ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား
MYARF
RB News
16.9.2017

ေမာင္ေတာ ။ ။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ားကုိ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာအစုိးရလက္နက္ကုိင္မ်ားက မီးရိႈ႕ေနလ်က္ရိွရာ စက္တာဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္လည္း တစ္ဒါဇင္ခန္႔ က်န္ရိွေနသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ားကုိလည္း ဆက္လက္မီးရိႈ႕ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာေက်းရြာမ်ားကုိ ဆက္လက္မီးမရိႈ႕ရန္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရက အေရးမစုိက္ဘဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ားကုိ ဆက္လက္မီးရိႈ႕လ်က္ရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္းပိုင္ ပန္းေတာျပင္ေက်းရြာအုပ္စု ရြာသစ္ကုိ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ္၌ ျမန္မာအစုိးရ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အနီးအနားေက်းရြာမွ နတလ ရခိုင္ရြာမ်ားမွ ရခိုင္မ်ားက ၀င္ေရာက္၍ မီးရႈိ႕ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ညေန ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ္၌ ပန္းေတာျပင္ေက်းရြာႏွင့္ ကပ္လ်က္ ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာကုိ အဆိုပါ အစုိးရလက္နက္ကုိင္အုပ္စုက မီးရိႈ႕ခဲ့သည္။

ဤေက်းရြာ ႏွစ္ရြာသည္ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းတြင္ လံုးဝမီးမရိႈ႕ရေသးေသာ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အနီးအနားမွ မီးရိႈ႕ခံရေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ား လာေရာက္ခိုလံႈေနေသာ ေက်းရြာႏွစ္ရြာလည္း ျဖစသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအျပင္ ဤေက်းရြာ ႏွစ္ရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ထြက္ေျပးခိုလံႈရန္ ေနရာ မရွိသေလာက္ ရွားပါးေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ညေန ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္လည္း ေမာင္ေတာ ေတာင္ပိုင္း ပဒင္းေက်းရြာအုပ္စု ပိုက္သည္ရြာရိွ လက္က်န္အိမ္မ်ားကုိ ျမန္မာလက္နက္ကုိင္အုပ္စုက မီးရိႈ႕ခဲ့သည္။ ဤေက်းရြာကုိ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ရက္က မီးရိႈ႕ခ့ဲပါေသးသည္။

ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း က်ားေခါင္းေတာင္ေက်းရြာကုိလည္း မြန္းလြဲ တစ္နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာလက္နက္ကုိင္အုပ္စုက မီးရိႈွ႕ခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း ေရတြင္းကြၽန္းေက်းရြာကုိလည္း မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ ျမန္မာလက္နက္ကုိင္အုပ္စုက မီးရိႈွ႕ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၄ ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကြပ္ကဲေရးမွဴး သူရစန္းလြင္၊ စစ္တပ္မွ တပ္ရင္းမွဴး၊ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တို႔အဖြဲ႔ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ ၿမိဳ႕မကညင္တန္း၊ ေညာင္ေခ်ာင္း၊ ပန္းေတာျပင္၊ ေက်ာက္ေလွကား၊ လေဘာ္ဇား စသည့္ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားၿပီး အိမ္မီးရိႈ႕ေနတာေတြကုိ ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီဟု အာမခံလ်က္ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနၾကရန္လည္း မွာၾကားခ့ဲၿပီး အေရအတြက္ အလြန္နည္းပါးေသာ ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းမ်ားကုိ ေပးအပ္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တို႔အဖြဲ႔၏ အာမခံေျပာဆိုၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ လက္က်န္ရိွေနသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ားကုိ လိုက္ၿပီး မီးရိႈ႕ေနျခင္းသည္ အေျပာတစ္မ်ဳိး အလုပ္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္၏ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ေလ့လာေရး အဖြဲ႔က ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တြင္ ျမန္မာအစုိးရလက္နက္ကုိင္မ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာေက်းရြာမ်ားကုိ ရြာလံုးကြၽတ္မွသည္ ၿမိဳ႕လံုးကြၽတ္အထိ မီးရိႈ႕ေနျခင္း အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္ေနၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္အေတာအတြင္း၌ စာရင္းဇယား အတိအက်ျဖင့္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု ေျပာသည္။

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးတို႔အဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာသတင္းေထာက္မ်ား လိုက္ပါလာခ့ဲၿပီး အနည္းငယ္ ေထာက္ပ့ံေပးမႈကုိ အမ်ားသဖြယ္ ႐ိုက္ယူသြားခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ မီးရိႈ႕ခ့ဲေသာ ေညာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပန္းေတာျပင္ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ မီးသတ္ကားႏွစ္စီးႏွင့္ ဟိႏၵဴမ်ား ေခၚသြား၍ မီးသတ္ေနသည့္ သဖြယ္ ဓာတ္ပုံမ်ား႐ိုက္ယူသြားသည္။
သုိ႔

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ေနျပည္ေတာ္


၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္

ေမာင္ေတာ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေက်းရြာအမ်ားစု မီးရိႈ႕ခံရၿပီ လက္က်န္ရြာမ်ားကုိ ဆက္လက္မီးရိႈ႕လွ်င္ လူအမ်ားအျပား အဆမတန္ ဒုကၡေရာက္ႏိုင္ျခင္းကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္ျပျခင္း

ေလးစားစြာျဖင့္

ေမာင္ေတာ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေက်းရြာ စုစုေပါင္း ၂၃ ရြာရိွၿပီး ေက်းရြာေပါင္း ၁၉ ရြာကုိ ျမန္မာ လက္နက္ကုိင္မ်ားက မီးရိႈ႕ခ့ဲၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ လက္က်န္ရြာအျဖစ္ ဒုေညာင္ပင္ႀကီးေက်းရြာ၊ ဘဂံုးနားေက်းရြာ(တစ္ဝက္မီးရိႈ႕ခံရၿပီ)၊ ပန္းေတာျပင္ေက်းရြာႏွင့္ ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာမ်ားသာ က်န္ပါေတာ့သည္။

မီးရိႈ႕ခံခ့ဲရေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားထဲမွ တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ဝက္သည္ ဘဂၤလားေဒ႐ွ္႕ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားခ့ဲၾကၿပီး က်န္သည့္ေဒသခံမ်ားသည္ မီးရိႈ႕မခံရဘဲ က်န္ရိွေနေသာ ေက်းရြာေလးရြာတြင္ လာေရာက္ခိုလံႈေနၾကပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘဂံုးနား အလယ္ရြာႏွင့္ အိမ္ေျခ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရိွသည့္ ပဒင္းေက်းရြာမ်ားကုိ မနက္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္က စၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ညေန ၇ နာရီအထိ မီးရိႈ႕ခ့ဲပါသည္။

ထိုေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားသည္လည္း က်န္ရိွေနသည့္ ပန္းေတာျပင္ႏွင့္ ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာမ်ားတြင္ လာေရာက္ခိုလံႈလ်က္ရိွပါသည္။

အစုိးရလက္နက္ကုိင္မ်ားဖက္မွ ထြက္ေပၚလာေနေသာ သတင္းမ်ားအရ အဆုိပါလက္က်န္ေက်းရြာမ်ားကုိလည္း မၾကာမီ မီးရိႈ႕လိုက္မည္ဟု သိရိွရပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အနီးအနား ေက်းရြာမ်ားမွ လာေရာက္ခိုလံႈေနၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ထပ္ဆင့္ဒုကၡခံေနရမည့္ေဘးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေမာင္ေတာ ေတာင္းပိုင္တြင္ ေဒသခံမ်ား နားခိုရာ ေနရာလံုးဝမ့ဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ရြာလံုးကြၽတ္ မီးရိႈ႕ေနျခင္းမွသည္ ၿမိဳ႕လံုးကြၽတ္ မီးရိႈ႕ေနသည့္ အစုိးရလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ရပ္တန္႔ေပးပါရန္ႏွင့္ လူအခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေနျခင္းမ်ားကုိ တားဆီးေပးပါရန္ ဒုကၡသည္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးထံ ေတာင္းဆိုပါသည္။

မိမိတုိ႔၏ ၿမဳိ႕အတြင္း ဒုကၡသည္ဘ၀ေရာက္သြားရသည့္ ေဒသခံမ်ား

ယ်ာတင္
RB News
11.9.2017

ၾသဂုတ္​လ ၂၅ ရက္​​ေန႔ ညသန္​း​ေခါင္​​ေက်ာ္​အခ်ိန္​၊ ရခိုင္​​ေျမာက္​ပိုင္​းမွာ နယ္​ျခား​ေစာင္​့ရဲ ကင္​းစခန္​းအခ်ဳိ႕နဲ႔ ARSA လို႔​ေခၚတ့ဲ တုတ္​၊ ဓား၊ ​ေလးဂြ၊ ဂ်င္​းဂလိလို အဆင္​့နိမ္​့လက္​နက္​​ေတြ ပိုင္ဆိုင္ထားတ့ဲ ​​အဖြဲ႔တို႔ၾကားမွာ အျပန္​အလွန္​ တိုက္​ပြဲငယ္​ ျဖစ္​ခ့ဲပါတယ္​။ ခုခံတိုက္​ပြဲလို႔ ​ေျပာထားတ့ဲ အဲဒီညက တိုက္​ပြဲမွာ သူတို႔ ပါဝင္​ခုခံတိုက္​ပြဲဝင္​ခ့ဲတယ္​ဆိုၿပီး ARSA က ထုတ္​​ေဖာ္​​ေျပာထားၿပီး တာဝန္​ခံထားပါတယ္​။

ဒါ​ေပမယ္​့ ​ေနာက္​တစ္​​ေန႔ မနက္​က စၿပီး ျမန္​မာအစုိးရ လက္​နက္​ကုိင္​ တပ္​ဖြဲ႔​ေတြက ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေက်းရြာ​ေတြကုိ ဝင္​​ေရာက္​စီးနင္​းၿပီး လက္နက္မဲ့ ​​အရပ္သား​႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြကုိ ​ေသနတ္​ပစ္​ သတ္​ျဖတ္​ျခင္​း၊ သူတို႔ရဲ႕ အိုးအိမ္​​ေတြကုိ မီးရိႈ႕ဖ်က္​ဆီးျခင္​း​ေတြ အဆက္​မျပတ္​ ျပဳလုပ္​လာခ့ဲပါ​​ေတာ့တယ္​။ ​ေနာက္​ဆက္​တြဲ အက်ဳိးဆက္​အျဖစ္​ အျပစ္​မ့ဲ အရပ္​သား ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ ​​ေထာင္​​ေပါင္​းမ်ားစြာဟာ ျမန္​မာအစုိးရလက္​နက္​ကုိင္​​ေတြရဲ႕ သတ္​ျဖတ္​ျခင္​းကုိ ခံခ့ဲရၿပီး ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြရဲ႕အိမ္​​ေတြ ​ေသာင္​းဂဏန္​းမက မီးရိႈ႕ခံခ့ဲရပါတယ္​။ ​ေမာင္​​ေတာင္​​ ​ေတာင္​ပိုင္​းမွာ စုစု​ေပါင္​း ​ေက်းရြာ​ေပါင္​း ၂၃ ရြာ ရိွတ့ဲအထဲ သဝန္​​ေခ်ာင္​း၊ အင္​းဒင္​၊ သ​ေဘၤာ​ေကြ႔၊ ​ေက်ာက္​ပႏၵဴ၊ ျမင္​းလြတ္​၊ သ​ေျပ​ေတာ၊ ​ေဂၚရခါလီ၊ ဥ​ေဒါင္​း၊ ကံပူး၊ အလယ္​သံ​ေက်ာ္​၊ ခ်ိန္​ခါလီ၊ ဝါခ် နဲ႔ သံဒါ စု​စုေပါင္​း​ေက်းရြာ​ေပါင္​း (၁၃) ရြာဟာ လံုးဝ ရြာလံုးကြၽတ္​ မီးရိႈ႕ခံခ့ဲရၿပီး ျပာက်သြားခ့ဲသလို က်န္​ေက်းရြာ ၈ ရြာမွာ​ေတာ့ တစ္ခ်ဳိ႕တစ္​​ဝက္​ မီးရိႈ႕ခံခ့ဲရပါတယ္​။ ​ေမာင္​​ေတာ​ေျမာက္​ပိုင္​း၊ ဘူးသီး​ေတာင္​ ​ေျမာက္​ပိုင္​းမွာလည္​း အလားတူပါပဲ။ အိုးအိမ္​​ေတြ အမ်ားအားျဖင္​့ မီးရိႈ႕ခံလိုက္​ရၿပီ ျဖစ္​ပါတယ္​။

ဒီ​လိုမ်ဳိး ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြ​ေနတ့ဲ ​ေက်းရြာ​ေတြက အိမ္​​ေတြ အစုလိုက္​အျပံဳလိုက္​ မီးရိႈ႕ခံခ့ဲရတ့ဲ ကိစၥဟာ ႏိုင္​ငံတကာ အလယ္​မွာ အရမ္းေဟာ့တဲ့အစ္ရႈးတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္​။ ​ေဒသခံ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြက သူတို္​႔အိမ္​​ေတြကုိ ျမန္​မာလက္​နက္​ကုိင္​အဖြဲ႔​ေတြနဲ႔ ​ေဒသခံရခိုင္​​ေတြ လာ​ေရာက္​မီးရိႈ႕တယ္​လို႔ အခိုင္​အမာ ထြက္​ဆို​ေျပာၾကၿပီး ျမန္​မာအစုိးရက​ေတာ့ ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြ ကုိယ္​့အိမ္​ကုိ မီးရိႈ႕တယ္​လို႔ ျပန္​စြပ္​စြဲတယ္​။ ​ေခတ္​အဆက္​ဆက္​က ျမန္​မာလက္​နက္​ကုိင္​​ေတြရဲ႕ လူ႔အခြင္​့အ​ေရးခ်ဳိး​ေဖာက္​မႈ မွတ္​တမ္​းဆိုး​ေတြကုိ သိထားတ့ဲ ႏိုင္​ငံတကာအသုိင္​းအဝုိင္​းက အစုိးရရဲ႕စြပ္​စြဲခ်က္​​ေတြဟာ အ​ေျခအျမစ္​မရိွဘူးလို႔ ​ေျပာထားပါတယ္​။ တကယ္​လည္​း ျမန္​မာအစုိးရက ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြ ကုိယ္​့အိမ္​ကုိယ္​မီးရိႈ႕​ေနတယ္​ဆိုၿပီး စြပ္​စြဲ​တာကုိ အခိုင္​အမာ သက္​​ေသအျဖစ္​ ယခုထိ မျပႏိုင္​ခ့ဲပါဘူး။

ဒီေတာ့ အစုိးရလက္​နက္​ကုိင္​​ေတြက အျပစ္​မ့ဲ အရပ္​သား​ေတြရဲ႕ အိမ္​​ေတြကုိ တမင္​ရည္​ရြယ္​ခ်က္​ရိွရိွ မီးရိႈ႕​ေနတာကုိ တိတိက်က် ​ေဖာ္​ထုတ္​ၿပီး အ​ေရးယူ​ေပးဖို႔ ျမန္​မာအစုိးရကုိ ႏိုင္​ငံတကာလူ႔အခြင္​့​ေရးအဖြဲ႔​ေတြက ျပင္​းျပင္​းထန္​ထန္​ ဖိအား​ေပးလာပါ​ေတာ့တယ္​။ ဒါ​ေၾကာင္​့ ျမန္​မာအစုိးရက သူတို႔အ​ေပၚ က်​ေရာက္​လာတ့ဲ ဖိအားကုိ​ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္​ဖို႔ ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြ ကုိယ္​့အိမ္​ကုိယ္​ မီးရိႈ႕တယ္​ဆိုၿပီး သက္​​ေသျပစရာအျဖစ္​ ႐ိုဟင္​ဂ်ာနဲ႔ ႐ုပ္​ခ်င္​း ဆင္​တူယိုးမွားတ့ဲ ​ေဒသခံဟိႏၵဴလူမ်ဳိး​ေတြကုိ အသုံးခ်လာပါ​ေတာ့တယ္​။

စက္​တင္​ဘာလ (၆) ရက္​​ေန႔မွာ ​ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕ အမွတ္​ ၄ ရပ္​ကြက္​က ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြဟာ သူတို႔အိမ္​သူတို႔မီးရိႈ႕​ေနၿပီ ဆိုတ့ဲ ဓာတ္​ပုံအခ်ဳိ႕နဲ႔ Eleven မီဒီယာက သတင္​းတစ္​ပုဒ္​ ​ေရးသားလာပါတယ္​။ သတင္​းမွာ source အျဖစ္​ အမွတ္​ ၄ ရပ္​ကြက္​ ဘုန္​းႀကီး​ေက်ာင္​းရဲ႕ ဆရာ​ေတာ္​တစ္​ပါးကုိ ကုိးကားထားၿပီး အဆိုပါ ဆရာ​ေတာ္​က ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြ ကုိယ္​့အိမ္​ကုိယ္​မီးရိႈး​ေနတာကုိ ဓာတ္​ပုံ႐ိုက္​ထားတယ္​လို႔ ဆိုပါတယ္​။ ဒီသတင္​းထဲက ဓာတ္​ပုံ​ေတြဟာ သတင္​းတက္​မလာခင္​ကပင္​ Social မီဒီယာ​ေပၚ  ျပန္႔ေနခဲ့ပါ​ေသးတယ္​။ အထူးသျဖင္​့ သတင္​းမွား​ေတြနဲ႔ ဝါဒျဖန္​႔တ့ဲ Facebook အ​ေကာင္​့တစ္​ခ်ဳိ႕မွာ တင္​ၾကၿပီး ဟုိ​ေလးတ​ေက်ာ္​ ျဖစ္​သြားခ့ဲပါတယ္​။

ဓာတ္​ပုံ​ေတြထဲက လူ​ေတြ ဘယ္​သူ​ေတြလဲ

ဒီဓာတ္​ပုံထဲ ပါ​ေနသူ​ေတြရဲ႕ ဝတ္​စားဆင္​ယင္​မႈကုိ ၾကည္​့ရင္​ ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြမဟုတ္​​ေၾကာင္​း သိသာပါတယ္​။ ႐ိုဟင္​ဂ်ာ အမ်ဳိးသားအျဖစ္​ သ႐ုပ္​​ေဆာင္​ထားသူ​ေတြဟာ အစၥလာမ္​ဘာသာဝင္​တို႔ ဝတ္​ျပဳခ်ိန္​ ​ေဆာင္​းတတ္​တ့ဲ ဦးထုပ္​အျဖဴ အသစ္​ခြၽတ္​ခြၽတ္​ကုိ ​အိမ္​မီးရိႈ႕​ေနခ်ိန္​မွာ ဆင္​တူ​ေဆာင္​းထားၿပီး ႐ိုဟင္​ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအျဖစ္​ သ႐ုပ္​​ေဆာင္​ထားသူ​ေတြက စားပြဲခင္​းအျဖဴ​ေတြကုိ ပုဝါအျဖစ္​ ျခံဳထားတာ ​ေတြ႔ရပါတယ္​။ ဒီ့အျပင္​ ဓာတ္​ပုံ​ေတြကုိ မ်က္​ႏွာမျမင္​ရ​ေအာင္​ ႐ိုက္​ထားပါတယ္​။ လုပ္​ၾကံဓာတ္​ပုံ​ေတြဆိုတာ သိသာပါတယ္​။

ဒီဓာတ္​ပုံ​ေတြနဲ႔ ပတ္​သက္​ၿပီး Facebook User တစ္​ဦးျဖစ္​သူ Arif Kasim က ​အိမ္​မီးရိႈ႕​ေနသူ​ေတြဟာ ႐ိုဟင္​ဂ်ာမဟုတ္​​ေၾကာင္​း ​ေသခ်ာ႐ွင္​းျပၿပီး ျငင္​းခ်က္​ထုတ္​ပါတယ္​။ သူ႔ ႐ွင္​းျပထားပုံမွာ__

"၁။ ဟိႏၵဴ အမ်ဳိးသားမ်ား လက္ေကာက္၀တ္မွာ ၀တ္ေလ့၀တ္ထားရွိတဲ့ အနီေရာင္ ႀကိဳးကုိ ေသခ်ာ ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ရန္ -

၂။ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသား လက္ေကာက္၀တ္ႏွင့္ ဟိႏၵဴ အမ်ဳိးသား လက္ေကာက္၀တ္ကုိ ခဲြျခား ျမင္ႏုိင္ေအာင္ လက္ေကာက္၀တ္ပုံ ကုိ တဲြေပးလုိက္ပါတယ္။

၃။ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းျမီးျခံဳပု၀ါကုိ ဘယ္အသက္အရြယ္အတြက္ဆုိျပီး ခဲြျခားထားပါတယ္။ ဒါကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးကလဲြလုိ ့တျခား ဘယ္သူကမွ မခဲြျခား မသိရွိနုိင္ပါ။ ျပီးေတာ့ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ဘယ္ေတာ့မွ ေခါင္းျမီးျခံဳပု၀ါကုိ ေလးေထာင့္(ရဟတ္ယာဥ္ပုံစံ) မျခံဳပါ။ အထူးသျဖင့္ ကုလားထုိင္သုံး ပလတ္စတစ္ အခင္းကုိေတာ့ လုံး၀ (လုံး၀) မျခံဳပါ။

၄။ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ားသမီးမ်ား အသက္အရြယ္အလုိက္ သုံးၾကတဲ့ ေခါင္းျမီးျခံဳပု၀ါ အေရာင္နဲ႔ ျခံဳထားပုံကုိ တဲြတင္ထားပါတယ္။" ဆိုၿပီးျဖစ္​တယ္​။

အမွတ္​ (၄) ရပ္​ကြက္​​ေန ႐ိုဟင္​ဂ်ာလူငယ္​တစ္​ဦးကလည္​း ဓာတ္​ပုံထဲပါ​ေနသူ တစ္​ခ်ဳိ႕ကုိ သူသိ​ေၾကာင္​း၊ သူ႔ရြာက ဟိႏၵဴလူမ်ဳိး​ေတြျဖစ္​​ေၾကာင္​း ဆိုၿပီး ဓာတ္​ပုံထဲက ႏွစ္​ဦးကုိ နာမည္​နဲ႔တကြ သက္​​ေသခံလာတာလည္​း ရိွပါတယ္​။
အားလံုးကုိ ျခံဳၿပီး သုံးသပ္​ၾကည္​့တ့ဲအခါ အ့ဲဒီဓာတ္​ပုံ​ေတြဟာ ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြ ကုိယ္​့အိမ္​ကုိယ္​ မီးရိႈ႕တယ္​ဆိုၿပီး အ​ေျခအျမစ္​မရိွ စြပ္​စြဲတ့ဲ ျမန္​မာအစုိးရအတြက္​ အသက္​ကယ္​ ​ေဆးတစ္​လက္​ မျဖစ္​ခ့ဲပါဘူး။

ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​သမၼတ႐ုံး ဒုၫႊန္​ၾကား​ေရးမႉးခ်ဳပ္​ကုိယ္​တိုင္​ကလည္​း အ့ဲဒီ ဟိႏၵဴပုံ​ေတြကုိ သူ႔ Twitter မွာ Rakhine True Story ... Believe it or not ဆိုၿပီး တင္​ခ့ဲပါ​ေသးတယ္​။ ဒါ​ေပမယ္​့ သူ႔ tweet ကုိ ​ေနာက္​ပိုင္​းမွာ ျပန္​ျဖဳတ္​လိုက္​ခ့ဲပါတယ္​။

တကယ္​လို႔ သူ​ေျပာခ့ဲသလိုသာ မွန္​ခ့ဲရင္​ သူ႔ Tweet ကုိ ျဖဳတ္​ခ်စရာ အ​ေၾကာင္​းမရိွဘူးလို႔ ဥ​ေရာပအ​ေျခစုိက္​ ႐ိုဟင္​ဂ်ာအ​ေရးလႈပ္​႐ွားသူ ​႐ုိေနဆန္​းလြင္​က မွတ္​ခ်က္​ျပဳပါတယ္​။

ဒီ​ေန႔ (စက္​တင္​ဘာလ ၇ ရက္​) မွာ​ေတာ့ ဦး​ေဇာ္​​​ေဌးက သူ Tweet ခ့ဲတ့ဲ True Story နဲ႔ပတ္​သက္​ၿပီး Fake News ျဖန္​႔​ေဝသူကုိ အ​ေရးယူမယ္​လို႔ Facebook ​ေပၚ ​ေရးတင္​လာတာကုိ ​ေတြ႔ရိွျပန္​တယ္​။ တကယ္​​ေတာ့ အ့ဲဒီ Fake News ျဖန္​႔​ေဝသူထဲမွာ ဦး​ေဇာ္​​ေဌးက ထိပ္​ဆုံးမွာ ပါဝင္​​ေနတယ္​။

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1435837479846669&id=100002612916066

စက္​တာဘာလ ၇ ရက္​​ေန႔မွာ​ေတာ့ အိမ္​မီးရိႈ႕​ေနတ့ဲ ဓာတ္​ပုံထဲ ပါ​ေနသူ တစ္​ဦးဟာ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိးတစ္​ဦးျဖစ္​​ေၾကာင္​း ခိုင္​မာတ့ဲ သက္​​ေသခံဓာတ္​ပုံ တစ္​ပုံထြက္​လာပါ​ေတာ့တယ္​။ အျပာ​ေရာင္​ အစင္​းကြက္​ အက်ႌဝတ္​ဆင္​ထားသူဟာ တစ္​ျခားဟိႏၵဴ​ေတြနဲ႔ အတူ႐ိုက္​တ့ဲ Mizzima News လိုဂုိနဲ႔ ဓာတ္​ပုံတစ္​ပုံမွာ ထင္​ထင္​ရွားရွား ပါ​ေန​ေၾကာင္​း ​ေတြ႔ရိွရပါတယ္​။ ဒါ​ေတြဟာ ျမန္​မာအစုိးရရဲ႕ လိမ္​ဇတ္​ခင္​းတ့ဲ ဇတ္​လမ္​းသာျဖစ္​ပါတယ္​။ ဒီလို လိမ္​ဇတ္​ကုိ ဦး​ေဆာင္​ ဝါဒျဖန္​႔​ေနသူကးဟာ ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​သမၼတ႐ုံး ဒုၫႊန္​ၾကား​ေရးမႉးခ်ဳပ္​ကုိယ္​တိုင္​ ျဖစ္​​ေနတာက​ေတာ့ ႏိုင္​ငံတကာအလယ္​မွာ ႏိုင္​ငံ့ဂုဏ္​သိကၡာကုိ ႐ုပ္​ဆိုးအက်ည္​းတန္​​ေစတာ​ေတာ့ အမွန္​ပါပဲ။
လိမ္​ညာမႈတစ္​ခုကုိ ဖုံးဖိႏိုင္​ဖို႔ ​ျမန္​မာအစုိးရက ေနာက္​ထပ္​လိမ္​ညာမႈ​ေတြကုိ ထြင္​လုပ္​လာခ့ဲပါ​ေတာ့တယ္​။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္​၊ စက္​တင္​ဘာလ (၇) ရက္​​ေန႔၊ နံနက္​ (၁၀) နာရီအခ်ိန္​တြင္​ အမွတ္​(၆) နယ္​​ေျမ၊ နယ္​ျခား​ေစာင္​့ တပ္​ရင္​းမွဴးက ေပါင္​းဇား​ေက်းရြာ ႏွင္​့ လ​ေဘာ္​ဇား ​ေက်းရြာသားမ်ားကုိ အစည္​းအ​ေဝး​ေခၚၿပီး ည​ေန (၄) နာရီအတြင္​း ကုိယ္​့အိမ္​ကုိယ္​ မီးရိႈ႕ၿပီး ဓာတ္​ပုံ႐ိုက္​​ေပးရန္​ သုိ႔မဟုတ္​ ​ေက်းရြာသား ဆယ္​ဦး ဖမ္​း​ေပးရမယ္​လို႔ အမိန္​႔​ေပးလိုက္​တယ္​။ တကယ္​လို႔ ​ေပးတ့ဲ အမိန္​႔အတိုင္​း မလုပ္​​ေပးရင္​ အာဏာပိုင္​မ်ားကုိယ္​တိုင္​လာၿပီး ရြာလံုးကြၽတ္​ မီးရိႈ႕ပစ္​မယ္​၊ ​ေတြ႔သမွ်လူကုိ ​ေသနတ္​ပစ္​မယ္​ဆိုၿပီးလည္​း ၿခိမ္​း​ေျခာက္​တာ သိရတယ္​။

မီးရိႈ႕မႈ အ​ေၾကာင္​း မီဒီယာ သက္​​ေသ

တစ္​ဖက္​မွာ ျပည္​တြင္​းနဲ႔ ျပည္​ပ မီဒီယာအခ်ဳိ႕ဟာ အစုိးရရဲ႕တင္​းက်ပ္​တ့ဲ စီစဥ္​​ေပးမႈ​ေအာက္​မွာ ဒီ​ေန႔ ​ေမာင္​​ေတာၿမိဳ႕ကုိ ​ေရာက္​လာၿပီး သတင္​းယူခ့ဲပါတယ္​။ ဒီသတင္​းအဖြဲ႔ဟာ မနက္​ပိုင္​းမွာ ​ေမာင္​​ေတာ ​ေတာင္​ပိုင္​းကုိ သြား​ေရာက္​သတင္​းယူခ့ဲရာ ​ေဂၚဒူသာရ​ေက်းရြာကုိ ​ေရာက္​သြားတ့ဲအခ်ိန္​ အ့ဲဒီရြာ မီး​ေလာင္​​ေနတာ ​ေတြ႔ရၿပီး ကြင္​းဆင္​းသတင္​းရယူခ့ဲပါတယ္​။ အ့ဲလို ကြင္​းဆင္​းသတင္​းရယူတ့ဲအခါ ရခိုင္​အမ်ဳိးသား​ေတြက ႐ိုဟင္​ဂ်ာအိမ္​​ေတြကုိ မီးရိႈ႕သြား​ေန​တာကုိ သူကုိင္​တိုင္​ျမင္​​ေတြ႔ခ့ဲရတယ္​လို႔ BBC အႀကီးတန္​း သတင္​း​ေထာက္​ ဂ်ဳိနသန္​ဟတ္​က Twitter ​ေပၚ​ေရးတင္​ပါတယ္​။ (https://twitter.com/pakhead/status/905702293676351490)

AP သတင္​းတစ္​ပုဒ္​မွာလည္​း "လူသူကင္​းမ့ဲတ့ဲ ရြာမီး​ေလာင္​မႈ ​ေမးခြန္​းထုတ္​စရာျဖစ္​လာ" ဆိုတ့ဲ ​ေခါင္​းစဥ္​နဲ႔ သတင္​းတစ္​ပုဒ္​​ေရးလာတယ္​။ အ့ဲဒီသတင္​း​ေထာက္​အဖြဲ႔ ​ေရာက္​ရိွသြားခ်ိန္​မွာ မီးခိုးၾကားက ထြက္​လာတ့ဲ ရခိုင္​တစ္​ဦးကုိ ​ေတြ႔ရိွရၿပီး ၎ကုိ​ မီး​ေလာင္​မႈအ​ေၾကာင္​း ​ေမးၾကည္​့ရာ ရဲမ်ားနဲ႔ ရခိုင္​​ေတြက ရိႈ႕တယ္​လို႔ ​ေျပာၿပီး ​ေျပးထြက္​သြားတယ္​လို႔ AP သတင္​းမွာ​ေရးသားပါတယ္​။ ဓား႐ွည္​ကုိင္​​ေဆာင္​ထားတ့ဲ ရခိုင္​တစ္​ခ်ဳိ႕ကုိလည္​း ​ေတြ႔ရိွခ့ဲတယ္​လို႔လည္​းပါရိွပါတယ္​။​

အားလံုးကုိ ျခံဳငုံၿပီး သုံးသပ္​ၾကည္​့တ့ဲအခါ ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြ ကုိယ္​့အိမ္​ကုိယ္​မီးရိႈးတယ္​လို႔ ျမန္​မာအစုိးရဲ႕ စြပ္​စြဲခ်က္​​ေတြဟာ အ​ေျခအျမစ္​မရိွဘဲ ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြ ထြက္​ဆိုတ့ဲအတိုင္​း ျမန္​မာအစုိးရနဲ႔ ရခိုင္​​ေတြကပဲ ရိႈ႕​ေန​ေၾကာင္​း ​ထင္​႐ွား​ေပၚလြင္​​ေနပါတယ္​။

ဒီလိုထင္​႐ွား​ေနတ့ဲ ျဖစ္​ရပ္​မ်ဳိးကုိ ဒုကၡသည္​ဘဝ​တြန္​႔ပို႔ခံ​ေနရသူ ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြအ​ေပၚ  ျပန္လည္​စြပ္​စြဲ​ေနတ့ဲပုံစံနဲ႔ အစုိးရကုိယ္​တိုင္က အမွန္​ကုိဖံုးကြယ္​ၿပီး ဝါဒျဖန္​႔​ေနတာက​ေတာ့ ​ေန႔စဥ္​နဲ႔အမွ် ​ေတြ႔ရိွ​ေနရပါတယ္​။ ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​အတိုင္​ပင္​ခံ႐ုံး သတင္​းထုတ္​ျပန္​​ေရး​ေကာ္​မတီက ဒီလို အမွားတရားဝါဒျဖန္​႔ သတင္​း​ေတြကုိ အျမဲ​ေရးသား ျဖန္​႔​ေဝ​ေလ့ရိွၿပီး ႏိုင္​ငံတကာ အသုိင္​ူအဝုိင္​းက​ေတာ့ ျမန္​မာအစုိးရရဲ႕ ဝါဒျဖန္​႔မႈကုိ လုံးဝမယုံၾကည္​ၾကပါဘူး။

႐ုိဟင္​ဂ်ာ​ေတြကုိ လူမ်ဳိးတုံးသတ္​ျဖတ္​​ေနတာနဲ႔ ပတ္​သက္​ၿပီး တူရကီသမၼတအာဂန္​ဒုိက ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​အတိုင္​ပင္​ခံ ​ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္​းစုၾကည္​ထံ လြန္​ခ့ဲတ့ဲ သုံးရက္​က ဖုန္​းဆက္​​ေဆြး​ေႏြးခ့ဲတာမွာ ​ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္​းစုၾကည္​က ျမန္​မာအစုိးရအ​ေနနဲ႔ ႐ိုဟင္​ဂ်ာ​ေတြကုိ လူ​ေတြ​ေျပာသလို မႏွိပ္​စက္​​ေၾကာင္​း၊ ထြက္​လာတ့ဲသတင္​း​ေတြဟာ လုပ္​ၾကံဓာတ္​ပုံ​ေတြနဲ႔ ဝါဒျဖန္​႔​ေနတာသာ ျဖစ္​​ေၾကာင္​း ဆိုၿပီး ျငင္​းခ်က္​ထုတ္​ခ့ဲ​ပါ​ေသးတယ္​။ ဒါ​ေပမယ္​့ တစ္​ခ်ိန္​တုန္​းက ​ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္​းစုၾကည္​ ​ေနအိမ္​အက်ယ္​ခ်ဳပ္​က လႊတ္​​ေျမာက္​ဖို႔ အင္​တိုက္​အားတိုက္​ လႈပ္​႐ွားခ့ဲဖူးသူ Burmar Campaign UK ရဲ႕ ဒါ႐ိုက္​တာျဖစ္​သူ Mark Farmaner က​​ ရခိုင္​အ​ေရးမွာ သတင္​းအမွား​ေတြလႊင္​့တ့ဲ အႀကီးဆုံးဌာနဟာ ျမန္​မာအစုိးရပဲ ျဖစ္​​ေနတာ သူ​ေတြ႔ရိွရတယ္​လို႔ Twitter ​ေပၚ ​ေရးလိုက္​​ပါတယ္​။ (https://twitter.com/MarkFarmaner/status/905756456343003136)

ယ​ေန႔အခ်ိန္​အထိ ျမန္​မာအစုိးရက ႐ိုဟင္​ဂ်ာရြာ​ေပါင္​း ၄၀ နီးပါးကုိ မီးရိႈ႕လိုက္​ၿပီး ႐ိုဟင္​ဂ်ာ ၃ သိန္းခန္​႔ အိုးမ့ဲအိမ္​မ့ဲ ဘဝျဖင္​့ ဘဂၤလား​ေဒ႐ွ္​႕ႏိုင္​ငံသုိ႔ သြား​ေရာက္​ခိုလႈံ​ေနရပါတယ္​။


RB News
10.9.2017

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ဒုိးတန္းေက်းရြာအုပ္စု လမ္ဘာဂူနား ေက်းရြာသုိ႔ စက္တင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားႏွင့္ ရခုိင္အစြန္းေရာက္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ 

ထုိသုိ႔ မီးရႈိ႕ေနစဥ္ ရုိဟင္ဂ်ာရြာသား (၄) ဦးကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးကာ အရွင္လတ္လတ္ မီးရႈိ႕သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဓါတ္ပုံမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႔ရသည့္ အေလာင္းမွ အီႏုစ္ (ဘ) ဦးႏူရ္အာလာမ္ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္) ၏ အေလာင္းျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္ (၃) ဦးကုိ ျပာျဖစ္သြားသည့္အထိ မီးရႈိ႕ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

အရွင္လတ္လတ္ မီးရႈိ႕သတ္ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးဟာဘီဘုလႅာ (ဘ) ဦးအာမီးန္ရွရီးဖ္ (အသက္ ၅၇ ႏွစ္)
(၂) ဦးအာဘူလ္ကာဆိမ္း (ဘ) ဦးရွဖီအုလႅာဟ္ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္)
(၃) ႏူရ္ဟာမိတ္ (ဘ) ဦးဒိလ္မာမတ္ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္)
(၄) အီႏုစ္ (ဘ) ဦးႏူရ္အာလာမ္ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
(ဓါတ္ပုံ - Bernat Armangue/AP )

ကမာၻ႔၀ါရင့္မြတ္စလင္မ်ားေကာင္စီမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ္အေရး ျပင္းထန္စြာ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္
MYARF
RB News
7.9.2017
ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါင္းဇားေက်းရြာ ႏွင့္ လေဘာ္ဇား ေက်းရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ညေန (၄) နာရီအတြင္း ကုိယ့္အိမ္ကုိယ္ မီးရိႈ႕ၿပီး ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာသား ဆယ္ဦး ဖမ္းေပးရမည္ဟု အမွတ္(၆) နယ္ေျမ၊ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ရင္းမွဴးက အစည္းအေဝးေခၚၿပီး အမိန္႔ေပးလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ အမွတ္(၆) နယ္ေျမ၊ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ရင္းမွဴးက ေပါင္းဇားေက်းရြာ ႏွင့္ လေဘာ္ဇား ေက်းရြာသားမ်ားကုိ အစည္းအေဝးေခၚၿပီး အထက္ပါအတိုင္း အမိန္႔ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အမိန္႔အတိုင္း မလုပ္ေပးလွ်င္ အာဏာပိုင္မ်ားကုိယ္တိုင္လာၿပီး ရြာလံုးကြၽတ္ မီးရိႈ႕ပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတြ႔သမွ်လူကုိ ေသနတ္ပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုခ့ဲသည္။

အခုအခါ အဆိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အားကုိးရာမ့ဲေနၿပီး အထူးစုိးရိမ္ေနၾကသည္။

အမွတ္(၁) နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကြပ္ကဲေရးမႉးအေနျဖင့္ အမွတ္ (၆) နယ္ေျမ တပ္ရင္းမွဴး၏ လူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္ကုိ အျမန္ဆုံးဟန္႔ထားေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 
MYARF
RB News
5.9.2017

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေတာင္ဘဇာနယ္ေျမရွိ ရုိဟင္ဂ်ာေက်းရြာ အမ်ားစုကုိ ျမန္မာစစ္သားမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက မီးရႈိ႕ခဲ့သျဖင့္ ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အားလုံးနီးပါး ရြာမ်ားမွထြက္ေျပး သြားခဲ့ရသည္။

ငါးရန္႔ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု ေမာင္ႏွမရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၂၀ ခန္႔သည္ ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ရြာသားမ်ား၏ ကၽြဲ၊ ႏြား အေကာင္ ၂၀၀ ခန္႔ကုိ တာ၀န္ယူ၍ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ေတာင္ဘဇာ ရခုိင္ရြာမွ ရခုိင္အစြန္းေရာက္ ၅၀ ဦးခန္႔က တုတ္၊ ဓါးမ်ား ကုိင္ေဆာင္၍ ငါးရန္႔ေခ်ာင္း၊ ေမာင္ႏွမရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး က်န္ေနခဲ့သည့္ ရြာသားမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားကုိ လုယက္ယူေဆာင္သြားသည့္ အျပင္ ယင္းရြာမွ ဦးဟာမိတ္ ပုိင္သည့္ ဆန္စက္ကုိ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီး သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။
RB News
3.9.2017

တုိက်ဳိ၊ ဂ်ပန္ -- ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားကုိ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ေနျခင္း အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္း (ဂ်ပန္) မွ ဦးစီး၍ တုိက်ဳိၿမဳိ႕တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္ကုိ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည္။ 

ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ရြာမ်ားကုိ ရြာလုံးကၽြတ္ မီးရႈိ႕ျခင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ေနအိမ္မ်ား ေမာင္းထုတ္၍ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ တြန္းပုိ႔ေနျခင္းမ်ားအတြက္ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဆႏၵျပပြဲသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္း (ဂ်ပန္) မွ ဥကၠဌ ဦးဟာရြန္ေရာ္ရွိတ္၊ အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ အတူ အဖြဲ႔၀င္ (၇၀) ဦး၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသား (၃၀) ဦးႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ သတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ား ပါ၀င္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ တုိက်ဳိၿမဳိ႕ရွိ ကုလသမဂၢရုံးခန္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ျမန္မာစစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္း (ဂ်ပန္) က စာတစ္ေစာင္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။


ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Boris Johnson

ဗြီအုိေအျမန္မာပုိင္း
3.9.2017

ျမန္မာႏုိင္္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ မူဆလင္ေတြကိုေရာ တျခားလူမႈအ၀န္းအ၀ိုင္းေတြကိုပါ ထိခိုက္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ မလိုမုန္းထား ဘက္လိုက္မႈေတြ အဆံုးသတ္ေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ပါလို႔ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Boris Johnson က ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္း လိုက္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မိမိတို႔ေခတ္ရဲ႕ အတုယူ အားက်ဖြယ္အေကာင္းဆံုး လူပုဂၢိဳလ္ တဦးျဖစ္ေပမဲ့ သူ႔အဆိုအားျဖင့္ - ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံပံုကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတယ္လုိ႔ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တခုမွာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာထားပါတယ္။

ႏုိင္ငံကို ေခတ္မီေအာင္လုပ္တာမွာ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံကို ညီၫြတ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ သူ႔ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ အားလံုးကုိ အခုအခါမွာ အသံုးျပဳႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာစစ္ဘက္ရဲ႕ ေထာက္ခံ ပံ့့ပိုးမႈကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဖို႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ သူ႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္း ခ်က္ေတြ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္မသြားဖို႔ အထူး အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူထုအားလံုး မိမိတို႔ရဲ႕ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံ မႈကို ရၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး Johnson ကေျပာထားပါတယ္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားတာအရ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ သူတိို႔ကို လက္ခံထားတဲ့ ႏြမ္းပါးတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္္ငံက လူမႈ အ၀န္းအ၀ိုင္းေတြအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီအျဖစ္ ၿဗိတိန္ေပါင္စတာလင္ ၈ သန္းနီးပါး UK ႏိုင္ငံက ကူညီပံ့ပိုး ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသီတင္းပတ္ အေစာပိုင္းကလဲ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ရခိုုင္္ျပည္ အေရး ေဆြးေႏြးဖို႔ ၿဗိတိန္က ကမကထျပဳ တင္သြင္းခဲ့တာပါ။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔လဲ ျမန္မာအစိုးရကို ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက တိုက္တြန္းထားပါတယ္။
ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားကုိ Rohingya Blogger တည္ေထာင္သူ ဦးဘစိန္၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ဦးဦးလွေစာႏွင့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔ခြင့္အေရး ပါတီ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္မင္းတုိ႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြးထားသည္။RB News
28.8.2017

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မစည္ပင္ေစ်းတြင္ ေစ်း၀ယ္၍ ျပန္သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးကုိ ေစ်းတာ၀န္ခံမ်ားက မတရားသျဖင့္ သိမ္းဆည္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မစည္ပင္သာယာေစ်းတြင္ ေစ်း၀ယ္၍ ျပန္သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားအားလုံး၊ မည္သည့္ ပစၥည္းကုိမဆုိ ေစ်းအျပင္သုိ႔ သယ္ေဆာင္ခြင့္ မေပးဘဲ ၀ယ္ယူထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးကုိ ေစ်းတာ၀န္ခံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေမာင္ေအးခ်မ္း (ဒု-ဦးစီးမွဴး၊ စည္ပင္) ႏွင့္ ဦးေမာင္လွသိန္း (ခ) ကာေခ် (ေစ်းတာ၀န္ခံ) တုိ႔က ဂိတ္အေပါက္၀မ်ားတြင္ အေစာင့္မ်ား ထား၍ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔မွ စ၍ အတင္းအဓမၼ သိမ္းဆည္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္မွ လာေရာက္ ၀ယ္ယူ၍ ျပန္သည့္အခါ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း လုံး၀မရွိဘဲ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးတည္းကုိသာ ပစ္မွတ္ထား၍ သိမ္းဆည္းေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ျဖည့္စြက္ ေျပာပါသည္။ 

ထုိကဲ့သို႔ သိမ္းဆည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕ရွိ ရပ္ကြက္ေစ်းဆုိင္ငယ္မ်ားႏွင့္ ၿမဳိ႕အနီးအနားရွိ ေစ်းဆုိင္ငယ္မ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပတ္လတ္လ်က္ ရွိသည္။ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ၿမဳိ႕မစည္ပင္သာယာေစ်း တစ္ခုတည္းသာ အဓိက အားထားရသည့္ ျဖစ္ၿပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္ အခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႔လ်က္ ရွိသည္။ 

ေစ်းတာ၀န္ခံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေမာင္ေအးခ်မ္း (ဒု-ဦးစီးမွဴး၊ စည္ပင္) ႏွင့္ ဦးေမာင္လွသိန္း (ခ) ကာေခ် (ေစ်းတာ၀န္ခံ) တုိ႔သည္ ၿမဳိ႕မစည္ပင္ေစ်းအတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ေနၾကသည့္ ေစ်းဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ားကုိလည္း အျမဲလုိလုိ ရုိင္းရုိင္းစုိင္းစုိင္း ဆက္ဆံတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာတဲ့ ဒုကၡသည္မ်ား

အင္ၾကင္းႏုိင္
28.8.2017

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသဘက္မွာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ ပိတ္မိေနၾကတဲ့ ရခိုင္နဲ႔ မြတ္စလင္ေဒသခံေတြအတြက္ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ ေဆး၀ါးကုသမႈေတြ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံေတြကေျပာပါတယ္။

ေဘးလြတ္ရာမွာ ခိုလႈံေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေဆး၀ါးနဲ႔ ေထာက္ပံ့မႈအကူအညီေတြကို တနဂၤေႏြေန႔ကစလို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနတယ္လို႔ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြဘက္က ေျပာထားပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ မအင္ၾကင္းႏိုင္က အေသးစိတ္ကို ဆက္ၿပီးေျပာျပမွာပါ။

တနဂၤေႏြေန႔က ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ကို ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ေရာက္ရွိလာတဲ့ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု တို႔ဟာ ေမာင္ေတာ ေဒသအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ၊ ၀န္ထမ္းေတြကို ေဘးကင္းလုံၿခဳံရာဘက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းထားႏိုင္တဲ့ အေျခအေန၊ စားနပ္ရိကၡာနဲ႕ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အေျခအေနေတြကို သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူတဦး
လက္ရွိအေျခအေနထိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္နဲ႕ ကပ္ေနတဲ့ ေမာင္ေတာ ေဒသ ေျမာက္ပိုင္း ရခိုင္ရြာ တခ်ဳိ႕မွာေတာ့ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ထပ္ၿပီးခံရမွာကို စိုးရိမ္တဲ့အတြက္ ရြာသူရြာသားေတြဟာ ေနအိမ္ေတြကို မျပန္ရဲၾကေသးပဲ ေဘးလြတ္ရာမွာ ခိုလႈံေနၾကရတယ္လို႔ ဗီြအိုေအက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလို႔ရတဲ့ ႀကိမ္ေခ်ာင္းလံုၿခံဳေရးစခန္းမွာ ခိုလႈံေနတဲ့ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာသား ေမာင္လူေအးက ေျပာပါတယ္။

“ကိုယ့္အိမ္ေတြကိုလည္း ျပန္လို႔မရေသးပါဘူးခင္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ အခုအခ်ိန္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေနတုန္းပါ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ၀င္လာမလားဆိုၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အခုအခ်ိန္အထိေစာင့္ၾကည့္ေနတုန္းပါ။ စားနပ္ရိကၡာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔အခုေလာေလာဆည္ရွိတာေလးေတြနဲ႔ပဲ လံုေလာက္ေအာင္ လုပ္ေနရပါတယ္။ စားနပ္ရိကၡာေတြယူလို႔မရဘူးခင္ဗ် ဒီလမ္းေတာက္ေလွ်ာက္မွာ အကုန္လံုး မိုင္းေတြေထာင္ထားလို႔ သြားလို႔လာလို႔ ထြက္လို႔ကိုမရတာပါခင္ဗ်။”

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ ၁ မိုင္ေက်ာ္အကြာမွာရွိေနတဲ့ ၿမိဳ႕သူႀကီး လို မြတ္စလင္ရြာ တခ်ဳိ႕ အနားတ၀ိုက္မွာေတာ့ အဲဒီက လံုၿခံဳေရးစခန္းေတြကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခံရမႈမ်ဳိးမရွိေပမယ့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ေတြဘက္က နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ မြတ္စလင္ရြာသားေတြဟာ ေဘးလြတ္ရာ နီးစပ္တဲ့ ရြာေတြဘက္ကို ထြက္ေျပးေနၾကရတယ္လို႔ ဗီြအိုေအက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလို႔ရတဲ့ ၿမိဳ႕သူႀကီး ရြာသား ကိုလွထြန္းကေျပာပါတယ္။

“အဲဒီရြာကို ဒီေန႔ စစ္တပ္ကေနလာၿပီးေတာ့ ညေန ၅ နာရီမွာ ေလာင္စာယူၿပီးေတာ့ မီးရိႈ႕ပစ္တယ္။ တရြာလံုးနီးပါးကို မီးရိႈ႕ပစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ လူေတြက ထြက္ေျပးၾကတာေပါ့ေနာ္ အဲဒီမွာ ကေလးငယ္ေတြလည္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြလည္းပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္အသက္ကို ကိုယ္လုေျပးၾကတာေပါ့ေနာ္ လုၿပီးေတာ့ ေျပးေနရတာေပါ့။”

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးကေန မြတ္စလင္ရြာေတြအေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းမႈမရွိရင္ အစိုးရလံုၿခံဳေရးတပ္ေတြကို မေၾကာက္ၾကဖို႔ေျပာထားေပမယ့္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြကိုနွိမ္နင္းေရးကိစၥမွာ သူတို႔အေနနဲ႔ အစိုးရလံုၿခံဳေရးတပ္ေတြနဲ႔ မပူးေပါင္းခ်င္လို႔မဟုတ္ပဲ အရင္အေတြ႕ အႀကံဳေတြအရစိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ကိုလွထြန္းက ဆိုပါတယ္။

“မပူးေပါင္းတာမဟုတ္ဘူး။ လူေတြက ေၾကာက္ရြံ႔ၿပီးေတာ့ ထြက္ေျပးသြားတာ ။ အဲဒီလိုပူးေပါင္းမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ရြာမွာေနရင္လည္း လူေတြက အသတ္ခံရမွာကို စိုးရိမ္တယ္။ အဲဒါက်ေနာ္တို႔မွာ ဘာအာမခံခ်က္မွလည္း မရွိဘူးေလ။ ဥပမာ က်ေနာ္ေနမယ္ဆိုပါစို႔၊ က်ေနာ့္ကိုဖမ္းလိုက္ရင္ အၾကမ္းဖက္စာရင္းထဲထည့္မွာ ၊ ဒီမွာ အဲဒီလိုအဖမ္းခံရၿပီးေတာ့ အဲဒီစာရင္းမွာ ပါသြားရင္ တရားေရးပိုင္းကိုသြားမယ္။ တရားေရးပိုင္းကိုသြားရင္ ဒီမွာေရွ႕ေနေတြဘာေတြလည္း ငွားခြင့္မရဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ေျပာတာေတြလည္းဘယ္သူမွမယံုဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ လူေတြက ေစာေစာကတည္းက ေရွာင္ေလေကာင္းေလဆိုတဲ့ပံုစံနဲ႔ ထြက္ေျပးသြားတာ။”

လက္ရွိ ၿမိဳ႕သူႀကီးရြာနားတ၀ိုက္က ေက်းရြာေတြမွာ ပိတ္မိေနသူေတြ၊ ေဘးလြတ္ရာေျပးေနသူေတြအတြက္ အေရးေပၚအကူအညီေတြလိုအပ္ေနတယ္လို႔လည္း အခုလိုေျပာပါတယ္။

“ပိတ္မိေနတယ္ဆိုေတာ့ လူေတြက လံုး၀ကိုရြာအျပင္ကို မထြက္ႏိုင္ဘူးေလ။ ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းေရႊ႕ရတဲ့လူေတြလည္းအမ်ားႀကီးဆိုေတာ့ လူေတြမွာအဓိက ေဆး၀ါးကုသမႈေတြ လုိအပ္ေနေသးတယ္။ အစားအေသာက္ေတြကေတာ့ ရတယ္ လူေတြကေတာ့ မစားရင္လည္းရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြရွိတယ္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြရွိတယ္ ၿပီးေတာ့ Serious ျဖစ္ေနတဲ့ ေရာဂါသည္ေတြရွိတယ္ လူနာရွင္ေတြရွိတယ္။”

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ အၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကို ထြက္ေျပးလာတဲ့ မြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးရဲ႕ တနဂၤေႏြေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေတာ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြဟာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ကို စနစ္တက်ဖ်က္ဆီးဖို႔ ႀကံစည္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းနဲ႕ မီးရွဳိ႕၊ လက္လုပ္ဗံုးေတြေဖာက္ခဲြၿပီး ေသနတ္နဲ႔ပ စ္ခတ္မႈေတြ မေန႔က ေန႕လည္ပိုင္းအထိရွိေနေသးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြ၊ အရပ္သားေတြအပါအ၀င္ ေသဆံုးသူ ၁၀၄ ဦးရွိေနၿပီး အမ်ားစုက အၾကမ္းဖက္သမားေတြျဖစ္တယ္လို႔ အစိုးရရဲ႕ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒါအျပင္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာေဒသအၾကမ္းဖက္မႈမွာ ပါ၀င္တဲ့ ARSA ေခၚ Arakan Rohingya Salvation Army ကို အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအျဖစ္ ျမန္မာအစိုးရက တရား၀င္ေၾကညာထားပါတယ္။ဦးမန္း
RB News
26.8.2017

သင္သာ ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ေယာက္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထိုင္မည္ဆိုပါက ရင္ဆိုင္ရမည့္ အခ်က္ (၇) ခ်က္

(၁) နံပါတ္ တစ္အေနနဲ႔ အေသခ်ာဆံုးက သင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေယာင္လို႔ေတာင္ အျခားလူမ်ိဳး တစ္ဦးဦးကို သြားမေျပာမိေစႏွင့္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းမွာ ေၾကညာမိပါက သင့္ရဲ႕ လံုျခံဳမႈ အေျခအေနကို မည္သူမွ အာမမခံႏိုင္ပါ။

(၂) သင္သာ ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ေယာက္ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိ္ုင္ငံအတြင္းမွာ ေမြးရာပါ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ဆံုးရႈံးၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခံရမႈ၊ စာသင္ၾကားႏိုင္မႈတို႔အျပင္ ကေလးေတြကို ထိုးေပးတဲ့ ကာကြယ္ေဆးမ်ိဳးကိုပါ သင္ ရရွိဖို႔ ခက္ခဲမွာပါ။

(၃) ျမန္မာစစ္တပ္ကို ေသေလာက္ေအာင္မုန္းတီးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြဟာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမုန္းတီးေရးမွာေတာ့ အားလံုး စစ္တပ္နဲ႔ တစ္သားတည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္းအစဥ္အလာအရ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ စစ္မႈထမ္းဖို႔ဆိုတာ ေျမာက္ကိုးရီးယားမွာ ဒီမိုကေရစီရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းလို မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုပါပဲ။

(၄) သင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ေယာက္ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားကို အလြယ္တကူ ထြက္သြားလို႔ ရႏိုင္ပါမလား။ ႏိုင္ငံျခား ခရီးစဥ္သြားဖို႔ေနေနသာသာ ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္မ်ာမွာပင္ သြားဖို႔ မလြယ္ကူပါ။ စစ္ေဆးေရးအထပ္ထပ္၏ ေမးျမန္း စံုစမ္းျခင္းနဲ႔အတူ အခန္႔မသင့္ရင္ သင့္ေလယာဥ္၊ ဘက္စ္ကား အခ်ိန္ဇယားမွ ေသြဖီၿပီး ေနာက္ တစ္ေခါက္ လက္မွတ္ ထပ္ဝယ္ရပါလိမ့္မည္။

(၅) ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားဟာ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သည့္ မြတ္စ္လင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားေကာင္းမႈႏွင့္ အစိုးရ၏ လ်စ္လ်ဴရႈမႈတို႔ေၾကာင့္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနပါတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘာသာေရးဝတ္ျပဳခြင့္နဲ႔ ဘာသာေရး အထိမ္းအမွတ္ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြ ဆင္ႏႊဲခြင့္ ရရွိေရးဟာ ေဒၚလာတစ္သန္းတန္ ထီေပါက္သလို ႀကီးမားတဲ့ အိပ္မက္ႀကီး တစ္ခုပါပဲ။

(၆) ႐ိုဟင္ဂ်ာ လို႔ မိမိကိုယ္မိမိေၾကညာလိုက္ပါက သင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံသား ကဒ္ျပား ရရွိဖို႔ အိပ္မက္ဟာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ သင္ဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ခိုးဝင္သူဟု လဝက မွ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ႏိ္ုင္ငံမဲ့ အေနနဲ႔ ေနထိုင္သြားရမွာပါ။

(၇) အဆိုးတကာ့ အဆိုးထဲက အဆိုးဆံုးလို႔ ေျပာခံရႏိုင္တဲ့အခ်က္က သင္သာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုရင္ အခ်ိန္မေရြး အၾကမ္းဖက္သမားဟု အစိုးရက သံသယရွိႏိုင္ပါတယ္။ ျမက္ခုတ္ရန္ ဓားရွည္ ကိုင္ေဆာင္သြားျခင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ငွက္ပစ္ရန္ ေလးဂြ ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အၾကမ္းဖက္ သမားတစ္ေယာက္ အျဖစ္ အစိုးရက အခ်ိန္မေရြး သတ္မွတ္လို႔ ရပါတယ္။ ဥပမာ အေနနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ အဂၤလိပ္လို ေရးသားထားတဲ့ ေဖ့ဘုတ္စ္ေပ့ခ်္ေတြမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

MYARF
RB News
26.8.2017

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ သီဟိုဠ္ကြၽန္းေက်းရြာ (ခ) ဘကားဂုံးနားေက်းရြာအုပ္စု ရြာမကုိ ျမန္မာစစ္တပ္က ေလာင္ခ်ာမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္၍ ေနအိမ္ေပါင္း အနည္းဆုံး ၁၀၀ ေက်ာ္ မီးရိႈးေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား ထြက္ေျပးခ့ဲရေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္

ဩဂုတ္လ (၂၈) ရက္ ေန႔လည္ ၃ နာရီခြဲမွစ၍ ျမန္မာစစ္သားမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားသည္ ႏြား႐ုံေတာင္တံတားအနားမွေန၍ သီဟိုဠ္ကြၽန္းေက်းရြာ (ခ) ဘကားဂုံးနားေက်းရြာအုပ္စု ရြာမကုိ ေလာင္ခ်ာမ်ားျဖင့္ အနည္းဆုံး အခ်က္ ၄၀ ခန္႔ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ယင္းေက်းရြာရိွ ရြာသူရြာသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရာကုိ ထြက္ေျပးသြားခ့ဲရေၾကာင္း၊ အိမ္ေျခအနည္းဆုံး ၁၃၀ ခန္႔ မီးေလာင္သြားခ့ဲေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

မီးေလာင္ေနသည့္ အိမ္မ်ားထဲတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ပိတ္မိေနႏိုင္သည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း သတင္းရယူရရန္ အလြန္ခက္ခဲေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္၏ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက --

“ေလာင္ခ်ာေတြ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ေတာ့ လူေတြ ဝ႐ုန္းသုန္ကား ထြက္ေျပးသြားၾကရတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး မထင္မွတ္ဘဲ ေလာင္ခ်ာနဲ႔ပစ္ခတ္ေတာ့ ကေလးေတြနဲ႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ ပိတ္မိၿပီး ေသဆုံးႏိုင္တယ္။ ထြက္ေျပးလာတ့ဲ လူေတြကလည္း ျပန္႔က်ဲသြားေတာ့ လိုက္ၿပီး ေမးရခက္ေနေတာ့ အတိအက် မသိႏိုင္ေသးဘူး။ အိမ္ေျခကေတာ့ ၁၃၀ ေလာက္ရိွမယ္။ လူေတြကလည္း ေၾကာက္ရြံ႔ေနတာေပါ့ေနာ္။ အသတ္ခံရမွာ ဒီေန႔လား မနက္ျဖန္လား ဆိုၿပီး ေန႔ေတြ ေရတြက္ေနတယ္။ အေျခအေနကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္။ အစုိးရလက္နက္ကုိင္ေတြဘက္က အရပ္သားေတြကုိပဲ ပစ္မွတ္ထားတာ ေတြ႔ရတယ္။”

ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းမွ စ၍ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ မီးေလာင္ ဆုံးရႈံးသြားရၿပီး အနည္းဆုံး ႏွစ္ရာနီးပါးခန္႔ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ လူဦးေရ ငါးေသာင္းနီးပါးခန္႔ ဒုကၡသည္မ်ား ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရွိေနရသည္။ (သတင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ တင္ျပေပးပါမည္)video


MYARF
RB News
23.8.2017

ရေသ့ေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာအစုိးရ၏ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ သုတ္သင္ေရး တစ္ဖန္ စတင္ေနၿပီဟု ရေသ့ေတာင္မွ ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေစတီျပင္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ား အင္အား (၂၀၀) ေက်ာ္တုိ႔သည္ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီတြင္ ခၽြတ္ျပင္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္စခန္းသို႔ သြားေရာက္၍ စခန္းတစ္ခုလုံးကုိ ထြက္ေပါက္မရွိေအာင္ ၀န္းရံပိတ္ဆုိ႔၍ ဒုကၡသည္ အမ်ဳိးသား (၁၀၀) နီးပါးကို အခန္းမ်ားမွ ဆြဲထုတ္ၿပီးေနာက္ ဓါးမ်ားျဖင့္ထုိး၊ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ရုိက္ႏွက္၍ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

video


ဖမ္းဆီးရန္ အခန္းမ်ားမွ ဆြဲထုတ္စဥ္ ေမာ္လ၀ီ ဘာသာေရးဆရာမ်ားကုိ ေရြး၍ ဓါးမ်ားျဖင့္ ထုိးျခင္း၊ ေသနတ္ျဖင့္ ေခါင္းကြဲသည့္ အထိ ရုိက္ႏွက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေျပာပါသည္။

ေမာ္လ၀ီ အုိဘုိင္ဒူရာမာန္ႏွင့္ ေမာ္လ၀ီမုိဟာမတ္ယူႏုစ္ တုိ႔ႏွစ္ဦးကုိ ဓါးမ်ားျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထုိးျခင္းေၾကာင့္ အူမ်ားထြက္လာခဲ့ရာ ထုိေနရာမွ ဒရြတ္တုိက္ဆြဲ၍ ဒုကၡသည္စခန္း၏ ေတာင္ေစာင္းရွိ ခ်ဳံပုတ္နားတြင္ ခ်ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးမုိဟာမတ္ဟာရွိမ္း၊ ဦးေဘာ္ရွိရ္အာမတ္ႏွင့္ ဦးအဗ္ဒူလ္အာမီးန္ တုိ႔ (၃) ဦးကုိ ေခါင္းကြဲ၍ ေသြးမ်ား ဒလေဟာယုိစီးလာသည့္ အထိ ရုိက္ႏွက္ၿပီးေနာက္ အလားတူ ဒရြတ္တုိက္ဆြဲ၍ ခ်ဳံပုတ္နားတြင္ ခ်ထားၿပီး စစ္သားမ်ား ၀ုိင္းေစာင့္ေနခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

စစ္သားမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ဦးမုိဟာမတ္အလီ၊ ဦးအဗ္ဒူလ္အာမီးန္၊ ဦးအဒူေရာ္ကိမ္း တုိ႔မိသားစုမ်ားထံမွ ေရႊနားကပ္၊ ဆြဲႀကဳိး၊ ႏွာေခါင္းနားကပ္မ်ား အပါ၀င္ ေရႊ (၆) က်ပ္သား လုယက္သြားခဲ့သည္။

ဦးႏူရ္ဟာရွိမ္း (ဘ) ဦးအဒူေရာန္၊ ဦးအဒူေရာန္ (ဘ) ဦးမူေဇရ္၊ ဦးအုိေမာရ္ဟမ္းဇား၊ ဦးဟာမိတ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးကာလာမ်ာ၊ ဦးအဒူေရာဇူးမ္ (ဘ) ဦးေဆာ္ယာဒ္၊ ဦးေဘလာလ္ (ဘ) ဦးအလီဟူစိန္း၊ ဦးဂ်မာလ္ (ဘ) ဦးေနာ္ဘီဟူစိန္း၊ ဦးမုဂုိလ္အာမတ္ (ဘ) ဦးေမာ္တူေဘာ္လီ၊ ဦးရုိင္ဟားန္၊ ဦးဆုလ္တာန္ (ဘ) ဦးႏူရ္အာေလာမ္၊ ဦးဟာမိတ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးအာဘူလ္ဟာရွိမ္း၊ ဦးဟာလာဆင္ (ဘ) ဦးဇာေဖာ္ရ္၊ ဦးမာမတ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ေမာ္လ၀ီမုဂုိလ္အာမတ္၊ ဦးအလီဟူစိန္း (ဘ) ဦးယူဆုပ္ အပါအ၀င္ (၉၄) ဦးကုိ ကားႀကီး (၃) စီး၊ ကားငယ္ (၄) စီးတုိ႔ျဖင့္ တင္ေဆာင္၍ ေစတီျပင္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
Rohingya Exodus