ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အႀကံ ကိုယ္စီျဖင့္ ေျမႇာက္ထိုး ပင့္ေကာ္ လုပ္ခ် လိုက္ျပန္ၿပီ

(ဓါတ္ပုံ - စုိး၀င္းသန္း AFP)

O'Laie Manzu
23.3.2013

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရး အေျခ အေန အေျပာင္း အလဲ သို႔မဟုတ္ အၾကပ္ အတည္း မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရသည့္ အခ်ိန္ ကာလ တိုင္းတြင္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိတတ္သည္။ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ဆိုေသာ္လည္း ဘာသာတရား မ်ားအၾကား အယူအဆ ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ျပႆ နာ မ်ိဳး မဟုတ္။ ႏွစ္ဖက္ေသာ ဘာသာဝင္မ်ားမွ အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္ ၾကျခင္းမ်ိဳး လည္းမဟုတ္။ လူမ်ားစု ျဖစ္ေသာဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအနက္မွ အခ်ိဳ႕ေသာဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္ ေသာင္း ၾကမ္း သူ မ်ားမွာ အာဏာရႈး မ်ား၏ ေသြးထိုး လႈံ႔ေဆာ္မႈျဖင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ ဝင္မ်ားအား ႏိုင္ထက္ စီးနင္း က်ဴးေက်ာ္ ေစာ္ကားျခင္း မ်ိဳးသာ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ဘာသာေရး အသံုးခ်သည့္ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္ မ်ားသာျဖစ္သည္။ 

အစဥ္ အလာ ပစ္ကြင္း 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး အသိုင္းအဝိုင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဝင္ေရာက္လာ ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အရွိန္အဝါမွာ လက္ရွိ အာဏာရ ၾကံဖြံ႕ပါတီ အတြက္ စိုးရိမ္ စရာ ျဖစ္ေန သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား မွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ စနစ္တက် ျပဳလုပ္ရန္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ၾကီးမ်ားမွ တြန္းအားေပး ေနသည္။ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မွန္လွ်င္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီဝင္မ်ား ႏိုင္ငံေရး စင္ျမင့္မွ ဖယ္ေပးရမည့္ အလား အ လာ ေပၚေပါက္ ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏ အေပါင္းအပါ ျဖစ္ေသာ စစ္တပ္မွလည္း ၎တို႔၏ လြတ္ေတာ္ေနရာ ၂၅% အားထိပါး လာေနသည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အား ျပင္ဆင္ကာ စစ္တပ္၏ အခန္း က႑အား ျပဳျပင္မည့္ အခ်ိန္ကာလသို႔ ၎တို႔ တြက္ခ်က္ ထားသည္ ထက္ ျမန္ဆန္စြာ ေရာက္ရွိ လာမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ ၾကံဖြ႔ံပါတီ တို႔မွာ အုပ္စု တစ္စုတည္းမွ က႑ႏွစ္ခုခြဲကာ ႏိုင္ငံေရး အာဏာအား ခ်ဳပ္ကိုင္ထား ေနျခင္းသာၿဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ခ်ယ္ လွယ္ ေနေသာ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ ႏွစ္ရပ္လံုးအား တိုက္ရိုက္ ထိပါး လာသည္ကို ကာကြယ္လိုေသာ အၾကံျဖင့္ အစဥ္အလာ အတိုင္း ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း ဖန္တီးၾကသည္။ တိုင္းျပည္ မျငိမ္မ သက္ ျဖစ္ေနသည္ကို အေၾကာင္းျပဳကာ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ အေရးၾကီးေၾကာင္း ျပသလိုသည္။ အခြင့္ သာပါ ကလည္း စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ သို႔ျပန္လည္ ေလွ်ာက္လွမ္း လိုသည္။ ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ တြင္ ဖန္တီးရ အလြယ္ဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ ဆံုးေသာ ျပည္တြင္း ဆူပူေသာင္းၾကမ္း မႈမွာ ဘာ သာေရး အဓိက ရုဏ္း ပင္ျဖစ္သည္။ ယခင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ မ်ား၏ သာဓက မ်ားအရ အစပိုင္း မ်ားတြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာအား မုန္းတီး ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ၾကျပီး မုန္းတီး စိတ္ဓါတ္ ျပင္းထန္ လာေသာအခါ အစၥ လာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာ တစ္ရပ္ ဖန္တီးကာ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းအား အစ ပ်ိဳးေပး ေလ့ ရွိ တတ္သည္။ ထိုေနာက္ ေဒါသမာန္ တက္ေနေသာ လူထုၾကီးထံသို႔ ဆက္လက္ ကူးစက္ သြားေစသည္။ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ မ်ားအား ဥပေဒမဲ့ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္မႈ မ်ားအား ရပ္တန္႔ရန္ အတိုက္အခံ မ်ားမွ ဝင္ေရာက္ တားျမစ္ပါကလည္း ျပည္သူ႔ အျငိဳအျငင္ ခံရကာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ အရွိန္အဝါ က်ဆင္း လာမည္ကို တြက္ခ်က္ ထားၾကသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ ၾကံဖြ႔ံပါတီဝင္ တို႔အဖို႔ ရွဴံးကြက္ မရွိေသာ လွည့္ဖ်ားမႈ ၾကီးျဖစ္သည္။ 

အသံုးခ်ခံ ဗုဒၶစိတ္ဓါတ္ 

ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးတို႔အား ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ ေနသည္ကို ၿပည္မရွိ ၿမန္မာ မြတ္စလင္မ်ား အဖို႔ မေက်လည္မႈ မ်ား ရွိေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အံၾတိက္၍သာ မ်ဳိသိပ္ ေနၾကရသည္။ ရန္ကုန္ ျမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပမႈ အနည္းငယ္ မွ်ျဖင့္ ျငိမ္သက္ သြားခဲ့ေလသည္။ ႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ ျမန္မာ မြတ္စ လင္ မ်ားမွ ဆူပူေသာင္းၾကမ္းမႈ မ်ားမျပဳလုပ္ သျဖင့္ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၿမန္မာ မြတ္စလင္တို႔၏ တုန္႔ျပန္ မႈကို လံႈ႔ေဆာ္ ၾကသည္။ ၿမန္မာ မြတ္စလင္တို႔မွာ ဗုဒၶဘာသာအား က်ဴးေက်ာ္ ေစာ္ကားေနျခင္း မရွိ ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶ ဘာသာ အား ၿမန္မာ မြတ္စလင္မ်ား၏ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္ လည္းမရွိေသာ္ လည္း ျပည္ သူမ်ား အၾကားေသြးထိုး ၾကသည္။ ဘာသာျခား လူမ်ိဳးျခားမ်ားအား က်ဴးေက်ာ္ ေစာ္ကားျခင္း မွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ႏိႈက္ကလည္း မျပဳက်င့္ခဲ့၊ တရား ေဒသနာေတာ္တြင္ လည္းမရွိ၊ သံဃာ က်င့္ဝတ္တြင္လည္းမပါ။ သို႔ေသာ္ သံဃာေတာ္မ်ား ေဟာေျပာတိုင္း ေခါင္းညိတ္ လက္ခံ တတ္သည့္ ဓေလ့အား ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ ဘုန္းၾကီးမ်ား အသံုးခ် ၾကသည္။ ဘုရားတရား အေၾကာင္း ေဟာေျပာျခင္း မျပဳဘဲ အခြင့္ေကာင္း ယူကာအစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရးတရားမ်ား ေဟာ ေၿပာေလ သည္။ သူတပါး အသက္ သတ္ျဖတ္ ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဟာေျပာ ခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶ ဘာသာ၏ သြန္သင္ ဆံုးမမႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ေနသည္ကို အေလးမထား။ ဘာသာေရး မုန္းတီမႈ စိတ္အား ထက္သန္ လာၾကသည္။ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အသြင္ ကူးေျပာင္း လာၾကသည္။ စစ္ေသြးႂကြ အ သြင္ ေဆာင္လာၾကသည္။ ဘာသာေရး ခုတုံး လုပ္ေနသည္ကို မျမင္ၾကေတာ့ေပ။ ဘာသာေရး အ စြန္းေရာက္ ဘုန္းၾကီးမ်ား၏ ေဟာေျပာခ်က္ မ်ားျဖင့္ နားေယာင္ကာ ဗုဒၶဘာသာအား ကာကြယ္ လိုေဇာျဖင့္ အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရးအား က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ လာသည္။ ဗုဒၶဘာ သာ ၏ ဂုဏ္ေတာ္အား ထိခိုက္မည္ကို မစဥ္းစားမိၾက။ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာအား ကာကြယ္ လိုစိတ္ျဖင့္ သကၤန္းျခံဳကာ လူသတ္ကြင္း ဆင္းေနသည္ မွာလည္း ဘာသာေရး ရွဴေဒါင့္ အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ရွဴေဒါင့္အရ ေသာ္လည္းေကာင္း သင့္ေလ်ာ္ သည့္ ျမင္ကြင္းမဟုတ္။ သကၤန္းသံုး ၍ ႏိုင္ ငံေရး စင္ျမင့္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းေနျခင္း သက္သက္သာ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး လွည့္ကြက္ မ်ား အတြင္း သံဃာေတာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ သံဃာေတာ္ မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္ ကိုးကားစိတ္ မ်ားအား အသံုး ခ်ေနျခင္း သာျဖစ္သည္။ 

မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ 

သတင္း မီဒီယာမ်ား တဟုန္ထိုး ေပါမ်ား လာေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ အေနျဖင့္ စာဖတ္ ပရိသတ္ မ်ားအား အျပိဳင္အဆိုင္ ျမဴဆြယ္ ၾကသည္။ လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားသည့္ သတင္းမ်ား ေဖာ္ျပေပးမွ သာ လွ်င္ ျပိဳင္ ဖက္မ်ား အၾကား အသာစီး ရေပလိမ့္မည္။ စာဖတ္ ပရိသတ္ မ်ားအား အျပိဳင္ အဆိုင္ ျမဴဆြယ္ ၾကရာတြင္ မီဒီယာ က်င့္ဝတ္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္လာ ၾကသည္။ သတင္း မီဒီယာ မ်ားတြင္ မိတီၳလာ အေရးအခင္းေၾကာင့္ သံဃာတစ္ပါး ပ်ံလြန္ေတာ္ မူေၾကာင္း ေခါင္းစဥ္ တပ္၍ ေရးသား ေဖာ္ျပ ထားသည့္ သတင္းမ်ား ဦးစြာ ေပၚထြက္ လာသည္ကို သတိျပဳ မိၾကပါ လိမ့္မည္။ သံဃာ တစ္ပါး ပ်ံလြန္ေတာ္ မူသည္ကို သတင္းေခါင္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ား၏ စိတ္အာရုံကို ဖမ္းစားႏိုင္ေစျပီး အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား ဘက္မွ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ ၿပဳလုပ္မႈ ရွိေနသည္ဟု ယံုမွား ေစရန္ ရည္ ရြယ္ျခင္းသာ ၿဖစ္ေပ လိမ့္မည္။ အစၥလာမ္ သာသနာဝင္ မ်ား၏ ဗလီေက်ာင္းမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား၊ စီး ပြားေရး ေစ်း ဆိုင္မ်ားအား မီးရိွဴ႕ဖ်က္ဆီးရာမွာ သံဃာတစ္ပါး မီးေလာင္ ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ ပ်ံလြန္ေတာ္ မူ သည့္ ကိစၥရပ္အား ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားသင့္ ေပသည္။ ထို႔သို႔ ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားျခင္း မျပဳဘဲ လိုရာဆြဲ ေခါင္းစဥ္ တပ္ေဖာ္ျပ ျခင္းျဖင့္ ထင္ေယာင္ ထင္မွား ျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ သတင္း အေရးအသား မ်ားမွာလည္း တစ္ဖက္ ေစာင္းနင္း ေနေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ားအၾကား အ မ်က္ ေဒါသ ပိုမိုၾကီးထြား လာေစသည္။ ဗလီဝတ္ ေက်ာင္းေတာ္ အဖ်က္ဆီးခံ ရမႈမ်ားႏွင့္ ဗလီေရွ႕ ေဆာင္ ဆရာ ေမာ္လဝီႏွင့္ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ အာဂံုေဆာင္ က်မ္းဆရာ သမား မ်ား ေသ ဆံုးျခင္းအား ေခါင္း စဥ္ ပိုင္း တြင္ မဆိုထားႏွင့္ သတင္း ေရးသားရာ၌ပင္လွ်င္ အထူးတလည္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထား ျခင္းမရွိ။ အခ်ိဳ႕ သတင္း မီဒီယာမ်ားမွာ ယခုထက္တိုင္ ဗလီမ်ား ဖ်က္ဆီး ခံရမႈကို ဖုံးကြယ္ ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤသည္ ကို ေထာက္ရွဴ ျခင္းျဖင့္ သတင္း မီဒီယာမ်ားမွ စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ား၏ အာရုံ ဖမ္းစား ႏိုင္ေရး အတြက္ ဘက္လိုက္မႈ ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ျပႆနာအား ပိုမိုၾကီးထြားေစရန္ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း ေပၚ လြင္ ေနေလသည္။ 

ေလာေလာ လတ္လတ္ ၿဖစ္ပြား လ်က္ရွိေသာ ရခိုင္ျပည္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ မိတၳီလာ အေရး အ ခင္း ျဖစ္ ရပ္မ်ားမွာ လူသား မဆန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာ ထင္ရွား လွပါသည္။ ဘာသာေရးအား ခုတုံး လုပ္ ေနသည့္ ဘာသာေရး-လူမ်ိဳးေရး ဖိႏွိပ္ေနမႈ မ်ားေၾကာင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာႏွင့္ ျမန္မာ မြတ္စ လင္မ်ား ျမန္မာ့ေျမမွ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားမည္ မဟုတ္ေပ။ ကမၻာ့ အလယ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ညဳိးႏြမ္း လာမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳ မိေစလို ပါသည္။ 

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus