳသင့္ ေသးဘူးလို႔ VOA နဲ႔ေမးျမန္းခန္းမွာ ေျပာပါတယ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔တုန္းက ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ဆုိင္းငံ့ ခဲ့တဲ့ Right to Recall ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီကို ေဒၚခင္စိုးဝင္းက ေတ႔ြဆံု ေမးျမန္း ထားပါတယ္။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ မဂၤလာပါရွင္။

ဦးကိုနီ ။ ။ မဂၤလာပါခင္မ်ာ။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ အခုလတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေတြ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အျငင္းပြားစရာ ကိစၥေလးတခု။ အဲဒါကေတာ့ Right to Recall လို႔ေခၚတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို တာဝန္မွ ရုတ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း။ အဲဒီေတာ့ Right to Recall ဥပေဒၾကမ္းက အရင္ကတည္းက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ပါၿပီးသာပါ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီအထဲမွာပါတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သတင္းစာထဲမွာပါတဲ့အရဆုိရင္ ပုဒ္မ ၃၈(ခ) မွာ တခါပါတယ္။ ေနာက္ ပုဒ္မ ၃၆၉(ခ)၊ ပုဒ္မ ၃၉၆(က) အစရွိသျဖင့္။ ေနာက္ ပုဒ္မ ၃၉၇ စတဲ့ အဲဒီမွာတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေတြကို က်မတို႔ရဲ ႔ ေသာတရွင္ေတြ၊ ၾကည့္ရႈေနတဲ့ ပရိသတ္ သိရေအာင္ နည္းနည္းေလး ရွင္းျပေပးပါလားရွင့္။

ဦးကိုနီ ။ ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒရဲ ႔ ေရွ ႔ပိုင္း အခန္း (၁) အေျခခံမူမွာလည္း ႏုိင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ တုိင္းျပည္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ မည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အေရြးပိုင္ခြင့္၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရး။ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္လည္း အေရြးခံႏုိင္တယ္။ မဟုတ္လို႔ အေရြးမခံခ်င္လဲ ကိုယ့္ကိုယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္လူကို ေရြးႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးကိုေပးထားတယ္။ ၿပီးရင္ တခ်ိန္တည္းမွာလဲ မႀကိဳက္ရင္လဲ ျပန္ၿပီးေတာ့ ရုတ္သိမ္းႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးကို အေျခခံမူမွာ ေရးထားတယ္။ အေျခခံမူမွာ ဒီေလာက္ပဲ ပါပါတယ္။ မ်ားမ်ားစားစား မေရးဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေသးစိတ္ၾကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ပုဒ္မ ၃၉၆ နဲ႔ ၃၉၇ ၾကေတာ့ သူက နည္းနည္းေလး အေသးစိတ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာေတာ့ တိတိက်က်ေလးေပါ့။ ႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ တာဝန္ကေန ရုတ္သိမ္းခ်င္ရင္ ရုတ္သိမ္းႏုိင္ခြင့္ ရွိတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ အခ်က္ေလးခ်က္ ျပဌာန္းေပးထားတယ္။ တကယ္လုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ တေယာက္က ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚမွာ သစၥာေဖာက္ပ်က္တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ဳိးကို လုပ္တယ္ဆုိရင္လည္းေကာင္း။ သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ရင္ေသာ္လည္းေကာင္း။ သို႔မဟုတ္ရင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ယြင္းတာမ်ဳိး ျဖစ္လာရင္ေသာ္လည္းေကာင္း။ ဒီလုိမွ မဟုတ္ရင္လဲ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ခံရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ခ်ဳိးယြင္းသြားတာမ်ုိး။ သေဘာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ နည္းနည္းရူးတာတို႔၊ ေဒဝါလီ ခံသြားတာတို႔ ဒီလိုမ်ုိးေပါ့။ အဲဒီလို အေၾကာင္းတခုခု ေပၚေပါက္လာလို႔ရွိရင္ သူကို တင္ေျမွာက္လုိက္တဲ့ ျပည္သူေတြကေန သူကို Recall တာဝန္ကေန ျပန္ရုတ္သိမ္းႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။ ေျပာထားၿပီးမွ သူက လုပ္ထံုလုပ္နည္းကို ဖြဲ႔စည္းပံုဆုိေတာ့ အရွည္ေရးလုိ႔ မရတဲ့အခါ၊ အတုိေရးလိုက္တယ္။ သူက ဘာေရးတုန္းဆိုေတာ့ ျပန္ရုတ္သိမ္းခ်င္ရင္ သူကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လုိက္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္က မဲဆႏၵရွင္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းက ေတာင္းဆိုရမယ္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ လက္မွတ္ထိုး တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းကေပါ့။ အဲဒီလုိတင္ရင္ အဲဒါကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အမႈဖြင့္မယ္။ ၿပီးရင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမယ္။ အဲဒီလို စံုစမ္းစစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ အခုန အမတ္ကိုလည္း ထုေခ်ခြင့္ ေပးရမယ္။ အဲဒီေတာ့ သူက ၃၆၉ (က) (ခ) (ဂ) (ဃ) ထုေခ်ခြင့္ ေပးတယ္။ (င) ၾကေတာ့ ဘာေျပာသလဲဆုိေတာ့ တကယ္လုိ႔ ေကာ္မရွင္က ဒီလို တာဝန္က ျပန္ရုတ္သိမ္းေပးဖုိ႔ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ကိစၥဟာ အေၾကာင္းယုတ္တိ ခိုင္လံုတယ္။ အေရးယူသင့္တယ္လို႔ ထင္ရင္၊ ဥပေဒနဲ႔အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုတဲ့ စကားေလး။ ၿပီးေတာ့ ေအာက္မွာ ၃၉၇ ၾကေတာ့ အဲဒီလို တာဝန္ကေန ျပန္ရုတ္သိမ္းဖို႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့ ဥပေဒကို ျပဌာန္းရမည္လုိ႔ ေျပာထားတယ္။ ဒါက ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ဒီေလာက္ပဲပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လုိက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ကို ျပန္ရုတ္သိမ္းခြင့္ရွိတာ မွန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပန္ရုတ္သိမ္းမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို ရုတ္သိမ္းရမယ္ဆိုတဲ့ အေသးစိတ္ လုပ္ထံုလုပ္နည္းပါတဲ့ ဥပေဒၾကေတာ့ မရွိဘူး။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ အခုေနာက္ဆံုး တိုက္ဆိုင္တယ္လို႔ပဲ ေျပာရမလား။ သူတို႔ အဲဒီလို ေတာင္းဆုိတုိက္တြန္းေနတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကျဖစ္တဲ့ သူရဦးေရႊမန္းကို အာဏာရပါတီ ေခၚမွာေပါ့ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ ႔ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ ႔ ဥကၠ႒အျဖစ္ကေန ဖယ္ရွားလိုက္တဲ့ကိစၥ ေပၚလာတဲ့အခါမွာ ဒါနဲ႔မ်ား တုိက္ဆိုင္ေနသလားဆိုၿပီးေတာ့ အမ်ားက စိတ္ဝင္စားေနၾကတယ္။ အဲဒီအေပၚ ဘယ္လိုမ်ား သံုးသပ္လုိ႔ ရပါသလဲရွင့္။

ဦးကိုနီ ။ ။ တိုက္ဆိုင္မႈတခုလို႔လည္း ေျပာရင္ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ ဦးတင္ေအးကိုယ္တုိင္ကလည္း လိုလိုလားလား ဒီဥပေဒကို ျပဌာန္းေစခ်င္တာလား။ ႏွစ္ဖက္စဥ္းစားလုိ႔ရတယ္။ ပထမတဖက္ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အစြဲကင္းကင္းနဲ႔ လူအမ်ားထင္တဲ့ဟာကို ခဏေလး ေဘးထားၿပီးေတာ့ ေျပာၾကရင္ ေစာေစာက က်ေနာ္ ေျပာတဲ့အတိုင္းပဲ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ Right of Recall နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အားလံုးက ေကာ္မရွင္ကို သူက အပ္ထားတယ္။ ဒါကေတာ့လည္း ေတာ္ေတာ္ထူးဆန္းတယ္။ အမွန္ ေကာ္မရွင္ရဲ ႔ အလုပ္က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ဖုိ႔ပဲ။ အဲဒီ အမတ္ေတြကို ျဖဳတ္ဖုိ႔အလုပ္က အမွန္ေတာ့ သူကို တာဝန္မေပးသင့္ဘူး။ ေပးဖို႔လဲ မေကာင္းဘူး။ အရင္တုန္းကလဲ မရွိဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ မဆလေခတ္ ဆိုရွယ္လစ္ ကြန္စတီက်ဴးရွင္း (Socialist Constitution) မွာဆိုရင္ ဒီဟာကို လႊတ္ေတာ္ကပဲ ဆံုးျဖတ္တယ္။ အမတ္တေယာက္ကို ရုတ္သိမ္းသင့္တယ္လို႔ထင္ရင္ လႊတ္ေတာ္မွာပဲ အဆုိတင္၊ လႊတ္ေတာ္မွာပဲ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ ရုတ္သိမ္းတယ္ေပါ့။ အခုဟာက ေကာ္မရွင္ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ကို သူက ဒီအာဏာကို သြားၿပီးေပးလုိက္တာ ဒါ နည္းနည္းေလး တရားလြန္ ျဖစ္တယ္ေပါ့။ လူတေယာက္ကို ေတာ္ေတာ္ကို ႀကီးတဲ့အာဏာ၊ သိပ္ျမွင့္တဲ့အာဏာ လႊဲအပ္တယ္။ ဒါေတြက တကယ္ေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေကာ္မရွင္ကို သြားခြဲေပးသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူဆီကို ေလွ်ာက္လႊာေတြ တင္ေနတဲ့ အမႈေတြ ဖြင့္တယ္ေပါ့။ ဒါကို ျပန္ရုတ္သိမ္းေပးပါ။ ဒါေပမဲ့ ျပန္ရုတ္ဖုိ႔အတြက္ ဥပေဒက မရွိတဲ့အခါၾကေတာ့ ဒီအမႈေတြက Pending သူဆီမွာ တန္းလန္းျဖစ္ေနတယ္။ သူ ဆက္မလုပ္ႏုိင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီအမႈေတြကို သူက အဆံုးသတ္ခ်င္တဲ့အခါၾကေတာ့ ဥပေဒ ျပဌာန္းေပးဖို႔လိုလို႔ ေတာင္းတာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဒီဟာ ဦးေရႊမန္းကိစၥနဲ႔ မပတ္သတ္ပါဘူး။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကလဲ သိပ္မက်န္ေတာ့ဘူးေလ။ ေရြးေကာက္ပြဲပဲ မၾကာခင္ စေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ အဲဒီလို သိပ္မက်န္ေတာ့တဲ့ အခ်ိန္ကေလးမွာပဲ အရမ္းတိုက္ဆိုင္သြားတယ္လို႔ ျဖစ္ေနတာေပါ့။

ဦးကိုနီ ။ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ဒါၾကေတာ့ ဒုတိယ အယူအဆ။ သိပ္တိုက္ဆိုင္တာလား။ တမင္တကာ တင္တာလားဆုိတာ စဥ္းစားစရာရွိတယ္။ တိုက္ဆုိင္တယ္ဆိုတာ စတုတၳအႀကိမ္ တင္လို႔သာကို။ အခုမွ တင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါက တမင္တရြယ္လို႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ စတုတၳအႀကိမ္ ျပန္တင္တယ္ဆုိေတာ့ ဒီမွာ ဒါကေတာ့ လုပ္လက္စ proceeding တခုကို မဆံုးေသးလုိ႔ ဆက္လုပ္တာလို႔ ေျပာႏိုင္သလို ဦးေရႊမန္းကို ဒီဥပေဒ အသံုးခ်ၿပီးေတာ့ ဖယ္ခ်င္လို႔ ထင္စရာျမင္စရာ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေနရာမွာ ေဆြးေႏြးစရာရွိတယ္။ စတုတၳအႀကိမ္ ျပန္မတင္ခင္၊ ေရွ ႔ပိုင္းကဟာေလးကို နည္းနည္းေလး က်ေနာ္ ေျပာျပမယ္။ ဒီဥပေဒကို ဘာျဖစ္လုိ႔ အခုလို ထပ္ခါထပ္ခါ တင္ေနရတာတုန္း။ ဘာျဖစ္လို႔ တခါတည္းနဲ႔ အတည္မျဖစ္သလဲဆိုတဲ့ ရာဇဝင္ကိုသိမွ ဒါက က်ေနာ္တုိ႔ ရွင္းသြားမယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီမွာက တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကေန Recall လုပ္ဖို႔ အခြင့္အေရးရွိတယ္ဆုိေတာ့ ဥပမာ တခ်ဳိ ႔ၿမိဳ ႔နယ္ဆုိရင္ မဲဆႏၵနယ္က တစ္ေသာင္းေလာက္ပဲရွိတယ္။ တခ်ဳိ ႔ဆုိရင္ ေလးငါးေထာင္ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ခ်င္းမွာဆုိရင္ အဲဒီေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ နည္းနည္းေလးေတြ တခ်ဳိ ႔ေနရာေတြမွာ။ အဲဒီေတာ့ အၾကမ္းမ်ဥ္း ၿမိဳ ႔နယ္တခုမွာ လူတစ္ေသာင္းရွိတယ္ ဆုိပါစို႔။ မဲေပးႏုိင္တဲ့လူ။ အဲဒီေတာ့ လူတစ္ရာစုလို႔ရရင္ ဒါ အမႈဖြင့္လို႔ ရေနၿပီ။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ ႔ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကလည္း FPTP ႏိုင္သူ အကုန္ယူ၊ ႀကိဳက္သေလာက္ဝင္ၿပိဳင္၊ မဲအမ်ားဆံုးရတဲ့လူက တက္သြားမယ္။ အဲဒီေတာ့ တေနရာမွာ (၅) ေယာက္ေလာက္ ၿပိဳင္လို႔ရွိရင္ (၂၂) ရာႏႈန္းေလာက္ရရင္ အဲဒီ လူက အမတ္အျဖစ္ တက္သြားၿပီ။ (၃) ေယာက္ေလာက္ ၿပိဳင္မယ္ဆိုရင္ (၃၀) နဲ႔ (၄) (၅) ရာခုိင္ႏႈန္းရရင္ သူက အမတ္ျဖစ္သြားၿပီ။ အမတ္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ေတာင္ အနည္းဆံုး အဲဒီလို (၃၅) (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမဲရမွ သူ႔မွာ အမတ္ျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းရွိတယ္။ သူကို ျပန္ျဖဳတ္ဖို႔ၾကေတာ့ (၁) ရာခိုင္ႏႈန္းက ျဖဳတ္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အာဏာ ရတယ္ဆိုေတာ့ အမတ္မျဖစ္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္မလြယ္တဲ့ကိစၥကို ျဖဳတ္ဖို႔လြယ္လြယ္ေလး ဖန္တီးေပးထားသလို ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အဲဒီ ဥပေဒက ေတာ္ေတာ္ေလးအားနည္းေနတဲ့ ဥပေဒ။ ေနာက္တခု မွားတာက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ဘယ္ေတာ့မွ အေသးစိတ္ မေရးရဘူး။ အေျခခံမူေလာက္ပဲ ေရးရတယ္။ ျပည္သူတို႔မွာ သူတုိ႔ ေရြးတဲ့လူကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အာဏာရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒ ျပဌာန္းေပးရမယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ေတာ္ၿပီ။ သူက တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ေရးလုိက္ရင္ ေနာက္ပိုင္း ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းတဲ့အခါၾကေတာ့ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုႀကီးကို ေထာက္ထားေနရတဲ့အတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းတဲ့ လူေတြက ေဘာင္က်ဥ္းသြားတယ္။ တခုက ျပည္သူလူထု တင္ေျမွာက္တဲ့လူၾကေတာ့ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းက သေဘာမက်ရင္ ျပန္ျဖဳတ္ဖို႔အတြက္ အမႈဖြင့္ႏိုင္တယ္။ ဟိုဘက္က မုိးက်ေရႊကိုယ္ ခန္႔ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြၾကေတာ့ ျပည္သူလူထုက မႀကိဳက္ရင္ ျဖဳတ္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အာဏာ မရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီဥပေဒက Fair မျဖစ္ဘူး။ ဒီဥပေဒက။ ဒါေတြအားလံုးက ဖြဲ႔စည္းပံုကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ျဖစ္လာတာ။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒျပဌာန္းလုိက္ရင္ ဒီဥပေဒက Fair ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ၿပီးမွသာ ဒီလုိဥပေဒကို ေရးဖို႔ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆက ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္လိုက္တုိင္း ဒီျပႆနာေၾကာင့္ ဒီဥပေဒဟာ လုပ္လို႔မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ လုပ္လို႔မရတဲ့ဟာကို အခုေနာက္ဆံုး လႊတ္ေတာ္မွာ ဘာလုပ္သလဲဆိုေတာ့ ဇယားကြက္ႀကီးနဲ႔ စာရြက္ကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ဇယားကြက္ရိုက္ၿပီးေတာ့ ဒါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ ႔ အယူအဆ၊ ဒါက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ ႔ အယူအဆ၊ ဒါက လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲေရးေကာ္မတီရဲ ႔ အယူအဆ။ ဘယ္ဟာႀကိဳက္သလဲ မွတ္ခ်က္ေပးပါဆုိၿပီးေတာ့ သူက ေဆြးေႏြးဖို႔ေတာင္ မေပးေတာ့ဘူး။ ခင္မ်ား ဘာႀကိဳက္သလဲ Tick လုပ္ေပးဆုိတဲ့ ပံုမ်ဳိးနဲ႔ ေနာက္ဆံုးျပန္တင္တယ္။ တင္ၿပီးေတာ့ အဲဒါ ၿပီးသြားၿပီ။ ၿပီးတဲ့အခါၾကေတာ့ အခုဒီမွာ ျပန္လာတင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေစာေစာက ခင္မ်ား ေမးသလို … ဘာျဖစ္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း နည္းနည္းေလး က်န္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီဟာကို ျပန္တင္ရသလဲ။ ၿပီးေတာ့ ဒီေလာက္ မေက်မလည္ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥတခုကို ခဏ Pending လုပ္ၿပီးေတာ့မွ လိုအပ္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေတာ့မွ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ၿပီးေတာ့မွ အားလံုးလက္ခံႏုိင္တဲ့ဟာ ျပန္ေရးရင္ မေကာင္းဘူးလား။ လုပ္လုိ႔ရရဲ ႔သားနဲ႔ ဘာျဖစ္လုိ႔ အခုလို ကပ္ၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ပဲ ဥကၠ႒ရာထူးက ျဖဳတ္တယ္။ ေနာက္တေန႔ လႊတ္ေတာ္စတာနဲ႔ ဒါကို အရင္အတည္ျပဳေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုလာေတာ့ စြပ္စြဲမယ္ဆိုရင္လဲ စြပ္စြဲစရာ ျဖစ္တာေပါ့။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ အခု ဒီဥပေဒကလည္း တပိုင္းေပါ့ေလ။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန။ အခု လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ က်မတို႔ အရင္တုန္းကလဲ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာလို႔ရိွရင္ စစ္တပ္ရဲ ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ျပင္စရာအေၾကာင္းမရွိဘူးဆုိတာ သာမန္လူၿပိန္းေတြေတာင္ သိပါတယ္ေလ။ အဲဒီေတာ့ ဒီလႊတ္ေတာ္ မၿပီးခင္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကေတာ့ ေရထဲေမွ်ာသြားၿပီလို႔ ေျပာရမွာေပါ့။

ဦးကိုနီ ။ ။ ျပင္ဖို႔ကိစၥကေတာ့ အစကတည္းက ဒီဥပေဒက စေရးကတည္းကကို စစ္သားေတြ ေရးထားတာ။ တုိင္းျပည္ကို စစ္တပ္က ရာသက္ပန္ ပံုစံတမ်ဳိးမဟုတ္၊ တမ်ဳိးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ရေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေရးထားတာ။ ေရးကတည္းက သူတုိ႔ကသိတယ္။ တခ်ိန္က်ရင္ ျပင္မယ္ဆိုတာကို သူတုိ႔က သိၿပီးသား။ ဒါေၾကာင့္ အစကတည္းက ျပင္လုိ႔မရေအာင္ (၇၆) ရာခိုင္ႏႈႏ္း သေဘာတူမွ ျပင္လုိ႔ရမယ္ဆုိၿပီး သူတုိ႔က (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ရပ္ထားတယ္။ အေျဖက ရွင္းရွင္းေလး။ အခု ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ ျပင္လုိ႔ရမလား။ မရဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ (၂၅) က်ပ္သားက ျပန္ပါလာတယ္။ ဒီ (၂၅) ရာႏႈန္းက ရွိေနအံုးမွာ။ အဲဒီ (၂၅) ရာႏႈန္း ရွိေနရင္ ေနာက္တခါ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလို႔ ျပန္တင္ရင္လဲ ဒီ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္း သေဘာမတူရင္ ဒီ ဖြဲ႔စည္းပံုက ျပင္လုိ႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္က အစကတည္းက ဒီ ဖြဲ႔စည္းပံုက ျပင္လုိ႔မရတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု။ က်ေနာ္ လုပ္ရမွာ အသစ္ေရးၿပီး အစားထုိးတဲ့ နည္းလမ္းကိုပဲ ရွာရမယ္။ Formal way နဲ႔ ျပင္လုိ႔မရေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တို႔က Informal way နဲ႔သြားမွ ျပင္လုိ႔ရမယ္။ အခုလက္ေတြ႔ပဲ ေဒၚခင္စိုးဝင္း ေျပာသလို အခု (၂) ႏွစ္ခြဲအခ်ိန္အထိ ျပင္ဖုိ႔ႀကိဳးစားတယ္။ ဦးေရႊမန္းကိုယ္တုိင္ လိုလိုလားလားႀကီး ျပင္ဆင္ခ်င္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးျပၿပီး မဲေတြဘာေတြေတာင္ ဝင္ေပးခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္မွမေအာင္ျမင္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အစကတည္းက မေအာင္ျမင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းပါပဲ။ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးဆိုတာက။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ ဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔က သူက ျပည္သူနဲ႔ တသားတည္းျဖစ္ပါတယ္ဆုိတာကို သူက ျပခ်င္တာ။ ျပခ်င္တဲ့အေနနဲ႔ မည္ကာမတၱေလး ေျပာင္းလိုက္တာပါ။ တကယ္ေတာ့လဲ အဲဒီေလာက္ ေျပာင္းရံုနဲ႔လဲ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနက ေျပာင္းလဲသြားဖို႔ မရွိပါဘူး။ ေနာက္ဆံုး က်မ ေမးခ်င္တာကေတာ့ အခု ေျပာေနတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တာဝန္မွ ရုတ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို NLD ရဲ ႔ ဥပေဒအႀကံေပးတေယာက္အေနနဲ႔ အဲဒါကို ဘယ္လို သေဘာရပါလဲ။ NLD အေနနဲ႔ဆုိရင္ ဒါကို ျပင္သင့္တယ္လုိ႔ ယူဆပါလား။ ဆံုးျဖတ္သင့္တယ္လို႔ ယူဆပါလား။

ဦးကိုနီ ။ ။ ဒီဥပေဒကို က်ေနာ္တို႔က ေလာေလာဆယ္ အတည္ျပဳေရးကိစၥကို သေဘာမတူဘူး။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔က Unwritten လည္း အမတ္ေတြကို အႀကံေပးထားတာ ရွိတယ္။ အခုန တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းက ျပန္ၿပီးေတာ့ Recall လုပ္လုိ႔ရတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္က ဒါကို က်ေနာ္တုိ႔ လက္မခံႏိုင္ဘူး။ ဒါကို (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္း NLD က ျပင္ခ်င္တယ္။ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ျပင္ဖုိ႔လဲ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုက တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေျပာထားတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔က ဒါကို သိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က ဒါကို Pending ပဲ ထားခ်င္တယ္။ NLD ဖက္က သေဘာထားက အတည္မျပဳဘူး။ သေဘာမတူဘူး။ ဒါေၾကာင့္ Pending ပဲ ထားပါ။ ေနာက္မွ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လိုအပ္သလုိ ျပင္ၿပီးေတာ့မွ ဒီဥပေဒကို ေရးဆြဲမယ္ဆိုတာကို NLD က ဒီလုိ သေဘာထား ထားရွိတယ္။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီး တင္ပါတယ္။

ဦးကိုနီ ။ ။ ေက်းဇူးပါပဲ။MYARF
RB News
23.8.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ေအာင္ဇံ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ အမွတ္ (၂) နယ္ေျမ၊ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ ရြာအတြင္းသုိ႔ အခ်ိန္မေတာ္ ၀င္ေရာက္၍ လူေနအိမ္မ်ားကုိ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျပကာ စစ္ေဆးၿပီး ေခါင္းစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး တပ္၍ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိသည္။ 

ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ (၂) နယ္ေျမ တာ၀န္ခံ ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္လင္းကုိႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ လႈိင္သီ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ဆင္ေသျပင္ ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ဦးမာမတ္အာမီးန္ႏွင့္ ဦးမာမတ္အာမီးန္ (ဘ) ဦးေအာ္လီအာမတ္ တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးကာ အိမ္ျပဳျပင္ခဲ့သည္ဟု လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ ေငြက်ပ္ သုံးသိန္းႏွင့္ တစ္သိန္း ငါးေသာင္း အသီးသီး ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ အျခားေသာ ရြာသားမ်ားကုိလည္း ဘဂၤလား ဖုန္းသုံးစြဲေနသည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ရုိက္ႏွက္ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ 

ခေမာင္းဆိပ္ အေျခစုိက္ တပ္ရင္း (၃၅၂) ႏွင့္ ေအာင္ဇံ ေက်းရြာ အုပ္စု ဖူရာန္မာဂၽြားရြာ မုိင္တုိင္ ၄၃ အနီးရွိ စစ္တပ္ စခန္းမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာပုိင္ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္၊ ၾကက္မ်ားကုိ တပ္ပုိင္ တိရစာၦန္မ်ားကဲ့သုိ႔ စားက်က္မ်ားမွ ဖမ္းဆီး၍ သတ္ျဖတ္ စားသုံးလ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။MYARF
RB News
23.4.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေ၀လာေတာင္ သက္ရြာ အေျခစုိက္ ေျချမန္တပ္ရင္း (၃၅၂) တပ္စခန္းမွ တပ္ဖြဲ႔၀င္ (၇) ဦးသည္ ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ခေမာင္းဆိပ္မွ ေ၀လာေတာင္ စခန္းသုိ႔ ေျခလ်င္ သြားေနစဥ္ ရဲေဘာက္ တံတားနားတြင္ ေနာက္မွ ဆုိင္ကယ္စီးလာသည့္ ခေမာင္းဆိပ္ ေက်းရြာအုပ္စု ထန္းဘဂၤါရြာမွ ေဖာ္ရိတ္အာလာမ္ (ဘ) ဦးေအာ္လီအာမတ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) က ဟြန္းတီး၍ လမ္းေတာင္းသျဖင့္ စစ္သားမ်ားက လမ္းကုိ ပိတ္ဆုိ႔၍ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 

ေဖာ္ရိတ္အာလာမ္ စီးလာသည့္ ဆုိင္ကယ္ကုိ စစ္သား တစ္ဦးကုိ ဆြဲယူလုိက္ၿပီးေနာက္ စစ္သားမ်ားက ၎ကုိ ေျချဖင့္ကန္၊ လက္သီးျဖင့္ ထုိးကာ စခန္းသုိ႔ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားၿပီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားခဲ့သည္။ စခန္းတြင္းတြင္လည္း လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္၍ ေငြက်ပ္ သုံးသိန္း ေတာင္းခံရာ ယေန႔ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခန္႔ အခ်ိန္တြင္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း ေပးမွသာ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ေဖာ္ရိတ္အာလာမ္ကုိ ဖမ္းဆီး ရုိက္ႏွက္၍ ေငြညွစ္ခဲ့သည့္ စစ္သားမ်ားမွာ ေ၀လာေတာင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေစာင့္ စစ္သားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။MYARF
RB News
23.8.2014

ရေသ့ေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ အေနာက္ျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ရြာသည္ ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ ရခုိင္ရြာမ်ား ၀န္းရံထားသည့္ ရြာတစ္ရြာ ျဖစ္သည္။ ထုိရြာကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡ ကာလတြင္ ဓါးျပမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈျဖင့္ တာ၀န္မွ ထုတ္ပယ္ ခံရသည့္ ရဲျပဳတ္ ဦးသန္းႂကြယ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကူေတာင္ ရြာသား ရခုိင္မ်ား အဖြဲ႔က ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ၿပီး မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ရုိဟင္ဂ်ာ ရြာသားမ်ားသည္ ရြာမွ အျပင္သုိ႔ ထြက္ခြင့္မရဘဲ အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀ျဖင့္ ေနေနရသည္ဟု ေဒသခံ ရြာသားမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ ၎ရြာကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းတစ္ခုႏွင့္ စစ္တပ္ စခန္းတစ္ခုက တင္းက်ပ္စြာ ေစာင့္ၾကပ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ 

အေနာက္ျပင္ရြာမွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ရြာျပင္သုိ႔ ထြက္ခြင့္ မေပးသည့္ အျပင္ လယ္ေျမမ်ားကုိလည္း ထြန္ယက္ စုိက္ပ်ဳိးခြင့္ မေပးဟု ရြာသားမ်ားက ေျပာပါသည္။ တစ္ဖက္က စုိက္ပ်ဳိးခြင့္ မေပးဘဲ အျခားတစ္ဖက္မွ လယ္ေျမမ်ားကုိ အလြတ္ ထားထားသည္ဟု ဆုိကာ လယ္ေျမမ်ားကုိ သိမ္းယူရန္ ႀကဳိးစားလ်က္ ရွိသည္။ 

လယ္ေျမမ်ားကုိ သိမ္းယူရန္ ႀကဳိးစားေနစဥ္ ျပည္နယ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူထားသည္ဟု ဆုိကာ ရခုိင္အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ရဲျပဳတ္ ဦးသန္းႂကြယ္က ရုိဟင္ဂ်ာပုိင္ လယ္ေျမမ်ား ေပၚတြင္ လယ္ထြန္စက္ျဖင့္ ထြန္ယက္ကာ စပါးၾကဲလုိက္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ စစ္တပ္တုိ႔က လယ္ေျမ စုိက္ပ်ဳိးခြင့္ ပိတ္ပင္ထားၿပီး အျခားတစ္ဖက္မွ ထြန္ယက္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း မရွိဟု အျပစ္ဆုိကာ ရုိဟင္ဂ်ာပုိင္ လယ္ေျမမ်ား အားလုံးကုိ မတရားသျဖင့္ အၿပီးအပုိင္ သိမ္းယူသြားမည္ကုိ အေနာက္ျပင္ရြာရွိ လယ္ပုိင္ရွင္မ်ားက အထူးစုိးရိမ္ လ်က္ရွိၾကသည္။MYARF
RB News
23.8.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္ဆုံးရြာ ျဖစ္သည့္ ဗႏၶဳလ ရုိဟင္ဂ်ာရြာသုိ႔ ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီခန္႔ အခ်ိန္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ မ.က.ဖ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ စုစုေပါင္း (၂၀) ဦးေက်ာ္ ပါ၀င္သည့္ ဌာနေပါင္းစုံ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ သြားေရာက္ၿပီး ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးမည္ဟု ဆုိကာ ရြာအတြင္းရွိ အိမ္တုိင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး မိသားစု၀င္မ်ား အားလုံးကုိ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းႏွင့္ ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား အပ္ႏွံထားသည့္ ေျပစာမ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္၍ အိမ္ျပင္သုိ႔ ထြက္လာခုိင္း ခဲ့သည္။ 

ေနအိမ္မ်ား အတြင္းမွ ထြက္လာသူ အားလုံးကုိ တန္းစီးခုိင္းၿပီး အသက္ (၁၈) ႏွစ္အထက္ႏွင့္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ဟုဆုိကာ အုပ္စု ႏွစ္စုခြဲလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္မ်ားကုိ ေနအိမ္မ်ားထဲသုိ႔ ျပန္၀င္ခုိင္းၿပီး၊ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ အထက္မ်ားကုိ ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ အပ္ႏွံထားသည့္ ေျပစာမ်ားကုိ မ.က.ဖ အဖြဲ႔သုိ႔ အပ္ႏွံ ေစခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိကာ ေလွ်ာက္လႊာ စာရြက္မ်ားေပၚတြင္ အတင္းအဓမၼ လက္ေဗြမ်ား ႏွိပ္ခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ ရြာသားမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ထုိသုိ႔ အတင္းအဓမၼနည္းျဖင့္ အိမ္ေျခ (၃၅) လုံးမွ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ အထက္ လူဦးေရ (၁၁၃) ဦးကုိ ခုိး၀င္ ဘဂၤါလီမ်ား အျဖစ္ အတင္းအဓမၼ လက္ေဗြႏွိပ္ခုိင္းခဲ့သည္ဟု ရြာသားမ်ားက ေျပာပါသည္။ အဆုိပါရြာသည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ဘက္ဆုံး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံႏွင့္ အနီးကပ္ဆုံး ရြာျဖစ္သည္။ ေရွးအခါက အဆုိပါ ေနရာတြင္ အင္တူလာႏွင့္ ေဘာက္တူလာဆုိ၍ ရုိဟင္ဂ်ာ ရြာႏွစ္ရြာ ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ရြာ၏ ေျမာက္ဘက္ဆုံးရွိ အင္တူလာရြာကုိ ေတာင္ဘက္ဆုံးရွိ ေဘာက္တူလာရြာသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕ရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ အတင္းအဓမၼ ေရြ႕ေျပာင္း ခုိင္းခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ားသည္ ေဘာက္တူလာ ရြာသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕ သြားခဲ့ၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ားသည္ ေအာက္ပုိင္း ရြာမ်ားသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ လည္းေကာင္း အသီးသီး ထြက္သြားခဲ့ရသည္။ ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ ေဘာက္တူလာရြာကုိ ဗႏၶဳလရြာဟု အမည္ေျပာင္းလဲ ေပးခဲ့သည္။ 

အင္တူလာရြာတြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ေနရာခ်ထား ေပးခဲ့ၿပီး၊ အင္တုမရရြာဟု အမည္သစ္ ေပးခဲ့သည္။ နယ္စပ္နားတြင္ ရခုိင္ရြာ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး၊ လုံၿခဳံေရး အတြက္ တပ္စခန္း တစ္ခု ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ 

အင္တူလာႏွင့္ ေဘာက္တူလာ ရြာႏွစ္ရြာကုိ စုေပါင္း၍ ဗႏၶဳလရြာဟု အမည္ေပးၿပီးေနာက္ ေတာင္ဘက္တြင္ ေအာင္ခ်မ္းသာသက္ ရြာအသစ္ တစ္ရြာခ်ထားၿပီး၊ တပ္စခန္း တစ္ခုလည္း ခ်ထားကာ ရုိဟင္ဂ်ာရြာကုိ ၀န္းရံထားခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ န.စ.က စခန္း တစ္ခုကုိ ရုိဟင္ဂ်ာရြာ အနီးတြင္ ထပ္မံခ်ထားခဲ့သည္။ အဆုိပါ စခန္းေနရာတြင္ ယခုအခါ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေနရာယူထားသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာရြာ ႏွစ္ရြာ စုစည္းၿပီးေနာက္ အိမ္ေျခ (၈၂) လုံး ရွိခဲ့သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လယ္ေျမ၊ စားက်က္ေျမမ်ားကုိ ရခုိင္ရြာသားမ်ား၊ သက္ရြာသားမ်ားႏွင့္ တပ္စခန္းမ်ားက ရန္ပုံေငြ အတြက္ဟု ဆုိကာ သိမ္းခဲ့သည္။ ရြာေတာင္ဘက္၊ ေျမာက္ဘက္ရွိ တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ ရြာအနီးရွိ န.စ.က စခန္းမ်ားတြင္ ၿခံစည္းရုံ ကာေပးရျခင္း၊ အေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ ေပးရျခင္း၊ စခန္းျပင္ပ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ေပးရျခင္း၊ ထမင္းဟင္း ခ်က္ျပဳတ္ေပးရျခင္းမ်ား အျပင္၊ နယ္လွည့္ စစ္တပ္ႏွင့္ စခန္းအေျပာင္းအလဲ စစ္တပ္မ်ား အတြက္ အတင္းအဓမၼ ေပၚတာ ဆြဲခံရျခင္း၊ စစ္တပ္၊ ရဲလုံထိန္းမ်ား၏ စားနပ္ ရိကၡာမ်ား ပုိ႔ေဆာင္ ေပးေရးအတြက္ ေပၚတာဆြဲခံရျခင္း၊ စခန္း (၃) ခုလုံးတြင္ ညေစာင့္ လုံၿခဳံေရး လုပ္ေပးရျခင္း၊ အိမ္ၿခံ၀င္းတြင္ စုိက္ပ်ဳိးထားေသာ သစ္သီး၀လံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား လုယက္ခံရျခင္း၊ ရြာမွ ထြက္ၿပီး ခေမာင္းဆိပ္ ေဈးသုိ႔ သြားႏုိင္ရန္ တစ္ရက္ထြက္ခြင့္ကုိ ဟင္းခ်ဳိမွဳန္႔ အႀကီးတစ္ထုပ္ႏွင့္ Sun ဓါတ္ခဲ တစ္စုံ ေပးေဆာင္မွသာ ထြက္ခြင့္ရျခင္း စသည့္နည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ ေပါင္းစုံကုိ ခံစားေနရသည္ဟု ရြာသားမ်ားက ေျပာပါသည္။

ေသမႈ ေသခင္း ကၽြမ္းက်င္ သူေတြက လူကုန္ကူး သူေတြ ျမႇဳပ္ထားတဲ့ အေလာင္းေတြကို တူးေဖာ္ စစ္ေဆး ေနတာကို ေဘးက ေစာင့္ၾကည့္ ေနတဲ့ မေလးရွား ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား။ (ေမ ၂၆၊ ၂၀၁၅)

23.8.2015

ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ အနီး ေတာအုပ္ထဲ ကေန လူေမွာင္ခိုကူး ခံရသူေတြလို႔ ယူဆရသူ ေတြရဲ႔ ႐ုပ္အေလာင္း ၂၄ ေလာင္းကို ရွာေတြ႔ ခဲ့တယ္လို႔ မေလးရွားရဲက ဒီကေန႔မွာ ေျပာဆို လိုက္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ေမလတုန္းကေတာ့ ႐ုပ္အေလာင္းေတြ ျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ ၁၃၉ ေနရာကို မေလးရွားႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း Perlis ေဒသ အတြင္းက စြန္႔ပစ္ထားတဲ့ ေတာတြင္း စခန္းေတြမွာ ရွာေတြ႔ ခဲ့တယ္လို႔ အာဏာပုိင္ ေတြက ေျပာပါတယ္။

ထိုင္းနယ္စပ္အနီးက ဒီလူသူအေရာက္အေပါက္နည္းတဲ့ေနရာကို တေထာက္နားစခန္းအျဖစ္ လူေမွာင္ခိုကူးသူေတြက အသံုးျပဳခဲ့တာပါ။ အဲဒီေသဆံုးသူေတြထဲက အမ်ားစုဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ေျပးလာတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ ဒါမွမဟုတ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ လြန္ခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္အတြင္းက ႐ုပ္အေလာင္း ၂၄ ေလာင္းကို ရွာေတြ႔တာ ျဖစ္ၿပီး အေစာပိုင္းတုန္းကလည္း ၁၀၆ ေလာင္း ရွာေတြ႔ထားတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ ႐ုပ္အေလာင္းေတြကို ခြဲစိတ္ စစ္ေဆးဖို႔ အတြက္ ပို႔ေဆာင္ထားေပမယ့္ တျခားအေသးစိတ္ကိုေဖၚျပတာမ်ဳိးမရွိပါဘူး။

အခုလို႐ုပ္အေလာင္းေတြကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိရာကေန လူေမွာင္ခိုကူးေနတဲ့ကြန္ယက္ေတြရဲ႕စခန္းေတြကို ရွာေဖြႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ မေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္သူေတြကို လူေမွာင္ခိုကူးသူေတြက အဲဒီစခန္းေတြမွာ ျပန္ေပးဆြဲ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး သူတို႔ေမြးရပ္ေျမမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ တျခား မိသားစုဝင္ေတြစီက ေငြရမွသာ သူတို႔အလိုရွိတဲ့ မေလးရွားလို ႏုိင္ငံမ်ဳိးအပါအဝင္ အင္ဒိုနီးရွားစတဲ့ႏုိင္ငံေတြကို ဆက္လက္ သြားလာႏိုင္တာပါ။ အခုလိုလူေမွာင္ခိုကူးတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေလးရွားအာဏာပိုင္တခ်ဳိ႕ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတယ္လို႔ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူေတြရဲ႕ ေဝဖန္မႈေတြ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေပၚလာေပမယ့္ မေလးရွားအစိုးရကေတာ့ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျငင္းဆိုထားၿပီးလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

RB News
23.8.2015

ရန္ကုန္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ကုိယ္စားျပဳ လက္ရွိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေရႊေမာင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေလွ်ာက္လႊာကုိ ေမာင္ေတာ ခရုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲမွ ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔က ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဦးေရႊေမာင္သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရပါတီ ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ပါတီမွ ကုိယ္စားျပဳ၍ ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ၿပီး ယခုလက္ရွိ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ၾကံ့ခုိင္ေရး ပါတီမွ မြတ္စလင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မေရြးခ်ယ္ေတာ့သည့္ အတြက္ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရန္ ေမာင္ေတာ ခရုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲသုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ခဲ့သည္။ 

ဦးေရႊေမာင္သည္ စက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ရန္ကုန္ စက္မႈ တကၠသုိလ္မွ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘြဲ႔ရရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာ ဥပေဒမ်ား အရ ႏုိင္ငံသားမ်ားသာ တက္ခြင့္ရွိသည့္ စက္မႈတကၠသုိလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ မိဘမ်ား၏ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္မႈကုိလည္း အမ်ားနည္းတူ စီစစ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း မိဘ ဘုိးဘြားမ်ား ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရခဲ့သည္။ ၎ဘြဲ႔ရၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသားမ်ား စက္မႈတကၠသုိလ္ႏွင့္ ေဆးတကၠသုိလ္ အမွတ္ျပည့္မွီၿပီး၊ မိဘမ်ား ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သုိ႔ လာေရာက္၍ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည္။ 

ဦးေရႊေမာင္၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးအဒူဟာဒီသည္ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ထင္ရွားသည့္ ရဲအရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ထိ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အၿငိမ္းစား ယူခဲ့ျခင္းသည္။ ဦးေရႊေမာင္၏ မိဘ ႏွစ္ပါးစလုံးသည္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားသာ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ ရခဲ့သည့္ ဂဏန္း ၆ လုံးပါ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပားမ်ားကုိ အျခားေသာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ား နည္းတူ ကုိင္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား အားလုံးသည္လည္း ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားမ်ား မကုိင္ေဆာင္မွီ အထိ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပားမ်ားသာ ကုိင္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဦးေရႊေမာင္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အထိ တရား၀င္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ ေမာင္ေတာ ခရုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲက ဦးေရႊေမာင္ မေမြးဖြားမွီ မိဘမ်ား ႏုိင္ငံသား မျဖစ္ခဲ့ဟုဆုိကာ ပယ္ခ်လုိက္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔က အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခုိင္ အမ်ဳိးသားပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက ကန္႔ကြက္ ထားသည္ကုိလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ 

ဦးေရႊေမာင္၏ ေလွ်ာက္လႊာကုိ ပယ္ခ်ျခင္းမွာ ခုိင္လုံသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ရပ္ မဟုတ္ဘဲ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိျဖင့္ တမင္ လုပ္ႀကံ ဖန္တီးမႈ တစ္ခုျဖင့္ ပယ္ခ်လုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဦးေရႊေမာင္က ယခုကဲ့သုိ႔ ပယ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲသုိ႔ အယူခံ တင္မည္ဟု ၎၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသား ထားပါသည္။ 

လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ် ကုိလုိနီေခတ္မွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အထိ ရရွိခဲ့သည့္ မဲေပးခြင့္ကုိ ဆုံးရႈံးမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဥပေဒ အရ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားမွာ မဲေပးခြင့္ ရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကိုင္ေဆာင္ ထားသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ မဲစာရင္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း မရွိေပ။ 

ဦးေရႊေမာင္ႏွင့္ အတူ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ထားသည့္ ေဒၚခင္ခင္၀င္းလည္း ပယ္ခ်ခဲ့ရသည္ဟု ျပည္တြင္း မီဒီယာ တစ္ခုမွ ေရးသား ထားေသာ္လည္း RB News မွ ယခုအခ်ိန္ထိ သီးျခား အတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ 

ေမာင္ေတာ ခရုိင္ရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ အျခားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား ေလွ်ာက္လႊာ တင္ထားၿပီး၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ထိ ေစာင့္ၾကည့္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာ ခရုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲမွ ေပးပုိ႔သည့္စာ -- 
ဦးေရႊေမာင္၏ ဘြဲ႔လက္မွတ္ -- 

မဆုမြန္
22.8.2015

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံ ၾကရမယ့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတြကို ပိုၿပီးေတာ့မွ ခိုင္မာ တိက် ေသခ်ာေအာင္ စိစစ္ လိုတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား အမည္ စာရင္း တင္သြင္းလႊာ စိစစ္မယ့္ရက္ကို ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ လိုက္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဘက္က ေျပာပါတယ္။ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကမယ့္ ပါတီ အသီးသီးနဲ႔ တသီး ပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ aလာင္းအခ်ိဳ႕ အၾကား ႏိုင္ငံသား ျဖစ္တည္မႈ ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈေတြ ရွိေနတဲ့ အတြက္ အခုလို စိစစ္မႈရက္ကို တိုးလိုက္တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ လို႔လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေတြက သံုးသပ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို မဆုမြန္ တင္ျပေပးပါမယ္။

လာမယ့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ္လို႔ ေၾကညာ ထားတဲ့၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ အမည္စာရင္းတင္သြင္းလႊာ တင္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို စိစစ္မယ့္ေန႔ရက္ကို စတင္ စိစစ္မယ့္ရက္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ကေန ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ အထိ ေနာက္ဆံုးထားၿပီးျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲေတြက ပိုၿပီးေတာ့ တိက်ခိုင္မာေအာင္ စိစစ္ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ေနာက္တႀကိမ္ ျပန္လည္ အေရြးခံမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တက္ေနၾကရတဲ့အတြက္ စိစစ္ႏုိင္ဖို႔ အခ်ိန္ကို ထပ္တိုး သတ္မွတ္လိုက္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တာဝန္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္က ဗီြအိုေအကိုေျပာပါတယ္။-

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ဒီမွာတက္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ သြားစစ္ဖို႔ရာအတြက္ နည္းနည္းေလး အခ်ိန္အခက္အခဲရွိလို႔ ေျပာလားမသိဘူး၊ ကိုယ္တုိင္ စိစစ္ဖို႔ရာအတြက္ အခက္အခဲမရွိေအာင္ အခ်ိန္ေလး တိုးေပးလိုက္တဲ့သေဘာပါပဲ။ ေရေဘးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုတက္လာမွာဆိုေတာ့ သူတို႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ စိစစ္ဖို႔ရာ အခက္အခဲမရွိေအာင္ေပါ့၊ အဆင္ေျပေအာင္လို႔ တိုးေပးလိုက္တဲ့သေဘာပါပဲ။ စိစစ္တာကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သတ္မွတ္ထားတဲ့အရည္အခ်င္းေတြ ရွိတယ္ေလ။ ဥပေဒမွာ အဲဒီအရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ညီလား၊ မညီလား ဟုတ္လား- ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမယ္၊ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ တဆက္တည္း ၁၀ ႏွစ္ေနရမယ္၊ စသည္ျဖင့္ သည္လိုသတ္မွတ္ထားတာ ရွိတယ္ေလ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ ျပည့္ရမယ္၊ အမ်ဳိးသားဆိုရင္ အသက္ ၃၀ ျပည့္ရမယ္- စသျဖင့္ ဒီလို အရည္အခ်င္းနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြရွိတယ္ေလ။ ဒါေလးပါ။”

အခုလို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဘက္က ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စိစစ္မႈသတ္မွတ္ရက္ကို တိုးျမႇင့္လုိက္တာဟာ မဲဆႏၵနယ္အခ်ိဳ႕က ကိုယ္စားျပဳတင္သြင္းလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္မႈ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္မႈေတြမွာ အျငင္းပြားမႈေတြရွိလာေနတာေၾကာင့္ ပိုၿပီးေတာ့မွေတာ့ တိက်ေသခ်ာေအာင္ စစ္ေဆးလိုတဲ့အတြက္ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးရဲထြန္းက သံုးသပ္ပါတယ္။

“ခ႐ိုင္ေကာ္မရွင္ေတြကေတာ့ အဓိက စစ္တာကေတာ့ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ မျဖစ္မႈ- အဲဒီ သူ႔ရဲ႕မိဘႏွစ္ပါးက သူမေမြးခင္မွာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ေလ။ အဲလို ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အခု အသစ္ေတြကိုပဲ အဓိက စစ္ေဆးတာေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တို႔ကိုလည္း ေခၚေတာ့ ေခၚထားတယ္။ ၂၄ ရက္ေန႔ သြားရမွာေပါ့။ ႏိုင္ငံသားကိစၥပါပဲ။ ႏိုင္ငံသားကိစၥကို စစ္ေဆးတာ။ အဲဒီဟာ စိစစ္ဖို႔ေလ။ စိစစ္ဖို႔ဆိုေတာ့ ခ႐ိိုင္ေကာ္မရွင္႐ံုးမွာသြားမယ္။ သူတို႔ကေနၿပီးေတာ့ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြကို စိစစ္မယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ပံုစံ (၁၀) တုိ႔၊ ဘာတုိ႔ကို ယူသြားျပရမယ္။ တကယ္လို႔ ဒီၾကားထဲမွာ က်ေနာ္နဲ႔ၿပိဳင္ဘက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တေယာက္ေယာက္က တိုင္တန္းထားတာေတြဘာေတြ ရွိလို႔ ရွိရင္လည္း အဲဒါေတြကို စစ္ေဆးမွာေပါ့ေနာ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ အဲဒီလို အျပန္အလွန္ တုိင္တန္းၾကတာေတြ ရွိတယ္ေလ။”

ကခ်င္ျပည္နယ္ အင္ဂ်န္းယန္မဲဆႏၵနယ္ကေန ၂၀၁၀ တုန္းက အေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး အခု ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပန္လည္ အေရြးခံဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စိစစ္မႈေတြနဲ႔အတူ အင္ဂ်င္းယန္မွာ သူ႔နဲ႔အတူ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအေပၚ ေရြးခ်ယ္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခုလိုေျပာပါတယ္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တင္သြင္းၿပီးသြားပါၿပီ။ စစ္ေဆးခံတာလည္း ၿပီးသြားပါၿပီရွင့္။ က်မကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ အစည္းအေဝး တက္ေနေပမယ့္ က်မတို႔ရဲ႕ေရြးေကာက္ပဲြကိုယ္စားလွယ္ ဦးနန္းဇာေခါင္နဲ႔ စိစစ္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္ရွင့္။ ၂၀၁၀ တုန္းကေတာ့ က်မက ၿပိဳင္ဘက္တေယာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ ကပါ။ ၂၀၁၅ မွာေတာ့ က်မနဲ႔ဆိုလို႔ရွိရင္ အားလံုး ပါတီေပါင္း ၆ ပါတီၿပိဳင္ပါတယ္။ ၿပိဳင္တဲ့ပါတီေတြကေတာ့ အရင္ က်မနဲ႔ၿပိဳင္ဘက္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီရယ္၊ ေနာက္ - ေဒါက္တာတူးဂ်ာပါတီရယ္၊ ေနာက္ ကခ်င္ပါတီတခု၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ NDF ၊ NLD နဲ႔ က်မတို႔ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီပါတီ ေပါ့ေနာ္။ ၆ ပါတီ ၿပိဳင္မွာပါရွင့္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြအေနနဲ႔ေတာ့ အားလံုးေကာင္းၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ အဲဒီထဲက တေယာက္တည္းကိုပဲ ေရြးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြကိုလည္း သူတို႔ရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈကိုပဲ က်မ တန္ဖိုးထားပါတယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္ရွင့္။”

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တင္သြင္းလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာေတြ ထဲမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္မႈရွိေစေရး၊ ေရြးခ်ယ္စစ္ေဆးမႈေတြမွာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ နစ္နာမႈမရွိေစေရးတို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စိစစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အေလးထား သြားေရာက္ၾကေစလိုပါတယ္လို႔လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က တုိက္တြန္းထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒအရ အမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာေတြကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွာ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကေန စာနဲ႔ တာဝန္လႊဲအပ္ထားသူေတြက လာေရာက္ စစ္ေဆးခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုအခ်ိန္အထိ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ၁,၇၇၂ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၁၃ ဦး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၆၃ ဦးအပါအဝင္ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃,၅၀၄ ဦး အားလံုး စုစုေပါင္း တင္သြင္းလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆,၁၈၉ ဦးရွိေနပါတယ္။

Rohingya Exodus