ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား
RB News
6.10.2014

သမၼတ အုိဘားမား၏ ျမန္မာျပည္ ခရီးအႀကဳိ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္း၊ ယူေက (BROUK) မွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲဖြယ္ရာ အေျခအေန မ်ားကုိ တင္ျပၿပီး အေမရိကန္ အစုိးရအား ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တုိက္တြန္း
ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္း (ယူေက) ၏ ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ဒီစီႏွင့္ နယူးေယာက္ၿမဳိ႕မ်ားရွိ အေမရိကန္ အစုိးရ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေတြ႔ႀကဳံေနရသည့္ အဆုိးရြားဆုံး အေျခအေန မ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမဳိ႕တြင္ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မီတီႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ ျမန္မာအစုိးရက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား အတင္းအဓမၼ ဘဂၤလီမ်ား အျဖစ္ လက္ခံရန္ ဖိအားေပးေနျခင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ စတင္၍ နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ား အဖြဲ႔ကုိ ေဆးကုသခြင့္မ်ား ရပ္ဆုိင္းၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား စီမံကိန္း အသစ္ျဖင့္ ျပဳႏုိင္ငံသား အဆင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသုိ႔ ပုိ႔ရန္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း BROUK ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္က RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ဦးထြန္းခင္က အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႏုိင္ငံျခားေရးရာ ဌာနႏွင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ သမၼတ အုိဘားမားအား “ရုိဟင္ဂ်ာ” အသုံးအႏႈန္းကုိ ဆက္လက္ ေခၚေ၀ၚသုံးစြဲရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ အစုိးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာ အစုိးရကုိ လမ္းျပေျမပုံ သတ္မွတ္ ေပးၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဖိႏွိပ္ေနမႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ေပးရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္ အစုိးရ အေနႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ မေလးရွား၊ အိႏၵိယ၊ ထုိင္း၊ အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔၏ မူရင္း ဌာေနတြင္ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားႏုိင္ရန္ အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

National Endowment for Democracy မွ ႀကီးမွဴး၍ က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ အေမရိကန္ အစုိးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ လုံး၀ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိသည့္အတြက္ ပူးတြဲ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အာရွ ပစိဖိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဦးထြန္းခင္သည္ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Mr Tom Malinowski ႏွင့္ နယူးေယာက္ၿမဳိ႕တြင္ တစ္နာရီေက်ာ္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ Mr Malinowski ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ရွိ အစုိးရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဒုကၡသည္ စခန္းသုိ႔ တရား၀င္ ပုိ႔ရန္ စီမံထားေသာ စီမံကိန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အစုိးရ စီမံကိန္းသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ခုိး၀င္ ဘဂၤလီမ်ား အျဖစ္ တရား၀င္ ျပဳလုပ္ ထားေသာ စနစ္တက် အကြက္ဆင္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔ ဆက္ဆံရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၂ သိန္းခန္႔ကုိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ အစာေရစာ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနမႈကုိ အျမန္ဆုံး ရပ္တန္႔ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သမၼတ အုိဘားမား ခရီးစဥ္ အတြင္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သီးျခား ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးရန္လည္း လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ အစုိးရက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈကုိ ႏုိင္ငံတကာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းေရး အတြက္ အေမရိကန္ အစုိးရမွ ဦးေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ဦးထြန္းခင္၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ဥေရာပ သမဂၢမွ ကုလသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ဥေရာပ သမဂၢ အေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ ဆုိးရြားလွသည့္ အေျခအေနမွ တုိးတက္မႈ ရွိေစရန္ ဖိအားေပးသည့္ အဆုိမ်ား တင္သြင္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အီးယူ အေနျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအား ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္ ေနျခင္းကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နယူးေယာက္ၿမဳိ႕ရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ သမားေတာ္မ်ား (Physician Human Rights Group) အသင္းမွ စီစဥ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ “ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လက္ရွိ အေျခအေန” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသုိ႔ Responsibility to Protect မွ အရာရွိမ်ား၊ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဦးထြန္းခင္က ရုိဟင္ဂ်ာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေျခအေနသည္ နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ား အဖြဲ႔ကုိ ေမာင္းထုတ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ဆုိး၀ါးလားမႈမ်ားကုိ စနစ္တက် ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ Physician Human Rights Group က ၎တုိ႔၏ လာမည့္လအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရုိဟင္ဂ်ာ အေရးကုိ ႏုိင္ငံတကာရွိ ေဆး၀ါးကုသမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ အကူအညီမ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ အတြက္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။RB News 
16.3.2013 

ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ Free Burma Campaign South Africa ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားအား အကာ အကြယ္ ေပးသည့္ အဖြဲ႔ တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အသင္း (BROUK) အား ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံသားမ်ား ပုိမုိႏုိး ၾကားလာ ေစရန္ Johannesburg ႏွင့္ Cape Town ၿမဳိ႕မ်ားသုိ႔ မတ္လ (၃) ရက္ေန႔မွ (၉) ရက္ေန႔ အထိ ဖိတ္ၾကား ခဲ့သည္။ 


တပတ္ၾကာ ခရီးစဥ္ အတြင္း ေတာင္အာဖရိက အမ်ဳိးသား ေရဒီယုိ အသံလႊင့္ ဌာနမွ BROUK ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္ အားအင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယခုအခါ အဆုိပါ ေရဒီယုိ အသံလႊင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ နားေထာင္ သူ ၅ သန္းေက်ာ္မွ ယေန႔ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ခံစားေနသည့္ အတိဒုကၡ မ်ား အေၾကာင္း ႏုိး ၾကားေန ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီအစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး စီစဥ္ခဲ့သူ မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္ မ်ားအရ သိရွိရ ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဦးထြန္းခင္အား 786 ႏွင့္ Islam ေရဒီယုိ အသံလႊင့္ ဌာနမ်ားမွလည္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္း ခဲ့ၿပီး ေတာင္အာ ဖရိ က တပတ္ၾကာ ခရီးစဥ္ အတြင္း ေတာင္အာဖရိက ျပည္သူမ်ားအား ရုိဟင္ဂ်ာ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ႏုိးၾကားလာ ေစ ရန္ အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ သတင္း အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။


Cape Town ၿမဳိ႕တြင္ လူမ်ဳိးေရး ခြဲျခားမႈဒဏ္ကုိ ျပင္းထန္စြာ ခံစားခဲ့ရ သည့္နယ္ေျမရွိ Al Jaamia ဗလီ တြင္ ေသာၾကာေန႔ ဂ်ဴမၼာ ၀တ္ျပဳခ်ိန္၌ ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵအရ ယေန႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး မ်ား ႀကဳံ ေတြ႔ေနရေသာ လူမ်ဳိးေရး ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ား အေၾကာင္း ေျပာဆုိခြင့္ ရခဲ့သည္။ 

BROUK ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔သည္ Cape Town ၿမဳိ႕ရွိ PAGAD Centre တြင္ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ ခံခဲ့ရ သူမ်ား အတြက္ အမွတ္တရ ျပဳလုပ္ထားသည့္ လူမ႔ႈ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ အဆုိ ပါ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ အမွန္တရားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ အတြက္ ဆက္လက္၍ ရုန္းကန္ အားေပး သြားမည္ ဟု ေျပာဆုိေၾကာင္း သိရပါသည္။ Christian Solidarity Worldwide (CSW) မွလည္း ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ ရာတြင္ BROUK အဖြဲ႔အား ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး၊ BROUK အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦး AH Jarmal မွ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ား၏ လက္ရွိ ႀကဳံေတြ႔ ေနရသည့္ အေျခအေန၊ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လမွ စ၍ တစ္ဖက္သတ္ သတ္ျဖတ္ခံ ရသည့္ အျဖစ္မွန္မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားကုိ ေရွာင္တိမ္းေန သူမ်ား ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေသဆုံး ေနရမႈ အေျခ အေနမ်ား အားလုံးကုိ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခဲ့ ေၾကာင္း သတင္း ရရွိ ပါသည္။

RB News
21.11.2012

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေျခစုိက္ Free Rohingya Campaign မွ Mr.Yusuf Iqbal ကုိႏုိ၀င္ဘာလ ( ၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ၀ါရွင္တန္ၿမဳိ႕အေျခစုိက္ RFA ျမန္မာပုိင္းအစီအစဥ္မွ အေမရိကန္သမၼတဘားရက္ အုိဘားမားရဲ့ခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့သည္။

သမၼတအုိဘားမားမွ အေမရိကန္၏ေပၚလီစီကုိျမန္မာျပည္သူေတြအားလုံးသိႏုိင္ရန္အတြက္ မိန္႔ခြန္းမွာထည့္သြင္းေျပာၾကား သြားသည့္အတြက္အထူး၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္မွဳိင္းတုိက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုအခါဒီမုိကေရစီလမ္းသုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းရာေက်ာ္ဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္က်င့္သုံးေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ဟုေခၚတြင္ရ သည့္အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလူတန္းစား၊ ႏုိင္ငံေရး အသုိင္းအ၀န္း၊ ရဟန္းသံဃာ ေတာ္မ်ား၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကုိ စစ္မွန္သည့္ဒီမုိကေရစီ၀ါဒကုိသင္ၾကားေပးသြားသည့္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးဆုံးအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနၿပီး၊ အျပစ္မဲ့ေသာျပည္သူမ်ားထိခုိက္နစ္နာေနမည္ဆုိပါက စစ္မွန္သည့္ဒီမုိကေရစီကုိရႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိသမၼတအုိဘားမား မွထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း Mr. Yusuf မွ အင္တာဗ်ဴးတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္အေရးတြင္ႏွစ္ဖက္ဘာသာ၀င္မ်ားတြင္အစြန္းေရာက္မ်ားရွိေနသည့္ကိစၥကုိေမးျမန္းရာတြင္ - အစြန္းေရာက္မ်ားမရွိလွ်င္ယခုကဲ့သုိ႔ျပႆနာျဖစ္ရန္မရွိေၾကာင္း၊ အစြန္းေရာက္မ်ားသည္မိမိတုိ႔၏ ဘာသာေရးလူမ်ဳိးေရးမ်ားကုိဗန္းျပ၍ မိမိတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ားကုိအသက္သြင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစြန္းေရာက္မ်ား၏တုိက္တြန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္သာ ေထာင္ခ်ီေသာလူအုပ္မ်ားသည္ရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍အၾကမ္းဖက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစြန္းေရာက္သည့္သူမ်ားကုိ ဘာသာမခြဲျခားဘဲ အစြန္းေရာက္သူမ်ားအျဖစ္မိမိတုိ႔ရွဳံ႕ခ်ေၾကာင္း၊ အစြန္းေရာက္သူမ်ားမရွိသင့္ေၾကာင္း၊ မြတ္စလင္ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လူနည္းစုျဖစ္သည့္အၾကမ္းဖက္ႏုိင္သည့္အခြင့္အေရးအလြန္နည္းပါးေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ရလာဒ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားဖက္ကသာမ်ားစြာခံရေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ စစ္တပ္၊ ရဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတြင္ပါ၀င္၍အမႈထမ္းႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ပါ၀င္သူမ်ားတြင္အစြန္းေရာက္သူမ်ားက မိမိတုိ႔၏လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၀င္မ်ားဖက္မွ၀င္ေရာက္ကူညီမႈရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ - ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္စစ္မွန္သည့္ ဒီမုိကေရစီ ကုိနားလည္ရန္လုိ ေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းေလးစားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမားေျပာ ခဲ့သည့္အတုိင္းရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အမ်ားႏွင့္တန္းတူေလးစားထုိက္သည့္လူတန္းစားျဖစ္သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္လုိေၾကာင္း၊ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းေနထုိင္၍မင္းမဲ့စရုိက္မ်ားကုိမက်ဴးလြန္ပါက တုိးတက္သည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္သုိ႔ပူးေပါင္း၍ခ်ီတက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Mr. Yusuf မွ RFA ျမန္မာပုိင္းအစီအစဥ္သုိ႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Rohingya Exodus