ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေက်ာက္ေတာ္မွ သုံးေခါက္ခ်ဳိး ကုိင္ထားသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား မဲေပးမည္ မဟုတ္MYARF
RB News
16.9.2015

ေက်ာက္ေတာ္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမဳိ႕နယ္မွ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပား (သုံးေခါက္ခ်ဳိး) ကုိင္ေဆာင္ ထားသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပား (သုံးေခါက္ခ်ဳိး) ရွိေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ မဲေပးပုိင္ခြင့္ ရွိသည့္ အတြက္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္ ထားေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ မဲစာရင္း ျပဳစုရန္ ခရုိင္ႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားသုိ႔ ညြန္ၾကား ထားေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေက်ာက္ေတာ္ ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားကုိ ဆင့္ေခၚ၍ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္ ထားသူမ်ား၏ စာရင္း ျပဳစု၍ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးသုိ႔ တင္ျပရန္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားက စာရင္းျပဳစုလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ ေျပာပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက ၎တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ခြင့္ မေပးသည့္ အျပင္ ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္ ထားေသာ သိန္းခ်ီသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိလည္း မဲေပးခြင့္ မျပဳဘဲ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္သူ မ်ားကုိသာ မဲေပးခြင့္ျပဳလွ်င္ လုံး၀ မဲေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိလ်က္ ရွိၾကသည္။ 

ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႕နယ္ တစ္ၿမဳိ႕နယ္ ထဲတြင္သာ မဲစာရင္း ေကာက္ခံေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး က်န္ၿမဳိ႕နယ္ မ်ားတြင္ မဲစာရင္း ေကာက္ခံျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus