ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ငါတို႔ရဲ႔ ဦးတည္ခ်က္ ဘာလဲ


ေဌးလြင္ဦး
RB News
15.8.2012

ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးေပၚလာေတာ့- ငါတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြက ပိုၿပီးသတိထားမိလာတာ ေသခ်ာတယ္၊ ဒီမွာ ငါတို႔ကို နားလည္ေပးသူ လူတစ္စု၊ ပညာရွင္ တစ္ခ်ိဳ႔ ရွိႏိုင္သလို- နားလည္မႈ လြဲမွားေနတဲ့ လူသားအမ်ားလည္း ရွိေနမွာေသခ်ာတယ္။ အထူးသျဖင့္ မေတာ္မတရားေသာ တစ္ဘက္သတ္၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ငါတို႔က ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို အတင္းအဓမၼ အစၥလာမ္ သာသနာျပဳမယ္၊ ကုလားႀကီးစိုးေရးေတြကို လုပ္မယ္၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ မယ္- ဆိုတာေတြက လူထုၾကားမွာ မိုးမႊန္ေနပါတယ္။-- ဒီေတာ့ ငါတို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာလူထုကို ငါတို႔ရဲ႔ ရည္ရြယ္ ခ်က္ ဘာလဲ၊ ငါတို႔က ဘာေၾကာင့္ ကမၻာ့အဆက္အသြယ္မ်ား၊ ပညာမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကို စု ေဆာင္းခဲ့ပါသလဲ- ဘာအတြက္လဲ ဆိုတာ လူထုအေနနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သိဘို႔ လိုအပ္ပါမယ္။

(၁) ငါတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတာ မေတာ္မတရား ဖိႏွိပ္ သုတ္သင္ခံေနရတဲ့ လူမ်ိဳး ျဖစ္တယ္၊ ဒီလို မတရားသျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမယ္။ ျမန္မာလူထု အေနနဲ႔ အမွွွန္ကို အမွန္အတိုင္း သိျမင္ လာေအာင္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမယ္။

(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ လူနဲ႔ လူ အတူတူ ျဖစ္ေစရမယ္၊ ရွမ္း လူမ်ိဳးကို နာမ္ႏွိမ္ၿပီး ပဲပုပ္ လို႔ ေခၚတာမ်ိဳး၊ ကရင္ လူမ်ိဳးကို နာမ္ႏွိမ္ၿပီး ငေပြးလို႔ ေခၚတာမ်ိဳး၊ မြန္ကို တလိုင္းလို႔ ေခၚတာမ်ိဳး၊ မြတ္စလင္မ်ားကို ကုလားလို႔ ေခၚတာမ်ိဳး၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားကို ခ်င္းစုတ္ လို႔ ေခၚတာမ်ိဳး- စတဲ့ လူ-လူခ်င္း အႏိုင္က်င့္ နာမ္ႏွိမ္ေခၚဆိုတာမ်ိဳးမ်ား ကို ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းမ်ားနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ကိုင္တြယ္သည္အထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ သြားမယ္။

(၃) စာသင္ေက်ာင္းပညာေရးမ်ားမွာ ဘာသာတစ္ခုခုကို မ်က္ႏွာသာ ေပးေနတဲ့ မူ၀ါဒမ်ားကို လံုး၀ဖ်က္သိမ္း ၿပီး ပညာေရးကို ပညာေရးပီသေအာင္ မူ၀ါဒခ်မွတ္တဲ့ ပညာေရးစနစ္မ်ား ေပၚလာသည္ထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြား မယ္။

(၄) ဘာသာတစ္ခုခုကို မေတာ္မတရား တစ္ဘက္သတ္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေနတဲ့ စာေပမ်ိဳး၊ အေျပာအေဟာမ်ိဳး လူထု ၾကားမွာ မိႈင္းတိုက္ေပးမႈမ်ိဳး ပေပ်ာက္သြားသည္ထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြားမယ္။

(၅) ဘာသာတရားတိုင္းကို လူ တစ္ဦးခ်င္းစီက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေစရမယ္၊ သို႔ မဟုတ္ ဘာသာတရားကို မကုိးခ်င္သူမ်ားက မကိုးကြယ္ဘဲ ေနႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရး ရွိေစရမယ္၊ လူတစ္ဦးရဲ႔ ပုဂၢလိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အျခားလူတစ္ဦးက အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ိဳးကို ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပး သည္ထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြားမယ္။ မည္သည့္ ဘာသာမွ မဆို အတင္းအဓမၼ သာသနာျပဳျခင္း- လူနည္းစု တို႔အား စိတ္ဓါတ္ေရးရာ သိမ္ငယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး တစ္ဘက္လွည့္နည္းျဖင့္ လူမ်ားစု ဘာသာအတြင္းသို႔ ကူး ေျပာင္းသြားေအာင္ ဖန္တီးျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔သြားသည္ထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြားမယ္။

(၆) ရုိဟင္ဂ်ာကိုသာ မက အျခားေသာ မည္သည့္ တိုင္းရင္းသားကို မဆို မေတာ္မတရား ဖိႏွိပ္ထားလွ်င္ မေတာ္မတရား ဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ား ဘက္မွ ရပ္တည္လွ်က္ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြားမယ္။ မိမိတို႔ရဲ႔ ပညာ၊ ဓန၊ ကာ ယ အားမ်ားနဲ႔ ဆင္းရဲသား ျပည္သူ အားလံုး ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားဘဲ အလုပ္္အေႂကြးျပဳသြားမယ္။

(၇) အမွန္တရားနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးဖ်က္ၿပီး အႏိုင္က်င့္တတ္တဲ့ လူေတြကို ငါတို႔ ေတာ္လွန္ရမယ့္ လူေတြ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး- အမွန္တရားနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျမတ္ႏိုးသူတိုင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘို႔ နည္းလမ္း အားလံုးကို ငါတို႔ဘက္က ဖြင့္ထားမယ္။

(၈) ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နစ္နာခဲ့ရတဲ့ မြတ္စလင္မ်ားကိုလည္း လက္စားေခ်လိုစိတ္မ်ား မထားဘို႔၊ အမုန္းဓါတ္ခံမ်ား ကိုပါယ္ဖ်က္ဘို႔၊ လူသားခ်င္းၾကား ခ်စ္ခင္ၾကာနာမႈတရားထားဘို႔- မရွိဆင္းရဲမ်ားကို ကူညီျဖည့္ဆီးေပးဘို႔၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို လူလားေျမာက္ေအာင္ ေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္ေပးဘို႔-၊ ငါတို႔ဘက္က တတ္အားသမွ် ပညာ ေရးသင္တန္းမ်ား စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။

ဒါငါတို႔ရဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္တယ္။ ငါတို႔ရဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကလည္း ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဒီအတိုင္းပဲ ေမတၱာရပ္ခံေနတယ္၊ စိတ္ဓါတ္တက္ႂကြေနတဲ့ ကမၻာ့မြတ္စလင္မ်ားကိုလည္း သည္းခံဘို႔၊ အေျခအေနကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ဘို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး သံတမန္နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဘို႔ ဒီအတိုင္းပဲ ေျဖာင့္ျဖေနတယ္၊ - ဒါကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းကို အသိေပးလိုတယ္။

ျမန္မာျပည္ ခ်စ္ခင္ညီၫြတ္ၿပီး တုိးတက္သာယာ လာေစဘို႔- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တစ္ကယ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ မည္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ ခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ဆရာေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ မဆို ေဆြး ေႏြးတိုင္ပင္ဘို႔လည္း ငါတို႔ဘက္က နည္းလမ္းအားလံုးကို ဖြင့္ထားပါတယ္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus