ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

RB News စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ား သိေစရန္ အသိေပးျခင္း

RB News စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားသိေစရန္ အသိေပးျခင္း


ၾသဂုတ္လ (၁၂)၊ ၂၀၁၃

RB News (Rohingya Blogger) ကုိလြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ ပုိင္းကုိ တုိးခ်ဲ႕၍ တင္ဆက္ ခဲ့သည္။ စတင္သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ႏုိင္ငံ တကာ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ သံတမန္ မ်ား၏ အသိ အမွတ္ ျပဳျခင္းကုိ ခံရၿပီး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ား ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ရခုိင္ ျပည္နယ္၊ မိတၱီလာ၊ ဥကၠံႏွင့္ လားရႈိးၿမဳိ႕တုိ႔၏ သတင္းမ်ား အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာ မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ အျပင္ ယခု အခ်ိန္ ထိလည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ Project မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 

RB News (Rohingya Blogger) ႏွင့္ပတ္သက္၍ မလုိသူ မ်ားမွ မဟုတ္ မမွန္သည့္ သြားပုတ္ ေလလြင့္မ်ား လႊင့္ထုတ္လ်က္ ရွိသည္ကုိ ရွင္းလင္းရန္ ဆႏၵ မရွိေသာ္လည္း RB News ၏စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ား ယုံမွား သံသယ ျဖစ္မည္ကုိ မလုိလား၍ ရွင္းလင္း တင္ျပအပ္ ပါသည္။

RB News သည္ ၀ါသနာ တူမ်ား ပူးေပါင္း၍ ေစတနာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ သတင္း မီဒီယာ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ 

RB News သည္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္း၏ လက္ေအာက္ခံမွ မဟုတ္ဘဲ သီးျခား လြတ္လပ္သည့္ မီဒီယာ ျဖစ္သည္။ 

RB News ႏွင့္ အျခားေသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ Partnership ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိပါ။ RB ၏ Logo ကုိတရား မ၀င္ သုံးစြဲ ေနျခင္း အတြက္ လုိအပ္ သလုိ ဟန္႔တား သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

စတင္ လည္ပတ္သည့္ ေန႔မွ စ၍ လုိအပ္သည့္ ေငြေၾကးကုိ RB News တည္ေထာင္သူ ဦးဘစိန္ႏွင့္ မိသားစုမွ အကုန္ အက် ခံခဲ့ၿပီး၊ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ တစ္သီး ပုဂၢလ ထံမွ ေတာင္းယူ ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ မလုိ မုန္းတီး၍ အေျခအျမစ္ မရွိ ေျပာဆုိ ေနျခင္း မ်ားကုိ ဤတစ္ႀကိမ္မွ လႊဲ၍ ေနာက္ေနာင္ ေျဖရွင္း သြားမည္ မဟုတ္ဘဲ၊ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓါတ္ ၀ါသနာ အရင္းခံျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ မြတ္စလင္မ်ား အေရးကုိ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိ ေပးအပ္ ပါသည္။ 


RB News (Rohingya Blogger) Team

  1. အျမဲ အားေပးလ်က္ပါ

  2. ဆက္ျပီးကိုယ့္အလုပ္ ကိုလုပ္ပါ

  3. Very good .use full power from allah.alhumdulillah

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus