ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဓါး၊ တုတ္၊ လွံ၊ ေလးခြ၊ ဂ်င္ကလိ မ်ားအပ္ႏွံရန္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္MYARF
RB News
10.7.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ယေန႔ ဇူလုိင္လ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာ ခရုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ဒုစရုိက္ ႏွိမ္နင္းေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္ နယ္ထိန္း အဖြဲ႔တုိ႔မွ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ေၾကညာခ်က္မွာ “၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ (၁၀) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၂ နာရီ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္” “ယေန႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည့္ ေန႔မွစ၍ မိမိတုိ႔ လက္၀ယ္တြင္ ရွိသည့္ ဓါး၊ တုတ္၊ လွံ၊ ေလးခြ၊ ဂ်င္ကလိ စေသာ လူကုိ အႏၱရာယ္ ျပဳႏုိင္သည့္ လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ရဲစခန္းသုိ႔ အပ္ႏွံရန္ ျဖစ္ၿပီး၊ မအပ္ႏွံဘဲ ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ ထားျခင္း၊ ဖုံး၀ွက္ထားျခင္း ျပဳလုပ္ပါက စစ္ေဆးသည့္ အခါ ေတြ႔ရလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ အေရးယူျခင္း ခံရမည္” ဟု ပါရွိသည္။

ထုိေၾကညာခ်က္တြင္ ဓါး၊ တုတ္၊ လွံ၊ ေလးခြ၊ ဂ်င္ကလိ စေသာ လူကုိ အႏၱရာယ္ ျပဳႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားဟု ဆုိထားျခင္းမွာ အိမ္သုံး ဓါးငယ္မ်ား၊ လယ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းသုံး ေပါက္တူး၊ ေပါက္ျပားမ်ား၊ တူရင္းမ်ား၊ လက္သမားသုံး လႊမ်ား၊ ေစာက္မ်ား၊ ပုဆိန္မ်ားလည္း အက်ဳံး၀င္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လုပ္သား ျပည္သူမ်ားက လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ရပ္ဆုိင္းၿပီး ၎တုိ႔၏ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားကုိ အပ္ႏွံရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္လ်က္ ရွိေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

ဤေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက “ျမန္မာအစုိးရ ယခု လက္ရွိ ထုတ္ေပးရန္ ႀကဳိးစားေနသာ အစိမ္းကဒ္ (ႏုိင္ငံသား စီစစ္ခံရမည့္ သူ၏ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား) ကုိ လက္မခံေသာေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ရန္ အစီအစဥ္သစ္ တစ္ခု ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္”ဟု သုံးသပ္ ေ၀ဖန္ ေနၾကသည္။ 

ရုိဟင္ဂ်ာ သက္ႀကီး ရြယ္အုိ တစ္ဦးက “ျမန္မာအစုိးရက စစ္ေဆးေရးတုိင္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမွ အပ အျခား လူမ်ဳိးမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ဤေၾကညာခ်က္သည္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ စီစဥ္ ထုတ္ျပန္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း” သုံးသပ္သည္။ 

လက္ေတြ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကုိ ဆန္းစစ္လွ်င္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၊ န.တ.လ မ်ား၊ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား စေသာ အာဏာပုိင္မ်ားက ဘဂၤလားဖုန္း မ်ားကုိ လမ္း၊ ေဈးဆုိင္မ်ား၊ ရုံးမ်ားတြင္ တရား၀င္ သဖြယ္ အသုံးျပဳေနၾကေသာ္လည္း မည္သည့္ အခါမွ တားျမစ္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီး သိမ္းဆည္းျခင္း မရွိဘဲ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိမူ ဘဂၤလားဖုန္း မေတြ႔ရွိေသာ္လည္း ရွိသည္ဟု လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲကာ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ျခင္း၊ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား ေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus