ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ သားသတ္လုိင္စင္ ကုိယ္စားလွယ္က သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ အဆမတန္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိ

MYARF
RB News
3.7.2017

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခရုိင္၊ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲၿမဳိ႕မွ သားသတ္လုိင္စင္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွတင္က လုိင္စင္ခ အဆမတန္ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲၿမဳိ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းေအာင္က ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲၿမဳိ႕ အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္၏ သားသတ္လုိင္စင္ ကုိယ္စားလွယ္ကုိ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္မွ ဦးလွတင္ ကုိ လုိင္စင္ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ လုိင္စင္ေၾကး အျဖစ္ ကၽြဲ၊ ႏြား တစ္ေကာင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းႏႈန္း ေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုအခါ သားသတ္လုိင္စင္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွတင္က ကၽြဲ၊ ႏြား တစ္ေကာင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္းႏွင့္ အသား တစ္ပိႆာစီ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

သားသတ္လုိင္စင္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွတင္ သည္ မည္သည့္အခါကမွ မရရွိခဲ့သည့္ အခြင့္အေရးကုိ ရရွိထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ၿမဳိ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကုိယ္တုိင္ လုိင္စင္ခ်ေပးသည္ကုိ မာန္မာန ေထာင္လႊား၍ ေဒသခံမ်ားကုိ ေမာက္မာစြာ ဆက္ဆံျခင္း၊ ဆဲဆုိျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ ရုိင္းပ်စြာ ဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

ဇြန္လ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္မွ ဦးအဒူေကာ္ရီးမ္ (ဘ) ဦးေဖာ္ကိရ္အာမတ္၏ ႏြားတစ္ေကာင္ အတြက္ လုိင္စင္ေၾကး ၃ ေသာင္းက်ပ္ႏွင့္ အသား တစ္ပိႆာ၊ ဦးဆိဒိခ္ (ဘ) ဦးရွိကန္ေဒါရ္၏ ႏြားတစ္ေကာင္ အတြက္ လုိင္စင္ေၾကး ၃ ေသာင္းက်ပ္ႏွင့္ အသားတစ္ပိႆာ တုိ႔ အတင္းအဓမၼ ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿမဳိ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ အတုိင္း ေကာက္ခံျခင္း မရွိဘဲ အဆမတန္ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ၎ႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ လယ္ယာသုံးရန္ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားမွလည္း အလားတူ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus