ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

စစ္ေတြ သေကၠျပင္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ NVC ေပးရန္ ႀကဳိးစားေသာ္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ လက္မခံ

Saed Arkani
RB News
13.1.2018

စစ္ေတြ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမဳိ႕နယ္ သေကၠျပင္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္စခန္းသုိ႔ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမွ   စာေရးတစ္ဦး သြားေရာက္၍  ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ NVC ယူရန္ စည္းရုံးေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ သေကၠျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ စခန္းသုိ႔ စစ္ေတြၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွ စာေရးတစ္ဦးႏွင့္ သေကၠျပင္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး သေကၠျပင္ ဒုကၡသည္စခန္း စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီကုိ ေခၚယူ၍ ၎တုိ႔အား ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက သေကၠျပင္ စခန္းတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကုိ NVC လုပ္ေပးရန္ လႊတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စခန္းတြင္း ေနထုိင္သူမ်ားကုိ NVC ကဒ္ လက္ခံလာေအာင္ ဖိအားေပး ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

သေကၠျပင္ ဒုကၡသည္စခန္း စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက NVC ကုိ လူအမ်ား မယူလွ်င္ ၎တုိ႔ မည္သုိ႔မွ် မတတ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ လူအမ်ားအား ဖိအားေပး ေျပာ၍ မရေၾကာင္း၊ လူအမ်ား မႀကဳိက္၍ မယူျခင္းကုိ ၎တုိ႔ ဖိအားေပး၍ ယူခုိင္းျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆုိ၍ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးမွ စာေရးႏွင့္ သေကၠျပင္ေက်းရြာအုပ္စု  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တုိ႔သည္ ၎တုိ႔အား အေဖာ္လုိက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာ တစ္ခန္း၀င္ တစ္ခန္းထြက္ NVC ယူရန္ ႏုိးေဆာ္ေသာ္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ လက္မခံေသာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာငယ္ျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ထြက္လာခဲ့သည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွ စာေရးက ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ ဖုန္းဆက္၍ NVC ယူရန္ စည္းရုံး၍ မရသည့္ အေၾကာင္းကုိ အေၾကာင္းၾကားရာ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက လူအမ်ားက NVC မယူလွ်င္လည္း ဒုကၡသည္စခန္း ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား NVC ေပးရန္ ေျပာဆုိၿပီး ႀကိမ္းေမာင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ဒုကၡသည္စခန္း ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ၎တုိ႔ မိဘမ်ားထံတြင္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ NVC ကုိ မိမိတုိ႔ မယူခ်င္ေၾကာင္း၊ လုိအပ္လွ်င္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရး ကဒ္ျပားကုိ တုိက္ရုိက္ ေလွ်ာက္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

NVC ေပးရန္ လာသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးမွ စာေရးႏွင့္ သေကၠျပင္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တုိ႔သည္ ေန႔လည္ ၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔၏ စီမံကိန္း မေအာင္ျမင္ဘဲ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ 
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus