ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရေသ့ေတာင္ ေက်ာက္တန္း နယ္ေျမမွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပန္လည္ စတင္

RB News

17.9.2016

ရေသ့ေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ မယူျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္း ေက်ာက္တန္း နယ္ေျမအတြင္းရွိသည့္ (၁) အာကာေတာင္ ေက်းရြာ၊ ရက္ခုန္းတုိင္ ေက်းရြာအုပ္စု​ (၂) ကံဆိပ္ေက်းရြာ၊ အုတ္ဖုိ ေက်းရြာအုပ္စု (၃) ဆင္ခုန္းတုိင္ ေက်းရြာ တုိ႔မွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ကၽြဲ၊ႏြား၊ဆိတ္ ေမြးျမဴေရး၊ ကၽြဲ၊ႏြား အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းတုိ႔ျဖင့္ အဓိက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳၾကသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းမ်ားကုိ ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔ထိ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား အၾကား ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔မွ စ၍ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္း နယ္ေျမမွ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး မ်ားကုိ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း၊ ရခုိင္ရြာမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ လယ္ယာေျမ မ်ားတြင္ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ခြင့္ မေပးေတာ့ျခင္းမ်ား ခံေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကဲ့သုိ႔ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက စုိးရိမ္လ်က္ ရွိေနၾကသည္ဟု ဆုိသည္။Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus