ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

မွတ္တမ္းမ်ားထဲက ရုိဟင္ဂ်ာ (၆)


RB News
2.12.2013

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၃ ႏွစ္ - ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေမလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း၊ မဂၤလာ ေတာင္ညြန္႔ ၿမဳိ႕နယ္၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဦးစီး ဌာန ဦးစီးမွဴး ကုိယ္တုိင္ လက္မွတ္ ေရးထုိး၍ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဟု ထုတ္ေပး ထားသည့္ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကဒ္ျပား ျဖစ္သည္။ 

Document Credit: Bandah N Ummat

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus