ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

သမၼတႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲသည္ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္မႈမရွိ၊ ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ မီဒီယာေပါင္း၍ လုပ္ႀကံRB News
29.3.2014

ရန္ကုန္ ။ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲသည့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္း မရွိဘဲ၊ ျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပြဲဆူေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါ ေတြ႔ဆုံပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ၀င္ တစ္ဦးက RB News သို႔ေျပာပါသည္။

ယေန႔ က်င္းပခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ၆၃ ခု ေတြ႔ဆုံပြဲသည္ ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္း မရွိသလုိ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆုံပြဲသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး အတြက္ ဦးတည္ၿပီး၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံး စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ အတြက္ အျမန္ဆုံး ေဆြးေႏြး အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေရး တုိ႔အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ၀င္က RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ၎ႏွင့္ လက္၀ါး ရုိက္ထားသည့္ မီဒီယာမ်ားကုိ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္၍ ေျပာဆုိၿပီး ပြဲဆူေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ၎မွ ဆက္လက္၍ ေျပာပါသည္။

ဦးရဲထြဋ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းထားသည့္ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ (ဂ) ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္၍ ေျပာဆုိျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ၎၏ ေျပာဆုိမႈမွာ တရား၀င္ျခင္း မရွိသကဲ့သုိ႔ ၎တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာေရးဆုိခြင့္လည္း မရွိေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျပန္႔ပြားေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟူသည္မွ လုံး၀ မွန္ကန္ျခင္း မရွိသလုိ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အေနျဖင့္လည္း ဥပေဒ အထက္က မဟုတ္သျဖင့္ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္၍ ေျပာဆုိခြင့္ မရွိေၾကာင္းကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး အေနျဖင့္ သိရွိရန္ အထူး အေရးႀကီးေၾကာင္း အဆုိပါ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ၀င္က RB News သုိ႔ ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus