ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အမွန္ကိုခ်စ္ပါ - အပုိင္း (၆)


ေဌးလြင္ဦး
RB News
5.8.2012

တိုင္းရင္းသား = ခြဲထြက္ခြင့္ရွိသူမ်ား လို႔ အဓိပၸါယ္ကို မေပးပါ။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ႏိုင္ငံသား citizen တိုင္းရင္းသား Ehinic မူလဘူတ လူမ်ိဳး Native ဆိုၿပီး ခြဲျခား သတ္ မွတ္ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးဟာ မိမိရဲ႔ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ အျခားႏိုင္ငံသားတိုင္း ခံစားရမယ့္ အခြင့္ အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ ရရွိရပါမယ္။

တိုင္းရင္းသား ဆိုတာက ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ရိုးရာနဲ႔ အေျခခံဘံုတူညီခ်က္ ရွိတဲ့ လူမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုကို သတ္မွတ္ ေခၚဆိုပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားတိုင္းက ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ အီေကာ လူမ်ိဳးစု ဆိုရင္ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ လာအို၊ ဗီယက္နာမ္တို႔မွာ တည္ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ အီေကာ လူမ်ိဳးတစ္ဦးဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ ရရွိရပါမယ္။ အဲ့ဒီ အခြင့္အေရးနဲ႔ တန္းတူ ထိုင္းႏိုင္ငံသား အီေကာ လူမ်ိဳး တစ္ဦးအေနနဲ႔ ရရိွေစဘို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

တိုင္းရင္းသား ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္နဲ႔ ရပိုင္ခြင့္ကို ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္ ဥပေဒ တိက်စြာ ျပဌာန္းေပးျခင္း မရွိ ေသးပါ။ ႏိုင္ငံတစ္ကာမွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႔ ရပိုင္ခြင့္က သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းရင္းသားတို႔ရဲ႔ ေဒသနဲ႔ အေျခခံ လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္ေတြ အေလွ်ာက္ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ျပဌာန္းေပးထားပါတယ္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ဥပမာ ေပးလိုပါတယ္။ ပညာေရး စနစ္ ဆိုပါေတာ့- ေက်ာင္းသား အားလံုးရဲ႔ ရာႏႈန္း ၃၀ ကို ဆယ္တန္း အေအာင္ေပး မယ္ ဆိုရင္ အဲ့ဒီ အထဲမွာ တုိင္းရင္းသားက ၁၀ ရာႏႈန္း ပါ၀င္ရမယ္လို႔ ျပဌာန္းေပးထားတယ္။ ဒီေတာ့ ေဒသ တစ္ခုမွာ လူ အေယာက္ ၅၀၀ ၀င္ေျဖမယ္၊ ဆိုရင္ ဆယ္တန္း ေအာင္သူက အေယာက္ ၉၀ ျဖစ္ေစမယ္၊ အဲ့ဒီ အေယာက္ ၉၀ ထဲမွာ တုိင္းရင္းသားက အလိုလို ၃၀ ေအာင္ၿပီး ျဖစ္တယ္။ ၀င္ေျဖတဲ့ အေယာက္ ၅၀၀ ထဲမွာ တိုင္းရင္းသားက ၃၀ ပဲ၀င္ေျဖရင္လည္း အဲ့ဒီ ၃၀ ကို အေအာင္ေပးရပါမယ္။ က်န္တဲ့ လူေတြထဲကိုသာ အမွတ္ နဲ႔ ၀င္ၿပိဳင္ေစပါတယ္။

တစ္ကယ္လို႔ ၀င္ေျဖတဲ့ အထဲမွာ တိုင္းရင္းသား အေယာက္ ၁၀၀ ျဖစ္တယ္ ဆိုရင္ ၃၀ က အလိုလို ေအာင္ၿပီး သား ျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ ၇၀ က အမွတ္နဲ႔ ၀င္ၿပိဳင္တဲ့ စာရင္းထဲမွာ ပါ၀င္သြားပါတယ္။

ဒီလိုပဲ တကၠသိုလ္ ပညာေရးစနစ္မွာလည္း တကၠသိုလ္တစ္ခုက ေက်ာင္းသား ၁၀၀ လက္ခံမယ္ ဆိုရင္ ၃၀ က တိုင္းရင္းသား အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။ ေဆးတကၠသိုလ္၊ အင္ဂ်င္နီယာ တကၠသိုလ္ အားလံုးမွာ သင့္ေတာ္တဲ့ ရာႏႈန္းကို ျပဌာန္းေပးထာပါတယ္။- ဒီလိုနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြက ပညာေရးမွာ ျမင့္မားလာပါေတာ့ တယ္။ ဒါေတြက ဥပမာ အျဖစ္ ေျပာျပတာပါ။

တိုင္းရင္းသား ျဖစ္လို႔ ခြဲထြက္ခြင့္ရေစလို႔ ျပဌာန္းထားခ်က္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွာမွ မရွိပါ။

အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ- ရိုဟင္ဂ်ာ အေရး ေပၚလာေတာ့-၊ တုိင္းရင္းသား၊ တိုင္းရင္းသား ဆိုၿပီး မိမိကိုယ္မိမိ ေႂကြး ေၾကာ္သူေတြ မ်ားလာၿပီး တိုင္းရင္းသား ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို ခံစားခ်က္ လြဲမွားေနေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျမန္မာအစိုးရဘက္က တိုင္းရင္းသား ဆိုတာ ဘာလဲ ဘယ္လို အခြင့္အေရး ရွိသလဲ ဆိုတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ကို တိတိက်က် မျပဌာန္းေသးေပမယ့္- ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႔ “တိုင္ရင္းသား” အေပၚ ထားတဲ့ သေဘာထားက ႏွစ္မ်ိဳးကြဲေနတာကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရဘက္က တိုင္းရင္းသား ဆိုတာ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးတဲ့ ေတာတြင္းေန လူမ်ိဳးစု တစ္မ်ိဳး အျဖစ္ ခံစားထင္ မွတ္ၿပီး ကမၻာ့လွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ျပသဘို႔ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာေတြ တည္ေဆာက္- တိရိစၦာန္ ဥယဥ္ပံုစံ သေဘာထားခဲ့တယ္။ ကမၻာသူ ကမၻာသားေတြ မျမင္ဘူးတဲ့ ေရွးရိုးလူရိုင္းေတြလိုလို၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဒ႑ာရီလာ လူထူးဆန္းေတြလိုလို ဇတ္သြင္းေနခဲ့တယ္။

တိုင္းရင္းသား ျဖစ္တယ္လို႔ ထၿပီး ေအာ္ဟစ္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားျပဳ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘက္ကလည္း တိုင္းရင္းသား ဆိုတာ ခြဲထြက္လိုရင္ ခြဲထြက္ခြင့္ရွိတဲ့ အဆင့္ လူမ်ိဳးလို႔ ခံစားေနတယ္။ ဒီခံစားခ်က္မ်ားက “ရိုဟင္ဂ်ာ” ကို “ရိုဟင္ဂ်ာ”လို႔ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ၿပီး တုိင္းရင္းသား ေပးလိုက္ရင္ သူတို႔က ခြဲထြက္လိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ ေျပာစကားမ်ားက ေပၚေပၚလြင္လြင္ႀကီး သက္ေသျပေနပါတယ္။

တစ္ကယ္လို႔ တုိင္းရင္းသား ဆိုတာ ခြဲထြက္ခြင့္ရ လူမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး၊ တိုင္းရင္းသား ဆိုတာက ေျမေနရာေဒသ တစ္ခုမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက အေျခခ်ေနထိုင္လာတဲ့ လူမ်ိဳးစု လို႔သာ အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္ၿပီး-၊ ၿမိဳ႔ျပသားတို႔က သူတုိ႔အေပၚမွာ မေတာ္မတရားမလႊမ္းမိုး ေခါင္းပံု မျဖတ္ရေလေအာင္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ ဥပေဒအားျဖင့္ ကာကြယ္ေပးရမယ့္ လူမ်ိဳးစုသာ ျဖစ္ပါတယ္- လို႔ နားလည္မႈ ရွိေနရင္ မည္သည့္ ေက်းလက္ ေဒ သရွိ မိရိုးဖလာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ လူမ်ိဳးကို မဆို ေပးလိုက္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ နစ္နာသြားျခင္း မရွိ ဘူး။

တိုင္းရင္းသား ဆိုရင္ ခြဲထြက္လိုက ခြဲထြက္ႏိုင္သူမ်ားလို႔ ခံစားေနရင္ေတာ့- ႏုိင္ငံတစ္ခု၊ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုမွာ မည္သူ႔ကိုမွ တိုင္းရင္းသား အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးလို႔ မရႏိုင္ပါ- ဆိုတဲ့အခ်က္ကို တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ႏိုင္ငံေရး သမားတိုင္း ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus