ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဇီးပင္ေခ်ာင္းတြင္ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၿဖဳိဖ်က္ခံရသည့္ အျပင္ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ား လုယက္ခံရ

RB News
8.1.2017

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခရုိင္၊ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲၿမဳိ႕၊ ဇီးပင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စုသုိ႔ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား ၀င္ေရာက္၍ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၿဖဳိဖ်က္ရန္ သြားေနစဥ္ ေဒသခံ အခ်ဳိ႕၏ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ား လုယက္သြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ဇန္န၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲၿမဳိ႕၊ ဇီးပင္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေခ်ာင္းကုလားေက်းရြာႏွင့္ ေခ်ာင္းကုလား ေျမာက္ရြာသုိ႔ ဇီးပင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ ၁၀ ဦး ၀င္ေရာက္လာၿပီး လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဆုိင္ခန္းမ်ား ၿဖဳိဖ်က္ရန္ သြားေနစဥ္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ ရြာသား အခ်ဳိ႕၏ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားကုိ လုယက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

ေခ်ာင္းကုလားေျမာက္ရြာမွ ဦးေနာ္ဘီဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးအဒူလာကိမ္း၏ အိမ္မွ ခုိ (၄) ေကာင္၊ ဦးမာေဆာင္း (ဘ) ဦးအဒူလာကိမ္း၏ အိမ္မွ ခုိ (၂) ေကာင္၊ ဦးဒိလ္မာမတ္ (ဘ) ဦးကာမာလ္ဟူစိန္း၏ အိမ္မွ ၾကက္ (၃) ေကာင္၊ ဦးရွာဘဲကူနာရ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ေရွာ္ဖီ၏ အိမ္မွ ခုိ (၈) ေကာင္ႏွင့္ ၾကက္ (၆) ေကာင္၊ ဦးဟာရြန္ေရာ္ရွိတ္ (ဘ) ဦးေဖာ္ေဇာ္လာကိမ္း၏ အိမ္မွာ ခုိ (၄) ေကာင္ႏွင့္ ၾကက္ (၃) ေကာင္၊ ဦးႏူမာလ္ဟာကိမ္း၏ အိမ္မွ ဘဲ (၃) ေကာင္တုိ႔ကုိ လုယက္သြားခဲ့သည့္ အျပင္ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး ေစာ္ကား ပုတ္ခတ္သည့္ စကားမ်ားျဖင့္ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆုိ၍ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ တုိင္တန္းလွ်င္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ေခ်ာင္းကုလားရြာမွ ဦးမာမတ္အလီ (ဘ) ဦးကာမာလ္ဟူစိန္း၏ ဆိတ္ (၁) ေကာင္ကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ၎တုိ႔ႏွင့္ အတူ ပါလာသည့္ ေခြးေကာင္ (၄) ေကာင္ျဖင့္ ကုိက္ေစၿပီး သတ္ျဖတ္၍ ယူေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ 

ဇန္န၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ၿဖဳိဖ်က္ခံရသည့္ အိမ္မ်ား၏ ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ -- 

(၁) ဦးႏူရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအဒူဆလာမ္ 
(၂) ဦးမာမတ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးေရွာ္ရီဟူေဆာင္း
(၃) ဦးေရွာ္မုလုခ္ (ဘ) ဦးအဒူရွကူရ္ 
(၄) ေမာ္လ၀ီဟာမီဒူလႅာ (ဘ) ဦးအဒူရွကူရ္
(၅) ဦးအလီဇူဟာရ္ (ဘ) ဦးအလီဟူစိန္း
(၆) ဦးဇာေဖာရ္ (ဘ) ဦးေဆြတူေဆာင္း -- တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

ဆုိင္ခန္း ဖ်က္ခံရသည့္ ဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ -- 

(၁) ဦးေရာ္ရွီဒူလႅာ (ဘ) ဦးမာမတ္ေရွာ္ဖီ
(၂) ဦးအာယာစ္အုလႅာ (ဘ) ဦးအဒူရွကူရ္ -- တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ၿဖဳိဖ်က္ခံရသည့္ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဆုိင္ခန္းမ်ားမွာ ေခ်ာင္းကုလားရြာႏွင့္ ေခ်ာင္းကုလားေျမာက္ရြာတုိ႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေနအိမ္မ်ား ဆုိင္ခန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus