ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရဲမွဴးေက်ာ္မင္းထြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကြပ္ကဲေရးမွဴးထံ တုိင္ၾကားစာ

သုိ႔/-

ကြပ္ကဲေရးမွဴး
အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔
က်ီးကန္းျပင္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္

အေၾကာင္းအရာ။ ။ မန္က်ည္းေခ်ာင္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရတံတား ကင္းစခန္း အေျခစုိက္ လႈပ္႐ွားေရး တာဝန္ခံ ရဲမွဴး ေက်ာ္မင္းထြန္း၏ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဓားျပသဖြယ္ ဖမ္းဆီး႐ိုက္ႏွက္၍ အဆမတန္ ေငြညႇစ္ေနမႈမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး စီစစ္အေရးယူေပးႏိုင္ပါရန္ တင္ျပျခင္း။

ေလးစားစြာျဖင့္

၁။ အထက္ အေၾကာင္းအရာပါ မန္က်ည္းေခ်ာင္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရတံတား ကင္းစခန္း အေျခစုိက္ လႈပ္႐ွားေရးတာဝန္ခံ ရဲမွဴးေက်ာ္မင္းထြန္းသည္ ၎အေျခစုိက္ရာ ကင္းစခန္းအနီးရိွ ေက်းရြာမ်ားမွ အျပစ္မ့ဲျပည္သူမ်ားကုိ ညစဥ္ညတိုင္း အေၾကာင္းမ့ဲ ဖမ္းဆီးကာ မက်ည္းေခ်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဂၚဒူသာရ ကင္းစခန္း၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဖမ္းဆီးလာသူမ်ားကုိ မဟုတ္မမွန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး စြပ္စြဲၿပီး အဆမတန္ ေငြညႇစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရိွသည္။ ၎၏ မဟုတ္မမွန္ေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ အျပစ္မဲ့မ်ားက အမွန္အတိုင္း ျငင္းဆန္လွ်င္ လူမဆန္စြာ ႐ိုက္ႏွက္ကာ အတင္းအဓမၼ ဝန္ခံခိုင္းပါသည္။

၂။ အဆိုပါ ရဲမွဴးက ျပည္သူမ်ားအေပၚ ထိုက့ဲသုိ႔ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးရိုက္နွက္ကာ အတင္းအဓမၼ ေငြညႇစ္ေနမႈမ်ားထဲက ျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕ကုိ RB News ႏွင့္ အျခားေသာ မီဒီယာမ်ားတြင္  ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားလာေနေသာ မန္က်ည္းေခ်ာင္းနွင့္ ေဂၚဒူသာရ ကင္းစခန္းအေျခစုိက္ ရဲမွဴးေက်ာ္မင္းထြန္းကုိ လြန္ခ့ဲေသာ ဩဂုတ္လတြင္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္က ေခၚယူသတိေပးကာ ေနရာေျပာင္းေရြ႕လိုက္ရန္ စီစဥ္ခ့ဲဖူးသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ 

၃။ ထုိသုိ႔ ၾကားသိရၿပီးေနာက္တြင္ ရဲမွဴးေက်ာ္မင္းထြန္းက မက်ည္းေခ်ာင္း စခန္းပိုင္ ေက်းရြာအုပ္စု (၁၀) အုပ္စုျဖစ္ေသာ ပေညာင္ပင္ႀကီး၊ သေရကုန္ေဘာင္၊ သေရကုန္တန္း၊ ေဂၚဒူသာရ၊ ဒုခ်ီးရာတန္း၊ ဒုေညာင္ပင္ႀကီး၊ ပဒင္း၊ တပ္ဦးေခ်ာင္း၊ ပန္းေတာင္ျပင္ ႏွင့္ ေညာင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၏ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာတာဝန္ခံတို႔အဖြဲ႔ကုိ အစည္းအေဝးေခၚကာ အသစ္ေျပာင္းေရြ႕လာေတာ့မည့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ ၎ကုိ ေက်းရြာအုပ္စု တစ္အုပ္စုမွ ေငြက်ပ္ (၁၅) သိန္းစီ ေကာက္ခံေပးရန္ မွာၾကားခ့ဲပါသည္။ ေငြေကာက္ခံေပးရန္ ျငင္းဆန္မည့္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ၎အေနျဖင့္ အခ်ိန္မေတာ္ စီးနင္းဝင္ေရာက္၍ ေတြ႔သမွ်ေက်းရြာသား လူအို လူကေလးမက်န္ ဖမ္းဆီးကာ ေငြေကာက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရာဇသံေပး ၿခိမ္းေျခာက္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ကလည္း မိမိတုိ႔၏ ေက်းရြာသားမ်ားထံမွ မျဖစ္မေန ေကာက္ခံေပးခ့ဲရပါသည္။ ထိုက့ဲသုိ႔ ေငြေကာက္ခံေနမႈမ်ားကုိ သတင္းမီဒီယာမ်ား၌ သတင္းေရးသားတင္ျပခ့ဲလွ်င္လည္း ေျပာသည့္အတုိင္း ျပဳလုပ္၍ ေငြေကာက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ၿခိမ္းေျခာက္ခ့ဲပါသည္။

၄။ အဆိုပါ ေက်းရြာအုပ္စု (၁၀) အုပ္စုက ေကာက္ခံေပးခ့ဲေသာ ေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ရာေက်ာ္ကုိ ရဲမွဴးေက်ာ္မင္းထြန္းက ၎ကုိ လက္ရိွေနရာမွ ေျပာင္းေရြ႕ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္အား လာဘ္ေပးခ့ဲရေၾကာင္းႏွင့္ ေနာင္တြင္လည္း ၎၏ ေနရာတည္ျမဲေရးအတြက္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ကုိ အခ်ိန္အခါအားေလ်ာ္စြာ လာဘ္ေငြေပးဆက္ရမည္ျဖစ္၍ အရင္ကထက္ လူမ်ားမ်းဖမ္းဆီးၿပီး ေငြ႐ွာရမည္ျဖစ္သည္ဟု ၎ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ သတင္းေပးမ်ားကုိ ေျပာျပခ့ဲသည္ကုိလည္း စုံစမ္းသိရိွရပါသည္။

၅။ ရဲမွဴးေက်ာ္မင္းထြန္း၏ မတရားဖမ္းဆီး ေငြညႇစ္ေနမႈမ်ား အေသးစိတ္ကုိ တင္ျပလွ်င္ ဖမ္းဆီးေငြညႇစ္ခံရသူမ်ားကုိ ထပ္မံ၍ ဖမ္းဆီးကာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မည္ကုိ စုိးရိမ္ရပါသည္။ ကြပ္ကဲေရးမွဴး အေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္း၍ ျပည္သူမ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းလွ်င္ ရဲမွဴးေက်ာ္မင္းထြန္း၏ ဓားျပသဖြယ္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြေကာက္ခံခ့ဲမႈႏွင့္ ညစဥ္ညတိုင္း ရြာထဲအခ်ိန္မေတာ္ စီးနင္းဝင္ေရာက္၍ အျပစ္မ့ဲျပည္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီး႐ိုက္ႏွက္ကာ ေငြညႇစ္ခ့ဲမႈမ်ားကုိ အမွန္အတိုင္း သိရိွႏိုင္ပါမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၆။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ မန္က်ည္းေခ်ာင္းႏွင့္ ေဂၚဒူသာရတံတား ကင္းစခန္း အေျခစုိက္ လႈပ္႐ွားေရးတာဝန္ခံ ရဲမွဴးေက်ာ္မင္းထြန္း၏ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဓားျပသဖြယ္ ဖမ္းဆီး႐ိုက္ႏွက္၍ အဆမတန္ ေငြညႇစ္ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကာ အာဏာ႐ွင္ဆန္ဆန္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ကြပ္ကဲေရးမွဴး အေနျဖင့္ အျမန္ဆုံး စီစစ္ အေရးယူေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေလးစားစြာ တင္ျပ အသိေပးအပ္ပါသည္။ေဒသခံျပည္သူမ်ား
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus