ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အႀကံေပးလိုသည္

ေဌးလြင္ဦး
RB News
26.4.2014

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအား အႀကံေပးလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ လူမႈေရး နယ္ပယ္တြင္ အမွားတစ္ခုအား က်ဴးလြန္ မိသည္ေသာအခါ "ခြင့္လႊတ္ပါဗ်ာ" ဆိုသည့္ "ဘြာခတ္"ရန္ စကားလံုး ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ မွား လွ်င္ "ဘြာခတ္" ႏိုင္ခြင့္ မရွိပါ။ အမွားေသးေသး တစ္ခုအား က်ဴးလြန္မိလွ်င္ပင္ အနည္းဆံုး ရာထူးမွ ႏွတ္ထြက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ထိုသို႔ သတ္ျဖတ္ျခင္းအား အေရး မယူ လွ်စ္လ်ဴရႈထားမႈ၊ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးအား လူမ်ိဳးတံုး သုတ္သင္မႈ၊ လူမ်ိဳးတံုးသုတ္သင္ရန္ ႀကံစည္မႈ၊ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ရန္ ႀကံစည္လုပ္ေဆာင္ေနသူတို႔အား မသိက်ိဳးကၽြံျပဳ လႊတ္ေပးထားမႈ၊ အမုန္း စကား၊ အမုန္းတရား ေျပာဆိုေနသူတို႔အား ေဘးမဲ့ေပးထားယံုမွ် မက နယ္လွည့္ အမုန္းတရား ေဟာေျပာ ခိုင္းထားမႈတို႔ အတြက္ အေရးယူျခင္း မရွိ မသိဟန္လႊဲ မ်က္စပစ္ေပးထားမႈတို႔ စသည့္ ႀကီးမားေသာ ရာဇ၀တ္မႈတို႔ အတြက္ ခြင့္လႊတ္ေပးႏိုင္ေသာ ဇာတ္လမ္း ဟူ၍ မရွိပါ။

ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးစု အေပၚ အစိုးရံုးကိုယ္တိုင္မွာ လုပ္ႀကံသတင္းမ်ား ျဖန္႔ခ်ီလွ်က္ လူမ်ိဳးတံုး သုတ္သင္ ရန္ ႀကံစည္မႈႀကီးႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးတံုး သုတ္သင္မႈႀကီးအား အစိုးရကိုယ္တိုင္မွ စနစ္တက် အကြက္ ဆင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း တိက်ေသခ်ာသည့္ အေထာက္အထားမ်ားအား ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ လက္ ဆုပ္လက္ကိုင္ ရထားၿပီး ျဖစ္ေနသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးဟူသည္ မရွိ က်ဴးေက်ာ္သူ ဘဂၤလီမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု လုပ္ႀကံ၀ါဒျဖန္႔မႈႀကီးမွာလည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ ၎၏ လက္ပါးေစ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား၏ ထြင္လံုးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ တပ္အပ္ေသခ်ာ သိေနခဲ့ၿပီ။ မိမိတို႔၏ ထြင္လံုးအား မရအရ ပံုသြင္းျဖစ္တည္လာေစ ရန္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟူသည့္ အမည္နာမကိုယ္ပင္ လက္မခံ ဇြတ္ျငင္းေနျခင္းမ်ား၊ အစိုးရ အာဏာ ပါ၀ါတို႔ အား အလံုးအရင္းျဖင့္ ပံုေအာလွ်က္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ကို ဘဂၤလီအျဖစ္ ခံယူခိုင္းျခင္းမ်ားမွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ လူပန္း အိပ္ပ်က္ စားရိတ္တက္မည့္ အလုပ္သာ ျဖစ္သည့္ အျပင္ မိမိတို႔၏ လည္ပင္းအား အသင့္ရွိေနၿပီး ျဖစ္ေသာ ညႊတ္ကြင္း (ႀကိဳးကြင္း) ထဲသို႔ မရမက ထိုးထည့္ေပးေနျခင္း သာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ (ဤသည္ ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈ မဟုတ္)

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ သူတို႔၏ သမိုင္း စဥ္ဆက္ ပိုင္ေျမတြင္ ရိုးေအးစြာ ေနထိုင္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး ခြဲထြက္ ေရးေတာင္းဆိုျခင္း မရွိ (အစိုးရ လုပ္ႀကံေသာ သတင္းမ်ားသာ ရွိသည္။) ျပည္ေထာင္စု အတြင္း တန္း တူညီမွ် အခြင့္အေရးမွ လြဲ၍ သူတစ္ပါးထက္ ပိုမိုေသာ အခြင့္ထူး ေတာင္းဆိုျခင္းလည္း မရွိဘဲလွ်က္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟူသည့္ အမည္တစ္ခုသည္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိခိုက္ေစသည္ဟူေသာ ဟာသ ေျမာက္သည့္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔အား အစိုးရကိုယ္တုိင္မွ မိႈင္းတိုက္ အမုန္းျဖန္႔ခ်ီ ေနျခင္းကိုလည္း ကမၻာ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ တပ္အပ္သိေနၿပီး ျဖစ္သည္။

၀ုန္းဒိုင္းႀကဲ အဓိကရုဏ္း ဖန္တီးကာ မ်ိဳးျပဳတ္ သုတ္သင္ႏိုင္ျခင္း ဗ်ဴဟာ က်ဆံုး သြားေသာ အခါ- စားေရး ရိကၡာ ေဆး၀ါး ျဖတ္ေတာက္ ပိတ္ဆို႔ေသာ နည္းျဖင့္ မွည့္ေခၽြေခၽြျခင္း ဗ်ဴဟာကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးေနျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ အျဖစ္ အတင္း အဓမၼ ဘဂၤလီ ဇတ္သြင္း ေနျခင္းတို႔မွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္က လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ Genocide ကို ေျဗာင္တိုက္ လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း လက္ေတြ႔ မ်က္ေတြ႔ ၀န္ခံေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ အတြက္ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျပည္ပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္- ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရမွ ဦးစီးလွ်က္ ရခိုင္သမိုင္းကို ေျဗာင္လိမ္ခဲ့စဥ္က သမိုင္းေဖၚ ေတာ္လွန္ေရးကိုသာ လုပ္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ သမိုင္း ဆရာ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ သမုိင္းေရးရင္း အခ်ိန္မ်ား ကုန္လြန္ ေစသူမ်ားသာ ျဖစ္မည္ဟု ေလွ်ာ့တြက္မိလွ်င္ လြန္စြာ မွားယြင္းေနေပမည္။

၁၉၄၂ မွ စ၍ နည္းမ်ိဳးစံု ဖိႏွိပ္ ညွင္းဆဲခံခဲ့ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား ရင္းလွ်က္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားမွာ ေတာ္လွန္ေရး အႏုပညာအား ကၽြမ္းက်င္လိမၼာစြာ တတ္ေျမာက္ခဲ့ေပၿပီ။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရမွ မွ်ားေခၚသြားမည့္ လမ္းေၾကာင္းထဲသို႔ မည္သည့္အခါမွ် လုိက္သြားမည္ မဟုတ္ သကဲ့သို႔ ထို မွ်ားေခၚသြားမည့္ လမ္းေၾကာင္းတိုင္းအား ႀကိဳတင္သိေနလွ်က္ ထိုလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုစီအား ဦးသိန္း စိန္ အစိုးရ အတြက္ ေထာင္ေခ်ာက္ ညႊတ္ကြင္း အျဖစ္ ႀကိဳတင္စီမံထားႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ဉာဏ္ပညာ ဗဟုသုတမ်ား ရွိေနၿပီး ျဖစ္သည္။

တနည္းအားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ရန္သူက တစ္ကြက္ဦးေစမည့္ မူ၀ါဒအား မည္သည့္အခါတြင္မွ် အျဖစ္ခံမည္ မဟုတ္ဘဲ- မိမိဘက္မွ အနည္းဆံုး ႏွစ္ကြက္ဦးေနေစမည့္ မူ၀ါဒကိုသာ က်င့္သံုးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ဦးသိန္းစိန္တို႔ဘက္မွ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ရုန္းထြက္၍ မရႏိုင္ ေတာ့ေပ။ ထိုအေျခအေနအား ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရမွ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သိေစလိုပါသည္။

တိုင္းျပည္အား ဦးေဆာင္ေနသည့္ တုိင္းျပည္တစ္ခု၏ တာ၀န္အရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ သိေစလိုသည္မွာ ယခု ၿငိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ႀကိဳးကြင္းမွာ ၀ုန္းကနဲ ေရွ႔တိုးသည္ ျဖစ္ေစ၊ ၀ုန္းက နဲ ေနာက္ဆုတ္သည္ ျဖစ္ေစ စိကနဲ လည္ၿမိဳအား ညွစ္မည့္ ႀကိဳးကြင္း ျဖစ္ေနၿပီ။ မသိမသာ အႏုနည္း ျဖင့္ ေရွ႔တိုးရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တံတိုင္းႀကီး ကာရံၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ တစ္ခုတည္း ေသာ နည္းလမ္းမွာ ေျဖးေျဖး ညွင္သာ ေနာက္သို႔ တစ္လွမ္းခ်င္း ဆုတ္ရန္သာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ရွိေနသည္။

စစ္သားမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ေနာက္ဆုတ္ဗ်ဴဟာ ဆိုသည္အား အထူးသင္ေပးရန္ လိုမည္မဟုတ္ ေပ။ ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ တိုက္ရိုက္က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ား စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ တစ္ဘက္သတ္ စိတ္ဓါတ္ အႏိုင္က်င့္ခဲ့သူမ်ားအား ထိေရာက္ေသခ်ာစြာ ဖမ္းဆီး အျပစ္ေပးရမည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္နာမျဖင့္သာ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးကို ေပးရမည္၊ အျခားသူမ်ား နည္းတူ တိုင္းျပည္အႏွံ႔ လြတ္လပ္၍ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခြင့္ျပဳေပးရမည္၊ ျမန္မာ ျပည္မမွ မြတ္ဆလင္တို႔အား တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးေပးရမည္၊ အမုန္းတရား ေဟာေျပာ ေနသူ တို႔အား ထိေရာက္စြာ အေရးယူ အျပစ္ေပးရမည္။ အထိကရုန္းကာလမ်ား အတြင္း ခုခံပိုင္ခြင့္ အေလွ်ာက္ ခုခံခဲ့သည့္ ဖမ္းဆီးခံ မြတ္ဆလင္တို႔အား ခ်က္ခ်င္း ခၽြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရမည္။ ဤသည္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အတြက္ တစံုတရာ အခ်ိန္မွီေသးေသာ စစ္ဆုတ္နည္း ဗ်ဴဟာသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဤသည္ကို မသိက်ိဳးကၽြံျပဳ အခ်ိန္ဆြဲေနလွ်င္- ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ ေရြ႔ေနေသာ အေရြ႔ သည္ ရပ္တန္႔ေနျခင္း မဟုတ္ ဟူသည္ကိုလည္း သိေစလိုပါသည္။


မုဟမၼဒ္တြာေဟရ္ (ေဌးလြင္ဦး)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus