ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

လူဦးေရ စာရင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ BGP မ်ားက ရုိက္ႏွက္၊ လုယက္မႈမ်ား ပုိမုိျပဳလုပ္လ်က္ရွိ
MYARF
RB News
8.9.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ၀င္ေရာက္၍ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး ရုိက္ႏွက္၊ လုယက္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ အင္အား ၂၀ ေက်ာ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားႏွင့္ မ.က.ဖ အဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း သရက္အုပ္ ေက်းရြာ အုပ္စု အာရွိတ္ဂ်ာရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းေမာင္၊ ေက်းရြာ တာ၀န္ခံ ဦးဇာေဖာရ္ (ဘ) ဦးမာတူးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ အကူမ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးဒိလ္မာမတ္ (ဘ) ဦးေဆာ္ဂူးရူး၊ ဦးအာမတ္၊ ဦးဇူဘုိင္ရ္ (ဘ) ဦးဒါႏူ၊ ဦးမာမတ္ေရွာရိဖ္ (ဘ) ဦးေဒၚလိလ္၊ ဦးအဒူမူနာဖ္ (ဘ) ဦးမာေဆာင္း၊ ဦးယာစီးန္ (ဘ) ဦးေဇာ္ေကာ္ရီယာ တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စာရင္းေကာက္ခံခဲ့ရာ၊ ရြာမွ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ဘဂၤလီ အမည္ျဖင့္ အတင္း အဓမၼ အစစ္ေဆးခုိင္းမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ တိမ္းေရွာင္ သြားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လူမဆန္သည့္ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔က ၿခံ၀င္းဂိတ္မ်ား၊ အိမ္တံခါးမ်ား ဖ်က္ဆီး၍ ေနအိမ္မ်ား အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္၍ လမ္းမမ်ားေပၚသုိ႔ ေခၚထုတ္ လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အတင္း အဓမၼ စစ္ေဆးရန္ စာရင္း ေကာက္ခံခဲ့သည့္ အျပင္ ေနအိမ္မ်ား အတြင္းမွ အဖုိးတန္ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

အလားတူ ၾသဂုတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔သည္ သရက္အုပ္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ အေဘာ္ဂ်ာရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ စစ္ေဆးရန္ ႀကဳိးစားရာ ရြာမွ အမ်ဳိးသားမ်ား တိမ္းေရွာင္ သြားခဲ့သည္။ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားႏွင့္ မ.က.ဖ အဖြဲ႔၀င္ မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ မေတြ႔ရွိသည့္ အခါ ေနအိမ္ တံခါးမ်ား ရုိက္ခ်ဳိး၍ ေနအိမ္မ်ား အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္၍ အိမ္သုံး ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေမြး ၾကက္၊ ငွက္မ်ားကုိ လုယက္ရာ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္း ရြာမွ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ထြက္ေျပးေနစဥ္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးပါ၀င္ ခဲ့ၿပီး၊ အဆုိပါ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးသည္ သူဦးလာ ေက်းရြာသုိ႔ အေရာက္တြင္ လယ္ကြင္း၌ အေရးေပၚ ေမြးဖြားခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံရန္ လာေရာက္သည့္ အဖြဲ႔က အိမ္သုံး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အတူ ၾကက္၊ ဘဲ၊ ခုိ အေကာင္ (၅၀) ေက်ာ္ လုယက္ သြားခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အရ သိရွိရပါသည္။ ၾကက္၊ ဘဲ၊ ခုိမ်ား လုယက္ခံရသူ မ်ားမွာ -- ဦးႏူရ္ေဘာ္ေရွာ္ရ္ (ဘ) ဦးေအရွာဒုလႅာ၊ ဦးေရာမ္ဇာန္အလီ (ဘ) ဦးဟူစိန္းအာမတ္၊ ေဒၚဒိလ္ကီဘာစ္ (ဘ) ဦးႏူရ္ဟူစိန္း၊ ေဒၚအမီနာ (ဘ) ဦးဒုိင္လာ၊ ဦးမာမတ္ရွား တုိ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ေနအိမ္ တံခါးမ်ား ရုိက္ခ်ဳိး ဖ်က္ဆီးခံရသူ အခ်ဳိ႕မွာ -- ဦးရုလ္အာမီးန္ (ဘ) ဦးဟာလာမ်ာ၊ ဦးအာယုဖ္ (ဘ) ဦးေဆာ္ကဒ္ကာဆိမ္၊ ဦးအာဘူလ္ဟာရွိမ္း (ဘ) ဦးအဒူေဆာ္လာမ္ႏွင့္ ဦးေရွာမ္ရႈ (ဘ) ဦးဟာလာမ်ာ တုိ႔ျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus