ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးေရႊေမာင္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိယ္စားလွယ္ ေလွ်ာက္လႊာ ပယ္ခ်ခံရ

RB News
23.8.2015

ရန္ကုန္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ကုိယ္စားျပဳ လက္ရွိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေရႊေမာင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေလွ်ာက္လႊာကုိ ေမာင္ေတာ ခရုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲမွ ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔က ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဦးေရႊေမာင္သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရပါတီ ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ပါတီမွ ကုိယ္စားျပဳ၍ ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ၿပီး ယခုလက္ရွိ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ၾကံ့ခုိင္ေရး ပါတီမွ မြတ္စလင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မေရြးခ်ယ္ေတာ့သည့္ အတြက္ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရန္ ေမာင္ေတာ ခရုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲသုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ခဲ့သည္။ 

ဦးေရႊေမာင္သည္ စက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ရန္ကုန္ စက္မႈ တကၠသုိလ္မွ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘြဲ႔ရရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာ ဥပေဒမ်ား အရ ႏုိင္ငံသားမ်ားသာ တက္ခြင့္ရွိသည့္ စက္မႈတကၠသုိလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ မိဘမ်ား၏ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္မႈကုိလည္း အမ်ားနည္းတူ စီစစ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း မိဘ ဘုိးဘြားမ်ား ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရခဲ့သည္။ ၎ဘြဲ႔ရၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသားမ်ား စက္မႈတကၠသုိလ္ႏွင့္ ေဆးတကၠသုိလ္ အမွတ္ျပည့္မွီၿပီး၊ မိဘမ်ား ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သုိ႔ လာေရာက္၍ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည္။ 

ဦးေရႊေမာင္၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးအဒူဟာဒီသည္ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ထင္ရွားသည့္ ရဲအရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ထိ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အၿငိမ္းစား ယူခဲ့ျခင္းသည္။ ဦးေရႊေမာင္၏ မိဘ ႏွစ္ပါးစလုံးသည္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားသာ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ ရခဲ့သည့္ ဂဏန္း ၆ လုံးပါ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပားမ်ားကုိ အျခားေသာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ား နည္းတူ ကုိင္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား အားလုံးသည္လည္း ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားမ်ား မကုိင္ေဆာင္မွီ အထိ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပားမ်ားသာ ကုိင္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဦးေရႊေမာင္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အထိ တရား၀င္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ ေမာင္ေတာ ခရုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲက ဦးေရႊေမာင္ မေမြးဖြားမွီ မိဘမ်ား ႏုိင္ငံသား မျဖစ္ခဲ့ဟုဆုိကာ ပယ္ခ်လုိက္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔က အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခုိင္ အမ်ဳိးသားပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက ကန္႔ကြက္ ထားသည္ကုိလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ 

ဦးေရႊေမာင္၏ ေလွ်ာက္လႊာကုိ ပယ္ခ်ျခင္းမွာ ခုိင္လုံသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ရပ္ မဟုတ္ဘဲ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိျဖင့္ တမင္ လုပ္ႀကံ ဖန္တီးမႈ တစ္ခုျဖင့္ ပယ္ခ်လုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဦးေရႊေမာင္က ယခုကဲ့သုိ႔ ပယ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲသုိ႔ အယူခံ တင္မည္ဟု ၎၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသား ထားပါသည္။ 

လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ် ကုိလုိနီေခတ္မွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အထိ ရရွိခဲ့သည့္ မဲေပးခြင့္ကုိ ဆုံးရႈံးမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဥပေဒ အရ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားမွာ မဲေပးခြင့္ ရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကိုင္ေဆာင္ ထားသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ မဲစာရင္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း မရွိေပ။ 

ဦးေရႊေမာင္ႏွင့္ အတူ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ထားသည့္ ေဒၚခင္ခင္၀င္းလည္း ပယ္ခ်ခဲ့ရသည္ဟု ျပည္တြင္း မီဒီယာ တစ္ခုမွ ေရးသား ထားေသာ္လည္း RB News မွ ယခုအခ်ိန္ထိ သီးျခား အတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ 

ေမာင္ေတာ ခရုိင္ရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ အျခားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား ေလွ်ာက္လႊာ တင္ထားၿပီး၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ထိ ေစာင့္ၾကည့္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာ ခရုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲမွ ေပးပုိ႔သည့္စာ -- 
ဦးေရႊေမာင္၏ ဘြဲ႔လက္မွတ္ -- Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus