ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အတင္းအဓမၼ ဘဂၤလီ ဇာတ္ သြင္းခံရလွ်င္ ဗဟိုအစိုးရ၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္Civil Rights Movement (CRM) 
တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔


ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ ၄/၂၀၁၄ (၂၀၁၄ ခု မတ္လ ၂၆ ရက္)

အတင္းအဓမၼ ဘဂၤလီ ဇာတ္ သြင္းခံရလွ်င္ ဗဟိုအစိုးရ၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ စာရင္းကို ေကာက္ယူမည့္ ေန႔ရက္မ်ား နီးကပ္လာႏွင့္ အမွ် တိုင္းရင္းသား ရိုဟင္ဂ်ာတို႔မွာ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ၿခိမ္းေခ်ာက္ခံ၊ ႏွိပ္စက္ခံရလွ်က္ သန္းေခါင္းစာရင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟူေသာ အမည္နာမကိုပင္ ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အာဏာပိုင္မ်ား၊ လ၀ကမ်ားက အာဏာ အင္အား သံုး ၿခိမ္းေခ်ာက္ေနသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ေန႔စဥ္ ရရွိေနေပသည္။

ရခိုင္ေဒသမွ မဟာေမဒင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ရခိုင္ေဒသသို႔ ျမန္မာဘုရင္ ဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္း မသိမ္းပိုက္မွီကပင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည့္ အမည္နာမျဖင့္ တည္ရွိခဲ့ၿပီး-၊ ယေန႔တိုင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟူသည့္ အမည္နာမျဖင့္သာ ခိုင္ခိုင္ မာမာရပ္တည္ေနေၾကာင္း ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ နက္နက္နဲနဲေလ့လာ သိရွိၿပီးလည္း ျဖစ္ေနသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူသည္ ျဖစ္ေစ၊ မေကာက္ယူသည္ ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသား ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး၏ လူဦး ေရ စာရင္းအား ကမၻာ့ကုလ သမဂၢအပါအ၀င္ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၊ NGO မ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသႏိုင္ငံ မ်ားမွ အနီးစပ္ဆံုး စာရင္းေကာက္ယူ သိၿပီးသားလည္း ျဖစ္ေနသည္။

ထိုသို႔ ကမၻာ့ေရွ႔ေမွာက္ သက္ေသအေထာက္အထား ခုိင္လံုစြာျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးတို႔ ရွိေနပါလွ်က္ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ခံၿပီးသည္မွ- ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ေဒသတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမရွိ - ဘဂၤလီလူမ်ိဳးသာ ရွိသည္ဟု လိမ္ညာခဲ့ေသာ္ ထိုမွ ျဖစ္လာေသာ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးအားလံုးသည္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ လက္ရွိ အာဏာရ အစိုး၌သာ လံုးလံုးလွ်ားလွ်ား တာ၀န္ရွိသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights Movement အဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္သည္။

ထိုသို႔ လူမ်ိဳးလိုက္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ၊ သမုိင္းလိမ္လည္မႈႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းတို႔အား ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းျဖင့္ ပူး ေပါင္းလွ်က္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း ဆံုးျဖတ္ၿပီး ျဖစ္ေပသည္။


မိုးေက်ာ္
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနာက္ပိုင္း)
တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus