ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္ေန႔ အတြင္း ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ၂၄ ဦးရွိRohingya Eye
RB News
12.10.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္မွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကို တဖက္ႏုိင္ငံမွ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲ၍ ဖမ္းဆီး ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္လ်က္ ရွိရာ စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ (၇) ရက္ေန႔ အတြင္း ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ (၂၄) ဦးကုိ ဖမ္းဆီး ထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲခံရၿပီး ဖမ္းဆီးခံထား ရသည့္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ (၂၄) ဦးမွာ --

(၁) ဦးမူဖီဇူရာမန္ (ခ) ဦးေက်ာ္ျမင့္ (ဘ) ဦးဘာဆာမ်ာ (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) - ဗႏၶဳလ ေက်းရြာမွ
(၂) ဟာမိတ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးမာမတ္ဟူေဆာင္း (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) - ဗႏၶဳလ ေက်းရြာမွ
(၃) မာမတ္အီလီယာစ္ (ဘ) ဦးေနာ္ဇီရ္အာမတ္ (အသက္ ၂၃ ႏွစ္) - ေအာင္သေျပ ေက်းရြာမွ
(၄) ႏူရ္မာမတ္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္) - ေအာင္သေျပ ေက်းရြာမွ
(၅) မာမတ္အာလမ္ (ဘ) ဦးမီးရ္အာမတ္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္) - ေအာင္ဇံ ေက်းရြာမွ
(၆) ေဆြယာဒူေလာက္ခ္ (ဘ) ဦးအဒူေမာ္ေတာ္ေလာက္ဖ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) - ခေမာင္းဆိပ္ ေက်းရြာမွ
(၇) ယာဆဲရ္ အာရာဖတ္ (ဘ) ဦးေဆြယာဒ္ဟူေဆာင္း (အသက္ ၂၈ ႏွစ္) - သစ္ေတာနား ခြဆုံ ေက်းရြာမွ
(၈) ေမာ္လ၀ီ ေအနာသ္အူလႅာ (ဘ) ဦးလုခ္မာန္ (အသက္ ၄၇ ႏွစ္) - တမန္းသား ေက်းရြာမွ
(၉) ဆုိက္ဖူလႅာ (ဘ) ဦးေဘာ္ဒီအာလမ္ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္) - တမန္းသား ေက်းရြာမွ
(၁၀) ဆုိက္ဖူလႅာ (ဘ) ဦးဟူေဆာင္းအာမတ္ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္) - တမန္းသား ေက်းရြာမွ
(၁၁) ဦးအလီဇူဟာရ္ (ဘ) ဦးႏူရူအစၥလာမ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) - တမန္းသား ေက်းရြာမွ
(၁၂) ကမာလ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးအဒူမာလဲခ္ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္) - တမန္းသား ေက်းရြာမွ
(၁၃) ဦးအာမိရ္ဟာမ္ဇား (ဘ) ဦးမာေဆာင္း (အသက္ ၅၂ ႏွစ္) - ငရန္းေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ
(၁၄) မာမတ္ေတာ္ယုဖ္ (ဘ) ဦးမာမတ္အီႏုစ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) - ပဒကာေဒ၀န္ အလီ ေက်းရြာမွ (ဂါရာသီးဘိလ္)
(၁၅) မာမတ္ေတာ္ယုဖ္ (ဘ) ဦးဂူရာမ်ာ (အသက္ ၂၂ ႏွစ္) - ပဒကာေဒ၀န္ အလီ ေက်းရြာမွ
(၁၆) မာမတ္ရွာကဲရ္ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္) - ပဒကာေဒ၀န္ အလီ ေက်းရြာမွ
(၁၇) မာမတ္၀ါရီစ္ (ဘ) ဦးဇာဟတ္ဟူေဆာင္း (အသက္ ၃၂ ႏွစ္) - ပဒါးကား ရြာသစ္မွ
(၁၈) ေမာ္လ၀ီအဒူလ္ဟုိက္ (ဘ) ဦးအာမတ္ဟူေဆာင္း (အသက္ ၃၃ ႏွစ္) - ၀ါးေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ (၀ါးေကာ္မ္ ဖာရာ)
(၁၉) ေမာ္လ၀ီ ေဆြဒူလာမီးန္ (ဘ) ဦးဆုလ္တာန္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) - မင္းႀကီး ေက်းရြာ၊ သူလာသူလီရြာမွ
(၂၀) ဟာေဆာင္းအူလႅာ (ဘ) ဦးအဒူလ္ကာဒိရ္ (အသက္ ၁၄ ႏွစ္) - ကြမ္းသီးပင္ ေက်းရြာ၊ မယ္ဒီရြာမွ
(၂၁) ဖဲထားန္အလီ (ဘ) ဦးမာမတ္ေရာ္ရွိတ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) - ကြမ္းသီးပင္ေက်းရြာ၊ မယ္ဒီရြာမွ
(၂၂) ဖာရုခ္ (အသက္ ၂၁ ႏွစ္) - ကြမ္းသီးပင္ ေက်းရြာ၊ မယ္ဒီရြာမွ
(၂၃) ေဆြတာလမ္ (ဘ) ဦးဟာလူ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္) - ကြမ္းသီးပင္ ေက်းရြာ၊ နံသာေဒါင္ရြာမွ
(၂၄) ဦးေဖာ္ရီဒ္ (ခ) ဦးလွတင္ (ဘ) ဦးေဘာ္ဒူရာမန္ (အသက္ ၃၈ ႏွစ္) - ေအာင္ဇံ ေက်းရြာ (၀ယ္လာေဒါင္ ဖာရာ) -- တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus