ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ားRB News
30.3.2015

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံး က်င္းပခဲ့သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ညီလာခံမွ သေဘာတူညီခ်က္ အရ ရုိဟင္ဂ်ာ ကုိယ္စားလွယ္ သုံးဦးပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔သည္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ ဘရာဆဲလ္ရွိ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္၊ ဥေရာပ ပါလီမန္ႏွင့္ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အစည္းအရုံးမွ ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္၊ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံမွ Mr Sazaat Ahammed ႏွင့္ ေနာ္ေ၀း ရုိဟင္ဂ်ာ အသင္းမွ ဥကၠဌ Mr Sayed Hussein တုိ႔ပါ၀င္သည္။ 

ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔သည္ ပထမေန႔တြင္ ဥေရာပ သမဂၢဆုိင္ရာ ဆြီဒင္ အျမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္၊ နယ္သာလန္ အျမဲတမ္း ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး အေမရိကန္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ဒုတိယေန႔ႏွင့္ တတိယေန႔ မ်ားတြင္လည္း ဥေရာပဆုိင္ရာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ျပင္ပေရးရာ ဌာန၊ ဥေရာပ သမဂၢ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ ဌာန၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မီတီ၊ ဥေရာပ ပါလီမန္ အမတ္၊ ျပင္ပေရးရာ မူ၀ါဒ ဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr Jean Lambert ၊ ဥေရာပ ပါလီမန္ အမတ္မ်ား ျဖစ္သည့္ Mr Afzal Khan, ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အေထာက္အကူျပဳ ဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr David Martin တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ 

ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ား၊ အျဖဴေရာင္ (၀ႈိက္ကဒ္) မ်ား ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံးသြားျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားကုိသာ သီးသန္႔ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ျပဳလုပ္၍ အတင္းအဓမၼ ဘဂၤလီ လူမ်ဳိးဟု ေရးသား စာရင္းျပဳစု ေနျခင္းမ်ား ရပ္တန္႔ရန္၊ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဟု ေရးသား၍ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး ေပးရန္၊ ဆုံးရႈံးသြားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ ဥေရာပ သမဂၢမွ ျမန္မာအစုိးရသုိ႔ ဖိအားေပး ေစလုိေၾကာင္း ထည့္သြင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔က ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း လူသားခ်င္း ဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ကိစၥ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား စတင္သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းျဖင့္ စနစ္တက် ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္လာျခင္းမ်ား၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနမွာ ေန႔စဥ္ ပုိဆုိးရြား လာေနသည္မ်ား၊ လူဦးေရ ၁၆၀၀၀၀ ခန္႔ ဆုိးရြားသည့္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ရမႈမ်ား၊ စစ္ေတြ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းခံေနရသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံရသူမ်ား ကိစၥ၊ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈဒဏ္၊ အလုပ္အကုိင္ ရွားပါးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ ေန႔တုိင္း စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ထြက္ခြာေနရမႈမ်ားကုိလည္း တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဥေရာပ သမဂၢမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ပုိမုိ၍ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ရန္ အတြက္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Rohingya Eye
RB News
30.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ဇင္ပုိင္ညာ ေက်းရြာရွိ သခၤ်ဳိင္း အုတ္နံရံကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း အလယ္သံေက်ာ္ ကညင္တန္း ေက်းရြာတြင္လည္း နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက အျပစ္မဲ့မ်ားထံမွ ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ဇင္ပုိင္ညာ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖူတ္ခါလီ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္း အနီး သခၤ်ဳိင္းအား အုတ္နံရံျဖင့္ ကာရံထားခဲ့ၾကရာ မတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၂) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား သြားေရာက္၍ အဆုိပါ သခၤ်ုဳိင္း၏ အုတ္နံရံ အခ်ဳိ႕ကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ အုတ္နံရံ မကာရံမွီ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားကုိ ေငြက်ပ္ (၄) သိန္း ေပးရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ေကာ္ရီယာမွ တဆင့္ နယ္ေျမ (၆) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ တာ၀န္ခံထံ ေငြက်ပ္ (၄) သိန္း ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ မတရားသျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သခၤ်ဳိင္း ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔မွလည္း နားမလည္ႏုိင္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။

“ဒါက အိမ္အသစ္ေဆာက္တာလဲ မဟုတ္ဘူး၊ ဗလီေဆာက္တာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး အုတ္နံရံ ကာေနတာလဲ မဟုတ္ဘူး။ အလားတူ ေအာင္ေဇယ် (န.တ.လ) ရခုိင္ရြာမွာလည္း ရုိဟင္ဂ်ာေတြ ရန္ျပဳဖုိ႔လာတယ္ဆုိၿပီး နယ္ျခားေစာင့္ ရဲေတြ ေခၚလာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္ရုိဟင္ဂ်ာမွ မရွိဘူး။ အနီးအနားမွာ ရွိတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ အားလုံး အိပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ပါ။ အခုလုိ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ဖန္တီးၿပီး ပဋိပကၡ အသြင္ျဖစ္လာလုိ႔ လုပ္ႀကံေနတာ ျဖစ္လိမ့္မယ္” ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ 

မတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း အလယ္သံေက်ာ္ ကညင္တန္း ေက်းရြာ နတ္ေခါင္းဒီးယား ရြာမွ ဦးေကာ္ရီမူလႅာ (ဘ) ဦးဂူရာမ်ာ (အသက္ ၅၅ ႏွစ္) သည္ ေဆာန္ေကာခ္သာ ဖာရာမွ မာမတ္ေရွာ္ဖိခ္ (ဘ) ဦးေအဘာဒူရာမန္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) ၏ စက္ေလွ တစ္စီးကုိ ေငြက်ပ္ ၈ သိန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ စက္ေလွ ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဆီရာဇူလႅာက ၎ကုိ အသိမေပးခဲ့ဟုဆုိကာ နတ္ေခါင္းဒီးယား အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္းမွဴးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဦးေကာ္ရီမူလႅာကုိ ေနအိမ္မွ ဖမ္းဆီးၿပီး ရုိက္ႏွက္ ႏွိပ္စက္ကာ ေငြက်ပ္ ၄ သိန္း ညွစ္ယူခဲ့သည့္ အျပင္ စက္ေလွ ေရာင္းခ်သူကုိလည္း ဖမ္းဆီး ေငြညွစ္ရန္ အျပင္းအထန္ ရွာေဖြေနသျဖင့္ စက္ေလွ ေရာင္းခ်သူမွာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ေနရသည္ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္းမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တုိ႔သည္ ေဒသခံမ်ားထံမွ မတရားသျဖင့္ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိၿပီး တစ္ဦးလွ်င္ လစဥ္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀ ခန္႔မွ် ေ၀စု ရရွိေအာင္ လုပ္ႀကံ ဖန္တီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု ဆုိသည္။Rohingya Eye
RB News
30.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ခရုိင္ ဒုစရုိက္ ႏွိမ္နင္းေရး ရဲအဖြဲ႔မွ ရဲတပ္ၾကပ္ ေမာင္ေခ် (ခ) သန္းထြန္းက အျပစ္မဲ့ ေဒသခံမ်ားကုိ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

မတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မကညင္တန္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံး၏ ေအာက္ရွိ ဖာရုခ္ (ဘ) ဦးအလီအာမတ္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္) ၏ ကြမ္းယာဆုိင္ထဲရွိ GSM ဟန္းဆက္ တစ္လုံးကုိ ေမာင္ေတာ ခရုိင္ ဒုစရုိက္ ႏွိမ္နင္းေရး ရဲအဖြဲ႔မွ ရဲတပ္ၾကပ္ ေမာင္ေခ် (ခ) သန္းထြန္းမွ ေတြ႔ရွိၿပီး ဘဂၤလား ဆင္းမ္ကဒ္ျဖင့္ သုံးစြဲေနသည္ဟု စြပ္စြဲကာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးသုိ႔ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ေငြက်ပ္ (၄) သိန္း အတင္းအဓမၼ ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

အလားတူ ၿမဳိ႕မကညင္တန္း ေက်းရြာမွ ဦးဖာရုခ္ (ဘ) ဦးေဂၚဖာရ္ (အသက္ ၃၃ ႏွစ္) သည္ ေဈး၀ယ္၍ အိမ္ျပန္ေနစဥ္ အဆုိပါ ရဲတပ္ၾကပ္က ဖမ္းဆီး၍ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးသုိ႔ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ဘဂၤလားဖုန္း ေငြျဖည့္ကဒ္ ေရာင္းခ်သည္ဟု မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲကာ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။ 

အဆုိပါ ရဲတပ္ၾကပ္ ေမာင္ေခ်သည္ ေဈးသုိ႔ အရပ္သား ၀တ္စုံျဖင့္ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း လာေရာက္ၿပီး ေဈး၀ယ္ရန္ လာသည့္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား အေႏွာက္အယွက္ ေပးသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ေဒသခံ ရြာသား တစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္ ငယ္ငယ္ကတည္းက အဲဒီ ရဲတပ္ၾကပ္ ေမာင္ေခ်ကုိ ဒီမွာဘဲ ျမင္ဖူးေနတာပါ။ သူ႔ကုိ အျခားၿမဳိ႕ေတြကုိ တာ၀န္ေျပာင္းေပးတာမ်ဳိး မရွိဘူး။ ယူနီေဖာင္း ၀တ္တာလည္း တစ္ခါမွ မျမင္ရဘူး။ ေန႔တုိင္း ကညင္တန္းေဈးနဲ႔ ၿမဳိ႕ေပၚ မီးစက္ခြဆုံမွာ ထုိင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေငြညွစ္လုိ႔ ရႏုိင္မယ့္သူေတြကုိ ေခၚၿပီး သူထုိင္တဲ့ ဆုိင္ထဲကုိ ေခၚသြားၿပီးေတာ့ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲၿပီး ေငြညွစ္တယ္။ သူကေတာ့ တရား၀င္ လုိင္စင္ရ ဓါးျပလုိ ျဖစ္ေနတယ္” ဟုေျပာသည္။"သက္တမ္း ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ (White Card) ကိုင္ေဆာင္သူေတြ အနာဂတ္ ဘယ္လို ဆက္ရွိေနမလဲ" ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ဒီဗီဘီ ရုပ္သံ သတင္းဌာနမွ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည့္ DVB Debate"

မသိဂႌထုိက္
30.3.2015

ရခုိင့္ တပ္မေတာ္ AA နဲ႔ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ တို႔ၾကား ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ေျမာက္ဘက္မွာ မေန႔ညက ထိပ္တုိက္ ေတြ႔ၿပီး တုိက္ပဲြေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလို ထိပ္တိုက္ေတြ႔ တုိက္ပဲြေတြဟာ ဆိုရင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွာ ရခုိင္ လက္နက္ကိုင္တပ္နဲ႔ ျမန္မာ အစိုးရတပ္ တုိ႔ၾကား ပထမဆံုး အႀကိမ္ တုိက္ပဲြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းစံုကို မသိဂႌထိုက္က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း တင္ျပထား ပါတယ္။

စေနေန႔ည သန္းေခါင္ အခ်ိန္ေလာက္မွာ ရခုိင့္တပ္မေတာ္နဲ႔ ျမန္မာ အစိုးရတပ္တို႔ၾကား တုိက္ပဲြေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင့္တပ္မေတာ္ Arakan Army ရဲ႕ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္က ဗီြအိုေအကို အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ေက်ာက္ေတာ္ ဆိုတဲ့ဟာထက္ က်ေနာ္တို႔ ပလက္ဝရဲ႕အေနာက္ဘက္၊ ေက်ာက္ေတာ္ရဲ႕ေျမာက္ဘက္ေပါ့ေနာ္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ေတာ့ အဲဒီေနရာ ေလာက္မွာ ခင္ဗ်။ ဘယ္လုိစျဖစ္လဲဆိုေတာ့ တုိက္ပဲြကေတာ့ မေန႔ညသန္းေခါင္အခ်ိန္ေလာက္မွာ က်ေနာ္တို႔ ရခုိင့္တပ္မေတာ္ရဲ႕ အမွတ္ (၅) ဗ်ဴဟာလက္ေအာက္ခံစစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဗမာစစ္တပ္ရဲ႕ တပ္ရင္း (၂၈၉) လက္ေအာက္ခံအဖဲြ႔ေတြန႔ဲ အဲဒီေနရာမွာ ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈေတြျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္ပဲြျဖစ္ေတာ့ နာရီဝက္ေလာက္ ညသန္းေခါင္ယံမွာျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ေတာ့ တဘက္နဲ႔တဘက္ ပစ္ၾကတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီမွာ ရန္သူက လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ပစ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ ကုန္းကို စြန္႔ခြာသြားတယ္။ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အဲဒီမွာ ရန္သူကိုျပန္ၿပီးေတာ့ လုိက္တိုက္တယ္။ တုိက္တယ္ ဆိုတာက အဲဒီၾကားထဲမွာ တုိက္ပဲြက ႀကိဳၾကား ႀကိဳၾကားေလးျဖစ္ၿပီးေတာ့ မနက္ဘက္မွာေတာ့ အဲဒီ ၇ နာရီခဲြေလာက္မွာ စၿပီးေတာ့ တုိက္ပဲြျပန္ျဖစ္တယ္။ စုစုေပါင္းေတာ့ တုိက္ပဲြ ေလးငါးႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ ျဖစ္တယ္ခင္ဗ်။”

အခု တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားတဲ့ ပလက္ဝနဲ႔ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ၾကားက ေဒသတဝိုက္မွာ ရခုိင္လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြေရာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္ကပါ စစ္ေၾကာင္းလႈပ္ရွားမႈေတြ ရွိေနတာျဖစ္ၿပီး စေနေန႔ညပိုင္းက မထင္မွတ္ဘဲ ထိပ္တိုက္တိုးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဗိုလ္မႉးႀကီး ေဒါက္တာ ညိဳထြန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

“ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်။ ပထမ မနက္ဘက္ ၇ နာရီခဲြေလာက္ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဒုတပ္ၾကပ္တေယာက္ေပါ့ေနာ၊ ႏုိင္ထြန္း ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ (၉၉၂၀၈၄) တေယာက္ကို က်ေနာ္တို႔ လက္ရဖမ္းမိတယ္။ ၿပီးရင္ ေနာက္ထပ္ ရဲေဘာ္တေယာက္ဖမ္းမိတယ္ခင္ဗ်။ ရန္သူဘက္က က်ဆံုးတာကေတာ့ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ရွိတဲ့တေယာက္ရယ္၊ ေနာက္ထပ္ ရဲေဘာ္တေယာက္ရယ္- ဒါကေတာ့ က်ေနာ္ ညေန ၆ နာရီေလာက္အထိ ရရွိထားတဲ့သတင္းေပါ့။ အဲဒီအေပၚမွာမူတည္ၿပီး ေျပာတာခင္ဗ်။”

ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာ ၆ ႏွစ္ထဲေရာက္လာၿပီျဖစ္တဲ့ ရခုိင့္တပ္မေတာ္ AA ဟာ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ အေျခစိုက္ၿပီး လက္ရွိ ကိုးကန္႔ေဒသတိုက္ပဲြေတြမွာလည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြဘက္က ကူညီတုိက္ခုိက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္အေနာက္ျခမ္းမွာ တိုက္ပဲြျဖစ္သလို တခ်ိန္တည္းမွာ ရွမ္္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္တပ္ MNDAA ရဲ႕ ရွင္ခုတ္ထန္ေဒသက စခန္းကိုလည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဒီကေန႔မွာပဲ အင္အားသံုးၿပီးေတာ့ ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

“ဒီေန႔ စစ္ျဖစ္ပါတယ္။ မနက္ကေနပါပဲ။ က်ေနာ္ ေမ့ေတ့ေတ့ျဖစ္ေနၿပီ။ (၈) နာရီခဲြေလာက္ထင္တယ္ဗ်။ မေန႔တုန္းကေနရာပါပဲ။ အေျခအေနေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕နည္းကေတာ့ ပံုမွန္ပါပဲ။ လက္နက္ႀကီးနဲ႔အရင္ပစ္ေပါ့၊ ၿပီးေတာ့ က်ည္းတပ္ျပန္ထိုး အဲလို အႀကိမ္ႀကိမ္ေပါ့။”

ဒါကေတာ့ ကိုးကန္႔ လက္နက္ကိုင္တပ္ရဲ႕ေျပာခြင့္ရ ဦးထြန္းျမတ္လင္း ေျပာသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုးကန္႔ေဒသတိုက္ပဲြေတြဟာလည္း ႏွစ္လနီးပါး ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တာမိုးညဲၿမိဳ႕နယ္ခဲြနဲ႔ မုံစီးေက်းရြာအတြင္းက တအာန္း တပ္ခ်ရာေဒသကိုလည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဒီေန႔မွာ ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

(ဓါတ္ပုံ - ရုိက္တာ/မင္းေဇယ်ာ)

​ေက်းဇူးကမာၻပါ အ​ေမရာ

ေရးသားသူ - ေမတၱာေမာင္
RB ကဗ်ာ
29.3.2015

အ​ေမ 
မာန​၊ေထာင္​လႊား၊ႂကြားဝါ၊ဘဝင္​ျမင့္ 
ဒီစကားလုံး​ေတြရဲ႕ အဓိပၸာယ္​ကုိ 
​​ေကာင္​းစြာ ရွင္​းျပခဲ့တဲ့အတြက္​​ 
ဒီစကားလုံး​ေတြရဲ႕ ကြၽန္​မျဖစ္​မိဖို႔ 
အခါခါသတိ​ေပး ဆုံးမတဲ့အတြက္​ 
​ေက်းဇူးကမာၻပါ။

အ​ေမ ​ေငြျဖဴ (သန္​႔စင္​​ေသာ​ေငြ) ရဲ႕​ေအးခ်မ္​းမႈ 
​ေငြမဲ(မသန္​႔စင္​​ေသာ​ေငြ) ရဲ႕ပူ​ေလာင္​မႈ ​ေတြကုိ 
သာဓကႏွင္​့တကြ ရွင္​းျပ​ေပးတဲ့အတြက္​ 
​ေငြျဖဴနည္​းနည္​းထဲမွာ
စိတ္​ႏွလုံးရဲ႕ခ်မ္​း​ေျမ႕စရာ​ေတြပါ​ေန​ေၾကာင္​း 
​ေငြမဲအမ်ားႀကီးျဖစ္​လည္​း 
အႏၲရာယ္​ႏွင္​့ပူ​ေလာင္​မႈ ​ေတြပါ​ေန​ေၾကာင္​း 
အ​ေသးစိတ္​ရွင္​းျပခဲ့တဲ့အတြက္​ 
​ေက်းဇူးကမာၻပါ။

အ​ေမ 
ကား​ေကာင္​း​ေကာင္​းစီးရလို႔ မာန္​စြယ္​​ေပါက္​​ေနသူမ်ား 
ရာထူးျမင့္ျမင့္ရလို႔ 
အာဏာကုိ လိုသလိုအသုံးခ်​ေနသူမ်ားကုိ 
အားမက်မိဖို႔ လမ္​းၫႊန္​​ေပးတဲ့အတြက္​ 
​ေက်းဇူးကမာၻပါ။

အ​ေမ 
​ေငြကုိ ရိွခိုးတတ္​တဲ့လူနဲ႔ ကင္​းကင္​း​ေနဖို႔ 
ဂုဏ္​ပကာသန ကုိ မက္​​ေမာတဲ့လူနဲ႔ ​ေဝး​ေဝး​ေနဖို႔ 
ကုိယ္​ခ်င္​းစာနာစိတ္​ ကင္​းမဲ့တဲ့ပုဂၢိဳလ္​ႀကီးမ်ားနဲ႔ 
အ​ေရာတဝင္​မ​ေနဖို႔ 
အၿမဲတ​ေစ သြန္​သင္​ဆုံးမ​တဲ့အတြက္​ 
​ေက်းဇူးကမာၻပါ။

အ​ေမ
တစ္​ဖက္​သားဘဝကုိ ဖ်က္​ဆီး​ေစ​ေသာ 
မူးယစ္​​ေဆးျပား​ေတြ​ေရာင္​းၿပီး 
က်ိက်ိတက္​ခ်မ္​းသာႂကြယ္​ဝလာသူ 
က်င္​းပတဲ့ ပြဲသဘင္​မွာ 
မင္​းဧကရာဇ္​တစ္​​ေယာက္​ရဲ႕ပြဲအလား
ႂကြ​ေရာက္​ခ်ီးျမႇင္​့​ေနသူမ်ားနဲ႔ အတူမပါမိဖို႔ 
အျပင္​းအထန္​ ဟန္​႔ထားခဲ့တဲ့အတြက္​လည္​း 
​ေက်းဇူးကမာၻပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ ေငြမဲျဖင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူကုိ မင္​းဧကရာဇ္​တစ္​ေယာက္​လို တ​ေလးတစား ရိွခိုးတတ္​သူမ်ား သိေစဖို႔ ရည္႐ြယ္ေရးဖဲြ႕ပါသည္။ စာဖတ္​သူမ်ား သုံးသပ္​ဆင္​ျခင္​ႏုိင္​တဲ့ အျမင္​မွန္​ ရၾကပါ​ေစ။MYARF
RB News
28.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုကြပ္ကဲေရးမွဴး ႏွင့္ ေမာင္ေတာခရုိင္ လ.၀.က ဦးစီးမွဴး ဦးေစာႏုိင္တုိ႔က ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေဂၚဒူသာရႏွင့္ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေဒသခံမ်ားကုိ အစည္းအေ၀း ေခၚယူ၍ ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားရန္ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

မတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဒုကြပ္ကဲေရးမွဴး ႏွင့္  ေမာင္ေတာခရုိင္ လ.၀.က ဦးစီးမွဴး ဦးေစာႏုိင္ တုိ႔သည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေဂၚဒူသာရ ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေဂၚဒူသာရႏွင့္ အနီးအနား ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး ဆရာမ်ား (ေမာ္လ၀ီ) ကုိ ေဂၚဒူသာရ ေက်ာင္းသုိ႔ ေခၚယူ၍ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဒုကြပ္ကဲေရးမွဴးက “ေက်းရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္၊ ေက်းရြာရွိ လူဆုိးလူမုိက္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးၿပီး အာဏာပုိင္မ်ား လက္ထဲသုိ႔ အပ္ႏွံရန္၊ လူဆုိးလူမုိက္မ်ား ဖမ္းဆီး မအပ္ႏွံႏုိင္ပါက အာဏာပုိင္မ်ားအား အခ်ိန္မွီ သတင္းပုိ႔ၿပီး အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔မွ စ၍ သိမ္းဆည္းသြားမည့္ ယာယီကဒ္ျပားမ်ားကုိ မျဖစ္မေန အပ္ႏွံရန္၊ ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံသား အတြက္ မျဖစ္မေန ေလွ်ာက္ထားရန္ စသည္တုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဒုကြပ္ကဲေရးမွဴးက ရြာသားမ်ားႏွင့္ အစုိးရသည္ လင္မယားကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနောကာင္း၊ လင္ႏွင့္မယား နံနက္ခ်ိန္တြင္ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္လွ်င္လည္း ညေန ျပန္ေပါင္းရေၾကာင္း၊ ရြာသားမ်ားႏွင့္ အစုိးရသည္ တစ္ခ်ိန္တြင္ မေျပလည္ေသာ္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ လင္မယားကဲ့သုိ႔ ပူးေပါင္းရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာခရုိင္ လ.၀.က ဦးစီးမွဴး ဦးေစာႏုိင္က ယာယီ ကဒ္ျပားမ်ားကုိ မျဖစ္မေန အပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာယီကဒ္ျပားမ်ား အပ္ႏွံၿပီးသည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအတြက္ မျဖစ္မေန ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ စီစစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားကဒ္၊ ႏုိင္ငံသားျပဳကဒ္၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသားကဒ္ ဟူ၍ ရသင့္ရထုိက္သည့္ ကဒ္မ်ားကုိ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးအမည္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ဘဂၤလီဟုသာ ေရးသားသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုကြပ္ကဲေရးမွဴး ႏွင့္ ေမာင္ေတာခရုိင္ လ.၀.က ဦးစီးမွဴး ဦးေစာႏုိင္တုိ႔သည္ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ အလယ္သံေက်ာ္ႏွင့္ အနီးအနား ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဘာသာေရး ဆရာမ်ား (ေမာ္လ၀ီမ်ား) ကုိ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးသုိ႔ ေခၚယူ၍ ေဂၚဒူသာရတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သို႔ေျပာသည္။
MYARF
RB News
28.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခရုိင္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ရွိ အာဏာပုိင္မ်ားက ေဒသခံမ်ားကုိ အစည္းအေ၀းမ်ား ေခၚယူၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

မတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း အမွတ္ (၂) နယ္ေျမ ခေမာင္းဆိပ္ ေက်းရြာရွိ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၅၄၂ မွ တပ္ရင္းမွဴးက ခေမာင္းဆိပ္ အနီးတ၀ုိက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဘာသာေရး ဆရာ (ေမာ္လ၀ီ) မ်ားကုိ ခေမာင္းဆိပ္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးသုိ႔ ဆင့္ေခၚ၍ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္ရင္းမွဴးက “ဘဂၤလီမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒအတုိင္း ေအးေဆးစြာ ေနထုိင္ရန္၊ ဥပေဒကုိ ေလးစား လုိက္နာရန္၊ ေက်းရြာတြင္ လူဆုိး လူမုိက္မ်ား ၀င္ေရာက္လာလွ်င္ တပ္ရင္းသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရန္၊ ဘဂၤလီမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း မျပဳရန္၊ ယခု စစ္ေဆးေနသည့္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ကုိ လက္ခံ၍ စစ္ေဆးခံရန္၊ ယာယီ ကဒ္ျပားမ်ားကုိ အပ္ႏွံရန္၊ ႏုိင္ငံသားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရန္၊ ႏုိင္ငံသား အတြက္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးသူမ်ားကုိ စီစစ္၍ ဘဂၤလီ လူမ်ဳိးအမည္ျဖင့္ ျပဳႏုိင္ငံသားကဒ္ အစိမ္းေရာင္ကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားသည့္ အတုိင္း လုိက္နာျခင္း မရွိပါက ဒုကၡေရာက္သြားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ၎က ေက်းရြာတြင္ ကေလး ေမြးဖြားလွ်င္ပင္ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားရမည္ဟု ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္လည္း အမွတ္ (၅) နယ္ေျမ ငါးခူရ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲမွဴးက ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အစည္းအေ၀း ေခၚယူၿပီး ၅၄၂ တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမွဴး ေျပာၾကားသည့္ အတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ငရန္းေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စုရွိ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးမွ ဦးစီးႏွင့္ အမွတ္ (၉) နယ္ေျမမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲမွဴးတုိ႔က ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးဆရာမ်ား (ေမာ္လ၀ီမ်ား) ကုိ ဆင့္ေခၚ၍ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ က်င္းပၿပီး အထက္ပါ အတုိင္း ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ မတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္လည္း ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေညာင္ေခ်ာင္း နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၌ အစည္းအေ၀း က်င္းပၿပီး ေဒသခံမ်ားကုိ ၅၄၂ တပ္ရင္းမွဴး ေျပာၾကားသည့္ ေျပာဆုိကာ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ယာယီကဒ္ျပားမ်ား သိမ္းဆည္းရန္ ေကာ္မီတီဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ လက္ရွိ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ ေကာ္မီတီ ဥကၠဌ၊ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးမွ ခန္႔ထားေပးသည့္ စာေရးမွာ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ၿပီး၊ ရပ္မိရပ္ဖႏွင့္ ေက်းရြာရွိ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီးတုိ႔မွာေကာ္မီတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။Rohingya Eye
RB News
28.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဗ်ဴဟာမွဴး ေက်းရြာ အေျခစုိက္ တပ္မေတာ္ စစ္စခန္းမွ ဗုိလ္တစ္ဦးက အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ တစ္ဦးကုိ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲ ဖမ္းဆီး၍ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ၿပီး ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

မတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာ၊ ကမ္းဖူးဖာရာမွ ဦးေဆြယာဒ္ကာဆိမ္း (ဘ) ဦးေအာ္လီ (အသက္ ၅၅ ႏွစ္) ၏ ေနအိမ္သုိ႔ ဗ်ဴဟာမွဴး ေက်းရြာ အေျခစုိက္ စစ္တပ္ စခန္းမွ စစ္ဗုိလ္တစ္ဦး ေရာက္ရွိလာၿပီး တရားမ၀င္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနသည္ဟု မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ ဖမ္းဆီးၿပီး စခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္ ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စခန္းတြင္ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ မိသားစုမ်ားက မတတ္သာေတာ့သည့္ အဆုံးတြင္ စစ္ဗုိလ္ကေတာင္းသည့္ ေငြက်ပ္ ၁၃ သိန္းကုိ ေပးၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သို႔ေျပာသည္။

အဆုိပါ စစ္ဗုိလ္၏ လူမဆန္စြာ ရိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ဦးေဆြယာဒ္ကာဆိမ္း၏ လက္ေမာင္းႏွင့္ ရင္ဘတ္ေပၚတြင္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သျဖင့္ ျပင္ပ ေဆးခန္းတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေဆး၀ါး ကုသမႈ ခံယူလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးေဆြယာဒ္ကာဆိမ္းသည္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုိပါ စစ္ဗုိလ္၏ တပည့္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးဟာဘဲစ္အာမတ္ (ဘ) ဦးေဖာ္ေဇာ္လ္အာမတ္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္) ႏွင့္ ဦးမုစ္တာရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးေဒါလူ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) တုိ႔၏ လုပ္ႀကံမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံရၿပီး ေငြညွစ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

ေဒသခံ တစ္ဦးက “စစ္တပ္က မၾကာခဏ ရြာထဲကုိလာၿပီး မေတာ္မတရား ဖမ္းဆီးၿပီး ႏွိပ္စက္တယ္၊ ေငြညွစ္တယ္၊ သူတုိ႔ရဲ့ တာ၀န္က ျပည္သူေတြရဲ့ လုံၿခဳံေရး အတြက္ပါ။ အခုေတာ့ လူဆုိးဂုိဏ္းလုိ လုပ္ေနတယ္ ဆုိေတာ့ ဘယ္သူ႔ကုိ အားကုိးရမလဲ၊ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲေတြလည္း ႏွိပ္စက္တယ္၊ စစ္တပ္လည္း ႏွိပ္စက္တယ္။ ရြာကလူေတြကေတာ့ ေနာက္ဆုံးမွာ ႏုိင္ငံျခားကို ထြက္ေျပးသြားရမယ့္ အေျခအေနပဲ” ဟုေျပာသည္။Rohingya Eye
RB News
27.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသားမ်ားက မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တကၠသုိလ္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ မရသည္ကုိ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမည္ဟု လုပ္ႀကံ ၀ါဒျဖန္႔ ၿပီးေနာက္ ဟိႏၵဴမ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ ဟန္ေဆာင္ခုိင္းကာ ဆႏၵျပျခင္း သရုပ္ေဖာ္ခုိင္း ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသားမ်ားက မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၆ ရက္ေန႔မ်ားတြက္ တကၠသုိလ္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ မရသည္ကုိ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမည္ဟု ရခုိင္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ လုပ္ႀကံ ၀ါဒျဖန္႔ၿပီးေနာက္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕၊ ၿမဳိ႕မ အားကစားကြင္း၌ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား ၂၀၀ နီးပါး လုံၿခဳံေရး ခ်ထားခဲ့ၿပီး၊ (၃) မုိင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားက လုံၿခဳံေရး တင္းက်ပ္စြာ တာ၀န္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သို႔ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ေပၚမွ ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕ဖ တစ္ဦးက မိမိတုိ႔သည္ ဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာသူမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အသုိင္းအ၀ုိင္း ႏွစ္ခုၾကား ယခင္ကဲ့သုိ႔ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ ဦးစီး၍ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ ပ်က္ျပားသြားေအာင္ ရခုိင္ အစြန္းေရာက္ အခ်ဳိ႕က လုပ္ႀကံ သတင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ၀ါဒျဖန္႔ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္အစြန္းေရာက္မ်ားက ဟိႏၵဴလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ခုိင္းကာ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ကုိ အထူးစုိးရိမ္သည္ ဟု ေျပာသည္။

မတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔ နံနက္ ၈း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္မွ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိး (၂၀) ဦးခန္႔ကုိ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ ၿမဳိ႕မ အားကစားကြင္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္လာၿပီး ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ခုိင္းကာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ဆႏၵျပေနသည့္ ပုံစံျဖင့္ သရုပ္ေဖာ္ကာ ဓါတ္ပုံမ်ား ရုိက္ကူးခဲ့ၿပီး၊ ဆႏၵျပေနသူ အခ်ဳိ႕ကုိလည္း နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား လုိက္လံ ဖမ္းဆီးေနသည့္ သ႑န္မ်ား သရုပ္ေဖာ္ကာ ဓါတ္ပုံမ်ား ရုိက္ကူးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ဟန္ေဆာင္၍ ဆႏၵျပသူမ်ားက မိမိတုိ႔သည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလီမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရမွ ရုိဟင္ဂ်ာ မေပးႏုိင္လွ်င္ ဘဂၤလီ မဟုတ္ဘဲ အျခားတစ္ခုခု ေပးသင့္ေၾကာင့္ စသည့္ျဖင့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ သရုပ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။Rohingya Eye
RB News
25.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ကြမ္းသီးျပင္ ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ လူငယ္တစ္ဦး ေပ်ာက္ဆုံးမႈကုိ အေၾကာင္းျပ၍ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္း ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ကြမ္းသီးျပင္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဒါေလာ္ဒ္ဖူရ္ရြာမွ ေရွာ္ေကာ္ဒ္အလီ (ဘ) ဦးေအာ္လီေဆာန္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္) သည္ ရြာတြင္ အရက္ေသာက္စား မူးယစ္ ရမ္းကား ေနသျဖင့္ မိဘမ်ားက ထိန္းမႏုိင္ သိမ္းမရ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ မိဘမ်ားက ၎သူကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အိမ္၌ ႀကဳိးျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားခဲ့သည္။ ၎ကုိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားစဥ္အတြင္း ထြက္ေျပးသြားခဲ့ရာ ရြာသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိသည္ကုိ အေၾကာင္းျပကာ ရြာသားမ်ားကုိ ၎အား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္သူ ဦးအထြန္းေခ်ႏွင့္ ေတာင္ၿပဳိလက္ယာ အေျခစုိက္ နယ္ေျမ (၃) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရြာသားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား အဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

မတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ အာဘူတာဟဲရ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ေဆာ္ေယာဒ္ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္) ႏွင့္ ဇာေဖာ္ရ္အုလႅာ (ဘ) ဦးေဆာ္တာေလာမ္ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္) တုိ႔ကုိ အထက္ပါ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ စြပ္စြဲ၍ ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ အျပင္၊ မတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔ ည ၆ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဦးေဆြေယာဒ္ (ဘ) ဦးေရာ္ေဇာ္အလီ (အသက္ ၄၂ ႏွစ္) ကုိလည္း ရက္စက္စြာ ရုိက္ႏွက္၍ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စ၍ မတ္လ အထိ အထက္ပါ စြပ္စြဲမႈျဖင့္ ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးေဆြယာဒူအစၥလာမ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း ၅ ေသာင္း
(၂) ဦးေရာဇာခ္အလီ (အသက္ ၇၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း ၅ ေသာင္း
(၃) ဦးအိဒီရီစ္ (ဘ) ဦးဟာေဆာင္း (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၄) ေမာ္လ၀ီ မာမတ္ဟူေဆာင္း (အသက္ ၇၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၅) ဦးဟာေဆာင္း (အသက္ ၇၂ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ႏွင့္
(၆) အာဇီဇူလႅာ (ဘ) ဦးေဆြတာလာမ္ (အသက္ ၁၇ ႏွစ္)၊ ဦးမုိဟာမတ္ တာဟဲရ္ (ဘ) ဦးအာမတ္ေကာ္ဘိရ္ (အသက္ ၂၃ ႏွစ္) ႏွင့္ ေဆာ္ယာဒ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးဂူရာမ်ာ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္) တုိ႔ သုံးဦး ထံမွ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္း အသီသီးကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအထြန္းေခ် တုိ႔က ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအထြန္းေခ်၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ခုိင္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံ၊ ေကာ့ဇ္ဘဇား ခရုိင္၊ နတ္ေခါင္ဆီရီးၿမဳိ႕ ဇာတိျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ ေခတ္တြင္ ကြမ္းသီးျပင္ ေက်းရြာသုိ႔ ခုိး၀င္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းအခ်ိန္က ေရွာ္ေကာဒ္အလီ၏ ဖခင္ ဦးေအာ္လီေဆာန္သည္ အဆုိပါ ရြာ၏ ဥကၠဌ တာ၀န္ ယူသည့္ ကာလျဖစ္သည္။ 

ယခုကဲ့သုိ႔ အျပစ္မဲ့မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေငြညွစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရြာသား တစ္ဦးက “ေရွာ္ေကာ္ဒ္အလီ ေသဆုံးတာ မဟုတ္ဘူး။ ေပ်ာက္ဆုံး ေနတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပ်ာက္ဆုံးေနတာကုိ တမင္ ရြာသားေတြကုိ လုပ္ႀကံၿပီး ဖမ္းဆီး၊ ေငြညွစ္ေနတာပါ။ အဲလုိလည္း မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ ဦးအာလီေဆာန္တုိ႔ အရင္ကတည္း ရင္းႏွီးမႈ ရွိေတာ့ ေရွာ္ေကာ္ဒ္အလီကုိ တစ္ေနရာရာမွ ထားၿပီး ရြာသားေတြဆီက ေငြညွစ္ေနတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အဲလုိ ေငြညွစ္မႈေတြေၾကာင့္ ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္သူေတြက အိမ္မွာ ရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြ ေရာင္းခ်ၿပီး ေပးေနရတယ္။ ဒီလုိ ဆက္လုပ္ေနမယ္ ဆုိရင္ ရြာက လူေတြ ထြက္ေျပးရဖုိ႔ပဲ ရွိတယ္” ဟု စုိးရိမ္ႀကီးစြာျဖင့္ ေျပာပါသည္။MYARF
RB News
25.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရးမွ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေဒသခံ တစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီး၍ ေငြမ်ားႏွင့္ ဖုန္း လုယက္ခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ထင္းခုတ္သမား လူငယ္ တစ္ဦးကုိ သတိလစ္သည့္ အထိ ရုိက္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ ေက်းရြာမွ ေဆာဒၵါန္ဟူစိန္း (ဘ) ကာမာလ္ (ဘ) ဦးဂ်မားလ္ (အသက္ ၂၇ ႏွစ္) ကုိ မတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရး အဖြဲ႔မွ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ေလးဦးက စစ္ေဆးရန္ ရွိသည္ဟု ဆုိကာ ၿမဳိ႕မ ကညင္တန္း ေဈးမွ ဖမ္းဆီးၿပီး လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရး စခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္ မသြားဘဲ ၿမဳိ႕မ ေဘာလုံးကြင္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ရွိ ရဲကင္းစခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါ ရဲကင္းစခန္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားက ကာမာလ္ ထံတြင္ ပါရွိသည့္ ေငြက်ပ္ သုံးသိန္းႏွင့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ေလးေသာင္း တန္ဖုိးရွိ CDMA SIM ပါသည့္ Huawei ဖုန္း တုိ႔ကုိ လုယက္ၿပီး၊ မည္သည့္ ပစၥည္းတစ္ခု တစ္စုံတစ္ရာကုိမွ မယူေၾကာင္း အတင္းအဓမၼ လက္မွတ္ေရးထုိး ခုိင္းၿပီးေနာက္ ေန႔လည္ တစ္နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ထုိကဲ့သို႔ ရဲမ်ား၏ လုယက္မႈမ်ားေၾကာင့္ နယ္ပုိင္းမွ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ေပၚသုိ႔ လာေရာက္ရန္ပင္ ေၾကာက္ရြံေနၾကသည္ဟု အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။ 

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ျမင္းလႊတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ရွိတၱာရြာမွ မာမတ္အာမီးန္ (ဘ) ဦးဟာလူ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္) သည္ မတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ေပၚသုိ႔ သြားေရာက္၍ ထင္းခုတ္ေနစဥ္ တပ္မေတာ္သားမ်ားက လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သတိလစ္ ေမ့ေမ်ာခဲ့ၿပီး စစ္သားမ်ားက ၎ကုိ ေတာင္ထဲ တစ္ေနရာတြင္ ပစ္ခ်၍ ထြက္သြားခဲ့သည္။ ၎၏ ေက်းရြာမွ ထင္းခုတ္သမား အခ်ဳိ႕က ေတြ႔ရွိသြားခဲ့ၿပီး ရြာသုိ႔ ျပန္လည္ သယ္ယူ လာခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။RB News
23.3.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ အေျခစုိက္ အမွတ္ (၁၅) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲေရး ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၅၅၁) မွ တပ္မေတာ္သား မ်ားက အျပစ္မဲ့ ေဒသခံမ်ားထံမွ ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ အေျခစုိက္ အမွတ္ (၁၅) တပ္မေတာ္ စစ္ေဆးေရး ကြပ္ကဲေရး ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ျဖစ္သည့္ တပ္ရင္း (၅၅၁) မွ တပ္ေထာက္ ဗုိလ္ႀကီး၊ ဆရာႀကီး ျမတ္ထြန္းႏွင့္ တပ္သား ဦးလွဦး တုိ႔က ၎တုိ႔၏ တပ္ရင္း လက္ေအာက္ခံ ေက်းရြာအုပ္စု မ်ားမွ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကုိ ေခၚယူ၍ ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အျပင္ ေငြညွစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၂) နာရီ အခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ တပ္မေတာ္သား မ်ားသည္ ၀ရကၽြန္းေက်းရြာမွ ေဒသခံ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ေဒၚအာေယရွာထံမွ ေငြက်ပ္ ၄ သိန္း၊ ေဆးအုိးက် ေက်းရြာမွ ေဒသခံ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးဆီရာဇူလ္ေဟာက္ (ဘ) ဦး၀ါေဇာ္ဒိန္ ထံမွ ေငြက်ပ္ ၄ သိန္းကုိ အေၾကာင္းမဲ့ ညွစ္ယူခဲ့သည့္ အျပင္ ေဆးအုိးက် ေက်းရြာမွ ဦးအာဘူဆီဒိတ္ ထံမွလည္း ေငြက်ပ္ ၇ သိန္း ညွစ္ယူ၍ ဦးအာဘူဆိဒိတ္အား ရွာေဖြလ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

၎တုိ႔သည္ တပ္ရင္းအပုိင္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားထံမွ တဆင့္ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကုိ ဖုန္းျဖင့္ ေခၚ၍ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။RB News
23.3.2015

လန္ဒန္ ။ ။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အစည္းအရုံး (BROUK) မွ ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္အား အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမဳိ႕ အေျခစုိက္ Refugees International မွ Richard C. Holbrooke Leadership Award ခ်ီးျမွင့္လုိက္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

Refugees International မွ အဆုိပါဆုကုိ လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးခ်င္းမွ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ ရရွိေရးအတြက္ ႀကဳိးစား ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အတြက္ စီစဥ္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံ ေနရသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဦးထြန္းခင္၏ လႈပ္ရွားမႈက Richard Holbrooke ဆုႏွင့္ ထုိက္တန္သည့္ အတြက္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ဦးထြန္းခင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အစည္းအရုံး (BROUK) ၏ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေရး ေဆာင္ရြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားၾကားတြင္ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈ အခန္းက႑တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ အေရးကိစၥသည္ မေျဖရွင္းရေသးသည့္ ျပႆနာ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ က်န္ရစ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု ရွိေနသည္ကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ျပႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ ျပည္တြင္းရွိ အုိးအိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဦးထြန္းခင္၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ Refugees International မွ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊ ၎၏ အေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ႏွစ္ပတ္လည္ ညစာစားပြဲတြင္ Richard Holbrooke ဆုခ်ီးျမွင့္၍ ဂုဏ္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

Refugees International ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ ညစာစားပြဲကုိ လာမည့္ ဧၿပီလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား ပါ၀င္ တက္ေရာက္မည္ဟု သိရွိရသည္။MYARF
RB News
22.3.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴး ဦးေဌး၀င္းက ငါးေရာင္း သမား တစ္ဦးထံမွ ငါးလုိင္စင္ေၾကးဟု ဆုိကာ ေငြမ်ား လုယက္ ယူေဆာင္ သြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

မတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴး ဦးေဌး၀င္းသည္ ၎၏ ဌာနမွ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးႏွင့္ ကက်က္ဘက္ ကံျပင္ ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ကုိယ္ပုိင္ေဈးသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ၀ါရီးေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ ကက်က္ဘက္ ကံျပင္ေဈးသုိ႔ ငါးေရာက္ရန္ ေရာက္လာသည့္ ငါးေရာင္း သမား ဦးႏူရ္ေဆာ္လာမ္ ထံမွ ငါးေရာင္း လုိင္စင္ေၾကးဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ သုံးေသာင္း ေတာင္းရာ ဦးႏူရ္ေဆာ္လာမ္က တံငါသည္မ်ားထံမွ အေႂကြးျဖင့္ ၀ယ္ယူ၍ ေရာင္းခ်ၿပီးမွ ေငြေပးကာ ရရွိသည့္ အျမတ္မ်ားျဖင့္ မိသားစုအား ေကၽြးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ ေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴး ဦးေဌး၀င္းက ဦးႏူရ္ေဆာ္လာမ္၏ အိတ္ထဲမွ ငါးေရာင္းရေငြ ၁၄၀၀၀ က်ပ္ကုိ လုယက္၍ က်န္သည့္ ၁၆၀၀၀ က်ပ္ကုိ တစ္ပတ္အတြက္ ေပးရမည္ဟု ဆုိကာ ေျပာဆုိၿပီး ထြက္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ငါးေရာင္းရေငြ ၁၄၀၀၀ က်ပ္ လုယက္ခံရသည့္ ငါးေရာင္းသမား ဦးႏူရ္ေဆာ္လာမ္၏ မိသားစု ထမင္းငတ္ရသည့္ အျပင္ အေႂကြးျဖင့္ ငါး၀ယ္ယူလာသည့္ အေႂကြးရွင္ တံငါးသည္မ်ားကုိ ေပးရန္ ေငြမရွိေတာ့သျဖင့္ အေႂကြးတင္ခဲ့ရသည္။

ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴး ဦးေဌး၀င္းသည္ လမ္းေဘး ဆုိင္ငယ္မ်ားတြင္ ငါးေျခာက္ေရာင္းခ်သူ မ်ားထံ သြားေရာက္၍ ငါးေရာင္း လုိင္စင္ေၾကးဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ စီကုိ အတင္းအဓမၼ ေတာင္းယူခဲ့သည္။ လမ္းေဘး ဆုိင္ငယ္မ်ားတြင္ ငါးေျခာက္ ေရာင္းခ်သူမ်ားမွာ ငါးေျခာက္ဆုိင္ႀကီးမ်ားမွ ငါးေျခာက္ တစ္ပိႆာ၊ ႏွစ္ပိႆာ ၀ယ္ယူ၍ လက္လီ ေရာင္းခ်သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဦးေဌး၀င္းကုိ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ စီ ေပးလုိက္ရသည့္ အတြက္ ငါးေျခာက္ေရာင္း သမား အခ်ဳိ႕မွာ အရင္းျပဳတ္သည့္ အထိ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ငါးေျခာက္ ၀ယ္ယူရန္ ေငြမရွိေတာ့သျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းျပဳသည့္ အလုပ္ ရပ္ဆုိင္းရမည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိ ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။
MYARF
RB News
22.3.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ သဂၤနားေက်းရြာ အုပ္စု၊ ဒုံပုိက္ရြာတြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးရာ၌ လူမ်ဳိး - ရုိဟင္ဂ်ာ အမည္ပါ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း တစ္ခုကုိ သိမ္းယူၿပီး လူမ်ဳိး - ဘဂၤလီဟု ဆုိကာ အသစ္ ထုတ္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ဘဂၤနား ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဒုံပုိက္ရြာ၌ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးေနစဥ္ မ.က.ဖ က လူမ်ဳိး - ရုိဟင္ဂ်ာဟု ပါရွိသည့္ ဦးအဒူေမာ္ဂ်ိတ္ (ဘ) ဦးေဘာ္ဒီအာေလာမ္၏ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းကုိ သိမ္းယူၿပီး လူမ်ဳိး - ဘဂၤလီျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း အသစ္ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ လည္း ညွစ္ယူခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ဦးအဒူေမာ္ဂ်ိတ္ထံမွ သိမ္းယူလုိက္သည့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွာ မိတၱဴသာ ျဖစ္ၿပီး၊ မူရင္းကုိ ယခင္က ဘူးသီးေတာင္ ေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက်ခံရသည့္ ၎၏ ညီကုိ ေထာင္၀င္စား သြားေတြ႔စဥ္ ေထာင္မွဴးက အေၾကာင္းမဲ့ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ ေပးအပ္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သဂၤနား ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဒုံပုိက္ရြာ၌ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးရာတြင္လည္း ေမြးတုိး ၁၀၀၀ က်ပ္၊ ပယ္ဖ်က္ ၁၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ မ.က.ဖ စားသုံးစရိတ္ဟု ဆုိကာ ၁၀၀၀ က်ပ္စီ ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။MYARF & Rohingya Eye
RB News
22.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မကညင္တန္း ေက်းရြာတြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိၿပီး ေငြေၾကး ေကာက္ခံမႈမ်ား ေနာက္ပုိင္းတြင္ မျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ေငြအစား ကၽြဲရုိင္းဘူးမ်ား ေတာင္းခံျခင္း၊ ေဒသခံ တစ္ဦးထံမွ ေငြမရသျဖင့္ ေသနတ္ျဖင့္ ရုိက္ထုသည့္ အျပင္ ဖမ္းဆီး၍ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း ေတာင္းခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မကညင္တန္း ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ မတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔မွစ၍ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စတင္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိၿပီး၊ မ.က.ဖ အတြက္ ေန႔လည္စာ၊ မုန္႔ႏွင့္ လဘက္ရည္ စရိတ္မ်ားကုိ ေက်းရြာရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေပးၿပီး ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြမေကာက္ခံရန္ ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း မ.က.ဖ ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအဒူရာမန္ တုိ႔က ေမြးတုိး ၁၀၀၀ က်ပ္၊ ပယ္ဖ်က္ ၃၀၀၀ က်ပ္၊ ေျပာင္းေရႊ႕ ၁၂၀၀၀ က်ပ္စီ အသီးသီး ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ ေငြေကာက္ခံခဲ့သည္ကုိ မတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔က အင္တာနက္တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအဒူရာမန္ကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ေခၚ၍ သတိေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔ မြန္းလႊဲပုိင္းမွစ၍ ေငြမေကာက္ခံဘဲ ဆက္လက္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔မွစ၍ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔က ေငြမေကာက္ခံေသာ္လည္း ၿမဳိ႕မ ကညင္တန္းတြင္ တာ၀န္က်သည့္ မ.က.ဖ ဒု-ဦးစီး (ရဲအုပ္) က ေမြးတုိး၊ ပယ္ဖ်က္၊ ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ရသည့္ အိမ္ေထာင္စုတုိင္းမွ ေငြေၾကး အစား ကၽြဲရုိင္း အခ်ဳိရည္ဘူး ၁၀ ဘူးစီ ယူသည့္အျပင္ စစ္ေဆးခံသူကုိ ရုိင္းပ်စြာ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံလ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

ဓါတ္ပုံ ရုိက္ရာတြင္လည္း မ်က္ႏွာသာ ထင္ထင္ရွားရွား ခြဲျခား သိရွိႏုိင္ရန္ ရုိက္ကူးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ မလုိအပ္ဘဲ ဘုရ္ကာမ်ား ခၽြတ္ခုိင္းသည့္ အျပင္ ဘုရ္ကာ ခၽြတ္ရာတြင္ အခ်ိန္ အနည္းငယ္ ၾကာလွ်င္လည္း ညစ္ညမ္း စကားမ်ားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ ဆဲဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး၊ အခ်ဳိ႕မိသားစု မ်ားကုိ ဓါတ္ပုံ ရုိက္မေပးဘဲ ျပန္ခုိင္းျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

မတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔ ညေန (၆) နာရီ အခ်ိန္တြင္ မာမတ္အီႏုစ္ (ဘ) ဦးအဘူရူး (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) သည္ အေျပာင္း အေရႊ႕ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္လုံလုံ ရွိေသာ္လည္း မ.က.ဖ က အဆမတန္ ေငြေတာင္းခံသည္ကုိ ၎က မေပးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ အညီ လုပ္ေဆာင္သင့္ ပါေၾကာင္း ေျပာဆုိသျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက မေက်နပ္၍ ၎အား ေသနတ္ျဖင့္ ထုရုိက္ခဲ့ရာ ေခါင္းကြဲသြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မာမတ္အီႏုစ္ကုိ မ.က.ဖ မ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး ၿမဳိ႕မ ေဆးရုံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

ယေန႔ မတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ (၃) မုိင္မွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္း တာ၀န္ခံ ရဲမွဴးေဌးကုိ ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္၍ မာမတ္အီႏုစ္ကုိ ဖမ္းဆီး၍ (၃) မုိင္ စခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး၊ လႊတ္ေပးရန္ အတြက္ ေငြက်ပ္ ငါးသိန္း ေတာင္းခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ယခင္က စစ္ေဆးခဲ့သည့္ တရားမ၀င္ ခုိး၀င္ဘဂၤလီ လူဦးေရ စာရင္း စစ္ေဆးရာတြင္ ၿမဳိ႕မကညင္တန္း ရြာမွ စစ္ေဆးခံျခင္း မရွိခဲ့သလုိ၊ ယခု ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္လည္း အာဏာပုိင္မ်ား ထင္တုိင္းႀကဲ၍ ေငြေကာက္ခံႏုိင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ အၿငဳိးထားကာ ယခုကဲ့သုိ႔ မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီး ေငြညွစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက သုံးသပ္ ေျပာဆုိလ်က္ ရွိသည္။မိတီၱလာ​ေန႔ (သုိ႔မဟုတ္​) ကမာၻႀကီး ငုိ​ေႂကြး​ေသာ​ေန႔

ေရးသားသူ -- ယ်ာတင္ (MYARF)
RB ကဗ်ာ
20.3.2015

အ့ဲဒီေန႔ေပါ့
အျပစ္ကင္းစင္တဲ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ
အလွ်ံၿငီးၿငီး ေလာင္ကြၽမ္းတဲ့ မီးပုံထဲမွာ
မီးအစာျဖစ္ခဲ့ရတာ။

အဲ့ဒီေန႔ေပါ့
ေနေရာင္က ေမွာင္မိုက္ခဲ့
အမုန္းတရားေလျပင္းေတြ
အရိွန္အဟုန္ျပင္းျပင္း တိုက္ခိုက္ခဲ့တာ။

အဲ့ဒီေန႔ေပါ့
ႏုိ႔ရည္ျပည့္ရင္အုံနဲ႔ မိခင္မ်ားက
ႏုိ႔တိုက္ေကြၽးမယ့္ သားငယ္ေလးကုိ
လိုက္ရွာခြင့္မရခဲ့တာ။

အဲ့ဒီေန႔ေပါ့
အၿငိဳးလိႈင္းေတြ ထန္ေနတဲ့ၾကားမွာ
အားကုိးစရာမဲ့သူမ်ား ဟိုေျပးဒီေျပးနဲ႔
လွ်ာေျမက် ႐ြာလည္ခဲ့ရတာ။

အဲ့ဒီေန႔ေပါ့
ႏုနယ္တဲ့ မိန္မသားေလးမ်ား
ဒူးေထာက္ အသနားခံလည္း
မညႇာမတာ ​ေႁခြမြခံခဲ့ရတာ။

အဲ့ဒီေန႔ေပါ့
ေလျပည္ေတြတိုက္ခဲ့တဲ့ အရပ္မွာ
အမုန္​းမုန္​တိုင္​းက အၿငိဳးႀကီးစြာ တိုက္​ခိုက္​လို႔
လူ​ေသ​အေလာင္​​း​ေတြ ​ေနရာယူခဲ့တာ။

အဲ့ဒီေန႔ေပါ့
အႏွစ္ႏွစ္အလလ ေခြၽးစက္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ရင္းၿပီး
ရတဲ့ ေခြၽးစေတြနဲ႔ ေဆာက္ခ့ဲတ့ဲ နားခိုရာ
မ်က္​စိတစ္​မွိတ္​အတြင္​း ၿဖိဳဖ်က္ခံလိုက္ရတာ။

အဲ့ဒီေန႔ေပါ့
အေမက သားမရွာအားနဲ႔
သားက အေမ မရွာအားခဲ့လို႔
သားအမိ တစ္သက္တာ ေဝးကြာခဲ့ရတာ။

အဲ့ဒီေန႔ေပါ့
အျမင္အာ႐ုံေတြေဝဝါး အသိတရားမဲ့သြား
လူ႔စိတ္ကင္းမ့ဲတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္
ႏွလုံးသားထဲမွာ တစ္ဆစ္ဆစ္ နာက်င္ခဲ့တာ။

အဲ့ဒီေန႔ေပါ့
မ်က္ရည္ကုန္ခန္​းသြားခ့ဲ
ေသြးရည္ေတြပင္လယ္ျဖစ္ခ့ဲ
သက္ရိွခႏၶာမ်ား မီးကင္ခံခ့ဲရတာ။

အဲ့ဒီေန႔ေပါ့
အၾကမ္းဖက္သမားအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္
တန္ဖိုးရိွလွတဲ့ လူ႔ဇိဝိန္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးခံခဲ့ရတာ။
အ့ဲဒီေန႔ေပါ့
မတရားမႈေတြအတြက္
ကမာၻႀကီး ငုိေႂကြးလည္း
လူစုတစ္သုိက္ ၿပံဳးေပ်ာ္ေက်နပ္ခ့ဲတာ။

အဲ့ဒီေန႔ေပါ့
လူေနတဲ့အရပ္မွာ
လူသားျဖစ္လ်က္နဲ႔
လူသားမဆန္စြာ ညႇဥ္းပန္းေခ်မႈန္းခံခဲ့ရတာ။

အဲ့ဒီ​ေန႔​ေပါ့
...................
...................
.............................................။

••• မိတၱီလာမွ မြတ္စလင္မ်ား အၾကမ္းဖက္ ညႇဥ္းပန္း ေခ်မႈန္းခံခဲ့ရေသာ ၂၀၊၃၊၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ကုိ ေအာက္ေမ့၍ ေရးဖဲြ႕ပါသည္။ လူလူခ်င္း ႏွိပ္စက္မႈမွ ကင္းေဝးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ။RB News
19.3.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္၊ သရက္ျပင္ ေက်းရြာအုပ္စု ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္သန္းလႈိင္သည္ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားက ခမီး အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးကုိ မုဒိန္းက်င့္ခဲ့သည္ဟု လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ လယ္သမား (၆၀) ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ သိန္း ၆၀ ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ သရက္ျပင္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္သန္းလႈိင္ႏွင့္ ဖုံညဳိလိပ္ ေက်းရြာ၊ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္မွ ဦးေလရူမ်ာ (ဘ) ဦးလာလူးမ်ာ တုိ႔သည္ ခမီး အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးကုိ ေခၚေဆာင္လာၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေနအိမ္တြင္ ထားရွိကာ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားထံမွ မတရားသျဖင့္ ေငြညွစ္လုိသည့္ ဆႏၵျဖင့္ ခမီး အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးကုိ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားက မုဒိန္းက်င့္ခဲ့သည္ဟု မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံစြပ္စြဲ၍ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳလုပ္ၿပီး မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔မွ (၁၈) ရက္ေန႔ အတြင္းတြင္ ေဒသခံ လယ္သမား (၆၀) ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ သိန္း (၆၀) ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ရရွိထားသည့္ အာဏာကုိ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္၍ ယခုကဲ့သုိ႔ မတရားသျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္ျခင္း အေပၚ ေဒသခံမ်ားက မေက်မနပ္ ျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး၊ ဆက္လက္၍ ျပဳလုပ္သြားမည္ ဆုိပါက မလုိလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာမည္ကုိ စုိးရိမ္ရသည္ဟု ဆုိသည္။
MYARF
RB News
19.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ကံပူးေက်းရြာမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား၏ တပည့္တစ္ဦးက လုပ္ႀကံ သတင္းတစ္ရပ္ ဖန္တီးခဲ့သည္ကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အရာရွိႀကီးက သိရွိႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူျခင္း မရွိဘဲ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကုိ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ရန္ ႀကံစည္ ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ကံပူးေက်းရြာမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား၏ တပည့္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးရႈကူရ္သည္ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔က ၎၏ အလုပ္သမား တစ္ဦး ေတာင္သုိ႔ ထင္းခုတ္ခဲ့ရာတြင္ ေတာေတာင္ထဲတြင္ ပုန္းေအာင္းေနသာ လက္နက္ကုိင္ လူတစ္စုေတြ႔ခဲ့၍ အိမ္သုိ႔ ျပန္လာၿပီး ၎အား ေျပာခဲ့သည္ဟု ဆုိကာ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားကုိ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တပ္ရင္းမွဴးက နယ္ျခားေစာင့္ရဲ ၃၀ ဦး ေစလႊတ္၍ ရွာေဖြေစခဲ့သည့္ အျပင္ (၃) မုိင္ရွိ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမွဴးကုိလည္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမွဴးကလည္း ကား ၄ စီးျဖင့္ စစ္သားမ်ား ေစလႊတ္၍ ရွာေဖြခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေတာေတာင္ထဲတြင္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကုိမွ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဦးရႈကူရ္၏ အလုပ္သမား ျဖစ္သူကုိ (၄) မုိင္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ တပ္ရင္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားၿပီး တစ္ညလုံး စစ္ေဆးခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဦးရႈကူရ္၏ အလုပ္သမားကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟုသည့္ ေနရာကုိ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ရွာေဖြခဲ့ေသာ္လည္း လက္နက္ကုိင္ လူတစ္စုကုိ မေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမွန္တကယ္မွာ လက္နက္ကုိင္ လူတစ္စုကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပဲ ဦးရႈကူရ္က ၎၏ အလုပ္သမား ျဖစ္သူကုိ လုပ္ခ လစာတုိးေပးမည္ဟု မက္လုံးေပး၍ ၎က လုပ္ႀကံ ေျပာခုိင္းသည့္ အတုိင္း အလုပ္သမားက လုပ္ႀကံ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးရႈကူရ္က ၎ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား အၾကား ရွိသည့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ ပုိမုိတုိးလာေစရန္ လုပ္ႀကံ၍ သတင္းေပးပုိ႔ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ယခင္ န.စ.က လက္ထက္ကလည္း ဦးရႈကူရ္က ထုိကဲ့သုိ႔ လုပ္ႀကံ သတင္းမ်ား ဖန္တီး၍ န.စ.က မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ ရယူကာ ေဒသခံရြာသား မ်ားကုိ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ဦးရႈကူရ္၏ လုပ္ႀကံ သတင္းေပးမႈကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တပ္ရင္းမွဴးက သိရွိႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးရႈကူရ္အား မည္သုိ႔မွ် အေရးယူျခင္း မရွိဘဲ အဆုိပါ လုပ္ႀကံ သတင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကုိ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ရန္ ႀကံစည္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။19.3.2015

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ အေရး အထူး ကုိယ္စားလွယ္ မစၥစ္ ယန္ဟီးလီ Mrs. Yanghee Lee က ျမန္မာအစုိးရ အေနနဲ႔ သူမကုိ ထပ္မံ လာေရာက္ဖုိ႔ ဖိတ္ၾကားၿပီး လုံၿခဳံေရး အတြက္လည္း တာဝန္ယူ လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမ်ွာ္လင့္ေၾကာင္း မေန႔က ေျပာၾကား လုိက္ပါတယ္။

ဒီရက္ပုိင္း အတြင္း ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဝီရသူက သူမကုိ ရန္ျပဳဖုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုလ ကုိယ္စားလွယ္ ယန္ဟီးလီက အခုလုိ ေဝဖန္ ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ လူ႔အခြင့္ေရး ေကာင္စီ ညီလာခံကုိ သူမ တင္သြင္း ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမွာ တျခား လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန ေတြနဲ႔အတူ ရခုိင္ျပည္နယ္က ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ေတြ အတြက္ အကူအညီေတြ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။

အဲ့ဒီ ညီလာခံ ရက္ပုိင္း အတြင္း ဂ်နီဗာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာ အေရး ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို ယန္ဟီးလီနဲ႔ အတူ လန္ဒန္အျခစုိက္ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အစည္းအရုံး ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္လည္း ပါဝင္ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ ဦးထြန္းခင္က အဲ့ဒီ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ မူစလင္ ရုိဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ အေျခအေနကုိ အေသးစိပ္ တင္ျပခဲ့တယ္လုိ႔ RFA ကုိေျပာပါတယ္။

"ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသား အျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ လက္မခံ အျပင္ က်ေနာ္တို႔ကို ႏိုင္ငံျပင္ပကို ေမာင္းထုတ္ေန တဲ့ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနကို က်ေနာ္တို႔ ေရာက္ေနတယ္၊ အဲ့ဒီ အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈကို ခံေနရတဲ့ အတြက္ ျမန္မာ အစိုးရကို ဖိအားေပးၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္ အေရးေတြကို ျပန္ေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔က ေျပာျပတာပါ"

ဒ့ါအျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုံးရႈံးေနမႈကုိ စုံစမ္းေရး အတြက္ ကုလသမဂၢ အေနနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ကုိ ေကာ္မရွင္ တစ္ခု ေစလႊတ္ဖုိ႔လည္း ဦးထြန္းခင္က ေတာင္းဆုိ ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

"ျမန္မာ အစိုးရ အေနနဲ႔ ရိုင္ဟင္ဂ်ာ ေတြကို တိုက္ဖ်က္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ လုပ္ထား တဲ့ေနရာမွာ ယံုၾကည္စရာ ဘာတစ္မွ မရွိဘူး ဆိုတဲ့ဟာ က်ေနာ္တို႔ ေထာက္ျပတယ္၊ အဲ့ဒီ အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ တစ္ခု အျမန္ဆံုး ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ရွိေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို သြားၿပီး စံုစမ္း စစ္ေဆးဖို႔ က်ေနာ္ အေနနဲ႔ ေတာင္းဆိုတာပါ"

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ရုံးရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ အထူး ကုိယ္စားလွယ္ Mrs. Yanghee Lee ကုိ သင္ခန္းစာေပး တဲ့အေနနဲ႔ ရန္ျပဳ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ အရွင္ဝီရသူက ဒီရက္ပုိင္း အတြင္း ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာကေန ႏိႈးေဆာ္ စကား မိန္႔ၾကား ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ အေရး ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢဳိလ္ Rupert Colville က ႏုိင္ငံတကာ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကုိ အရွင္ဝီရသူ အေနနဲ႔ အခုလို မိန္႔ၾကား ေျပာဆုိဖုိ႔ မသင့္ေၾကာင္းနဲ႔ ဆူပူမႈ ျဖစ္ေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္မႈကုိ အေရးယူဖုိ႔ ျမန္မာအစုိးရမွာ အျပည့္အဝ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား လုိက္ပါတယ္။
MYARF
RB News
18.3.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ဘဂုံးနား ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား ထံမွ အဆမတန္ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္၊ ဘဂုံးနား ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္လွသိန္းႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားထံမွ အဆမတန္ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ေမြးတုိး ၅၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ထိ၊ ပယ္ဖ်က္ ၂၀၀၀၀ က်ပ္၊ ေျပာင္းေရႊ႕ ၃၀၀၀၀ က်ပ္မွ ၅၀၀၀၀ က်ပ္ထိ၊ လက္ထပ္ခြင့္ေၾကး တစ္သိန္းက်ပ္ထိ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ယခုလက္ရွိ ေဒသခံ ၁၄၀ ဦးထံမွ လက္ထပ္ခြင့္ေၾကးဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းစီ ေတာင္းခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ အဆုိပါ ေဒသခံ ၁၄၀ ဦးက ၎တုိ႔ေတာင္းခံသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းက်စီကုိ မေပးသျဖင့္ ၎မိသားစုမ်ားကုိ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ မစစ္ေဆးပဲ ခ်န္လွပ္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။MYARF
RB News
18.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း သေဘၤာကြဲ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေဒသခံမ်ားထံမွ ေငြညွစ္ခဲ့ၿပီး၊ ေက်ာက္ပႏၵဴ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ တစ္ဦးကုိ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ သေဘၤာကြဲ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဆာ္ယာဒ္ဟူစိန္း၊ ဦးႏူရ္အာမတ္၊ ဦးဟာေဆာင္း တုိ႔သည္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၎ေက်းရြာမွ လူငယ္ အခ်ဳိ႕ကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ တရားမ၀င္ သြားေရာက္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔က နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းသုိ႔ ေခၚယူ၍ ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးဆုလ္တာန္ (ဘ) ဦးဆာေလ - သေဘာၤကြဲ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရြာသစ္မွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၂၅၀၀၀/-
(၂) ဦးေကာ္ဘိရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးႏူရ္အာမတ္ - သေဘာၤာကြဲ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရြာသစ္မွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၂၅၀၀၀/-
(၃) ဦးေဆာ္ယာဒ္အာလာမ္ (ဘ) ဦးေရာ္ဟိမူလႅာ - သေဘာၤကြဲ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရြာသစ္မွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၅၀၀၀၀/-
(၄) ဦးဟုိရ္မာမတ္ (ဘ) ဦးနီယာမတ္အုလႅာ - သေဘၤာကြဲ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရြာသစ္မွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၃၀၀၀၀/-
(၅) ဦးေမာ္ဂ်ိတ္အုလႅာ (ဘ) ဦးအာဇီရာမန္ - သေဘၤာကြဲ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရြာသစ္မွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၃၀၀၀၀/-
(၆) ဦးဂ်ာဘူရာမန္ (ဘ) ဦးမာမတ္ဆီဒိခ္ - သေဘၤာကြဲ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရြာသစ္မွ - ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၂၀၀၀၀/- -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဦးေကာ္ဘိရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးေဇာ္ေဘာရ္ ကုိ ဦးေကာ္ဘိရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးႏူရ္အာမတ္ႏွင့္ လူမွား၍ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက ရုိက္ႏွက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔ကလည္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဆာ္ယာဒ္ဟူစိန္း၊ ဦးႏူရ္အာမတ္ႏွင့္ ဦးဟာေဆာင္း တုိ႔က ၎ေက်းရြာအုပ္စု ရြာႀကီးေန ဦးမာမတ္ဆီဒိခ္ (ဘ) ဦးအာဘူဆီဒိခ္ႏွင့္ ဦးေအရွာဒူလႅာ (ဘ) ဦးအဒူေဆာ္လာမ္ တုိ႔ကုိ တရားမ၀င္ မေလးရွား ႏုိင္ငံသုိ႔ လူပုိ႔ေနသည္ဟု လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းစီ ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔ကပင္ နံနက္ (၂) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေက်ာက္ပႏၵဴ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားသည္ ေက်ာက္ပႏၵဴ  ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေစတီျပင္ရြာတြင္ ကင္းလွည့္ေနစဥ္ ဦးေဖာ္ယာစ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအာဘူလ္ဟုိရ္ (အသက္ ၆၀ ႏွစ္) က ၎၏ ၿခံ၀င္းအတြင္း ဓါတ္မီးထုိး၍ ၾကည့္သည္ကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက “ဘာေၾကာင့္ ဓါတ္မီးနဲ႔ ထုိးရတာလဲ” ဟုဆုိကာ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ခဲ့ရာ ဦးေခါင္းႏွင့္ ႏႈတ္ခမ္းတြင္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက ဦးေဖာ္ယာစ္အာမတ္၏ ေသြးစြန္းေနသည့္ အ၀တ္အစားမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼ ခၽြတ္ယူ၍ ေခ်ာင္း၌ ပစ္ခ်ခဲ့သည္။

လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ခံရသူ ဦးေဖာ္ယာစ္အာမတ္က နံနက္ အေစာပုိင္းတြင္ ေက်ာက္ပႏၵဴရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ စခန္းတာ၀န္ခံကုိ တုိင္တန္းခဲ့ရာ စခန္းတာ၀န္ခံက စစ္ေဆး အေရးယူေပးမည္ဟု ဆုိကာ ၎ကုိ ျပန္ခုိင္းခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိခဲ့ဟု ဆုိသည္။
MYARF
RB News
18.3.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ GE တပ္၏ ကားေပၚမွ ျပဳတ္က်၍ ေဒသခံ (၄) ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး (၄) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ယေန႔ မတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔ ည (၇) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ဖရုံေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဒုတန္း (၁) မွ အာဏာပုိင္မ်ား၏ တပည့္ျဖစ္သူ ဦးအဒူေဂၚနီ (ဘ) ဦးေဆာယာဒ္ေကာ္ရီးမ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) သည္ ၎ေက်းရြာမွ ေဒသခံ ရြာသား (၈) ဦးကုိ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေတာင္ဘဇာတြင္ သစ္ခုတ္ရန္ အတြက္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕မွ ေတာင္ဘဇာသုိ႔ သံေခ်ာင္းမ်ား သယ္ယူသြားေနသည့္ GE ကားတစ္စီးျဖင့္ ေခၚေဆာင္သြားေနစဥ္ ကားေပၚမွ လူမ်ားႏွင့္ သံေခ်ာင္းမ်ား ျပဳတ္က်ခဲ့ရာ သံေခ်ာင္းမ်ား လူမ်ား၏ ခႏၶာကုိယ္ေပၚတြင္ ပိ၍ လူ (၄) ဦး ေသဆုံး၍ (၄) ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကုိ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေဆးရုံတြင္ ေဆးကုသ ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေသဆုံးသြားသူမ်ား၏ အေလာင္းမ်ားကုိ ယေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ဖရုံေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စု ဒုတန္း (၁) ရွိ ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ သယ္ေဆာင္သြားၿပီး သၿဂဳိဟ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ေသဆုံးသြားသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးမာမတ္ (ဘ) ဦးအဒူဘာရီ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္)
(၂) ဇာေဖာရ္အစၥလာမ္ (ဘ) ဦးအစၥလာမ္ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္)
(၃) ႏူရ္မာလ္ဟာကိမ္း (ဘ) ဦးေဖရာန္ (အသက္ ၁၇ ႏွစ္)
(၄) အီဆုဖ္ (ဘ) ဦးေဇာ္ဟိရ္အာမတ္ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္ၿပီး

ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားမွာ --

(၁) အဒူလ္ဟာရွိမ္း (ဘ) ဦးေဖရာန္ (အသက္ ၁၉ ႏွစ္)
(၂) ဦးအာဘူဆီဒိခ္ (ဘ) ဦးနာဒူ
(၃) ဦးႏူရ္မာမတ္ (ဘ) ဦးေနာ္ဇိရ္အာမတ္
(၄) ဦးေဒါလႅာ (ဘ) ဦးေရာ္ရွိတ္အာမတ္ -- တုိ႔ျဖစ္သည္။
ဒဏ္ရာရသူမ်ားထဲမွ ဦးေဒါလႅာ၏ ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္ သက္သာေသာ္လည္း က်န္သုံးဦး၏ ဒဏ္ရာမ်ား ျပင္းထန္ ေသာေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံးဖြယ္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။Rohingya Eye
RB News
17.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မ ေဘာလုံးကြင္း၏ အေနာက္ဘက္၌ ရွိေသာ ငါးေဈးတြင္ ေဈးေကာက္ ျဖစ္သူ ေမာင္သိန္းထြန္း၏ အဆမတန္ ေဈးေကာက္ ေကာက္ခံမႈ၊ ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ေဈး၀ယ္ရန္ပင္ အခက္ႀကဳံေနရေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မ ေဘာလုံးကြင္း အေနာက္ဘက္၌ ရွိသည့္ ငါးေဈးတြင္ ေဈးေကာက္ ျဖစ္သူ ေမာင္သိန္းထြန္း (ယခင္က ရမ္းကားျခင္း အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ထုတ္ပယ္ခံရသူ) သည္ ေဈးတြင္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ေရာင္းခ်၍ ေငြငါးရာက်ပ္ ရလွ်င္ ေငြတစ္ရာစီ ေကာက္ခံျခင္း၊ မေပးလွ်င္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းလုိက္ျခင္း၊ ပါးရုိက္ျခင္းမ်ား အျမဲတေစ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

မတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ အခ်ိန္တြင္ အဆုိပါေဈး၌ ေမာင္နီရြာမွ ငါးေရာင္း၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳသူ ဦးေရွာ္မ္ရႈ၏သား (အသက္ ၂၁ ႏွစ္)၊ ေရွာ္မ္ရႈအာမီးန္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) ႏွင့္ ေရႊဇား ေက်းရြာမွ ေမာ္ဂူလ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) တုိ႔ ငါးေရာင္းခ်ေနစဥ္ ေဈးေကာက္ ေမာင္သိန္းထြန္းသည္ အရက္ေသာက္စား မူးယစ္ၿပီး ေဈးေကာက္ကုိ အဆမတန္ ေတာင္းခံခဲ့ရာ ငါးေရာင္းခ်သူမ်ားက ေတာင္းခံသည့္ ေငြမ်ားလြန္းေၾကာင္း ေျပာသျဖင့္ ငါးေရာင္းသူမ်ားကုိ လူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာ ညဳိးႏြမ္းေအာင္ ပါးရုိက္ျခင္း၊ လက္သီးျဖင့္ ထုိးျခင္း ကန္ေက်ာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

အဆုိပါေဈးတြင္ လူမ်ဳိးစု ႏွစ္ခု ေဈး၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ အတြက္ UNHCR မွ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ေမာင္သိန္းထြန္း၏ ရမ္းကားမႈေၾကာင့္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေဈး၀ယ္ရန္ပင္ အခက္အခဲ ျဖစ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မငါးေဈး လုိင္စင္စီကုိ ယူႏုိက္တက္ တည္းခုိရိပ္သာ ပုိင္ရွင္ ဦးစံေရႊက ရယူခဲ့ၿပီး၊ ၎က တဆင့္ ခြဲေ၀၍ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ၊ ၿမဳိ႕မ ေဘာလုံးကြင္း အေနာက္ဘက္၌ ရွိေသာ ငါးေဈးကုိ ခရုိင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ စာေရးျဖစ္သူ ဦးသန္းတင့္အား ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ဗြီအုိေအျမန္မာပုိင္း
17.3.2015

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီရဲ႕ ၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကို တင္သြင္းမယ့္ ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူး ကုိယ္စားလွယ္ Yanghee Lee ရဲ႕အစီရင္ခံစာကို FIDH ေခၚ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ႀကိဳဆို လိုက္ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မေျဖရွင္းဘဲ က်န္ရွိ ေနေသးတဲ့ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ျပႆနာေတြ ရွိေနေသးတယ္ ဆိုတာကို အမွတ္ရ ေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

မၾကာေသးမီက ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ဆႏၵျပမႈ အေပၚ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့မႈဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵ ထုတ္ေဖၚမႈကို ႏွိပ္ကြပ္ရာ ေရာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဥပေဒ ခ်ဴိးေဖာက္သူ ေတြကို အေရးယူျခင္း မရွိေသးတာ ေတြ႔ရတဲ့ အေၾကာင္း FIDH ရဲ႕ တနလၤာေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ ေထာက္ျပ ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿပီးခဲ့တဲ့နွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ေနာက္ျပန္ ဆုတ္တာကို ေတြ႔ရတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ အားလံုးကို လႊတ္ေပးမယ္လို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကတိေပးထား ေပမယ္လို႔ အခုခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ဒါဇင္ေပါင္း မ်ားစြာ ရွိေနၿပီး အေရ အတြက္ဟာ မွန္မွန္ႀကီး တိုးလာေနတာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးဖို႔ FIDH အဖဲြ႕အေနနဲ႔ ေတာင္းဆို ထားသလို၊ လယ္ေျမ သိမ္းမႈ အေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူ ေတြကို ဖမ္းဆီး ေႏွာင့္ယွက္ အက်ဥ္းခ် ေနတာေတြကို စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူေတြကို အေရးယူဖို႔လည္း တိုက္တြန္း ထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံတဝန္း ရဲဘက္ စခန္းေတြမွာ ဖမ္းဆီးထားသူ (၁၀,၀၀၀) ေက်ာ္တို႔ရဲ႕ေနထိုင္မႈ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း၊ ေသဆံုးခဲ့သူ (၁,၁၀၀) ေက်ာ္ရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ပွ်မ္းမွ် သံုးရက္မွာ တဦးက် ေသဆံုးေနတာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ ေထာက္ျပ ထားပါတယ္။

ေစာေစာပိုင္း မတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔ ကေတာ့ ျမန္မာ အစိုးရ အေနနဲ႔ Yanghee Lee အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္ေတြ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာနက လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီထံ တင္သြင္း ခဲ့ပါတယ္။

ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔ကေန (၁၆) ရက္ေန႔ထိ သြားခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး အထူး ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ အတြင္း ေတြ႔ဆံု လိုသူေတြနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေတြ႔ဆံု ခြင့္ေပး ခဲ့ေပမယ္လို႔ သူရဲ႕အစီရင္ခံစာမွာ ဘက္လိုက္မႈမ်ား ရွိေနတာ ေတြ႔ရတဲ့ အေၾကာင္း ေဝဖန္ ထားပါတယ္။

လြတ္လပ္စြာ စု႐ံုးခြင့္နဲ႔ ဆႏၵ ထုတ္ေဖၚခြင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေပးထားတဲ့ အေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳခြင့္ ရွိၾကတဲ့ အေၾကာင္း၊ ပံုနွိပ္ ထုတ္ေဝတဲ့ ဥပေဒ မွာလည္း မွတ္ပံုတင္ဖို႔ လိုေပမယ့္ ဆင္ဆာ ျဖတ္ေတာက္မႈေတြ မရွိတဲ့ အေၾကာင္း တုံ႔ုျပန္ ထားပါတယ္။

သတင္းေထာက္ေတြ အေနနဲ႔ သတင္းယူရာမွာ ကန္႔သတ္ အေဆာက္အဦး ေတြကို ဝင္ေရာက္ ခဲ့တာဟာ တရား ဥပေဒ ခ်ဴိးေဖာက္တဲ့ အတြက္ အေရးယူ ရတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပ ထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ အေနနဲ႔ ျပန္လည္ စီစစ္ေရး ေကာ္မတီကို ျမန္မာ အစိုးရ အေနနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ (၁၄) ႀကိမ္ သမၼတက ေပးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း ေထာက္ျပ ထားပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလက လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီ စီမံကိန္း ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈ အတြင္း လယ္သူမႀကီး ေဒၚခင္ဝင္း ေသဆံုးခဲ့မႈကို ျမန္မာ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က စံုစမ္း စစ္ေဆးၿပီး အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆလင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးမွာ အမႈကို ၾကားနာေနတဲ့ အေၾကာင္း ရွင္းျပ ထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ယာယီ သက္ေသခံ အျဖဴေရာင္ကဒ္ ရထားသူေတြ အေနနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးက လူထု ဆႏၵခံယူပဲြမွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ စသျဖင့္ ေထာက္ျပ ထားပါတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား သမိုင္းမွာ မရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ Ms. Lee ရဲ႕သံုးႏႈန္းမႈကို ျမန္မာအစိုးရက ကန္႔ကြက္ ထားပါတယ္။Rohingya Eye
RB News
17.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း က်ီးကန္းျပင္ ေတာင္ရြာရွိ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား စုိက္ပ်ဳိး ထားသည့္ စုိက္ခင္းမ်ားမွ သီးႏွံမ်ားကုိ စစ္သားမ်ားက လုယက္ျခင္းႏွင့္ ေအာင္ေဇယ် (န.တ.လ) ရြာအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ က်က္စားသည့္ ႏြားပုိင္ရွင္မ်ားထံမွ ရခုိင္ရြာသားမ်ားက ေငြညွစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း က်ီးကန္းျပင္ အေျခစုိက္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ က်ီးကန္းျပင္ ေတာင္ရြာရွိ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ စုိက္ခင္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေရႊဖရုံသီး (၁၀၀) လုံးခန္႔ႏွင့္ ငရုတ္သီး သုံးပိႆာခန္႔ကုိ ၎တုိ႔ ကုိယ္တုိင္က် ခူး၍ လုယက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ စစ္သားမ်ားက အတင္းအဓမၼ လုယက္၍ ခူးေနသည့္ကုိ စုိက္ခင္း ပုိင္ရွင္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တုိ႔က ရပ္တန္႔ျခင္း မျပဳဘဲ ပုိင္ရွင္မ်ားကုိ ရန္ျပဳရန္ ႀကဳိးစားသျဖင့္ စုိက္ခင္းပုိင္ရွင္မ်ား ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ရသည္။ စစ္သားမ်ားက လုယက္ခူးယူသည့္ ေရႊဖရုံသီးမ်ားႏွင့္ ငရုတ္သီးမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ ကားေပၚသုိ႔ တင္ေဆာင္၍ ယူေဆာင္ သြားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စုံတစ္ရာ ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ လုယက္ခံရသည့္ စုိက္ခင္း ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ --

(၁) ဦးႏူရူအာမီးန္ (ဘ) ဦးေအရွာဒူလႅာ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္)
(၂) ဦးႏူရ္ဟာေဆာင္း (ဘ) ဟာဂ်ီဦးအာမတ္ဟူေဆာင္း (အသက္ ၃၅ ႏွစ္)
(၃) ဦးေအဆာန္ (ဘ) ဟာဂ်ီဦးအာမတ္ဟူေဆာင္း (အသက္ ၂၅ ႏွစ္)
(၄) ဦးေရာ္ဖိခ္ (ဘ) ဟာဂ်ီဦးအာမတ္ဟူေဆာင္း (အသက္ ၃၀ ႏွစ္)
(၅) ဦးအီမာန္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးလာလ္မာမတ္ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ က်ီးကန္းျပင္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ေအာင္ေဇယ် (န.တ.လ) ရြာရွိ စုိက္ခင္းမ်ား ထဲသုိ႔ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ ႏြားမ်ား၊ ဆိတ္မ်ား ၀င္ေရာက္ က်က္စားသည္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ တိရစာၦန္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ထားၿပီး တစ္ေကာင္လွ်င္ ဒဏ္ေငြ ၅ ေထာင္က်ပ္ဟု ဆုိကာ ရခုိင္ရြာသားမ်ားက ေငြညွစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သို႔ေျပာသည္။

ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ၿပီး ႏြား၊ ဆိတ္မ်ား ျပန္လည္ေရြးယူ လာသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးေဆြတာလာမ္ (ဘ) ဦးဟာလာမ်ာ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္) - ႏြားတစ္ေကာင္ အတြက္ ေငြက်ပ္ ၅ ေထာင္ ေပးရ
(၂) ဟာဖီးဇ္ ႏူရူ (ဘ) ဦးလာလ္မာမတ္ (အသက္ ၄၂ ႏွစ္) - ႏြားတစ္ေကာင္ အတြက္ ေငြက်ပ္ ၅ ေထာင္ ေပးရ
(၃) ဦးအီဆုပ္ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) -- ဆိတ္ ၄ ေကာင္ အတြက္ ေငြက်ပ္ ၂ ေသာင္း ေပးရ -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ အႏုိင္က်င့္၍ ေငြညွစ္ျခင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ ုတုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စုံတစ္ရာ ေျဖရွင္း ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ ၎က “သူတုိ႔ဘက္က ႏြားေတြ ဆိတ္ေတြ ေတြ႔တာနဲ႔ ဟုိအပင္စားတယ္၊ ဒီအပင္ စားတယ္ ဆုိၿပီး ဒဏ္ေငြေတာင္းတယ္။ သူတုိ႔ ႏြားေတြ၊ ဆိတ္ေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စုိက္ခင္းထဲ လာရင္ စုိက္ခင္း ပ်က္စီးတာပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာဒဏ္ေငြမွ မေတာင္းဘူး၊ တကယ္လုိ႔ သူတုိ႔ လုပ္တဲ့အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုိက္လုပ္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲေတြ လာဖမ္းမွာ အေသအခ်ာပဲ” ဟု ေျပာပါသည္။ရုိဟင္စုိးမုိး၀င္း (MYARF)
RB News
17.3.2015

မၾကာမီ ရက္ပုိင္း အတြင္းက တုန္လွဳပ္ ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ သတင္း တစ္ရပ္ကုိ ၾကားသိရလုိ႔ ေနမထိထုိင္မသာ ျဖစ္ခဲ႔မိသည္။ သတင္းကေတာ့ လူတုိင္းလုိလုိ ၾကားသိခဲ႔ေသာ သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈ သတင္းသာ ျဖစ္သည္။

နစ္ျမဳပ္

ေတာင္ကုတ္မွ စစ္ေတြသုိ႔ ေျပးဆြဲေနသည့္ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား သယ္ေဆာင္ လာေသာ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း ႏွစ္ထပ္ သေဘၤာ ေအာင္တံခြန္ (၃) သည္ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ေျမပုံ အၾကား ေနာင္ေတာ္ႀကီးျမစ္အား ျဖတ္ကူးစဥ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီ ၁၅ အခ်ိန္တြင္ သေဘၤာဦးပုိင္း ေရဝင္ နစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး (စစ္ေတြ) မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ ထားပါသည္။

ေသဆုံး

အဆုိပါ သေဘၤာတြင္ စီးႏွင္း  လုိက္ပါလာေသာ ခရီးသည္ ၄၀၀ ေလာက္ရွိသည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ယူဆ ထားပါသည္။ ထုိအထဲမွ တခ်ဳိ႕ ခရီးသည္မ်ားကုိ အသက္႐ွင္ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး တခ်ဳိ႕ခရီးသည္မ်ား အသက္ ဆုံးရွဳံးခဲ႔ရသည္။ တန္ဖုိး႐ွိလွေသာလူတုိ႔၏ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးမႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

မေတာ္တဆမႈမ်ဳိးမ်ား

စာေရးသူ ဖတ္မွတ္ ေလ့လာ မွတ္သားခဲ႔မိသမွ်ထဲ တြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲမွာ (၁) လူေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ၊ (၂) ယာဥ္၏ အစိတ္အပုိင္း မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ၊ (၃) ရာသီဥတုေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ မေတာ္တဆမႈ ဟူ၍ အဓိကအသြင္ ၃ မ်ဳိးျဖင့္ ျဖစ္ပြားေနသည္ကုိ သတိထားမိသည္။

ယခုျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္ မေတာ္တဆမႈ

ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း ေျပးဆြဲေနေသာ ေအာင္တံခြန္ သေဘၤာ အပါအဝင္ သေဘၤာ အမ်ားစုမွာ ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေရငန္ စားသည့္ဒဏ္ေၾကာင့္ သေဘၤာ ဝမ္းဗုိက္ေပါက္ျခင္းမ်ဳိးမ်ား မၾကာခဏ ႀကဳံေတြ႔ ရေလ့ရွိသည္။ ဤအခ်က္ကုိ သုံးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ ယာဥ္၏ အစိတ္အပုိင္း မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈဟူ၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္သည္။

မည္သူတုိ႔မွာ တာဝန္႐ွိသနည္း 

ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း ေရလမ္းခရီးကုိ ႐ွပ္ေျပးယာဥ္မ်ားေျ ပးဆြဲသည့္ ေခါက္ေရနည္းသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားသည္က တစ္ေၾကာင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံ အမ်ားစုသည္ ေစ်းႏႈန္း ခ်ဳိသာေသာ ဤသေဘၤာမ်ားကုိပဲ အားထား သြားလာေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ ယာဥ္စီးႏွင္ခ ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ေဒသခံ အမ်ားစုသည္ လုံၿခဳံမွဳမရွိေသာ ေရယာဥ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ သြားလာ ေနရသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားၿပီး ခရီးသည္မ်ား၏ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ဤဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ ဘဏၭာေငြကုိ အသုံးျပဳေနေသာ နုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၏ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွာ တာဝန္ အျပည့္ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္သည္။

နစ္နာသူမ်ား 

ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ မေတာ္တဆမႈတြင္ ရခုိင္ လူမ်ဳိးမ်ားစြာ အသက္ ဆုံး႐ႈံးခဲ႔ရသည္။ ရခုိင္လူမ်ဳိးစု အတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆုံးရႈံးမႈဟု ဆုိလွ်င္လည္း မွန္လွသည္။ စာေရးသူ အေနျဖင့္ အလြန္ ဝမ္းနည္း ပါသည္၊ မ်က္ရည္ပူမ်ားပင္ က်မိေနသည္။ စာေရးသူတုိ႔ မြတ္စလင္ အသုိင္းအဝုိင္း ကလည္း အသက္ ဆုံးရႈံးသြားသူတုိ႔ အတြက္ ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း မွီတင္း ေနထုိင္ၾကေသာ မြတ္စလင္ အသုိင္းအဝုိင္း အတြက္လည္း ႀကီးမားေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈဟု ခံယူပါသည္။ ဤသုိ႔ ခံယူျခင္းကား အသက္ ေသဆုံးသူ မ်ားထဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလုံးကုိ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ အနာဂတ္သားေကာင္း အညႊန္႔ေကာင္းမ်ား ပါ႐ွိမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ေပတည္း။ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ လူမ်ဳိးစုံ ဘာသာေပါင္းစုံျဖင့္ ေရွးပေဝသဏီကပင္ အတူတကြ ယွဥ္တြဲ ေနထုိင္လာေသာ ျပည္နယ္ တစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈ၏ ဆုိးက်ဳိး နစ္နာခံ ရသူမ်ားမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း မွီတင္း ေနထုိင္ေသာ လူမ်ဳိးစု အားလုံးသာ ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

စံျမန္းပါေစေသာဝ္

နစ္ျမဳပ္မႈတြင္ အသက္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေသာ ရခုိင္ျပည္သူ အေပါင္း ေရာက္ေလရာ ဘဝဆက္တုိင္းတြင္ ဤသုိ႔ေသာ အျဖစ္သနစ္မႈမ်ဳိး မခံစားရဘဲ ျမတ္ေသာနိဗၺာန္ကုိ စံျမန္းႏုိင္ပါေစေသာဝ္။

နုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား အႀကံျပဳခ်က္ 

ေရယာဥ္မ်ား အသုံးျပဳ သြားလာေနေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ လုိအပ္သည့္ လုံၿခဳံမႈရွိေသာ ေရယာဥ္မ်ားကုိ စီးႏွင္းခြင့္ရ႐ွိေအာင္ နုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ဖန္တီး ေပးသြားမည္ ဆုိပါက တန္ဖုိး႐ွိလွေသာ လူတုိ႔၏ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ သြားမည္ဟု အျပည့္အဝ ယုံၾကည္မိပါေၾကာင္း ႕႕႕။

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ ႕႕႕။MYARF
RB News
17.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ ဘဂၤလီ အမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားသူ အခ်ဳိ႕ကုိ ၿမဳိ႕နယ္ လ.၀.က ရုံးသုိ႔ ေခၚယူ၍ စစ္ေဆးရာတြင္ ရႈပ္ေထြးသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္မွ ဘဂၤလီ အမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားသူ အခ်ဳိ႕ကုိ ၿမဳိ႕နယ္ လ.၀.က ရုံး၌ စစ္ေဆးခဲ့ရာ၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေလးမုိင္ရပ္ကြက္မွ ဦးဟူေဆာင္းအာမတ္ (စစ္မႈထမ္းေဟာင္း)၊ ဦးေဇာ္ရုိးႏွင့္ ဦးေရာ္ဖိခ္တုိ႔ကုိ မတ္လ (၁၄) ေန႔က စစ္ေဆးခဲ့သည္။

“သူတုိ႔ကုိ စစ္ေဆးတာမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ဘယ္ႏွစ္ခုႏွစ္မွာ ေရာက္လဲ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာ ဘယ္အရပ္ေဒသမွာ ေနထုိင္ ခဲ့ဖူးသလဲ၊ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က အဲဒီ အရပ္ေဒသမွာ ဘယ္သူ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သလဲ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေမာင္ေတာခရုိင္မွာ ဘယ္သူ လ.၀.က ဦးစီးမွဴးက ဘယ္သူလဲ၊ စတဲ့ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးပါတယ္။ ဦးဟူေဆာင္းအာမတ္နဲ႔ ဦးေဇာ္ရုိး တုိ႔က ဘာမွ ျပန္မေျဖေတာ့ တစ္ေနကုန္ လ.၀.က ရုံးမွာ ထုိင္ခုိင္း ထားခဲ့တယ္။ ဦးေရာ္ဖိခ္ကေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးရလဲဆုိၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ေတာ့ လ.၀.က ေတြနဲ႔ စကားမ်ား ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီမွာ ဦးေရာ္ဖိခ္က ငါတုိ႔က အမွန္တကယ္ ဘဂၤလီ မဟုတ္ဘူး၊ ရုိဟင္ဂ်ာ ေတြသာ ျဖစ္တယ္။ အာဏာပုိင္ေတြရဲ့ အတင္းအဓမၼ ေစခုိင္းမႈေၾကာင့္ အခုလုိ ဘဂၤလီ နာမည္နဲ႔ ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ေနရတာလုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္လုိ႔ သိရတယ္” ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ဦးေရာ္ဖိခ္ ေျပာဆုိၿပီးေနာက္ ခရုိင္ လ.၀.က ဦးစီးမွဴးက “မင္းတုိ႔ကုိ လိမ္လည္မႈနဲ႔ ေထာင္က်ေအာင္ လုပ္မယ္” ဟု ေျပာၾကား၍ ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။MYARF
RB News
17.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း သေဘၤာကြဲ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ၃ ဦး ေသဆုံး ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

မတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔ ည ၈း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း သေဘၤာကြဲ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားသည္ ေသာက္စား မူးယစ္၍ စကားမ်ားၿပီးေနာက္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲႏွစ္ဦး ထုိေနရာတြင္ပင္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး၊ တစ္ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားစဥ္ စခန္းတြင္ စခန္းတာ၀န္ခံ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ အခင္း ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အင္းဒင္ရွိ စခန္း အမွတ္ (၁၈) မွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲမွဴး ေရာက္ရွိလာၿပီး ေသဆုံးသူ ႏွစ္ဦး၏ အေလာင္းမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာ ရရွိသူ တစ္ဦးကုိ ကားမ်ားျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရရွိသူ တစ္ဦးလည္း နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေသဆုံး သြားေၾကာင္း သိရသည္။

အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘေဘၤာကြဲ စခန္း တာ၀န္ခံႏွင့္ အဆုိပါ စခန္းမွ တပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားကုိ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

Rohingya Exodus