ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အိမ္ေျမ၊ စီးပြား၊ လုယက္ခံ ကမန္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ မူရင္းေနရာမ်ား ျပန္ေပးမည္ မဟုတ္ဟု အစုိးရေျပာ

RB News
1.2.2015

ေက်ာက္ျဖဴ  ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမဳိ႕နယ္တြင္ မွီတင္းေနထုိင္ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား ကမန္လူမ်ဳိးမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ အိုးအိမ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္မွ ၂၅ ရက္ အတြင္း မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွ မရွိဘဲ၊ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ထားသည့္ ၾကားမွ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ OIC ဆႏၵျပပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားက တုိက္ခုိက္ မီးရႈိ႕ၿပီး ေက်ာက္တစ္လုံး ဒုကၡသည္ စခန္းသုိ႔ အတင္းအဓမၼ ပုိ႔ေဆာင္ကာ ၎တုိ႔၏ သေဘာဆႏၵ မပါဘဲ ေနထုိင္ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရား၀င္ တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးထဲတြင္ သတ္မွတ္ခံရသည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ ေပးျခင္းကုိ မခံရဘဲ အတင္းေမာင္းထုတ္ ခံခဲ့ရသည့္ အျပင္ မိမိအိမ္မဟုတ္ဘဲ လူသူမနီးသည့္ ဆားခ်က္သည့္ ကြင္းအတြင္း၊ မီး၊ေရ၊ အမုိးအကာ မရွိဘဲ ေနထုိင္ရသည့္ အတြက္ က်န္းမာေရး ခ်ဳိတဲ့မႈမ်ား၊ ပညာေရး အခက္အခဲမ်ား၊ လူမႈ အခြင့္အေရးမ်ား အားလုံး ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္မွာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ေနထိုင္စရာ အမိုးအကာပါ တဲတန္းလ်ားမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးသည့္အတြက္ ကမန္မိသားစုမ်ားမွာ ကနဦးတြင္ အက်ပ္အတည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းတရားမွ မရွိဘဲ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရား မတူရံုမွ်ျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ အတင္းပို႔ေဆာင္ခံ ခဲ့ရသည့္ ၂ ႏွစ္ အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ခံရမႈ၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရခဲ့ဘဲ၊ အမ်ား ေထာက္ပံ့ေသာ ဆန္ၾကမ္း၊ ပဲၾကမ္းေလာက္ျဖင့္သာ ငတ္တစ္လွည့္၊ ျပတ္တစ္လွည့္ အသက္ရွင္သန္ေနရသည္။ ဒုကၡသည္ စခန္း အတြင္း ေနထိုင္စဥ္ ကမန္တိုင္းရင္းသား ၅၁ ဦးတိတိ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ ခံယူရမႈ မရွိ၊ ေဆး၀ါး မလံုေလာက္မႈမ်ား အျပင္ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈတို႔ေၾကာင့္ မေသဆံုးသင့္ဘဲ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။

စခန္းသို႔ လာေရာက္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ မ်ားအား ၎တို႔မွာ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ေနပါလွ်က္ ၎တို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္ ခံခဲ့ရပါသနည္း၊ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ စခန္းသို႔ အပို႔ခံခဲ့ပါသနည္း စေသာ ေမးခြန္းမ်ားအား လူႀကီးအဆင့္ဆင့္မွ ေျဖဆိုျခင္း မရွိဘဲ ေခတၱ ေစာင့္ဆိုင္း ေပးရန္ဆုိသည့္ အေျဖသာရခဲ့သည္။ ေခၽြးေသြး အပင္ပန္းခံကာ ရွာေဖြ ခဲ့ရေသာ စီးပြား ဥစၥာမ်ားလည္း လုယက္ မီးရႈိ႕ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး တရား၀င္ ေနထိုင္ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ား ေပၚရွိ အိမ္မ်ားမွာလည္း လုယက္ ဖ်က္ဆီးသူ မ်ားေၾကာင့္ အတြင္း ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ အားလံုး ဆံုးရွဳံးခဲ့ရသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ေပၚရွိ ကမန္ တိုင္းရင္းသား တို႔သည္ မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိးကိုမွ မက်ဴးလြန္ခဲ့ဘဲ တဖက္သတ္ အႏိုင္က်င့္ ေမာင္းထုတ္ခံရေသာ တရား၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ေန႔ေန႔တြင္ မိမိပိုင္ ေနအိမ ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ေနထိုင္ခြင္ ့ရႏိုးႏိုးျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ လာခဲ့သည္မွာ ၂ ႏွစ္ၾကာလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

၂ ႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ထိ လိပ္မူကာ စခန္းတြင္း အေျခအေန မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ လက္မွတ္ ေရးထိုး စာေရးသား တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ တုန္႔ျပန္မႈ အေျဖကိုမွ မရခဲ့ေၾကာင္း၊ စခန္းတြင္းရွိ ပညာသင္ယူခြင့္ မရေသာ တိုင္းရင္းသား ကမန္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ကေလးငယ္ အေရအတြက္မွာ ၃၃၀ ဦးရွိၿပီး စာသင္ခန္းမရွိ၊ ပညာသင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားပင္ မရွိေၾကာင္း၊ စခန္းတြင္းမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား အဆင့္မ်ားမွ အခ်င္းခ်င္း မူလတန္းအဆင့္ကိုသာ သင္ေပး သင္ယူ လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္း ေအာင္ျမင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း သုည အဆင့္သို႔ ထိုးက်သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္ အဆင့္ ေက်ာင္းသား မ်ားမွာလည္း ဆက္လက္ ပညာသင္ယူခြင့္ ပိတ္ပင္ ခံထားရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ရွိ ေဆြမ်ဳိး မိတ္သဂၤဟမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္သာ က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ဆိုး၀ါးစြာ ျဖတ္ေက်ာ္ေန ခဲ့ရေၾကာင္း၊ စခန္းတြင္း ေဆာက္ေပး ထားေသာ တန္းလ်ားမ်ားမွာလည္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ မရွိႏိုင္သည့္အတြက္ အမိုးအကာမ်ား ၿပိဳက် ပ်က္စီးေနသည္မွာလည္း ၾကာျမင့္ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုတစ္ဖန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း ဦးစီးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕သည္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လက္ေအာက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ဒုကၡသည္ စခန္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ အား ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးတြင္ ေခၚယူ ေတြ႕ဆံုကာ "ေက်ာက္တစ္လံုး ဒုကၡသည္စခန္းမွာ အၿမဲေနထိုင္လိုပါက လံုးခ်င္း ေနအိမ္ အခိုင္အမာ ေဆာက္လုပ္ေပးမယ္၊ ၿမိဳ႕ထဲက မူလေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ေနရာေတြမွာ ေနခြင့္ မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ စခန္းထဲမွာ လံုးခ်င္းအိမ္နဲ႔ အရင္ ေနလိုက္၊ ေနခ်င္တဲ့ လူအခု စာရင္းလုပ္ေပး၊ ဒါဟာ ပထမအဆင့္၊ ဒုကၡသည္ စခန္းမွာ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ရမယ့္ လံုးခ်င္းအိမ္ကို လက္ခံရင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဆင္ေျပရင္ ေျပသလို လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ဖို႔ ဒုတိယ အဆင့္အေနနဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္းကို မနက္ ၆ နာရီကေန ညေန ၆ နာရီထိ ၀င္ေရာက္ စီးပြား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးမယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ေပၚမွာ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့တဲ့ အိုးအိမ္ စီးပြားအေၾကာင္း ဒီမွာ လာမတင္ျပပါနဲ႔၊ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဘူး၊ သန္းေခါင္စာရင္း၊ မွတ္ပံုတင္ကိစၥ၊ စခန္းတြင္း လူဦးေရ၊ ေမြးဖြားထားတဲ ့ကေလးကိစၥ ေတြကို ဒီမွာ မတင္ျပပါနဲ႔။ ဘာမွ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဘူး၊ စခန္းမွာ အၿမဲေနရင္ လံုးခ်င္းအိမ္ အခိုင္အမာ ေဆာက္ေပးမယ္၊ အခု ေလာေလာဆယ္ ၿပိဳေနတဲ့ တန္းလ်ားေတြကို ျပန္ျပင္ခိုင္းေပးမယ္၊ ဒါကို လက္ခံတယ္၊ လက္မခံဘူး၊ ဒါပဲေျပာ၊ က်န္တာ မေျပာပါနဲ႔။ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေခၚတာ မဟုတ္ဘူး၊ အသိေပးဖို႔ ေခၚတာ" စသည္ျဖင့္ ရင့္ရင့္သီးသီး ေျပာဆို ဆက္ဆံခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမဳိ႕မွ ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ကမန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိတို႔မွာ ခိုး၀င္ ဘဂၤလီမ်ား မဟုတ္သည့္အျပင္ တရား၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစီးေသာ အဖြဲ႔မွ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ တစ္ဖက္သတ္ အႏိုင္က်င့္ ဆက္ဆံသည္ကို ေတြးမရခဲ့ေၾကာင္း၊ ကမန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ "ၿပိဳက်ေနတဲ့ တန္းလ်ားကိုလည္း ျပင္ မေပးပါနဲ႔၊ ၿပဳိက်ရင္လည္း ေျမႀကီးေပၚမွာ တစ္သက္လံုး ဒီအတိုင္း ေနပါ့မယ္။ ၿမိဳ႕ထဲကို အ၀င္မခံႏိုင္စရာ ဘာအေၾကာင္း ရွိေနပါသလဲ။ ရာဇ၀တ္သားလည္း မဟုတ္၊ ခိုး၀င္လည္း မဟုတ္တဲ့ လူေတြကို ဘာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမွာ တစ္သက္လံုး ထားခ်င္ေနရ ပါသလဲ၊ တစ္သက္လံုး ထားရင္ တစ္သက္လံုး ေနမယ္၊ ေသရင္လည္း စခန္းမွာပဲ ေသမယ္။ ဘာမွ ျပင္ေပးစရာ မလိုဘူး၊ လံုးခ်င္းလည္း မယူခ်င္ပါ၊ ၿမိဳ႕ထဲက ကိုယ့္ေနရာကိုပဲ ျပန္လိုခ်င္ ျပန္ေနခ်င္တယ္” ဟု ေျပာဆုိ၍ ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ရခိုင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔မွ “ထပ္စဥ္းစားပါဦး၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ေကာင္းဖို႔ စီစဥ္ေပးေနတာ၊ မနက္ျဖန္မွ အေျဖေပးပါလို႔ ျပန္ေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊ အခု သေဘာ မတူရင္လည္း သေဘာ မတူေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးေပးပါ” ဟု အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစသည့္ အတြက္ စာရြက္လြတ္မ်ား ေပၚတြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးေပးခဲ့ ရေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ခလရ ၃၄ ဧည့္ရိပ္သာမွ စီမံကြပ္ကဲကာ သူ၏ လက္ေအာက္ငယ္သား အာဏာပိုင္ မ်ားအား ေဆြးေႏြးေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ကမန္မ်ားႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရခိုင္ ေဒသခံမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အစၥလာမ္ ဘာသာအား ကိုးကြယ္သည့္ ကြဲျပားခ်က္အား အေၾကာင္းခံၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးရွိ မိမိပိုင္ ေနအိမ္ စီးပြား ဥစၥာမ်ားအား အတင္းအဓမၼ စြန္႔ခြာေစကာ IDP ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသို႔ အစိုးရ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနထိုင္ေစသည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စ၍ ျဖစ္သည္။

ဒုကၡသည္ စခန္းသို႔ အတင္းအက်ပ္ ပို႔ေဆာင္ ခံရေသာ ကမန္ တိုင္းရင္းသား ၁၄၁ ဦးမွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ထံသို႔ လိပ္မူ ေပးပို႔ထားေသာ စာကို ပူးတြဲ တင္ျပထားပါသည္။


RB News ၏ ေဒသခံ သတင္းေထာက္မွ ေပးပုိ႔သည္။ 

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus