ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္၊ ဘုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေဒသခံ ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြသိန္းခ်ီညွစ္

MYARF
RB News
10.1.2017

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ ဘုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ႀကီးက ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကုိ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဘုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ႀကီးသည္ ဇန္န၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ဦးႏူရ္ေဆာ္လာမ္ (ဘ) ဦးမူဇဲရ္ (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) ကုိ ရခုိင္လူစိမ္းတစ္ဦးကုိ ထမင္းေကၽြးၿပီး ေနအိမ္တြင္ ညေနပုိင္း ေပးေနသည္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။ ဇန္န၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႔တြင္လည္း ဦးေရာ္ရွိတ္ (ဘ) ဦးႏူရ္မာမတ္ (အသက္ ၅၂ ႏွစ္) ဆုိသူက သားမက္ျဖစ္သူကုိ တရားမ၀င္ အလုပ္လုပ္ရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနသည္ဟု လုပ္ႀကံစြပ္စြဲ၍ ေငြက်ပ္ သုံးသိန္းႏွစ္ေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။ ယင္းေန႔တြင္ပင္ ဦးေရွာ္ဘိရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးလာလ္ေမာတ္ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) ကုိလည္း ႏုိင္ငံျခားမွ အေထာက္အပံ့ရသည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သို႔ေျပာပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ေညာင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲမွဴးက ဘုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ႀကီး ကုိ --

(၁) ဦးေကာ္ဘိရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးေဘာ္ရွိရ္
(၂) ဦးေဘာ္ရွိရ္ (ဘ) ဦးရွာအုိရ္မာမတ္
(၃) ဦးမာမတ္အာမီးန္ (ဘ) ဦးေရာ္ဇက္ေဘာ္လိ 
(၄) ဦးေရာ္ရွိတ္ (ဘ) ဦးဟာမ္ဇား
(၅) ဦးေရႊလုံး (ဘ) ဦးအစၥမုိင္လ္ -- တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ 

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္သူ ဦးေမာင္ႀကီးက အဆုိပါ ေဒသခံ (၅) ဦးကုိ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးမုိဟာမတ္တာဟဲရ္ (ဘ) ဦးကာဆိမ္း (အသက္ ၆၂ ႏွစ္)၊ ဦးအစၥမုိင္လ္ (ဘ) ဦးကာဆိမ္း (အသက္ ၄၆ ႏွစ္) ႏွင့္ ဦးႏူရ္အစၥလာမ္ (ဘ) ဦးအာဘူလ္ဟာရွိမ္း (အသက္ ၄၁ ႏွစ္) တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြက်ပ္ ၆ သိန္းစီ - စုစုေပါင္း သိန္း ၃၀ ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ ညွစ္ယူခဲ့သည့္ ေငြမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ႀကီး ကုိယ္တုိင္ မယူဘဲ၊ ရာအိမ္မွဴး ျဖစ္သူ ဦးမူဟိဖ္ဘူလႅာ ထံမွ တဆင့္ ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဦးမူဟိဖ္ဘူလႅာကုိ လက္ကုိင္တုတ္သဖြယ္ အသုံးခ်လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus