ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

က်ီးကန္းျပင္မွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ႏြား ၁၅ ေကာင္ မတရား သိမ္းဆည္းခံရRohingya Eye
RB News
16.7.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း က်ီးကန္းျပင္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၀ါပိတ္ရြာမွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ (၆) ဦး၏ ႏြား ၁၅ ေကာင္ မတရား သျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံ ထားရေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း က်ီးကန္းျပင္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၀ါပိတ္ရြာမွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ န.စ.က လက္ထက္တြင္ မတရား သိမ္းဆည္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ န.စ.က လက္ထက္တြင္ န.စ.က မ်ားက လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား ပုိင္ဆုိင္ လာသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ အဆုိပါ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိး လုပ္ကုိင္ရန္ ဦးႏူရ္အာလမ္ (ခ) ေဆာ္ဒါန္း (ဘ) ဦးႏူလ္မာဟာကီးမ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) က တစ္ဦးတည္း ကုိယ္စားလွယ္ ရယူခဲ့သည္။ ဦးႏူရ္အာလမ္ထံမွ တဆင့္ ကုိယ္စားလွယ္ ယူခဲ့သူမ်ားမွာ ေန႔စား လယ္သမားမ်ား ရွားပါးမႈေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ၎တုိ႔ ငွားရမ္းခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ဦးႏူရ္အာလမ္ထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္။

လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့သည္ကုိ တစ္ဦးတည္း ကုိယ္စားလွယ္ ရယူထားသူ ဦးႏူရ္အာလမ္က မေက်နပ္သည့္ အတြက္ ဇူလုိင္လ (၇) ရက္ေန႔က အဆုိပါ လယ္ယာေျမမ်ား ေပၚတြင္ အစာလာစားသည့္ ႏြား ၁၅ ေကာင္ကုိ က်ီးကန္းျပင္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အာဏာ အရွိန္အ၀ါသုံး၍ သိမ္းဆည္း ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ ႏြား ၁၅ ေကာင္၏ ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ ဦးႏူရ္အာလမ္ထံမွ တစ္ဆင့္ ကုိယ္စားလွယ္ ယူခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ႏြားပုိင္ရွင္မ်ားက ဦးႏူရ္အာလမ္ကုိ ႏြားမ်ား ျပန္လည္ ေပးရန္ ေတာင္းပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးႏူရ္အာလမ္က အဆုိပါ ႏြားမ်ားကုိ ၎က ပုိင္ဆုိင္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ဦးကုိ တုိင္ၾကားပါကလည္း ထူးျခားလာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

မတရားသျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ ႏြား (၁၄) ေကာင္၏ ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ --

(၁) ဦးေအာ္လီဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးအုမာရ္ဟမ္ဇား (အသက္ ၆၀ ႏွစ္) (သိမ္းခံရသည့္ ႏြား ၄ ေကာင္)
(၂) ေဒၚဟာမီဒါ (ဘ) ဦးအာသာလ္မ်ာ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) (သိမ္းခံရသည့္ ႏြား ၄ ေကာင္)
(၃) ေဒၚဇူေဘဒါ (ဘ) ဦးအာသာလ္မ်ာ (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) (သိမ္းခံရသည့္ ႏြား ၄ ေကာင္)
(၄) ဦးေဖရာန္ (ဘ) ဦးမာမတ္ေနာ္ဘီ (အသက္ ၄၈ ႏွစ္) (သိမ္းခံရသည့္ ႏြား ၁ ေကာင္)
(၅) ဦးႏူရ္မာမတ္ (ဘ) ဦးေရွာ္ဖီ (အသက္ ၆၀ ႏွစ္) (သိမ္းခံရသည့္ ႏြား ၁ ေကာင္)
(၆) ဦးဟူေဆာင္းအာမတ္ (အသက္ ၆၀ ႏွစ္) (သိမ္းခံရသည့္ ႏြား ၁ ေကာင္) --- တုိ႔ျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus