ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

မဘသ အား အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းေန႔စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခု ဂ်ဴလိုင္ ၂ ရက္

မဘသ အား အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း

၉၆၉ မွ အသြင္ေျပာင္းလာေသာ မဘသ အဖြဲ႔၏ အျခား ဘာသာ၀င္မ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ၊ အျပစ္ရွာ ေစာ္ကားမႈ၊ တိုင္းျပည္တြင္း မၿငိမ္မသက္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈတို႔ စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ႏွစ္ရွည္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ အသိုင္းအ၀ိုင္း ေရွ႔ေမွာက္ ဖံုးကြယ္မရႏိုင္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈႀကီးမ်ားမွာလည္း ေျမာက္မ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည့္ အျပင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစုတို႔ အေပၚ တစ္ဘက္သပ္ အႏိုင္က်င့္မႈတို႔အား ရပ္တန္းမွ မရပ္ေသးသည့္ အတြက္- အဆိုပါ မဘသ အဖြဲ႔အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights Movement မွ အၾကမ္းဖက္ (Terrorist) အဖြဲ႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။

ကမၻာ့ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္လွ်က္ အဆိုပါ မဘသ အဖြဲ႔အား ကမၻာ့ အသိအမွတ္ျပဳ Terrorist အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စာရင္းတြင္ အလွ်င္အျမန္ ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ မဘသ အား ကူညီသူ ေထာက္ပ့ံသူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား Terrorist Sponsor မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ ဒဏ္ခတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ ျဖစ္သည္။ရဲေဇာ္ (ရိႈက္ခ္မိုဟာမၼဒ္)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ (ျမန္မာျပည္)
Civil Rights Movement

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus