ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာခရုိင္ကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲလက္ထဲ ေရာင္းခ်လုိက္ၿပီလား?

BGP ရဲအုပ္ တစ္ဦး 

တပ္မေတာ္သားေဟာင္း ဦးဘေအာင္
RB News
21.12.2014

န.စ.က သည္ ကမာၻေပၚတြင္ လူမဆန္ဆုံးေသာ နည္းလမ္း ေပါင္းစုံျဖင့္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္၍ ေမာင္ေတာခရုိင္ကုိ ၂၃ ႏွစ္ၾကာ အုပ္စုိးခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က စစ္အစုိးရ အုပ္စုိးသည့္ ကာလ ျဖစ္သျဖင့္ န.စ.က က ဖိႏွိပ္ခြင့္ ရရွိေနသည္ဟု အမ်ားက ယူဆခဲ့ၾကသည္။ န.စ.က ကုိဖ်က္သိမ္း ၿပီးေနာက္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ ကာလတြင္ အနည္းငယ္ သက္သာလာမည္ဟု အမ်ားက ယူဆခဲ့ေသာ္လည္း BGP တံဆိပ္ျဖင့္ Border Guard Police ဟုဆုိကာ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ေပၚေပါက္လာသည္။ BGP ၏ သာမာန္ တစ္ပြင့္ သမား တစ္ဦး ေဒသအေခၚ ဗုိလ္ေလးသည္ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားရွိ တပ္ရင္းမွဴး တစ္ဦးထက္ပင္ ပုိမုိ၍ အာဏာပါ၀ါ သုံးေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ပင္မတာ၀န္ ျဖစ္ေသာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ အလုပ္ကုိ စိတ္၀င္စားျခင္း မရွိဘဲ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာန၏ အလုပ္မ်ားကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ေနသည္။ ရြာတစ္ရြာတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲကင္းစခန္း တစ္ခုမွ ေလးခု အထိ တည္ေဆာက္ ထားၿပီး၊ လမ္းမႀကီး၊ တံတားႀကီး၊ တံတားငယ္ တုိင္းတြင္ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ားစြာ ဖြင့္လွစ္ ထားသည္။ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ ေတာင္ပုိင္း၊ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ဂိတ္မ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္း လာအုိ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ထုိင္းမ်ားရွိ ဂိတ္မ်ားထက္ပင္ မ်ားလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ ေတာင္ပုိင္း ၃ မုိင္ အကြာတြင္ ေဂၚဒူသာရ တံတား ရွိၿပီး၊ တံတားေပၚရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကင္းစခန္းသည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕မွ ေတာင္ဘက္ ၃ မုိင္အကြာတြင္ ဆဌမေျမာက္ ကင္းစခန္း ျဖစ္သည္။ စခန္း တာ၀န္ခံမွာ ရဲမွဴးၿငိမ္းခ်မ္းေအး ျဖစ္ၿပီး၊ အနီးအနားရွိ ေက်းရြာ အုပ္စု (၅) အုပ္စုကုိ စားက်က္ေျမ အျဖစ္သုံး၍ ထင္ရာစုိင္းေနေသာ ရဲမွဴး တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ေဂၚဒူသာရ စခန္း ရဲမွဴးသည္ ႏူရူလႅာရြာရွိ ကင္းစခန္းမွ ဗုိလ္ေလးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ညအခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္ လူဖမ္းပြဲ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ ညစဥ္ညတုိင္း ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားေသာ ရြာသူရြာသား မ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ ကားမ်ား၏ အလယ္တြင္ လဲေလ်ာင္းခုိင္းၿပီး အေပၚမွ ရြက္ဖ်င္မ်ား အုပ္ကာ ထုိင္ခုံသဖြယ္ အသုံးျပဳ၍ အေပၚမွ ထုိင္ၿပီး ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား စတင္ၿပီး ၎တုိ႔ ေတာင္းခံသည့္ ေငြကုိ ေပးႏုိင္လွ်င္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးၿပီး၊ မေပးႏုိင္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီး ထားၿပီး လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ေန႔စဥ္ အဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

ရဲမွဴးၿငိမ္းခ်မ္းေအးသည္ ၎၏ စခန္းႏွင့္ အနီးအနားရွိ ဖြဲရာရြာဟု ေခၚသည့္ ရြာငယ္ႏွင့္ ဒုခ်ီးရားတန္း ရြာမ်ားသုိ႔ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔မွ (၁၆) ရက္ေန႔ အတြင္း (၈) ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ၀င္ေရာက္ စီးနင္း၍ လူဖမ္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပထမ အႀကိမ္တြင္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား ေလးဦးကုိ ဖမ္းဆီး၍ ႏွစ္ရက္ၾကာ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ၿပီးေနာက္ ေငြက်ပ္ ၁၂ သိန္း ညွစ္ယူ၍ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ဒုတိယ အႀကိမ္တြင္ ဖြဲရာရြာမွ ဦးကာဆိမ္းကုိ ဖမ္းဆီး၍ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္း ညွစ္ယူခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ လႊတ္မေပးခဲ့ေပ။ တတိယ အႀကိမ္တြင္ ဘဂုံးနားႏွင့္ ဖြဲရာရြာ မ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ ေဒသခံ (၉) ကုိ ဖမ္းဆီး၍ ကားေပၚတြင္ ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္စဥ္ သက္ႀကီး ရြယ္အုိကုိ ေသဆုံးသြားၿပီ ယူဆ၍ ကားေပၚမွ ပစ္ခ် ခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ (၆) ဦးကုိ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ ေခၚေဆာင္ သြားသူမ်ား ထံမွ ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္းစီ ညွစ္ရာ၊ (၃) ဦးက (၄၅) သိန္း ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္သည့္ က်န္ (၃) ဦးက (၄၅) သိန္း မေပးႏုိင္သည့္ အတြက္ဟု ဆုိကာ (၆) ဦးစလုံးကုိ ယခု အခ်ိန္ထိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္လ်က္ ရွိသည္။ စတုတၱ အႀကိမ္တြင္ ေမာ္လာနာ ဟာရြန္ကုိ ဖမ္းဆီး၍ ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀ ေတာင္းရာ မေပးႏုိင္သျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထား ရဆဲ ျဖစ္ေနသည္။ ပဥၥမ အႀကိမ္တြင္ ဖြဲရာရြာမွ ေဒၚေရာ္မိဒါကုိ ဒီဇင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီး သြားၿပီး ယခုအခ်ိန္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးျခင္း မရွိေသးေပ။

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း တြင္လည္း ညပုိင္း အခ်ိန္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား ၀င္ေရာက္ၿပီး သက္ႀကီး ရြယ္အုိ မေရြး ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ညစဥ္ညတုိင္း ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ BGP ဟုေခၚသည့္ ရဲမ်ားက လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ သတ္ပုတ္ျခင္း၊ ရင္ဘတ္ေပၚသုိ႔ စီးထားသည့္ စစ္ဖိနပ္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္ဦးစီ အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာ မတ္တပ္ရပ္၍ လူမဆန္စြာ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရးကုိ ေစာ္ကား၍ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆုိ ရုိင္းပ်ျခင္း၊ ကမာၻေပၚတြင္ မရွိမည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း မ်ားကုိ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ မ်ားတြင္ ႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ BGP ရဲမ်ား ႏွိပ္စက္ျခင္းကုိ မွီလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု BGP ရဲမ်ား ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ႏွိပ္စက္ျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးလုံးကုိ ခံစားဖူးသူ မ်ားက ဆုိသည္။

BGP ရဲမ်ားသည္ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး ဆရာ (ေမာ္လ၀ီ) မ်ားကုိ ပုိမုိ ပစ္မွတ္ထား၍ ဖမ္းဆီးေလ့ ရွိၿပီး၊ ၎တုိ႔၏ လူမဆန္စြာ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ ေမာ္လ၀ီ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိပါသည္။

အခ်ိန္တုိကာလအတြင္း မည္သည့္ ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္ အရပ္ေဒသတြင္မွ မရွိသည့္ ႏွိပ္စက္နည္း မ်ားျဖင့္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ ေနသည့္ BGP ရဲမ်ား အေၾကာင္းကုိ ေဒသခံမ်ားက RB News မွတဆင့္ အစုိးရႏွင့္ အမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္ ေန႔စဥ္ ေပးပုိ႔လ်က္ ရွိၾကသည္။ ဒီမုိကေရစီ လုိလားေသာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လူထုကုိ မိမိ ေျပာခ်င္သည္မွာ အသင္တုိ႔၏ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရသည္ စစ္အစုိးရ ထက္ပင္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္ ေနသည္၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားေနသည္၊ ျပန္ေျပးဆြဲ၍ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

BGP ရဲမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ရာထူး အရွိန္အ၀ါကုိ အသုံးျပဳ၍ ဘီလီယံနာ သူေဌးမ်ား ျဖစ္လာေနၾကသည္။ ၎တုိ႔ ပုိင္ဆုိင္မႈ မ်ားအားလုံးသည္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ မ်က္ရည္ျဖင့္ ရထားသည္မ်ား ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ၎တုိ႔ကုိ ပုန္ကန္သူ မ်ားကုိသာ တုိက္ခုိက္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ကုိ လုယက္၍ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ေနသည့္ BGP ရဲမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈ ထားရုံသာမက အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ စစ္တပ္မွ ရဲေဘာ္မ်ားက BGP ရဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေ၀စားမွ်စား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။

ရဲမွဴးၿငိမ္းခ်မ္းေအးသည္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ဘဂုံးနား ရြာတြင္ မိသားစု ႏွစ္စု စကားမ်ား ၾကရာ၊ စကားမ်ားသည့္ သတင္းကုိ ရသည့္ အခါ အကယ္၍ အျငင္းပြား ေနသည့္ ကိစၥကုိ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားက ေျဖရွင္း၍ ေျပလည္ သြားလွ်င္ပင္ ၎၏ စခန္းသုိ႔ ေငြက်ပ္ ၂၅ သိန္း ပုိ႔ေပးရမည္ဟု ရာဇသံ ေပးခဲ့သည္။ ျပႆနာ ေျပလည္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂၅ သိန္း ေပးရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပႆနာ ျဖစ္သူ ႏွစ္ဦးမွ ျပႆနာကုိ မေျဖရွင္းေတာ့ဘဲ ထားခဲ့ေသာ္လည္း ရဲမွဴး ၿငိမ္းခ်မ္းေအးက ေငြက်ပ္ ၂၅ သိန္း လာေရာက္၍ မပုိ႔ပါက ရြာကုိ ၀င္တုိက္မည္ဟု ရာဇသံ ေပးျပန္ခဲ့သည္။ ရဲမွဴးၿငိမ္းခ်မ္းေအး ရာဇသံ ေပးခဲ့သည့္ အတုိင္း ရြာငယ္ထဲသုိ႔ ၎၏ လက္ေအာက္ငယ္သား ၅၀ ခန္႔ ေခၚေဆာင္လာၿပီး၊ စိတ္တုိင္းက် ေရႊ၊ ေငြ၊ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ကာ သက္ႀကီး ရြယ္အုိ မေရြး ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ရဲမွဴးၿငိမ္းခ်မ္းေအး၏ တုိက္ခုိက္ပုံ ျဖစ္သည္။

BGP ရဲမ်ားသည္ ေမာင္ေတာခရုိင္ကုိ အပုိင္စား သဖြယ္ ရရွိထားၿပီး၊ မည္သည့္ ဥပေဒကမွ ၎တုိ႔ကုိ အေရးယူ ဟန္႔တားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေမာင္ေတာခရုိင္ကုိ BGP ရဲမ်ားထံ ေရာင္းခ် လုိက္ၿပီလားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာပင္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus