ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေက်ာင္းသုံး ပုံႏွိပ္ စာအုပ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မေပးဘဲ အျပင္သုိ႔ ေရာင္းခ်လုိက္MYARF
RB News
20.7.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ဦးရွဥ့္က် ေက်းရြာရွိ အေျခခံ ပညာ အလယ္တန္း ေက်ာင္းခြဲတြင္ အစုိးရမွ ေထာက္ပံ့ေသာ ေက်ာင္းသုံး ပုံႏွိပ္ စာအုပ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားကုိ မေပးဘဲ အျပင္သုိ႔ ေရာင္းခ် လုိက္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ဦးရွဥ့္က် ေက်းရြာရွိ အေျခခံ ပညာ အလယ္တန္း ေက်ာင္းခြဲတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ ေထာက္ပံ့ေသာ ပုံႏွိပ္စာအုပ္ မ်ားကုိ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီး ျဖစ္သူ ဦးရွာေကရ္က အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မေပးဘဲ ၾကက္ရုိးျပင္ ေဈးတြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

၎ေက်ာင္းတြင္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား/သူ ဦးေရ ၁၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ ရွိၿပီး၊ မူလတန္း ေက်ာင္းသား/သူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။ 

အလားတူ မူလတန္း ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားရရွိေသာ ပုံႏွိပ္စာအုပ္၊ ဗလာစာအုပ္ႏွင့္ အျခား အစုိးရမွ အခမဲ့ ေထာက္ပံ့ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းသား/သူ ၄၀% ခန္႔သာ ရရွိၿပီး၊ က်န္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူ ၆၀% ေက်ာ္ မရရွိဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ေက်ာင္းသား/သူ အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲေသာ မိဘမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပင္ပမွ ၀ယ္ယူရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႔လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေက်ာင္းတြင္ အစုိးရမွ ခန္႔ထားသည့္ ဆရာ/မ ၁၆ ဦး ရွိေသာ္လည္း တစ္ဦးမွ လာေရာက္၍ စာသင္ၾကား ေပးျခင္း မရွိဟု ဆုိသည္။ ရြာမွ ခန္႔ထားသည့္ ဆရာ/မ ၇ ဦးရွိေသာ္လည္း ၎တုိ႔ထဲတြင္ မူလတန္းျပ ဆရာ/မ ၂ ဦးသာ ပါ၀င္သျဖင့္ အဆုိပါ ၂ ဦးက ေက်ာင္းသား/သူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ သင္ၾကား ေပးေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus