ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆြဲ၊တင္၊စစ္တြင္ ေငြေကာက္ခံမႈ သမၼတထံ တုိင္လွ်င္ပင္ မေၾကာက္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးေျပာ
MYARF
RB News
23.1.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ခရုိင္တြင္ အတင္း အဓမၼ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည့္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကြပ္ကဲေရးမွဴးက ရဲမွဴးခ်ဳပ္ တင္ကုိကုိက ေငြေၾကး ေကာက္ခံျခင္း လုံး၀ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ဟု အစည္းအေ၀း မ်ားတြင္ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ေငြေၾကး အဆမတန္ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိၿပီး၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးက ေငြေၾကး ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတထံ တုိင္လွ်င္ပင္ ေၾကာက္မည္ မဟုတ္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာတြင္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားက နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ တင္ကုိကုိက ေငြေၾကး ေကာက္ခံျခင္း ျပဳလုပ္မည္ဟု မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အဖြဲ႔ကုိ ေျပာဆုိသျဖင့္ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔က ရဲမွဴးခ်ဳပ္ တင္ကုိကုိႏွင့္ မ.က.ဖ ညြန္ၾကားေရးမွဴး တုိ႔၏ အမိန္႔အရ ေကာက္ခံ ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိကာ ပုိမုိတုိးျမွင့္၍ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ မ.က.ဖ ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ မ်ားက ေငြကုိ ၎တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ မယူဘဲ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားမွ တဆင့္ ယူလ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာတြင္ --

ဓါတ္ပုံ ရုိက္ခ -- ၃၀၀၀ က်ပ္
ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အဖြဲ႔ စားစရိတ္ -- ၅၀၀ က်ပ္
ေမြးတုိး (၅ လ ေအာက္) --- ၁၂၀၀၀ က်ပ္
ေမြးတုိး (၅ လ အထက္) --- ၁၈၀၀၀ က်ပ္
ေသဆုံး ပယ္ဖ်က္ --- ၁၀၀၀၀ က်ပ္
ႏုိင္ငံျခားထြက္ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့လွ်င္) --- ၂၅၀၀၀ က်ပ္
ႏုိင္ငံျခားထြက္ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသုိ႔ အေၾကာင္းမၾကားခဲ့လွ်င္) --- ၄၅၀၀၀ က်ပ္ -- အထိ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကုိကုိႏုိင္က ငါတုိ႔ ေငြယူတာ မင္းတုိ႔ ႀကဳိက္တဲ့ ေနရာ သြားတုိင္ၾက၊ ငါမေၾကာက္ဘူး။ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ မေျပာနဲ႔၊ သမၼတကုိေတာင္ မေၾကာက္ဘူးလုိ႔ ႀကဳံး၀ါး ေျပာတယ္” ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

အျခားေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္။

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ --

ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အဖြဲ႔ စားစရိတ္ --- ၅၀၀ က်ပ္
ေမြးတုိး --- ၅၀၀၀ က်ပ္
ေသဆုံး ပယ္ဖ်ယ္ --- ၂၀၀၀ က်ပ္
ေျပာင္းေရႊ႕ --- ၇၀၀၀ က်ပ္

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ၊ လိပ္ရေက်းရြာ --

ဓါတ္ပုံ ရုိက္ခ --- ၂၀၀၀ က်ပ္
ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အဖြဲ႔ စားစရိတ္ --- ၁၀၀၀ က်ပ္
ေမြးတုိး --- ၅၀၀၀ က်ပ္
ေသဆုံး ပယ္ဖ်ယ္ --- ၅၀၀၀ က်ပ္
ေျပာင္းေရႊ႕ ---- ၁၅၀၀၀ က်ပ္

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ခေမာင္းဆိပ္ ေက်းရြာ --

ဓါတ္ပုံ ရုိက္ခ --- ၂၀၀၀ က်ပ္
ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အဖြဲ႔ စားစရိတ္ --- ၁၀၀၀ က်ပ္
ေမြးတုိး --- ၅၀၀၀ က်ပ္
ေသဆုံး ပယ္ဖ်ယ္ --- ၂၀၀၀ က်ပ္
ေျပာင္းေရႊ႕ ---- ၇၀၀၀ က်ပ္
ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ျမင္းလြတ္ ေက်းရြာ --

ဓါတ္ပုံ ရုိက္ခ --- ၂၅၀၀ က်ပ္
ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အဖြဲ႔ စားစရိတ္ --- ၅၀၀ က်ပ္
ေမြးတုိး --- ၅၀၀၀ က်ပ္
ေသဆုံး ပယ္ဖ်ယ္ --- ၂၀၀၀ က်ပ္
ေျပာင္းေရႊ႕ ---- ၇၀၀၀ က်ပ္

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း အင္းဒင္ ေက်းရြာ --

ဓါတ္ပုံ ရုိက္ခ --- ၂၀၀၀ က်ပ္
ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အဖြဲ႔ စားစရိတ္ --- ၁၀၀၀ က်ပ္
ေမြးတုိး --- ၅၀၀၀ က်ပ္
ေသဆုံး ပယ္ဖ်ယ္ --- ၂၀၀၀ က်ပ္
ေျပာင္းေရႊ႕ ---- ၁၀၀၀၀ က်ပ္

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ပန္းေတာျပင္ ေက်းရြာ --

ဓါတ္ပုံ ရုိက္ခ --- ၂၀၀၀ က်ပ္
ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အဖြဲ႔ စားစရိတ္ --- ၁၀၀၀ က်ပ္
ေမြးတုိး --- ၅၀၀၀ က်ပ္
ေသဆုံး ပယ္ဖ်ယ္ --- ၇၀၀၀ က်ပ္

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာ --

ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အဖြဲ႔ စားစရိတ္ --- ၅၀၀ က်ပ္
ေမြးတုိး --- ၇၀၀၀ က်ပ္
ေသဆုံး ပယ္ဖ်ယ္ --- ၅၀၀၀ က်ပ္

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္ --

ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အဖြဲ႔ စားစရိတ္ --- ၅၀၀ က်ပ္
ေမြးတုိး --- ၁၀၀၀၀ က်ပ္
ေသဆုံး ပယ္ဖ်ယ္ --- ၁၀၀၀၀ က်ပ္
ႏုိင္ငံျခားထြက္ ---- ၄၀၀၀၀ က်ပ္

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေညာင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ --

ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အဖြဲ႔ စားစရိတ္ --- ၅၀၀ က်ပ္
ေမြးတုိး --- ၅၀၀၀ က်ပ္
ေသဆုံး ပယ္ဖ်ယ္ --- ၅၀၀၀ က်ပ္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ န.စ.က ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ လက္ထပ္ခြင့္ မ်ားကုိ ေက်းရြာ/ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားထံမွ ရယူရန္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားက လစဥ္ ေက်းရြာ/ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀း မ်ားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါ ညြန္ၾကားခ်က္သည္ ေက်းရြာ/ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အတြက္ အကြက္ေကာင္း တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး လက္ထပ္ခြင့္ ရေရး အတြက္ န.စ.က ကုိေပးရသကဲ့သုိ႔ပင္ ေငြေၾကး ၅ သိန္းထိ ေပးခဲ့ရသည္မ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

ယခုအခါ မ.က.ဖ ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လက္ထပ္ ထားသူမ်ားကုိ ၎တုိ႔ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူဟု ဆုိကာ ေငြညွစ္ရန္ ဇတ္လမ္းမ်ား ထြင္လ်က္ ရွိၾကသည္။

“အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆီမွာ လက္ထပ္ထားသူ ေတြကုိ အတင္း အဓမၼ စစ္တဲ့ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ မွာ မစစ္ေတာ့ဘဲ မ.က.ဖ အဖြဲ႔ ရုံးကုိ ေခၚေနတယ္။ အတြင္း သတင္းၾကားတာေတာ့ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေတြဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ လက္ထပ္ ထားတဲ့ သူေတြဆီ ေငြက်ပ္ ၄ သိန္းအထိ ညွစ္မယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးက အဓိက ညြန္ၾကားေနတာပါ။ အရင္ န.စ.က ထက္ ပုိဆုိးေနတယ္” ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္မွ ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕ဖ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus