ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတာ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ ပုိင္တဲ့ အမည္နာမ

ေနဆန္းလြင္
RB News
27.8.2014

‌ေမာ့ဂ္ေတြကုိ ရခုိင္လုိ႔ ေခၚပါ ေျပာေတာ့ အကုန္လုံးက ရခုိင္လုိ႔ဘဲ ေခၚၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔လည္း ရခုိင္လုိ႔ဘဲ ေခၚၾကတယ္။ အဲဒါ သူတုိ႔ရဲ့ အခြင့္ အေရးကုိ ေလးစားလုိ႔ပါ။

ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတာ အခုမွ ထြင္လုိက္တဲ့ အမည္သစ္ မဟုတ္တာ အေသအခ်ာဘဲ။ ရခုိင္ အစြန္းေရာက္ေတြ အတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရက ခါးခါးသီးသီး ျဖစ္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း အမွန္ကေတာ့ သမုိင္းမွန္ကုိ လက္ခံလုိက္ ရမွာမုိ႔ပါ။

ရခုိင္ေတြက ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ လူသားခ်င္း စာနာ ခဲ့တာလား၊ ေမာ့ဂ္ ပင္လယ္ ဓါးျပေတြက အာရ္ကာန္ ေဒသကုိ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ ခဲ့တာလား ဆုိတာ အာရ္ကာန္ ေဒသရဲ့ သမုိင္း အမွန္က သက္ေသခံ ပါလိမ့္မယ္။

အင္အားနဲ႔ အႏုိင္က်င့္၊ မီဒီယာ အားကုိးနဲ႔ တဖက္သတ္ ေျပာေနတဲ့ ရခုိင္ အစြန္းေရာက္ ေတြနဲ႔ သမုိင္းလိမ္ကုိ ေထာက္ခံၿပီး Genocide ကုိ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေနတဲ့ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ ကေတာ့ စားပြဲ၀ုိင္းမွာ ထုိင္ၿပီး သမုိင္း အမွန္ကုိ စကားစစ္ ထုိးဖုိ႔ သတၱိ မရွိၾကဘူး။

လမင္းကုိ ေခြးေဟာင္ သလုိပါဘဲ .. အင္အားနဲ႔ အႏုိင္က်င့္ ရက္စက္လုိ႔ ရေနပါလိမ့္မယ္ .. အခ်ိန္ အတုိင္းအတာ တစ္ခု အထိေပါ့။ သမုိင္းကုိ လိမ္တယ္ဆုိတာ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္တာမ်ဳိးပါဘဲ .. ရာဇ၀တ္မႈကုိ ေရွာင္ပုန္းလုိ႔ ရရုိး ထုံးစံမရွိဘူး ..

ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ပုိင္တဲ့ အမည္နာမ မဟုတ္ဘူး .. အဲဒီ အမည္နာမ ပုိင္ဆုိင္တဲ့ လူေတြက လက္ခံၿပီး သုံးသေရြ႕ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတာ ရွိေနမွာဘဲ ..Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus