ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ႏုိင္ငံသား အျမန္ျဖစ္နည္း ကုိမုိးသီး သိပါစ
ဦးေအာင္တင္
25.5.2014

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကုိ သြားပါ။

ဘဂၤါလီရခုိင္ေတြနဲ႔ တစ္လေလာက္ေနပါ။

ျပီးရင္ ျမန္မာျပည္ထဲကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ၊ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒေတြ ရွိသမွ်ဥပေဒ မွန္သမွ်ကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္ျပီး ရဲရဲႀကီး ခုိးဝင္ပါ။

ျမန္မာျပည္ဖက္ေရာက္တာနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရႏွင့္ လဝကဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီတုိ႔က သူတုိ႔ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒမွန္သမွ်ကုိ ေျခနဲ႔ နင္းေခ်ျပီး ခင္ဗ်ားကို လႈိက္လွဲစြာ ၿကုိဆုိမယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာေတြဆီက လုထားတဲ့ ေနစရာကုိ ေပးမယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာေတြဆီက ခုိးထားတဲ့ စားစရာကုိ ေပးမယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာေတြဆီက သိမ္းထားတဲ့လယ္ကုိ ေပးမယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားဆုိျပီး ျငင္းပယ္ထားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္ကုိ ဘဂၤါလီရခုိင္ေတြကုိ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေပးသလုိေပးမယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ကုိ စြန္႔လႊတ္စရာ မလုိဘဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ႏွစ္ႏုိင္ငံသားစေတးတပ္ကုိ ဘဂၤါလီရခုိင္ေတြ ရသလုိ ခင္ဗ်ားလည္း ရသြားမယ္။

ဒီမွာေနရင္ ဒီႏုိင္ငံသားျဖစ္မယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကုိ ျပန္ရင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံကုိလည္း ၿကုိက္တဲ့အခ်ိန္ျပန္၊ အဲဒီက ပတ္စ္ပို႔ျပန္ယူ၊ တစ္ကမၻာလုံး ပါတ္၊ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္။

၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ အရ တစ္ႏုိင္ငံလုံးက ဘယ္တုိင္းရင္းသားမွ မရတဲ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံသား အခြင့္ အေရးကုိ ခင္ဗ်ားလည္း ဘဂၤါလီရခုိင္ေတြလုိ ရသြားမယ္။

ျမန္မာျပည္ တစ္ဝွမ္းလုံးလည္း ကိုယ့္အိမ္မွတ္ပါ။ ကုိယ့္ယာမွတ္ပါ။ ကိုယ့္ေယာကၡမ အိမ္လုိသာ သေဘာထားပါ။

သြားခ်င္ရာ သြား၊ စားခ်င္သလို စား၊ လုပ္ခ်င္သလုိ လုပ္၊ ေနခ်င္သလို ေန။

ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ေထာင္ေထာင္၊ ဘုန္းႀကီး ဝတ္ဝတ္၊ ျမန္မာပတ္စ္ပုိ႔ ေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ ႀကဳိက္တာကို ႀကဳိက္သလုိ လုပ္ပါ။

ဧဝံ ဤ သုိ႔၊ တြံြ သင္သည္၊ ဂနာဟိ မွတ္ေလာ။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus