ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ၿမဳိ႕မ ကညင္တန္း မူလြန္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ေငြေၾကးမ်ား အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ေန
MYARF
RB News
22.7.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မ ကညင္တန္း ေက်းရြာရွိ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ ေက်ာင္းရန္ပုံေငြမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ အျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ ၿမဳိ႕မ ကညင္တန္း ေက်းရြာရွိ စံျပ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း (ယခင္ စံျပ မူလတန္းေက်ာင္း) မွ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီး ေဒၚျမျမသိန္းသည္ အစုိးရမွ ေထာက္ပံ့သည့္ ဗလာစာအုပ္ႏွင့္ ပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ မေပးဘဲ အျပင္သုိ႔ ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီ အတြက္ အစုိးရမွ ဗလာ စာအုပ္ ၆ အုပ္စီ ေပးေသာ္လည္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒၚျမျမသိန္းက ၃ အုပ္စီသာ ေပး၍ က်န္သည့္ ၃ အုပ္စီကုိ အျပင္သုိ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ေက်ာင္းသုံး ပုံႏွိပ္စာအုပ္ မ်ားကုိလည္း သူငယ္တန္းမွ ဒုတိယတန္းထိ ျမန္မာစာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ႏွစ္အုပ္စီသာ ေပး၍ က်န္သည့္ ပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ားကုိ အျပင္သုိ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ မူလတန္း ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္ တစ္ေထာင္စီကုိလည္း သူငယ္တန္းမွ စတုတၱတန္း အထိ ေက်ာင္းသား ၁၂၀၀ ေက်ာ္မွ အနည္းငယ္ကုိသာ ေပး၍ ေက်ာင္းသား/သူ အမ်ားစုမွာ လက္ခံ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ထုိ႔အျပင္ သူငယ္တန္းမွ ဆဌမတန္းထိ ပညာသင္ၾကား ေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူ ၁၇၀၀ ခန္႔ထံမွ ေက်ာင္းသားကဒ္ အတြက္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ စီေကာက္ခံခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားကဒ္ တစ္ကဒ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅၀ ႏွင့္ ပလတ္စတစ္ အိတ္ တစ္အိတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၀၀ ခန္႔သာ က်သင့္ေသာ္လည္း ေငြက်ပ္ တစ္ေထာင္စီ ေကာက္ခံ ခဲ့သည္။ ေငြက်ပ္ တစ္ေထာင္ မတတ္ႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားကုိ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား မထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေက်ာင္းရန္ပုံေငြ အျဖစ္ မိဘမ်ားထံမွ ေကာက္ခံသည့္ ေငြမ်ားကုိ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒၚျမျမသိန္းက မိမိ၏ ကုိယ္က်ဳိး အတြက္သာ သုံးစြဲလ်က္ ရွိသည့္အျပင္၊ ေက်ာင္းပုိင္ ဆုိင္ခန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ လစာမ်ားကုိလည္း ေက်ာင္းအတြက္ အသုံးမျပဳဘဲ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ ခုံမ်ား လုံေလာက္စြာ မရွိသျဖင့္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြေကာက္ခံၿပီး ခုံမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus